Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pietiek lasītājs Guntis Eihenbergs saņēmis atbildi uz savu satiksmes ministram Anrijam Matīsam adresēto atklāto vēstuli, kurā kā transportlīdzekļa īpašnieks pauda savu viedokli par, viņaprāt, negodīgu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanas kārtību. Publicējam šo Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa.

Satiksmes ministrija ir izskatījusi Jūsu 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa apmēru un piemērošanas kārtību un sniedz šādu skaidrojumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.239 „Finanšu ministrijas nolikums" 4.punktu Finanšu ministrija ir atbildīgā institūcija, kuras kompetencē ir izstrādāt finanšu politiku, kā arī organizēt un koordinēt finanšu politikas īstenošanu. Līdz ar to Satiksmes ministrija var paust tikai viedokli par nodokļa apmēru un iekasēšanas kārtību.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums ir pieņemts 2010.gada 20.decembrī un spēkā stājās ar 2011.gada 1.janvāri. Likumprojekta izstrāde notika, diskutējot par visiem jautājumiem, un diskusijās piedalījās ļoti daudz speciālistu gan no ministrijām (Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas un Zemkopības ministrijas), gan arī no citām institūcijām (Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta). Pēc likumprojekta pieņemšanas Ministru kabinetā tas tika izdiskutēts arī atbildīgajās Saeimas komisijās. Jautājumi, par kuriem notika diskusijas, bija visdažādākie - gan par nodokļu likmēm, gan piemērojamiem atvieglojumiem, gan nodokļu administrēšanu, tai skaitā par Jūsu iesniegumā norādītajiem jautājumiem jeb principiem, p kādiem tiks aprēķināti nodokļi.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (turpmāk - Direktīva 1999/62/EK).

Eiropas valstīs transportlīdzekļu ikgadējās nodevas vai nodokļa piemērošana notiek saskaņā ar Direktīvas 1999/62/EK 6.panta 2.daļas a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kas paredz, ka neatkarīgi no nodokļu struktūras dalībvalstis katrai Direktīvas 1999/62/EK pielikumā minētajai transportlīdzekļu kategorijai vai apakškategorijai nosaka nodokļu likmes, kas nav zemākas par norādītajām minimālajām likmēm.

Autotransporta ikgadējā nodeva vai nodoklis tiek piemērota lielākai daļai Eiropas valstu, tomēr to lielums un tās piemērošanas un aprēķināšanas veids ir dažāds.

Austrijā un Bulgārijā autotransporta ikgadējā nodeva tiek rēķināta pēc auto jaudas (kW), Spānijā (ZS).

Tikai pēc autotransporta motora tilpuma (cm3) tiek aprēķināts Beļģijā, Grieķijā, Maltā, Čehijā, Portugālē, Rumānijā un Turcijā.

Somijā, Ungārijā, Islandē un Nīderlandē aprēķins tiek veikts pēc auto transporta masas (kg).

Pēc motora tilpuma un C02, piemērojot speciālu formulu, tiek aprēķināts Kiprā, Vācijā un Īrijā, turpretī tikai pēc C02 tiek rēķināts Lielbritānijā, Francijā un Luksemburgā. Zviedrijā aprēķins atkarīgs no auto CO2 izmešu lieluma un auto masas. Itālijā pēc CO2 un auto jaudas.

Dānija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā autotransporta ikgadējā nodeva tiek rēķināta pēc auto degvielas patēriņa un svara. Papildus tam šis aprēķins ir regresīvs - jo mazāks degvielas patēriņš, jo lielāka nodeva, kas ir pilnīgi pretēji visu pārējo valstu aprēķināšanas modelim.

Autotransporta ikgadējā nodeva netiek piemērota Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Slovākijā, Šveicē un Polijā, bet divus gadus pēc minētās Direktīvas 1999/62/EK spēkā stāšanās Grieķijai, Itālijai, Portugālei un Spānijai bija atļauts piemērot zemākas nodokļu likmes, bet ne zemākas par 65% no direktīvas pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm.

Papildus jānorāda, ka vairākās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Somijā un Maltā transportlīdzekļiem ar dīzeļa dzinēju tiek piemērota paaugstināta maksa.

Satiksmes ministrija uzskata, ka pieņemtais Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums ir pieņemts, balstoties uz daudziem un dažādiem viedokļiem, meklējot strīdīgajos jautājumos kompromisus.

Attiecībā uz kritēriju izvēli nodokļu likmju aprēķināšanas metodikai, ir jāatzīst, ka Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004.gada 1.maijā, bet vienota informācija par Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem (atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām) ir tikai kopš 2005.gada 1.janvāra, tādēļ diskusiju rezultātā Saeimā pieņemtais likums paredz vienu konkrētu datumu, kad mainās metodika nodokļa aprēķina izvēlei. Atbalstot citu variantu, situācija varētu būt vēl diskutablāka, jo dažāds nodoklis, iespējams, būtu jāmaksā par pilnīgi identiskām automašīnām, tikai tādēļ, ka vienā gadījumā oficiāli informācija būtu pieejama Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, citā gadījumā nebūtu.

Tāpat jāatzīst, ka nodokļa likmes aprēķināšanai nav iespējams pirms kārtējā nodokļa maksājuma veikšanas noteikt vai aprēķināt faktisko transportlīdzekļa jaudu. Šādu mērījumu veikšana nevajadzīgi palielinātu nodokļa administrēšanas un iekasēšanas izmaksas, tādēļ ir uzskatāma par nelietderīgu.

Kas attiecas uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā, paskaidrojam, ka Ceļu satiksmes likuma 10.panta 1 daļa nosaka, ka Latvijā reģistrējami ārvalstīs reģistrētie transportlīdzekļi, kuri Latvijā atrodas ilgāk par trim mēnešiem un piedalās ceļu satiksmē un kuru īpašnieki ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas.

Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtā un piektā daļa paredz, ka personai, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, aizliegts Latvijas teritorijā ceļu satiksmē vadīt ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili. Minētajām personām atļauts izmantot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli bez atsevišķas atļaujas saņemšanas, ja:

- persona vada vieglo automobili, ko iznomājis (izīrējis) ārvalstīs reģistrēts uzņēmējdarbības veicējs, kas nodarbojas ar autoiznomāšanu (autoizīrēšanu), un to transportlīdzekļa vadītājs apliecina ar transportlīdzekļa nomas (īres) līgumu un ārvalstīs izdotu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā kā īpašnieks (turētājs, valdītājs) norādīts transportlīdzekļa iznomātājs (izīrētājs);

- persona vada vieglo automobili, klātesot tādam transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) vai viņa pilnvarotai personai, kas nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tāda persona, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju.

Atļauju ārvalstīs pastāvīgi reģistrēta vieglā automobiļa izmantošanai Latvijas teritorijā var saņemt:

- persona, kurai izsniegta uzturēšanās atļauja (reģistrācijas apliecība) ārvalstīs (jāuzrāda uzturēšanās atļauja, ārvalsts atbildīgās iestādes izsniegta attiecīga izziņa vai ārvalsts pase);

- persona, kas strādā algotu darbu ārvalstīs (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments. Ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda spēkā esošu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai citu darba devēja izsniegtu dokumentu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem un apliecina darba tiesiskās attiecības);

- persona, kas mācās tādā mācību iestādē, kurš atrodas ārvalstīs (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes vai mācību iestādes izsniegts dokuments);

- persona, kas ārvalstīs veic uzņēmējdarbību kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona (jāuzrāda Šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts dokuments. Ja ārvalsts kompetentā iestāde Šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumentu);

- persona, kas ir tāda ārvalstis reģistrēta tiesību subjekta īpašnieks (dalībnieks) vai amatpersona, kurš veic uzņēmējdarbību (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokuments);

- persona, kas ieņem vēlētu amatu citas Eiropas Savienības dalībvalsts pašvaldības lēmējinstitūcijā (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokuments);

- ja vieglo automobili vada tāda persona, kura ir laulātais, pirmās pakāpes radinieks (tai skaitā adoptētais vai adoptētājs) vai otrās pakāpes radinieks tādam attiecīgā vieglā automobiļa īpašniekam (turētājam, valdītājam), kurš saskaņā ar šā panta noteikumiem minēto transportlīdzekli varētu vadīt Latvijas teritorijā (jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un dokuments, kas apliecina radniecību ar transportlīdzekļa īpašnieku).

Atļauju var saņemt elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai personīgi jebkurā CSDD nodaļā.

Minētā Ceļu satiksmes likuma norma attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā ir tikusi apstrīdēta un 2012.gada 30.janvārī izskatīta Satversmes tiesā. Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2011- 09-01 11.punktā ir minēts: „Satversmes tiesa savā praksē atzinusi, ka valstij ir pienākums sabiedrības labklājības interesēs izveidot efektīvu nodokļu iekasēšanas sistēmu. Valstij ir tiesības noteikt nodokļu maksāšanas pienākumu, un šāds pienākums pats par sevi neaizskar personas pamattiesības (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2007-23-01 7. punktu). Arī Saeima atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētā norma ļauj efektīvāk iekasēt Latvijā noteiktos nodokļus un nodevas (sk. lietas materiālu 84. Ipp.). Apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums sekmē Latvijā reģistrētu vieglo automobiļu izmantošanu ceļu satiksmē Latvijas teritorijā. Tātad apstrīdētā norma veicina to, lai nodokļi par transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti ceļu satiksmē Latvijas teritorijā, tiktu maksāti Latvijā."

30.01.2012. Satversmes tiesas spriedumā "Par Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105.pantam" lietā Nr.2011-09-01 13.punktā ir noteikts: „Lai gan transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, uzņēmumu vieglo automobiļu nodoklis un akcīzes nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā, tomēr šo nodokļu mērķi nav salīdzināmi. Ar akcīzes nodokli nevar aizstāt ikgadējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksājumu, kas ir nozīmīgs valsts budžeta ienākumu avots." Tātad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekļaušana katra degvielas litra cenā nav pieļaujama, jo degvielas cenā jau ir iekļauts akcīzes nodoklis.

Ņemot vērā iepriekš minēto, varam secināt, ka tiesību normas, kas attiecas uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēru un iekasēšanas kārtību nav pretrunā ar Satversmi vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto, turklāt. Ceļu satiksmes likumā noteiktais attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā ir vērsts uz to, lai Latvijas iedzīvotāju nodokļu maksājumi neaizplūstu uz citām valstīm.

Pašlaik Satiksmes ministrija nav plānojusi sniegt priekšlikumus grozījumiem Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas būtu vērsti uz stingrāku prasību ieviešanu vai nodokļa likmes palielināšanu.

Novērtē šo rakstu:

3
20

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

XI bauslis: tev nebūs sabiedriskajā medijā melot

FotoKas vainīgs, tas bailīgs. Slokas ugunsgrēks raisa tik iespaidīgu politisko krīzi, ka sabiedrībai un medijiem, škiet, joprojām nav izprotami tās patiesie cēloņi un dziļumi. Toties valdības partiju reakcija – ar grūti noslēpjamām histērijas pazīmēm – liecina: valsts varai ir trāpīts ļoti sāpīgā vietā.
Lasīt visu...

21

Politiskais trilleris „Bailes” – jau mēnesi pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās

FotoApgāda „Mantojums” maija beigās izdotais Indriķa Latvieša pirmais romāns – politiskais trilleris „Bailes” jau mēnesi ir pieprasītākā un pirktākā grāmata Latvijas grāmatnīcās.
Lasīt visu...

3

Politaģitācijas lapeles centieni glābt no negoda “oligarhu lietas” pasūtītājus un izpildītājus

FotoJau dažas nedēļas ar milzu vērienu Latvijā notiek propagandas kampaņa saistībā ar t.s. Šlesera „Rīdzenes” sarunām. To organizējuši un finansējuši savtīgā noziedznieka Džordža Sorosa pakalpiņi Latvijā, lai ietekmētu politisko procesu saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Lielākais kliedzējs šai pērkamās žurnālistikas daudzbalsīgajā korī ir lumpenproletariāta politaģitācijas lapele – žurnāls „Ir”.
Lasīt visu...

12

Kultūrelites aklā seja jeb "is it literary or commercial"?

FotoSpriedumi ir ļoti subjektīvi. Izriet no nelāgas pieredzes. Tās pašas, kas lēnām noslēdz teātru durvis, izstāžu zāļu gaiteņus un koncertzāļu lieveņus. Turpu nav vērts iet, jo faktiski visi pasākumi ir zemas kvalitātes kultūruzvedumi, kuru dēļ nav vērts tērēt nedz laiku, nedz naudu.
Lasīt visu...

21

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Saeimas pavasara sesijas noslēguma plenārsēdē

FotoĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Cienījamās deputātes un godātie deputāti! Ir pagājis gads kopš manas iepriekšējās uzrunas. Šim bija jābūt reformu gadam. Daudz ir bijis iecerēts un solīts, bet maz bijis reālu darbu. Esam ērti iekārtojušies savos krēslos un no malas raudzījušies, kā valdība mēģina īstenot nodokļu reformu, visai sabiedrībai tik nepieciešamās pārmaiņas veselības aprūpē un izglītības sistēmā, un izturējušies tā, it kā tās uz mums neattiektos. Esam bijuši vairāk nodarbināti paši ar sevi, taču neesam pielikuši vajadzīgās pūles, lai paveiktu iedzīvotājiem solīto.
Lasīt visu...

12

Bet, ja nu nekādu „čekas maisu” patiešām sen vairs nav?

FotoEs, protams, saprotu, ka valstiskās mafijas neatzītā un noklusēt mēģinātā, bet vienalga pēdējo nedēļu acīmredzamā sensācija – Latvijas, kā rāda veikalu publiskotie dati, pirktākā grāmata „Bailes” oficiāli skaitās daiļliteratūra un tāpēc tajā minētais nevar kalpot ne par pierādījumu, ne par stingru faktu. Taču starp daudzajiem „politiskā trillera” slāņiem man nozīmīgākais šķiet tas, kas attiecināms uz slavenajiem „čekas maisiem” un to atrašanās – vai neatrašanās – vietu.
Lasīt visu...

3

Lai Šadurskis pats brauc prom

FotoAprīlī veikta Eirobarometra aptauja liecina, ka mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzticas valdībai un tiesu sistēmai. Ja ir publiski atzīts, ka mazāk nekā puse iedzīvotāju uzticas izpildvarai un tiesu varai, tad vajadzētu sekot vismaz skaidrojumam no šo varas pārstāvju puses un vismaz solījumam laboties, bet kas notiek Latvijā? Viss mierīgi, nav manīts pat mēģinājums mainīt attieksmi no  varas pārstāvju puses.
Lasīt visu...

12

Pretdarbība noziedzīgajam režīmam

FotoLeonarda Inkina raksts „Nodokļi” liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nākotnes konjunktūra

Latviešu sociālās un politiskās identitātes ūnikums sākas un beidzas uz papīra vai datora ekrāna. Tā tas notiek, rakstot un publicējot abstraktus tekstus par latviešu...

Foto

Ko darīt?

Bieži radioraidījumos, kā arī citur, laikrakstā DDD un internetā izskan: «Ko darīt?». Izskan līdzīgi, kā kādreiz Poncijs Pilāts jautāja Jēzum Kristum: «Kas ir patiesība?»...

Foto

Tikmēr melnos indīgos dūmos

Esmu izrakstījies, ka valsts un pilsoņa attiecībās nepieciešama jauna derība. Kā nerakstīts likums, līgums, vienošanās, kurā abas puses ir stingras, godīgas un...

Foto

Par Jāņa Reira bezdarbību cilvēku ar invaliditāti beztiesiskumā

Tagadējais Jānis Reirs, bēdīgi slavenās investīciju konsultantu biroja Prudentia bijušais direktors, nav pievērsis uzmanību vairākām būtiskām nejēdzībām pēc “uzlabotās” invaliditātes...

Foto

Shēma, sazīmēta uz „Rīdzenes” salvetes?

Žurnāla Ir publicētās atklāsmes par “oligarhu kopgaldu»”, kā šķiet – un gribas cerēt! –, izraisīs iespaidīgu viļņošanos un miglas dzenāšanu mūsu valsts “pīļu...

Foto

Valodu lielu dara cilvēki

1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu mūsu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, nodrošinātu Latvijas...

Foto

Jāņa Reira ekonomiskā grūtgalvība: vēršanās pret cilvēkiem ar invaliditāti turpinās

Bijušais Prudentia direktors, tostarp bijušais pirmrindnieks jauno komunistu rindās, šobrīd tēlo labklājību ministru un nolēmis veicināt cilvēku ar...

Foto

“Madam President”, “Mērs Bondars” un citas “uzvaras”

Atskats uz Rīgas vēlēšanām iepriekšējās publikācijas kontekstā man šķitās noderīgāks kādu nedēļu pēc notikuma, lai būtu nedaudz noplakusi histērija un aumež...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: hronoloģija

Rietumu civilizācijas norietam neapšaubāmi ir hronoloģija – notikumu uzskaitījums laika secībā. Hronoloģijā intriģējošākie posmi ir norieta sākums un norieta beigas, pēc kā...

Foto

140 vārdu: šai dienā priekš 30 gadiem sākās latviešu tautas atmoda

Šai dienā priekš trīsdesmit gadiem, 1987. gada 14. jūnijā, sākās latviešu tautas trešā atmoda. Var,...

Foto

Vispirms nomuļļā, tad noslepeno

Māra Kučinska valdība ir apveltīta ar kādu pagalam latvisku tikumu: pazemīgu pacietību. Tā spēj Antiņa rāmumā noraudzīties, kā apakšnieki izķēza vērtīgas ieceres...

Foto

Skanstes purvāja onkuļu shēmas un ieceres: "kapu tramvajs" ir tikai pirmais posms

Vēlos pastāstīt par to, kā onkuļi, kam pieder Skanstes purvājs, nolēma apvienoties, lai būtiski...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām: lūdzu saukt korumpētās amatpersonas un tiesnešus pie atbildības

Latvijas sabiedrība ir deleģējusi jums tiesības pārvaldīt valsti. Valsts vadība pastāv vienīgi tāpēc,...

Foto

Parazīti un pabiras pret normāliem cilvēkiem: reālā sociālā nevienlīdzība Latvijā

Ir ļoti daudz un plaši apskatīta sociāla nevienlīdzība Latvijā un pasaulē. Ir neskaitāmi pētījumi par to,...

Foto

Lūdzu, ejiet mājās, Čakšas kundze, jo jūs esat drauds sabiedrībai

Ir samilzušas mediķu problēmas visās jomās, un to jau izjūt lielie stacionāri Rīgā, kur medicīnas māsas...

Foto

Izklaidējoši, bet kļūdaini - RSP atbilde uz "KasJauns" publikāciju

Portāls KasJauns 7. jūnijā bija publicējis izklaidējošu, bet kļūdainu informāciju par Latvijas Radošo savienību padomes (RSP) 2016. gadā veikto pētījumu “Kultūras...

Foto

Zinātne no islāma perspektīvas, jeb kāpēc musulmaņi ir tik stulbi?

Devītais islāma kalendāra mēnesis ramadāns ir laiks, kad visas pasaules musulmaņi vienojas kopīgam gavēnim... un teroraktiem....

Foto

Nodokļi

Lasītājs, izlasot šādu virsrakstu, domās, ka Leonards raksta par nodokļu politiku, par netaisnīgo nodokļu sistēmu. Tā nebūs. Es nepateikušu neko jaunu un neko tādu, ko...

Foto

Fakti par katoļu un luterāņu ekumēnismu kā antikristīgu ideju un perversiju apvienošanu

Protestantu pasaule ir aizgājusi tik tālu, ka intervijā Londonas avīzei “Times” Džīns Robinsons apsūdzēja...

Foto

Par priekšvēlēšanu aptaujām

Dažās pēdējās dienās sociālajos tīklos un citos medijos gana bieži var lasīt man veltītus epitetus un raksturojumus, ar kuriem dažādi ļoti jūtīgi cilvēki...

Foto

Turpinot diskusiju par jaunajām kailciršanas iecerēm

Turpinās diskusija saistībā ar Māra Kučinska valdības ieceri atļaut kailcirtes piejūras priežu mežos un būtiski tievāku koku ciršanu kailcirtēs. Šai...

Foto

Pa kuru no „zaļajiem koridoriem" Čakša aizvedīs valdību, ZZS un veselības aprūpes nozari?

Ministru prezidents Māris Kučinskis jau kārtējo reizi nav spējis turēt savu solījumu par...

Foto

Nefotografē to - nezin ko! Jeb - vai būs liegts bildēt Saeimas namu, valdības ēku, Rīgas tiltus un citas populāras vietas?

Valdība šonedēļ pieņēmusi Ministru kabineta...

Foto

Kā pamatot mežu izciršanu

Tie, kas lasa manu blogu, iespējams, jau būs informēti par to, ka Zemkopības ministrija izstrādājusi MK noteikumu grozījumus, kas varētu novest pie...

Foto

Kučinska valdība: liegums fotografēt valdības māju „neskar sabiedrības līdzdalības jomu”

„Projekts šo jomu neskar,” – šāds oficiālais paskaidrojums ailē „Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” atrodams Māra Kučinska...

Foto

Epohālā publikācija

Epohālās publikācijas nav funkcionāli vienādas. Atšķiras to misija. Iespējami trīs varianti. Pirmais variants ir epohālās publikācijas, kuras iezvana jaunu laikmetu un ir atjautīgas uvertīras...

Foto

Pirms 83 gadiem radās Latvijas valsts svētki – Tautas vienības diena

15. maijs bija diena, kad tauta pati cēlās aizstāvēt savu valsti pret nekārtībām un apvērsumu,...

Foto

Kā VID atriebjas...

Atceraties manu 5,5 gadus ilgo tiesvedību pret VID, kas vainagojās ar šīs iestādes totālu fiasko un sakāvi? Atceraties pērn publicēto video par VID...

Foto

Tautas politiskās dvēseles noslēpumainība vēlēšanu savijumā

Par tautas politiskās dvēseles noslēpumainību internetā var lasīt katru dienu. Publicēto tekstu komentāros katru dienu kāds atceras tautas politiskās dvēseles...

Foto

Par ko balsot? Sabiedrības uzdevums ir ieraudzīt un atšķirt rozīnes no kakām

Vairāki draugi un daži troļļi man ir lūguši atbildēt uz jautājumu - PAR KO...

Foto

Rīdzinieka padomnieks: vienkāršs risinājums tiem, kam nav par ko balsot

Lai velti nekavētu to lasītāju laiku, kuri šeit iegriezušies tikai vienkārša padoma meklējumos, tad smalkāka argumentācija,...

Foto

Bordāns - jaunais politiķis? Lūdzu, nesmīdiniet mani...

Vai Jānis Bordāns, kas ir viens no daudzajiem solītājiem pašvaldību vēlēšanās, ir jaunais politiķis vai vecais oligarhu vēzis jaunā...

Foto

Par "uti kažokā" un saskaņu vienotībā

Nesen Vladimirs Lindermans vērsās prokuratūrā saistībā ar manu rakstu NA avīzē, kurā es cita starpā rakstīju: "PSRS okupācija atstāja Latvijas...

Foto

Vēsturiskā notikuma atcerei

Viens no emocionālākajiem Trešās atmodas notikumiem bija 1988. gada 1. un 2. jūnijā notikušais Radošo savienību plēnums. Cilvēki burtiski pielipa pie radioaparātiem, kāri...

Foto

Broka un viņas neskaitāmie darbi (un algas): domāju, ka tālāk vairs nav kur…

19.maijā tika publicēta informācija par to, ka politiķe Baiba Broka paziņojusi savā intervijā...

Foto

Vēlēšanu komisijas loceklim jāsaglabā neitralitāte

Ventspils vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar 2017.gada 28.maijā portālā Pietiek publicēto Sandras Orinskas vēstuli, kurā izteikts viedoklis, ka Ventspils pilsētas vēlēšanu komisija nav...