Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Priecīgus Līgo svētkus!
Foto

Atbilde uz "Stāstu par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014""

Krists Leiškalns, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Komunikācijas nodaļas vadītājs
12.05.2013.
Komentāri (20)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saistībā ar Pietiek lasītāja Jāņa Olupa Blumanska neseno rakstu Stāsts par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014" (http://bit.ly/13qGNcP) un tajā minēto SIA Rīgas namu pārvaldnieks var sniegt šādus paskaidrojumus.

Lai gan MK noteikumi nosaka, ka pārvaldniekam jānodrošina iespēja iepazīties ar tāmes projektu, norādot vietu, kur to iespējams izdarīt, jau otro gadu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, lai uzlabotu komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem un veicinātu lēmumu pieņemšanu saistībā ar sava īpašuma uzturēšanu, tāmes projektu un atskaiti ieliek pastkastītē individuāli katram klientam.

Līdztekus tam uz oktobra rēķina otrās puses (arī visu Krāsotāju ielas 6A dzīvokļu rēķinu otrajā pusē) tika publicēta šāda informācija:

""Rīgas namu pārvaldnieks” aicina katru klientu iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmes projektu 2013. gadam

Sākot ar šā gada 22. oktobri visos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, ikviens klients varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem.

Lai kopīgiem spēkiem Jūsu mājai nodrošinātu apsaimniekošanas procesu izsekojamību un uzraudzību, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums tiks nosūtīts katram klientam individuāli.

Lēmumu par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašnieki pieņem kopsapulcē ar balsu vairākumu (50% + 1 balss). Pieņemtais lēmums iesniedzams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ne vēlāk kā līdz 2012.gada 3.decembrim. Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2013.gada 1.janvāri."

Šī informācija atrodama arī RNP interneta vietnē: http://www.rnparvaldnieks.lv/index.php/jaunumi/239-aicinam-klientus-iepazties-ar-savas-dzvojamas-mjas-tmes-projektu-2013-gadam

Ņemot vērā, ka šajā ēkā dzīvo arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieks, pēc informācijas saņemšanas, ka klienti it kā nav saņēmuši tāmes projektu, esam veikuši klientu aptauju un noskaidrojuši, ka tāmes projekts 2013. gadam ir ticis ievietots pastkastītēs. Bez tam, vairāk nekā puse dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku ir reģistrējušies Sabiedrības elektronisko pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kurā no oktobra otrās puses ir pieejama gan tāmes projekts 2013.gadam, gan remontdarbu apkopojums. Turklāt uz e-pastu, kas norādīts pie reģistrācijas, tiek nosūtīts papildu paziņojums par jaunu dokumentu pievienošanu sistēmā. Jāatzīmē arī, ka šis klients izmanto e-pakalpojumus, tomēr uz tāmju projekta izsūtīšanas brīdi 2012. gada oktobrī klients vēl nebija reģistrējies www.e-parvaldnieks.lv. Tas neizslēdz faktu, ka dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs tika ievietots tāmes projekts un oktobra rēķina otrajā pusē – informācija par nepieciešamību iepazīties ar tāmes projektu un dzīvokļu īpašnieku sapulcē lemt par iespējamajām izmaiņām tāmē. Tieši uzkrājumu neveidošana un remontdarbu neplānošana ir viens no nozīmīgākajiem cēloņiem sliktajam ēku tehniskajam stāvoklim.

Līdz ar to apgalvojums, ka tāme un apkopojums nebija pieejami Noteikumos Nr.1014 noteiktajā termiņā, neatbilst patiesībai.

Attiecībā uz Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu (turpmāk – tāme) un Dzīvojamajai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu (turpmāk – apkopojums), Sabiedrība informē, ka Ls 44 103,70 ir kopējās apkopojumā norādīto dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, remontdarbu (Jumta seguma nomaiņa (lit.1, lit.3, lit.6), Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6) orientējošās izmaksas. Jumta seguma tehniskā stāvokļa dēļ tā nomaiņa ir noteikta kā dzīvojamajai mājai prioritāri pirmais nepieciešamais remontdarbs. Līdz ar to no iepriekšminētajiem remontdarbiem vienīgi plānotie jumta seguma nomaiņas (lit.1, lit.3, lit.6) izdevumi Ls 35813,10 apmērā ir iekļauti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā 2013.gadam. Jumta seguma nomaiņas darbu izdevumu segšanai uzkrājumu paredzēts izveidot 72 mēnešu periodā. Attiecīgi maksājuma apmērs par vienu dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru aprēķināts šādi: Ls 35813,10 (darbu izmaksas) / 1112,79 (dzīvokļu īpašumu platība) / 72 (mēnešu skaits) = 0,4470 Ls/m2.

Pārējo apkopojumā norādīto remontdarbu izmaksas (Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 1800,00, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 – Ls 960,60 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 5530,00) 2013.gada dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā, bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, nav iekļautas un ir kā piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem izlemt par darbu nepieciešamību un to finansēšanas kārtību.

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (turpmāk – Noteikumi) ir spēkā no 2008.gada 18.decembra. Šo noteikumu piemērošana Sabiedrībai ir obligāts pienākums to dzīvojamo māju pārvaldīšanai, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības. Izpildot Noteikumu 10.punkta prasības, Sabiedrība katru gadu iepazīstina dzīvokļu īpašniekus ar tāmi un remontdarbu apkopojumu.

Saskaņā ar Noteikumu 7.4.apakšpunktu Sabiedrībai ir jānodrošina nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam). Savukārt Noteikumu 11.punkts ļauj Sabiedrībai kalendārajam gadam noteiktajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā iekļaut plānoto remontdarbu izdevumus.

Sabiedrība vērš uzmanību, ja Sabiedrība noteiktu īsāku uzkrājuma veidošanas termiņu plānotajiem jumta seguma nomaiņas izdevumiem Ls 35813,10 apmērā, piemēram, 36 mēneši jeb 3 gadi atbilstoši Noteikumu 7.4.apakšpuntam, tad dzīvokļu īpašnieku maksājumu apmērs plānoto remontdarbu izdevumu uzkrāšanai mēnesī būtu 0,8940  Ls/m2 apmērā. Līdz ar to, ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 4.panta 2.puntu, Sabiedrība noteikusi uzkrājuma veidošanas termiņu 72 mēneši.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopība Noteikumu 12.puntā noteiktajā termiņā nav izteikusi viedokli par Sabiedrības piedāvāto tāmi un apkopojumu, pamatojoties uz Noteikumu 14.punktu, tās aprēķinātā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa (ar iekļautiem plānoto remontdarbu izdevumiem) stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Attiecībā uz komunikāciju ar klientu jāatzīst, ka nepārtraukti pilnveidojam un kontrolējam klientu apkalpošanas kultūru un sniedzamās informācijas kvalitāti. Tāpēc tiek veikts sarunas ieraksts, par ko informējam arī klientus, kuri zvana uz uzņēmuma zvanu centru. Sarunas tiek ierakstītas, lai būtu iespējams pārliecināties par klientam sniegtās informācijas atbilstību pieprasītajai un atbilžu kvalitāti. Neraugoties uz to, ka publikācijas autors nav atrodams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu reģistrā, zvanītāju esam identificējuši un visu trīs sarunu ierakstus esam noklausījušies. Pēc detalizētas sarunas izvērtēšanas jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciālisti ir snieguši izvērstas un pilnvērtīgas atbildes. Attiecībā uz norādīto informāciju par izmaiņām rēķinos saistībā ar siltuma patēriņu, jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciāliste šādu minējumu ir izteikusi tikai sarunas gaitā datu precizējot informāciju par izmaiņām apsaimniekošanas maksā konkrētajā dzīvojamajā mājā, pēc mirkļa sniedzot pilnīgu un korektu informāciju par izmaksu izmaiņu cēloni.

Novērtē šo rakstu:

12
19

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ko darīt?

FotoBieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?» un, negaidot atbildi, aizgāja. Viņš zināja, ka uz šo jautājumu atbildes nav. Līdzīgi ir arī ar «ko darīt?». Bieži nejautā, lai uzzinātu darāmo un darītu, bet tā, runāšanas pēc, jo ir taču pats par sevi saprotams, ka izdarīt nevar neko. Viss notiek, nesaskaņojot ar mūsu vēlmēm un izpratni. Kungs kā grib, un nabags kā var.
Lasīt visu...

21

Tikmēr melnos indīgos dūmos

FotoEsmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un atbildīgas šī līguma pildītājas. Tas ir vienīgais sabiedriskā un valstiskā izlīguma ceļš, ar kura palīdzību ikviens sabiedrības indivīds valstī varētu justies kā savējais.
Lasīt visu...

21

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

FotoTagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes piešķiršanas kārtības ieviešanas 2015.gadā.
Lasīt visu...

21

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

FotoŽurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu dīķī”. Līdzīgu tam, ko izraisīja senlaikos Dienā lasāmās Aleksandra Laventa vaļsirdības izpausmes, “jūrmalgeitas” lielākā idiota raudzības vai šajā portāla atrodamās Tiesu ķēķa ainiņas.
Lasīt visu...

21

Valodu lielu dara cilvēki

Foto1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...