Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

A. god. prezidenta kungs, a. god. ģenerālprokurora kungs un a.god. Ministru prezidenta kungs! Sakarā ar traģēdiju Latvijā 21. novembrī es, Māris Vanags, Latvijas pilsonis un patriots, griežos pie Jums ar lūgumu pārtraukt valsts pārvaldes bezatbildību, pastāvošās Satversmes un likumu ignorēšanu.

Par notikušo traģēdiju no valsts puses vispirms ir atbildīga Labklājības ministrija (LM), kas deva piekrišanu Valsts darba inspekcijai uzlikt pildīt funkcijas, kas nav paredzētas Valsts darba inspekcijas (VDI) likumā.

VDI nav tiesības nodarboties ar nelegālo nodarbinātību uzņēmumos. Tās funkcijas ir paredzētas ekonomiskajai un finanšu policijai, kā arī ieņēmumu dienestam. Sakarā ar minēto VDI prioritāte kļuva tikai nelegālā nodarbinātība; uzraudzība un kontrole darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošana tika pilnīgi degradēta (praktiski likvidēta).

VDI personāls pilnīgi nav profesionāli sagatavots tādam darbam. Ļoti apšaubāma ir VDI direktora Renāra Lūša kompetence darba likumdošanas un darba aizsardzības uzraudzībā. Visa uzraudzība VDI dibināta tikai uz administratīviem sodiem, neveicot preventīvās pārbaudes.

Piemērotie administratīvie sodi, ar kuriem R. Lūsis tik ļoti publiski lepojas, nes katastrofālus zaudējumus sabiedrībai, cietēji vienmēr paliek nodarbinātie. Sodus taču samaksā paši nodarbinātie ar savām neizmaksātām vai samazinātām algām.

Ministrijai vajadzēja veikt analīzi, cik uzņēmumi pārstājuši veikt savu darbību VDI darbības rezultātā un sakarā ar to cik nodarbināto pazaudējuši darbu un devušies uz ārzemēm (apmēram 80%). Kad tāda VDI politika valstī beigsies?

Sakarā ar VDI personāla paviršām, nekompetentām, agresīvām pārbaudēm un prettiesiskiem direktora lēmumiem tiek pārslogotas administratīvās tiesas. Rezultātā bezjēdzīgi tiek tērēts valsts budžets, VDI nes tikai zaudējumus valstij. Uzskatu, par to ir atbildīga arī LM (I. Viņķele). To jau apzinās arī darba devēji un nodarbinātie.

Tiešais atbildīgais par notikušo traģēdiju ar cilvēku upuriem par nolaidību valsts uzņēmuma vadīšanā un pienākumu nepildīšanu ir VDI direktors R. Lūsis, kurš nav nodrošinājis 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpildi.

Iepriekš minēto MK noteikumu 4. punktā norādīts, ka „šo noteikumu ievērošanu projekta izpildes posmā kontrolē Valsts darba inspekcija”. Šajos noteikumos noteikts, kam jābūt ierakstītam darba aizsardzības plānā projekta izpildes posmā sabiedrībā nozīmīgu būvju projektos.

Noteikumu 16.1. punktā arī norādīts, ka bija jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. Veikals Maxima bija būvlaukuma centrā, kur uz jumta un pagrabstāvā notika apkārtējai videi bīstami būvdarbi.

Uzsākot darbu kā VDI direktora pienākumu izpildītājs, R. Lūsis Rīgas reģionālajā valsts darba inspekcijā (RRVDI) izvērsa masveida kampaņu pret mani un visiem pieredzējušajiem inspektoriem, kuri varēja apdraudēt R. Lūša apstiprināšanu direktora amatā. Man prettiesiski tika samazināta alga pie visaugstākā darba novērtējuma „A”, bet manu iesniegumu LM izskatīja tikai pēc sešiem mēnešiem, pateicoties mana advokāta palīdzībai, kad no darba jau biju spiests aiziet.

Terora rezultātā no darba RRVDI tika spiesti aiziet tehniski izglītoti, ar lielu darba pieredzi, vairāki no tiem ar profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, inspektori. Vienlaicīgi VDI direktors publiski raud krokodila asaras par lielu kadru mainību un speciālistu trūkumu.

Iestādē tika izvērsts psiholoģiskais terors (bosings) visklasiskākajā veidā. Darba aizsardzības likuma normās ir konstatējums, ka bosings ir prettiesiska darbība.

 Esmu personīgi izmeklējis simtiem avāriju un citu smagu nelaimes gadījumu darbā (kopējais inspektora darba stāžs ir 42 gadi, no tiem – vairāk par 17 gadiem VDI). Nav šaubu, ka tā bija dažu amatpersonu (ministrijas un valsts daba inspekcijas) vēlme tikt vaļā no ļoti spēcīga konkurenta, kurš ar savu autoritāti atmasko viņu nekompetenci, zināšanu un pieredzes trūkumu.

Labklājības ministrija (LM) 2011.gada 7. janvārī izsludināto konkurss uz VDI direktora amatu 14.02.2011. nolēma izbeigt. Tomēr man kā pretendentam uz šo amatu netika paziņots par konkursa rezultātiem. Bez konkursa, neievērojot Valsts civildienesta likumu, LM ieteica MK iecelt R. Lūsi par VDI direktoru, kas arī notika 2012. gada 17. janvāra sēdē.

Vai valsts institūcija, kas arī ir atbildīga par notikušo traģēdiju ir juridiski un morāli tiesīga izmeklēt nelaimes gadījumu darbā, kurā uzņēmuma Maxima darbiniekiem iestājās nāve?

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu Valsts pārvaldi darba aizsardzībā īsteno Ministru kabinets un tā uzdevumā – Labklājības ministrija. Labklājības ministrijas darba departamentā darba aizsardzības jautājumus savu laiku vadīja ierēdnis Renārs Lūsis.

No minētā likuma pieņemšanas dienas (20.06.2001.) līdz 2008. gada 17. aprīlim Labklājības ministrija nebija spējīga izstrādāt valsts politiku darba aizsardzības jomā, ministrija septiņus gadus nepildīja Darba aizsardzības likuma 24. panta otrās daļas 1. punkta prasības. Nav noteikta arī valsts politika darba tiesību jomā.

Beidzot 2008. gada aprīlī R. Lūša vadībā tika izstrādātas „Darba aizsardzības jomā attīstības pamatnostādnes 2008. – 2013. gadam” (turpmāk - pamatnostādnes). Minētās pamatnostādnes tika apstiprinātas 2008. gada 17. aprīlī ar MK rīkojumu Nr. 213. Minētās pamatnostādnes nekādā gadījumā nevar nosaukt par valsts politiku darba aizsardzībā. Tas ir murgs, ko uz Valsts darba inspekcijas atskaišu pamata nemākulīgi kompilējis (kompilēt - aizgūt, bez patstāvīga vērtējuma izmantot citu datus) R. Lūsis.

Šajā dokumentā nepārprotami saskatāma R. Lūša ieinteresētība nepamatoti piešķirt finansējumu un neierobežotas tiesības Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības vides veselības institūtam.

Pamatnostādņu ceturtās sadaļas pirmā punktā ir pieminēts kāds virtuālais Nacionālais darba vides institūts, kuram politikas mērķa sasniegšanai tiek uzdota politikas plānošanas pilnveidošana. Lai kompensētu savas nezināšanas darba aizsardzības jomā, R. Lūsis arī mēģināja veikt grozījumus visā Darba aizsardzības likumā, novirzot visu darba aizsardzības vadību uz Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūtu. Šeit Lūsis ir domājis tikai par savu labumu, lai viņam valsts uzticēto darbu veiktu minētais institūts.

Pamatnostādņu 6.1. sadaļā pilnīgi nepamatoti norādīts, ka tā ir vienīgā institūcija, kur ir kompetenti eksperti. Faktiski darba drošības jautājumos tur nav neviena eksperta, personālam nav arī atbilstošas tehniskās izglītības. Neko nevaru spriest par viņu kompetenci darba higiēnas jautājumos. Tomēr viņu kompetence nekāda ziņā nevar ietekmēt nelaimes gadījumu samazināšanu uzņēmumos.

2003. gadā Ministru kabinets piešķīra 100 000 LVL institūtam laboratorijas iegādei ar nosacījumu, ka institūta eksperti veiks darba vides risku novērtējumu rūpnīcā Furniers un to izplatīs kā paraugu visā valstī. Uzticēto darbu institūts nebija spējīgs veikt, un līdz pat šai dienai tāds paraugs nav izstrādāts.

Pamatnostādņu īstenošanai paredzēts pasakains finansējums Darba vides institūta uzturēšanai un tā darbinieku fantastiskām algām. Pateicoties deputātu modrībai, Saeimā iesniegtie, R.Lūša pašlabuma interesēs veidotie Darba aizsardzības likuma grozījumi tika noraidīti, domājams, kā pilnīgi absurdi, un tajos atklāti saredzama kādas personas ieinteresētība – korupcija.

Labklājības ministrijas sastādītie un MK apstiprinātie dokumenti: „Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008. – 2010. gadam” un „Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.­– 2013. gadam” ir tikai dokumenti acu aizmālēšanai, un ir „0” vērts darba aizsardzības uzlabošanai Latvijā.

Šajos plānos uzrādītie darbības rezultāti ir pilnīga fikcija un neatbilst patiesībai. Pamatā visa darbība tiek vērsta uz lekciju lasīšanu un brošūru izdošanu un atkal tikai ar Darba drošības un vides veselības institūta spēkiem. Minētajos plānos nav paredzēti pasākumi, kādas darbības jāveic VDI sakarā ar investoru ienākšanu Latvijā – kādi noteikumi un kādas prasības darba drošībā tiek viņiem izvirzītas.

Investors jau nav vainīgs, ka Latvijas uzraugošās valsts institūcijas ļauj katram darīt ko grib un kā grib. Ja jau VDI ļauj Maximā nodarbinātos turēt kā darba vergus, neievērojot Darba likumu un nenodrošinot darba apstākļus, tad kādam par to ir jāatbild?

Darba aizsardzības jomas attīstības plānā 2011.­– 2013. gadam ir paredzēts izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par darba aizsardzības prasībām pret elektrības radīto risku: izpildes termiņš – 2012. gada 4. ceturksnis, atbildīgā institūcija – Labklājības ministrija. Kā izskatās, nekas nav izdarīts un plānošana tikai turpinās. Labklājības ministrija 2000. gadā atcēla spēkā esošos Drošības tehnikas noteikumus elektroiekārtu ekspluatācijā.

Un tā jau trīspadsmit gadus šajā jomā nekas nav darīts. Visi cietušie un bojā gājušie no elektriskās strāvas iedarbības ir uz Labklājības ministrijas un MK sirdsapziņas un ir tiesīgi saņemt kaitējuma atlīdzību no valsts!

Kā vienu R. Lūša nelikumīgu rīcību un morāles principu pārkāpumu, strādājot ministrijā, varu minēt viņa prettiesisko rīcību sakarā ar budžeta konsolidācijas pasākumiem.

No 2009. gada valstī tika apturēta sociālās apdrošināšanas atlīdzības indeksācija cietušajiem nelaimes gadījumos darbā. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālā budžeta finanšu bilance 2009. gadā bija ar mīnus zīmi ( – 1.718715 miljonu latu apmērā).

Neskatoties uz speciālā budžeta iespaidīgo deficītu, LM iesniedza MK un 16.06.2009. Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, paredzot 13. panta sestajā daļā speciālā budžeta līdzekļus 0,5 procentu (ap 70 tūkstošu latu gadā) apmērā no gadskārtējā speciālā budžeta transformēt (pēc LM ieteikuma) Rīgas Stradiņa universitātes aģentūrai „Darba drošības un vides veselības institūts” (R. Lūša ieinteresētai institūcijai).

Tāda netaisnīga, nelietderīga, VSAA līdzekļu izlietošana notiek līdz šai dienai. Tanī pat laikā VDI inspektoriem darba alga tika samazināta gandrīz par 50%.

Strādājot Rīgas reģionālās VDI par sektora vadītāju, esmu savā sektorā izaudzinājis piecus kvalificētus, profesionālus inspekcijas sektoru vadītājus. Šajā periodā esmu veicis apmācības darba aizsardzības un darba likumdošanas jomā vairākus tūkstošus darba devēju un nodarbināto. Ikdienā esmu sniedzis konsultācijas darba devējiem, darba ņēmējiem, advokātu birojiem un pat ģenerālprokuratūras prokurorei.

Ņemot vērā lielo darba pieredzi darba aizsardzības un darba likumdošanas jomā, esmu ar mieru dot priekšlikumus darba aizsardzības uzlabošanā un darba likuma piemērošanai reālajā dzīvē, darba likuma grozījumos, kā arī cīņai ar nelegālo nodarbinātību. Ja tikai valsts institūcija mācētu un gribētu izskaust nelegālo nodarbinātību, to varētu izdarīt, mainot dažus punktus likumdošanā un bezjēdzīgi netērēt budžeta līdzekļus tādas VDI struktūrvienības uzturēšanai. Esot pensijā, joprojām sekoju darba likumdošanai un darba aizsardzībai, bez atlīdzības sniedzu palīdzību darba devējiem un darbiniekiem. Novēlējums – pieredzējušu cilvēku viedoklis ir jāciena!

Stājoties amatā, Ministru prezidents publiski solīja veikt valsts iestādēs funkcionālo auditu un novērtēt valsts institūciju lietderību. Par nožēlu, tāds audits tika veikts ļoti minimāli, kā rezultātā tika likvidēta Būvinspekcija, kura traucēja lielajām būvnieku apvienībām veikt nekontrolētu objektu celtniecību.

Valsts iestādē, kur, pirmkārt, bija nepieciešams funkcionālais audits, tā ir Valsts darba inspekcija. No inspekcija darbības ir ļoti atkarīga Latvijas nākotne. Par nepieciešamo funkcionālo auditu VDI esmu rakstveidā informējis MK.

Inspekcijas inspektori ir pārslogoti ar funkciju izpildi, kas ir pilnīgi bezjēdzīga un nesniedz rezultātus. VDI darbība skar katru Latvijā strādājošo, kā nodarbināto, tā arī darba devēju. Nodarbināto intereses VDI nav spējīga juridiski aizstāvēt, darbinieku oficiālās un anonīmās sūdzības nedod nekādus rezultātus, vienmēr pēc taisnības ir jāgriežas tikai tiesā. To var attiecināt arī uz VDI darbiniekiem, pret kuriem prettiesiski izrīkojas VDI direktors R. Lūsis.

Par Darba likuma pārkāpumiem darba devējam uzliktais administratīvais naudas sods tiek maksāts no uzņēmuma līdzekļiem, kas tieši skar nodarbināto darba samaksu. Mazajos uzņēmumos, par niecīgiem pārkāpumiem tiek uzlikti nesamērīgi lieli naudas sodi, sevišķi pirmajos finanšu krīzes gados. Liela daļa uzņēmumu pārtrauca ražošanu, nodarbinātiem neizmaksāja darba samaksu, par bezdarbniekiem kļuva kā nodarbinātie, tā ari paši uzņēmumu vadītāji.

Liela daļa uzņēmēju necieta nekādus zaudējumus maksātnespējas gadījumos, steigā izpārdeva uzņēmuma īpašumus, saņēma miljonus un nogāja pagrīdē. Par uzņēmumā pieļautajiem pārkāpumiem atbildīgs ir tikai kolektīvs (SIA, AS, …), nevis konkrēta fiziska persona, kas izdarīja pārkāpumu. Tas ir juridiskais nonsenss! Šajā jomā ir jāveic kardinālas izmaiņas likumdošanā.

Labklājības ministrija ar savām pakļautībā esošām iestādēm daudzās jomās neiekļaujas valsts pārvaldē, lai radītu valstī drošu darba vidi. Kāda liekulība šobrīd publiski izpaužas no valsts pārvaldes amatpersonu puses (MK, EM, ZM …), - paši jau ir radījuši tādu valsti, kur tās pilsoņiem nav droši dzīvot.

Investors nodrošināja valstī 7500 darba vietas un tirdzniecību, par būvniecību un uzraudzību ir jāuzņemas atbildība valstij ar visām esošajām no budžeta finansētām iestādēm. Izskatās, ka viņiem pašiem no tādas valsts ir bail.

Latvijā pilnīgi nav saprotama valsts iestādēs nosaukuma „eksperts” piešķiršana. Katrs, kuram ir kaut vidējā izglītība, var tikt dēvēts par „ekspertu”. Arī VDI ir darbinieki, kuriem ir piešķirts eksperta nosaukums, kaut zināšanas viņu darbības jomā ir ļoti apšaubāmas.

Tas attiecas arī uz citiem uzņēmumiem, arī privātajiem. Sakarā ar Zolitūdes traģēdiju vairākas firmas apņēmušās veikt traģiskā notikuma ekspertīzi, turklāt katra tikai savās interesēs, izmantojot ļoti apšaubāmus „būvekspertus”.

Ja Latvija grib būt tiesiska valsts, šā notikuma ekspertīzei ir obligāti jāpieaicina speciālisti no Eiropas Savienības valstīm, lai veiktu ekspertīzi kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem.

Latvijā ir pietiekoši daudz sertificētu tulku, kas spētu visu augstā līmeni iztulkot. Atrunāšanās par precīzu dokumentu tulkošanu ir tikai ieinteresētām valsts personām, lai nenāktu klajā faktiskie pārkāpumi.

Par visām šajā vēstulē minētajām nelikumībām esmu rakstījis LM, MK, Saeimai, bet atbildes pēc būtības neesmu saņēmis.

Novērtē šo rakstu:

108
89

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

FotoKas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami tās patiesie cēloņi un dziļumi. Toties valdības partiju reakcija – ar grūti noslēpjamām histērijas pazīmēm – liecina: valsts varai ir trāpīts ļoti sāpīgā vietā.
Lasīt visu...

21

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

FotoApgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau mēnesi ir pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās.
Lasīt visu...

3

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

FotoJau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes” sarunām. To organizējuši un finansējuši savtīgā noziedznieka Džordža Sorosa pakalpiņi Latvijā, lai ietekmētu politisko procesu saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Lielākais kliedzējs šai pērkamās žurnālistikas daudzbalsīgajā korī ir lumpenproletariāta politaģitācijas lapele – žurnāls „Ir”.
Lasīt visu...

12

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

FotoSpriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu gaiteņus un koncertzāļu lieveņus. Turpu nav vērts iet, jo faktiski visi pasākumi ir zemas kvalitātes kultūruzvedumi, kuru dēļ nav vērts tērēt nedz laiku, nedz naudu.
Lasīt visu...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

12

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

FotoEs, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija – Latvijas, kā rāda veikalu publiskotie dati, pirktākā grāmata „Bailes” oficiāli skaitās daiļliteratūra un tāpēc tajā minētais nevar kalpot ne par pierādījumu, ne par stingru faktu. Taču starp daudzajiem „politiskā trillera” slāņiem man nozīmīgākais šķiet tas, kas attiecināms uz slavenajiem „čekas maisiem” un to atrašanās – vai neatrašanās – vietu.
Lasīt visu...

3

Lai Šadurskis pats brauc prom

FotoAprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā puse iedzīvotāju uzticas izpildvarai un tiesu varai, tad vajadzētu sekot vismaz skaidrojumam no šo varas pārstāvju puses un vismaz solījumam laboties, bet kas notiek Latvijā? Viss mierīgi, nav manīts pat mēģinājums mainīt attieksmi no  varas pārstāvju puses.
Lasīt visu...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...