Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Priecīgus Līgo svētkus!
Foto

"airBaltic" reiss „Grēkāža meklēšana”

Ivars Mēkons, Valsts kancelejas direktora palīgs
01.10.2013.
Komentāri (35)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Turpinās apzināti centieni diskreditēt Valsts kancelejas un manu profesionālo kompetenci un lojalitāti pret mūsu valsti. Notiek apzināta, absurda un spēcīga manipulācija ar informāciju – sagrozīšana, noklusēšana, izraušana no konteksta.

Sabiedrība ir spējīga pati izvērtēt, kurš saka patiesību un - kurš ir vilks jēra ādā. Tāpēc ļaujiet arī man kā „cilvēkam, kas visā tajā bijis iekšā” (satiksmes ministra Anrija Matīsa kunga vārdiem runājot) izteikt savu redzējumu, jo šobrīd es tieku pozicionēts par airBaltic (esošo un, visticamāk, arī nākotnes) bēdu cēloni.

Par mītiem un patiesību.

1. Ko sēsi, to pļausi

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums valstij ir neizdevīgs.

Patiesība – valsts savu kontroli pār airBaltic atdeva jau 2002.gada 29.jūlijā, kad toreizējais privātais akcionārs (skandināvu aviokompānija SAS) ieguldīja būtiskas finanses, lai novērstu airBaltic bankrotu, bet pretī prasīja attiecīgu labumu. Juridiski tas tika formulēts kā konvertējamo obligāciju emisija, bet, vienkāršiem vārdiem, tas ir, kā pārdot dzīvokli, kuru jaunais īpašnieks var paņemt jebkurā laikā. Atpakaļceļa nav. Faktiskā kontrole no tā brīža valstij bija vien 47%. Lai ietekmētu procesus, vajag vismaz 50% plus 1 balsi.

Akcionāru līguma mērķis bija pilnīgi cits – novērst to, ka kādā brīdī jaunais īpašnieks (SIA Baltijas aviācijas sistēmas) ar savu balsu vairākumu pilnīgi ignorēs valsts intereses. To, pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, arī izdevās nodrošināt (skatīt Akcionāru līguma 2009.gada 4.marta redakcijas 5.6.punktu; pieejams Valsts kancelejas mājas lapā)

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums ļāva privātajam akcionāram saimniekot uz nebēdu.

1.patiesība – retorisks pretjautājums: kāpēc valsts pārstāvji airBaltic padomē neizmantoja Akcionāru līgumā, Komerclikumā un airBaltic Statūtos paredzētās tiesības?

Akcionāru līgums nosaka, ka visos svarīgākajos jautājumos jāsaņem valsts pārstāvju piekrišana (līguma 3.2.7.-3.2.9.punkts). Kā redzams no Valsts kancelejā iesniegtajiem dokumentiem, valsts pārstāvji - amatpersonas, kuras darbojas airBaltic Padomē, ir devušas piekrišanas attiecībā gan uz „skandalozo” airBaltic preču zīmju pārdošanas darījumu, gan virszemes apkalpošanas biznesu.

Nākamais – 2010.gada 30.aprīļa redakcijā bija papildu iespēja panākt valdes nomaiņu: valsts tiesības noraidīt valdes locekļa kandidātu, ja ir pamatotas šaubas par viņa spēku strādāt airBaltic interesēs. Retorisks pretjautājums - kāpēc tas netika darīts?

2.patiesība – Komerclikums skaidri nosaka, ka akciju sabiedrību, tātad arī airBaltic, vada un pārvalda (nosaka biznesa un peļņas modeli sīvas konkurences apstākļos, seko līdzi modeļa izpildei, pielāgojas mainīgajai tirgus situācijai, un tamlīdzīgi) nevis akcionāri, bet valde un padome. Valdi, lai cik locekļi tajā būtu, uzrauga Padome. Būtiski uzsvērt, ka airBaltic Akcionāru līgums nav saistošs valdei un Padomei; valdei un Padomei ir saistoši vienīgi Komerclikums un airBaltic Statūti (kuros tika nostiprināts valsts aizsardzības mehānisms attiecībā uz valsts pārstāvju tiesībām ietekmēt ikvienu airBaltic būtisku darbības jautājumu).

Tātad par valdes neizdarībām atbild Padomes locekļi un emocionālas spekulācijas par Akcionāru līguma izdevīgumu vai neizdevīgumu nemaina likumā skaidri noteikto atbildību par uzņēmuma darbību un pārvaldi.

2. Komercreģistra dati VS tikai Satiksmes ministrijai zināms „nezināms” dokuments?

Mīts – Valsts kanceleja ignorē kādu „līdz šim nezināmu”, ar kuru, kā tiek apgalvots, Bertolds Fliks atsakās no sev piederošajām akcijām.

Patiesība – Pēkšņi parādījies dokuments, ar kuru it kā Bertolds Fliks vairs nav tiešais vai netiešais airBaltic akcionārs; dokuments nav iesniegts izskatīšanai ne Ministru kabinetā, ne Valsts kancelejā. Tādēļ bažas rada - kādēļ tik svarīgu dokumentu, ja tiešām ar to Bertolds Fliks vairs nav airBaltic tiešais vai netiešais akcionārs, satiksmes ministrs neiesniedza Ministru kabinetā? Un publiski izmaiņas airBaltic (Uzņēmumu reģistra datubāze) notika tikai vairākus mēnešus pēc šī „jaunatklātā dokumenta” tapšanas – proti, Bertolds Fliks saskaņā ar Komercreģistra datiem ir darbojies kā SIA „Baltijas Aviācijas sistēmas” dalībnieks līdz 06.02.2012. Savukārt „jaunatklātais dokuments, ar kuru Bertolds Fliks it kā atsakās no akcionāra statusa, ir sastādīts 2011.gada oktobrī.

Ņemot vērā to, ka par airBaltic sāgu atbildīgā ir Satiksmes ministrija un tās piesaistītais konsultants "Prudentia”, tad visi lietas materiāli ir šo organizāciju rīcībā un pēc šī gadījuma rodas pamatotas bažas, ka tiek selektīvi izvēlēti dokumenti, par kuriem informēt vai neinformēt Valdību un Valsts kanceleju.

Mīts – Bertolda Flika pretenzija ir dēļ „valstij neizdevīgi sagatavotā” Akcionāru līguma.

Patiesībā šobrīd prasība pret valsti ir izvirzīta un vispār iespējama nevis dēļ it kā neizdevīgā Akcionāru līguma, bet gan dēļ atbildīgo valsts pārstāvju – procesa saimnieku (tai skaitā, Padomē) darbības jeb, drīzāk, bezdarbības, neizmantojot līgumā, Statūtos un likumos atrunātās iespējas.

Proti, kopš 2008.gada Valsts kanceleja ir vērsusi atbildīgo amatpersonu un juridisko konsultantu uzmanību uz vairākiem būtiskiem riskiem, kuru nenovēršanas gadījumā var tikt radīti apjomīgi zaudējumi valstij. Pirmkārt, tas ir saistībā ar jau pieminētajām 2002.gada konvertējamām obligācijām, kuru dēļ valsts palika mazākumā. Otrkārt, attiecībā uz nepieciešamību aktīvi izmantot visas privilēģijas, kas izriet no airBaltic Akcionāru līguma, Statūtiem un likumiem. Jāsecina, ka diemžēl Valsts kancelejas ieteikumi nav ņemti vērā, norādītie riski ir piepildījušies un šobrīd tiek meklēts kāds, uz kuru novelt vainu un atbildību par visām bēdām.

Turklāt, kā redzams iesniegtajā Bertolda Flika pretenzijā, valsts rīcība tiek apstrīdēta (prasot prāvu kompensāciju) par laiku, kopš Satiksmes ministrija piesaistīja konsultantu Prudentia 2011.gadā

3. Aizstāvam zagli (amatpersonu, kas nopludināja Valsts kancelejas atzinumu)?

Mīts – par Valsts kancelejas viedokļa (atzinuma) noplūdi atbildība jāuzņemas pašai Valsts kancelejai (!), nevis tam, kas Valsts kancelejas viedokli (atzinumu) nopludinājis, pārkāpjot valstij sensitīvas informācijas aizsardzības prasības.

Patiesība – ierobežotas pieejamības (IP) statuss tika piešķirts visai šo jautājumu dokumentācijai, līdz ar to nebija pamats klasificēt Valsts kancelejas atzinumu ar augstāku ierobežotas pieejamības pakāpi. Jāpiebilst arī, ka pieminētajā Valsts kancelejas atzinumā nebija norādīti kādi jauni, līdz šim neminēti fakti, kurus Valsts kanceleja nebūtu savos atzinumos norādījusi arī iepriekš. Ja no Satiksmes ministrijas vai atbildīgajām tiesībsargājošajām iestādēm būtu izskanējuši argumenti piešķirt augstākas pakāpes slepenību dokumentācijai, tie noteikti būtu proaktīvi uzklausīti, saskaņā ar līdz šim vispārpieņemto nemainīgo praksi.

Līdz ar to atbildība - ir jāuzņemas vienīgi valsts amatpersonai vai darbiniekam, kurš šo dokumentu ir nopludinājis.

4. Ar sīkumiem priekšplānā izdodas novērst uzmanību no būtības

Mīts – Valsts kancelejas atzinuma nopludināšana var radīt negatīvas sekas starptautiskajā tiesvedībā

Patiesība – Ministru prezidents ir noteicis Satiksmes ministriju par atbildīgo valsts pārvaldes institūciju valsts pozīcijas formulēšanā šajā lietā. Valsts kanceleja ir tikai viena no institūcijām, kuras viedokli, saņemot investīciju pretenziju pret valsti, lūdza pati Satiksmes ministrija. Jāpiezīmē, ka sākotnēji Valsts kanceleja, pēc Satiksmes ministrijas aicinājuma, sniedza savu viedokli ekspertu sanāksmē mutiski. Pēc vairākkārtējiem Satiksmes ministrijas lūgumiem formulēt to rakstveidā (ko apliecina Satiksmes ministrijas vēstule Valsts kancelejas lietvedībā un kuru pievienoju pielikumā), Valsts kanceleja savu viedokli sniedza ar rakstveida vēstuli. Taču tā nebūt nav valsts pozīcija, kas tiks pausta šķīrējtiesā. Tas ir viedoklis par saņemto investīciju pretenziju, kas veidots, izejot no Valsts kancelejas rīcībā esošajiem dokumentiem. Valsts pozīciju veidos vienīgi Satiksmes ministrija.

Retoriski jautājumi –1) vai Valsts kanceleja rosināja „šo publisko diskusiju”? 2) kādēļ tik ļoti nepieciešams bija Valsts kancelejas rakstveida viedoklis? 3) kāpēc neviens no Satiksmes ministrijas, uzklausot Valsts kancelejas mutisko viedokli, neminēja kādu līdz šim nezināmu dokumentu (kas it kā visu apgāž), bet gan mudināja Valsts kanceleju savu viedokli formulēt rakstveidā?

Pēdējās nedēļas notikumi un labi organizētā Valsts kancelejas diskreditācijas kampaņa sniedz atbildes uz šiem jautājumiem un atklāj nepievilcīgu ainu Latvijas valsts pārvaldē. Tas liek aizdomāties par filozofiskiem jēdzieniem un to klātbūtni Latvijas valsts pārvaldes ikdienā – godīgums, kalpošana valsts un sabiedrības interesēm, ierēdņa profesionālās darbības politiskā un ekonomiskā neietekmējamība.

Mēs runājam par viedokļu brīvību, nepieciešamību pēc godīguma, drosmes, iniciatīvas, politiskās neitralitātes valsts pārvaldē. Bet vai šādi Latvijas „Snoudenu” cienīgi gājieni un tam sekojoši provokatīvi izaicinājumi (pat centieni sarīdīt vienu pret otru) sekmēs ikvienu ierēdni runāt par lietu patieso stāvokli mūsu valstī, lai cik neērta šī patiesība kādam liktos? Meliem īsas kājas. Bet šādos gadījumos par meliem būs jāmaksā ikvienam nodokļu maksātājam.

Foto no zurnalsiepirkumi.lv

Rakstā pieminētie dokumenti atrodami šeit:

http://www.mk.gov.lv/files/akcion_sad_lig.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/balt_avi_sist.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/Sam_vest.pdf

Novērtē šo rakstu:

38
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

21

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

FotoTagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes piešķiršanas kārtības ieviešanas 2015.gadā.
Lasīt visu...

21

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

FotoŽurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu dīķī”. Līdzīgu tam, ko izraisīja senlaikos Dienā lasāmās Aleksandra Laventa vaļsirdības izpausmes, “jūrmalgeitas” lielākā idiota raudzības vai šajā portāla atrodamās Tiesu ķēķa ainiņas.
Lasīt visu...

21

Valodu lielu dara cilvēki

Foto1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...