Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Attiecībā uz Valsts prezidenta veselības pārbaudi - domāju, ka ir sistēmiska, nevis individuāla problēma ne vien Latvijā, bet vispār demokrātiskā sabiedrībā, politkorekti respektējot gados vecāku cilvēku jebkuru vēlmi (vai kaprīzi) būt sociāli aktīviem.

Ir saprotami, ja pensionāri strādā kādās sabiedriskajās organizācijās vai uzņēmumos privātajā sfērā, tomēr valstiskā līmenī darbspējīgā vecuma personām beidzot jāuzņemas atbildība un "jāņem vara". Tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem valsts un nācijas tālākas izdzīvošanas priekšnoteikumiem. Pielikumā esošās pārdomas tiku nosūtījis adresātiem pirms divarpus gadiem, nenoformējot kā oficiālu iesniegumu. Nacionālā apvienība tomēr atbildēja. Mediji nepublicēja.

Pašlaik man ir 44 gadi, mani vecāki jau ilgstoši nestrādā, bet dzīvo aktīvu sabiedrisku dzīvi, ir pilnībā patstāvīgi, kā arī sociāli jūtīgos jautājumos uzklausa pieaugušo bērnu padomus; domāju, ka šāds sociālo lomu sadalījums kopumā ir pareizs.

Pieaugušo bērnu pienākums ir atbalstīt savus vecākus un iespēju robežās rūpēties, lai viņi vecumdienās saglabātu agrākā dzīvē iegūto cieņu un nenonāktu to aizskarošās situācijās sabiedriskajā vidē, tai skaitā, veicot darbu, neapzinoties savu darbnespēju. Diemžēl tamlīdzīgs ģimenes modelis latviskajā apziņā ir drīzāk izņēmums. Tomēr, vai pieaugušo bērnu tieši morālo atbildību par vecākiem var un vajag kaut kā reglamentēt likumā - pagaidām šaubos.

Jāatzīmē, ka jaunieši uz Īriju brauc ne vien trūkuma dēļ, bet arī vecākās paaudzes ambīciju rezultātā, jo vienlaikus gan netiek atbrīvotas darbavietas jaunajiem cilvēkiem, gan pensionāri, kuriem jau ir kādi stabili ienākumi, pazemina darbaspēka cenu darba tirgū. Jo īpaši, ja pensija ir tik liela, ka strādāšana ir vienīgi kaprīze, bet alga pat nav īsti nepieciešama un tātad nav intereses veicināt tās palielināšanu, domājot par kvalificētu pēcteci.

Vai šos vecākos cilvēkus būtu iespējams kaut kā patriotiski audzināt un mudināt domāt, kādas gan var būt valstiskuma un tradīciju pārmantojamības iespējas, ja mantinieki fiziskā veidolā netiek ielaisti viņu darba kabinetos, - šaubos.

Vēl viela pārdomām - saskaņā ar MK noteikumiem transportvadītājam, arī B kategorijai, pēc 60 gadu vecuma jāveic obligātā veselības pārbaude ne retāk kā reizi 3 gados, saņemot ne vien ģimenes ārsta, bet arī psihiatra atzinumu. Protams, pārbaudes ir visai formālas, jo ārstu valstī īsti nepietiek pat nopietnas ārstniecības nodrošināšanai. Tomēr nereti pārbaudēs gadās ļaudis, kas "aizmirst" pastāstīt par epilepsiju, pārciestām galvas traumām un insultiem, lai gan autovadīšanas tiesības administratīvā procesa īpatnību dēļ atņemt mūsdienās kādam ir grūti, tātad melot pat nevajadzētu.

Deputātus un Valsts prezidentu vēlam uz 4 gadiem un uzticamies, ka viņi godīgi paši izvērtēs savu veselību un spēju veikt darbu. Tātad loģisks izlīguma variants - liekam mierā augstāko amatpersonu veselību un vienlaikus atbrīvojam vienkāršo tautu no laika tērēšanas un izdevumiem dažādu patiešām stulbu izziņu vākšanai braukšanai, stabos kāpšanai un jo īpaši sanitārajām grāmatiņām, kas pazemo pārdevējas apstākļos, kur lielveikalā katrs pircējs var grābt sveramos cepumus ar netīrām rokām un kraukājoties.

Būtu skaisti, ja Valsts prezidenta kanceleja, atbildot uz Jūsu pieprasījumu, solidarizētos ar tautu un pateiktu, ka valsts noteiktās veselības pārbaudes administratīvām vajadzībām vairumā gadījumu vispār ir formalitāte un arhaisks stulbums.

LR Saeimas deputātu frakcijām - priekšlikumi par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, Satversmes tiesas likumā, likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

Latvijas Republikas Satversmes 106. panta 1.teikumā noteikts, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai, savukārt, no Satversmes 116.pantā ietvertās normas izriet, ka minētās tiesības var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos.

Neapšaubāmi, likumdevēja darbs vērtējams kā īpaši atbildīgs un pieņemtie lēmumi var negatīvi ietekmēt sabiedrību ilgtermiņā. Tāpēc ir pamatoti, ja atsevišķos gadījumos tiek noteikti ierobežojumi ieņemt noteiktus valsts amatpersonu amatus, iekams pretendents nav sasniedzis vecumu, kas sabiedrībai vieš uzticību par viņa sociālo briedumu. Attiecīgas tiesību normas, kā zināms, ietvertas Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un Satversmes tiesas likumā. Tādējādi likumdevējs noteicis, bet sabiedrība kopumā akceptē pieeju, ka noteikta sociāla brieduma pakāpe būtu nepieciešama jebkurai amatpersonai, kas tiesīga balsot par likumu pieņemšanu, izsludināt likumus vai vērtēt to atbilstību augstāka juridiska spēka normām.

Nevienā no iepriekšminētajiem likumiem nav noteikts maksimālais vecums, kas ļautu personai pretendēt tikt ievēlētai par Saeimas deputātu, Valsts prezidentu vai Satversmes tiesas tiesnesi. Tas ir saprotams, jo demokrātiskā sabiedrībā pastāv ierasta prakse vecuma ierobežojumus jebkura amata pretendentiem attiecināt tikai uz gados jaunākiem cilvēkiem. Tomēr sabiedrības vecuma struktūra mainās un šo praksi būtu nepieciešams pārskatīt, pie tam, tā nav tikai Latvijā aktuāla problēma.

Demokrātiskās valstīs parasti ir relatīvi laba pieejamība veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī darbiniekus aizstāvoša darba likumdošana. Tādējādi uzlabojas iedzīvotāju veselība (galvenokārt – fiziskā veselība!), un, salīdzinot ar laiku, kad demokrātijas tradīcijas veidojās, ir ievērojami pagarinājies vidējais mūža ilgums. Tātad agri vai vēlu likumdevējam jebkurā attīstītajā valstī būs jāvērtē ētiska rakstura problēma, proti, vai personas sociālā brieduma iespējamais trūkums ir būtiskāks apstāklis, lai liegtu ieņemt atsevišķus valsts amatpersonu amatus, nekā ar vecumu saistītas personības pārmaiņas. To attīstība līdzīgi kā jaunu cilvēku brieduma pieaugums, protams, noris ļoti individuāli, tomēr pastāv fizioloģijas un psiholoģijas zinātnēs atzīti secinājumi, kas novecošanas procesus ļauj traktēt kā neizbēgamus.

Visai divdomīgi vērtējams, ja likumdevējs atzīst jebkuras personas tiesības noteiktā vecumā saņemt garantētu beztermiņa sociālo nodrošinājumu vecuma pensijas veidā, vienlaikus nevērtējot, vai tādā gadījumā šo personu darbspējas būtu uzskatāmas par pietiekamām, lai kļūtu par augstu stāvokli ieņemošām valsts amatpersonām un veiktu visai sabiedrībai nozīmīgus, ļoti atbildīgus darba pienākumus, kas vienlaikus prasa intensīvi un nepārtraukti turpināt pašizglītošanās procesus.

Sociālā adaptācija faktiski ir indivīda mijiedarbība ar sociālo vidi, kuras gaitā tiek saskaņotas indivīda un sabiedrības vajadzības. Ja likumdevējs nosaka un sabiedrība akceptē, ka personai noteiktos apstākļos ir tiesības uz valsts pensiju vai sociālo pabalstu, tad sabiedrībai būtu pamats uzskatīt, ka šādas personas sociālā adaptācija uz laiku vai pastāvīgi kaut kādā veidā ir ierobežota. Jāatgādina, joprojām pastāv arī tradicionālā pieejā balstīti un Civillikuma 177., 179., 188. pantā noteikti pienākumi, kas attiecas galvenokārt uz darbspējīga vecuma personām un nosaka īpašas tiesības nepilngadīgiem vai nepietiekamu briedumu sasniegušiem bērniem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem.

Valsts amatpersonu pienākumu apjomu nosaka normatīvie akti. Likumi pietiekami precīzi nosaka vispārējus katra amata savienošanas ierobežojumus, bet amatpersonām ir pienākums sevi atstādināt no pienākumu pildīšanas individuālos gadījumos, ko likumā nevar iepriekš precīzi paredzēt un reglamentēt.

Satversmes 109.pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Ja pilsonis pretendē uz amatu, kurā būs jāiesaistās tamlīdzīgu likumu pieņemšanā, jāveic šo likumu izsludināšana vai jāvērtē likuma normu atbilstība augstāka juridiska spēka normām, tad rodas pamats analizēt, vai demokrātiskā sabiedrībā par interešu konfliktu nebūtu uzskatāmi gadījumi, kad amatpersona lemj par savām ilgtermiņa, jo īpaši, beztermiņa sociālajām garantijām. Pie tam, Saeimas deputāts, Valsts prezidents vai Satversmes tiesas tiesnesis tiek ievēlēti uz pietiekami ilgu laiku, lai būtu maz ticams, ka viņiem pilnvaru laikā nenāksies lemt par likumu grozījumiem, kas skar, piemēram, vecuma pensijas piešķiršanas aspektus. Tātad interešu konflikta iespēja personām ar attiecīgu sociālo statusu ir nepārprotami prognozējama jau pirms ievēlēšanas amatā.

Satversmes tiesa vairākos spriedumos, arī 21.12.09. sprieduma lietā Nr.2009-43-01 24.punkta 4.rindkopā konstatējusi, ka „valsts un it īpaši tās likumdevēja lēmumiem par sociālo tiesību īstenošanu parasti nozīmīga ir to politiskā dimensija, proti, lēmumi šajā jomā tiek pieņemti, vadoties ne tik daudz no juridiskiem, bet vairāk no politiskiem apsvērumiem, kas, savukārt, ir atkarīgi no likumdevēja priekšstata par valsts sociālo pakalpojumu sniegšanas principiem un sabiedrības vai kādas tās daļas īpašas nepieciešamības pēc valsts palīdzības vai atbalsta. Sociālo tiesību jomā robeža starp juridiskiem un politiskiem apsvērumiem ne vienmēr ir precīzi nosakāma, bet politiski jautājumi primāri ietilpst likumdevēja kompetencē”. Tādējādi krīzes situācijā, ko pastiprina demogrāfiskas problēmas, sabiedrībā ir pamats raisīties diskusijai, vai nebūtu lietderīgi ierobežot iespējas darboties likumdevēja orgānos personām, kam saskaņā ar likumu noteiktas vai tuvākajā laikā var tikt noteiktas valsts apmaksātas beztermiņa sociālās garantijas.

Ierosinu priekšlikumu LR Saeimas deputātiem izvērtēt, vai nebūtu lietderīgi izstrādāt grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, Satversmes tiesas likumā, kā arī likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, lai noteiktu ierobežojumus pretendēt uz Saeimas deputāta, Valsts prezidenta un Satversmes tiesas tiesneša amatu personām, attiecībā uz kurām izdots spēkā esošs administratīvais akts par vecuma pensijas vai pensijas saistībā ar invaliditāti, ja tā noteikta bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa, piešķiršanu.

Informāciju par šiem priekšlikumiem nosūtu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī masu medijiem.

Novērtē šo rakstu:

69
16

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Neoliberālisma dizaina izčākstēšana

FotoLatviešu politiski organizatoriskās kaislības saglabā vēsturiski sākotnējo dinamismu. Latviešiem nav apnicis veidot jaunas politiskās organizācijas. Dinamisms nav tik liels kā „pirmajā” LR. Bet arī tagad, „otrajā” LR, nav pamata sūdzēties par politisko organizāciju veidošanas mānijas apsīkumu. 2014.gada 5.maijā tika dibināta partija „No sirds Latvijai”, 2014.gada 17.maijā tika dibināta „Jaunā konservatīvā partija”, 2016.gada 3.maijā tika dibināta partija „KPV LV (Kam pieder valsts)”, bet 2017.gada 26.augustā tika pietaisīta partija „Kustība „Par!”.
Lasīt visu...

12

"Vienotība" un rudenīga seksa pamatlikums: kam puņķi, tas apakšā

FotoBez pārsteigumiem: visnotaļ pro–eiropeiskā, pro–vērtību un pro–cilvēktiesību, pro–viskaukas Vienotība, pat bez mazākās žagošanās un bez pieklājīgas gražošanās, zibenīgi piekrīt Nacionālās apvienības īsajam un cietajam ultimātam, nekādu variantu par vējonisma izpausmi nepilsoņu bērnu sakarā, un basta. Kas notiek? Nekas sevišķs, koalīcijā tāda pati kārtība kā rudens seksā: kuram puņķi, tas apakšā. Un puņķainie šoreiz ir jau tikpat kā nosprāgušās Vienotības paliekas.
Lasīt visu...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...