Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Populārs ir priekšstats par cilvēka diviem valdniekiem – dabu un kultūru („otro dabu”). Tradicionāli uzskata, ka cilvēka eksistencē no vienas puses viss ir atkarīgs no ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem (dabas), bet no otras puses viss ir atkarīgs no sabiedrībā realizētajām darbības, uzvedības un komunikācijas programmām (kultūras).

Taču patiesībā cilvēks ik uz soļa izjūt triju valdnieku pavēles. Cilvēkam pavēles dod arī iedzimtās garīgās un fiziskās īpašības, kuras iemiesojas gēnu struktūrā. Cilvēka bioloģiskajai iedabai ir ne mazāka loma kā kultūrai un apkārtējai videi – kalniem, mežiem, upēm, ezeriem, jūrai, dabā sastopamajiem pārtikas līdzekļiem.

Taču tā ir izveidojies, ka cilvēks visu uzmanību pievērš tikai dabas faktoram un kultūras faktoram. Bioloģiskais faktors cilvēka uzmanības lokā nonāk tikai kritiskos brīžos, kad pasliktinās veselība un rodas dažādi psihiskie konflikti pašam ar sevi vai pārējiem hominīdiem.

Tādu vienpusību sekmē zināšanu trūkums. Homo sapiens antropoloģiskā identitāte balstās vienīgi uz kultūras zināšanām, bet nevis izmanto arī bioloģiskās zināšanas. Cilvēka zināšanas par sevi vienmēr ir bijušas ļoti nepilnīgas. Piemēram, neirofizioloģija tikai XIX gs. beigās noskaidroja cilvēka smadzeņu galvenos komponentus. Savukārt gēnu pētniecība sākās XX gs. otrajā pusē, un pašlaik mūsu rīcībā ir niecīga ģenētiskā informācija, kaut gan jau sapņojam par gēnu inženieriju, cilvēka klonēšanu, mākslīgo intelektu un citām smalkām perspektīvām. Par genofonda mantojumu un tā saglabāšanu lietas kursā ir vienīgi ļoti šaurs speciālistu loks.

Savā laikā mūsu firmas klientiem lekcijas laikā uzdevu divus jautājumus. Lūdzu pacelt roku tiem, kuri ir dzirdējuši par (1) genofonda mantojuma saglabāšanu un (2) kultūras mantojuma saglabāšanu. Atbildot uz pirmo jautājumu un arī atbildot uz otro jautājumu, neviens nepacēla roku. Atbildot uz pirmo jautājumu, neviens nepacēla roku tāpēc, ka neviens nebija dzirdējis par genofonda mantojuma saglabāšanu. Atbildot uz otro jautājumu, neviens nepacēla roku tāpēc, ka visi manā lūgumā saskatīja joku. Tas taču esot pats par sevi saprotams, ka par kultūras mantojuma saglabāšanu katrs ir kaut ko dzirdējis. Dotais jautājums ir smieklīgs, tāpēc būtu smieklīgi pacelt roku.

Rietumu civilizācijas vēsturē konstruktīva interese par cilvēku genofonda mantojumu ir bijusi epizodiska. Visos laikmetos dominēja vēlēšanās saglabāt genofondu tādā veidā, kādā to ir radījusi daba. Savukārt kristiānisma paradigmā visu nosaka Dieva griba. Cilvēki no paaudzes uz paaudzi ir tādi, kādus tos ir radījis Dievs. Ticīgie neatzīst Dieva lēmumu koriģēšanu.

Interesanti ir tas, ka Rietumu civilizācijā visos laikmetos ir eksistējusi žēlošanās par jaunās paaudzes degradāciju. Katra nākamā paaudze tika uzskatīta par sliktāku nekā iepriekšējā paaudze. Turklāt šī žēlošanās vienmēr notika uz atmiņu fona par Zelta laikmetu pagātnē, kad dzīvoja garīgi un fiziski vērtīgi cilvēki. Piemēram, Ovīdijs „Metamorfozēs” priecājās par Zemes pirmo cilvēku ideālo pilnvērtību. Mūsu šodienas vecākai paaudzei Zelta laikmets bija pēckara pārdesmit gadi, kad visi jaunieši nodarbojās ar sportu un fizkultūru, gandrīz visi puiši bija derīgi dienestam armijā un narkomānija bija vienīgi kapitālisma privilēģija.

Sarunā par cilvēku genofonda mantojumu noteikti ir jāņem vērā terminoloģiskās iespējas. Terminu „gēns” sāka lietot tikai no 1909.gada, bet terminu „genofonds” – no 1928.gada. Pirms tam galvenokārt lietoja tādus vārdus kā „iedzimtība”, „izdzimums”, „cilvēka ideāls”, „nākotnes cilvēks”, „labākie vīrieši”, „labākās sievietes”, „dzimumu atlase”, „cilvēku suga”, „nepilnvērtīgi cilvēki”, „pilnvērtīgi cilvēki”.

Jau tālā senatnē valdīja priekšstats par fizisko, intelektuālo un emocionālo īpašību mantošanu no vecākiem. Tāpēc ģintī, ciltī un tautā kādam ir nepieciešams sekot, lai precētos „labākie vīrieši” ar „labākajām sievietēm” un bērni būtu tikai attiecīgi piemērotiem laulāto pāriem. Platons dialogā „Valsts” strikti izsakās par politiskās varas uzdevumiem pilnvērtīgu cilvēku radīšanā. Viņš bija stingri pārliecināts, ka valsts pienākums ir nemitīgi rūpēties par to, ko mēs tagad saucam par cilvēciskā kapitāla kvalitāti. Šajā dialogā ir iekļauti konkrēti priekšlikumi cilvēciskā kapitāla kvalitātes nodrošināšanā. Valsts mērķis ir veseli un profesionāli adekvāti cilvēki. Tāpēc valstij ir tiesības iejaukties ģimenes dzīvē, lai tā radītu labus pēcnācējus. Platona ieskatā visiem cilvēkiem nav jābūt vienādi attīstītiem. Galvenais ir panākt, lai katram cilvēkam dzīvē būtu sava sūtība (proti, profesija) un viņa īpašības atbilstu šai sūtībai. Rietumu civilizācijā Platonu var uzskatīt par pirmo eigēnikas principu sludinātāju, izmantojot tā laika atziņas cilvēku populācijas iedzimto īpašību uzlabošanā. Platona laikā nebija ne eigēnikas, ne ģenētikas. Taču acīmredzot bija ļoti būtiski novērojumi un tālredzīgi secinājumi par cilvēka īpašību iedzimtības likumsakarībām.

Rietumu civilizācijas rūpēs par cilvēciskā kapitāla kvalitāti atsevišķa epizode ir tā dēvētā utopiskā sociālisma mācība XVI-XVII gadsimtā. Viens no utopiskā sociālisma spilgtākajiem pārstāvjiem T.Kampanella ļoti mīlēja sniegt padomus bērnu „taisīšanā”. Viņš, piemēram, uzsvēra nepieciešamību zināt un ņemt vērā astroloģiski vispiemērotāko laiku bērnu „taisīšanai”, lai iegūtu vērtīgus pēcnācējus. Viņa slavenajā darbā „Saules pilsēta” (1623) attēlots speciāls uzraugs. Speciālā uzrauga vārds ir „Mīlestība”. Viņš drīkst iejaukties ikviena iedzīvotāja intīmajā dzīvē, lai Saules pilsētā dzimtu vienīgi labi pēcnācēji.

Gādājot par pēcnācēju kvalitāti, Rietumu civilizācijā līdz šim nopietnākā epizode ir eigēnikas klasiskais periods. Tas ilga apmēram 90 gadus: no XIX gs. otrās puses līdz XX gs. 40.gadiem. Šajā periodā cilvēki nevairījās no vārda „eigēnika”. Cilvēki nevairījās no atklātas sarunas par cilvēciskā kapitāla problēmām. Taču sociāli vērtīgākais – no eigēnikas viedokļa uz savu nāciju lūkojās Rietumu valstu politiskā elite ar ASV valdību priekšgalā. Amerikāņi kļuva par eigēnikas faniem gan teorētiskajā jomā, gan praktiskajā jomā, droši un enerģiski realizējot dzīvē eigēnikas rekomendācijas (arī sterilizāciju un kastrāciju).

XX gs. 20.-30. gados eigēnikas (arī medicīniskās ģenētikas) teorētisko bāzi ievērojami papildināja PSRS zinātnieki. No viņiem daži pat sapņoja par „sociālistiskās eigēnikas” uzvaru „jaunā cilvēka” izveidošanā. Viņu pārliecībā cilvēces progress vispār nav iespējams bez valsts speciāli atbalstītas „politiskās bioloģijas”.

Šajā periodā saskanīgā kopsolī ar pārējām Rietumu valstīm gāja arī Latvijas Republika. Tiesa, tikai pēc tam, kad tika pielikts punkts tipiski latviskajam „politiskajam plurālismam” (simts un vairāk partijām) un valsts varu savās rokās pārņēma cilvēki, kuriem patiešām rūpēja tautas liktenis un kuri bija spējīgi formulēt un realizēt īstu un mērķtiecīgu nacionālo politiku. LR valstiski atbalstīta eigēnikas politika sākās no 1934.gada. Šajā gadā Latvijas Universitātē sāka lasīt lekcijas par eigēniku. 1937.gadā tika pieņemts Ārstniecības likums ar eigēnikas sadaļu, bet 1938.gadā izveidoja Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūtu. Tajā bija Eigēnikas, Statistikas un Antropoloģijas nodaļa. Latvijas ļaudis ar eigēniku iepazīstināja prese.

Tāpat kā citās Rietumu zemēs arī LR eigēnikas aktualitāti veicināja ļoti drūmie novērojumi par cilvēciskā kapitāla kvalitātes pasliktināšanos. Arī pie mums tāpat kā citur dabiskās izlases aizvietošana ar medicīnu un sociālo palīdzību radīja labus apstākļus slimo un vājo cilvēku paaugstinātai reproduktivitātei. Proletariātam bija lielāka dzimstība nekā inteliģencei. Ar bezatbildīgu entuziasmu bērnus „taisīja” garīgi slimie, garīgi atpalikušie, noziedznieki. „Mazvērtīgo” indivīdu uzturēšanai valsts budžetā nācās paredzēt krietnu summu. Sabiedrības sociāli bioloģiskās attīstības regulācijai nebija adresēts neviens oficiāls instruments. „Pilnvērtīgo” indivīdu dzimstību nestimulēja ne likumi, ne sociālās programmas. Tajā pašā laikā bija labi zināms, ka tautas genofondu bojā iedzimtās slimības, iedzimtā idiotija un psihiskās patoloģijas, iedzimtais alkoholisms un noziedzības nosliece. Labi bija zināms tas, ka cilvēka apdāvinātība un stingrs raksturs arī ir iedzimtas īpašības.

Eigēnikas klasisko periodu drausmīgi izkropļoja vācu nacistu darbība, pasludinot par nevērtīgām un iznīcināmām pat atsevišķas tautas. Vēsturnieks Dr. K.Kangeris arhīvos ir noskaidrojis, ka tas attiecās arī uz latviešu tautu. Vācieši kompromitēja ne tikai svastikas simbolisko zīmi, nacionālā sociālisma ideju, bet arī eigēniku un ģenētiku. Pēc 1945.gada Rietumu civilizācijā cilvēciskā kapitāla problemātika vairs netika apspriesta masu sabiedriskās domas līmenī. Politiskā elite izvairījās par to atklāti runāt partiju programmās. Klusums valdīja valsts politikas stratēģiskajos un ideoloģiskajos materiālos. Eigēnika bija kritusi pilnīgā nežēlastībā. Vēl nesen likās – uz visiem laikiem tāpat kā svastikas simboliskā zīme.

Tomēr aizvadītajos apmēram 20 gados stāvoklis pakāpeniski izmainās. Rietumu civilizācijā vairs nebaidās no vārda „eigēnika” un pat masu komunikācijas līdzekļos populārā formā apspriež cilvēciskā kapitāla kvalitātes problēmas. Tas attiecas arī uz Latviju, jo pēcpadomju gados ir sagatavotas vairākas publikācijas par eigēniku. Diemžēl mūsu diskursā par tautas demogrāfiskajām bēdām atsevišķi nesaprātīgi vīri iepin savu rusofobisko apmātību, visās nelaimēs vainojot „krievus”, kā tas izpaužas nesenajā publikācijā „Latvijas pastāvēšana izšķirsies 10 gadu laikā”.

Faktiski klusēt vairs nedrīkst. Genofonda degradāciju apstiprina ikviens pētījums. Rietumu zinātne ir pilnīgi pārliecināta par cilvēciskā kapitāla kvalitātes pasliktināšanos. Un šoreiz tā vairs nav Rietumu civilizācijai raksturīgā žēlošanās par jaunās paaudzes trūkumiem. Ja agrāk žēlošanās bija intuitīvs process, tad tagad intuīciju aizstāj zinātnisko pētījumu skaitļi. Konstatējama ir pārapdzīvotība, bads, iedzimto patoloģiju pieaugums, imunitātes samazināšanās, dzimumuzvedības izlaidība, agresivitātes uzplūdi, veselā saprāta trūkums, dažāda veida amorāls un bezidejisks konformisms, estētiskās gaumes vulgaritāte, sociālā apātija, perversija. Turklāt aktuāla ir jauna problēma – metisācija (cilvēku rasu sajaukšanās) sakarā ar planetāri globālo migrāciju.

Kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamība ir stabili ierakstīta cilvēku apziņā. Cilvēki saprot, ka bez pagātnes mantojuma nav iespējams radīt neko jaunu šodienai un rītdienai. Cilvēki saprot, ka kultūras mantojums ir vienīgā informācija par viņu izdomu, talantu, prasmēm, zināšanām, reāli paveikto.

Cilvēki zina, ka bez garīgā un materiālā mantojuma nodošanas nākamajām paaudzēm nav iespējama kultūras evolūcija. Taču parasti ne tik kompetenta ir cilvēku attieksme pret genofonda mantojumu, bez kā nav iespējama cilvēka bioloģiskā evolūcija.

Nekompetencei ir psiholoģisks iemesls. Cilvēka bioloģisko evolūciju mēs neredzam. Tā risinās lēni vairāku paaudžu laikā. Zinātnieki saka, ka būtiskas izmaiņas cilvēku populācijas genofondā var notikt tikai gadu tūkstošu laikā. Mūsdienu asprātīgi zinātnieki tāpēc jautā: „Varbūt ir pagājuši gadu tūkstoši un tagad redzam šīs izmaiņas?”.

Kultūras evolūciju redzam „bez brillēm”. Piemēram, pašlaik mums ir gods dzīvot periodā, kad kultūras evolūcija izpaužas ļoti uzskatāmi. Turklāt ne tikai informācijas tehnoloģiju sfērā, bet daudzās citās sfērās.

Cilvēka dzīves jēga nav tikai kultūras mantojuma saglabāšana un vairošana. Cilvēka dzīves jēgā ietilpst arī genofonda mantojuma saglabāšana un vairošana. Cilvēkam (atšķirībā no citām dzīvajām būtnēm) ir divas evolūcijas sistēmas: 1) bioloģiskā un 2) kultūras.

Cilvēka dzīvē ir gan negatīvas bioloģiskās mutācijas, gan negatīvas kultūras mutācijas. Pret tām cilvēku aizsargā dabiskā izlase un kultūras līdzekļi.

Kā atceramies un pašlaik izjūtam, politiskā vara var likt cilvēkam adaptēties kaitīgā kultūrā. Taču cilvēks vienmēr var kultūrā atrast tādus līdzekļus, kas viņam ļauj izdzīvot nelabvēlīgajos apstākļos un neadaptēties kaitīgajā kultūrā.

Piemēram, padomju laikā īstie rakstnieki varēja atsacīties pakļauties sociālistiskā reālisma doktrīnai. Viņi sacerēja daiļdarbus „rakstāmgaldam”. Jaunrade „rakstāmgaldam” ir savdabīgs kultūras līdzeklis ne tikai sociālisma iekārtā, bet arī kapitālisma iekārtā.

Tagad šajā ziņā ir radies patīkams kultūras līdzeklis – internets. Radošām personībām internets lieliski palīdz neadaptēties patiesi radošai darbībai kaitīgā kultūrā, kurā visam ir jānotiek atbilstoši kāda etnosa politisko līderu proponētajai „dzīvesziņai” un „nacionālajām interesēm”. Interneta brīvība aizstāj „rakstāmgaldu”. Internetā var visu publicēt.

Cilvēka bioloģiskajai evolūcijai un kultūras evolūcijai ir kopīgas iezīmes. Abās evolūcijās eksistē mantotā informācija. Kultūras evolūcijā tās ir zināšanas. Bioloģiskajā evolūcijā tā ir ģenētiskā informācija.

Eksistē arī atšķirības. Piemēram, cilvēka dzīves laikā viņa genotips nemainās. Taču var mainīties tas, ko manierīgi saucam par kultūras genotipu (kultūras parādību kopumu). Kultūras jaunās parādības var ietekmēt cilvēka mentalitāti, paradumus, iemaņas, zināšanas, morāli.

Būtiski atšķiras bioloģiskās evolūcijas mērķis un kultūras evolūcijas mērķis. Par cilvēka bioloģiskās evolūcijas mērķi var uzskatīt izdzīvošanas (adaptācijas) spēju paplašināšanu. Bioloģiskajā evolūcijā paplašinās cilvēka adaptācijas spējas dzīvot dabas vidē. Jāņem vērā ir tas, ka cilvēkam ir jābūt fiziski gatavam adaptēties dabas nejaušajās pārmaiņās. Dabā var būt periodiskas pārmaiņas un nejaušas pārmaiņas. Dabas nejaušās pārmaiņas (dabas „neprogrammējamība”) bioloģiskajai evolūcijai sagādā zināmas problēmas.

Kultūras evolūcijas mērķis ir principiāli citādāks. Kultūras evolūcijas mērķis ir nevis cilvēka izdzīvošanas fizisko spēju paplašināšana, bet gan apkārtējās vides (maigi sakot) stabilizācija. Tātad (ne visai maigi sakot) - pakļaušana, rekonstrukcija, savtīga izmantošana. Kultūras evolūcijas mērķis ir ērtas un tīkamas „otrās dabas” izveidošana, lai varētu komfortabli eksistēt „pirmajā dabā”.

Kultūrai ir jāpalīdz izdzīvot dabas visos apstākļos. Piemēram, cilvēks (kā bioloģiskās evolūcijas produkts) fiziski nevar izdzīvot lielā aukstumā. Taču kultūra (kultūras evolūcijas produkti ēkas, apkure, apģērbs) palīdz izdzīvot pat Antarktīdas aukstumā.

Taču neapšaubāmi pats būtiskākais ir tas, ka abas evolūcijas nevar iztikt bez sava specifiskā mantojuma. Tāpēc vienādā mērā ir jārūpējas gan par kultūras mantojuma saglabāšanu, gan par kultūras autoru genofonda mantojuma saglabāšanu. Ļoti svarīgi tas ir laikmetā, kad dabiskās izlases ceļā ir pašu cilvēku izvietotie šķēršļi. Dabiskā izlase vienmēr rūpējās par abu minēto mantojumu saglabāšanu. Dabiskā izlase ieslēdza zaļo gaismu tiem pilnvērtīgajiem cilvēkiem, kuriem intelektuālās un morālās mocības nesagādāja ne kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamība, ne cilvēku genofonda mantojuma saglabāšanas nepieciešamība. Tagad ir iestājies tāds periods Homo sapiens gaitās, kad daudzi ir izsprukuši no dabiskās izlases sijājuma un tāpēc savas pozīcijas nostiprina hominīdu tipi, kuriem ir vienaldzīgs gan kultūras mantojums, gan cilvēku genofonda mantojums. Vienīgi paši cilvēki var izlabot cilvēku neapdomību, netālredzību, egoistisko vienaldzību un antropoloģisko apdraudētību.  

Novērtē šo rakstu:

48
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

FotoKas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami tās patiesie cēloņi un dziļumi. Toties valdības partiju reakcija – ar grūti noslēpjamām histērijas pazīmēm – liecina: valsts varai ir trāpīts ļoti sāpīgā vietā.
Lasīt visu...

21

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

FotoApgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau mēnesi ir pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās.
Lasīt visu...

3

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

FotoJau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes” sarunām. To organizējuši un finansējuši savtīgā noziedznieka Džordža Sorosa pakalpiņi Latvijā, lai ietekmētu politisko procesu saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Lielākais kliedzējs šai pērkamās žurnālistikas daudzbalsīgajā korī ir lumpenproletariāta politaģitācijas lapele – žurnāls „Ir”.
Lasīt visu...

12

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

FotoSpriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu gaiteņus un koncertzāļu lieveņus. Turpu nav vērts iet, jo faktiski visi pasākumi ir zemas kvalitātes kultūruzvedumi, kuru dēļ nav vērts tērēt nedz laiku, nedz naudu.
Lasīt visu...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

12

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

FotoEs, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija – Latvijas, kā rāda veikalu publiskotie dati, pirktākā grāmata „Bailes” oficiāli skaitās daiļliteratūra un tāpēc tajā minētais nevar kalpot ne par pierādījumu, ne par stingru faktu. Taču starp daudzajiem „politiskā trillera” slāņiem man nozīmīgākais šķiet tas, kas attiecināms uz slavenajiem „čekas maisiem” un to atrašanās – vai neatrašanās – vietu.
Lasīt visu...

3

Lai Šadurskis pats brauc prom

FotoAprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā puse iedzīvotāju uzticas izpildvarai un tiesu varai, tad vajadzētu sekot vismaz skaidrojumam no šo varas pārstāvju puses un vismaz solījumam laboties, bet kas notiek Latvijā? Viss mierīgi, nav manīts pat mēģinājums mainīt attieksmi no  varas pārstāvju puses.
Lasīt visu...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...