Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pietiek lasītājs Guntis Eihenbergs saņēmis atbildi uz savu satiksmes ministram Anrijam Matīsam adresēto atklāto vēstuli, kurā kā transportlīdzekļa īpašnieks pauda savu viedokli par, viņaprāt, negodīgu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanas kārtību. Publicējam šo Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa.

Satiksmes ministrija ir izskatījusi Jūsu 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu par transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa apmēru un piemērošanas kārtību un sniedz šādu skaidrojumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.239 „Finanšu ministrijas nolikums" 4.punktu Finanšu ministrija ir atbildīgā institūcija, kuras kompetencē ir izstrādāt finanšu politiku, kā arī organizēt un koordinēt finanšu politikas īstenošanu. Līdz ar to Satiksmes ministrija var paust tikai viedokli par nodokļa apmēru un iekasēšanas kārtību.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums ir pieņemts 2010.gada 20.decembrī un spēkā stājās ar 2011.gada 1.janvāri. Likumprojekta izstrāde notika, diskutējot par visiem jautājumiem, un diskusijās piedalījās ļoti daudz speciālistu gan no ministrijām (Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Labklājības ministrijas un Zemkopības ministrijas), gan arī no citām institūcijām (Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta). Pēc likumprojekta pieņemšanas Ministru kabinetā tas tika izdiskutēts arī atbildīgajās Saeimas komisijās. Jautājumi, par kuriem notika diskusijas, bija visdažādākie - gan par nodokļu likmēm, gan piemērojamiem atvieglojumiem, gan nodokļu administrēšanu, tai skaitā par Jūsu iesniegumā norādītajiem jautājumiem jeb principiem, p kādiem tiks aprēķināti nodokļi.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija Direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (turpmāk - Direktīva 1999/62/EK).

Eiropas valstīs transportlīdzekļu ikgadējās nodevas vai nodokļa piemērošana notiek saskaņā ar Direktīvas 1999/62/EK 6.panta 2.daļas a) apakšpunktā noteiktajām prasībām, kas paredz, ka neatkarīgi no nodokļu struktūras dalībvalstis katrai Direktīvas 1999/62/EK pielikumā minētajai transportlīdzekļu kategorijai vai apakškategorijai nosaka nodokļu likmes, kas nav zemākas par norādītajām minimālajām likmēm.

Autotransporta ikgadējā nodeva vai nodoklis tiek piemērota lielākai daļai Eiropas valstu, tomēr to lielums un tās piemērošanas un aprēķināšanas veids ir dažāds.

Austrijā un Bulgārijā autotransporta ikgadējā nodeva tiek rēķināta pēc auto jaudas (kW), Spānijā (ZS).

Tikai pēc autotransporta motora tilpuma (cm3) tiek aprēķināts Beļģijā, Grieķijā, Maltā, Čehijā, Portugālē, Rumānijā un Turcijā.

Somijā, Ungārijā, Islandē un Nīderlandē aprēķins tiek veikts pēc auto transporta masas (kg).

Pēc motora tilpuma un C02, piemērojot speciālu formulu, tiek aprēķināts Kiprā, Vācijā un Īrijā, turpretī tikai pēc C02 tiek rēķināts Lielbritānijā, Francijā un Luksemburgā. Zviedrijā aprēķins atkarīgs no auto CO2 izmešu lieluma un auto masas. Itālijā pēc CO2 un auto jaudas.

Dānija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā autotransporta ikgadējā nodeva tiek rēķināta pēc auto degvielas patēriņa un svara. Papildus tam šis aprēķins ir regresīvs - jo mazāks degvielas patēriņš, jo lielāka nodeva, kas ir pilnīgi pretēji visu pārējo valstu aprēķināšanas modelim.

Autotransporta ikgadējā nodeva netiek piemērota Lietuvā, Igaunijā, Slovēnijā, Slovākijā, Šveicē un Polijā, bet divus gadus pēc minētās Direktīvas 1999/62/EK spēkā stāšanās Grieķijai, Itālijai, Portugālei un Spānijai bija atļauts piemērot zemākas nodokļu likmes, bet ne zemākas par 65% no direktīvas pielikumā noteiktajām minimālajām likmēm.

Papildus jānorāda, ka vairākās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Somijā un Maltā transportlīdzekļiem ar dīzeļa dzinēju tiek piemērota paaugstināta maksa.

Satiksmes ministrija uzskata, ka pieņemtais Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums ir pieņemts, balstoties uz daudziem un dažādiem viedokļiem, meklējot strīdīgajos jautājumos kompromisus.

Attiecībā uz kritēriju izvēli nodokļu likmju aprēķināšanas metodikai, ir jāatzīst, ka Latvija Eiropas Savienībā iestājās 2004.gada 1.maijā, bet vienota informācija par Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem (atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām) ir tikai kopš 2005.gada 1.janvāra, tādēļ diskusiju rezultātā Saeimā pieņemtais likums paredz vienu konkrētu datumu, kad mainās metodika nodokļa aprēķina izvēlei. Atbalstot citu variantu, situācija varētu būt vēl diskutablāka, jo dažāds nodoklis, iespējams, būtu jāmaksā par pilnīgi identiskām automašīnām, tikai tādēļ, ka vienā gadījumā oficiāli informācija būtu pieejama Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, citā gadījumā nebūtu.

Tāpat jāatzīst, ka nodokļa likmes aprēķināšanai nav iespējams pirms kārtējā nodokļa maksājuma veikšanas noteikt vai aprēķināt faktisko transportlīdzekļa jaudu. Šādu mērījumu veikšana nevajadzīgi palielinātu nodokļa administrēšanas un iekasēšanas izmaksas, tādēļ ir uzskatāma par nelietderīgu.

Kas attiecas uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā, paskaidrojam, ka Ceļu satiksmes likuma 10.panta 1 daļa nosaka, ka Latvijā reģistrējami ārvalstīs reģistrētie transportlīdzekļi, kuri Latvijā atrodas ilgāk par trim mēnešiem un piedalās ceļu satiksmē un kuru īpašnieki ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas.

Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtā un piektā daļa paredz, ka personai, kura ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, aizliegts Latvijas teritorijā ceļu satiksmē vadīt ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili. Minētajām personām atļauts izmantot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli bez atsevišķas atļaujas saņemšanas, ja:

- persona vada vieglo automobili, ko iznomājis (izīrējis) ārvalstīs reģistrēts uzņēmējdarbības veicējs, kas nodarbojas ar autoiznomāšanu (autoizīrēšanu), un to transportlīdzekļa vadītājs apliecina ar transportlīdzekļa nomas (īres) līgumu un ārvalstīs izdotu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā kā īpašnieks (turētājs, valdītājs) norādīts transportlīdzekļa iznomātājs (izīrētājs);

- persona vada vieglo automobili, klātesot tādam transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) vai viņa pilnvarotai personai, kas nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tāda persona, kura ir saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju.

Atļauju ārvalstīs pastāvīgi reģistrēta vieglā automobiļa izmantošanai Latvijas teritorijā var saņemt:

- persona, kurai izsniegta uzturēšanās atļauja (reģistrācijas apliecība) ārvalstīs (jāuzrāda uzturēšanās atļauja, ārvalsts atbildīgās iestādes izsniegta attiecīga izziņa vai ārvalsts pase);

- persona, kas strādā algotu darbu ārvalstīs (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentas iestādes izsniegts dokuments. Ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda spēkā esošu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai citu darba devēja izsniegtu dokumentu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem un apliecina darba tiesiskās attiecības);

- persona, kas mācās tādā mācību iestādē, kurš atrodas ārvalstīs (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes vai mācību iestādes izsniegts dokuments);

- persona, kas ārvalstīs veic uzņēmējdarbību kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona (jāuzrāda Šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegts dokuments. Ja ārvalsts kompetentā iestāde Šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumentu);

- persona, kas ir tāda ārvalstis reģistrēta tiesību subjekta īpašnieks (dalībnieks) vai amatpersona, kurš veic uzņēmējdarbību (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokuments);

- persona, kas ieņem vēlētu amatu citas Eiropas Savienības dalībvalsts pašvaldības lēmējinstitūcijā (jāuzrāda šo faktu apliecinošs ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokuments);

- ja vieglo automobili vada tāda persona, kura ir laulātais, pirmās pakāpes radinieks (tai skaitā adoptētais vai adoptētājs) vai otrās pakāpes radinieks tādam attiecīgā vieglā automobiļa īpašniekam (turētājam, valdītājam), kurš saskaņā ar šā panta noteikumiem minēto transportlīdzekli varētu vadīt Latvijas teritorijā (jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un dokuments, kas apliecina radniecību ar transportlīdzekļa īpašnieku).

Atļauju var saņemt elektroniski CSDD e-pakalpojumos vai personīgi jebkurā CSDD nodaļā.

Minētā Ceļu satiksmes likuma norma attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā ir tikusi apstrīdēta un 2012.gada 30.janvārī izskatīta Satversmes tiesā. Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2011- 09-01 11.punktā ir minēts: „Satversmes tiesa savā praksē atzinusi, ka valstij ir pienākums sabiedrības labklājības interesēs izveidot efektīvu nodokļu iekasēšanas sistēmu. Valstij ir tiesības noteikt nodokļu maksāšanas pienākumu, un šāds pienākums pats par sevi neaizskar personas pamattiesības (sk. Satversmes tiesas 2008. gada 3. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2007-23-01 7. punktu). Arī Saeima atbildes rakstā norāda, ka apstrīdētā norma ļauj efektīvāk iekasēt Latvijā noteiktos nodokļus un nodevas (sk. lietas materiālu 84. Ipp.). Apstrīdētajā normā ietvertais aizliegums sekmē Latvijā reģistrētu vieglo automobiļu izmantošanu ceļu satiksmē Latvijas teritorijā. Tātad apstrīdētā norma veicina to, lai nodokļi par transportlīdzekļiem, kas tiek izmantoti ceļu satiksmē Latvijas teritorijā, tiktu maksāti Latvijā."

30.01.2012. Satversmes tiesas spriedumā "Par Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105.pantam" lietā Nr.2011-09-01 13.punktā ir noteikts: „Lai gan transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, uzņēmumu vieglo automobiļu nodoklis un akcīzes nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā, tomēr šo nodokļu mērķi nav salīdzināmi. Ar akcīzes nodokli nevar aizstāt ikgadējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksājumu, kas ir nozīmīgs valsts budžeta ienākumu avots." Tātad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekļaušana katra degvielas litra cenā nav pieļaujama, jo degvielas cenā jau ir iekļauts akcīzes nodoklis.

Ņemot vērā iepriekš minēto, varam secināt, ka tiesību normas, kas attiecas uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēru un iekasēšanas kārtību nav pretrunā ar Satversmi vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto, turklāt. Ceļu satiksmes likumā noteiktais attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijas teritorijā ir vērsts uz to, lai Latvijas iedzīvotāju nodokļu maksājumi neaizplūstu uz citām valstīm.

Pašlaik Satiksmes ministrija nav plānojusi sniegt priekšlikumus grozījumiem Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas būtu vērsti uz stingrāku prasību ieviešanu vai nodokļa likmes palielināšanu.

Novērtē šo rakstu:

3
20

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Neiejauciet bērnus, „Latvijas valsts mežu” barotie pakalpiņi

FotoPēc bērnu piedzimšanas cilvēki kļūst emocionālāki attiecībā uz bērniem. Nesen kļuvu par tēvu jau trešajai meitai, tāpēc par sevi to zinu droši. Un emociju spektrs ir visplašākais - no aizkustinājuma asaru valdīšanas par tādiem niekiem kā dziesma "Save Your Kisses for Me" līdz neizmērojamam niknumam, klausoties radio par to, kā izturas pret bērniem dažos bērnu namos. Varbūt tieši tāpēc šķebinoši bija lasīt Māra Liopas jaunāko garadarbu portālā "Delfi", kur minētais kungs savas organizācijas īstenoto pret dabas aizsardzību vērsto politiku attaisno ar bērnu interešu aizstāvību.
Lasīt visu...

12

Par Čakšas izteikumiem un „Divpadsmit krēsliem”

Foto7.aprīlī tiku publicējis savu lekciju par ārstu sertifikācijas procesa īpatnībām. Šai sakarā esmu saņēmis vairāku interesentu jautājumus par divdesmit astoto slaidu (1.pielikums šai vēstulei) – kādas tad konkrētāk ir pretrunas valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā?
Lasīt visu...

12

Pusmiljons mediju atbalstam ir izdalīts „savējiem”: Kučinski un Melbārde, vai to pieļausiet?

FotoVēršamies pie Jums ar atklātu vēstuli, lai paustu savu neizpratni par Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotā konkursa „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” neprofesionālo norisi un nespēju nodrošināt Ministru kabineta pieņemtā dokumenta „Par Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam” izpildi.
Lasīt visu...

12

Islāma frontē bez pārmaiņām, jeb kā Zanders “analizēja” DP pārskatu

FotoNesen Drošības policija (DP) nākusi klajā ar pērnā gada pārskatu, kurā norādīts, ka Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis ir zems, tomēr radikalizācija novērojama arī Latvijā.[1] Par vienu no iemesliem minēts fakts, ka bijušais Latvijas islāma kultūras centra vadītājs Oļegs Petrovs no Islāma valsts izplata latviski tulkotu tās propagandu Latvijas ummah (ticīgo kopienai).[2]
Lasīt visu...

21

Tauta ir runājusi, vai kāds klausījās?

FotoPēdējā laikā aizvien biežāk dzirdam aicinājumu parakstīt kādu iniciatīvu par izmaiņām likumdošanā, paust savu viedokli kādā aptaujā, aizpildot anketu vai klikšķinot internetā. Tas ļauj secināt, ka vairāk nekā 25 neatkarības gadi ir darījuši savu un esam sākuši saprast, ka dzīvojam demokrātijā un drīkstam paust savu viedokli.
Lasīt visu...

6

Aicinām LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties

FotoBiedrība ProBonoPublico.Latvia, pamatojoties uz aizvien dziļāku krīzi tieslietu sistēmā un būtiskiem pamattiesību pārkāpumiem, kurus iniciē pati Tieslietu ministrija tās ministra Dzintara Rasnača (NA) vadībā, aicina LR tieslietu ministru Rasnaču atkāpties, dodot ministra krēsla vietu spējīgākai personai, kura izprot tiesiskuma nozīmi un lomu valsts attīstībā un sabiedrības labklājībā.
Lasīt visu...

21

Oficiālās jeb deklarētās “demokrātijas” noklusētā īstenība

FotoVairums no mums daudzkārt ir dzirdējuši demokrātu bieži drillēto Vinstona Čērčila teicienu par to, ka par demokrātiju nekas labāks neesot izdomāts ar visiem tās trūkumiem. Patiesībā tas skanēja šādi: DEMOCRACY IS THE WORST FORM OF GOVERNMENT, EXCEPT ALL THOSE OTHER FORMS THAT HAVE BEEN FROM TIME TO TIME. Kas nozīmē ka vēsturē ir bijuši par mūsdienu “demokrātiju” taisnīgāki tautu pašpārvaldes modeļi un patlaban mēs esam tuvāk Ķīnas mūrim nekā skandinātajai suverenitātei.
Lasīt visu...

21

Ecce homo! Dictum de omni et nullo

FotoŠajā esejā ir gods godbijīgi tuvoties latīņu valodas mīluļiem. Viņu darbības vērtība ir nosaukta latīņu valodā. Tāpēc latīņu valodas sprēgāšana ir obligāti jāņem vērā. To nedrīkst ignorēt. Obligāti nedrīkst būt nevērīga izturēšanās pret latīņu valodu. Nedrīkst nevēlēties zināt un savu iespēju robežās nelietot latīņu valodu. Tas nav pieļaujams. Tāpēc esejas autoram un esejas lasītājiem ir jāpārceļas uz latīņu valodas pasauli. Lūdzu, ievērosim: nevis uz latīnismu pasauli, bet uz latīņu valodas pasauli! Praktiski tas nozīmē pārcelšanos uz divvalodu pasauli – latīņu valodas pasauli + latviešu valodas pasauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lūdzam Kalnmeieru atkāpties no ģenerālprokurora amata un dot iespēju vietā nākt zinošākam un, galvenais, godīgam juristam

2017.gada 18.aprīlī noklausījāmies Latvijas Radio ziņu dienesta korespondentes Vitas Anstrates...

Foto

Kauns lasīt, ko raksta augsti profesionāli Tieslietu ministrijas juristi

Godātie Tieslietu ministrijas (TM) darbinieki, kam Jūs rakstāt šādus rakstus**, kuri pamatos saskan ar nelikumīgiem un nepamatotiem...

Foto

Gaismas spēku suicīds jeb Sniegbaltītes pamāte pret karali Līru

Francijas prezidenta vēlēšanu kampaņa attīstās pēc tā paša scenārija, ko jau apskatīju Austrijas vēlēšanu sakarā: valdošo partiju...

Foto

Atklāta vēstule valsts augstākajām amatpersonām, visiem 100 Saeimas deputātiem

Ar zemāk teikto informējam par apšaubāmiem, atklāti sakot, par prettiesiskiem secinājumiem tiesu spriedumos, par to neatbilstību likumu...

Foto

Īss ieskats praktiskās ģenētikas vēsturē

XIX gadsimta otrajā pusē, samazinoties reliģijas ietekmei un pieaugot gēnu zinātnes iespaidam, savu kundzību (koloniālismu, verdzību, brīvās tirdzniecības noteikumu uzspiešanu) rietumvalstu...

Foto

Dažas īpaši aktuālas jomas, kurās nepieciešama Kristus augšāmcelšanās spēka manifestācija un vadība

Dārgie Kristum ticīgie! Šodienas liturģiskajos tekstos skan aicinājums: “Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: vārdnīca

Katrā laikmetā ir īpaši iecienīti vārdi, un tie pulcējās modernā vārdnīcā. Šī vārdnīca ir populāra sabiedrībā. Vārdnīcai ir starptautisks pielietojums. To bez...

Foto

Kūst knabisma kults

Latvijas sabiedriskajā domā un medijos veidojas kaut kas līdzīgs apziņas atkusnim, prātu attīrīšanai no agrāk iepotētiem politiskajiem priekšstatiem un mītiem. Arvien skaļāk tiek izvērtēts...

Foto

Quo vadis, Donald Trump?

Par vienu no izteiktākajiem pēdējo laiku “modes trendiem” plašsaziņas līdzekļos ir kļuvusi sacenšanās jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa ķengāšanā un zākāšanā. Šis...

Foto

Profesori Frankenšteini cīņā pret ģenētisko šovinismu

Jau daudzus gadus liberālleftisti meklē veidus, kā apkarot "rasismu", un katrs to jaunizgudrojums ir absurdāks par iepriekšējo. Bet viņu pati...

Foto

Pilnmēness (un tā imaginārā ietekme)

Par skriešanu sienā ar pieri. Saprotu, ka šādi raksti nes prieku tikai tai pusei, kura piekrīt te paustajam. Otru pusi pārliecināt...

Foto

Pēc Preses kluba

Vakar piedalījos TV24 raidījumā “Preses klubs”, kas izvērtās par cīņu klubu. Diemžel bez Breda Pita un Edvarda Nortona. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka politiķu...

Foto

Joviāli juvenālisko juvenilu jukas

Trīs latīnismi un viens latvisks vārds virsrakstā, saprotams, ir cinisma demonstrācija. Viss ir kā parasti. Cinisms parasti ir neticības draugs. Cinisma avots...

Foto

Pārtrauciet VDK ietekmi Latvijā vai atkāpieties: atklāta vēstule Satversmes aizsardzības biroja direktoram Jānim Maizīša kungam

Saņemot no Jums formālu atbildi uz savu vēstuli un iesniegumu, kurā...

Foto

„Dogo” sāgas turpinājums - tiesvedība, meli un iebiedēšana: kā „Tukuma straume” glābj diskreditēto zīmolu

Pirms pāris nedēļām pie lielveikala "Sky" Mežciemā Rīgā piebrauca busiņš ar uzrakstu...

Foto

Vai man, Mārupes novada domes deputātam, ir iespējams atcelt NĪN?

Šī ir Mārupes novada domes deputāta Jāņa Rušenieka oficiāla atbilde Mārupes novada iedzīvotājam Ivo Stieģelim (E-iesnieguma...

Foto

Latviešu tauta ir vienīgais likumīgais saimnieks savā Tēvzemē

Šai Baltijas jūras krastā joprojām zeme turpina vaidēt zem apspiesto un pazemoto Latvijas iedzīvotāju klusajiem, pazemīgajiem soļiem....

Foto

Par ko Pētera Apiņa čomi iedeva viņam goda doktora grādu?

Zinātņu akadēmijā Pētera Apiņa čomi viņam iedeva goda doktora grādu. Par ko? Par to, ka Gardovskim,...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – III daļa

Uz likuma pamata zemi zem mājās var lietot CL...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – II daļa

Acīmredzami jāsecina, ka AT Senāts atsevišķi kategoriju lietās turpina...

Foto

Kas ļauts valsts medijam, nav ļauts municipālam?

Augstākās tiesas spriedums, vērtējot laikraksta «Bauskas Dzīve» pretenzijas pret Iecavas novada domes mediju biznesu, pelnīti izsauca atzinīgu ažiotāžu, pat...

Foto

Cik ticami ir DNS analīžu rezultāti?

Ja īsi, tad DNS analīzes rezultāti nevar kalpot par vienīgo un galīgo pierādījumu, jo DNS laboratorijas nenosaka paternitāti, bet tikai...

Foto

Prasījumi par maksas piedziņu ar atpakaļejošu datumu un bez piespiedu nomas līguma nav tiesiski – I daļa

Piespiedu rakstura tiesiskās attiecības „uz likuma pamata” tiek nodibinātas...

Foto

Diemžēl arī turpmāk atvieglojumi suņu obligātajā apzīmēšanā nav gaidāmi

Š.g. 30.martā Saeima noraidīja priekšlikumu grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas paredzēja turpmāk mājas istabas dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tāpat...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: cerību mirklis

Civilizācijas norieta enciklopēdijā cerību mirklis ir atsevišķs šķirklis. Eiropeīdu civilizācijas visjaunākais cerību mirklis var ilgt astoņus gadus. Labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā...

Foto

Pašvaldību vēlēšanas Rīgā gaidot: ar ko gan nacionāļi (ne)atšķiras no urlakoviešiem?

Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt...

Foto

Tilts Rīgā un tilts Londonā: dažādās pieejas

Rīgas domes Satiksmes departaments jau šī gada otrajā pusē plāno veikt Deglava tilta rekonstrukciju [1]. Rekonstrukcijas laikā viņi nedaudz...

Foto

Tas nav līgums ar ASV sabiedrotajiem. Tas ir valsts pieņemšanas-nodošanas akts

Vēl pirms gada – 2016.gada pavasarī ar skandalozajiem grozījumiem Krimināllikumā Latvijas sabiedrībai tika dots skaidrs...

Foto

Petīcija par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam

2016. gada 13. aprīlī, izmantojot savas tiesības, mēs, manabalss.lv iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” (https://manabalss.lv/i/976)...

Foto

Kā es devos pie mēra taisnību un atbalstu meklēt

27. janvārī pēc 5 gadu gaidīšanas beidzot tiku pie domes priekšsēdētāja Nila Ušakova personīgi. „Ciemošanās” laiks –...

Foto

Atklāta vēstule par fizisko personu datu neaizsargātību Latvijas Republikas tiesās

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības...

Foto

Notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par nekustamā...

Foto

Sabiedrība nav gatava

Nesen sabiedriskā medija portālā lasīju, ka sabiedrība nav bijusi gatava kādam džeza mūzikas uzvedumam Liepājā, tāpēc nolēmu paskatīties, kam vēl sabiedrība nav bijusi...

Foto

Jaunākais nacionālais noziegums

Noziegumu brīvība pie mums himēriski aulekšo pa divām maģistrālēm. Latviešu tautas vairākums himērisko aulekšošanu netraucē, nekavē, nebremzē, neaizliedz, nelikvidē. Visbiežāk pavada ar aplausiem,...

Foto

Kāds islāmam sakars ar teroraktu pie parlamenta ēkas Londonā?

Trešdien, 2017.gada 22.martā Londonā, pilsētā, kurā ir aptuveni 12% musulmaņu,[1] notika kārtējais musulmaņu izraisītais terora akts, kurā sabraukti...

Foto

Pietiks par DEPO

Jau kādu laiku presē var lasīt ziņas par un ap DEPO tirdzniecības centra būvniecību Jelgavā. Esmu zemgalietis, dzīvoju netālu un plānoju būt šī...