Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Dīvainības valsts iepirkumos, kur tiek izvēlēts tā sauktais “saimnieciski izdevīgākais piedāvājums” un iepirkumu komisijas locekļi var daļēji subjektīvi vērtēt piedāvājumus, Latvijā vairs nav nekāds jaunums. Tomēr, izrādās, dažādas inovatīvas pieejas, izvēloties “saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”, var sastapt arī tajos iepirkumos, kur ir jāveic tikai dažas aritmētiskas darbības, lai noteiktu pretendentu, kam būtu jāpiešķir tiesības parakstīt līgumu.

Tā šī gada beigās valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (attēlā - tā vadītājs Ansis Grantiņš) izsludināja iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā „Sabiedrisko attiecību pakalpojumi LVĢMC vajadzībām 2015.gadā”.

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem sākotnēji tika vērtēta pretendenta kvalifikācija jeb spēja sniegt pakalpojumu, savukārt otrajā etapā tika vērtēta pretendenta piedāvātā cena. Dīvaini, bet par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts dārgākā pretendenta iesniegtais, un šāds rezultāts panākts, "radoši" pieejot vērtēšanas kritērijiem.

Laikam jau ir nojaušams, ka lētāko, bet, kā izrādījās, nevis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iesniedza manis vadītais uzņēmums. Otrs iepirkuma pretendents bija apņēmies nodrošināt sabiedrisko attiecību pakalpojumus par EUR 9420 EUR gadā, bet manis vadītais uzņēmums – par 7440 EUR gadā.

Pie vērtējuma, ka dārgākais ir “saimnieciski izdevīgākais”, komisija nonāca, jo vērtēja ne tikai kopējo pakalpojuma cenu, bet arī atsevišķas pakalpojuma sastāvdaļu cenas. Tā kā otrs pretendents bija norādījis, ka atsevišķu pakalpojumu cena ir nulle eiro un ietilpst kopējā cenā, kamēr manis vadītais uzņēmums bija uzrādījis konkrētas izmaksas (kas arī ietilpst kopējā cenā), radās situācija, ka dārgāks kļuva izdevīgāks.

Jāatzīmē, ka, aprēķinot “saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu”, ne tikai netika ievēroti matemātikas likumi (piemēram, nulle EUR, dalīts ar mūsu piedāvāto cenu un pēc tam reizināts ar 15, ieguva 2 punktus, bet nulle, izdalīta ar nulli un sareizināta ar 15, ieguva 15 punktus).

Nav arī skaidrs, kāpēc atsevišķas pakalpojumu pozīcijas vispār bija jāvērtē, ja iepirkumam pievienotajā līguma projektā skaidri norādīts – pretendentam tiks maksāta atlīdzība ik mēnesi 1/12 daļas apmērā no kopējās summas, kas nozīmē – nekādus maksājumus pretendents no līguma partnera nav tiesīgs saņemt.

Iepirkumu komisijas rīcība, akceptējot otra pretendenta norādītos 0 EUR, viennozīmīgi pārkāpj ne tikai nolikumā noteikto saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas vērtēšanas kārtību, bet arī Publisko iepirkumu likuma 2.punktā noteikto vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principu.

Šis nav pirmais gadījums valsts pārvaldē ar dīvainībām iepirkumos. Neskaidri pasūtījuma apjomi (iespējams, “savējie” tos uzzina, kamēr citiem pretendentiem jāsamierinās ar atbildi “pēc nepieciešamības”), neizmērāmi sasniedzamie mērķi, absurdu kvalifikācijas prasību iekļaušana ir tikai daļa no pielietotās prakses valsts iepirkumos.

Domāju, ka kādam sabiedrisko attiecību studentam būtu laba tēma kvalifikācijas darbam – izpētīt, kādas ir bijušas prasības sabiedrisko attiecību kampaņās valsts pārvaldē, kas tās ir realizējis un kāda ir bijusi to efektivitāte attiecībā gan pret valsts samaksāto naudas daudzumu, gan arī sākotnēji iepirkumu nolikumos prasīto.

Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs iepirkuma juridiskā analīze

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2014.gada 4.decembrī ar publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv (https://pvs.iub.gov.lv/show/384986) izsludināja iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā  „Sabiedrisko attiecību pakalpojumi LVĢMC vajadzībām 2015.gadā”, ar identifikācijas Nr. VSIA LVĢMC2014/43, nosakot iesniegšanas termiņu pretendentiem 2014.gada 16.decembrī. 

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2014.gada 19.decembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv (http://pvs.iub.gov.lv/show/388189) publicēja iepirkuma rezultātus, norādot, ka līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "Sabiedrības informēšanas centrs", reģ. Nr. 40003754834, kā saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam par līgumcenu (bez PVN): 9420  

Pretendentu iesniegtie dokumenti tika vērtēti vairākos posmos un sākotnēji tika izvērtēta pretendentu kvalifikācijas prasības, tehniskais piedāvājums, bet pēc tam tika noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, aprēķinus veicot pēc šādas formulas (atsauce uz nolikumu): 

8.2.Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritēriji un par katru no tiem maksimāli iespējamais punktu skaits ir norādīts tabulā:

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas aspekti

Maksimālais punktu skaits

 
 

1 

Pakalpojumu mēneša maksa

Zemākā piedāvātā cena

S1 = --------------------------------------- X 70

Pretendenta piedāvātā cena 

70

2. 

Pretendenta piedāvātā kopējā cena par  atsevišķu pakalpojumu sniegšanu

Zemākā piedāvātā cena ko veido Finanšu piedāvājuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktos piedāvāto cenu summa

S2 = --------------------------------------- X 15

Pretendenta piedāvātā cena 

15

3 

Projekta vadītāja stundas tarifa likme gadījumiem, ja operatīvi būs nepieciešams piesaistīt pretendenta projekta vadītāju pamata līgumā neparedzētiem ar pasūtītāja marketinga aktivitātēm saistītiem darbiem.

 

Zemākā piedāvātā vienas stundas tarifa likme

S3 = --------------------------------------- X 15

Pretendenta piedāvātā cena

15

8.3.Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt Pretendentam, izpildot visus kritērijus, ir 100 punkti.

8.4.Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli, aizpildot un parakstot savu individuālo novērtēšanas tabulu, norādot piešķirto punktu pamatojumu.

Iepirkumā tika saņemti divi pieteikumi (citēts lēmuma teksts, ir tikai pdf):

Pārbaudot komisijas veiktos aprēķinus, tika konstatēts, ka tie nav korekti, jo 1) pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" vērtēšanas tabulā otrajā pozīcijā iesniedza priekšlikumu “0 EUR”, kas uzskatāma par zemāko cenu, attiecībā pret kuru jāizvērtē pārējie piedāvājumu. 2) Komisija šim pretendentam kļūdaini piešķīra 15 punktus, bet otram pretendentam punktus piešķīra pēc saviem ieskatiem (divi komisijas locekļi piešķīra katrs pa vienam punktam, komisijas priekšsēdētājs – nulle punktu), lai gan aritmētiski šādas darbības nav iespējams veikt vai arī abi pretendenti daļēji korektu aprēķinu gadījumā saņemtu nulle punktu.

Otrās pozīcijas iekļaušana kopējā vērtējumā par atsevišķu pakalpojumu sniegšanu ir diskutabla, jo nolikumā nebija iekļauts pakalpojumu apjoms. Pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" bija norādījis, ka atsevišķu pakalpojumu sniegšana tiek iekļauta kopējā mēneša maksā, kas nozīmē, ka faktiski par līgumcenu var pieprasīt neierobežotu skaitu papildus pakalpojumu.

Iespējams, pretendents SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" ir informēts par šo pakalpojumu apjomu, jo ar to saistītā SIA “Tēls PR” analoģiskus pakalpojumus nodrošina LVĢMC vajadzībām 2014.gadā

Vienlaikus jānorāda uz iepirkumam pievienotā līguma projekta īpatnībām – tajā norādīts (citāts):

3. Norēķinu kārtība.

3.1. Par Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs reizi mēnesī veic apmaksu saskaņā ar Izpildītāja piestādīto rēķinu. Ikmēneša rēķins tiek izrakstīts par vienu divpadsmito daļu no Līguma 3.4. apakšpunktā minētās kopējās Līguma summas

3.2. Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta desmit darba dienu laikā pēc Izpildītāja atskaites par paveikto darbu iepriekšējā mēnesī un rēķina saņemšanas.

3.3. Ikmēneša atskaitē Izpildītājs iekļauj detalizētu aprakstu par paveiktā darba apjomu un citus paskaidrojumus par veikto darbu. Atskaiti apstiprina ar abu pušu parakstiem;

3.4. Kopējā līguma summa ir  EUR ___________(_______________), kā arī pievienotās vērtības nodoklis (21%) EUR ____________ (_____________________), kas veido kopējo Līguma summu EUR _____________ (____________________), turpmāk tekstā – Līguma summa.

3.5. Par norēķinu datumu tiek uzskatīta diena, kad veikts bankas pārskaitījums.

Tādējādi jau līguma projektā netiek paredzēts, ka varētu tikt veikti kādi papildus darbi, vienlaikus papildus darbi ir paredzēti kā kritērijs, lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Šī vērtējuma sistēmas rezultātā kā saimnieciski izdevīgākais tika izvēlēts dārgākais piedāvājums, neskatoties uz to, ka līguma projekts neparedz papildu darbu veikšanu.

* SIA “Communications & Strategies” valdes loceklis

Novērtē šo rakstu:

32
8

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Darba anihilizācija

FotoSaprotams, nekas negaidīts nav noticis. Tas, kas ir noticis, principā bija sagaidāms. Tiekamies ar prognozējamu jauninājumu. Labi ir zināms, ka stulbeņu un neliešu darbībā ir iespējami visdažādākie jauninājumi. Saskarsmē ar stulbeņu un neliešu darbību vienmēr ir jābūt gatavam tikties ar visdažādākā veida stulbībām un nelietībām. Stulbeņiem un neliešiem piemīt stulbuma un nelietību neierobežotas oriģinalitātes potenciāls. Drīkst paslavēt – ģeniāls potenciāls!
Lasīt visu...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

Biedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra...

Foto

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

Vairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot...

Foto

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

Šajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas...

Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...