Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Dīvainības valsts iepirkumos, kur tiek izvēlēts tā sauktais “saimnieciski izdevīgākais piedāvājums” un iepirkumu komisijas locekļi var daļēji subjektīvi vērtēt piedāvājumus, Latvijā vairs nav nekāds jaunums. Tomēr, izrādās, dažādas inovatīvas pieejas, izvēloties “saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”, var sastapt arī tajos iepirkumos, kur ir jāveic tikai dažas aritmētiskas darbības, lai noteiktu pretendentu, kam būtu jāpiešķir tiesības parakstīt līgumu.

Tā šī gada beigās valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (attēlā - tā vadītājs Ansis Grantiņš) izsludināja iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā „Sabiedrisko attiecību pakalpojumi LVĢMC vajadzībām 2015.gadā”.

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem sākotnēji tika vērtēta pretendenta kvalifikācija jeb spēja sniegt pakalpojumu, savukārt otrajā etapā tika vērtēta pretendenta piedāvātā cena. Dīvaini, bet par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts dārgākā pretendenta iesniegtais, un šāds rezultāts panākts, "radoši" pieejot vērtēšanas kritērijiem.

Laikam jau ir nojaušams, ka lētāko, bet, kā izrādījās, nevis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iesniedza manis vadītais uzņēmums. Otrs iepirkuma pretendents bija apņēmies nodrošināt sabiedrisko attiecību pakalpojumus par EUR 9420 EUR gadā, bet manis vadītais uzņēmums – par 7440 EUR gadā.

Pie vērtējuma, ka dārgākais ir “saimnieciski izdevīgākais”, komisija nonāca, jo vērtēja ne tikai kopējo pakalpojuma cenu, bet arī atsevišķas pakalpojuma sastāvdaļu cenas. Tā kā otrs pretendents bija norādījis, ka atsevišķu pakalpojumu cena ir nulle eiro un ietilpst kopējā cenā, kamēr manis vadītais uzņēmums bija uzrādījis konkrētas izmaksas (kas arī ietilpst kopējā cenā), radās situācija, ka dārgāks kļuva izdevīgāks.

Jāatzīmē, ka, aprēķinot “saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”, ne tikai netika ievēroti matemātikas likumi (piemēram, nulle EUR, dalīts ar mūsu piedāvāto cenu un pēc tam reizināts ar 15, ieguva 2 punktus, bet nulle, izdalīta ar nulli un sareizināta ar 15, ieguva 15 punktus).

Nav arī skaidrs, kāpēc atsevišķas pakalpojumu pozīcijas vispār bija jāvērtē, ja iepirkumam pievienotajā līguma projektā skaidri norādīts – pretendentam tiks maksāta atlīdzība ik mēnesi 1/12 daļas apmērā no kopējās summas, kas nozīmē – nekādus maksājumus pretendents no līguma partnera nav tiesīgs saņemt.

Iepirkumu komisijas rīcība, akceptējot otra pretendenta norādītos 0 EUR, viennozīmīgi pārkāpj ne tikai nolikumā noteikto saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas vērtēšanas kārtību, bet arī Publisko iepirkumu likuma 2.punktā noteikto vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principu.

Šis nav pirmais gadījums valsts pārvaldē ar dīvainībām iepirkumos. Neskaidri pasūtījuma apjomi (iespējams, “savējie” tos uzzina, kamēr citiem pretendentiem jāsamierinās ar atbildi “pēc nepieciešamības”), neizmērāmi sasniedzamie mērķi, absurdu kvalifikācijas prasību iekļaušana ir tikai daļa no pielietotās prakses valsts iepirkumos.

Domāju, ka kādam sabiedrisko attiecību studentam būtu laba tēma kvalifikācijas darbam – izpētīt, kādas ir bijušas prasības sabiedrisko attiecību kampaņās valsts pārvaldē, kas tās ir realizējis un kāda ir bijusi to efektivitāte attiecībā gan pret valsts samaksāto naudas daudzumu, gan arī sākotnēji iepirkumu nolikumos prasīto.

Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepirkuma juridiskā analīze

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2014.gada 4.decembrī ar publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv (https://pvs.iub.gov.lv/show/384986) izsludināja iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā  „Sabiedrisko attiecību pakalpojumi LVĢMC vajadzībām 2015.gadā”, ar identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC2014/43, nosakot iesniegšanas termiņu pretendentiem 2014.gada 16.decembrī. 

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2014.gada 19.decembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv (http://pvs.iub.gov.lv/show/388189) publicēja iepirkuma rezultātus, norādot, ka līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "Sabiedrības informēšanas centrs", reģ. Nr. 40003754834, kā saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam par līgumcenu (bez PVN): 9420  

Pretendentu iesniegtie dokumenti tika vērtēti vairākos posmos un sākotnēji tika izvērtēta pretendentu kvalifikācijas prasības, tehniskais piedāvājums, bet pēc tam tika noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, aprēķinus veicot pēc šādas formulas (atsauce uz nolikumu): 

8.2.Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritēriji un par katru no tiem maksimāli iespējamais punktu skaits ir norādīts tabulā:

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas aspekti

Maksimālais punktu skaits

 
 

1 

Pakalpojumu mēneša maksa

Zemākā piedāvātā cena

S1 = --------------------------------------- X 70

Pretendenta piedāvātā cena 

70

2. 

Pretendenta piedāvātā kopējā cena par  atsevišķu pakalpojumu sniegšanu

Zemākā piedāvātā cena ko veido Finanšu piedāvājuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktos piedāvāto cenu summa

S2 = --------------------------------------- X 15

Pretendenta piedāvātā cena 

15

3 

Projekta vadītāja stundas tarifa likme gadījumiem, ja operatīvi būs nepieciešams piesaistīt pretendenta projekta vadītāju pamata līgumā neparedzētiem ar pasūtītāja marketinga aktivitātēm saistītiem darbiem.

 

Zemākā piedāvātā vienas stundas tarifa likme

S3 = --------------------------------------- X 15

Pretendenta piedāvātā cena

15

8.3.Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt Pretendentam, izpildot visus kritērijus, ir 100 punkti.

8.4.Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli, aizpildot un parakstot savu individuālo novērtēšanas tabulu, norādot piešķirto punktu pamatojumu.

Iepirkumā tika saņemti divi pieteikumi (citēts lēmuma teksts, ir tikai pdf):

Pārbaudot komisijas veiktos aprēķinus, tika konstatēts, ka tie nav korekti, jo 1) pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" vērtēšanas tabulā otrajā pozīcijā iesniedza priekšlikumu “0 EUR”, kas uzskatāma par zemāko cenu, attiecībā pret kuru jāizvērtē pārējie piedāvājumu. 2) Komisija šim pretendentam kļūdaini piešķīra 15 punktus, bet otram pretendentam punktus piešķīra pēc saviem ieskatiem (divi komisijas locekļi piešķīra katrs pa vienam punktam, komisijas priekšsēdētājs – nulle punktu), lai gan aritmētiski šādas darbības nav iespējams veikt vai arī abi pretendenti daļēji korektu aprēķinu gadījumā saņemtu nulle punktu.

Otrās pozīcijas iekļaušana kopējā vērtējumā par atsevišķu pakalpojumu sniegšanu ir diskutabla, jo nolikumā nebija iekļauts pakalpojumu apjoms. Pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" bija norādījis, ka atsevišķu pakalpojumu sniegšana tiek iekļauta kopējā mēneša maksā, kas nozīmē, ka faktiski par līgumcenu var pieprasīt neierobežotu skaitu papildus pakalpojumu.

Iespējams, pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" ir informēts par šo pakalpojumu apjomu, jo ar to saistītā SIA “Tēls PR” analoģiskus pakalpojumus nodrošina LVĢMC vajadzībām 2014.gadā

Vienlaikus jānorāda uz iepirkumam pievienotā līguma projekta īpatnībām – tajā norādīts (citāts):

3. Norēķinu kārtība.

3.1. Par Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs reizi mēnesī veic apmaksu saskaņā ar Izpildītāja piestādīto rēķinu. Ikmēneša rēķins tiek izrakstīts par vienu divpadsmito daļu no Līguma 3.4. apakšpunktā minētās kopējās Līguma summas

3.2. Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta desmit darba dienu laikā pēc Izpildītāja atskaites par paveikto darbu iepriekšējā mēnesī un rēķina saņemšanas.

3.3. Ikmēneša atskaitē Izpildītājs iekļauj detalizētu aprakstu par paveiktā darba apjomu un citus paskaidrojumus par veikto darbu. Atskaiti apstiprina ar abu pušu parakstiem;

3.4. Kopējā līguma summa ir  EUR ___________(_______________), kā arī pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR ____________ (_____________________), kas veido kopējo Līguma summu EUR _____________ (____________________), turpmāk tekstā – Līguma summa.

3.5. Par norēķinu datumu tiek uzskatīta diena, kad veikts bankas pārskaitījums.

Tādējādi jau līguma projektā netiek paredzēts, ka varētu tikt veikti kādi papildus darbi, vienlaikus papildus darbi ir paredzēti kā kritērijs, lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Šī vērtējuma sistēmas rezultātā kā saimnieciski izdevīgākais tika izvēlēts dārgākais piedāvājums, neskatoties uz to, ka līguma projekts neparedz papildu darbu veikšanu.

* SIA “Communications & Strategies” valdes loceklis

Novērtē šo rakstu:

32
8

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kas ir tas jaunais un šokējošais, ko mēs uzzinājām no „Rīdzenes” sarunām?

FotoUn tomēr. Kāds var man paskaidrot - kas ir tas jaunais un šokējošais, ko mēs uzzinājām no Rīdzenes sarunām?
Lasīt visu...

6

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

FotoKas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami tās patiesie cēloņi un dziļumi. Toties valdības partiju reakcija – ar grūti noslēpjamām histērijas pazīmēm – liecina: valsts varai ir trāpīts ļoti sāpīgā vietā.
Lasīt visu...

21

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

FotoApgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau mēnesi ir pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās.
Lasīt visu...

3

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

FotoJau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes” sarunām. To organizējuši un finansējuši savtīgā noziedznieka Džordža Sorosa pakalpiņi Latvijā, lai ietekmētu politisko procesu saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Lielākais kliedzējs šai pērkamās žurnālistikas daudzbalsīgajā korī ir lumpenproletariāta politaģitācijas lapele – žurnāls „Ir”.
Lasīt visu...

12

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

FotoSpriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu gaiteņus un koncertzāļu lieveņus. Turpu nav vērts iet, jo faktiski visi pasākumi ir zemas kvalitātes kultūruzvedumi, kuru dēļ nav vērts tērēt nedz laiku, nedz naudu.
Lasīt visu...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

Es, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija...

Foto

Lai Šadurskis pats brauc prom

Aprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā...

Foto

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

Leonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs...

Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...