Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

A. god. prezidenta kungs, a. god. ģenerālprokurora kungs un a.god. Ministru prezidenta kungs! Sakarā ar traģēdiju Latvijā 21. novembrī es, Māris Vanags, Latvijas pilsonis un patriots, griežos pie Jums ar lūgumu pārtraukt valsts pārvaldes bezatbildību, pastāvošās Satversmes un likumu ignorēšanu.

Par notikušo traģēdiju no valsts puses vispirms ir atbildīga Labklājības ministrija (LM), kas deva piekrišanu Valsts darba inspekcijai uzlikt pildīt funkcijas, kas nav paredzētas Valsts darba inspekcijas (VDI) likumā.

VDI nav tiesības nodarboties ar nelegālo nodarbinātību uzņēmumos. Tās funkcijas ir paredzētas ekonomiskajai un finanšu policijai, kā arī ieņēmumu dienestam. Sakarā ar minēto VDI prioritāte kļuva tikai nelegālā nodarbinātība; uzraudzība un kontrole darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošana tika pilnīgi degradēta (praktiski likvidēta).

VDI personāls pilnīgi nav profesionāli sagatavots tādam darbam. Ļoti apšaubāma ir VDI direktora Renāra Lūša kompetence darba likumdošanas un darba aizsardzības uzraudzībā. Visa uzraudzība VDI dibināta tikai uz administratīviem sodiem, neveicot preventīvās pārbaudes.

Piemērotie administratīvie sodi, ar kuriem R. Lūsis tik ļoti publiski lepojas, nes katastrofālus zaudējumus sabiedrībai, cietēji vienmēr paliek nodarbinātie. Sodus taču samaksā paši nodarbinātie ar savām neizmaksātām vai samazinātām algām.

Ministrijai vajadzēja veikt analīzi, cik uzņēmumi pārstājuši veikt savu darbību VDI darbības rezultātā un sakarā ar to cik nodarbināto pazaudējuši darbu un devušies uz ārzemēm (apmēram 80%). Kad tāda VDI politika valstī beigsies?

Sakarā ar VDI personāla paviršām, nekompetentām, agresīvām pārbaudēm un prettiesiskiem direktora lēmumiem tiek pārslogotas administratīvās tiesas. Rezultātā bezjēdzīgi tiek tērēts valsts budžets, VDI nes tikai zaudējumus valstij. Uzskatu, par to ir atbildīga arī LM (I. Viņķele). To jau apzinās arī darba devēji un nodarbinātie.

Tiešais atbildīgais par notikušo traģēdiju ar cilvēku upuriem par nolaidību valsts uzņēmuma vadīšanā un pienākumu nepildīšanu ir VDI direktors R. Lūsis, kurš nav nodrošinājis 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpildi.

Iepriekš minēto MK noteikumu 4. punktā norādīts, ka „šo noteikumu ievērošanu projekta izpildes posmā kontrolē Valsts darba inspekcija”. Šajos noteikumos noteikts, kam jābūt ierakstītam darba aizsardzības plānā projekta izpildes posmā sabiedrībā nozīmīgu būvju projektos.

Noteikumu 16.1. punktā arī norādīts, ka bija jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. Veikals Maxima bija būvlaukuma centrā, kur uz jumta un pagrabstāvā notika apkārtējai videi bīstami būvdarbi.

Uzsākot darbu kā VDI direktora pienākumu izpildītājs, R. Lūsis Rīgas reģionālajā valsts darba inspekcijā (RRVDI) izvērsa masveida kampaņu pret mani un visiem pieredzējušajiem inspektoriem, kuri varēja apdraudēt R. Lūša apstiprināšanu direktora amatā. Man prettiesiski tika samazināta alga pie visaugstākā darba novērtējuma „A”, bet manu iesniegumu LM izskatīja tikai pēc sešiem mēnešiem, pateicoties mana advokāta palīdzībai, kad no darba jau biju spiests aiziet.

Terora rezultātā no darba RRVDI tika spiesti aiziet tehniski izglītoti, ar lielu darba pieredzi, vairāki no tiem ar profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, inspektori. Vienlaicīgi VDI direktors publiski raud krokodila asaras par lielu kadru mainību un speciālistu trūkumu.

Iestādē tika izvērsts psiholoģiskais terors (bosings) visklasiskākajā veidā. Darba aizsardzības likuma normās ir konstatējums, ka bosings ir prettiesiska darbība.

 Esmu personīgi izmeklējis simtiem avāriju un citu smagu nelaimes gadījumu darbā (kopējais inspektora darba stāžs ir 42 gadi, no tiem – vairāk par 17 gadiem VDI). Nav šaubu, ka tā bija dažu amatpersonu (ministrijas un valsts daba inspekcijas) vēlme tikt vaļā no ļoti spēcīga konkurenta, kurš ar savu autoritāti atmasko viņu nekompetenci, zināšanu un pieredzes trūkumu.

Labklājības ministrija (LM) 2011.gada 7. janvārī izsludināto konkurss uz VDI direktora amatu 14.02.2011. nolēma izbeigt. Tomēr man kā pretendentam uz šo amatu netika paziņots par konkursa rezultātiem. Bez konkursa, neievērojot Valsts civildienesta likumu, LM ieteica MK iecelt R. Lūsi par VDI direktoru, kas arī notika 2012. gada 17. janvāra sēdē.

Vai valsts institūcija, kas arī ir atbildīga par notikušo traģēdiju ir juridiski un morāli tiesīga izmeklēt nelaimes gadījumu darbā, kurā uzņēmuma Maxima darbiniekiem iestājās nāve?

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu Valsts pārvaldi darba aizsardzībā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā – Labklājības ministrija. Labklājības ministrijas darba departamentā darba aizsardzības jautājumus savu laiku vadīja ierēdnis Renārs Lūsis.

No minētā likuma pieņemšanas dienas (20.06.2001.) līdz 2008. gada 17. aprīlim Labklājības ministrija nebija spējīga izstrādāt valsts politiku darba aizsardzības jomā, ministrija septiņus gadus nepildīja Darba aizsardzības likuma 24. panta otrās daļas 1. punkta prasības. Nav noteikta arī valsts politika darba tiesību jomā.

Beidzot 2008. gada aprīlī R. Lūša vadībā tika izstrādātas „Darba aizsardzības jomā attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013. gadam” (turpmāk - pamatnostādnes). Minētās pamatnostādnes tika apstiprinātas 2008. gada 17. aprīlī ar MK rīkojumu Nr. 213. Minētās pamatnostādnes nekādā gadījumā nevar nosaukt par valsts politiku darba aizsardzībā. Tas ir murgs, ko uz Valsts darba inspekcijas atskaišu pamata nemākulīgi kompilējis (kompilēt - aizgūt, bez patstāvīga vērtējuma izmantot citu datus) R. Lūsis.

Šajā dokumentā nepārprotami saskatāma R. Lūša ieinteresētība nepamatoti piešķirt finansējumu un neierobežotas tiesības Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības vides veselības institūtam.

Pamatnostādņu ceturtās sadaļas pirmā punktā ir pieminēts kāds virtuālais Nacionālais darba vides institūts, kuram politikas mērķa sasniegšanai tiek uzdota politikas plānošanas pilnveidošana. Lai kompensētu savas nezināšanas darba aizsardzības jomā, R. Lūsis arī mēģināja veikt grozījumus visā Darba aizsardzības likumā, novirzot visu darba aizsardzības vadību uz Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūtu. Šeit Lūsis ir domājis tikai par savu labumu, lai viņam valsts uzticēto darbu veiktu minētais institūts.

Pamatnostādņu 6.1. sadaļā pilnīgi nepamatoti norādīts, ka tā ir vienīgā institūcija, kur ir kompetenti eksperti. Faktiski darba drošības jautājumos tur nav neviena eksperta, personālam nav arī atbilstošas tehniskās izglītības. Neko nevaru spriest par viņu kompetenci darba higiēnas jautājumos. Tomēr viņu kompetence nekāda ziņā nevar ietekmēt nelaimes gadījumu samazināšanu uzņēmumos.

2003. gadā Ministru kabinets piešķīra 100 000 LVL institūtam laboratorijas iegādei ar nosacījumu, ka institūta eksperti veiks darba vides risku novērtējumu rūpnīcā Furniers un to izplatīs kā paraugu visā valstī. Uzticēto darbu institūts nebija spējīgs veikt, un līdz pat šai dienai tāds paraugs nav izstrādāts.

Pamatnostādņu īstenošanai paredzēts pasakains finansējums Darba vides institūta uzturēšanai un tā darbinieku fantastiskām algām. Pateicoties deputātu modrībai, Saeimā iesniegtie, R.Lūša pašlabuma interesēs veidotie Darba aizsardzības likuma grozījumi tika noraidīti, domājams, kā pilnīgi absurdi, un tajos atklāti saredzama kādas personas ieinteresētība – korupcija.

Labklājības ministrijas sastādītie un MK apstiprinātie dokumenti: „Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008. – 2010. gadam” un „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.­– 2013. gadam” ir tikai dokumenti acu aizmālēšanai, un ir „0” vērts darba aizsardzības uzlabošanai Latvijā.

Šajos plānos uzrādītie darbības rezultāti ir pilnīga fikcija un neatbilst patiesībai. Pamatā visa darbība tiek vērsta uz lekciju lasīšanu un brošūru izdošanu un atkal tikai ar Darba drošības un vides veselības institūta spēkiem. Minētajos plānos nav paredzēti pasākumi, kādas darbības jāveic VDI sakarā ar investoru ienākšanu Latvijā – kādi noteikumi un kādas prasības darba drošībā tiek viņiem izvirzītas.

Investors jau nav vainīgs, ka Latvijas uzraugošās valsts institūcijas ļauj katram darīt ko grib un kā grib. Ja jau VDI ļauj Maximā nodarbinātos turēt kā darba vergus, neievērojot Darba likumu un nenodrošinot darba apstākļus, tad kādam par to ir jāatbild?

Darba aizsardzības jomas attīstības plānā 2011.­– 2013. gadam ir paredzēts izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par darba aizsardzības prasībām pret elektrības radīto risku: izpildes termiņš – 2012. gada 4. ceturksnis, atbildīgā institūcija – Labklājības ministrija. Kā izskatās, nekas nav izdarīts un plānošana tikai turpinās. Labklājības ministrija 2000. gadā atcēla spēkā esošos Drošības tehnikas noteikumus elektroiekārtu ekspluatācijā.

Un tā jau trīspadsmit gadus šajā jomā nekas nav darīts. Visi cietušie un bojā gājušie no elektriskās strāvas iedarbības ir uz Labklājības ministrijas un MK sirdsapziņas un ir tiesīgi saņemt kaitējuma atlīdzību no valsts!

Kā vienu R. Lūša nelikumīgu rīcību un morāles principu pārkāpumu, strādājot ministrijā, varu minēt viņa prettiesisko rīcību sakarā ar budžeta konsolidācijas pasākumiem.

No 2009. gada valstī tika apturēta sociālās apdrošināšanas atlīdzības indeksācija cietušajiem nelaimes gadījumos darbā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālā budžeta finanšu bilance 2009. gadā bija ar mīnus zīmi ( – 1.718715 miljonu latu apmērā).

Neskatoties uz speciālā budžeta iespaidīgo deficītu, LM iesniedza MK un 16.06.2009. Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, paredzot 13. panta sestajā daļā speciālā budžeta līdzekļus 0,5 procentu (ap 70 tūkstošu latu gadā) apmērā no gadskārtējā speciālā budžeta transformēt (pēc LM ieteikuma) Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai „Darba drošības un vides veselības institūts” (R. Lūša ieinteresētai institūcijai).

Tāda netaisnīga, nelietderīga, VSAA līdzekļu izlietošana notiek līdz šai dienai. Tanī pat laikā VDI inspektoriem darba alga tika samazināta gandrīz par 50%.

Strādājot Rīgas reģionālās VDI par sektora vadītāju, esmu savā sektorā izaudzinājis piecus kvalificētus, profesionālus inspekcijas sektoru vadītājus. Šajā periodā esmu veicis apmācības darba aizsardzības un darba likumdošanas jomā vairākus tūkstošus darba devēju un nodarbināto. Ikdienā esmu sniedzis konsultācijas darba devējiem, darba ņēmējiem, advokātu birojiem un pat ģenerālprokuratūras prokurorei.

Ņemot vērā lielo darba pieredzi darba aizsardzības un darba likumdošanas jomā, esmu ar mieru dot priekšlikumus darba aizsardzības uzlabošanā un darba likuma piemērošanai reālajā dzīvē, darba likuma grozījumos, kā arī cīņai ar nelegālo nodarbinātību. Ja tikai valsts institūcija mācētu un gribētu izskaust nelegālo nodarbinātību, to varētu izdarīt, mainot dažus punktus likumdošanā un bezjēdzīgi netērēt budžeta līdzekļus tādas VDI struktūrvienības uzturēšanai. Esot pensijā, joprojām sekoju darba likumdošanai un darba aizsardzībai, bez atlīdzības sniedzu palīdzību darba devējiem un darbiniekiem. Novēlējums – pieredzējušu cilvēku viedoklis ir jāciena!

Stājoties amatā, Ministru prezidents publiski solīja veikt valsts iestādēs funkcionālo auditu un novērtēt valsts institūciju lietderību. Par nožēlu, tāds audits tika veikts ļoti minimāli, kā rezultātā tika likvidēta Būvinspekcija, kura traucēja lielajām būvnieku apvienībām veikt nekontrolētu objektu celtniecību.

Valsts iestādē, kur, pirmkārt, bija nepieciešams funkcionālais audits, tā ir Valsts darba inspekcija. No inspekcija darbības ir ļoti atkarīga Latvijas nākotne. Par nepieciešamo funkcionālo auditu VDI esmu rakstveidā informējis MK.

Inspekcijas inspektori ir pārslogoti ar funkciju izpildi, kas ir pilnīgi bezjēdzīga un nesniedz rezultātus. VDI darbība skar katru Latvijā strādājošo, kā nodarbināto, tā arī darba devēju. Nodarbināto intereses VDI nav spējīga juridiski aizstāvēt, darbinieku oficiālās un anonīmās sūdzības nedod nekādus rezultātus, vienmēr pēc taisnības ir jāgriežas tikai tiesā. To var attiecināt arī uz VDI darbiniekiem, pret kuriem prettiesiski izrīkojas VDI direktors R. Lūsis.

Par Darba likuma pārkāpumiem darba devējam uzliktais administratīvais naudas sods tiek maksāts no uzņēmuma līdzekļiem, kas tieši skar nodarbināto darba samaksu. Mazajos uzņēmumos, par niecīgiem pārkāpumiem tiek uzlikti nesamērīgi lieli naudas sodi, sevišķi pirmajos finanšu krīzes gados. Liela daļa uzņēmumu pārtrauca ražošanu, nodarbinātiem neizmaksāja darba samaksu, par bezdarbniekiem kļuva kā nodarbinātie, tā ari paši uzņēmumu vadītāji.

Liela daļa uzņēmēju necieta nekādus zaudējumus maksātnespējas gadījumos, steigā izpārdeva uzņēmuma īpašumus, saņēma miljonus un nogāja pagrīdē. Par uzņēmumā pieļautajiem pārkāpumiem atbildīgs ir tikai kolektīvs (SIA, AS, …), nevis konkrēta fiziska persona, kas izdarīja pārkāpumu. Tas ir juridiskais nonsenss! Šajā jomā ir jāveic kardinālas izmaiņas likumdošanā.

Labklājības ministrija ar savām pakļautībā esošām iestādēm daudzās jomās neiekļaujas valsts pārvaldē, lai radītu valstī drošu darba vidi. Kāda liekulība šobrīd publiski izpaužas no valsts pārvaldes amatpersonu puses (MK, EM, ZM …), - paši jau ir radījuši tādu valsti, kur tās pilsoņiem nav droši dzīvot.

Investors nodrošināja valstī 7500 darba vietas un tirdzniecību, par būvniecību un uzraudzību ir jāuzņemas atbildība valstij ar visām esošajām no budžeta finansētām iestādēm. Izskatās, ka viņiem pašiem no tādas valsts ir bail.

Latvijā pilnīgi nav saprotama valsts iestādēs nosaukuma „eksperts” piešķiršana. Katrs, kuram ir kaut vidējā izglītība, var tikt dēvēts par „ekspertu”. Arī VDI ir darbinieki, kuriem ir piešķirts eksperta nosaukums, kaut zināšanas viņu darbības jomā ir ļoti apšaubāmas.

Tas attiecas arī uz citiem uzņēmumiem, arī privātajiem. Sakarā ar Zolitūdes traģēdiju vairākas firmas apņēmušās veikt traģiskā notikuma ekspertīzi, turklāt katra tikai savās interesēs, izmantojot ļoti apšaubāmus „būvekspertus”.

Ja Latvija grib būt tiesiska valsts, šā notikuma ekspertīzei ir obligāti jāpieaicina speciālisti no Eiropas Savienības valstīm, lai veiktu ekspertīzi kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem.

Latvijā ir pietiekoši daudz sertificētu tulku, kas spētu visu augstā līmeni iztulkot. Atrunāšanās par precīzu dokumentu tulkošanu ir tikai ieinteresētām valsts personām, lai nenāktu klajā faktiskie pārkāpumi.

Par visām šajā vēstulē minētajām nelikumībām esmu rakstījis LM, MK, Saeimai, bet atbildes pēc būtības neesmu saņēmis.

Novērtē šo rakstu:

108
88

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...