Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

„Liepājas metalurgs”, izrādās, nav vienīgais lielais Latvijas uzņēmums, kurā lielie akcionāri ne tikai konfliktē savā starpā, bet arī bez sirdsapziņas pārmetumiem ignorē tos, kas palikuši mazākumā. Šodien publicējam kāda AS "Rīgas kuģu būvētava" mazā akcionāra iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržas Otrajā sarakstā. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' pamatkapitāls sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām man, Linardam Baumanim, kā mazākuma akcionāram pieder   (..) akcijas.

Lielākajam AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāram - AS ''Remars - Rīga'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003197429, pieder 5 819 194 AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas jeb 49,856% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Šāds balstiesīgo akciju kopskaits AS ''Remars - Rīga'' izveidojās 2003. gada septembra beigās, lai acīmredzami izvairītos no Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikuma (tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), jo 2001. gadā AS ''Remars - Rīga'' piederēja 50,18% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla, bet 2002. gadā jau 50,54% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Tomēr, izpētot situāciju 2012. gada 26. aprīlī, jākonstatē, ka AS ''Remars - Rīga'', lai arī izbeigusi situāciju, kurā ir tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, atrodas stāvoklī, kurā konstatējama netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Šis fakts konstatējams izpētot sekojošu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru statusus: AS ''Remars - Rīga'', Vasilijs Meļņiks (attēlā), Sergejs Goļicins, Jevgeņijs Djadela, Anatolijs Ustinovs, Irina Meļņika, AS ''Rietumu banka”, Ēriks Kaža.

Visu šo AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru rīcība akcionāru sapulcē ir saskaņota un viņu intereses ir vienotas, jo:

Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 83,83% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 50,295% AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas. Šādā situācijā ir acīmredzams apstāklis, ka Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri caur AS ''Remars - Rīga'' ir netieši ieguvuši no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita;

Jevgēnijs Djadela un Sergejs Goļicins ir AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļi, bet Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika ir AS ''Remars - Rīga'' padomes locekļi, un šāds statuss nosaka atbilstoši Komerclikuma 169. panta 1. daļai viņu pienākumu pildīšanu kā krietnam un rūpīgam saimniekam AS ''Remars - Rīga'' interesēs. AS ''Remars - Rīga'' savas intereses AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kā akcionārs realizē ar savu balsojumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcē, un Jevgenijs Djadela, Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika, obligātā kārtā ievērojot AS ''Remars - Rīga'' intereses, nevar balsot pretēji AS ''Remars - Rīga'' interesēm un šiem balsojumiem jāsakrīt. Papildus Jevgenija Djadela atkarību no AS ''Remars - Rīga'' nosaka ne tikai AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļa statuss, bet arī parādsaistība Ls 48000,- apmērā, kura konstatējama AS ''Remars - Rīga'' 2010. un 2011. gada pārskatos;

Bez tam Irina Meļņika ir Vasilija Meļņika laulātā un balsojusi par savas meitas Jekaterinas Meļņikas ievēlēšanu AS ''Rīgas kuģu būvētavas'' padomē. Laulātā statuss atbilstoši Civillikuma 84. pantam rada pienākumu gādāt par otru laulāto un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Situācijā, kurā Vasilijam Meļņikam pieder 55,01% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai pieder 50,124 % AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas, Vasilijs Meļņiks ir caur AS ''Remars - Rīga'' un Irinu Meļņiku ieguvis no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita Jāņem vērā, ka visi tiesiskie regulējumi, kuri noteikti interešu konfliktu novēršanai nepieļauj laulāto un vecāku/ bērnu saistītu darbošanos. Pat, ja interešu konflikta situācija nav tieši aizliegta, šīs situācijas esamība liecina par netiešas vienošanās esamību, jo bez šādas vienošanās interešu konflikts nav atrisināms;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikums (netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita) nav noteikts ar praktiskas izpausmes nosacījumu, tas ir, likumdevējs neprasa lai netieši iegūtās balstiesības izpaustos arī reālos balsojumos. Taču konkrētajā lietā ir konstatējama arī tas. No AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces balsu skaitīšanas lapas padomes vēlēšanām ir konstatējams konkrēto akcionāru saskaņots balsojums, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs.

Linarda Baumaņa rīcībā ir arī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vadības pirms 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces sagatavots balsošanas aprēķins par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi. Šajā aprēķinā norādīta noteikta akcionāru balsojuma prognoze (saskaņota rīcība) par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes locekļu kandidātiem, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs. Minētajā dokumentā norādīta pat šāda vēlēšanu rezultāta, kurš, protams, saskaņotas rīcības rezultātā arī tika iegūts AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, rezerve, kas garantē paredzamā iznākuma drošību no neprognozējamiem akcionāriem;

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces dokumentiem par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi ir redzams, ka personu grupa sev vēlamā padomes sastāva jautājuma risinājumā iepriekš pamatoti rēķinās ne tikai ar Jevgēnija Djadela balsstiesībām, bet arī ar AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas balsstiesībām, kuras uz pilnvaras pamata bija nodotas Jevgēnijam Djadelam. Linarda Baumaņa rīcībā nav informācijas vai Jevgenija Djadela pilnvarnieka balsojums atbilst AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas interesēm, taču Civillikuma 2289. panta izpratnē, tas ir AS ''Rietumu banka'' un Ērikam Kažam saistošs, tajā skaitā, jautājumā par šī balsojuma sekām Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punkta izpratnē;

Pat tikai no publiski pieejamiem uzņēmējsabiedrību gadu pārskatiem var iegūt informāciju par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darījumiem, kuri ir izdevīgi tikai AS ''Remars - Rīga'' un Vasilijam Meļņikam:

a) AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2004. gada pārskatā minēts, ka 2004. gada 21. jūnijā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' noslēgusi galvojuma līgumu ar AS ''Vereinsbank Rīga'' par saistību izpildi pret AS ''Vereinsbank Rīga'', kas izriet no 21.06.2004. parakstīta kredītlīnijas līguma starp AS ''Vereinsbank Rīga'' un SIA ''Eiro steel'', reģ.Nr. 40003631296. Šo darījumu noslēgšanas laikā vienīgais SIA ''Eiro steel'' dalībnieks bija AS ''Remars-Rīga'';

b)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka uz 31.12.2005. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizņēmums Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē Ls 1 811 834 apmērā, bet vienlaicīgi AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizdevusi AS ''Remars- Rīga'' Ls 1 127 446. Līdzīga situācija ir arī turpmākajos gados, kad AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vienlaicīgi saņem no kredītiestādēm aizņēmumus un pati izsniedz ievērojamas summas aizdevumos AS ''Remars - Rīga'';

c)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka 2006.gada 10.februārī ar AS "SEB Latvijas Unibanka'' tika noslēgts ķīlas (hipotēkas) līgums, ar kuru AS ''Rīgas kuģu būvētava'' ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu SIA ''Remars Granula'' saistībām, kas izriet no 2005. gada 2.maija kredīta līguma starp AS "SEB Latvijas Unibanka'' un SIA ''Remars Granula''. Bez tam, 2005. gadā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' izsniedza galvojumu par SIA ''Remars Granula'' saistībām līdz Ls 100 000 apmēram.

Šo darījumu slēgšanas laikā SIA ''Remars granula'' dalībnieki bija Vasilijs Meļņiks (53,89%), Sergejs Golicins (14,70%), Anatolijs Ustinovs (14,70%), Igors Komarovs (14,70%) un AS ''Remars - Rīga'' (2,01%);

d)   2007. gada 21. decembrī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' iegādājās no AS ''Remars - Rīga'', Vasilija Meļņika, Sergeja Golicina, Anatolija Ustinova un Igora Komarova 49,80% SIA ''Remars granula'' par 1,2 miljoniem eiro. Būtiski uzsvērt, ka (1) iegādātas tika mazākuma daļas, (2) daļas iegādājās no personām, kuras saskaņotas rīcības rezultātā pilnībā kontrolē AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darbību, (3) SIA ''Remars granula'' vairākuma dalībnieks joprojām palika AS ''Remars - Rīga'', (4) kapitāla daļu pirkuma summa nekādā veidā neatspoguļoja daļu vērtību, jo SIA ''Remars granula'' 2008. gada apgrozījums ir 260 000, bet zaudējumi - 68 800, 2009. gada apgrozījums ir 140 000, bet zaudējumi 23 300, 2010. gada apgrozījums ir 50 600, peļņa 7 tūkstoši latu, 2011. gada apgrozījums ir 12 400, bet zaudējumi nepilni 6 tūkstoši latu, (5) jau vairākus gadus AS ''Rīgas kuģu būvētava'' revidenti vērš uzmanību uz faktu, ka ieguldījuma SIA ''Remars granula'' pamatkapitālā ir ievērojami samazinājusies un tas nav atgūstams;

e)   kā izriet no AS ''Remars - Rīga'' gada pārskatiem, tad gandrīz visu šīs komercsabiedrības apgrozījumu sastāda dažādu pakalpojumu sniegšana AS ''Rīgas kuģu būvētava''. AS ''Remars - Rīga'' 2011. gada apgrozījums ir 1,312 miljoni latu, no tiem 1,237 miljoni ir saņemti no AS ''Rīgas kuģu būvētava''. Iepriekšējos gados situācija ir visnotaļ līdzīga, pie tam, šāda AS ''Remars - Rīga'' komercdarbība ir ļoti rentabla, piem. 2010. gadā gūta peļņa 228 tūkstošu latu apmērā, bet 2011. gadā - vairāk nekā 100 tūkstošu latu apmērā.

No minētajiem faktiem var konstatēt, ka:

Vasilijs Meļņiks kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionārs un Irinas Meļņikas laulātais ar AS ''Remars - Rīga'' un Irinas Meļņikas starpniecību ir netieši ieguvis no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri ar AS ''Remars - Rīga'' starpniecību ir netieši ieguvuši no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

AS ''Remars - Rīga'' ar Vasilija Meļņika, Sergeja Goļicina, Jevgenija Djadela, Irinas Meļņikas un Anatolija Ustinova kā AS ''Remars - Rīga'' amatpersonu starpniecību ir netieši ieguvusi no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Tādejādi ir konstatējams, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izteikuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvā 2004/25/EK ''Par pārņemšanas piedāvājumiem'' 5. panta 1. punktā noteikto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un kapitāla komisijas likuma 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, lūdzu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:

- Konstatēt, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izpildījuši pienākumu izteikt obligāto AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akciju atpirkšanas piedāvājumu;

- Aizliegt Vasilijam Meļņikam, AS ''Remars - Rīga'', Sergejam Goļicinam, Jevgenijam Djadelam, Irinai Meļņikai un Anatolijam Ustinovam izmantot balstiesības AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcēs līdz AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Novērtē šo rakstu:

74
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Kā intereses pārstāv Saeimas deputāti?

FotoIk pa četriem gadiem notiek Saeimas vēlēšanas, kurās tiek izvēlēti 100 tautas pārstāvji, kurus vēlētāji var izvēlēties tikai no partiju sarakstiem. Turpmākos 4 gadus šie partiju pārstāvji melnām mutēm groza un pieņem likumus savās un savu sponsoru interesēs, kā arī ieceļ tiesnešus. Lai cik tas skumīgi neliktos, bet es nevaru nosaukt nevienu likumu vai likumu grozījumus, kas būtu pieņemts iedzīvotāju vairākuma interesēs.
Lasīt visu...

21

Darba anihilizācija

FotoSaprotams, nekas negaidīts nav noticis. Tas, kas ir noticis, principā bija sagaidāms. Tiekamies ar prognozējamu jauninājumu. Labi ir zināms, ka stulbeņu un neliešu darbībā ir iespējami visdažādākie jauninājumi. Saskarsmē ar stulbeņu un neliešu darbību vienmēr ir jābūt gatavam tikties ar visdažādākā veida stulbībām un nelietībām. Stulbeņiem un neliešiem piemīt stulbuma un nelietību neierobežotas oriģinalitātes potenciāls. Drīkst paslavēt – ģeniāls potenciāls!
Lasīt visu...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

Biedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra...

Foto

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

Vairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot...

Foto

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

Šajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas...

Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...