Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

„Liepājas metalurgs”, izrādās, nav vienīgais lielais Latvijas uzņēmums, kurā lielie akcionāri ne tikai konfliktē savā starpā, bet arī bez sirdsapziņas pārmetumiem ignorē tos, kas palikuši mazākumā. Šodien publicējam kāda AS "Rīgas kuģu būvētava" mazā akcionāra iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržas Otrajā sarakstā. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' pamatkapitāls sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām man, Linardam Baumanim, kā mazākuma akcionāram pieder   (..) akcijas.

Lielākajam AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāram - AS ''Remars - Rīga'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003197429, pieder 5 819 194 AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas jeb 49,856% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Šāds balstiesīgo akciju kopskaits AS ''Remars - Rīga'' izveidojās 2003. gada septembra beigās, lai acīmredzami izvairītos no Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikuma (tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), jo 2001. gadā AS ''Remars - Rīga'' piederēja 50,18% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla, bet 2002. gadā jau 50,54% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Tomēr, izpētot situāciju 2012. gada 26. aprīlī, jākonstatē, ka AS ''Remars - Rīga'', lai arī izbeigusi situāciju, kurā ir tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, atrodas stāvoklī, kurā konstatējama netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Šis fakts konstatējams izpētot sekojošu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru statusus: AS ''Remars - Rīga'', Vasilijs Meļņiks (attēlā), Sergejs Goļicins, Jevgeņijs Djadela, Anatolijs Ustinovs, Irina Meļņika, AS ''Rietumu banka”, Ēriks Kaža.

Visu šo AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru rīcība akcionāru sapulcē ir saskaņota un viņu intereses ir vienotas, jo:

Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 83,83% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 50,295% AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas. Šādā situācijā ir acīmredzams apstāklis, ka Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri caur AS ''Remars - Rīga'' ir netieši ieguvuši no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita;

Jevgēnijs Djadela un Sergejs Goļicins ir AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļi, bet Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika ir AS ''Remars - Rīga'' padomes locekļi, un šāds statuss nosaka atbilstoši Komerclikuma 169. panta 1. daļai viņu pienākumu pildīšanu kā krietnam un rūpīgam saimniekam AS ''Remars - Rīga'' interesēs. AS ''Remars - Rīga'' savas intereses AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kā akcionārs realizē ar savu balsojumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcē, un Jevgenijs Djadela, Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika, obligātā kārtā ievērojot AS ''Remars - Rīga'' intereses, nevar balsot pretēji AS ''Remars - Rīga'' interesēm un šiem balsojumiem jāsakrīt. Papildus Jevgenija Djadela atkarību no AS ''Remars - Rīga'' nosaka ne tikai AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļa statuss, bet arī parādsaistība Ls 48000,- apmērā, kura konstatējama AS ''Remars - Rīga'' 2010. un 2011. gada pārskatos;

Bez tam Irina Meļņika ir Vasilija Meļņika laulātā un balsojusi par savas meitas Jekaterinas Meļņikas ievēlēšanu AS ''Rīgas kuģu būvētavas'' padomē. Laulātā statuss atbilstoši Civillikuma 84. pantam rada pienākumu gādāt par otru laulāto un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Situācijā, kurā Vasilijam Meļņikam pieder 55,01% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai pieder 50,124 % AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas, Vasilijs Meļņiks ir caur AS ''Remars - Rīga'' un Irinu Meļņiku ieguvis no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita Jāņem vērā, ka visi tiesiskie regulējumi, kuri noteikti interešu konfliktu novēršanai nepieļauj laulāto un vecāku/ bērnu saistītu darbošanos. Pat, ja interešu konflikta situācija nav tieši aizliegta, šīs situācijas esamība liecina par netiešas vienošanās esamību, jo bez šādas vienošanās interešu konflikts nav atrisināms;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikums (netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita) nav noteikts ar praktiskas izpausmes nosacījumu, tas ir, likumdevējs neprasa lai netieši iegūtās balstiesības izpaustos arī reālos balsojumos. Taču konkrētajā lietā ir konstatējama arī tas. No AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces balsu skaitīšanas lapas padomes vēlēšanām ir konstatējams konkrēto akcionāru saskaņots balsojums, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs.

Linarda Baumaņa rīcībā ir arī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vadības pirms 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces sagatavots balsošanas aprēķins par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi. Šajā aprēķinā norādīta noteikta akcionāru balsojuma prognoze (saskaņota rīcība) par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes locekļu kandidātiem, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs. Minētajā dokumentā norādīta pat šāda vēlēšanu rezultāta, kurš, protams, saskaņotas rīcības rezultātā arī tika iegūts AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, rezerve, kas garantē paredzamā iznākuma drošību no neprognozējamiem akcionāriem;

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces dokumentiem par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi ir redzams, ka personu grupa sev vēlamā padomes sastāva jautājuma risinājumā iepriekš pamatoti rēķinās ne tikai ar Jevgēnija Djadela balsstiesībām, bet arī ar AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas balsstiesībām, kuras uz pilnvaras pamata bija nodotas Jevgēnijam Djadelam. Linarda Baumaņa rīcībā nav informācijas vai Jevgenija Djadela pilnvarnieka balsojums atbilst AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas interesēm, taču Civillikuma 2289. panta izpratnē, tas ir AS ''Rietumu banka'' un Ērikam Kažam saistošs, tajā skaitā, jautājumā par šī balsojuma sekām Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punkta izpratnē;

Pat tikai no publiski pieejamiem uzņēmējsabiedrību gadu pārskatiem var iegūt informāciju par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darījumiem, kuri ir izdevīgi tikai AS ''Remars - Rīga'' un Vasilijam Meļņikam:

a) AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2004. gada pārskatā minēts, ka 2004. gada 21. jūnijā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' noslēgusi galvojuma līgumu ar AS ''Vereinsbank Rīga'' par saistību izpildi pret AS ''Vereinsbank Rīga'', kas izriet no 21.06.2004. parakstīta kredītlīnijas līguma starp AS ''Vereinsbank Rīga'' un SIA ''Eiro steel'', reģ.Nr. 40003631296. Šo darījumu noslēgšanas laikā vienīgais SIA ''Eiro steel'' dalībnieks bija AS ''Remars-Rīga'';

b)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka uz 31.12.2005. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizņēmums Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē Ls 1 811 834 apmērā, bet vienlaicīgi AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizdevusi AS ''Remars- Rīga'' Ls 1 127 446. Līdzīga situācija ir arī turpmākajos gados, kad AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vienlaicīgi saņem no kredītiestādēm aizņēmumus un pati izsniedz ievērojamas summas aizdevumos AS ''Remars - Rīga'';

c)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka 2006.gada 10.februārī ar AS "SEB Latvijas Unibanka'' tika noslēgts ķīlas (hipotēkas) līgums, ar kuru AS ''Rīgas kuģu būvētava'' ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu SIA ''Remars Granula'' saistībām, kas izriet no 2005. gada 2.maija kredīta līguma starp AS "SEB Latvijas Unibanka'' un SIA ''Remars Granula''. Bez tam, 2005. gadā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' izsniedza galvojumu par SIA ''Remars Granula'' saistībām līdz Ls 100 000 apmēram.

Šo darījumu slēgšanas laikā SIA ''Remars granula'' dalībnieki bija Vasilijs Meļņiks (53,89%), Sergejs Golicins (14,70%), Anatolijs Ustinovs (14,70%), Igors Komarovs (14,70%) un AS ''Remars - Rīga'' (2,01%);

d)   2007. gada 21. decembrī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' iegādājās no AS ''Remars - Rīga'', Vasilija Meļņika, Sergeja Golicina, Anatolija Ustinova un Igora Komarova 49,80% SIA ''Remars granula'' par 1,2 miljoniem eiro. Būtiski uzsvērt, ka (1) iegādātas tika mazākuma daļas, (2) daļas iegādājās no personām, kuras saskaņotas rīcības rezultātā pilnībā kontrolē AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darbību, (3) SIA ''Remars granula'' vairākuma dalībnieks joprojām palika AS ''Remars - Rīga'', (4) kapitāla daļu pirkuma summa nekādā veidā neatspoguļoja daļu vērtību, jo SIA ''Remars granula'' 2008. gada apgrozījums ir 260 000, bet zaudējumi - 68 800, 2009. gada apgrozījums ir 140 000, bet zaudējumi 23 300, 2010. gada apgrozījums ir 50 600, peļņa 7 tūkstoši latu, 2011. gada apgrozījums ir 12 400, bet zaudējumi nepilni 6 tūkstoši latu, (5) jau vairākus gadus AS ''Rīgas kuģu būvētava'' revidenti vērš uzmanību uz faktu, ka ieguldījuma SIA ''Remars granula'' pamatkapitālā ir ievērojami samazinājusies un tas nav atgūstams;

e)   kā izriet no AS ''Remars - Rīga'' gada pārskatiem, tad gandrīz visu šīs komercsabiedrības apgrozījumu sastāda dažādu pakalpojumu sniegšana AS ''Rīgas kuģu būvētava''. AS ''Remars - Rīga'' 2011. gada apgrozījums ir 1,312 miljoni latu, no tiem 1,237 miljoni ir saņemti no AS ''Rīgas kuģu būvētava''. Iepriekšējos gados situācija ir visnotaļ līdzīga, pie tam, šāda AS ''Remars - Rīga'' komercdarbība ir ļoti rentabla, piem. 2010. gadā gūta peļņa 228 tūkstošu latu apmērā, bet 2011. gadā - vairāk nekā 100 tūkstošu latu apmērā.

No minētajiem faktiem var konstatēt, ka:

Vasilijs Meļņiks kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionārs un Irinas Meļņikas laulātais ar AS ''Remars - Rīga'' un Irinas Meļņikas starpniecību ir netieši ieguvis no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri ar AS ''Remars - Rīga'' starpniecību ir netieši ieguvuši no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

AS ''Remars - Rīga'' ar Vasilija Meļņika, Sergeja Goļicina, Jevgenija Djadela, Irinas Meļņikas un Anatolija Ustinova kā AS ''Remars - Rīga'' amatpersonu starpniecību ir netieši ieguvusi no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Tādejādi ir konstatējams, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izteikuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvā 2004/25/EK ''Par pārņemšanas piedāvājumiem'' 5. panta 1. punktā noteikto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un kapitāla komisijas likuma 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, lūdzu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:

- Konstatēt, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izpildījuši pienākumu izteikt obligāto AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akciju atpirkšanas piedāvājumu;

- Aizliegt Vasilijam Meļņikam, AS ''Remars - Rīga'', Sergejam Goļicinam, Jevgenijam Djadelam, Irinai Meļņikai un Anatolijam Ustinovam izmantot balstiesības AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcēs līdz AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Novērtē šo rakstu:

74
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

FotoApgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau mēnesi ir pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās.
Lasīt visu...

3

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

FotoJau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes” sarunām. To organizējuši un finansējuši savtīgā noziedznieka Džordža Sorosa pakalpiņi Latvijā, lai ietekmētu politisko procesu saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Lielākais kliedzējs šai pērkamās žurnālistikas daudzbalsīgajā korī ir lumpenproletariāta politaģitācijas lapele – žurnāls „Ir”.
Lasīt visu...

12

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

FotoSpriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu gaiteņus un koncertzāļu lieveņus. Turpu nav vērts iet, jo faktiski visi pasākumi ir zemas kvalitātes kultūruzvedumi, kuru dēļ nav vērts tērēt nedz laiku, nedz naudu.
Lasīt visu...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

12

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

FotoEs, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija – Latvijas, kā rāda veikalu publiskotie dati, pirktākā grāmata „Bailes” oficiāli skaitās daiļliteratūra un tāpēc tajā minētais nevar kalpot ne par pierādījumu, ne par stingru faktu. Taču starp daudzajiem „politiskā trillera” slāņiem man nozīmīgākais šķiet tas, kas attiecināms uz slavenajiem „čekas maisiem” un to atrašanās – vai neatrašanās – vietu.
Lasīt visu...

3

Lai Šadurskis pats brauc prom

FotoAprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā puse iedzīvotāju uzticas izpildvarai un tiesu varai, tad vajadzētu sekot vismaz skaidrojumam no šo varas pārstāvju puses un vismaz solījumam laboties, bet kas notiek Latvijā? Viss mierīgi, nav manīts pat mēģinājums mainīt attieksmi no  varas pārstāvju puses.
Lasīt visu...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...