Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Attiecībā uz Valsts prezidenta veselības pārbaudi - domāju, ka ir sistēmiska, nevis individuāla problēma ne vien Latvijā, bet vispār demokrātiskā sabiedrībā, politkorekti respektējot gados vecāku cilvēku jebkuru vēlmi (vai kaprīzi) būt sociāli aktīviem.

Ir saprotami, ja pensionāri strādā kādās sabiedriskajās organizācijās vai uzņēmumos privātajā sfērā, tomēr valstiskā līmenī darbspējīgā vecuma personām beidzot jāuzņemas atbildība un "jāņem vara". Tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem valsts un nācijas tālākas izdzīvošanas priekšnoteikumiem. Pielikumā esošās pārdomas tiku nosūtījis adresātiem pirms divarpus gadiem, nenoformējot kā oficiālu iesniegumu. Nacionālā apvienība tomēr atbildēja. Mediji nepublicēja.

Pašlaik man ir 44 gadi, mani vecāki jau ilgstoši nestrādā, bet dzīvo aktīvu sabiedrisku dzīvi, ir pilnībā patstāvīgi, kā arī sociāli jūtīgos jautājumos uzklausa pieaugušo bērnu padomus; domāju, ka šāds sociālo lomu sadalījums kopumā ir pareizs.

Pieaugušo bērnu pienākums ir atbalstīt savus vecākus un iespēju robežās rūpēties, lai viņi vecumdienās saglabātu agrākā dzīvē iegūto cieņu un nenonāktu to aizskarošās situācijās sabiedriskajā vidē, tai skaitā, veicot darbu, neapzinoties savu darbnespēju. Diemžēl tamlīdzīgs ģimenes modelis latviskajā apziņā ir drīzāk izņēmums. Tomēr, vai pieaugušo bērnu tieši morālo atbildību par vecākiem var un vajag kaut kā reglamentēt likumā - pagaidām šaubos.

Jāatzīmē, ka jaunieši uz Īriju brauc ne vien trūkuma dēļ, bet arī vecākās paaudzes ambīciju rezultātā, jo vienlaikus gan netiek atbrīvotas darbavietas jaunajiem cilvēkiem, gan pensionāri, kuriem jau ir kādi stabili ienākumi, pazemina darbaspēka cenu darba tirgū. Jo īpaši, ja pensija ir tik liela, ka strādāšana ir vienīgi kaprīze, bet alga pat nav īsti nepieciešama un tātad nav intereses veicināt tās palielināšanu, domājot par kvalificētu pēcteci.

Vai šos vecākos cilvēkus būtu iespējams kaut kā patriotiski audzināt un mudināt domāt, kādas gan var būt valstiskuma un tradīciju pārmantojamības iespējas, ja mantinieki fiziskā veidolā netiek ielaisti viņu darba kabinetos, - šaubos.

Vēl viela pārdomām - saskaņā ar MK noteikumiem transportvadītājam, arī B kategorijai, pēc 60 gadu vecuma jāveic obligātā veselības pārbaude ne retāk kā reizi 3 gados, saņemot ne vien ģimenes ārsta, bet arī psihiatra atzinumu. Protams, pārbaudes ir visai formālas, jo ārstu valstī īsti nepietiek pat nopietnas ārstniecības nodrošināšanai. Tomēr nereti pārbaudēs gadās ļaudis, kas "aizmirst" pastāstīt par epilepsiju, pārciestām galvas traumām un insultiem, lai gan autovadīšanas tiesības administratīvā procesa īpatnību dēļ atņemt mūsdienās kādam ir grūti, tātad melot pat nevajadzētu.

Deputātus un Valsts prezidentu vēlam uz 4 gadiem un uzticamies, ka viņi godīgi paši izvērtēs savu veselību un spēju veikt darbu. Tātad loģisks izlīguma variants - liekam mierā augstāko amatpersonu veselību un vienlaikus atbrīvojam vienkāršo tautu no laika tērēšanas un izdevumiem dažādu patiešām stulbu izziņu vākšanai braukšanai, stabos kāpšanai un jo īpaši sanitārajām grāmatiņām, kas pazemo pārdevējas apstākļos, kur lielveikalā katrs pircējs var grābt sveramos cepumus ar netīrām rokām un kraukājoties.

Būtu skaisti, ja Valsts prezidenta kanceleja, atbildot uz Jūsu pieprasījumu, solidarizētos ar tautu un pateiktu, ka valsts noteiktās veselības pārbaudes administratīvām vajadzībām vairumā gadījumu vispār ir formalitāte un arhaisks stulbums.

LR Saeimas deputātu frakcijām - priekšlikumi par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, Satversmes tiesas likumā, likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Latvijas Republikas Satversmes 106. panta 1.teikumā noteikts, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, savukārt, no Satversmes 116.pantā ietvertās normas izriet, ka minētās tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos.

Neapšaubāmi, likumdevēja darbs vērtējams kā īpaši atbildīgs un pieņemtie lēmumi var negatīvi ietekmēt sabiedrību ilgtermiņā. Tāpēc ir pamatoti, ja atsevišķos gadījumos tiek noteikti ierobežojumi ieņemt noteiktus valsts amatpersonu amatus, iekams pretendents nav sasniedzis vecumu, kas sabiedrībai vieš uzticību par viņa sociālo briedumu. Attiecīgas tiesību normas, kā zināms, ietvertas Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un Satversmes tiesas likumā. Tādējādi likumdevējs noteicis, bet sabiedrība kopumā akceptē pieeju, ka noteikta sociāla brieduma pakāpe būtu nepieciešama jebkurai amatpersonai, kas tiesīga balsot par likumu pieņemšanu, izsludināt likumus vai vērtēt to atbilstību augstāka juridiska spēka normām.

Nevienā no iepriekšminētajiem likumiem nav noteikts maksimālais vecums, kas ļautu personai pretendēt tikt ievēlētai par Saeimas deputātu, Valsts prezidentu vai Satversmes tiesas tiesnesi. Tas ir saprotams, jo demokrātiskā sabiedrībā pastāv ierasta prakse vecuma ierobežojumus jebkura amata pretendentiem attiecināt tikai uz gados jaunākiem cilvēkiem. Tomēr sabiedrības vecuma struktūra mainās un šo praksi būtu nepieciešams pārskatīt, pie tam, tā nav tikai Latvijā aktuāla problēma.

Demokrātiskās valstīs parasti ir relatīvi laba pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī darbiniekus aizstāvoša darba likumdošana. Tādējādi uzlabojas iedzīvotāju veselība (galvenokārt – fiziskā veselība!), un, salīdzinot ar laiku, kad demokrātijas tradīcijas veidojās, ir ievērojami pagarinājies vidējais mūža ilgums. Tātad agri vai vēlu likumdevējam jebkurā attīstītajā valstī būs jāvērtē ētiska rakstura problēma, proti, vai personas sociālā brieduma iespējamais trūkums ir būtiskāks apstāklis, lai liegtu ieņemt atsevišķus valsts amatpersonu amatus, nekā ar vecumu saistītas personības pārmaiņas. To attīstība līdzīgi kā jaunu cilvēku brieduma pieaugums, protams, noris ļoti individuāli, tomēr pastāv fizioloģijas un psiholoģijas zinātnēs atzīti secinājumi, kas novecošanas procesus ļauj traktēt kā neizbēgamus.

Visai divdomīgi vērtējams, ja likumdevējs atzīst jebkuras personas tiesības noteiktā vecumā saņemt garantētu beztermiņa sociālo nodrošinājumu vecuma pensijas veidā, vienlaikus nevērtējot, vai tādā gadījumā šo personu darbspējas būtu uzskatāmas par pietiekamām, lai kļūtu par augstu stāvokli ieņemošām valsts amatpersonām un veiktu visai sabiedrībai nozīmīgus, ļoti atbildīgus darba pienākumus, kas vienlaikus prasa intensīvi un nepārtraukti turpināt pašizglītošanās procesus.

Sociālā adaptācija faktiski ir indivīda mijiedarbība ar sociālo vidi, kuras gaitā tiek saskaņotas indivīda un sabiedrības vajadzības. Ja likumdevējs nosaka un sabiedrība akceptē, ka personai noteiktos apstākļos ir tiesības uz valsts pensiju vai sociālo pabalstu, tad sabiedrībai būtu pamats uzskatīt, ka šādas personas sociālā adaptācija uz laiku vai pastāvīgi kaut kādā veidā ir ierobežota. Jāatgādina, joprojām pastāv arī tradicionālā pieejā balstīti un Civillikuma 177., 179., 188. pantā noteikti pienākumi, kas attiecas galvenokārt uz darbspējīga vecuma personām un nosaka īpašas tiesības nepilngadīgiem vai nepietiekamu briedumu sasniegušiem bērniem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem.

Valsts amatpersonu pienākumu apjomu nosaka normatīvie akti. Likumi pietiekami precīzi nosaka vispārējus katra amata savienošanas ierobežojumus, bet amatpersonām ir pienākums sevi atstādināt no pienākumu pildīšanas individuālos gadījumos, ko likumā nevar iepriekš precīzi paredzēt un reglamentēt.

Satversmes 109.pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Ja pilsonis pretendē uz amatu, kurā būs jāiesaistās tamlīdzīgu likumu pieņemšanā, jāveic šo likumu izsludināšana vai jāvērtē likuma normu atbilstība augstāka juridiska spēka normām, tad rodas pamats analizēt, vai demokrātiskā sabiedrībā par interešu konfliktu nebūtu uzskatāmi gadījumi, kad amatpersona lemj par savām ilgtermiņa, jo īpaši, beztermiņa sociālajām garantijām. Pie tam, Saeimas deputāts, Valsts prezidents vai Satversmes tiesas tiesnesis tiek ievēlēti uz pietiekami ilgu laiku, lai būtu maz ticams, ka viņiem pilnvaru laikā nenāksies lemt par likumu grozījumiem, kas skar, piemēram, vecuma pensijas piešķiršanas aspektus. Tātad interešu konflikta iespēja personām ar attiecīgu sociālo statusu ir nepārprotami prognozējama jau pirms ievēlēšanas amatā.

Satversmes tiesa vairākos spriedumos, arī 21.12.09. sprieduma lietā Nr.2009-43-01 24.punkta 4.rindkopā konstatējusi, ka „valsts un it īpaši tās likumdevēja lēmumiem par sociālo tiesību īstenošanu parasti nozīmīga ir to politiskā dimensija, proti, lēmumi šajā jomā tiek pieņemti, vadoties ne tik daudz no juridiskiem, bet vairāk no politiskiem apsvērumiem, kas, savukārt, ir atkarīgi no likumdevēja priekšstata par valsts sociālo pakalpojumu sniegšanas principiem un sabiedrības vai kādas tās daļas īpašas nepieciešamības pēc valsts palīdzības vai atbalsta. Sociālo tiesību jomā robeža starp juridiskiem un politiskiem apsvērumiem ne vienmēr ir precīzi nosakāma, bet politiski jautājumi primāri ietilpst likumdevēja kompetencē”. Tādējādi krīzes situācijā, ko pastiprina demogrāfiskas problēmas, sabiedrībā ir pamats raisīties diskusijai, vai nebūtu lietderīgi ierobežot iespējas darboties likumdevēja orgānos personām, kam saskaņā ar likumu noteiktas vai tuvākajā laikā var tikt noteiktas valsts apmaksātas beztermiņa sociālās garantijas.

Ierosinu priekšlikumu LR Saeimas deputātiem izvērtēt, vai nebūtu lietderīgi izstrādāt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, Satversmes tiesas likumā, kā arī likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, lai noteiktu ierobežojumus pretendēt uz Saeimas deputāta, Valsts prezidenta un Satversmes tiesas tiesneša amatu personām, attiecībā uz kurām izdots spēkā esošs administratīvais akts par vecuma pensijas vai pensijas saistībā ar invaliditāti, ja tā noteikta bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa, piešķiršanu.

Informāciju par šiem priekšlikumiem nosūtu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī masu medijiem.

Novērtē šo rakstu:

69
16

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Darba anihilizācija

FotoSaprotams, nekas negaidīts nav noticis. Tas, kas ir noticis, principā bija sagaidāms. Tiekamies ar prognozējamu jauninājumu. Labi ir zināms, ka stulbeņu un neliešu darbībā ir iespējami visdažādākie jauninājumi. Saskarsmē ar stulbeņu un neliešu darbību vienmēr ir jābūt gatavam tikties ar visdažādākā veida stulbībām un nelietībām. Stulbeņiem un neliešiem piemīt stulbuma un nelietību neierobežotas oriģinalitātes potenciāls. Drīkst paslavēt – ģeniāls potenciāls!
Lasīt visu...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

Biedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra...

Foto

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

Vairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot...

Foto

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

Šajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas...

Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...