Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Iekšlietu ministrijā saņemts Jūsu iesniegums, kurā, atsaucoties uz interneta vietnē Pietiek publicēto informāciju par Valsts policijas amatpersonu Viktoru Montiku, lūdzat skaidrojumu par iekšlietu ministra tālāko rīcību saistībā ar publikācijā minētajiem faktiem.

Publicētajā rakstā apkopota informācija par Viktoram Montikam un viņa ģimenes locekļiem piederošajiem īpašumiem, kas raksta autora ieskatā kalpo par pierādījumu Viktora Montika kā amatpersonas koruptīvām darbībām. Tāpat rakstā pausta neizpratne par Valsts policijas sniegto atbildi, kurā, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, vai ir veiktas pārbaudes par V.Montika veiktajiem mantiskajiem darījumiem, norādīts, ka pārbaudes veikšanai nav bijis juridiska pamata.

Patlaban vadošā institūcija, kas izskata sūdzības un izmeklē policijas darbinieku izdarītos pārkāpumus ir Valsts policijas Iekšējās drošības birojs, kura darbību reglamentē Valsts policijas 2010.gada 8.janvāra reglaments Nr.2 un Valsts policijas Iekšējās drošības biroja 2011.gada 24.oktobra reglaments Nr.18. Valsts policijas Iekšējās drošības biroja reglaments paredz, ka Valsts policijas Iekšējās drošības birojs atrodas Valsts policijas priekšnieka tiešā pakļautībā. Saskaņā ar Valsts policijas Iekšējās drošības biroja reglamenta 10.punktu šī biroja galvenie uzdevumi ir - organizēt un veikt iekšējās kontroles un uzraudzības funkcijas korupcijas apkarošanas jomā Valsts policijā, kā arī dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšana Valsts policijas struktūrvienībās. Atbilstoši minētā reglamenta 11.punktam Valsts policijas Iekšējās drošības birojs savas kompetences ietvaros analizē, plāno, koordinē un veic pasākumus likumpārkāpumu, kurus izdarījuši Valsts policijas darbinieki, novēršanā un atklāšanā.

Valsts policijas Iekšējās drošības biroja sastāvā ietilpst: Operatīvā nodaļa, Personālsastāva inspekcijas nodaļa, Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļa un Informācijas un analīzes grupa. Katra nodaļa darbojas atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem. Valsts policijas Iekšējās drošības biroja amatpersonas uzdevumu izpildei nepieciešamā kompetence ir noteikta, gan Operatīvās darbības likumā, gan Kriminālprocesa likumā, gan Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā, gan arī citos normatīvajos aktos.

Jūsu iesniegumā norādītie fakti, kā arī cita Iekšlietu ministrijas rīcībā esošā informācija norāda uz pastāvošām problēmām iekšējās kontroles organizēšanā un efektīva mehānisma nodrošināšanā amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai. Nodrošinot Valsts policijas darbības pārraudzību, kā viena no Iekšlietu ministrijas izvirzītajām prioritātēm ir bijusi un būs iekšējās kontroles mehānismu uzlabošana, šajā nolūkā Valsts policijai reaģējot uz katru Valsts policijas amatpersonas pieļautu likuma pārkāpumu un izdarot secinājumus par nepieciešamiem organizatoriskiem uzlabojumiem, lai turpmāk mazinātu šādu pārkāpumu atkārtošanos, kā ari nodrošinot sadarbību ar citām tiesībsargājošajām institūcijām (Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Drošības policija) likumpārkāpumu novēršanas un apkarošanas jomā. Iekšlietu ministrija uzskata, ka ir pilnveidojams Valsts policijas Iekšējās drošības biroja analītiskais darbs un sadarbība ar citām Valsts policijas struktūrvienībām un tiesībsargājošajām institūcijām, nolūkā novērst un atklāt likumpārkāpumus Valsts policijas darbinieku vidū, lai nepieļautu personu, kuras nerespektē likuma normu ievērošanu, atrašanos Valsts policijas dienestā.

Iekšlietu ministrijas ieskatā atbildīgās struktūrvienības līdz šim īstenotie pasākumi šajā jomā nav bijuši pietiekami sekmīgi, bieži vien ļoti formāli un faktiski nesasniedza vēlamo rezultātu, kas norāda uz iestādes nespēju efektīvi un kvalitatīvi pildīt uzliktos uzdevumus. Secinot, ka esošais mehānisms nedarbojas, iekšlietu ministrs kā vienu no prioritārajiem virzieniem noteicis „izmeklēšanas neatkarības" kritērija ieviešanu iekšējās kontroles sistēmā. Proti, nodrošināt iekšējās kontroles funkcijas veicošās institūcijas (Valsts policijas Iekšējās drošības birojs) neatkarību no Valsts policijas administratīvās vadības.

Šajā sakarā Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi koncepciju par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem (izsludināta saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 10.janvāri (protokols Nr.l-17.§; http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273130)). Koncepcija paredz atdalīt Valsts policijas Iekšējās drošības biroju no Valsts policijas un nodot to iekšlietu ministra pārraudzībā, kas sekmēs vispusīgu un objektīvu sūdzību izskatīšanu, kā arī neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu. Šādas neatkarīgās institūcijas izveidošana atrisinās sasāpējušos jautājumu par interešu konfliktu, izmeklējot Valsts policijas amatpersonu izdarītos likumpārkāpumus, jo jaunizveidotās institūcijas amatpersonas savu uzdevumu izpildē būs neatkarīgas no uzraudzībai pakļautās iestādes amatpersonām.

Tomēr, ir jāatzīst, ka Valsts policijas funkciju sekmīga izpilde un personāla kvalitāte ir atkarīga ne tikai no efektīva amatpersonu disciplinārās uzraudzības modeļa ieviešanas, bet arī no efektīvas iestādes personāla pārvaldības, it īpaši no Valsts policijas un katras valsts policijas struktūrvienības vadošo amatpersonu nostājas un saviem darbiniekiem izvirzītajām prasībām. Viena no Iekšlietu ministrijas prioritātēm ir nepieciešamība pilnveidot Valsts policijas pārvaldības sistēmu, nolūkā panākt augstāku Valsts policijas personāla darbības kvalitāti un efektivitāti. Iekšlietu ministrijas vadībā ir izstrādāta Valsts policijas attīstības koncepcija, kurā ir ietverti konkrēti veicamie pasākumi Valsts policijas darba rezultātu uzlabošanai (koncepcijā cita starpā ir paredzēti uzdevumi Valsts policijas amatpersonu un struktūrvienību kompetences un atbildības precizēšanai, amatpersonu darbības novērtēšanai un profesionālo prasmju un zināšanu paaugstināšanai, kā arī darba organizācijas uzlabošanai). Tuvākajā laikā minēto koncepciju ir plānots nodot izvērtēšanai nevalstiskajām organizācijām. Papildus minētajam, nolūkā motivēt un piesaistīt labas kvalitātes darbiniekus, 2013.gada 1.pusgadā ir plānots pabeigt darbu pie koncepcijas projekta par jauniem principiem darba samaksas sistēmā amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (tajā skaitā Valsts policijas darbiniekiem). Jaunā darba samaksas sistēma paredz amatpersonu algu noteikt atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un ieņemamajam amatam un nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Par iespējamiem V.Montika izdalītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atbilstoši Kriminālprocesa likumā normām Valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis kriminālprocesu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām, amatpersonas, kura ir pilnvarota veikt kriminālprocesu, pienākums ir novest kriminālprocesu līdz krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam, tas ir, pierādīt attiecīgo personu vainu Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un saukt šīs personas pie kriminālatbildības. Manta, kura ir V.Montika vai ar viņu pastāvīgas attiecības uzturošu personu valdījumā, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 355.pantam ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu mantu, ja attiecīgajā kriminālprocesā tiek pierādīts, ka personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kriminālprocesa likums paredz iespēju, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lietvedībā esošā kriminālprocesā iegūtiem pierādījumiem, atzīt mantu par noziedzīgi iegūtu un noteiktā kārtībā to konfiscēt, neatkarīgi no tā, vai personas vaina attiecīgā noziedzīgā nodarījumā tiek pierādīta vai nē.

Novērtē šo rakstu:

27
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

6

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

Foto2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates sagatavoto raidījumu par tēmu „Sistēmas bērni”, kas liecina: internātus un slimnīcas izmanto kā draudu nepaklausīgajiem.
Lasīt visu...

21

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

FotoGodātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem tiesu spriedumiem, ar advokāta Normunda Šlitkes vai AS Pilsētas zemes dienests (AS nosaukumā vārds – „dienests” valsts iestādes viltīgs atdarinājums, kas ved neizpratnē), vai SIA Vienotais norēķinu centrs skaidrojumiem, pamācībām un likumu normu savirknējumiem „vienos vārtos”?
Lasīt visu...

12

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

FotoFrancijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju oficiālie pārstāvji netiks finālā. Pēc sociologu branžas globālās izblamēšanās pērnā gada svarīgāko notikumu prognozēšanā nešķiet prātīgi uzņemties kaut jel kādu atbildību par aptauju datu interpretēšanu, tomēr viens ir skaidrs: valsts populārākā politiķe ir Marina Le Pena, kura klasifikācijas labad tiek skaitīta pie galēji labējiem. Lai kaut kā šo eirorastiem neērto situāciju appušķotu, viņai permanenti uzkarināta populisma birka.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...