Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

Atbilde uz "Stāstu par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014""

Krists Leiškalns, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Komunikācijas nodaļas vadītājs
12.05.2013.
Komentāri (20)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saistībā ar Pietiek lasītāja Jāņa Olupa Blumanska neseno rakstu Stāsts par dzīvi „koka” Rīgā un maģisko "1014" (http://bit.ly/13qGNcP) un tajā minēto SIA Rīgas namu pārvaldnieks var sniegt šādus paskaidrojumus.

Lai gan MK noteikumi nosaka, ka pārvaldniekam jānodrošina iespēja iepazīties ar tāmes projektu, norādot vietu, kur to iespējams izdarīt, jau otro gadu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, lai uzlabotu komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem un veicinātu lēmumu pieņemšanu saistībā ar sava īpašuma uzturēšanu, tāmes projektu un atskaiti ieliek pastkastītē individuāli katram klientam.

Līdztekus tam uz oktobra rēķina otrās puses (arī visu Krāsotāju ielas 6A dzīvokļu rēķinu otrajā pusē) tika publicēta šāda informācija:

""Rīgas namu pārvaldnieks” aicina katru klientu iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmes projektu 2013. gadam

Sākot ar šā gada 22. oktobri visos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, ikviens klients varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem.

Lai kopīgiem spēkiem Jūsu mājai nodrošinātu apsaimniekošanas procesu izsekojamību un uzraudzību, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums tiks nosūtīts katram klientam individuāli.

Lēmumu par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašnieki pieņem kopsapulcē ar balsu vairākumu (50% + 1 balss). Pieņemtais lēmums iesniedzams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ne vēlāk kā līdz 2012.gada 3.decembrim. Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2013.gada 1.janvāri."

Šī informācija atrodama arī RNP interneta vietnē: http://www.rnparvaldnieks.lv/index.php/jaunumi/239-aicinam-klientus-iepazties-ar-savas-dzvojamas-mjas-tmes-projektu-2013-gadam

Ņemot vērā, ka šajā ēkā dzīvo arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieks, pēc informācijas saņemšanas, ka klienti it kā nav saņēmuši tāmes projektu, esam veikuši klientu aptauju un noskaidrojuši, ka tāmes projekts 2013. gadam ir ticis ievietots pastkastītēs. Bez tam, vairāk nekā puse dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku ir reģistrējušies Sabiedrības elektronisko pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kurā no oktobra otrās puses ir pieejama gan tāmes projekts 2013.gadam, gan remontdarbu apkopojums. Turklāt uz e-pastu, kas norādīts pie reģistrācijas, tiek nosūtīts papildu paziņojums par jaunu dokumentu pievienošanu sistēmā. Jāatzīmē arī, ka šis klients izmanto e-pakalpojumus, tomēr uz tāmju projekta izsūtīšanas brīdi 2012. gada oktobrī klients vēl nebija reģistrējies www.e-parvaldnieks.lv. Tas neizslēdz faktu, ka dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs tika ievietots tāmes projekts un oktobra rēķina otrajā pusē – informācija par nepieciešamību iepazīties ar tāmes projektu un dzīvokļu īpašnieku sapulcē lemt par iespējamajām izmaiņām tāmē. Tieši uzkrājumu neveidošana un remontdarbu neplānošana ir viens no nozīmīgākajiem cēloņiem sliktajam ēku tehniskajam stāvoklim.

Līdz ar to apgalvojums, ka tāme un apkopojums nebija pieejami Noteikumos Nr.1014 noteiktajā termiņā, neatbilst patiesībai.

Attiecībā uz Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2013.gadam kopsavilkumu (turpmāk – tāme) un Dzīvojamajai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu (turpmāk – apkopojums), Sabiedrība informē, ka Ls 44 103,70 ir kopējās apkopojumā norādīto dzīvojamās mājas Krāsotāju ielā 6A, Rīgā, remontdarbu (Jumta seguma nomaiņa (lit.1, lit.3, lit.6), Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6) orientējošās izmaksas. Jumta seguma tehniskā stāvokļa dēļ tā nomaiņa ir noteikta kā dzīvojamajai mājai prioritāri pirmais nepieciešamais remontdarbs. Līdz ar to no iepriekšminētajiem remontdarbiem vienīgi plānotie jumta seguma nomaiņas (lit.1, lit.3, lit.6) izdevumi Ls 35813,10 apmērā ir iekļauti dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā 2013.gadam. Jumta seguma nomaiņas darbu izdevumu segšanai uzkrājumu paredzēts izveidot 72 mēnešu periodā. Attiecīgi maksājuma apmērs par vienu dzīvokļa īpašuma kvadrātmetru aprēķināts šādi: Ls 35813,10 (darbu izmaksas) / 1112,79 (dzīvokļu īpašumu platība) / 72 (mēnešu skaits) = 0,4470 Ls/m2.

Pārējo apkopojumā norādīto remontdarbu izmaksas (Elektroinstalācijas modernizācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 1800,00, Aukstā ūdens apakšējās sadales un stāvvadu nomaiņa lit.2 – Ls 960,60 un Cokola apmetuma daļēja renovācija lit.1, lit.3, lit.6 – Ls 5530,00) 2013.gada dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā, bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, nav iekļautas un ir kā piedāvājums dzīvokļu īpašniekiem izlemt par darbu nepieciešamību un to finansēšanas kārtību.

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (turpmāk – Noteikumi) ir spēkā no 2008.gada 18.decembra. Šo noteikumu piemērošana Sabiedrībai ir obligāts pienākums to dzīvojamo māju pārvaldīšanai, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības. Izpildot Noteikumu 10.punkta prasības, Sabiedrība katru gadu iepazīstina dzīvokļu īpašniekus ar tāmi un remontdarbu apkopojumu.

Saskaņā ar Noteikumu 7.4.apakšpunktu Sabiedrībai ir jānodrošina nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam). Savukārt Noteikumu 11.punkts ļauj Sabiedrībai kalendārajam gadam noteiktajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksā iekļaut plānoto remontdarbu izdevumus.

Sabiedrība vērš uzmanību, ja Sabiedrība noteiktu īsāku uzkrājuma veidošanas termiņu plānotajiem jumta seguma nomaiņas izdevumiem Ls 35813,10 apmērā, piemēram, 36 mēneši jeb 3 gadi atbilstoši Noteikumu 7.4.apakšpuntam, tad dzīvokļu īpašnieku maksājumu apmērs plānoto remontdarbu izdevumu uzkrāšanai mēnesī būtu 0,8940  Ls/m2 apmērā. Līdz ar to, ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 4.panta 2.puntu, Sabiedrība noteikusi uzkrājuma veidošanas termiņu 72 mēneši.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku kopība Noteikumu 12.puntā noteiktajā termiņā nav izteikusi viedokli par Sabiedrības piedāvāto tāmi un apkopojumu, pamatojoties uz Noteikumu 14.punktu, tās aprēķinātā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksa (ar iekļautiem plānoto remontdarbu izdevumiem) stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Attiecībā uz komunikāciju ar klientu jāatzīst, ka nepārtraukti pilnveidojam un kontrolējam klientu apkalpošanas kultūru un sniedzamās informācijas kvalitāti. Tāpēc tiek veikts sarunas ieraksts, par ko informējam arī klientus, kuri zvana uz uzņēmuma zvanu centru. Sarunas tiek ierakstītas, lai būtu iespējams pārliecināties par klientam sniegtās informācijas atbilstību pieprasītajai un atbilžu kvalitāti. Neraugoties uz to, ka publikācijas autors nav atrodams SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu reģistrā, zvanītāju esam identificējuši un visu trīs sarunu ierakstus esam noklausījušies. Pēc detalizētas sarunas izvērtēšanas jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciālisti ir snieguši izvērstas un pilnvērtīgas atbildes. Attiecībā uz norādīto informāciju par izmaiņām rēķinos saistībā ar siltuma patēriņu, jāatzīmē, ka klientu apkalpošanas speciāliste šādu minējumu ir izteikusi tikai sarunas gaitā datu precizējot informāciju par izmaiņām apsaimniekošanas maksā konkrētajā dzīvojamajā mājā, pēc mirkļa sniedzot pilnīgu un korektu informāciju par izmaksu izmaiņu cēloni.

Novērtē šo rakstu:

12
19

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...