Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Iekšlietu ministrijā saņemts Jūsu iesniegums, kurā, atsaucoties uz interneta vietnē Pietiek publicēto informāciju par Valsts policijas amatpersonu Viktoru Montiku, lūdzat skaidrojumu par iekšlietu ministra tālāko rīcību saistībā ar publikācijā minētajiem faktiem.

Publicētajā rakstā apkopota informācija par Viktoram Montikam un viņa ģimenes locekļiem piederošajiem īpašumiem, kas raksta autora ieskatā kalpo par pierādījumu Viktora Montika kā amatpersonas koruptīvām darbībām. Tāpat rakstā pausta neizpratne par Valsts policijas sniegto atbildi, kurā, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, vai ir veiktas pārbaudes par V.Montika veiktajiem mantiskajiem darījumiem, norādīts, ka pārbaudes veikšanai nav bijis juridiska pamata.

Patlaban vadošā institūcija, kas izskata sūdzības un izmeklē policijas darbinieku izdarītos pārkāpumus ir Valsts policijas Iekšējās drošības birojs, kura darbību reglamentē Valsts policijas 2010.gada 8.janvāra reglaments Nr.2 un Valsts policijas Iekšējās drošības biroja 2011.gada 24.oktobra reglaments Nr.18. Valsts policijas Iekšējās drošības biroja reglaments paredz, ka Valsts policijas Iekšējās drošības birojs atrodas Valsts policijas priekšnieka tiešā pakļautībā. Saskaņā ar Valsts policijas Iekšējās drošības biroja reglamenta 10.punktu šī biroja galvenie uzdevumi ir - organizēt un veikt iekšējās kontroles un uzraudzības funkcijas korupcijas apkarošanas jomā Valsts policijā, kā arī dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšana Valsts policijas struktūrvienībās. Atbilstoši minētā reglamenta 11.punktam Valsts policijas Iekšējās drošības birojs savas kompetences ietvaros analizē, plāno, koordinē un veic pasākumus likumpārkāpumu, kurus izdarījuši Valsts policijas darbinieki, novēršanā un atklāšanā.

Valsts policijas Iekšējās drošības biroja sastāvā ietilpst: Operatīvā nodaļa, Personālsastāva inspekcijas nodaļa, Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļa un Informācijas un analīzes grupa. Katra nodaļa darbojas atbilstoši tai noteiktajiem uzdevumiem. Valsts policijas Iekšējās drošības biroja amatpersonas uzdevumu izpildei nepieciešamā kompetence ir noteikta, gan Operatīvās darbības likumā, gan Kriminālprocesa likumā, gan Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā, gan arī citos normatīvajos aktos.

Jūsu iesniegumā norādītie fakti, kā arī cita Iekšlietu ministrijas rīcībā esošā informācija norāda uz pastāvošām problēmām iekšējās kontroles organizēšanā un efektīva mehānisma nodrošināšanā amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai. Nodrošinot Valsts policijas darbības pārraudzību, kā viena no Iekšlietu ministrijas izvirzītajām prioritātēm ir bijusi un būs iekšējās kontroles mehānismu uzlabošana, šajā nolūkā Valsts policijai reaģējot uz katru Valsts policijas amatpersonas pieļautu likuma pārkāpumu un izdarot secinājumus par nepieciešamiem organizatoriskiem uzlabojumiem, lai turpmāk mazinātu šādu pārkāpumu atkārtošanos, kā ari nodrošinot sadarbību ar citām tiesībsargājošajām institūcijām (Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Drošības policija) likumpārkāpumu novēršanas un apkarošanas jomā. Iekšlietu ministrija uzskata, ka ir pilnveidojams Valsts policijas Iekšējās drošības biroja analītiskais darbs un sadarbība ar citām Valsts policijas struktūrvienībām un tiesībsargājošajām institūcijām, nolūkā novērst un atklāt likumpārkāpumus Valsts policijas darbinieku vidū, lai nepieļautu personu, kuras nerespektē likuma normu ievērošanu, atrašanos Valsts policijas dienestā.

Iekšlietu ministrijas ieskatā atbildīgās struktūrvienības līdz šim īstenotie pasākumi šajā jomā nav bijuši pietiekami sekmīgi, bieži vien ļoti formāli un faktiski nesasniedza vēlamo rezultātu, kas norāda uz iestādes nespēju efektīvi un kvalitatīvi pildīt uzliktos uzdevumus. Secinot, ka esošais mehānisms nedarbojas, iekšlietu ministrs kā vienu no prioritārajiem virzieniem noteicis „izmeklēšanas neatkarības" kritērija ieviešanu iekšējās kontroles sistēmā. Proti, nodrošināt iekšējās kontroles funkcijas veicošās institūcijas (Valsts policijas Iekšējās drošības birojs) neatkarību no Valsts policijas administratīvās vadības.

Šajā sakarā Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi koncepciju par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem (izsludināta saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē 2013.gada 10.janvāri (protokols Nr.l-17.§; http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273130)). Koncepcija paredz atdalīt Valsts policijas Iekšējās drošības biroju no Valsts policijas un nodot to iekšlietu ministra pārraudzībā, kas sekmēs vispusīgu un objektīvu sūdzību izskatīšanu, kā arī neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu. Šādas neatkarīgās institūcijas izveidošana atrisinās sasāpējušos jautājumu par interešu konfliktu, izmeklējot Valsts policijas amatpersonu izdarītos likumpārkāpumus, jo jaunizveidotās institūcijas amatpersonas savu uzdevumu izpildē būs neatkarīgas no uzraudzībai pakļautās iestādes amatpersonām.

Tomēr, ir jāatzīst, ka Valsts policijas funkciju sekmīga izpilde un personāla kvalitāte ir atkarīga ne tikai no efektīva amatpersonu disciplinārās uzraudzības modeļa ieviešanas, bet arī no efektīvas iestādes personāla pārvaldības, it īpaši no Valsts policijas un katras valsts policijas struktūrvienības vadošo amatpersonu nostājas un saviem darbiniekiem izvirzītajām prasībām. Viena no Iekšlietu ministrijas prioritātēm ir nepieciešamība pilnveidot Valsts policijas pārvaldības sistēmu, nolūkā panākt augstāku Valsts policijas personāla darbības kvalitāti un efektivitāti. Iekšlietu ministrijas vadībā ir izstrādāta Valsts policijas attīstības koncepcija, kurā ir ietverti konkrēti veicamie pasākumi Valsts policijas darba rezultātu uzlabošanai (koncepcijā cita starpā ir paredzēti uzdevumi Valsts policijas amatpersonu un struktūrvienību kompetences un atbildības precizēšanai, amatpersonu darbības novērtēšanai un profesionālo prasmju un zināšanu paaugstināšanai, kā arī darba organizācijas uzlabošanai). Tuvākajā laikā minēto koncepciju ir plānots nodot izvērtēšanai nevalstiskajām organizācijām. Papildus minētajam, nolūkā motivēt un piesaistīt labas kvalitātes darbiniekus, 2013.gada 1.pusgadā ir plānots pabeigt darbu pie koncepcijas projekta par jauniem principiem darba samaksas sistēmā amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (tajā skaitā Valsts policijas darbiniekiem). Jaunā darba samaksas sistēma paredz amatpersonu algu noteikt atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un ieņemamajam amatam un nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Par iespējamiem V.Montika izdalītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atbilstoši Kriminālprocesa likumā normām Valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis kriminālprocesu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām, amatpersonas, kura ir pilnvarota veikt kriminālprocesu, pienākums ir novest kriminālprocesu līdz krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam, tas ir, pierādīt attiecīgo personu vainu Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un saukt šīs personas pie kriminālatbildības. Manta, kura ir V.Montika vai ar viņu pastāvīgas attiecības uzturošu personu valdījumā, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 355.pantam ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu mantu, ja attiecīgajā kriminālprocesā tiek pierādīts, ka personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā. Kriminālprocesa likums paredz iespēju, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lietvedībā esošā kriminālprocesā iegūtiem pierādījumiem, atzīt mantu par noziedzīgi iegūtu un noteiktā kārtībā to konfiscēt, neatkarīgi no tā, vai personas vaina attiecīgā noziedzīgā nodarījumā tiek pierādīta vai nē.

Novērtē šo rakstu:

27
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Man ar mafiju nav nekādas saistības

FotoIzlasot Laura Galiņa rakstu, nesapratu, kas es esmu. Vajadzētu uzdot jautājumu - kas es esmu, bet šo jautājumu jau ir uzdevis neveiksmīgais politikānis Valdis Zatlers.
Lasīt visu...

21

SPKC darbiniek – esi informēts

FotoPastāv risks, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), nosakot darbiniekiem piemaksas par papildu pienākumiem, kas iekļauti citu darbinieku amatu aprakstos vai struktūrvienības uzdevumos, tai skaitā par pienākumiem, kas, iespējams, neatbilst darbinieka profesionālajai kompetencei, nav ievērojis ārējā normatīvā akta prasības, kas nosaka ar finanšu līdzekļiem un mantu rīkoties lietderīgi, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, tā nenodrošinot finanšu līdzekļu 6590 euro apmērā efektīvu un ekonomisku izlietošanu.
Lasīt visu...

12

Diemžēl Čakšai vispār nav nekāda konkrēta plāna ne uz šo brīdi, ne nākotni

FotoJau atkal ZZS premjerministrs Māris Kučinskis nāk klajā ar jaunām idejām, šoreiz veselības aprūpe. Par nozares finansējumu ir spriests gadiem ilgi, un nu veselības ministrei Andai Čakšai ir izdevies izsaukt mediķu nemierus, bet ne sabiedrības atbalstu.
Lasīt visu...

12

Tiem, kas nevar izvēlēties, par kuru mafiju balsot

FotoJau iepriekš atvainojos tiem lasītājiem, kuri rakstu tematu, kam velta savu dārgo laiku, izvēlas no raksta virsraksta, jo nekāda izsmeļoša raksta, ja neskata ievadu, šeit nav. Viss raksts sastāv tikai no virsrakstā uzdotā jautājuma un ievada, kura virsraksts norāda uz mērķi, kas liek jums pašiem izveidot rakstu, komentāros izsakot savu viedokli.
Lasīt visu...

12

Māra Kučinska valdības galvenais produkts

Foto2016.gadā šī pati Māra Kučinska valdība ilgi pētīja un vētīja trīs veselības aprūpes finansēšanas modeļus. Šim jautājumam tika veltītas vairākas valdības sēdes vairāku mēnešu laikā.
Lasīt visu...

12

Vara un izvēle

FotoPamazām atklājas, ka tautai 4.maija Latvijā ar varu nav gandrīz nekāda sakara. Ar to varu, kas izvēlas vadību un pieņem galvenos saimnieciskos lēmumus. Tomēr atbildību par sastrādāto prasa tieši no mums.
Lasīt visu...

21

Agresīvā nelietība pirmsvēlēšanu melu vakcinācijā

FotoKatrām vēlēšanām ir sava morālā specifika. Vēlēšanas ir politiskās cīņas sastāvdaļa. Savukārt politiskā cīņa vienmēr ir politiķu morāles apliecinājums. Tāpēc katru vēlēšanu specifika izpaužas morālajā jomā. Tā tas ir arī sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā. Aizvadītajos mēnešos pirmsvēlēšanu politiskā cīņa apliecināja noteiktu morālo specifiku – būtisku un neatņemamu īpatnību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Beidziet slepkavot bērnus

Patvaļīgi uzzīmēta velojosla Brīvības ielā. Šis attēls labi parāda, ka vietas pietiek visiem – gan gājējiem, gan riteņbraucēju infrastruktūrai, gan sabiedriskajam transportam, gan...

Foto

Atklātā vēstule kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu

Pirms atdot balsi par vienu no Jums Rīgas domes vēlēšanās, mēs, Rīgas iedzīvotāji, aicinām atsaukties un izvērtēt notiekošo...

Foto

Jāni Maizīti, neesiet lupata, esiet stiprs vīrs

Jāni Maizīti, nebaidieties no tautas vēlēta Saeimas deputāta, esiet stiprs vīrs, neizvairieties pārrunāt Latvijai svarīgus jautājumus....

Foto

Vai ir vērts savus nodokļus maksāt Garkalnē?

Garkalnes novadā dzīvojam samērā nesen, taču gribētos padalīties ar novērojumiem un lietām, ar ko esam sastapušies. Faktiski ir kā...

Foto

Vienaldzības gads veselības aprūpē: vai mums ir vajadzīga tāda ministre?

Drīz apritēs gads, kopš par veselības ministri kļuvusi Anda Čakša. Veselības aprūpē ir ārkārtīgi daudz steidzami...

Foto

Fotogrāfe un divas mammas

Sociālos medijus pāršalca stāsts par to, kā fotogrāfe ar kristīgu pārliecību atteicās fotografēt ģimeni, uzzinot, ka tajā ir divas mammas. Tas raisīja...

Foto

Iztiks paraolimpietis arī bez zirga...

Latvija mēdz pārsteigt pasauli ar saviem sasniegumiem, saviem cilvēkiem. Izņēmums nav sports, kur mums, mazai tautai, ir sava izcila hokeja komanda,...

Foto

Vajadzētu atkāpties arī Jurčai, Āboltiņai un Maizītim

2017.gada 14.maijā laikrakstā NRA ir nopublicēti divi raksti par korupcijas apkarošanas un novēršanas jautājumiem: 1. SAB direktors: KNAB daudzas...

Foto

Latvijas Žurnālistu savienības atbilde uz žurnālistes Agneses Margēvičas atklāto vēstuli

Latvijas Satversme starp daudzām pamattiesībām nosaka arī tiesības uz vārda brīvību un tiesības pieprasīt kompensāciju nepamatota...

Foto

Lūdzu finansējumu, lai nevajadzētu rakstīt tikai to, ko var pierādīt tiesā

Kādreizējā Pietiek žurnāliste Agnese Margēviča, par kuras īpašajām attiecībām ar Drošības policiju jau rakstījām, ir nākusi klajā...

Foto

Latviešu inteliģences tagadne

Nepieciešamība latviešu inteliģenci iedalīt divās grupās ir jāatbalsta. Katrs prātā vesels cilvēks saprot, ka latviešu inteliģence ir jādala divās grupās: varas inteliģencē un...

Foto

Pilnībā attaisnots

Š. g. 28. aprīlī Augstākās tiesas Senāts atstāja spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru es, Leonards Inkins, tiku pilnībā attaisnots. Esmu ļoti pateicīgs visiem,...

Foto

Viens no Jūrmalas pilsētas vadības "biznesiem"

Jūrmalā, pateicoties pilsētas vadības atbalstam vai noziedzīgai bezdarbībai, jau otro gadu pretlikumīgi veic uzņēmējdarbību ar apjomīgo naudas plūsmu restorāns „Tokyo...

Foto

Mans karoga stāsts

Savulaik Anta Bergmane man lūdza uzrakstīt stāstu viņas sastādītajai grāmatai “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991” par karoga pacelšanu 1989. gadā virs toreizējā Interfrontes midzeņa -...

Foto

Stāsts par parazītiem

Pirms kāda laika ikviens Latvijas iedzīvotājs uzzināja, ka ir tāda suņu barība Dogo, ko ražo Tukumā un ar ko saistīta nāvējoša suņu slimība....

Foto

Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana – organizētās noziedzības instruments tautas „likumīgai” paverdzināšanai

Nav šaubu, ka pārejas periodā no sociālistiskā valsts režīma uz kapitālismu nekustamo īpašumu politikas veidošanas...

Foto

Atklāta vēstule 447 saulkrastiešiem

2013. gada 1. jūnija Saulkrastu pašvaldību vēlēšanās 447 saulkrastieši ielika “krustiņu” Normundam Līcim (attēlā pa labi). Es cienu vēlētājus un viņu izvēli...

Foto

ZZS rullē un savējos neaizmirst

Man kā alūksnietei ir liels kauns par Zaļajiem un zemniekiem, kas saimnieko mūsu novadā. Visa viņu darbošanās ir tikai un vienīgi...

Foto

"Saskaņa" un ZZS iedur dunci mugurā atklātībai un uzspļauj nodokļu maksātāju tiesībām zināt par nodokļu izlietojumu

Septiņu gadu kaut nelielas atklātības un caurspīdīguma posms Latvijā tiek...

Foto

Jāsāk domāt ilgtermiņā, piesaistot ārvalstu investīcijas

Laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās iestāties eirozonā, un arī pēc tam plaši tika pausts uzskats, ka eiro ieviešana veicinās...

Foto

VID apmāna uzņēmējus un valdību

2017.gada 3.maijā valdība grozīja Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība",...

Foto

Vēl dziļāk purvā jeb absurda eskalācija

Vai varēja no t.s. Latgales kongresa 100 gadu jubilejas pasākumiem sagaidīt kaut ko konstruktīvu, perspektīvu, objektīvu, vēsturiski patiesu, garīgi gaišu...

Foto

Kāpēc no Čakšas „veselības reformām” nav sanācis pat čiks?

Kā jau iepriekš prognozēts, premjera Māra Kučinska virzītās nodokļu reformas negūst atbalstu koalīcijas partneros tāpat kā Latvijas...

Foto

Lūdzam palīdzību

Vēršamies pēc palīdzības, esam izmisumā, jo ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu mums atņēma bērnus....

Foto

Caur tiesu mēģināsim paglābt Skulti, Zvejniekciemu un Saulkrastus no „Rail Baltica”

9. maijā plkst. 10:00 Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1a notiks pirmā tiesas sēde...

Foto

Tiesā tiek apstrīdēta Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša pārvēlēšana

2017. gada 3. februārī notika Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Kopsapulce, kurā tika pārvēlēts līdzšinējais federācijas vadītājs...

Foto

Austrumu slimnīcas vadības pārprastie ētikas principi

Kā liecina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS)  paziņojums aģentūrai LETA, RAKUS valde ir “pieņēmusi lēmumu par nomas līgumu priekšlaicīgu...

Foto

Trīs akadēmiskās ēverģēlības jeb āži par dārzniekiem

Vārds „ēverģēlības” neietilpst latviešu literārajā valodā. Taču tas ir latviešu tautā populārs vārds. To bieži lieto sadzīvē paralēli ar...

Foto

Izdomas nabadzība

Iz visas sirds sveicu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, nevis balto galdautu svētkos!...

Foto

Kādēļ NEsvinēt Baltā galdauta svētkus ("Deņ beloj skaterti")?

Atmetam principiālu uzstādījumu, ka laikiem, kad Valsts noteica, kā svinēt svētkus un kāds ir to obligāti brīvprātīgais noformējums,...

Foto

Ušakovs un viņa trīs mūri

Pēc parunāšanas ar speciālistiem saprotu, ka Ušakova fantastiskā uzvara Rīgas domes vēlēšanās 2013. gadā balstījās uz diviem vaļiem - (1) krievvalodīgie...

Foto

Vēstures ironija jeb vieglu garu

Pirms nedēļas liegi kā rīta migla pār Mjóifjördu Latvijas masu medijiem pārslīdēja ziņa, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzticējis Latvijas ārkārtējā un...

Foto

Lielas un vēl lielākas blēdības ar sporta naudu Garkalnes pašvaldībā

Kā viena no pašvaldību atbildības jomām Likuma par pašvaldībām 15. punkta apakšpunktā ir minēts - nodrošināt veselības...