Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ilgstoši nav pievērsusi nepieciešamo uzmanību slēptās līdzdalības esamībā AS Olainfarm, tikmēr atsevišķu personu saskaņota slepena darbība kontroles iegūšanā pār farmācijas uzņēmumu un tās realizācijā ne tikai pārkāpj citu akcionāru tiesības, kuras nodrošina likums un Eiropas tiesību normas, bet arī nodara kaitējumu Latvijas finanšu tirgum un reputācijai, kā arī investīciju piesaistei, - ar šādu iesniegumu līdzšinējie AS Olainfarm padomes locekļi Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš ir vērsušies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, aicinot nekavējoties sākt šo faktu pārbaudi. Pietiek šodien pilnībā publicē šo iesniegumu, kas sniedz labāku ieskatu par notiekošo mantinieču un saistīto personu cīniņu plosītajā farmācijas uzņēmumā.

Iesniegums FKTK par Olainfarm akcionāru nozīmīgas līdzdalības paziņošanas neievērošanu un obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanu

2021.gada 27.aprīlī ir veiktas izmaiņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OLMAFARM”, reģistrācijas Nr. Nr.40003283699, turpmāk - OLMAFARM, izdarīts ieraksts komercreģistrā par dalībnieku nodalījuma Nr.4 pievienošanu, kurā dalībnieki - kopīpašnieki ir iecēluši un reģistrējuši kopīgu pārstāvi – Kristīni Brunovsku[1], atbilstoši Komerclikuma 157.pantam, kā arī veiktas izmaiņas OLMAFARM valdē, ievēlot divus valdes locekļus Jāni Kiršblatu un Pēteri Rubeni.

Vadoties no minētajām izmaiņām, OLMAFARM īpašnieki ir vienojušies par kopīgas kontroles īstenošanu OLMAFARM, kurā OLMAFARM pieder 42,6% Olainfarm akciju, savukārt Nikai Saveļjevai un Annai Emīlijai Maliginai katrai atsevišķi 7,8%, un Irinai Maliginai netieši caur OLFIM OU 7,8%. Šāds secinājums ir izdarāms, ņemot vērā faktu, ka OLMAFARM līdz šim attiecībā uz pārvaldi Olainfarm nav rīkojusies vienādi ar tās kopīpašniekiem Irinu Maliginu, Niku Saveļjevu un Annu Emīliju Maliginu, ko apliecina OLMAFARM un N.Saveļjevas (tajā skaitā viņas pilnvaroto pārstāvju), I.Maliginas (tajā skaitā viņas pilnvaroto pārstāvju) rīcība attiecībā uz Olainfarm akcionāru sapulču sasaukšanām, to norisi un lēmumu pieņemšanu, kā arī izmaiņām OLMAFARM valdē laika periodā pēc Valērija Maligina nāves:

04.09.2018. pēc Olainfarm valdes sasauktās ārkārtas akcionāru sapulce, kurā piedalās Irina Maligina, pārstāvot gan OLMAFARM, gan Valērija Maligina mantojumu kā aizgādne, tiek:

atsaukti no amata padomes locekļi:

Signe Baldere – Sildedze;

Irina Maligina;

Milana Beļeviča;

Ivars Kalviņš;

Ivars Godmanis.

tiek ievēlēti padomes locekļi:

Pāvels Rebenoks;

Irina Maligina;

Mārtiņš Krieķis;

Daina Sirlaka;

Signe Baldere-Sildedze.[2]

Ar 04.09.2018. Olainfarm padomes lēmumu tiek atcelts Lauris Macijevskis no Olainfarm valdes locekļa amata pienākuma pildīšanas ar 04.09.2018. un Inga Krūkle tiek ievēlēta par Olainfarm valdes locekli ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi.[3]

02.01.2019. veikts ieraksts Komercreģistrā par izmaiņām OLMAFARM valdē - Irinas Maliginas atbrīvošanu un Milanas Beļevičas iecelšanu OLMAFARM valdē, kā arī ieraksts par dalībnieku nodalījuma Nr.2 pievienošanu, kurā kā dalībnieks 1/3 domājamai daļai no 40 daļām norādīta Nika Saveļjeva, Anna Emīlija Maligina un Valērijs Maligins (mantojuma atstājējs);

15.02.2019. sastādīts OLMAFARM dalībnieku reģistrs saskaņā ar kuru Irina Maligina, Nika Saveļjeva, Anna Emīlija Maligina norādītas kā dalībnieki 1/3 domājamai daļai no 40 daļām katra;

01.04.2019. pēc Nikas Saveļjevas un Annas Emīlijas Maliginas pieprasījuma sasauktā Olainfarm ārkārtas acionāru sapulce, kurā OLMAFARM pārstāv tās valdes locekle Milana Beļeviča, N.Saveļjevas tieši piederošās balsstiesības uz pilnvaras pamata pārstāv Andrejs Saveļjevs, A.E.Maliginu tieši piederošās balsstiesības pārstāv aizbildne Signe Baldere-Sildedze. I.Maligina sapulcē nepiedalās, tiek

atsaukti no amata padomes locekļi:

Pāvels Rebenoks,

Irina Maligina,

Mārtiņš Krieķis,

Daina Širlaka;

tiek ievēlēti padomes locekļi:

Kārlis Krastiņš,

Jānis Buks,

Gundars Bērziņš,

Haralds Velmers,

Andrejs Saveļjevs[4].

Ar 01.04.2019. Olainfarm ar padomes lēmumu tiek atsaukta Inga Krūkle no Olainfarm valdes locekļa amata un Lauris Macijevskis  tiek ievēlēts par Olainfarm valdes locekli ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi no 01.04.2019.[5]

Ar 04.04.2019. Olainfarm ar padomes lēmumu tiek atsaukti Oļegs Grigorjevs, Mihails Raizbergs, Vladimirs Krušinskis. Par valdes locekļiem tiek ievēlēti Milana Beļeviča, Signe Baldere-Sildedze, Mārtiņš Pūriņš.[6]

12.07.2019. veikts ieraksts Komercreģistrā par izmaiņām OLMAFARM valdē - Milanas Beļevičas atbrīvošanu un Pētera Rubeņa iecelšanu OLMAFARM valdē.

01.11.2019. pēc OLMAFARM pieprasījumu izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce plkst. 11.00 nenotiek kvoruma trūkuma dēļ ,un pēc Nikas Saveļjevas pilnvarotā pārstāvja Andreja Saveļjeva pieprasījuma izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce plkst. 14.00 nenotiek kvoruma trūkuma dēļ.[7]

24.01.2020. pēc OLMAFARM pieprasījumu izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce nenotiek kvoruma dēļ.[8]

27.04.2020. veikts ieraksts Komercreģistrā par izmaiņām OLMAFARM valdē - Pētera Rubeņa atbrīvošanu un Milanas Beļevičas iecelšanu OLMAFARM valdē.

Minētās izmaiņas balstītas uz LR Senāta Civiltiesību departamenta 14.04.2020. spriedumu Nr. SKC-647/2020, ar kuru atzīts, “ka no mantošanas ceļā kopīpašumā nonākušām kapitāla daļām izrietošo balsstiesību izmantošanas kārtība ir aplūkojama pēc Komerclikuma 157.panta pirmās daļas noteikumiem. Proti, līdzmantinieki, kuru kopīpašumā ir nedalīta mantojuma sastāvā ietilpstošas kapitāla daļas un kuri kā kopīpašnieki (līdzmantinieki) ierakstīti sabiedrības dalībnieku reģistrā, var izmantot balsstiesības tikai ar kopīgu gribas izteikumu ieceļot kopīgu pārstāvi.”

No minētā ir secinājums ar dalībnieku ierakstīšanu dalībnieku reģistrā, ievērojot Komerclikuma 187.pantu, kuriem daļas pieder kopīpašumā, tiesības no šīm daļām var izlietot ieceļot kopīgu pārstāvi. Tādejādi dalībnieku lēmumus OLMAFARM gadījumā var pieņemt tikai dalībnieku kopīgi iecelts pārstāvis. 

22.09.2020. Olainfarm kārtēja acionāru sapulce plkst.10.00 kvoruma trūkuma dēļ netiek pieņemti lēmumi par Nikas Saveļjevas ierosinātajiem darba kārtības jautājumiem: Olainfarm statūtu grozījumi; Iekšējās revīzijas veikšana; Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana; Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunās revīzijas komitejas ievēlēšana.[9]

22.09.2020. pēc OLFIM OÜ pieprasījuma izsludinātā ārkārtas akcionāru sapulce nenotiek kvoruma dēļ.[10]

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma, turpmāk tekstā – FITL, 8.panta 5.puntu, nosakot personas iegūtās netiešas līdzdalības apmēru, ņem vērā personas balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šā paša panta 1., 2., 3. un 4.punkta noteikumiem. No minētās likuma normas nepārprotami izriet, ka ar kopīgā pārstāvja iecelšanu Irina Maligina, Nika Saveļjeva, Anna Emīlija Maligina kopīgi kontrolē OLMAFARM, līdz ar to 42,56% Olainfarm akciju.

Kontroles īstenošanas faktu apliecina OLMAFARM valdes locekļu (Jāņa Kiršblata un Pētera Rubeņa), Annas Emīlijas Maliginas likumiskās pārstāves Signes Balderes -Sildedzes, Nikas Saveļjevas pilnvarotā pārstāvja Andreja Saveļjeva, Irinas Maliginas pilnvarotā pārstāvja Sanda Petroviča rīcība tieši norādot uz Olainfarm kontroli:

kopīgi parakstītas 05.05.2021 vēstules padomes locekļiem Kārlim Krastiņam un Haraldam Velmeram par atkāpšanos no padomes locekļa amata, ar prasījumu minētajiem padomes locekļiem atkāpties.[11]

kopīgi parakstīta 19.05.2021. vēstule Olainfarm padomes priekšsēdētājam G.Bērziņam par padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu, ar pieprasījumu “nodrošināt, ka padomes locekļiem Haraldam Velmeram un Kārlim Krastiņam tiek liegta iespēja piekļūt akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējai informācijai, tostarp liedzot piedalīties un balsot padomes sēdēs; - nodrošināt, ka Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš nesaņem papildu ienākumus, kompensācijas, bonusus, piemaksas vai citus labumus no akciju sabiedrības “Olainfarm”, izņemot ikmēneša atlīdzību, ievērojot to, ka padomes locekļu darbu novērtējums un atalgojums ir akcionāru sapulces kompetencē atbilstoši Komerclikuma 268.panta pirmās daļas 3. un 9.punktam, kā arī to, ka šo divu padomes locekļu rīcība jau ir novērtēta kā pretēja akciju sabiedrības “Olainfarm” vairākuma akcionāru un pašas sabiedrības interesēm.”[12]

Saskaņā ar FITL 1.panta pirmās daļas 42.punktu par personām, kuras rīkojas saskaņoti ir uzskatāmas personas, kuras sadarbojas, lai iegūtu kontroli mērķa sabiedrībā, savukārt, FITL 1. panta pirmās daļas 44. punkts nosaka, ka kontrolēta komercsabiedrība ir tāda komercsabiedrība, kurā kādai personai vai personām ir kāda no tālāk minētajām kontroles pazīmēm: a) komercsabiedrībā ir balsstiesību vairākums, b) tieši vai netieši ir tiesības ievēlēt vai atsaukt vairākumu valdes vai padomes locekļu, un šī persona vienlaikus ir arī komercsabiedrības akcionārs (dalībnieks), c) komercsabiedrības akcionārs (dalībnieks) ir persona, kas viena pati kontrolē akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākumu saskaņā ar vienošanos, ko šāda persona ir noslēgusi ar citiem attiecīgās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, d) personai ir kontrole pār komercsabiedrību, un šī persona to faktiski izmanto vai var izmantot.

Vadoties no iepriekšminētā, kā arī FITL 8.panta 2.,5.,8.punktiem netieša līdzdalība ir konstatējama arī personām, kuras nav akcionārs, bet arī personas, kuras balsstiesības ir tiesīgas izmantot, pamatojoties uz pilnvarojumu, vienošanos vai turējumu. Signe Baldere-Sildedze, realizējot aizbildņa pienākumus, vadoties no Civillikuma 262.panta, sava aizbilstamā lietās darbojas patstāvīgi un ved tās ar saimnieka tiesībām, līdz ar to Signe Baldere-Sildedze īsteno netiešo kontroli Olainfarm. No faktiskās situācijas nozīmīgu līdzdalību Olainfarm caur netiešu kontroli ir ieguvusi un īsteno OLMAFARM kopīpašnieku ieceltā pārstāve Kristīne Brunovska, viņas tiesības OLMAFARM pārvaldi nav ierobežotas[13]. Nozīmīgu līdzdalību jau ilgstoši īsteno un netiešu kontroli ir ieguvis Andrejs Saveļjevs kā Nikas Saveļjevas pilnvarotais pārstāvis[14]. Nozīmīgu līdzdalību ir ieguvis un īsteno Sandis Petrovičs, pamatojoties uz 03.08.2020 Irinas Maliginas izdoto ģenerālpilnvaru[15].

Saskaņā ar FITL 66. panta ceturto daļu personai vai personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas no akcijām izrietošās balsstiesības, sasniedzot vai pārsniedzot 30 % no balsstiesīgo akciju kopskaita, ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tā paša panta  pirmā daļa nosaka papildus FITL 1.panta pirmās daļas 42.punktā minētajā personām, mērķa sabiedrības akcionāri FITL 66.panta izpratnē akcionāri ir uzskatāmi par personām, kuras rīkojas saskaņoti, ja šādas personas ir:

1) fiziskās personas un šo fizisko personu aizgādnībā esošas personas;

2) laulātie;

3) augšupējie un lejupējie radinieki līdz pirmajai pakāpei;

4) komercsabiedrības, kuras kontrolē viena un tā pati persona;

5) mērķa sabiedrības valdes un padomes locekļi;

6) komercsabiedrība un tās valdes locekļi.

Pamatojoties uz iepriekš norādītajiem apstākļiem Irina Maligina, Nika Saveļjeva, Anna Emīlija Maligina, Signe Baldere-Sildedze, Andrejs Saveļjevs, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību OLMAFARM rīkojoties saskaņoti ir netieši ieguvušas balsstiesības no Olainfarm akcijām daudzumā, kas pārsniedz 30% no balsstiesīgo akciju kopskaita, tādejādi, vadoties no FITL 77.panta pirmās daļas, minētajām personām ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu citiem akcionāriem 10 darbadienu laikā pēc FITL likuma 66.panta ceturtās daļas pirmā punktā minēto apstākļu iestāšanās, tas ir no 26.04.2021. FITL 66.panta trešā daļa nosaka apgriezto pierādīšanas pienākumu personām, kuras rīkojas saskaņoti, tādejādi uzskatāms, ka tām bija pienākums iesniegt iesniegumu un FITL līkuma 70.pantā noteiktos dokumentus līdz 11.05.2021. Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums un tam pievienojamie dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti.

2021.gada 17.un 18.jūnijā ir izsludinātas Olainfarm akcionāru sapulces, kurās ir jānodrošina visu akcionāru tiesību ievērošana. Ņemot vērā apstākli, ka iepriekšminētie Olainfarm akcionāri un to pārstāvji, apzināti neievēro FITL prasības uz informācijas atklāšanu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu un akciju atpirkšanas pienākuma izteikšanu, minēto akcionāru sapulču tiesiskums ir apšaubāms, kas ievērojami var kaitēt Olainfarm akciju tirgum.

Uzskatu, ka atsevišķu personu saskaņota slepena darbība Olainfarm kontroles iegūšanā un realizācijā ne tikai pārkāpj citu akcionāru tiesības, kuras nodrošina likums un Eiropas tiesību normas, bet arī nodara kaitējumu Latvijas finanšu tirgum un reputācijai, kā arī investīciju piesaistei. Finanšu kapitāla tirgus komisija ilgstoši nav pievērsusi nepieciešamo uzmanību slēptās līdzdalības esamībā Olainfarm.

Pamatojoties uz iepriekš norādīto, vadoties no Administratīva procesa likuma 55.pantu, FITL 64.3, 66.,90., 148.pantus, nodrošinot finanšu instrumentu tirgus uzraudzību, visu Olainfarm akcionāru tiesību ievērošanu, personu, kuras ir ieguvušas nozīmīgu līdzdalību uzraudzību, vai kurām ir pienākums informēt par līdzdalības iegūšanu uzraudzību, personu, kuras rīkojas saskaņoti Olainfarm balsstiesību kontrolē, pienākumu izpildes uzraudzību, obligātā akciju atpirkšanas pienākumu izpildes uzraudzību, lūdzam Finanšu un kapitāla tirgus komisiju nekavējoties:

uzsākt administratīvo lietvedību un veikt pārbaudi vai šajā iesniegumā minētās personas ievēro FITL likuma IV nodaļas prasības nozīmīgas līdzdalības iegūšanas gadījumā, vai nav konstatējamas personas, kuras nav atklājušas līdzdalību Olainfarm, bet faktiski ir ieguvušas no Olainfarm akcijām izrietošās balsstiesības;

uzsākt administratīvo lietvedību pret  Irina Maligina, Nika Saveļjeva, Anna Emīlija Maligina, Signe Baldere-Sildedze, Andrejs Saveļjevs, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību OLMAFARM (reģ.nr.40003283699) par faktu, ka, iestājoties FITL 66. panta ceturtās daļas 1. punktā minētajiem apstākļiem, nav izteikts obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums FITL 66. panta sestajā daļā noteiktajā termiņā.

Pievienotie dokumenti:

OLMAFARM 26.04.2021. dalībnieku nodalījums Nr.4;

05.05.2021. vēstule par atkāpšanos no padomes locekļa amata;

19.05.2021. vēstule par padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu;

OLMAFARM 26.04.2021.statūti jaunā redakcijā;

03.08.2020 ģenerālpilnvara (reģistrācijas Nr.3496 zvērināts notārs A.Kaupe).

Ar cieņu,

Haralds Velmers

Kārlis Krastiņš


[1] OLMAFARM 26.04.2021. dalībnieku nodalījums Nr.4;

[2] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5740ddf63d3b8c14dc2cf79144ebdb42&lang=lv

[3] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5ba5362e5d23b3fe8d5ffb03554cc8af&lang=lv

[4] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba5c397ca4a8a27e5821de2953aec856d&lang=en

[5] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b2058a0e6a8d1aa5e78d068b76b9bca25&lang=lv

[6] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b746bec286aaa1302f76a56786a152d7c&lang=lv

[7] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1330d9855231df13ac307d7c984ee2c6&lang=lv; https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdc3f363f8f9197c41deacecd0001c390&lang=lv

[8] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bddc81d0245e38c344b0b488347c35ecb&lang=lv

[9] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6e55db9f9f9231be6e63918dd3e84598&lang=lv

[10] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b279729d822ef506aef5acd75991cb341&lang=lv

[11] 05.05.2021. vēstule par atkāpšanos no padomes locekļa amata.

[12] 19.05.2021. vēstule par padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu

[13] OLMAFARM 26.04.2021.statūti jaunā redakcijā.

[14] 06.06.2019. Universālpilnvarojuma akts (reģistrs Nr.6231, zvērināts notārs Rihards Mintāls)

[15] 03.08.2020 ģenerālpilnvara (reģistrācijas Nr.3496 zvērināts notārs A.Kaupe)

Novērtē šo rakstu:

11
8

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Tikai nesmejieties, es atkal mēģināšu tiesāties un šoreiz kā tēvs un vīrietis gan noteikti uzvarēšu! Es un mans spēcīgais gars!

FotoUn tagad pats svarīgākais. Tas, kas notiks tālāk, ir sekojošais. Es savā un savu bērnu un ģimenes vārdā vērsīšos tiesā pret Latvijas Republiku. Pret Levita, Kariņa, Rinkēviča, Pabrika, Dzintara režīmu. Tā būs pirmā tiesvedība valsts vēsturē, kur vienlaikus politiķis, vīrietis un tēvs cīnīsies par savu bērnu interesēm. Cīnīsies un uzvarēs Latvijas valsti, pierādot, ka Latvijas valsts politiski un materiāli izrēķinājās ar Gobzema ģimeni, tostarp aizskarot divu nepilngadīgu bērnu intereses.
Lasīt visu...

6

Vēstule ģenerālprokuroram Stukānam: par naida noziegumu jāsaņem reāls cietumsods

Foto"4. maija deklarācijas klubs" vēršas pie Jums, lai rastu jēgpilnu risinājumu naida nozieguma izpausmei, kas norisinājās šā gada 20. maijā pēc gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" un ir satraucis visu Latviju. Gājiens bija mierpilns, vērsts uz demokrātiskas Latvijas valsts nākotni, kura sevī ietver tos mūsu valsts iedzīvotājus, kuri savās domās un rīcībā ir pret agresiju kā Latvijā, tā arī Ukrainā.
Lasīt visu...

21

Anitas Muižnieces dubultie standarti ciniski turpinās

FotoŠā gada maija beigās Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļa nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret maksātnespējas administratoru un viņa pilnvarotu personu, kuri gandrīz desmit gadu laikā no maksātnespējīga uzņēmuma piesavinājušies vairāk nekā 1,4 miljonus eiro
Lasīt visu...

13

Vēsturisks solis Eiropas Savienībā – EK nākusi klajā ar priekšlikumu Dabas atjaunošanas likumam

Foto22. jūnijā Eiropas Komisija nāca klajā ar vēsturisku priekšlikumu likumam par dabas atjaunošanu, kura mērķis ir atjaunot mūsu ekosistēmas un atgūt dabu visā Eiropā – gan lauksaimniecības zemēs un jūrā, gan mežos un pilsētvidē. Komisija arī apstiprināja priekšlikumu par 50% samazināt sintētisko pesticīdu lietošanu līdz 2050. gadam.
Lasīt visu...

10

Kam pelnīs pensijas mūsu bērni?

FotoPensiju "netaustāmo" līmeņu iemaksas nevajadzētu nodot bankām, bet nodot konkrētā iemaksātāja vecākiem - valsts fondam, kurš neuzkrāj neko, bet izmaksā iemaksu konkrēti bērna (iemaksātāja) vecākiem uzreiz, tikko šajā fondā līdzekļi ienāk.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nenopietnā rotaļa

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pati daba uz brīdi sastingst, lai ceļu pretī gaismai mainītu uz ceļu pretim tumsai. Attieksme pret gaismu un tumsu...

Foto

Atkal "Bolt" taksists: kā policija reaģēs uz kārtējo naida noziegumu?

Vakar “Krustpunktā” bija diskusija, vai patiešām tiesībsargājošās iestādēs realitāte ir nulles tolerance pret jebkādām kara, agresijas...

Foto

Boikots – trumpis kliķes piedurknē

Tautas galīgās nopotēšanas pret kroņa vīrusu (IMHO – nomušīšanas) plāns rudenī jau ir cilvēces izdeldētāju Latvijas dienderu darba kārtībā. Tā īstenošana...

Foto

Ir jāaptur šis briesmīgais rusofobijas uzliesmojums

Kad sociālajos tīklos virmo diskusija par to, vai kādam mediķim konkrētā situācijā vajadzēja vai nevajadzēja “reanimēt krievu”, manuprāt, ir sasniegts...

Foto

Putni pārsvarā ir monogāmi, daudzi – homoseksuāli: ko es uzzināju, braucot ar laivu pa Salacu

Es pirmo reizi iemīlējos bērnudārzā - Viņa gulēja diendusu gultā, kas...

Foto

Par "audzēšanu"

Nekad nesaki "ES audzēju". Tas izklausās lielīgi un uzpūtīgi. Bet - pats galvenais - tie ir MELI. Tu pat kārpu uz sava deguna nevari...

Foto

Skolmeistaru nebūšanas

Nule pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkots pikets. Kopā ar līdzjutējiem sapulcējās aptuveni 3000 cilvēku. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga mēģināja pārliecināt...

Foto

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem Krievijā

Šī gada 7. jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pieņēma vēsturisku lēmumu par labu Jehovas lieciniekiem...

Foto

Īpaši uzņēmējiem. Biznesam. Saldumu fabrikai „Laima” un ikvienam

Maza atkāpe vēsturē. Pirmsākumos par ļaunumu uzskatīja komunistisko režīmu. Komunistus un čekistus. Pret šo režīmu iestājās Latvijā dzīvojošie...

Foto

Ja aizkulišu spēlētājs manipulē ar veselu frakciju...

Šodien jau ir skaidrs, ka es tieku atcelts no Saeimas drošības komisijas vadītāja amata. Reizē ar to es pametu...

Foto

Mūsu lieliskos karjera plānus nomelno nesaprātīgi un nepareizi domājoši ļautiņi!

Laikā, kad pasaule aktīvi cīnās ar pieaugošo viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ar nožēlu varam secināt,...

Foto

Par “padomju mantojumu”

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien neatlaidīgāk un uzbāzīgāk tiek sēta un kultivēta ideja par kaut kādu atbrīvošanos no “padomju mantojuma”. Parasti tas notiek...

Foto

Izsūtīto brīvība ir mana brīvība

„24. februāris manas ģimenes un manas klases atmiņā paliks kā baiļu un neziņas datums. Nepiedodams krievu iebrukums ukraiņu zemē. Vai atkal...

Foto

Nauda, veselība, veselības pratība un priekšvēlēšanu gaisotne

Priekšvēlēšanu gaisotnē sarosījušies ne tikai tie, kas nolēmuši balotēties un tikt ievēlēti 14. Saeimā, bet arī tie, kuri vēlēšanu...

Foto

Kariņa kungs, šķiet, jums patiesībā nav īstas sajēgas, vai un kā Latvijas patērētāji tiks nodrošināti ar tiem nepieciešamo dabasgāzes apjomu

Nav šaubu, ka šī vara energokrīzi...

Foto

Ogres novada dome lemj pakļaut postam vietējos iedzīvotājus turpmākos 30 gadus

9. jūnijā Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē tika iznīcināta Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotāju iespēja dzīvot drošā...

Foto

Kas notika vakardienas koncerta laikā Liepājā

Jau koncerta sākumā trīs jaunieši no kustības “PAR!”, kas ir partijas “Attīstībai/PAR” pārstāvēta un kuras valdes locekļi ir Daniels Pavļuts...

Foto

"Mocekļiem" ieteicams zināt, cieši ielāgot un atcerēties, ka demokrātijai ir leģitīmas tiesības sevi aizsargāt

Padomju okupācijas režīma laikā ikviena pienākums bija katru dienu pret un par...

Foto

Cilvēks un tauta

Bieži dzirdēts pārmetums par nacionālismu ir atsevišķā cilvēka interešu nerespektēšana. Šī pārmetuma biežā atkārtošana to gan nepadara par patiesību. Tautiskais pasaules uzskats nenoliedz...

Foto

Ja enerģētikas nozarē sitīs X stunda, tad jārēķinās, ka visiem gāzes nepietiks

Pasaule kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī ir mainījusies un nekad vairs nebūs tāda kā...

Foto

Kautrīgais epidemiologs

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijos* dalās ar pārdomām, aizdomām un padomiem saistībā ar pērtiķu bakām. Sākšu ar to, ka “spečuks” ir vai nu atpalicis savā...

Foto

„Govs” vai „pērtiķa” nācija?

Kā notiek globāli politiskie piebūrumi? Vai tos vienmēr pavada vispārīgs viltus un meli, kam seko draudi, šantāža un varmācība? Kāpēc to apzināti...

Foto

Labas ziņas cilvēku populācijai. Nu, gandrīz labas...

Vismaz uz laiku izgāzies cilvēces izdeldētāju perinātais plāns: panākt, ka pasaules valstu vadības paraksta līgumu, piekrītot pandēmiju laikā atdot...

Foto

Jautājumi Kariņam par valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi

Ņemot vērā globālos politiskos un ekonomiskos procesus, kas saistīti ar notikumiem Ukrainā,...

Foto

Maslova āmurs un uz Pavļuta klavierēm nolikta darba nespējas lapa

“Ja vienīgais instruments, kas tev ir, ir āmurs, tad katru problēmu mēdz redzēt kā naglu” (If...

Foto

Maija Atmoda

Krievijas karš pret Ukrainu un vietējās 5. kolonnas bezkaunība ir izraisījusi latviešu mobilizēšanos Ukrainas atbalstam un savu interešu aizstāvībai. Pilsoniskā pašorganizēšanās, ko “Austošā Saule”...

Foto

Politiķiem jāsaprot, ka sabiedrības integrācija līdzšinējā izpildījumā ir neatgriezeniski izgāzies projekts

Paužot noraidošu attieksmi pret Pārdaugavas okupekļa nojaukšanas lēmumu, Latvijas Krievu savienība (LKS) organizējas protesta akcijas...

Foto

Nepieteiktais karš Latvijā: ar tiem, kuri šeit izturas kā iekarotāji, kā "krievu pasaules" kungi un noteicēji, integrēšanās nebūs iespējama

Šodien mēs zinām, ka 1997. gada jūnijā...

Foto

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

Ražotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana...

Foto

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi...

Foto

Mazliet par situāciju Ukrainā

1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā...

Foto

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

Aizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr...

Foto

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc...

Foto

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

Enerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To...

Foto

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

Attiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir...

Foto

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

Tagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu...

Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...