Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vai Latvijā ir vai nav feodālisms? Atbildi var saskatīt bijušā tieslietu ministra Dzintara Rasnača (Nacionālā apvienība) slavenajā garadarbā, kas domāts kā „labdarības” un pretimnākšanas likums aptuveni 110 000 dzīvokļu īpašniekiem – „Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kas pieņemts laikam “ar latvisku Latviju sirdī “.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 25. novembrī. Valsts prezidents E. Levits to izsludinājis 2021. gada 7. decembrī. Likums stāsies spēkā no 01.01.2023.g., kas būs lielas daļas tautas - 110 000 dzīvokļu īpašnieku vai 330 000 šo ģimeņu locekļu (110 000 x 3) piesmiešana un pazemošana.

Kādēļ tāds vērtējums? Lasi likuma 5. pantu. Atsavināšanas tiesības izmantošanas procesa uzsākšana: “(1) Lai uzsāktu atsavināšanas tiesības izmantošanas procesu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu… “

Kam vajadzīga šāda ņirgāšanās par 330 000 cilvēku, ja tas ir labdarības likums. Izskatās tas pats: dzīvojamā māja, pieņemiet lēmumu vai pirksiet lauksaimniecības kombainu vai ziloni mājai - ha, ha. Likumā nosakiet zemes "ATSAVINĀŠANAS" tiesības, nosakiet pienākumu pašvaldībām pabeigt māju privatizāciju, pabeigt zemes reformu, nosakiet zemes lielumu, cenu un piedāvājiet pirkumu, nevis ar apsmieklu, kad nekas nav sakārtots, pabeigts.

Lasi likumu, kur noteikts nobalsot par zemes pirkšanu kā par "kaķi maisā", kā vergiem, dzimtcilvēkiem - jums nekas nav jāzina, balsojiet vien, tas ir, likums https://likumi.lv/.../328166-piespiedu-dalita-ipasuma.... Nekas, ja likums APKRĀPJ TAUTU, kas tevi nostāda fakta priekšā - tu jau balsosi "ar latvisku Latviju sirdī", neatteiksies tikt pie "MŪŽA ZEMES", ko jau tev agrāk atņēma, nepiešķīra, un nobalsos vairākums dzīvokļu, ka pirks - ha, ha.

Pamēģini vēlāk, citos divos balsojumos, kad jau uzzināsi šaušalīgo zemes izpirkuma cenu un to, ka jāpērk visa nederīgā kvartāla zeme, jo likumā skaidri noteikts, ka to vairs pārsūdzēt nevar. Nebalsosi, nepirksi, kaut tev tiks piedāvāts pirkt visu kvartālu par daudziem tūkstošiem EUR? Nekā, TEV PIEDZĪS MAKSĀT izpirkuma summu, un BANKAS PROCENTUS maksāsi gadu desmitiem, JO VIENREIZ JAU ESI NOBALSOJIS, KA PIRKSI, un tiesa nospriedīs - nemāni varu, maksāsi raudādams, tu, vergs, tev vairs nav izvēles, ja reiz esi piekritis, ka pirksi vienalga ko un vienalga, par cik lielu summu.

Proti, pašvaldībām ar atsauci uz citu likumu piešķirtas neierobežotas, subjektīvas tiesības lemt par zemes lielumu bez formulas un bez kritērijiem, faktiski aizmuguriski, jo dzīvokļu īpašniekiem šajos likumos nav noteiktas tiesības to apstrīdēt, bet, ja strīdēsies, tev pateiks - mēs, pašvaldība, visu noteicām pēc likuma, un tiesa tā arī nolems - jāmaksā par visas "balto baronu" zemes izpirkumu, kas atrodas kaut kur apkārt mājai, kaut zemesgrāmatā nav ziņu, ka uz šīs zemes ir uzbūvēta tava māja.

Zemes izpirkuma likuma 5.6.pants nosaka, ka “šajā likumā noteiktajā kārtībā noteiktās un reģistrētās atsavināmās ZEMES PLATĪBA un robežas NAV apstrīdamas un pārsūdzamas”.

7.5.pants: “Ja PAŠVALDĪBA KONSTATĒ, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu nepieciešams pārskatīt, pārskatīšanu veic likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju." Lasi likuma 28. pantu: “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana : (1) Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un robežas nosaka, ja:

(2) Nosakot privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, ņem vērā normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteikumus, it sevišķi:1) esošo apbūvi; 2) apbūves parametrus; 3) pagalmu plānošanas noteikumus; 4) to, lai nodrošinātu piekļuvi, pieejamību transporta infrastruktūrai, nepieciešamo inženierkomunikāciju tīklu u.c.; 5) to, LAI pēc privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas ZEMES GABALA ĪPAŠNIEKAM būtu iespēja IZMANTOT ATLIKUŠO ZEMES GABALA DAĻU atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim.”

Lasi: likums spļauj virsū jau iegūtām tavām tiesībām, kas noteikts CL Ievada 3.pantā, ka, būvējot māju, jau bija aprēķināts mājas uzturēšanai nepieciešamais apbūves zemes gabals un piesaistīts mājai. Ha, ha, te nu ir Dzintara Rasnača gādība par zemes baroniem, LAI izpērk visu "BARONU" zemi APKĀRT mājām, pagalmus, KAS NEDER "ZEMES BARONIEM", kas neder NEVIENAM. Un dzīvokļu īpašnieki nostādīti dzimtcilvēka situācijā, jo likumā nav minētas viņu tiesības apstrīdēt arī izpērkamās zemes lieluma noteikšanas kritērijus.

Lasi Eiropas Cilvēktiesību tiesas noteikumu: “Lietā "Malons pret Lielbritāniju"(1984. gada 2. augusta spriedums lietā Malone v. The United Kingdom) tiesa atzinusi, ka šādam normatīvajam aktam jāatbilst arī likumības principam. TAS NEATBILSTU TIESISKAS VALSTS PRINCIPIEM, JA IZPILDVARAI DOTĀS IZVĒLES TIESĪBAS TIKTU NOTEIKTAS KĀ NEIEROBEŽOTA VARA. Tātad likumam pietiekami skaidri jānosaka kompetentām institūcijām doto pilnvaru apjoms un to īstenošanas veids, ņemot vērā noteiktā līdzekļa leģitīmo mērķi, lai sasniegtu indivīdam adekvātu aizsardzību pret patvaļīgu iejaukšanos.”

Tātad likums liek nobalsot, pieņemt lēmumu, ka PĒRKAM “kaķi maisā”, NEZINOT, CIK LIELA BŪS ZEME UN KĀDA būs IZPĒRKAMĀS ZEMES CENA. Proti, ja pašvaldības pēc saviem subjektīviem ieskatiem, turklāt ar likumu noteiktajiem interešu konflikta apstākļiem, kad tiesības ir tikai vienai pusei un kaut noteiks 5 reizes lielāku zemes gabalu pretēji tam, kāds zemes lielums mājas uzturēšanai tika aprēķināts un piesaistīts, būvējot māju, dzīvokļu īpašnieki jau reiz būs nobalsojuši – pērk “kaķi maisā”, izpirkums ir sācies un pārsūdzēt vairs to nevarēs – dzimtcilvēku tiesības!

Lasi rakstus pietiek.com: “Mūsdienu feodālisms Lauris Galiņš 02.12.2022. Pie mums var atrast paralēles ar feodālo iekārtu ar visu tās tiesībatšķirīgo kontingentu - feodāļus, viņu algotņus un pārējos iedzīvotājus, kas sadalās pa slāņiem (kastām) šī vārda nu jau pat tiesiskajā nozīmē, jautājums - kas tad ir Demokrātija? Viens likums, viena taisnība visiem? Un kas tad no tā, kas de iure pieder tautai, ir tas ko tā de facto pārvalda?”

Plašāk par likuma piešķirtām blēdībām pret dzīvokļu īpašniekiem (laikam tos uzskata par “okupantiem”, tādēļ soda viņus, atņemot jau iegūtās tiesības uz zemes pleķi zem dzīvokļa, zem mājas, nepiešķirot privatizācijas procesā vismaz nelielu zemes gabalu, kuru būtu “nopelnījuši” 50 gadus kalpojot, kaut okupētajai Latvijai, būvējot objektus, kurus veiksmīgie prihvatizētāji kopā ar zemi sagrāba tikai sev) biedrības Doma - māja, zeme pārstāvis, zinātnisko pētījumu 6 sējumu autors Juris Avotiņš jautā, lasi rakstu: https://www.pietiek.com/.../vai_pandemijas_aizsega_vara.../

“Vai pandēmijas aizsegā vara mēģinās „izstumt” „feodāļu likumu” un kadastrālo vērtību? Biedrība Doma - māja, zeme 05.04.2021. Varas gaiteņos un kabinetos, šķiet, ir sajukušas laika dimensijas dzīvojamo māju privatizācijas aspektā. Reģistros „samiksējušies” simtgadīgi veci un šodienīgi jauni apstākļi, kas rada kopīgu „ķīseli”, ko vara izvairās apspriest kā „NEPABEIGTU DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJU”. Tikmēr zeļ un plaukst „zemes baronu” jeb „jaunfeodāļu” apšaubāmās likumības „zemes iznomāšanas bizness.”

Dzintars Rasnačs un viņa vietnieks Raivis Kronbergs savulaik iztaisīja likumu, lai “balto baronu” labā savāktu no dzīvokļu īpašniekiem par kapa lieluma zemes gabala izpirkumu kopā no visām piespiedu nomas zemēm zem mājām ap 200 – 300 miljoniem EUR (ir dažādi aprēķini), turklāt UZ NEPABEIGTAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS UN NEPABEIGTAS ŠĪS ZEMES REFOERMAS HAOSA PAMATA: MĀJAS NAV NODOTAS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM, proti, mājas zemesgrāmatā reģistrētas kā pašvaldību īpašums, DZĪVOKĻI NAV SADALĪTI DZĪVOKĻU ĪPAŠUMOS (sk. Kadastrs.lv), dzīvokļi pastāv tikai kā mājas ideālās daļas utt.

Mājai un zemei ir dažādas adreses, dažādi kadastra numuri, zemesgrāmatā zemei, kas jāizpērk, nav reģistrēts apgrūtinājums, ka uz šīs zemes uzbūvēta dzīvojamās māja. Liks izpirkt virtuālu zemi. Bez ieraksta zemesgrāmatā, ka uz izpērkamās zemes ir uzbūvēta māja, kas rada kriminālu, krāpniecisku kadastrālo vērtību kā tirgus zemei bez apbūves. Neuzrādot dzīvojamo māju, būvi zemei, zem mājas kā apgrūtinājums tiek slēptas arī māju pirmpirkuma tiesības, proti, zemesgrāmatā neredzot māju uz zemes, reģistrējot šīs zemes jaunu pirkumu, zemesgrāmatas nepieprasa pirmpirkuma pieteikumu vai atteikumu. Šo un citu apstākļu dēļ nosacīti uzskatāms, ka šis likums par zemes zem mājām izpirkumu ir KRIMINĀLS LIKUMS, ko pierāda biedrības Doma - māja, zeme autora Jura Avotiņa šeit minētais raksts un kopumā viņa šī jautājuma ZINĀTNISKAIS PĒTĪJUMS, par ko ir informēta Satversmes tiesa, Saeima, Rīgas dome un Valsts kontrole, valsts prezidents, citas valsts iestādes.

Vajadzības gadījumā šie raksti un zinātnisko pētījumu visi sējumi tiks nosūtīti izvērtēšanai ES komisijai, komitejām, ANO mājokļu tiesību komitejai, kā tas tika darīts ar izdevumu “Tiesāšanās kā ķēķis” cita sakarā, grāmatu nosūtot Eiropas Cilvēktiesību tiesai (ECT), kas deva labu tiesāšanās rezultātu šajā tiesā, kaut neviens tiesnesis no apmēram 15, kuri bija sprieduši netaisnīgu tiesu, tiesājoties ar Andri Šķēli, Latvijā netika sodīti un laikam turpina blēdīties kā uzvarētāji.

Nobeigumā lasiet rakstu, kurā ir minētas saites arī uz citām publikācijām par šo tēmu: https://pietiek.com/.../balso,_ka_perc_kaki_maisa,_tev.../

Novērtē šo rakstu:

51
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Raidījumam “Nekā personīga” jāatsauc viltus ziņas

FotoStarptautiskais preču tirdzniecības uzņēmums „TELF AG” pieprasa atsaukt uz viltus ziņām balstītus apmelojumus, kurus kā sensacionālu sižetu “Caur Latviju akmeņogles eksportē firma, kas vainota “Vagner” grupas finansēšanā” svētdien, 15. janvārī skatītājiem piedāvāja Artas Ģigas (attēlā) vadītās producentu grupas  RedDotMedia raidījums “Nekā personīga”.
Lasīt visu...

21

Jana Brēmera 1. vēstule pigmejiem. Nobeigums

FotoES un ASV stratēģiskie mērķi šobrīd sakrīt, abiem vajadzīga Krievijas paralīze. ES – lai izdzīvotu, bet ASV - lai saistītu Krieviju kā Ķīnas partneri un sabiedroto. Nav noslēpums, ka Ķīnas neitralizēšanai angloamerikāņu pasaule nolēmusi veidot jaunu bloku AUKUS, kur ietilptu visas Britu sadraudzības valstis un, iespējams, Japāna.
Lasīt visu...

21

Jana Brēmera 1. vēstule pigmejiem

FotoBezgalīgi var vērot uguni, mākoņus, pa upi peldošus liberāļu līķus un aktīvo idiotu rosību, mēģinot vadīt Latvijas valsti. Acīmredzami, ka šī vadīšana ir pilnīgi ačgārna un nekādus rezultātus nedod. Un tas ir saprotams, jo valsts stūre ir nodevēju, nejēgu, ārzemju aģentu un politisku pigmeju rokās. Savukārt propagandas nomāktie ierindas pigmeji, kas izglītības dēļ nespēj saprast visa notiekošā jēgu, ir cietēji, jo tiek maldināti, izdilst un iet mazumā.
Lasīt visu...

3

Vēsturnieku komisiju es nolikvidēju, bet tagad nāk prezidenta vēlēšanas – varētu vietā uzcirst veselu institūtu

FotoDāmas un kungi! Godātie skolotāji! Es tiešām priecājos par šo vēstures skolotāju konferenci. Tas, manuprāt, Latvijas valstij ir ļoti būtisks temats.
Lasīt visu...

21

Īsumā par “visu ģimeņu” absurdu

FotoValstī, kurā pietiek pavisam reālu un steidzami risināmu problēmu, ir mēģinājumi pacelt dažu jautājumu aktualitāti ar iespējami lielāku troksni. T.s. “partnerattiecību”, “visu ģimeņu” (vienalga, kā tagad sauc mēģinājumus panākt viendzimuma laulību atzīšanu) tēma nav tā, kurai es gribētu veltīt sevišķi daudz uzmanības. Bet troksnis ir liels, un tāpēc ir vērts atkārtot dažas lietas, kas ir aksiomas.
Lasīt visu...

21

Medikamentu pieejamības atslēga – vietējie ražotāji

FotoNav noslēpums, ka nu jau vairākus mēnešus akūti trūkst zāļu gan aptieku plauktos, gan slimnīcās. Kāpēc tā? Lai gan Latvijas farmācijas nozarei ir daudz, ko piedāvāt – izcila zinātniskā bāze, vērtīgas tradīcijas, patiešām kvalitatīvi un konkurētspējīgi produkti, tomēr 95% zāļu tirgus veido importa produkti.
Lasīt visu...

21

Mēs salauzām izglītības mugurkaulu un nogrāvām izglītības pamatus

FotoAtgriežos pie šīs bildes, jo tai ir lielāka jēga, nekā šķiet ar pirmo acu uzmetienu. Pusgadu pastrādājot skolā, es sapratu, ka mani priekšstati par izglītības sistēmas degradācijas procesu ir nepilnīgi. Neteikšu, ka tagad es visu saprotu līdz galam, bet dažas lietas noteikti esmu sapratis labāk. Un viens secinājums ir šāds: mūsu izglītības sistēma tika nolemta kraham nevis tajā brīdī, kad mēs sākām ieviest degradējošas mācību programmas, bet tad, kad mēs salauzām izglītības procesa ētisko mugurkaulu.
Lasīt visu...

21

Izdevusies valsts

Foto1. Es šodien, 2023.gada 18.janvārī saņēmu kārtējo Latvijas Republikas tiesas spriedumu ar tūkstošu eiro sodiem par “distancēšanos neievērošanu” pirms vairāk nekā diviem gadiem. Ar mani “nedistancējās” daži cilvēki, ar kuriem draudzīgi parunājām. Par to mūs izdrāza “izdevusies valsts”, kaut gan neviens necieta, nevienam no klātesošajiem nekas ļauns netika nodarīts un arī šodien pasaulē ir jau pierādīts, ka distancēšanās bija lielākais absurds pasaules vēsturē.
Lasīt visu...

21

Mammu, es gribu, mammu, es gribu, es gribu, gribu, gribu, gribu, gribu!

FotoJaunā Rīgas teātra (JRT) Lāčplēša ielas mājas remonts turpinās jau 5 gadus un ir atkal iestrēdzis. Darbu pabeigšanas termiņš atkal nav zināms, un pašlaik jau tiek runāts par līguma laušanu starp darba pasūtītāju (Valsts nekustamie īpašumi) un celtniekiem (Skonto). Tas savukārt nozīmētu remonta beigu atlikšanu vēl uz 2-3 gadiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vai, izmetot no mācību satura vēsturi, neesam rīkojušies līdzīgi kā traks cilvēks, kas stāda ķiršu mīkstumus?

Sākot pārdomas par vēsturnieku tikšanos ar valsts prezidentu (13.01.23.) ienāca...

Foto

Kādu nacionālismu mums vajag?

Ir laiki, kuros notiek viss, kas sakrājies desmitgadēs. Kopš Krievijas pilna apmēra uzbrukuma Ukrainai ir sācies tieši šāds laiks. Prasība pēc atbrīvošanās...

Foto

Kariņš saistībā ar plūdiem Jēkabpils novadā kārtējo reizi demonstrē nespēju uzņemties krīzes vadību

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saistībā ar plūdiem Jēkabpils novadā kārtējo reizi demonstrē nespēju...

Foto

Kā Ašeradens restartēs VID?

Finanšu ministra postenis pārsvarā pienākas premjera partijai. Bez valsts budžeta vadības finanšu ministra pārziņā ir arī valsts asinsrite – nodokļu maksātāju veiktie...

Foto

Iestājamies pret Andas Nulles reputācijas graušanu un profesionālās darbības ierobežošanu

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) atkārtoti vērsusies pie valsts prezidenta, ministru prezidenta un veselības ministres par atsauktās...

Foto

Stigmatizētājus – pie atbildības!

Pagājušā gada 15. decembrī 14.Saeima noraidīja likumprojektu “Civilās savienības likums”, kam bija jākalpo par tiesisko pamatu visu ģimeņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai, lai...

Foto

Bīstamās garšas – veipošanas spožums un posts!

Kopš elektronisko cigarešu izgudrošanas veipošana ir kļuvusi par vienu no pasaulē populārākiem nikotīna uzņemšanas veidiem. Sākotnēji radītas kā viens...

Foto

Kremlini un globālisti vienojas latviešu valodas noniecināšanā

Jautājums par latviešu valodas lomu un vietu Latvijas valstī nepazūd no dienaskārtības jau kopš neatkarības atjaunošanas pirmajām dienām. Lai...

Foto

Trūkst sīko vagariņu

“Nekonkurētspējīga piedāvātā atalgojuma dēļ Ārlietu ministrija saskaras ar darbinieku trūkumu, taču šī problēma ir arī citās valsts pārvaldes iestādēs,” publiski vaimanā ārlietu ministrs...

Foto

Ja vairākums grib tā dzīvot, tad lai arī tā dzīvo

Mani domubiedri. Ļaudis, kuri domā līdzīgi man. Ļaudis, kuri redz nolaisto valsti, nolaisto izglītību, nolaisto visu,...

Foto

Vai īstais brīdis skatīt tarifu pieteikumu?

14. decembra LTV raidījumā Kas notiek Latvijā piedalījās Augstsprieguma tīkla (AST) un Sadales tīkla (ST) vadība, ekonomikas un topošais finanšu ministrs, vairāki eksperti. Vispirms atgādināšu, ka 2000.gadā...

Foto

Marksisms vienmēr centies balstīties tieši uz šīm starpslāņu aprindām

Pēc tam, kad Saeimas Juridiskā komisija 6. decembrī nolēma apturēt darbu pie Civilās savienības likuma, bet Saeima...