Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

"airBaltic" reiss „Grēkāža meklēšana”

Ivars Mēkons, Valsts kancelejas direktora palīgs
01.10.2013.
Komentāri (35)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Turpinās apzināti centieni diskreditēt Valsts kancelejas un manu profesionālo kompetenci un lojalitāti pret mūsu valsti. Notiek apzināta, absurda un spēcīga manipulācija ar informāciju – sagrozīšana, noklusēšana, izraušana no konteksta.

Sabiedrība ir spējīga pati izvērtēt, kurš saka patiesību un - kurš ir vilks jēra ādā. Tāpēc ļaujiet arī man kā „cilvēkam, kas visā tajā bijis iekšā” (satiksmes ministra Anrija Matīsa kunga vārdiem runājot) izteikt savu redzējumu, jo šobrīd es tieku pozicionēts par airBaltic (esošo un, visticamāk, arī nākotnes) bēdu cēloni.

Par mītiem un patiesību.

1. Ko sēsi, to pļausi

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums valstij ir neizdevīgs.

Patiesība – valsts savu kontroli pār airBaltic atdeva jau 2002.gada 29.jūlijā, kad toreizējais privātais akcionārs (skandināvu aviokompānija SAS) ieguldīja būtiskas finanses, lai novērstu airBaltic bankrotu, bet pretī prasīja attiecīgu labumu. Juridiski tas tika formulēts kā konvertējamo obligāciju emisija, bet, vienkāršiem vārdiem, tas ir, kā pārdot dzīvokli, kuru jaunais īpašnieks var paņemt jebkurā laikā. Atpakaļceļa nav. Faktiskā kontrole no tā brīža valstij bija vien 47%. Lai ietekmētu procesus, vajag vismaz 50% plus 1 balsi.

Akcionāru līguma mērķis bija pilnīgi cits – novērst to, ka kādā brīdī jaunais īpašnieks (SIA Baltijas aviācijas sistēmas) ar savu balsu vairākumu pilnīgi ignorēs valsts intereses. To, pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, arī izdevās nodrošināt (skatīt Akcionāru līguma 2009.gada 4.marta redakcijas 5.6.punktu; pieejams Valsts kancelejas mājas lapā)

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums ļāva privātajam akcionāram saimniekot uz nebēdu.

1.patiesība – retorisks pretjautājums: kāpēc valsts pārstāvji airBaltic padomē neizmantoja Akcionāru līgumā, Komerclikumā un airBaltic Statūtos paredzētās tiesības?

Akcionāru līgums nosaka, ka visos svarīgākajos jautājumos jāsaņem valsts pārstāvju piekrišana (līguma 3.2.7.-3.2.9.punkts). Kā redzams no Valsts kancelejā iesniegtajiem dokumentiem, valsts pārstāvji - amatpersonas, kuras darbojas airBaltic Padomē, ir devušas piekrišanas attiecībā gan uz „skandalozo” airBaltic preču zīmju pārdošanas darījumu, gan virszemes apkalpošanas biznesu.

Nākamais – 2010.gada 30.aprīļa redakcijā bija papildu iespēja panākt valdes nomaiņu: valsts tiesības noraidīt valdes locekļa kandidātu, ja ir pamatotas šaubas par viņa spēku strādāt airBaltic interesēs. Retorisks pretjautājums - kāpēc tas netika darīts?

2.patiesība – Komerclikums skaidri nosaka, ka akciju sabiedrību, tātad arī airBaltic, vada un pārvalda (nosaka biznesa un peļņas modeli sīvas konkurences apstākļos, seko līdzi modeļa izpildei, pielāgojas mainīgajai tirgus situācijai, un tamlīdzīgi) nevis akcionāri, bet valde un padome. Valdi, lai cik locekļi tajā būtu, uzrauga Padome. Būtiski uzsvērt, ka airBaltic Akcionāru līgums nav saistošs valdei un Padomei; valdei un Padomei ir saistoši vienīgi Komerclikums un airBaltic Statūti (kuros tika nostiprināts valsts aizsardzības mehānisms attiecībā uz valsts pārstāvju tiesībām ietekmēt ikvienu airBaltic būtisku darbības jautājumu).

Tātad par valdes neizdarībām atbild Padomes locekļi un emocionālas spekulācijas par Akcionāru līguma izdevīgumu vai neizdevīgumu nemaina likumā skaidri noteikto atbildību par uzņēmuma darbību un pārvaldi.

2. Komercreģistra dati VS tikai Satiksmes ministrijai zināms „nezināms” dokuments?

Mīts – Valsts kanceleja ignorē kādu „līdz šim nezināmu”, ar kuru, kā tiek apgalvots, Bertolds Fliks atsakās no sev piederošajām akcijām.

Patiesība – Pēkšņi parādījies dokuments, ar kuru it kā Bertolds Fliks vairs nav tiešais vai netiešais airBaltic akcionārs; dokuments nav iesniegts izskatīšanai ne Ministru kabinetā, ne Valsts kancelejā. Tādēļ bažas rada - kādēļ tik svarīgu dokumentu, ja tiešām ar to Bertolds Fliks vairs nav airBaltic tiešais vai netiešais akcionārs, satiksmes ministrs neiesniedza Ministru kabinetā? Un publiski izmaiņas airBaltic (Uzņēmumu reģistra datubāze) notika tikai vairākus mēnešus pēc šī „jaunatklātā dokumenta” tapšanas – proti, Bertolds Fliks saskaņā ar Komercreģistra datiem ir darbojies kā SIA „Baltijas Aviācijas sistēmas” dalībnieks līdz 06.02.2012. Savukārt „jaunatklātais dokuments, ar kuru Bertolds Fliks it kā atsakās no akcionāra statusa, ir sastādīts 2011.gada oktobrī.

Ņemot vērā to, ka par airBaltic sāgu atbildīgā ir Satiksmes ministrija un tās piesaistītais konsultants "Prudentia”, tad visi lietas materiāli ir šo organizāciju rīcībā un pēc šī gadījuma rodas pamatotas bažas, ka tiek selektīvi izvēlēti dokumenti, par kuriem informēt vai neinformēt Valdību un Valsts kanceleju.

Mīts – Bertolda Flika pretenzija ir dēļ „valstij neizdevīgi sagatavotā” Akcionāru līguma.

Patiesībā šobrīd prasība pret valsti ir izvirzīta un vispār iespējama nevis dēļ it kā neizdevīgā Akcionāru līguma, bet gan dēļ atbildīgo valsts pārstāvju – procesa saimnieku (tai skaitā, Padomē) darbības jeb, drīzāk, bezdarbības, neizmantojot līgumā, Statūtos un likumos atrunātās iespējas.

Proti, kopš 2008.gada Valsts kanceleja ir vērsusi atbildīgo amatpersonu un juridisko konsultantu uzmanību uz vairākiem būtiskiem riskiem, kuru nenovēršanas gadījumā var tikt radīti apjomīgi zaudējumi valstij. Pirmkārt, tas ir saistībā ar jau pieminētajām 2002.gada konvertējamām obligācijām, kuru dēļ valsts palika mazākumā. Otrkārt, attiecībā uz nepieciešamību aktīvi izmantot visas privilēģijas, kas izriet no airBaltic Akcionāru līguma, Statūtiem un likumiem. Jāsecina, ka diemžēl Valsts kancelejas ieteikumi nav ņemti vērā, norādītie riski ir piepildījušies un šobrīd tiek meklēts kāds, uz kuru novelt vainu un atbildību par visām bēdām.

Turklāt, kā redzams iesniegtajā Bertolda Flika pretenzijā, valsts rīcība tiek apstrīdēta (prasot prāvu kompensāciju) par laiku, kopš Satiksmes ministrija piesaistīja konsultantu Prudentia 2011.gadā

3. Aizstāvam zagli (amatpersonu, kas nopludināja Valsts kancelejas atzinumu)?

Mīts – par Valsts kancelejas viedokļa (atzinuma) noplūdi atbildība jāuzņemas pašai Valsts kancelejai (!), nevis tam, kas Valsts kancelejas viedokli (atzinumu) nopludinājis, pārkāpjot valstij sensitīvas informācijas aizsardzības prasības.

Patiesība – ierobežotas pieejamības (IP) statuss tika piešķirts visai šo jautājumu dokumentācijai, līdz ar to nebija pamats klasificēt Valsts kancelejas atzinumu ar augstāku ierobežotas pieejamības pakāpi. Jāpiebilst arī, ka pieminētajā Valsts kancelejas atzinumā nebija norādīti kādi jauni, līdz šim neminēti fakti, kurus Valsts kanceleja nebūtu savos atzinumos norādījusi arī iepriekš. Ja no Satiksmes ministrijas vai atbildīgajām tiesībsargājošajām iestādēm būtu izskanējuši argumenti piešķirt augstākas pakāpes slepenību dokumentācijai, tie noteikti būtu proaktīvi uzklausīti, saskaņā ar līdz šim vispārpieņemto nemainīgo praksi.

Līdz ar to atbildība - ir jāuzņemas vienīgi valsts amatpersonai vai darbiniekam, kurš šo dokumentu ir nopludinājis.

4. Ar sīkumiem priekšplānā izdodas novērst uzmanību no būtības

Mīts – Valsts kancelejas atzinuma nopludināšana var radīt negatīvas sekas starptautiskajā tiesvedībā

Patiesība – Ministru prezidents ir noteicis Satiksmes ministriju par atbildīgo valsts pārvaldes institūciju valsts pozīcijas formulēšanā šajā lietā. Valsts kanceleja ir tikai viena no institūcijām, kuras viedokli, saņemot investīciju pretenziju pret valsti, lūdza pati Satiksmes ministrija. Jāpiezīmē, ka sākotnēji Valsts kanceleja, pēc Satiksmes ministrijas aicinājuma, sniedza savu viedokli ekspertu sanāksmē mutiski. Pēc vairākkārtējiem Satiksmes ministrijas lūgumiem formulēt to rakstveidā (ko apliecina Satiksmes ministrijas vēstule Valsts kancelejas lietvedībā un kuru pievienoju pielikumā), Valsts kanceleja savu viedokli sniedza ar rakstveida vēstuli. Taču tā nebūt nav valsts pozīcija, kas tiks pausta šķīrējtiesā. Tas ir viedoklis par saņemto investīciju pretenziju, kas veidots, izejot no Valsts kancelejas rīcībā esošajiem dokumentiem. Valsts pozīciju veidos vienīgi Satiksmes ministrija.

Retoriski jautājumi –1) vai Valsts kanceleja rosināja „šo publisko diskusiju”? 2) kādēļ tik ļoti nepieciešams bija Valsts kancelejas rakstveida viedoklis? 3) kāpēc neviens no Satiksmes ministrijas, uzklausot Valsts kancelejas mutisko viedokli, neminēja kādu līdz šim nezināmu dokumentu (kas it kā visu apgāž), bet gan mudināja Valsts kanceleju savu viedokli formulēt rakstveidā?

Pēdējās nedēļas notikumi un labi organizētā Valsts kancelejas diskreditācijas kampaņa sniedz atbildes uz šiem jautājumiem un atklāj nepievilcīgu ainu Latvijas valsts pārvaldē. Tas liek aizdomāties par filozofiskiem jēdzieniem un to klātbūtni Latvijas valsts pārvaldes ikdienā – godīgums, kalpošana valsts un sabiedrības interesēm, ierēdņa profesionālās darbības politiskā un ekonomiskā neietekmējamība.

Mēs runājam par viedokļu brīvību, nepieciešamību pēc godīguma, drosmes, iniciatīvas, politiskās neitralitātes valsts pārvaldē. Bet vai šādi Latvijas „Snoudenu” cienīgi gājieni un tam sekojoši provokatīvi izaicinājumi (pat centieni sarīdīt vienu pret otru) sekmēs ikvienu ierēdni runāt par lietu patieso stāvokli mūsu valstī, lai cik neērta šī patiesība kādam liktos? Meliem īsas kājas. Bet šādos gadījumos par meliem būs jāmaksā ikvienam nodokļu maksātājam.

Foto no zurnalsiepirkumi.lv

Rakstā pieminētie dokumenti atrodami šeit:

http://www.mk.gov.lv/files/akcion_sad_lig.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/balt_avi_sist.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/Sam_vest.pdf

Novērtē šo rakstu:

38
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

FotoJūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas, tostarp skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Šīm ziņām sekoja vairāku izglītības nozaru biedrību lūgums IZM sniegt plašākus skaidrojumus par reformu, tās mērķiem un nepieciešamību. Plašākus skaidrojumus no IZM puses vēlētos dzirdēt ne tikai nozares pārstāvji, bet arī Saeimas deputāti no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Šobrīd reforma rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, turklāt nav skaidrs, kāpēc IZM atkal virza t. s. sešgadnieku jautājumu, kurš jau vairākkārt nav guvis sabiedrības un nozares atbalstu.
Lasīt visu...

21

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

FotoĢimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt, bet arī sev pakļaut un, ja vien uzskatīs to par vajadzīgu, pat publiski pazemot – kā nodokļu naudas šķērdētājus.
Lasīt visu...

21

Mēs esam PAR

FotoMēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai par paša lēmumiem.
Lasīt visu...

12

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

FotoVeselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu cilvēku pazinēju - psihoterapeiti. Šoreiz ministre ir izcēlusies ar paziņojumu par savu grūtniecību. Lai gan tā, cik var noprast, ir pašā sākuma stadijā, jo priecīgais notikums ir gaidāms tikai nākamajā gadā, A. Čakša, jau tērpusies brīva griezuma halātiņā, neslēpj savu topošās mātes prieku.
Lasīt visu...

21

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

FotoAugsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti atšķirīgās pasaulēs, kur Jūsu pasaulē nav nabadzības un nav bērnu, kas klaiņo apkārt, nav ģimeņu, kas savus bērnus atstājušas novārtā, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas bezspēcīgi un visu pamests vientulībā nomirst mežā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

Par uzpūsto depresijas problēmu

Jau vairāku gadu garumā saziņas līdzekļos dzirdam, redzam un lasām psihiatrijas „korifeju” izteikumus, ka Latvijā esot pāri par 100 000 t.s. „depresijas slimnieku”,...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...