Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Latvija ir pēdējā Eiropā realizēto izgudrojumu ziņā ar zemāko konkurētspēju starp Baltijas valstīm. Latvijas izgudrotāju biedrība (LIB), strādājot pie izgudrojumu komercializācijas, ir identificējusi un pētījusi šaurās vietas, kurās inovācija tiek bremzēta, un izstrādājusi priekšlikumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai.

1. Inovācija kā vienīgais ceļš uz labklājību

Latvijas tautsaimniecības attīstību aizvadītajos 15 gados uzskatāmi raksturo Latvijas ārējā parāda dinamika.

Četros tā saucamajos treknajos gados Latvijas kopējais ārējais parāds pieaudzis par 7 miljardiem Ls. Par šādu naudu varētu uzbūvēt divas Visaginas AES. Pēc šāda apjoma naudas šķērdēšanas Latvijas reputācija un kredītspēja likumsakarīgi tika zaudēta un tikai lielais valdības aizņēmums paglāba valsti no bankrota. Salīdzinājumā ar Lietuvu jāatzīmē, ka kaimiņvalsts iedzīvotāju skaits ir 1,5 reizes lielāks, bet uzaudzētais ārējais parāds krīzes kritiskajā 2008.gadā par miljardu mazāks.

Turpmākajos trijos gados kopējais Latvijas ārējais parāds samazināts par 2,5 miljardiem. Ar lētāku SVF kredītu būtiski palielināts valdības parāda īpatsvars, attiecīgi par 5,7 miljardiem samazinājies privātā sektora parāds un atjaunots finansiālais līdzsvars. Tautsaimniecība pārslēgusies no spekulantu un parādu taisītāju apkalpošanas uz ražošanu un eksportu. Pēc dārgās mācības turpmākam treknā burbuļa ekonomikas recidīvam ir maza varbūtība. Reāli atlikušas divas izvēles, kuras grafikā 1 parādītas ar punktētu līniju.

Mēs varam turpināt līdzšinējo, ekstensīvo, nosacīti lēno ražošanas un eksporta pieaugumu. Beidzoties Eiropas struktūrfondu atbalsta programmai un pārfinansējot valdības parādu ar dārgāko komerckredītu, samazināsies ienākumi un augs izdevumi. Šāda izvēle nozīmētu ilgstošu nabadzības stabilizāciju uz humanitāras katastrofas un latviešu tautas pastāvēšanas sliekšņa.

Otra izvēle ir tautsaimniecības inovācija - ceļš uz augstāku produktivitāti un konkurētspēju, uz lielākām algām, nomaksātiem nodokļiem un spēju veidot pašiem savus uzkrājumus investīcijām. Pa šo ceļu gāja Otrajā pasaules karā postītā Japāna un Rietumvācija, gadu desmitus pēc kārtas audzējot IKP par 10% gadā. Par to, ka arī Latvija ir spējīga uz līdzīgu inovāciju un izaugsmi, liecina tautsaimniecības attīstības 20 gadi pēc neatkarības iegūšanas ar veikto agrāro reformu, modernizēto infrastruktūru, Eiropā augstāko telefona tīkla pārklājumu, daudznozaru uzņēmumu VEF, moderno Ķeguma spēkstaciju. Latvijas iespējas apliecina arī pēdējie trīs krīzes pārvarēšanas gadi.

Lai Latvijas vērtīgāko resursu - intelektuālo potenciālu mērķtiecīgi pārorientētu inovācijas virzienā, no runām par reformām jāpāriet pie darbiem. Nav apejamas iepriekšējo neveiksmīgo politisko kompromisu raisītās sekas, kas šobrīd palikušas ārpus risināmo problēmu loka. Bez trekno gadu arhitektu no sabiedrības slēptā "veikuma" izvērtēšanas rezultatīvas reformas tautsaimniecībā nav realizējamas.

2. EIB inovācijas finansēšanas shēma

LIB pirmais pasākums pēc dibināšanas 2007.gadā bija dalība Starptautiskās izgudrotāju asociāciju federācijas (IFIA) rīkotās Izgudrotāju dienas svinībās, izgudrojumu izstādē un izgudrojumu komercializācijai veltītā konferencē Bangkokā. Atgriezāmies ar atšķirīgu valstu dažādo pieredzi inovācijas problēmu risināšanā. Latvijas izgudrotāju guvums izrādījās īpaši vērtīgs, jo IFIA prezidējošās valsts Ungārijas centrālajā prezentācijā tika atspoguļotas pārsvarā Austrumeiropas valstu problēmas, kas tuvas situācijai Latvijā. Konferencē guvām detalizētu informāciju par Eiropas struktūrfondu inovācijas un konkurētspējas atbalsta principiem. Turpmāk pēc mūsu lūguma no Ungārijas saņēmām pilnu IFIA prezentācijas kopiju, lai inovācijas atbalsta principus izmantotu Latvijā.

Eiropas investīciju bankas (EIB) izstrādātā inovācijas finansēšanas shēma ņemta no IFIA prezentācijas. Grafikā redzams, ka jauna, konkurēt un pelnīt spējīgāka produkcija no fundamentālās izpētes līdz sērijveida ražošanai iziet četrus izstrādes posmus ar atšķirīgiem finansējuma apjomiem, riskiem un finansējuma avotiem, ar atšķirīgiem finansējuma saņēmējiem.

Saskaņā ar EK Regulas Nr.1083/2006 36.panta p.2 EIB piedalās programmu sagatavošanā, kuras orientētas uz inovāciju un zināšanām balstītu ekonomiku. Granti, tas ir, valsts finansējums un Eiropas struktūrfondu atbalsts saskaņā ar EIB shēmu paredzēti pirmajiem trim posmiem ar lielākajiem riskiem un mazākajiem finansējuma apjomiem. Jaunas produkcijas komercializāciju, kad prototipu posmā apliecināta jaunās ražošanas rentabilitāte un riski samazināti, paredzēts finansēt ar bankas kredītu.

3. LIB projekts inovācijas atbalstam - Izgudrojumu fonds

Kad pēc OSI direktora akadēmiķa Ivara Kalviņa uzaicinājuma LIB pārstāvji tika iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas Darba grupā "Nepieciešamā atbalsta noskaidrošanai jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem", LIB atbalstīja ES Zinātnes ietvarprogrammas koordinatora Latvijā Arnolda Ūbeļa priekšlikumu veidot Inovācijas fondu. Priekšlikums netika realizēts. Pēc Darba grupā izstrādātās metodikas atbalstam izvēlētie inovatīvie ražošanas projekti, tajā skaitā arī LIB iesniegtais, atbalstu nesaņēma. Atbalsta atteikums bija impulss LIB valdes lēmumam par sava Izgudrojumu fonda dibināšanu privāto izgudrojumu komercializācijai, piesaistot investorus un gūstot finansējumu no līdzdalības realizētajos jaunu produktu ražošanas projektos

Lai popularizētu Latvijas izgudrojumus un piesaistītu investorus, LIB ņēmusi dalību starptautiskajās izgudrojumu izstādēs Bangkokā (Taizeme), Suzhou (Ķīna), Nirnbergā (Vācija) un Maskavā (Krievija). Latvijā noorganizētas divas izgudrojumu izstādes un četras Izgudrotāju dienas svinības, kuras kļuvušas par ikgadēju tradīciju.

LIB izstrādājusi sekojošu shēmu finansējuma piesaistei privāta izgudrojuma realizācijai un jaunas produkcijas ražošanas organizēšanai Latvijā:

-     komersanta dibināšana;

-     investīciju piesaiste un projekta iesniegšana ERAF līdzfinansējumam;

-     izgudrojuma patenta pirkšana;

-     par patentu saņemtā maksājuma investēšana inovatīvas produkcijas ražošanai. Shēmas galvenā priekšrocība ir tā, ka izgudrojuma komerciālās kvalitātes un projekta pelnīt spējas izvērtēšanu veic un lēmumu pieņem investors, kas riskē ar savu naudu, nevis inovācijā nekompetents birokrāts, kurš ne ar ko neriskē un ne par ko neatbild. Ja investora lēmums pozitīvs, Latvijā tiek izveidots jauns uzņēmums patentētas produkcijas ražošanai ar investoru, izgudrotāju un LIB Izgudrotāju fondu kā trim līdzīpašniekiem.

LIB Izgudrojumu fonda darbība tika uzsākta ar projekta "Catri trimarānu ražošana un eksports", kurš no LIB apkopotajiem un prezentētajiem izgudrojumiem bija guvis lielāko investoru atsaucību un gatavību projektu finansēt. Projekta lielākā vērtība ir Rīgas tehniskajā universitātē veiktā izpēte un izstrādātā jahtu zemūdens spārnu stabilitātes teorija, lielākajos jahtu tirgos - ASV, Vācijā, Francijā, Lielbritānijā un Kanādā patentēts izgudrojums un izstrādātās tehnoloģijas. Projekta realitāte apliecināta ar pārsniegtu pasaules ātruma rekordu un eksportēto produkcijas paraugu izmēģinājumiem un panākumiem jahtu izstādēs un demonstrācijās. Pēc investora priekšlikuma tika akceptēta Projekta finansēšanas shēma latos - investora finansējums 600 000 patentu pirkšanai, ERAF līdzfinansējums 200 000 patentu pirkšanai, saņemtais maksājums par patentiem 800 000 kā izgudrotāja un LIB Izgudrojuma fonda ieguldījums. Realizējot šo projektu, tiktu izveidots komersants unikālas Latvijā izstrādātas produkcijas ražošanai un eksportam ar īpaši augstu rentabilitāti un pievienoto vērtību. Paralēli tiktu uzsākta Izgudrojumu fonda darbība citu izgudrojumu komercializācijai. Tomēr ERAF līdzfinansējums tika atteikts neatbilstošu motivāciju. Ja valsts var nepildīt saistības izmantot ERAF finansējumu tā deklarētajiem mērķiem, riski Latvijā tiek vērtēti kā nepieņemami augsti un arī piesaistītais ārvalsts investors finansējumu Projektam atsaka.

4. Kas, kā un kam dala Eiropas naudu

ERAF mērķi noteikti Regulas (EK) Nr. 1083/2006 3.pantā, orientējot finansējumu konkurētspējai un inovācijai. Šim mērķim tika izsludināta aktivitāte "Jaunu produktu ieviešana ražošanā" ERAF atbalsta saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.658. No kopējās atbalstam atvēlētās summas 80 000 000 Ls. tika izmantoti tikai 7 789 543,06 Ls. Starp atbalstītajiem 41 projektiem nebija neviena ar līdzfinansējumu patentu un licenču iegādei. Šie un turpmākie dati no LIAA mājas lapas.

Jau minētajā Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā galvenā diskusija par finansējumu inovatīviem ražošanas projektiem izvērtās starp zinātnes pārstāvjiem I.Kalviņu un A.Ūbeli no vienas puses un ministriju amatpersonām, kurus pārstāvēja A.Liepiņš (Ekonomikas ministrija) un A.Antonovs (Finanšu ministrija), no otras. Pēc būtības diskusija bija par divām principiāli atšķirīgām pieejām iesniegto projektu izvērtēšanā. Zinātnieki piedāvāja vērtēt projekta pienesumu tautsaimniecībai - inovācijas līmeni, produkcijas konkurētspēju un paredzamo eksporta apjomu. Projektu vērtēšanu bija paredzēts uzticēt zinātniekiem un uzņēmējiem ar pieredzi inovācijā.

Savukārt birokrāti aizstāvēja esošo LIAA finanšu instrumentu izmantošanu. Pārsvaru guva birokrātu piedāvājums, kas ERAF finansējumu no inovācijas vēl vairāk attālinājis. Atbalsta otrajā kārtā "Jaunu produktu ieviešanai ražošanā" zinātne, inovācija un jauni produkti saglabāti tikai MK noteikumu Nr.888 nosaukumā un pirmajā pantā.

MK noteikumi Nr.888

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" (turpmāk - aktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro un turpmākās kārtas;        

Tālāk MK noteikumi nonāk pretrunā paši ar sevi. Definējot "jaunu produktu" un "jaunu tehnoloģiju", pazudusi jebkāda saistība gan ar zinātni, pētniecību un inovācijām, gan jauniem produktiem un jaunām tehnoloģijām šo jēdzienu vispār pieņemtā izpratnē.          

MK noteikumi Nr.888.

13. Jauns produkts ietver preces un pakalpojumus, kuri komersantam ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības) (turpmāk - jauns produkts).

14. Jauna tehnoloģija ietver būtiskas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, lai uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes, un tās ieviešana pie projekta iesniedzēja nodrošina jaunu produktu ražošanu (turpmāk - jauna tehnoloģija).          

Analogā jaunas produkcijas definīcijā iepriekšējos MK noteikumu Nr.658 p.9 iespraustais vārds "komersantam" pilnībā izmainījis definētā jēdziena saturu. Ja produkts ir jauns, tas lielākā vai mazākā mērā ir jaunu zināšanu radīts. Ja produkts jauns tikai konkrētam komersantam, ar zinātni un jaunu tehnoloģiju izstrādi tam nav nekā kopīga.

Salīdzinot ar aktivitātes "Jaunu produktu ieviešana ražošanā" pirmo kārtu, MK noteikumos Nr.888 otrajai kārtai atbalsta summa vienam projektam palielināta no Ls 350000 līdz vienam miljonam. Vēl viena dīvainība attiecībā uz atbalstīto projektu atlases uzraudzību un kontroli, kuru saskaņā ar MK noteikumiem veic atbildīgā iestāde - Ekonomikas ministrija.

MK noteikumi Nr.888.

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu aktivitātes līmenī;

No nesakarīgā vārdu sakopojuma nav saprotami ne EM veicamās uzraudzības un kontroles forma, ne saturs. Pieminētajiem Regulas Nr. 1083/2006 93.panta punktiem ar atbalsta atlases uzraudzību un kontroli nav nekāda sakara.

Izdarīto izmaiņu rezultātā divu mēnešu laikā atbalstāmie projekti atlasīti ,un šoreiz visa ERAF finansējumam atvēlētā summa 37 425 417 Ls. sadalīta. Starp LIAA publicētajiem 101 atbalstītajiem projektiem arī šoreiz nav neviena ar atbalstītiem licences līgumiem patentu un jaunu tehnoloģiju iegādei. Pirktas ražošanas iekārtas un nauda aizplūdusi no Latvijas. Latvijas zinātne neko nav devusi un neko nav arī ieguvusi.

Ar lielāko iespējamo atbalstu 1 000 000 Ls finansēta ierīces iegāde minerālmēslu iekraušanai kuģī (LIAA atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, otrā kārta, noslēgtie līgumi, projekts Nr.75). Saskaņā ar jau minēto EIB finansēšanas shēmu ražošana finansējama ar bankas kredītu. Neatmaksājams finansējums atsevišķiem, pēc neskaidriem noteikumiem atlasītiem uzņēmumiem ražošanas iekārtu pirkšanai tikai kropļo konkurenci. MK noteikumi Nr.658 un it īpaši Nr.888 ERAF atbalsta saņemšanai izstrādāti un finansējuma piešķiršana organizēta tā, ka inovācijai un konkurētspējas veicināšanai piešķirtā Eiropas nauda faktiski novirzīta komercdarbībai. Tiek panākts pretējais efekts - konkurence tiek kropļota, valsts konkurētspēja - mazināta, bet korupcijas risku zona - paplašināta.

Savukārt uzņēmumi un privātie izgudrotāji, kuri patstāvīgi izstrādā un patentē patiesi jaunu, konkurēt spējīgu produkciju un uz kuriem orientēts ERAF finansējums, Latvijā atbalstu nesaņem. Saprotams, kāpēc ar sadomātu argumentāciju noraidīts līdzfinansējums LIB virzītajam projektam. Finansējuma atteikumu akceptējušas tās pašas jau minētās Ekonomikas un Finanšu ministriju amatpersonas, kuras iebilda zinātnieku ieteiktajam Inovācijas fondam. Acīm redzot, arī LIB Izgudrojumu fondā saskatīts nevēlams konkurents un drauds birokrātu veidotam monopolam Eiropas naudas sadalē.

5. Piektā vara (kolonna?)

Birokrātija nav vienīgais inovāciju bremzējošais faktors, kurš kavē izgudrojumu, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. Komerciāli vērtīgi izgudrojumi un jaunas tehnoloģijas ir īpaši iekārots piesavināšanās objekts, kurš pienācīgi jāsargā.

Ar prettiesiskiem tīkojumiem sadūrušies vairāki Latvijas izgudrotāji. Intelektuālais rūpnieciskais īpašums jeb intelektuālais kapitāls pakļauts diviem apdraudējumiem. Komerciāli vērtīgus izgudrojumus un tehnoloģijas mēģina piesavināties, jaunu, konkurētspējīgāku produkciju konkurenti nelaiž tirgū.

Ar lielāko pretdarbību nācies sadurties Catri trimarānu projektam, kura komerciālās iespējas investori novērtējuši visaugstāk. Pēc izgudrojuma patentēšanas Vācijā, Francijā, Anglijā, ASV un Kanādā un pirmā produkcijas parauga panākumiem jahtu izstādē Amsterdamā 1997.gadā dezorganizēta Catri trimarānu ražošana Carnikavā, Engurē un Liepājā. Nozagta tehnoloģiskā dokumentācija, piesavināta nauda un īpašums, nodarīts tīšs kaitējums ārvalstu pasūtītājiem, internetā izplatīta diskreditējoša dezinformācija. 2004.gadā Liepājas muitas noliktavā nobloķētais Spānijas pilsoņa trimarāns joprojām nepabeigts iestrēdzis bijušās Jūrmalas virsprokurores Sigitas Priedes ģimenes uzņēmumā Engurē. Ļaunprātīgs SIA "Catri LL" bankrots Liepājā joprojām nav iztiesāts. Trīs uzsāktie kriminālprocesi nav devuši rezultātu.

Kad apstiprinājās izmeklēšanas bremzēšana, pēc LIB ierosinājuma izmainīti Krimināllikuma 289 un 291.p., paredzot arī prokuroru atbildību par pierādījumu slēpšanu un nelikumīgu lēmumu taisīšanu. Tikai ar to vien izrādījies par maz. Kriminālprocesa likuma 337.panta 3.daļa tiesu apgabala virsprokuroriem joprojām dod iespēju galīgajos lēmumos patvaļīgi rakstīt jebko. Informācija Internetā liecina, ka aiz tiesiskajām kolīzijām ap Catri trimarāniem stāv Paragvajas un Krievijas bankām pietuvināti cilvēki.

6. Šaurās vietas inovācijā

EIB shēmā uzrādītajos inovācijas finansēšanas posmos Latvijā var identificēt divas šaurās vietas. Uz zinātni un inovāciju orientētie uzņēmumi rūpnieciskās izpētes un prototipu izstrādes posmos ERAF grantus nesaņem. Kā pirmā šaurā vieta EIB shēmas trešajā posmā minami jau minētie Ministru kabineta noteikumi, kuru izstrādātājiem izpratne par intelektuālā kapitāla lomu un izmantošanas specifiku, maigi izsakoties, nav bijusi pietiekama.

Ja uzņēmums izpēti, jaunās produkcijas izstrādi un patentēšanu veicis ar savu finansējumu, otra šaurā vieta izveidojusies ceturtajā - komercializācijas posmā. Kad vajadzība pēc finansējuma vislielākā, kredītu jaunas produkcijas ražošanas uzsākšanai Latvijā bez nekustāmā īpašuma ķīlas saņemt nav iespējams. Nepietiekamā intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzība finansējuma riskus pacēlusi nepieņemamā augstumā. Situācija novesta līdz absurdam. Jo lielāki uzņēmēja ieguldījumi izpētē, intelektuālais kapitāls vērtīgāks un projekts pelnošāks, jo lielāki apdraudējumi un riski, un kredīta saņemšana problemātiskāka.

Zinātne, negūstot iespēju slēgt līgumus rūpnieciskai izpētei ar ERAF grantus saņēmušiem uzņēmējiem, cieš no finansējuma nepietiekamības. Bez tiešas atgriezeniskās saites ar ražošanu tiek zaudēta orientācija attiecībā uz pieprasītajiem rūpnieciskās izpētes virzieniem. Savukārt, ražošana bez rūpnieciskās izpētes, tas ir, bez jauniem produktiem un tehnoloģijām nespēj celt ražošanas un eksporta produktivitāti un konkurētspēju.

7. LIB priekšlikumi reformām

Īstermiņā jānovērš ar nepatiesiem apgalvojumiem argumentēto LIAA un Ekonomikas ministrijas lēmumu izraisītās sekas, lai varētu uzsākt LIB izgudrojumu fonda darbību.

1.   LIB izgudrojumu fonda starta kapitāls 800 000 Ls veidojas no investora finansējuma 600 000 Ls un ERAF līdzfinansējuma 25% jeb 200 000 Ls., kas saņemami par patentu pārdošanu saskaņā ar LIAA iesniegto projektu Catri trimarānu ražošanai un eksportam. Ekonomikas ministrija nav spējusi LIAA nepamatoto projekta noraidījumu atcelt. Savukārt, investoram no Vācijas piedāvātā absurdā tiesāšanās Administratīvajā tiesā nav pieņemama. Atceļot LIAA nepamatoto lēmumu, iesniegtais projekts būtu vienīgais aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" abās kārtās, kurā atbalstīta patentu pirkšana. Atbalsts prasītu tikai 0,5 % no aktivitātes kopējā ERAF finansējuma. Visa nauda paliktu Latvijā, piesaistot papildus vēl 3 reizes lielākas ārvalsts investīcijas. Tiktu izveidota ražotne unikālas produkcijas eksportam un uzsākta Izgudrojumu fonda darbība citu izgudrojumu komercializācijai. Līdzīgas komerciālās kvalitātes kopums nav nevienam no atbalstītajiem aktivitātes projektiem. Nav pieļaujams, ka šādam valsts konkurētspēju ceļošam projektam ārvalstu konkurentu interesēs ERAF atbalsts tiek noraidīts.

2.   Jāpanāk tehnoloģiskās iekārtas atbrīvošana Liepājā, kura piesavināta ar solījumiem organizēt ražošanu. Izmeklēšanu 2009.gada maijā uzsāktā kriminālprocesā un mantas atgūšanu nobremzējuši Kurzemes tiesu apgabala virsprokurora galīgie lēmumi ar klaji nepatiesu argumentāciju, kurus Ģenerālprokuratūra nav tiesīga atcelt. Ja tiktu atgūtas Hipotēku bankai piederošās trimarāna Catri 24 matricas un citu īpašnieku manta, nekavējoties tiktu uzsākta šo trimarānu modernizētas modifikācijas ražošana un eksports.

Reizē ar pozitīvo ieguvumu tautsaimniecībai, nepamatoto lēmumu seku novēršana dotu iespēju precīzāk identificēt reāli eksistējošās sistēmiskās nepilnības, kuras bremzē inovāciju. Tas ir tests valsts rīcības spējai. Ģenerālprokuratūras atbildes liecina par valsts imūnās sistēmas nepietiekamību. Ja ārvalstu investoru visaugstāk novērtēto inovācijas projektu nav iespējams realizēt, ar virzību labklājības virzienā var būt problēmas.

Vidējā termiņā būtu pārskatāmi likumi un Ministru kabineta noteikumi, kuri nonākuši pretrunā gan ar tautsaimniecības interesēm, gan Satversmē garantētajām tiesībām. Strādājot pie izgudrojumu komercializācijas un aizsardzības, LIB sadūrusies ar valsts varas fragmentāciju. Kā nozīmīgu soli sistēmisko nepilnību pārvērtēšanai vērtējam Starpresoru koordinācijas centra izveidi. Mūsu skatījumā Centra darbība var sekmēt valsts pārorientēšanu labklājības virzienā, ja izpildās sekojošais.

1.   Jaunais Nacionālās attīstības plāns neatkārtos iepriekšējās Nacionālās inovācijas programmas 2003.-2006.gadiem, Nacionālās attīstības plāna pirmās versijas un Programmas Latvija 2030 kļūdas un netiks bāzēts uz gaišas nākotnes vīzijām, bet tiktu izstrādāts saskaņā ar Latvijas realitātēm. Tikai iepriekšēja reālās situācijas un uzņēmējdarbības tiesiskās vides objektīva izpētes ļauj veidot konkrētus rīcības plānus negatīvo tendenču pārvarēšanai.

2.   Pirms pārņemt citu valstu pozitīvo pieredzi, tā vispirms kritiski jāizvērtē. Latvijas sabiedrībā, kas ilgstoši atradusies zogošas tautsaimniecības un melīgas politiskās kultūras vidē, veidojušies atšķirīgi uzvedības stereotipi un atšķirīga reakcija uz līdzīgām situācijām.

3.   Nacionālās attīstības plāns netiks orientēts tikai uz izpildvaras funkcijām, bet vienādā mērā ietvers likumdevēja un tiesu varas kompetenču loku.

Lai minēto realizētu, Centra darbā vēlama atbilstošu speciālistu piesaiste un sadarbība ar piekritīgām Saeimas komisijām, Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisiju un nevalstiskām organizācijām.

Attiecībā uz likumu pārskatīšanu, lielākās inovācijas bremzēšanas iespējas saistītas ar atsevišķiem Kriminālprocesa likuma pantiem. Ja, piemēram, uzsākts kriminālprocess un noziegumu izmeklēšanas bremzēšanā iesaistīts amatpersonu virknējums: policijas izmeklētājs - uzraugošais prokurors - virsprokurors - tiesu apgabala virsprokurors ar galīgo lēmumu, likums neparedz ne Iekšlietu ministrijas, ne Ģenerālprokuratūras, ne jebkādu citu valsts struktūru iejaukšanās iespēju. Noziegumā cietušajam Kriminālprocesa likumā garantētas tiesības kontrolēt izmeklēšanu un gūt nodarītā kaitējuma kompensāciju tiek atņemtas, liedzot cietušā statusu un uzsākot kriminālprocesu pēc noziegumam neatbilstošiem Krimināllikuma pantiem. Virzot inovācijas projektus, LIB identificējusi korekcijas nepieciešamību arī Krimināllikumā, Patentu, Muitas, Prokuratūras, Maksātnespējas un citos likumos.

Lai profesionāli identificētu nepilnības likumdošanā saistībā ar inovāciju un intelektuālā kapitāla aizsardzību, LIB rekomendē veikt kriminālprocesu Nr.11260121804, Nr.12814001707, №.11261037111 materiālu analīzi, kuru izmeklēšana nobremzēta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī, dezorganizējot inovatīvu ražošanu eksportam un nodarot kaitējumu Latvijas reputācijai ārējā tirgū. Apzināti vai neapzināti tas noticis ārvalstu konkurentu interesēs. Izmeklēšana šobrīd turpinās tikai pēdējā no minētajiem kriminālprocesiem, divi pirmie izbeigti. Savukārt no savas puses izpētei varam piedāvāt saraksti ar valsts visu trīs varas atzaru institūcijām, tajā skaitā tiesu spriedumus un atteiktos prasības pieteikumus nodarītā kaitējuma kompensācijai.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem bez jau minētajiem kopš 12.janvāra darbību uzsākusi jauna ERAF atbalsta programma aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas". Tiekoties ar Vācijas investora pārstāvi Catri trimarānu ražošanas un eksporta projektā, Ekonomikas ministrijas amatpersona ieteica nesniegt prasību tiesā, bet pieteikt Projektu šai atbalsta programmai. Tikai arī šoreiz MK noteikumu rakstītāji izmantojuši iepriekšējo shēmu - "zinātne, inovācijas, augsta pievienotā vērtība" tikai nosaukumā, bet ne saturā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.817 1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (turpmāk - aktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro un turpmākās kārtas;  

Šoreiz minimālā atbalstāmā summa palielināta līdz 3 miljoniem, kas pie atbalsta intensitātes 35% veido minimālo atbalsta lielumu 1 050 000 Ls (!). Lai gan ražošanā augstu pievienoto vērtību veido tieši intelektuālais kapitāls, atbalsts patentu un jaunu tehnoloģiju pirkšanai šoreiz vispār nav paredzēts.

Valstī izveidojusies prakse, kurā inovācijai un konkurētspējai dotā ERAF finansējuma izlietojums tiek vērtēts tikai pēc iztērētajiem miljoniem, bet ne pēc pienesuma tautsaimniecībai, būtu pārtraucama. Korupciju baro nenopelnīta nauda. Latvijā bez tradicionālajām papildus veidojušās vēl divas riska zonas. Vispirms tā bija privatizācija, tagad tā ir Eiropas nauda. Lai Eiropas dotās iespējas pavērstu konstruktīvā virzienā, LIB ierosina atjaunot Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupu akadēmiķa Ivara Kalviņa vadība, lai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru veidotu jaunu kompetentu, uz reālu inovāciju un konkurētspēju virzītu sistēmu ERAF finansējuma izmantošanai. Tas varētu būt pirms diviem gadiem noraidītais Inovācijas fonds un Arnolda Ūbeļa ieteiktie inovatīvo projektu vērtēšanas kritēriji.

8. LIB vīzija par valsti

Inovācija, radošs darbs un radoša pieeja izaicinājumiem ir pamats abu sāpīgāko šodienas problēmu risināšanai.

Demogrāfiskā krīze, kuru atgūtā valsts finansiālā stabilitāte nav mazinājusi, nav risināma ar cīņām par vēl lielākiem sociālajiem maksājumiem no valsts budžeta, kuros jau sen starp kaimiņiem esam rekordisti. Demogrāfisko problēmu pirmcēlonis nav bezdarbs, zemās algas, nepietiekamie valsts pabalsti ģimenēm. Demogrāfisko krīzi radījusi sabiedrības radošās daļas nespēja sevi realizēt savā zemē. Zinātnieki bija pirmie, kuri meklēja un atrada iespējas strādāt ārpus Latvijas. Tāpēc pirmais, kas jādara, ir jārada apstākļi, lai intelektuālā kapitāla radītāji atgrieztos pirmie un realizētu savas iespējas savā zemē. Tikai ar inovatīvu ražošanu, veidojot konkurēt spējīgas darba vietas, sagaidīsim pirmajiem atbraucējiem sekotājus un veidosim sabiedrībā pārliecību par stabilitāti.

Attiecībā uz integrāciju un sabiedrības sašķeltību jāapzinās, ka dzīvojam konkurējošā vidē. Maz būs tādu, kuri vēlēsies integrēties un identificēt sevi ar konkurēt nespējīgu kopumu. Tas vienādā mērā attiecas gan uz iemigrējušu krievu, gan no Latvijas aizbraukušo latvieti.

Latviešiem piemīt gan izturība, gan radošais potenciāls, lai atrisinātu abas akūtās problēmas. To apliecinājusi spēja iziet no ekonomiskās krīzes. Latviskai kultūrai nepiemīt slieksme uz vērtību atņemšanu un pārdalīšanu, latviskā kultūra sakņojas vērtību radīšanā. Bez mūsu zemes mums citu lielu dabas bagātību nav. Ar latviskajām vērtībām mēs piederam rietumu kultūrai. Tikai šī zeme atrodas uz divu atšķirīgu kultūru saskares līnijas. Tas reizē nozīmē gan ieguvumus no tranzīta ceļiem, gan nepieciešamību sevi, savas vērtības un savu kultūru sargāt no mums svešas biznesa un politiskās kultūras invāzijas.

No ārējiem apdraudējumiem mūs sargā NATO, par iekšējo drošību jāgādā pašiem. Mēs nevaram atļauties fragmentēto un novājināto iekšējās aizsardzības sistēmu, kādu to ne bez savas īpašas intereses veidojuši trekno gadu arhitekti. Ja valsts vara fragmentēta pa horizontāli un it īpaši pa vertikāli, spraugās starp dažādu varas atzaru aizsardzības sistēmas fragmentiem sev vietu atrod subjekti, kurus pazīstams trekno gadu teorētiķis nodēvējis par lielākajiem kretīniem. Fragmentēta vara veido fragmentētu sabiedrību, kurā katrs kopums veido savas struktūras savu interešu aizstāvībai visbiežāk uz vājākā kaimiņa rēķina.

Revidējot un reformējot treknajos gados sastrādāto, būtu strikti jāpieturas pie demokrātiskas valsts uzbūves principiem. Valsts iekšējā aizsardzība, kuru realizē prettiesiskas rīcības izmeklēšana, visā pilnībā, tāpat kā ārējā aizsardzība nododama izpildvaras kompetencē un pilnā atbildībā. Līdzšinējais iekšējās aizsardzības dalījums starp izpildvaru un tiesu varu, atraisot rokas un dodot brīvu vaļu pašlabuma tīkotājiem un parazītiskiem veidojumiem, sevi pilnībā ir diskreditējis. To apliecina arī LIB apkopotie dokumenti attiecībā uz inovācijas bremzēšanu fragmentētajās un daļēji "nozagtās" valsts varas struktūrās. Kontrole arī pār valsts iekšējo aizsardzību būtu nododama Valsts prezidentam un realizējama caur Nacionālās drošības padomi. Tikai ar līdzsvarotu kompetences un atbildības sadalījumu var tikt realizēts virs Ministru kabineta sēžu zāles durvīm rakstītais: VIENS LIKUMS, VIENA TAISNĪBA VISIEM.

Minētais ir tikai valsts varas struktūru izvērtējums no vispārīgiem sistēmu analīzes principiem ar LIB rīcībā esošiem resursiem. Problēma tikai identificēta. Risinājums konkrētām reformām jārod tiesību speciālistiem.

LIB izstrādātie priekšlikumi izskatīti Latvijas izgudrotāju biedrības valdē 2012.gada 13.janvārī.

Novērtē šo rakstu:

17
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kleptomānijas cēlonis

FotoRetrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu noziegumu brīvību ir starptautiski vispārzināms fakts.
Lasīt visu...

12

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

FotoAtbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku. Protams, daudzi pamatoti iebildīs, ka šis skaitlis nav korekts, taču cita mums nav. Tomēr fakts ir tāds, ka arī oficiālā statistika atzīst: 2016. gadā Baltijas valstīs turpinājās masveida emigrācija.
Lasīt visu...

12

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

FotoDaudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un, lai gan tas ir noticis pavisam nesen, šī “nodokļu reforma” jau ir paguvusi apaugt ar visdažādākajiem vērtējumiem – no brīnumnūjiņas, kas atrisinās mums visu, līdz bezatbildīgai, populistiskai avantūrai vai vienkārši kārtējai stohastiskai solījumu mākoņu stumdīšanai, no kā galu galā nekas jēdzīgs nesanāks. Un katram šeit ir savi argumenti. Jāatzīst – tie parasti ir vienpusēji un šauri, lai tikai uzrunātu (apmānītu?) attiecīgo mērķauditoriju.
Lasīt visu...

12

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

FotoJau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās un ka Veselības ministrija un valdība kaut mazākā mērā gribētu panākt pozitīvu sarunu iznākumu, lai ārsti atsāktu darbu pilnā apmērā. Varbūt šeit mazāka ir premjera Māra Kučinska loma, kurš vienkārši tiek apvārdots un pārliecināts par to, ka "jāaizstāv dāmas gods". Nav jau pirmā reize, kad redzams, cik viegli ir ietekmējams premjers, kurš kā bruņinieks metas aizstāvēt sava kabineta vājā dzimuma pārstāves, aizmirstot valstiskas vērtības un pat veselo saprātu.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

FotoAugsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gatavoto izglītības reformu. Skaidrs ir viens, IZM vēlas īstenot reformu, neraugoties uz to, ka dažādi nozares eksperti[1], pedagogi, vecāki, bērnu psihologi, pirmsskolas izglītības nozares darbinieki un biedrību pārstāvji[2], ārsti[3], veselības ministre[4], tiesībsargs[5] u.c. ir pauduši bažas par reformas saturu, piemēram, par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma.
Lasīt visu...

21

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

FotoCēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim Ivaram Āboliņam, šī sabiedriskā medija kuratoram, ir klaji prasts un savtīgs: "Rokas nost no mūsu bardaka (un rebēm)!"
Lasīt visu...

18

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

FotoValsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē uzdotajiem jautājumiem. Publicējam šo „atbildi” un Dreibanta komentārus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...

Foto

Pašapziņas valstiskums

Pašapziņa ir suverēna garīgā izpausme. Tā pieder vienīgi attiecīgajam cilvēkam. Pašapziņa ir sevis apzināšanās un sevis apzināšanās saskarsmē ar ārējo pasauli. Pašapziņas priekšmets ir...

Foto

Par Alīdas Vānes pēdējo darba dienu, ģimenes ārstu streiku un iespējām no tā izvairīties

Ģimenes ārstu streiks: sāksies 3. jūlijā, sāksies 23. jūlijā vai varbūt Saeima...

Foto

Kas ir tas jaunais un šokējošais, ko mēs uzzinājām no „Rīdzenes” sarunām?

Un tomēr. Kāds var man paskaidrot - kas ir tas jaunais un šokējošais, ko...

Foto

Daudz interesantāk būtu uzzināt, kādas shēmas bīda par gaismas glabātājiem uzskatītie politiķi

Mazliet vairāk palasīju bēdīgi slavenās "Rīdzenes sarunas", un man ir daži jautājumi sašutušajiem:...

Foto

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

Kas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami...

Foto

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

Apgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau...

Foto

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

Jau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes”...

Foto

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

Spriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu...

Foto

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās...

Foto

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

Es, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija...

Foto

Lai Šadurskis pats brauc prom

Aprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā...

Foto

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

Leonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs...

Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...