Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā
Foto

"airBaltic" reiss „Grēkāža meklēšana”

Ivars Mēkons, Valsts kancelejas direktora palīgs
01.10.2013.
Komentāri (35)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Turpinās apzināti centieni diskreditēt Valsts kancelejas un manu profesionālo kompetenci un lojalitāti pret mūsu valsti. Notiek apzināta, absurda un spēcīga manipulācija ar informāciju – sagrozīšana, noklusēšana, izraušana no konteksta.

Sabiedrība ir spējīga pati izvērtēt, kurš saka patiesību un - kurš ir vilks jēra ādā. Tāpēc ļaujiet arī man kā „cilvēkam, kas visā tajā bijis iekšā” (satiksmes ministra Anrija Matīsa kunga vārdiem runājot) izteikt savu redzējumu, jo šobrīd es tieku pozicionēts par airBaltic (esošo un, visticamāk, arī nākotnes) bēdu cēloni.

Par mītiem un patiesību.

1. Ko sēsi, to pļausi

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums valstij ir neizdevīgs.

Patiesība – valsts savu kontroli pār airBaltic atdeva jau 2002.gada 29.jūlijā, kad toreizējais privātais akcionārs (skandināvu aviokompānija SAS) ieguldīja būtiskas finanses, lai novērstu airBaltic bankrotu, bet pretī prasīja attiecīgu labumu. Juridiski tas tika formulēts kā konvertējamo obligāciju emisija, bet, vienkāršiem vārdiem, tas ir, kā pārdot dzīvokli, kuru jaunais īpašnieks var paņemt jebkurā laikā. Atpakaļceļa nav. Faktiskā kontrole no tā brīža valstij bija vien 47%. Lai ietekmētu procesus, vajag vismaz 50% plus 1 balsi.

Akcionāru līguma mērķis bija pilnīgi cits – novērst to, ka kādā brīdī jaunais īpašnieks (SIA Baltijas aviācijas sistēmas) ar savu balsu vairākumu pilnīgi ignorēs valsts intereses. To, pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, arī izdevās nodrošināt (skatīt Akcionāru līguma 2009.gada 4.marta redakcijas 5.6.punktu; pieejams Valsts kancelejas mājas lapā)

Mīts – 2009.gada 4.marta Akcionāru līgums ļāva privātajam akcionāram saimniekot uz nebēdu.

1.patiesība – retorisks pretjautājums: kāpēc valsts pārstāvji airBaltic padomē neizmantoja Akcionāru līgumā, Komerclikumā un airBaltic Statūtos paredzētās tiesības?

Akcionāru līgums nosaka, ka visos svarīgākajos jautājumos jāsaņem valsts pārstāvju piekrišana (līguma 3.2.7.-3.2.9.punkts). Kā redzams no Valsts kancelejā iesniegtajiem dokumentiem, valsts pārstāvji - amatpersonas, kuras darbojas airBaltic Padomē, ir devušas piekrišanas attiecībā gan uz „skandalozo” airBaltic preču zīmju pārdošanas darījumu, gan virszemes apkalpošanas biznesu.

Nākamais – 2010.gada 30.aprīļa redakcijā bija papildu iespēja panākt valdes nomaiņu: valsts tiesības noraidīt valdes locekļa kandidātu, ja ir pamatotas šaubas par viņa spēku strādāt airBaltic interesēs. Retorisks pretjautājums - kāpēc tas netika darīts?

2.patiesība – Komerclikums skaidri nosaka, ka akciju sabiedrību, tātad arī airBaltic, vada un pārvalda (nosaka biznesa un peļņas modeli sīvas konkurences apstākļos, seko līdzi modeļa izpildei, pielāgojas mainīgajai tirgus situācijai, un tamlīdzīgi) nevis akcionāri, bet valde un padome. Valdi, lai cik locekļi tajā būtu, uzrauga Padome. Būtiski uzsvērt, ka airBaltic Akcionāru līgums nav saistošs valdei un Padomei; valdei un Padomei ir saistoši vienīgi Komerclikums un airBaltic Statūti (kuros tika nostiprināts valsts aizsardzības mehānisms attiecībā uz valsts pārstāvju tiesībām ietekmēt ikvienu airBaltic būtisku darbības jautājumu).

Tātad par valdes neizdarībām atbild Padomes locekļi un emocionālas spekulācijas par Akcionāru līguma izdevīgumu vai neizdevīgumu nemaina likumā skaidri noteikto atbildību par uzņēmuma darbību un pārvaldi.

2. Komercreģistra dati VS tikai Satiksmes ministrijai zināms „nezināms” dokuments?

Mīts – Valsts kanceleja ignorē kādu „līdz šim nezināmu”, ar kuru, kā tiek apgalvots, Bertolds Fliks atsakās no sev piederošajām akcijām.

Patiesība – Pēkšņi parādījies dokuments, ar kuru it kā Bertolds Fliks vairs nav tiešais vai netiešais airBaltic akcionārs; dokuments nav iesniegts izskatīšanai ne Ministru kabinetā, ne Valsts kancelejā. Tādēļ bažas rada - kādēļ tik svarīgu dokumentu, ja tiešām ar to Bertolds Fliks vairs nav airBaltic tiešais vai netiešais akcionārs, satiksmes ministrs neiesniedza Ministru kabinetā? Un publiski izmaiņas airBaltic (Uzņēmumu reģistra datubāze) notika tikai vairākus mēnešus pēc šī „jaunatklātā dokumenta” tapšanas – proti, Bertolds Fliks saskaņā ar Komercreģistra datiem ir darbojies kā SIA „Baltijas Aviācijas sistēmas” dalībnieks līdz 06.02.2012. Savukārt „jaunatklātais dokuments, ar kuru Bertolds Fliks it kā atsakās no akcionāra statusa, ir sastādīts 2011.gada oktobrī.

Ņemot vērā to, ka par airBaltic sāgu atbildīgā ir Satiksmes ministrija un tās piesaistītais konsultants "Prudentia”, tad visi lietas materiāli ir šo organizāciju rīcībā un pēc šī gadījuma rodas pamatotas bažas, ka tiek selektīvi izvēlēti dokumenti, par kuriem informēt vai neinformēt Valdību un Valsts kanceleju.

Mīts – Bertolda Flika pretenzija ir dēļ „valstij neizdevīgi sagatavotā” Akcionāru līguma.

Patiesībā šobrīd prasība pret valsti ir izvirzīta un vispār iespējama nevis dēļ it kā neizdevīgā Akcionāru līguma, bet gan dēļ atbildīgo valsts pārstāvju – procesa saimnieku (tai skaitā, Padomē) darbības jeb, drīzāk, bezdarbības, neizmantojot līgumā, Statūtos un likumos atrunātās iespējas.

Proti, kopš 2008.gada Valsts kanceleja ir vērsusi atbildīgo amatpersonu un juridisko konsultantu uzmanību uz vairākiem būtiskiem riskiem, kuru nenovēršanas gadījumā var tikt radīti apjomīgi zaudējumi valstij. Pirmkārt, tas ir saistībā ar jau pieminētajām 2002.gada konvertējamām obligācijām, kuru dēļ valsts palika mazākumā. Otrkārt, attiecībā uz nepieciešamību aktīvi izmantot visas privilēģijas, kas izriet no airBaltic Akcionāru līguma, Statūtiem un likumiem. Jāsecina, ka diemžēl Valsts kancelejas ieteikumi nav ņemti vērā, norādītie riski ir piepildījušies un šobrīd tiek meklēts kāds, uz kuru novelt vainu un atbildību par visām bēdām.

Turklāt, kā redzams iesniegtajā Bertolda Flika pretenzijā, valsts rīcība tiek apstrīdēta (prasot prāvu kompensāciju) par laiku, kopš Satiksmes ministrija piesaistīja konsultantu Prudentia 2011.gadā

3. Aizstāvam zagli (amatpersonu, kas nopludināja Valsts kancelejas atzinumu)?

Mīts – par Valsts kancelejas viedokļa (atzinuma) noplūdi atbildība jāuzņemas pašai Valsts kancelejai (!), nevis tam, kas Valsts kancelejas viedokli (atzinumu) nopludinājis, pārkāpjot valstij sensitīvas informācijas aizsardzības prasības.

Patiesība – ierobežotas pieejamības (IP) statuss tika piešķirts visai šo jautājumu dokumentācijai, līdz ar to nebija pamats klasificēt Valsts kancelejas atzinumu ar augstāku ierobežotas pieejamības pakāpi. Jāpiebilst arī, ka pieminētajā Valsts kancelejas atzinumā nebija norādīti kādi jauni, līdz šim neminēti fakti, kurus Valsts kanceleja nebūtu savos atzinumos norādījusi arī iepriekš. Ja no Satiksmes ministrijas vai atbildīgajām tiesībsargājošajām iestādēm būtu izskanējuši argumenti piešķirt augstākas pakāpes slepenību dokumentācijai, tie noteikti būtu proaktīvi uzklausīti, saskaņā ar līdz šim vispārpieņemto nemainīgo praksi.

Līdz ar to atbildība - ir jāuzņemas vienīgi valsts amatpersonai vai darbiniekam, kurš šo dokumentu ir nopludinājis.

4. Ar sīkumiem priekšplānā izdodas novērst uzmanību no būtības

Mīts – Valsts kancelejas atzinuma nopludināšana var radīt negatīvas sekas starptautiskajā tiesvedībā

Patiesība – Ministru prezidents ir noteicis Satiksmes ministriju par atbildīgo valsts pārvaldes institūciju valsts pozīcijas formulēšanā šajā lietā. Valsts kanceleja ir tikai viena no institūcijām, kuras viedokli, saņemot investīciju pretenziju pret valsti, lūdza pati Satiksmes ministrija. Jāpiezīmē, ka sākotnēji Valsts kanceleja, pēc Satiksmes ministrijas aicinājuma, sniedza savu viedokli ekspertu sanāksmē mutiski. Pēc vairākkārtējiem Satiksmes ministrijas lūgumiem formulēt to rakstveidā (ko apliecina Satiksmes ministrijas vēstule Valsts kancelejas lietvedībā un kuru pievienoju pielikumā), Valsts kanceleja savu viedokli sniedza ar rakstveida vēstuli. Taču tā nebūt nav valsts pozīcija, kas tiks pausta šķīrējtiesā. Tas ir viedoklis par saņemto investīciju pretenziju, kas veidots, izejot no Valsts kancelejas rīcībā esošajiem dokumentiem. Valsts pozīciju veidos vienīgi Satiksmes ministrija.

Retoriski jautājumi –1) vai Valsts kanceleja rosināja „šo publisko diskusiju”? 2) kādēļ tik ļoti nepieciešams bija Valsts kancelejas rakstveida viedoklis? 3) kāpēc neviens no Satiksmes ministrijas, uzklausot Valsts kancelejas mutisko viedokli, neminēja kādu līdz šim nezināmu dokumentu (kas it kā visu apgāž), bet gan mudināja Valsts kanceleju savu viedokli formulēt rakstveidā?

Pēdējās nedēļas notikumi un labi organizētā Valsts kancelejas diskreditācijas kampaņa sniedz atbildes uz šiem jautājumiem un atklāj nepievilcīgu ainu Latvijas valsts pārvaldē. Tas liek aizdomāties par filozofiskiem jēdzieniem un to klātbūtni Latvijas valsts pārvaldes ikdienā – godīgums, kalpošana valsts un sabiedrības interesēm, ierēdņa profesionālās darbības politiskā un ekonomiskā neietekmējamība.

Mēs runājam par viedokļu brīvību, nepieciešamību pēc godīguma, drosmes, iniciatīvas, politiskās neitralitātes valsts pārvaldē. Bet vai šādi Latvijas „Snoudenu” cienīgi gājieni un tam sekojoši provokatīvi izaicinājumi (pat centieni sarīdīt vienu pret otru) sekmēs ikvienu ierēdni runāt par lietu patieso stāvokli mūsu valstī, lai cik neērta šī patiesība kādam liktos? Meliem īsas kājas. Bet šādos gadījumos par meliem būs jāmaksā ikvienam nodokļu maksātājam.

Foto no zurnalsiepirkumi.lv

Rakstā pieminētie dokumenti atrodami šeit:

http://www.mk.gov.lv/files/akcion_sad_lig.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/balt_avi_sist.pdf

http://www.mk.gov.lv/files/Sam_vest.pdf

Novērtē šo rakstu:

38
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Neoliberālisma dizaina izčākstēšana

FotoLatviešu politiski organizatoriskās kaislības saglabā vēsturiski sākotnējo dinamismu. Latviešiem nav apnicis veidot jaunas politiskās organizācijas. Dinamisms nav tik liels kā „pirmajā” LR. Bet arī tagad, „otrajā” LR, nav pamata sūdzēties par politisko organizāciju veidošanas mānijas apsīkumu. 2014.gada 5.maijā tika dibināta partija „No sirds Latvijai”, 2014.gada 17.maijā tika dibināta „Jaunā konservatīvā partija”, 2016.gada 3.maijā tika dibināta partija „KPV LV (Kam pieder valsts)”, bet 2017.gada 26.augustā tika pietaisīta partija „Kustība „Par!”.
Lasīt visu...

12

"Vienotība" un rudenīga seksa pamatlikums: kam puņķi, tas apakšā

FotoBez pārsteigumiem: visnotaļ pro–eiropeiskā, pro–vērtību un pro–cilvēktiesību, pro–viskaukas Vienotība, pat bez mazākās žagošanās un bez pieklājīgas gražošanās, zibenīgi piekrīt Nacionālās apvienības īsajam un cietajam ultimātam, nekādu variantu par vējonisma izpausmi nepilsoņu bērnu sakarā, un basta. Kas notiek? Nekas sevišķs, koalīcijā tāda pati kārtība kā rudens seksā: kuram puņķi, tas apakšā. Un puņķainie šoreiz ir jau tikpat kā nosprāgušās Vienotības paliekas.
Lasīt visu...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...