Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tuvojoties jaunajam, 2014. gadam, Pietiek šodien un nākamajās dienās atgādinās dažus nepelnīti aizmirstus politisko partiju, biedrību un citu organizāciju dokumentus, kuri pašlaik jau sen būtu zaudējuši aktualitāti, ja ne... Sākam ar „Meierovica biedrības" 2010.gada 11.novembra "Ceļamaizi jaunajai Saeimai un valdībai".

„Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām", atbalstot vēlētāju vēlmi redzēt progresīvas pārmaiņas sabiedrības pārvaldē, iesniedz Saeimas deputātiem un valdības ministriem Ceļamaizi: novēlējumu par darbībām, kuras jaunievēlētajai Saeimai un valdībai nākamajos četros gados būtu jāveic, lai Latvijas valsts būtu tā vieta, kur vēlētos dzīvot un strādāt Latvijas pilsoņi un par kuru mums nebūtu jākaunas.

Veidojot Ceļamaizi, esam ieklausījušies ap 80 dažādu jomu pieredzējušu zinātāju viedoklī. Daudzas būtiskas darbības jau ir uzskaitītas Valda Dombrovska valdības deklarācijā. Mēs ceram, ka tās tiks pildītas. Mēs esam uzsvēruši 10 stratēģiski būtiskākos jautājumu blokus - 10 sāls graudus.

1. Atjaunot sabiedrības uzticību valsts varai

Spēcīga Saeima, kompetenta un enerģiska valdība, godīgi un atbildīgi politiķi, priekšvēlēšanu solījumu un partiju programmu ievērošana.

Saeimai jāuzsāk pildīt Satversmē noteiktie pienākumi, organizējot saturiskas debates par galvenajiem ncībpolitikas jautājumiem, jāveido izpildvaras patiesa atskaitīšanās lēmējvarai. Kā piemērs aplamai domāšanai uzskatāma „Vienotības" un ZZS sadarbības līgumā paustā koalīcijas apņemšanās neierosināt deputātu jautājumu uzdošanu ministriem.

Zemo politiķu un valsts varas institūciju prestižu iespējams atgūt ar vārdu un darbu saskaņu, ētikas prasību paaugstināšanu pret politiķiem, spēju ieklausīties apkārtējos, paraudzīties pāri savas šaurības, iecirtības un paštaisnuma robežām. Lai mazinātu aizdomas par deputātu ietekmējamību, Saeimai jāatsakās no aizklātajiem balsojumiem.

2. Valsts pārvaldību visos līmeņos veidot gudru, godīgu un efektīvu

Apsveicama ir valdības apņemšanās veidot mazu un efektīvu valsts pārvaldi. Institūciju skaita un funkciju mazināšanai jābūt apvienotai ar jaunu, zinošu, moderni domājošu un uz reformām orientētu darbinieku piesaistīšanu, ar depolitizāciju un debirokratizāciju. Valsts pārvaldē plānošanas un atskaitīšanās sistēma jāorientē uz rezultātu, nevis formālu izpildi. Tāpat kā politiķiem, arī valsts pārvaldes darbiniekiem ir jāspēj uzturēt regulārs dialogs ar sabiedrību. Valsts pārvaldes lēmumiem jābūt caurskatāmiem un ar ekspertīzi pamatotiem. Iedzīvotājiem ir jāgūst pārliecība, ka viņu maksātie nodokļi tiek apdomīgi un pamatoti tērēti valsts interesēs.

3. Izvēlēties darbības prioritātes, kas uzlabotu Latvijas konkurētspēju, tēlu un atpazīstamību Eiropā

Valsts vadītājiem jāspēj skaidri un tautai saprotami nosaukt un īstenot valsts attīstības mērķus un prioritātes.

Pieņemot lēmumus, jāsaskata to mijiedarbība ar citiem procesiem, ietekme uz valsts attīstību ilgtermiņā un atbilstība izvirzītajiem mērķiem. Četri gadi nav ilgs laiks, tādēļ svarīgi ir neieslīgt daudzās sīkās darbībās, bet koncentrēties uz būtisko.

4. Paturot prātā Rietumu vērtību orientāciju un stratēģisko partnerību, radīt pamatu katram Latvijas iedzīvotājam sajust piederību šai valstij un lepoties ar to

Jāpanāk sabiedrības vairākuma sapratne par to, ka Latvija ir neatņemama Eiropas telpas sastāvdaļa, ka integrācija Eiropas Savienībā un NATO ir neatgriezeniska, ka Ziemeļvalstu labklājības modeļa pārņemšana ir iespējama vien kopā ar noteiktiem izpratnes un uzvedības standartiem. Eiropa ir jāpiedzīvo un jāsajūt. Latvijas kā modernas 21.gadsimta valsts pazīmei jābūt spējai iesaistīt sabiedriskajā dzīvē arī krieviski runājošo sabiedrību, spējai ieklausīties savādākā, citādi domājošā.

5. Mazināt noslāņošanos un nevienlīdzību sabiedrībā, radīt vienādas iespējas visiem

Nodokļi ir jāmaksā visiem, arī bagātajiem. Palielinot nodokļu slogu, īpaši jārūpējas par mazāk nodrošinātajiem, bet ilgtermiņā - arī par sabiedrības vidusslāņa veidošanu.

Latvija nevar būt miljonāru un nodokļu nemaksātāju paradīze. Ir jāveido vide, kas sniedz visiem uzņēmējiem vienādas iespējas, vienādus konkurences nosacījumus un rosina ilgtermiņa investoru ienākšanu Latvijā. Valsts iepirkumu sistēmai jāatbalsta godīgi nodokļu maksātāji. Sociālās palīdzības sistēma jāorientē uz iedzīvotāju apmācību kā „noķert zivi", nevis kā ilgtermiņā izmantot sociālos pabalstus, veicinot bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

6. Nebaidīties veikt smagas un nepopulāras reformas, lai ilgtermiņā Latvija spētu piemēroties globalizācijas, demogrāfiskās situācijas un valstu savstarpējas konkurences nestiem izaicinājumiem

Latvijas izaugsmes galvenais resurss ir zināšanas. Augstākās izglītības un profesionālās izglītības sistēmai nepieciešami kardināli uzlabojumi, bet vispārējās izglītības sistēmai jāspēj pārdzīvot demogrāfiskās situācijas radīto skolēnu skaita strauju samazināšanos. Augstākās izglītības iestādēs jārada iespēja klausīties lekcijas Eiropas Savienības izplatītākajās valodās, jāveicina studentu un pasniedzēju apmaiņa. Bērniem, beidzot skolu, ir jābūt nodrošinātiem gan ar zināšanām, gan prasmēm, gataviem konkurēt strauji mainīgajā globālajā pasaulē. Formālajai izglītībai jābūt balansā ar neformālo izglītību. Pedagoģiskajām iestādēm jāsadarbojas ar nevalstisko sektoru. Īpaša uzmanība ir pievēršama jaunajai paaudzei - attīstot dažādas programmas un atbalstot nacionālo jaunatnes organizāciju darbību un iniciatīvas.

Veselības nozares reforma jāveic, pārskatot principus, kā tiek plānoti finanšu līdzekļi, īpašu uzmanību piemērošot atdeves - efektivitātes rādītājiem un vienādam atalgojumam par līdzīgu darbību dažādas iestādēs. Veselības apdrošināšanai ir jābūt pieejamai visiem iedzīvotājiem. Ar e-sistēmu palīdzību pacientiem un ārstiem jārada iespēja sekot līdzi gan slimību vēsturei, gan valsts veiktajiem maksājumiem.

7. Mazināt reģionu, pilsetu-lauku atšķirības un nošķirtību

Ekonomiskā krīze un teritoriālā reforma ir padziļinājusi ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, bagātajiem un nabagajiem novadiem. Dzīves kvalitātes saglabāšana ārpus lielajiem attīstības centriem, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība ir svarīga ne tikai policentriskas attīstības veicināšanai, bet arī sociāla miera un latviskuma saglabāšanai. Īpaša uzmanība pievēršama Latgales konkurētspējas uzlabošanai. Lauku attīstības politika veidojama kopsakarā ar reģionālās attīstības politiku, veicinot jauniešu piesaisti laukiem un mazajām pilsētām, kooperācijas attīstību un izstrādājot lauku ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Latvijas lauki, zeme un mežs ir Latvijas nacionālais resurss.

8. Tiesu varas, iekšlietu un drošības struktūras pārorientēt uz iedzīvotāju tiesību aizsardzību, tās nevar būt piesegs kontrabandai, negodīgumam un draugu būšanai

Latvijas valsts drošības un aizsardzības struktūrām jābūt profesionālām, moderni ekipētām un sociāli aizsargātām. Policijas darba organizācijai un struktūrai jābūt caurskatāmai un saprotamai, jāmazina lieka birokrātija. Veicot sistemātisku apmācību, policijai jākļūst mūsdienīgākai un ar augstāku darba ražīgumu. Tiesu sistēmai jānodrošina lietu izskatīšana saprātīgos termiņos, „mazo" prasību standartizēta izskatīšana, rakstveida procesa paplašināšana. Uzņēmumu reģistram jābūt neatkarīgam no politiskas ietekmes.

9. Enerģētiskās neatkarības palielināšana, energoefektivitāte

Valsts suverenitāti stiprina patiesas rūpes par nacionālajiem resursiem un atkarības mazināšana no viena enerģijas piegādātāja. Mazāks enerģijas patēriņš uz vienu pievienotās vērtības vienību. Māju siltināšanas pasākumi jāpadara iedzīvotājiem un pašvaldībām izdevīgāki.

10. Veicināt pilsoniskumu un iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

Politiķiem un ierēdņiem nav jānoniecina idejas un pilsoniskas iniciatīvas, bet jāļauj tām „uzplaukt". Daudzi pamet valsti ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī domu šaurības, egoisma un sistēmiskas muļķības dēļ. Svarīgi ir atbalstīt iedzīvotāju apvienošanos labu darbu, novatorisku ideju īstenošanai. Jāturpina veidot mehānismi, kas stimulētu Latvijas iedzīvotājus finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju un nodibinājumu darbību, piemēram, ieviešot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides.

Šodien, Lāčplēša dienā un 92.gadadienā kopš Lielbritānija de facto atzina Latvijas valsti, „Meierovica biedrība" ar šo Ceļamaizi vēlas atgādināt arī paši sev: demokrātijas kvalitāti katrs var veidot sevī un ap sevi, sakot ko domā, runājot skaidru valodu, iestājoties pret savējo kliķēm visapkārt. Ir vajadzīgi cilvēki, kuri sabiedrībā uztur brīvības un pašcieņas ideālus un demonstrē tos savā rīcībā. Mēs esam biedrība par pilsonisku pašcieņu, iekšēju brīvību un atbildību.

„Meierovica biedrība" vērtēs un atbalstīs 10.Saeimas un valdības darbu, sekojot gan „Meierovica biedrības" vērtībām, gan Valdības deklarācijai, gan Ceļamaizei.

Vēlam veiksmi darbos un ceram uz turpmāku sadarbību progresīvu un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā Latvijā!

„Meierovica biedrības" valde

„Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" ir dibināta 2010.gada martā ar mērķi mobilizēt sabiedrību progresīvām pārmaiņām Latvijas valsts attīstībā, veicināt sabiedrības līdzdarbību, atvērtu politiku, kā arī izstrādāt priekšlikumus dažādu jomu politiku uzlabošanai, piedāvāt risinājumus, veicināt to ieviešanu.

Novērtē šo rakstu:

39
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...