Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vai Latvijā ir vai nav feodālisms? Atbildi var saskatīt bijušā tieslietu ministra Dzintara Rasnača (Nacionālā apvienība) slavenajā garadarbā, kas domāts kā „labdarības” un pretimnākšanas likums aptuveni 110 000 dzīvokļu īpašniekiem – „Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kas pieņemts laikam “ar latvisku Latviju sirdī “.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. novembrī. Valsts prezidents E. Levits to izsludinājis 2021. gada 7. decembrī. Likums stāsies spēkā no 01.01.2023.g., kas būs lielas daļas tautas - 110 000 dzīvokļu īpašnieku vai 330 000 šo ģimeņu locekļu (110 000 x 3) piesmiešana un pazemošana.

Kādēļ tāds vērtējums? Lasi likuma 5. pantu. Atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšana: “(1) Lai uzsāktu atsavināšanas tiesības izmantošanas procesu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu… “

Kam vajadzīga šāda ņirgāšanās par 330 000 cilvēku, ja tas ir labdarības likums. Izskatās tas pats: dzīvojamā māja, pieņemiet lēmumu vai pirksiet lauksaimniecības kombainu vai ziloni mājai - ha, ha. Likumā nosakiet zemes "ATSAVINĀŠANAS" tiesības, nosakiet pienākumu pašvaldībām pabeigt māju privatizāciju, pabeigt zemes reformu, nosakiet zemes lielumu, cenu un piedāvājiet pirkumu, nevis ar apsmieklu, kad nekas nav sakārtots, pabeigts.

Lasi likumu, kur noteikts nobalsot par zemes pirkšanu kā par "kaķi maisā", kā vergiem, dzimtcilvēkiem - jums nekas nav jāzina, balsojiet vien, tas ir, likums https://likumi.lv/.../328166-piespiedu-dalita-ipasuma.... Nekas, ja likums APKRĀPJ TAUTU, kas tevi nostāda fakta priekšā - tu jau balsosi "ar latvisku Latviju sirdī", neatteiksies tikt pie "MŪŽA ZEMES", ko jau tev agrāk atņēma, nepiešķīra, un nobalsos vairākums dzīvokļu, ka pirks - ha, ha.

Pamēģini vēlāk, citos divos balsojumos, kad jau uzzināsi šaušalīgo zemes izpirkuma cenu un to, ka jāpērk visa nederīgā kvartāla zeme, jo likumā skaidri noteikts, ka to vairs pārsūdzēt nevar. Nebalsosi, nepirksi, kaut tev tiks piedāvāts pirkt visu kvartālu par daudziem tūkstošiem EUR? Nekā, TEV PIEDZĪS MAKSĀT izpirkuma summu, un BANKAS PROCENTUS maksāsi gadu desmitiem, JO VIENREIZ JAU ESI NOBALSOJIS, KA PIRKSI, un tiesa nospriedīs - nemāni varu, maksāsi raudādams, tu, vergs, tev vairs nav izvēles, ja reiz esi piekritis, ka pirksi vienalga ko un vienalga, par cik lielu summu.

Proti, pašvaldībām ar atsauci uz citu likumu piešķirtas neierobežotas, subjektīvas tiesības lemt par zemes lielumu bez formulas un bez kritērijiem, faktiski aizmuguriski, jo dzīvokļu īpašniekiem šajos likumos nav noteiktas tiesības to apstrīdēt, bet, ja strīdēsies, tev pateiks - mēs, pašvaldība, visu noteicām pēc likuma, un tiesa tā arī nolems - jāmaksā par visas "balto baronu" zemes izpirkumu, kas atrodas kaut kur apkārt mājai, kaut zemesgrāmatā nav ziņu, ka uz šīs zemes ir uzbūvēta tava māja.

Zemes izpirkuma likuma 5.6.pants nosaka, ka “šajā likumā noteiktajā kārtībā noteiktās un reģistrētās atsavināmās ZEMES PLATĪBA un robežas NAV apstrīdamas un pārsūdzamas”.

7.5.pants: “Ja PAŠVALDĪBA KONSTATĒ, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu nepieciešams pārskatīt, pārskatīšanu veic likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju." Lasi likuma 28. pantu: “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana : (1) Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un robežas nosaka, ja:

(2) Nosakot privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, ņem vērā normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteikumus, it sevišķi:1) esošo apbūvi; 2) apbūves parametrus; 3) pagalmu plānošanas noteikumus; 4) to, lai nodrošinātu piekļuvi, pieejamību transporta infrastruktūrai, nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu u.c.; 5) to, LAI pēc privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas ZEMES GABALA ĪPAŠNIEKAM būtu iespēja IZMANTOT ATLIKUŠO ZEMES GABALA DAĻU atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim.”

Lasi: likums spļauj virsū jau iegūtām tavām tiesībām, kas noteikts CL Ievada 3.pantā, ka, būvējot māju, jau bija aprēķināts mājas uzturēšanai nepieciešamais apbūves zemes gabals un piesaistīts mājai. Ha, ha, te nu ir Dzintara Rasnača gādība par zemes baroniem, LAI izpērk visu "BARONU" zemi APKĀRT mājām, pagalmus, KAS NEDER "ZEMES BARONIEM", kas neder NEVIENAM. Un dzīvokļu īpašnieki nostādīti dzimtcilvēka situācijā, jo likumā nav minētas viņu tiesības apstrīdēt arī izpērkamās zemes lieluma noteikšanas kritērijus.

Lasi Eiropas Cilvēktiesību tiesas noteikumu: “Lietā "Malons pret Lielbritāniju"(1984. gada 2. augusta spriedums lietā Malone v. The United Kingdom) tiesa atzinusi, ka šādam normatīvajam aktam jāatbilst arī likumības principam. TAS NEATBILSTU TIESISKAS VALSTS PRINCIPIEM, JA IZPILDVARAI DOTĀS IZVĒLES TIESĪBAS TIKTU NOTEIKTAS KĀ NEIEROBEŽOTA VARA. Tātad likumam pietiekami skaidri jānosaka kompetentām institūcijām doto pilnvaru apjoms un to īstenošanas veids, ņemot vērā noteiktā līdzekļa leģitīmo mērķi, lai sasniegtu indivīdam adekvātu aizsardzību pret patvaļīgu iejaukšanos.”

Tātad likums liek nobalsot, pieņemt lēmumu, ka PĒRKAM “kaķi maisā”, NEZINOT, CIK LIELA BŪS ZEME UN KĀDA būs IZPĒRKAMĀS ZEMES CENA. Proti, ja pašvaldības pēc saviem subjektīviem ieskatiem, turklāt ar likumu noteiktajiem interešu konflikta apstākļiem, kad tiesības ir tikai vienai pusei un kaut noteiks 5 reizes lielāku zemes gabalu pretēji tam, kāds zemes lielums mājas uzturēšanai tika aprēķināts un piesaistīts, būvējot māju, dzīvokļu īpašnieki jau reiz būs nobalsojuši – pērk “kaķi maisā”, izpirkums ir sācies un pārsūdzēt vairs to nevarēs – dzimtcilvēku tiesības!

Lasi rakstus pietiek.com: “Mūsdienu feodālisms Lauris Galiņš 02.12.2022. Pie mums var atrast paralēles ar feodālo iekārtu ar visu tās tiesībatšķirīgo kontingentu - feodāļus, viņu algotņus un pārējos iedzīvotājus, kas sadalās pa slāņiem (kastām) šī vārda nu jau pat tiesiskajā nozīmē, jautājums - kas tad ir Demokrātija? Viens likums, viena taisnība visiem? Un kas tad no tā, kas de iure pieder tautai, ir tas ko tā de facto pārvalda?”

Plašāk par likuma piešķirtām blēdībām pret dzīvokļu īpašniekiem (laikam tos uzskata par “okupantiem”, tādēļ soda viņus, atņemot jau iegūtās tiesības uz zemes pleķi zem dzīvokļa, zem mājas, nepiešķirot privatizācijas procesā vismaz nelielu zemes gabalu, kuru būtu “nopelnījuši” 50 gadus kalpojot, kaut okupētajai Latvijai, būvējot objektus, kurus veiksmīgie prihvatizētāji kopā ar zemi sagrāba tikai sev) biedrības Doma - māja, zeme pārstāvis, zinātnisko pētījumu 6 sējumu autors Juris Avotiņš jautā, lasi rakstu: https://www.pietiek.com/.../vai_pandemijas_aizsega_vara.../

“Vai pandēmijas aizsegā vara mēģinās „izstumt” „feodāļu likumu” un kadastrālo vērtību? Biedrība Doma - māja, zeme 05.04.2021. Varas gaiteņos un kabinetos, šķiet, ir sajukušas laika dimensijas dzīvojamo māju privatizācijas aspektā. Reģistros „samiksējušies” simtgadīgi veci un šodienīgi jauni apstākļi, kas rada kopīgu „ķīseli”, ko vara izvairās apspriest kā „NEPABEIGTU DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJU”. Tikmēr zeļ un plaukst „zemes baronu” jeb „jaunfeodāļu” apšaubāmās likumības „zemes iznomāšanas bizness.”

Dzintars Rasnačs un viņa vietnieks Raivis Kronbergs savulaik iztaisīja likumu, lai “balto baronu” labā savāktu no dzīvokļu īpašniekiem par kapa lieluma zemes gabala izpirkumu kopā no visām piespiedu nomas zemēm zem mājām ap 200 – 300 miljoniem EUR (ir dažādi aprēķini), turklāt UZ NEPABEIGTAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS UN NEPABEIGTAS ŠĪS ZEMES REFOERMAS HAOSA PAMATA: MĀJAS NAV NODOTAS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM, proti, mājas zemesgrāmatā reģistrētas kā pašvaldību īpašums, DZĪVOKĻI NAV SADALĪTI DZĪVOKĻU ĪPAŠUMOS (sk. Kadastrs.lv), dzīvokļi pastāv tikai kā mājas ideālās daļas utt.

Mājai un zemei ir dažādas adreses, dažādi kadastra numuri, zemesgrāmatā zemei, kas jāizpērk, nav reģistrēts apgrūtinājums, ka uz šīs zemes uzbūvēta dzīvojamās māja. Liks izpirkt virtuālu zemi. Bez ieraksta zemesgrāmatā, ka uz izpērkamās zemes ir uzbūvēta māja, kas rada kriminālu, krāpniecisku kadastrālo vērtību kā tirgus zemei bez apbūves. Neuzrādot dzīvojamo māju, būvi zemei, zem mājas kā apgrūtinājums tiek slēptas arī māju pirmpirkuma tiesības, proti, zemesgrāmatā neredzot māju uz zemes, reģistrējot šīs zemes jaunu pirkumu, zemesgrāmatas nepieprasa pirmpirkuma pieteikumu vai atteikumu. Šo un citu apstākļu dēļ nosacīti uzskatāms, ka šis likums par zemes zem mājām izpirkumu ir KRIMINĀLS LIKUMS, ko pierāda biedrības Doma - māja, zeme autora Jura Avotiņa šeit minētais raksts un kopumā viņa šī jautājuma ZINĀTNISKAIS PĒTĪJUMS, par ko ir informēta Satversmes tiesa, Saeima, Rīgas dome un Valsts kontrole, valsts prezidents, citas valsts iestādes.

Vajadzības gadījumā šie raksti un zinātnisko pētījumu visi sējumi tiks nosūtīti izvērtēšanai ES komisijai, komitejām, ANO mājokļu tiesību komitejai, kā tas tika darīts ar izdevumu “Tiesāšanās kā ķēķis” cita sakarā, grāmatu nosūtot Eiropas Cilvēktiesību tiesai (ECT), kas deva labu tiesāšanās rezultātu šajā tiesā, kaut neviens tiesnesis no apmēram 15, kuri bija sprieduši netaisnīgu tiesu, tiesājoties ar Andri Šķēli, Latvijā netika sodīti un laikam turpina blēdīties kā uzvarētāji.

Nobeigumā lasiet rakstu, kurā ir minētas saites arī uz citām publikācijām par šo tēmu: https://pietiek.com/.../balso,_ka_perc_kaki_maisa,_tev.../

Novērtē šo rakstu:

53
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Šprotes nepieņems cūku labturības prasības

FotoJa kādam ir klusas aizdomas, ka mēs te sēdēsim un gaidīsim vēl vienu okupāciju – jums ir jālasa tālāk. Ja kāds domā, ka virsrakstā pieminētais dzīvnieks ir nacionālā naida kurināšana – lasiet, lasiet… Starp citu, likums par cūku labturības prasībām ik pa laikam tiek pilnveidots. Meklējiet rakstos. Kas attiecas uz šprotēm – tās ar cūkām kopā neiet ne pēc dzīvesveida, ne pēc garšas. Un jūs labi saprotat, ko šo rindu autors ar to ir domājis.
Lasīt visu...

6

Ja reiz prezidents dod „mājienu ar mietu”, tad mēs, protams, atvainosimies

FotoLsm.lv 24.februārī Ukrainas kara gadadienā savā komiksu sadaļā publicēja autores Gundegas Evelones "Cūku komiksu" ar nosaukumu "Ukrainai ir jāuzvar". Šie komiksi ir zīmējumi par aktuālo Latvijā un pasaulē. Komiksam ir sava "cūku" izcelsmes leģenda, kas atrodama pie katra jaunākā komiksa. Faktiski cūka komiksā var būt ikviens no mums. 
Lasīt visu...

21

Izglītības reforma kā valsts pārvaldes vājuma spoguļattēls

FotoProblēmas VAS “Pasažieru vilciens” darbībā un neauglīgās diskusijas par skolu reformu kārtējo reizi apliecina valsts izpildu varas ieslīgšanu pamatīgā attīstības krīzē, taču šis fakts netiek īsti pat atzīts. Līdz ar to iztrūkst kritiskas analīzes.
Lasīt visu...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

Redzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši...

Foto

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

Bet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas,...

Foto

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

Politiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas...

Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu "sabiedrisko" mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...