Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

haralds

13.11.2011. 01:06

jālūdz Radītājs, lai KNĀB'im neuznāk „vajadzības gadījums”!
sikolōgi vispār daudz muld, tak paretam šo to prātīgu arī pasaka - par provi, ka labāk teikt ne «man vajag!» un vēderu gaisā, bet formātā «būtu labi, ja es varētu ...».

Atbildēt

vilis

08.11.2011. 05:03

Auglim vajag laiku lai nobrieztu.Ēdot zaļus augļus var piemesties pļūtka.

Atbildēt

haralds

[R] 08.11.2011. 02:08

kaķa smiekli - Ikvienam vajag dzīvot un rīkoties tā, lai tiesībsargajošajām iestādēm nebūtu ne mazākā iemēsla, bla, bla, bla (ļeru, ļeru, ļeru - angļu val. - red. piez.).
sure! un šis princips ir universāls un nav atkarīgs ne no valsts, ne no tās likumdosanas, ne no tajā pastāvošās iekārtās, ne no tā, vai tiesībsargājošās iestādes ir NKVD, STASI, SECURITE, FIB, CIP, KGB, GRU, OBHSS vai GESTAPO!

Lobējošā lapsa - «bet ne profesionāli lobējošā (tas ir algu saņem, bet kvalitātes nav).».

nejauc profesionālu ar profesionālā līmenī esošu / profesionāliem kritērijiem atbilstošu. (es ne par būtību, bet par terminolōģiju.)

Atbildēt

kaķa smiekli

07.11.2011. 15:01

Ikvienam vajag dzīvot un rīkoties tā, lai tiesībsargajošajām iestādēm nebūtu ne mazākā iemesla pat pēc n-tiem gadiem celt gaismā kkādas kompras, tad viss būs OK un nevajadzēs te nodarboties ar vaimanoloģiju un mazu bērnu biedēšanu ar sliktajiem onkuļiem, kuri atnāks pusnaktī.:DD

Atbildēt

SERIĀLS. SĒRIJA 1 - ?

07.11.2011. 12:16

Latvijas republikas augstākā tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkoviča kgam,

[..]

iesniegums.

SERIĀLA I DAĻA. 2011.gada 29.jūnijā Jums aprakstīju (piel. 1., 1lp.), kā Rīgas pilsētas Kurzems rajona pirmās instances tiesnese Marita Šalta 2011.gada 19.aprīļa atklātā tiesas sēdē apzināti viltoja tiesas sēdes protokolu, nepatiesi ierakstot tajā manas un liecinieka liecības, kā rezultātā Spriedums apzināti tika rakstīts uz viltotu faktu pamata un šajā sakarā uzdevu Jums jautājumu: „Lūdzu sakiet, vai tiesnese Marita Šalta ir vai nav pārkāpusi likumu, sakarā ar nepatiesības paušanu?”
Manuprāt atbildē nebija sevišķi jānomokās, jo atbildot bija jāpasaka tikai seši vārdi: „jā - Marita Šalta ir pārkāpusi likumu”, vai – „nē - Marita Šalta nav pārkāpusi likumu”.
Jums arī skaidroju, ka Jūs, neatbildot uz manu jautājumu pēc būtības, pārkāpāt LR Satversmes 89., 91. un 104.pantā man noteiktās tiesības, ka amatpersonai jāatbild uz pilsoņu iesniegumu vai sūdzību pēc būtības, jo, aprakstot visu to ko Jūs minat savā rakstā Nr.10.1/11.1847 (piel. 2., 1lp.) -: „Jūs esat izmantojis savas likumā paredzētās tiesības un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2011.gada 19.aprīļa spriedumu pārsūdzējis, iesniedzot apelācijas sūdzību”, es jau biju iepriekš izdarījis, bet Jūs savā rakstā tikai aprakstījāt manas jau veiktās darbības, tā neatbildot man uz manu jautājumu pēc būtības, tādēļ nākamajā iesniegumā (piel. 3., 1lp.) atkārtoti lūdzu un vēl joprojām lūdzu Jūs atbildēt uz maniem jautājumiem:
1. lūdzu sakiet, vai tiesnese Marita Šalta – „ir”, vai – „nav” pārkāpusi Krimināllikuma 289.pantu (pierādījumu viltošana) - ņemot vērā manis augstāk minētos faktus, kur saskatāms, ka tiesnese Marita Šalta apzināti sagrozījusi (viltojusi) tiesas sēdes protokolu.)?
2. lūdzu sakiet, vai Jūs esat vai neesat pārkāpis LR Satversmes 104.pantu, jo neatbildējāt pēc būtības uz manu 2011.gada 29.jūnija sūdzību?

SERIĀLA II DAĻA. Jūsu augstāk pieminētais Jūsu ieteikums - pārsūdzēt Rīgas Kurzemes rajona tiesneses Marutas Šaltas 2011.gada 19.aprīļa prettiesisko lēmumu apelācijas tiesai, tika izpildīts un lieta apelācijas kārtībā tika izskatīta 26. un 28.septembrī, kuru izskatīja apgabaltiesas tiesneses Lidija Pliča, Ilze Celmiņa un Gunta Ozoliņa. Lietas izskatīšana pēc būtības 28.septembrī netika nobeigta, tādēļ to atlika līdz 2011.gada 2.novembrim.
2011.gada 3.oktobrī saņemtajā tiesas sēdes protokolā saskatīju apzinātu tiesas mēģinājumu viltot liecinieka liecības un faktu, kad, pasludinot pārtraukumu uz četrām minūtēm, tiesas sastāvs nepameta tiesas zāli, bet turpināja sarunāties ar otru lietas dalībnieku: arodbiedrības „LABA” priekšsēdētāju Raimondu Gaili, kuram tiek apšaubīts nosūtītais fakss, jo tiek uzskatīts, ka tas ir viltots, un SIA „Rīgas satiksme” pārstāvi Ervīnu Dakšu - par juridisku jautājumu problemātiku un risinājumiem (kas ir saistībā ar izskatāmo lietu, ko fiksēja uz galda atstāts diktofons, kura ieraksts ir par pamatu tiesas objektivitātes apšaubīšanai), ko iesniegtajās piezīmēs pie protokola 6.oktobrī atklāju tiesai (piel. 4., 3lp.).

SERIĀLA III DAĻA. 2011.gada 19.oktobrī (piel. 4., 1lp.) Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu tiesnese Lidija Pliča man raksta: „...Konkrētās civillietas izskatīšanas laikā [..] nav pieteicis noraidījumu tiesas sēdēs priekšsēdētājai Lidijai Pličai, taču atbilstoši ētikas normām tiesnesim par sevis atstatīšanu jāizlemj neatkarīgi no tā, vai procesa dalībnieki ir izmantojuši savas tiesības pieteikt noraidījumu tiesai.
Pēc konkrētās civillietas saņemšanas tiesneses Lidijas Pličas lietvedībā, prasītājs [..]ārpus tiesas sēdes vairāk kārt ir izteicis šaubas par tiesneses objektivitāti gan sakarā ar izskatāmo lietu, gan sakarā ar jau izskatīto civillietu viņa prasībā...”,
nolēmuma daļā - sakot:
„[..]pamatojoties uz minēto (konstatējuma daļā) un vadoties no likuma „Par tiesu varu” 14.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu un Civilprocesa likuma 229.pantu un 230.pant, nolēmu atstatīt sevi (pasvītrojums mans) – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesi Lidiju Pliču no civillietu materiālu [..](autobusa vadītāja) prasībā pret Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības par visu darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu sakarā ar [..]apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2011.gada 19.aprīļa spriedumu izskatīšanas. Lēmums nav pārsūdzams”.
Uzskatu, ka sava lēmuma „atstatīt sevi” konstatējošajā daļā tiesnese Lidija Pliča ir samelojusi, jo es ārpus tiesas telpām ar viņu nekad un nekur nebiju ticies, tātad - nekad man nebija bijusi iespēja, kā saka Lidija Pliča: „ārpus tiesas sēdes vairāk kārt ir izteicis šaubas par tiesneses objektivitāti gan sakarā ar izskatāmo lietu, gan sakarā ar jau izskatīto civillietu viņa prasībā”, izteikt kādas šaubas par tiesnesi, bet, patiesības labad, pieļauju, ka viņa par sevi ir lasījusi interneta komentārus: „nevalstiskais sektors, 20.01.2008 18:33 Tieslietu ministram Bērziņam. Gaidiet, ļoti daudzi cilvēki sūdzās par Pliču, tikai advokāti izvairās Jums rakstīt sūdzības par viņu, jo negrib pazaudēt viņas labvēlību un zelta āderi. Savukārt nevalstiskām organizācijām nav nekādu noslēpumu un drīz Jūs saņemsiet desmitiem un pat simtiem sūdzību par Pliču, sākot jau no laika, kad viņa strādāja Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā. Sāls ir tā, ka sūdzības cilvēkiem palīdzēs sastādīt viņas pašas kādreizējie kolēģi, kas zina, kādas nelikumības darās pie Pličas. Protams, Pliča var pasmieties un paņirgt par to... bet arī Tālere un Poļikarpova neticēja. Palīdzēsim Latvijai atbrīvoties no korumpētiem un engodīgiem tiesnēšiem, kas parazitē uz cilvēku nelaimes rēķina! fakts, 20.01.2008 18:35 Divkose un karjeriste.” Tā vēl un vēl: www..., LETA 20. janvāris 2008 17:06 komentāros pēc raksta: “Izbeidz disciplinārlietu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Pliču”(59).
Uzskatu, ka Lidija Pliča, lai nākamajā tiesas sēdē no manis nesaņemtu apkaunojošu sagaidāmo noraidījumu tiesai, jo tiesnese bija pārkāpusi likumu, ar savu lēmumu „atstatīt sevi” ir centusies izvairījusies no atbildības, kas ir disciplināri sodāms pēc „Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma” 3.pantā paredzēto tiesību, tādēļ man atkal radušies jautājumi Jums:
3. vai tiesnese Lidija Pliča pārkāpusi likumu un būtu disciplināri sodāma pēc „Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma” 3.pantā paredzēto tiesību, izdarot manis fiksēto procesuālo pārkāpumu?
4. vai tiesnese Lidija Pliča neapmeloja mani - savos atstādināšanās iemeslos vainu uzveļot uz manīm, ka - es esmu pie vainas, ka viņai ir jāatstata sevi no civillietas, jo es it kā kaut kur, kaut ko esmu runājis un kaut kādā veidā apšaubījis viņas objektivitāti un taisnīgumu un, ka kādreiz biju pārsūdzējis viņas izskatītu civillietu.? (Atbildi varat sniegt vieglajā valodā ar – „jā” vai „nē”).
Pēc manas pieredzes, tiesneši tik vienkārši nenoraidās, jo 2011.gada 7.jūnijā izmēģinājos noraidīt Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesnesi Marutu Šaltu, piesakot tai noraidījumu - izsakot neuzticību, civillietā prasībā pret SIA „Rīgas satiksme” par disciplinārsoda atcelšanu, pamatojoties uz to, ka tiesnese jau iepriekš bija izskatījusi citu manu prasību pret atbildētāju, kurā viņa bija taisījusi neobjektīvu un nepamatotu spriedumu, bet Maruta Šalta, atšķirībā no Lidijas Pličas, nenodevās paššaustīšanai un nemeklēja vainu citos, bet veica veiklus manevrus likuma pantos un 7.jūnija lēmumā par manu noraidījumu saka: „Novērtējusi noraidījuma pamatojumu, tiesnese uzskata, ka tas pieteikts nepamatoti, neatbilst Civilprocesa likuma 19.panta pirmajā daļā minētajiem noraidījuma pamatiem, prasītāja apgalvojumi par tiesneses M.Šaltas neobjektivitāti pamatojas vienīgi uz apgalvojumiem un tādēļ nevar būt par pamatu tiesneses noraidījumam”. (piel. 5., 1lp.)
Marutas Šaltas pieminētā iepriekš izskatītā lieta ir – šī, par kuru ir runa šajās lappusēs, kur Maruta Šalta pirmajā instances tiesā taisīja nelikumīgu spriedumu uz viltota protokola pamata un kura turpinājumā ir nonākusi apelācijas tiesā pie Lidijas Pličas, un tās faktu izklāsts ietverts jautājumā Nr.1 un tālākajos punktos un tā atkal pa riņķi.

SERIĀLA IV DAĻA. Atliktās lietas izskatīšana pašreiz nozīmēta uz 2011.gada 12.decembri. Par tiesnesi nozīmēta, vai vinnējusi lozi, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Lauma Volberga. Aiz garlaicības ieguglēju internetā Laumas Volbergas vārdu un man no tā atpeldēja sekojošas ziņas: „20.06.2003. Lauma Volberga. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs. Tīšs likuma pārkāpums tiesas lietas izskatīšanā. Uzlikts disciplinārsods – piezīme”. Komentāri: „bundzis, 14.06.2003 09:45. Šitā tiesnese ir riktīga maita. Nu neviens man nekad neiestāstīs, ka tiesā kaut kas notiek bez tiesneses ziņas. Bet ja nu pēkšņi viņa nezin, kas notiek tiesā, tad vienalga ir jāpadzen, jo nespēj kontrolētsituāciju.”
Cienītais Ivar Bičkoviča kungs, gribās man to vai negribās, bet man rodas jautājums:
5. cik šim SERIĀLAM būs vēl sērijas (uz šo jautājumu, atšķirībā no iepriekšējiem četriem jautājumiem, ja negribat, varat neatbildēt)?

2011.gada 4.novembrī.
SIA „Rīgas satiksme” autobusa vadītājs: [..] /................./

Atbildēt

Lobējošā lapsa

07.11.2011. 12:01

, bet ne profesionāli lobējošā (tas ir algu saņem, bet kvalitātes nav).

Atbildēt

hhh

07.11.2011. 11:13

Tā vilkaču pagonēs visatļautība ir neaprakstāma. Kāda tur tiesiska valsts

Atbildēt

X k-dze

07.11.2011. 09:12

Kāpēc tikai KNAB... Jebkurai VDI ir savs kompru arhīvs, kurš var tikt likts lietā grūtos brīžos :) Tas ir viens no manipulāciju formātiem, kuru, starp citu, dāmas un kungi, piekopj visā pasaulē.
Paņemsim to pašu bin Ladenu. Ja kāds tic tam, ka pēkšņi, pēc n-tajiem gadiem un ofensīvām, ASV superdienesti uzgāja šī kunga mītni, tad var arī mierīgi ticēt Santa Klausam.
Viss jau bija zināms krietni vien ātrāk, taču politiskā situācija prasīja to "atklāt un likvidēt" tieši tajā brīdī, kad tas tika izdarīts :)

Tā kā - par to nav jāstreso.

Atbildēt

haralds

[R] 07.11.2011. 04:46

and the question is - vai „vajadzības gadījumā” KNAB var „atcerēties” arī iesniegumus, kuri iesniegti vēl pirms padumjās varas krišanas / pašlikvidēšanās OBHSS?

Atbildēt

vispārcilvēcisks morāls tikumisks pamats> VSV

06.11.2011. 23:25

varu piekrist vienā no Jūsu izvirzītiem apsvērumiem, robežas stap ONAP, Prokuratūru un KNAB, SAB ievelk tieši tie kuri slēpj savus noziegumuA. Štālbergam slēpt nav ko, jo jau 2004.gadā penīja lielu naudu, bet vilkaste 2004.gada 14.jūnijā izkrāpa USD 600,000-.

Vienīgi paprasot savu naudu atpakaļ izrādījās šīs ģimenes darbībam kopā ar Vaškēviču saistīta ar to kā apmelot, apsudzēt cilvēkus no kā pašiu izkrāpausi naudu.

Un neko nemainīs tiesas spriedumi pret Štālbergu, vai attaisnojoši, vai notiesājuši - Vilkaste jau izkrāpa, jau piesavinājās un tagad -aizsargājās un novērš no sevis uzmanību !!!!!!!!!!!

Atbildēt

ANNA

06.11.2011. 21:32

Neviena pasaules valstī KNAB un citas tiesībsargājošās iestades nav mīlētas, jo, diemzēl liela daļa sabiedrības sava labuma gūšanai pārkāpj likumus. Lato Lapsa prot izmantot sabiedrības daļas vēlmi lasīt dzelteno presi, sensācijas, kuras ir pamatotas ar paša rakstītāja pieņēmumiem un subjektīviem secinājumiem. Kā redzams no viņa pēdējo grāmatu pieprasījuma, cilvēki ir sapratuši, ka ne viss ir tā kā Lapsa intepretē. Pienāks laiks un atklāsies kas pasūta Lapsam tiesībsargājošo iestāžu diskreditāciju, varbūt pieļauto kļūdu izcelšanu nenovērejot padarīto darbu noziegumu atklašanā, padarot šīs iestades par ļaunuma iemiesojumu

Atbildēt

gg

06.11.2011. 10:28

Kalvītim bija pareiza doma par drošibas iestāžu sakārtošanu. Šodien tas izpaužas acīmredzami. Tikai tagad pie varas ir Vienotība, tie paši kas Kalvīti norēja.

Atbildēt

vispārcilvēcisks morāls tikumisks pamats

06.11.2011. 09:12

UZ ŠODIENU JAU NAV SVARIGI VAI Štālbergu notiesās vai nē. Vaškēvičš un Vilkaste savus noziegumus pret Štālbergu jau realizēja un guvuši labumus.

Tā Krimināllietas aizsegā ONAP Štālbergam izņēma dokumentu, pēc kura Vilkaste parādā 3 miljonus, un sabojājot iepakojumu to izmeklēšanā procesa virzītājs apzināti sabojāja.

Tā 20 dienas pirms Vilkaste vērsās ar iesniegumu ONAP, t.i. 29.septembra un 03.oktobra 2006.gadā izmantojot Vilkastei uzticētās paraksta tiesības viņa izkrāpa un piesavinājās nekustamo īpašumu Lielkalncersili kas bija SIA Juhans bilances īpašums 13 miljonu vērtībā, no kuriem 24% bija Štālberga īpašums.

Tā 2004.gada 14.jūnijā Vilakste izmantojos SIA Bekker darījumu aizsegu no Štālberga izkrāpā USD 600,000-

Tā 2006.gada 10.oktobrī Vilkaste piesavinājās Štālberga kapitāldaļas SIA Constructions& Investments, SIA Eiroporcija, SIA Bekker, SIA Juhans, SIAAdamčikOStudija.

par to kuru vērtība zemāka par LVL 500,000 nav pat ko pieminēt.

Nedaudz neapstridamu faktu kas piuerāda Lapsas grāpatas patieso seju.

Štālbergs kā apgalvo Lapsas grāmatā Dmitriks, viņa norādītajā laikā nav bijis rēzeknē un nepazīst liecībās norādītās personas. To pierāda citas krimināllietas Nr.11810030907 sējums Nr.14 lietas materiāli.
NAV SKAIDRS KĀPĒC ONAP IZMEKLĒTĀJA RINGO nav ierosinājusi pret Dmitriku apsūdzību KL 300.p. kartībā.

Štālbergs kā apgalvo Lapsas grāmatā Edgars, viņa norāditajā laikā 2007.gada martā nav ar viņu ticies, ir neapstrīdami pierādījumi tam, kas ir ONAP rīcībā, nav skaidrs kāpēc ONAP pret gulbi nav ierosinājuši krimināllietā KL 300.p kārtībā.

Izskeidrojams vienīgi ar to ka tieši ONAP un nevic citas tiesībsargājošās iestādes ietekmē -Prokuratūru Tiesu un lieciniekus izmantojot pierādījuma trūkuma piesegšanu ar nepatiesiem un nenostiprinātiem apgalvojumiem no personām kuras ir ilgstošā atkarībā no paša ONAP.

Tāpēc publiski izskanējuši apgalvojumi pret DP, SAB un KNAB ir vien ne tikai sadomājumi, bet arī vērtējami kā Terorizms pret tiem izmantojot masu saziņas līdzekļus kas savos darbos atspoguļo nepārbauditus faktus izdodot par neapstrīdami un vienigiem patiesiem............

Atbildēt

jibiorio

05.11.2011. 23:30

http://www.ogrenet.lv/ogre/politika/14160/

Atbildēt

jibiorio

05.11.2011. 23:29

Nu KNABam likumi nekad nav bijuši rakstīti. Re, kur vēl viens piemērs, kā 14 (!) mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas nepakaunas uzrakstīt, ka noziedzīga nodarījuma sastāvs bijis gan, tikai pirms četriem mēnešiem jau iestājies noilgums...

Atbildēt

ha-ha

05.11.2011. 17:12

Šabanskis lembja stipendiāts. Vņš tak drīzāk pakārsies nekā runās un stāstīs par saviem nedarbiem. Ja runās, tad būs jāsēž pašam minimums trīs mūži!!!

Atbildēt

vecā gvarde

05.11.2011. 16:05

Pirms Kalnmeijera bija augsts priekšnieks Oļģerts Šabanskis. Tas nekas, ka viņš ir pensionārs. Ja Oļģerts sāks runāt, tad daudziem būs caureja - gan Kalnmeijeram, gan tur dažam labam. Tāpt arī pirms Jutas Strīķes bija Pumpurs, kas arī daudz zina. Atliek tikai pierakstīt viņu atmiņas.

Atbildēt

TO jā

05.11.2011. 15:45

Un ko tu gaidīji, durak - ka šī ķēķa atbalstītājs Kalnmeijers teiks - jā, mēs ar Jutu to džeikaru tieši tāpēc, lai noslāpētu visu to, kas Lapsas grāmatā aprakstīts? Viss likumsakarīgi. Un tagad tiks darīts viss, lai Lapsu mēģinātu nomelnot, jo viņš atļāvies nostāties pret sistēmu. Bet daudzi cilvēki tomēr nav muļķi.

Atbildēt

xxx

05.11.2011. 13:56

...domāju, Lapsa ir neuzpērkams? ...bet tagad sapratu, ka tā nav....

Atbildēt

paija

05.11.2011. 13:50

Man gan liekas,ka bija otradi- pedējā Rīgas Domes lieta vareja paradīties tapec,ka intensīvi tika stradats operatīva ceļa ar iepriekš saņemtajiem iesniegumiem . Un ,lai neaizbaidītu figurantus, oficiāLI neviens netika pratinats.Operatīvas lietas materialus bez īpasas vajadzības kriminallietai nepievieno. Bet nemot vera, ka lietā vel nav stajies sprekā spriedums, nebija īsti labi aprakstīt to gramata, Vai atkal nepatika, ka Vilkastei pieprasīta reāla brīvības atņemsana?

Atbildēt

jā,

05.11.2011. 12:30

kas to būtu domājis-Lapsa Vaškeviča lobētājs! Un tā centās pārliecināt naivuļus, ka KNAB pieskaņojas viņa grāmatas iznākšanai, bet Ā R E Č E - ģenerālprokurors visu vakar salika pa plauktiem! Paskatījos LTV 1 un saprotu no žurnālistiem, ka Lapsa pilnīgi nekotējas pat šajās aprindās... nožēlojami, bet laikam jau arī tādas kategorijas žurnālisti vajadzīgi. Veiksmi!

Atbildēt

"Cits ķēķis" grāmatas kontekstā

05.11.2011. 10:14

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/40326/strikes-nopludinato-fotografiju-lieta-sak-kriminalprocesu

Atbildēt

ģp

05.11.2011. 10:01

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers ne apstiprināja, ne noliedza apgalvojumu, ka bijušais Saeimas deputāts un iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars aizturēts saistībā ar tā dēvētajām "Rīdzenes" sarunām. Taču ģenerālprokurors atzina, ka aizturēšanas lietā pirmais impulss bijis viņa intervija Latvijas Televīzijas raidījumam "de facto" 30.oktobrī.

Kalnmeiers Latvijas Televīzijas raidījumā "100.pants" atzina, ka saistībā ar Jaundžeikara aizturēšanu publiskajā telpā pašlaik cirkulē ļoti daudz baumu, izdomājumu un nepatiesu faktu, tādēļ viņš nedaudz pastāstīja notikumu gaitu.

"Faktiski pirmais impulss bija nepieciešams, lai aktivizētu atsevišķu cilvēku darbību, un šis pirmais impulss bija mana intervija "de facto" [30.oktobrī], kad tika izteikts zināms apgalvojums par informācijas noplūdes avotu. Pēc tam bija tikšanās ar KNAB pašreizējo priekšnieka pienākumu izpildītāju Jutu Strīķi, mēs apmainījāmies ar informāciju. Šī informācija bija pietiekoši nopietna, gan tā, kas bija manā rīcībā, gan Strīķes kundzes rīcībā. Galvenais, šī informācija saskanēja, tālāk sekoja saplānota rīcība neatliekamības kārtībā, lai pēc iespējas apzinātu un novērstu iespējamās kaitīgās sekas," stāstīja ģenerālprokurors.

Atbildēt

kurlais knābis

05.11.2011. 09:55

Rīgas vicemērs atgādināja, ka tematiskā pārbaude Rīgas pilsētbūvniekā veikta, pamatojoties gan uz saņemto anonīmo vēstuli, kurā tika minēti vairāki iespējami pārkāpumi, gan uz saņemto vēstuli no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), kurā arī lūgts izvērtēt vairākus faktus saistībā ar Gatera un uzņēmuma valdes rīcību.

Ameriks norādīja, ka tika konstatēti pārkāpumi saistībā ar darba samaksu, iepirkumu procedūru – vienā iepirkumā par dzīvojamo māju būvniecību dokumentācija nebija pilnīgi atbilstoša, administrācijas darbu, kas netika pilnībā kontrolēts, un dienesta automašīnu izmantošanu – nav atbilstoši veikta transporta izmantošanas uzskaite.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par bargākiem sodiem par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem

FotoŠorīt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē kā 1.darba kārtības jautājums tiks skatīts kolektīvais iesniegums “Bargāki sodi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem”.
Lasīt visu...

21

Cirks un izsmiekls par iedzīvotājiem Garkalnes domē

FotoGarkalnes novada domē notiekošās darbības ir uztveramas kā smiešanās par iedzīvotājiem, Valsts kontroli un VARAM jeb citiem vārdiem – notiekošais ir politisks cirks.
Lasīt visu...

21

Zāļu valsts aģentūras skaidrojums – atbilde uz „Re:Baltica” vienpusēju rakstu

FotoZāļu valsts aģentūra (ZVA) vērš uzmanību, ka Re:Baltica 2. martā publicētā rakstā žurnāliste Sanita Jemberga iekļāvusi vienpusēju viedokli, nav ņēmusi vērā ZVA sniegto informāciju un rakstā atspoguļo tikai šodien zināmo un pēc reģistrācijas pieejamo informāciju, nevis ņem vērā tobrīd, pērnā gada novembrī, pieejamo informāciju par Pfizer vakcīnu. Tādēļ Zāļu valsts aģentūra publicē atbildi uz minētajā Re:Baltica rakstā pausto.
Lasīt visu...

21

Vecie blēži „likuma un kārtības” sardzē

FotoGrūti pateikt, kas darījās Mandžūrijas kandidāta Alda Gobzema galvā, kad tika izdomāts viņa jaunās partijas nosaukums „Likums un kārtība”. No vienas puses varbūt Aldis ir amerikāņu seriāla „Law and Order” kvēls cienītājs, no otras varbūt viņa sirdij ir tuva Polijā valdošā partija „Likums un taisnība”. Tāpat iespējams, ka par iedvesmu kalpojis gan seriāls, gan partija. Taču, manuprāt, jaunās partijas nosaukuma izvēle patiesībā ir pamatojama ar to, ka Aldis ir vienkārši nolēmis mūs visus pamatīgi „iztroļļot”, jo partijas „Likums un kārtība” valdē ir savācis personas, kurām ar iepriekšminētajām vērtībām nav ne mazākā sakara.
Lasīt visu...

18

Karīna Sprūde ir nevis parasts mirstīgais, bet mans cilvēks

FotoVisi ir izņēmušies, un tagad klausieties. Es vienmēr runāju to, ko domāju. To Jūs zināt. Es nebaidos būt tāds, kāds esmu, jo tikai tā var izmainīt domāšanu sabiedrībai. Tas ir smags darbs un prasa milzu piepūli. Tas jādara pat tad, ja kāds apvainojas. Tātad. KARĪNA SPRŪDE IR MANS CILVĒKS.
Lasīt visu...

12

Ģirģen, sāc strādāt, nevis tēlo tautas ministru ar pielīšanu un izlikšanos par aizstāvi un glābēju

FotoVakar vakarā ziņās stāsta, ka policija uzrēķinājusi sodos ap miljonu, čakarējot cilvēkus. Tāpat vakar vakarā uzzvanīju un papļāpāju ar latviešu ģimeni Norvēģijā, kuri komentārā pie mana ieraksta “Kāds ir Tavs telefona numurs?” bija ierakstījuši to. Maskas nav jāvalkā, policija nevienu priekšā neņem, rindās pie veikala nav jāstāv un bankomātā naudu ar groziņu nav jāizņem. Stāsts nav par to. Stāsts ir par Ģirģena atklāto divkosību.
Lasīt visu...

12

Vakcinācija nav risinājums Latvijai

FotoEs kā opozīcijas deputāts neizprotu konsekvences trūkumu valdības lēmumos. Es uzskatu, ka ir jāstiprina veselības aprūpes kapacitāte, nevis jābaida ar viļņiem. Veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanā ir aizstāta ar vāji organizētu un brīžiem pat komisku vakcinācijas procesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

„Kancelēšanas” kultūra luterāņu baznīcā attiecībā uz sievietēm ir dominējusi kopš 1993. gada

This you? (Uzreiz atvainojos par to, ka ne pārāk diplomātiski...) Redzēju, ka raksts ir...

Foto

Jaunā Rīgas teātra septiņi ētiskie uzvedības noteikumi darbniekiem un skatītājiem

1. Mūsu teātrī ir atļauta runas brīvība bez jebkādiem ierobežojumiem....

Foto

Nevajag sagaidīt, ka tu pusmūža vecumā aiznesīsi ar lepnumu savu naktspodiņa saturu pie sabiedrības un visi tev glāstīs galviņu

1) Vārda brīvība nenozīmē to, ka tevi...

Foto

Kā likvidēt "Facebook" monopolu?

Notikumi ASV un Facebook uzsāktā cenzūras politika ir aktualizējusi jautājumu par Facebook globālo monopolstāvokli un nepieciešamību to likvidēt. Tagad tas kļūst ne tikai par daudzu cilvēku...

Foto

Kāpēc mērāmies ar kvadrātmetriem?

Es kā ticīgs cilvēks ticu, ka politiķus tomēr vada arī rūpes par mazo cilvēku, ne tikai uzbudinājums no varaskāres....

Foto

Nu varam laimē diet, Krievijai mute ciet

Nesen Latvijā tika pārtraukta vairāku populāru Krievijas telekanālu retranslācija. Redzamākajiem Dievzemē dzīvojošo krievu tiesību aizstāvjiem, kas aizvēlēti uz Briseli,...

Foto

Par ārpolitikas skabargām citu acīs

Kamdēļ es neesmu pārāk labās domās par Putina Krieviju un pašu Putinu? Iemesli, protams, ir vairāki bet, viens no tiem –...

Foto

Jau tiek gatavota lielā „fendere”

Es palasīju Lembergam konfiscējamās mantas sarakstu. Abstrahējoties no fakta, ka viņu soda par kriminālu nodarījumu, kuru viņš pats savas ietiepības dēļ...

Foto

Elīnas Didrihsones tests

Jau kādu laiku gribēju parunāt par Rietumos augošo "dzēšanas kultūru" jeb "cancel culture". Apcerēju, kuru piemēru aplūkot. Varbūt Džīnu Karano? Leģendārā MMA cīkstone...

Foto

Basketbola savienību vada prezidents, kurš, vēl esot valsts prezidents, uzmanību pievērsa ar pārpratumiem, nevis runu saturu

Sestdien nezaudēja tikai viena komanda, zaudēja viena basketbola paaudze un viss...

Foto

Fermas rullē

Uzreiz godīgi atzīšos – rakstīt mani pamudināja 9. februāra rītā laikrakstā „Diena” izlasītais R. Meļņika raksts-intervija “Gaisa stūmēju šai valdībai netrūkst. Saruna ar Mārci Bendiku”. Oponēšu...

Foto

Mārcis Jencītis uzsāk krusta karu pret kritisko domāšanu un „totalitāro” Latviju

Kādu laiku atpakaļ jau tika runāts par izbijušo heroīna atkarīgo un cietumnieku, draudzes „Kristus pasaulei” līderi...

Foto

Runa Davosas e-forumā par tradicionālās pasaules kārtību

Vispirms, dāmas un kungi, es gribētu jūs visus pasveicināt šeit Starptautiskajā Ekonomikas Forumā. Un sākt es gribētu ar to,...

Foto

Azerbaidžāna – Baltijas valstu "aizmirstā" māsa

Latvijas starptautisko "de iure" atzīšanu – tās simtgade nosvinējās klaji formāli – mums tomēr vajadzētu vērtēt ar lielāku pietāti. Diemžēl...

Foto

Kāda ir atšķirība starp viltus rakstiem Baltkrievijā un viltus rakstiem Latvijā?

Dažas dienas pēc Baltkrievijas tiesas procesa beigām Jekaterinas Andrejevas un Darijas Čultsovas lietā lielākā daļa...

Foto

Visas nācijas pastāvēšanas vārdā ģimene nedrīkst kļūt par brīvas interpretācijas objektu

Sarežģītā situācija, kādu ikvienā politikas un sadzīves jomā diktē Covid-19 izraisītā pandēmija, liek koncentrēties uz īslaicīgiem...

Foto

Mafija

Atskrien raiba žagatiņa, / Div' pelēki vanadziņi. / Vai, māmiņ, nepazini / Viltiniekus staigājam: / Viltus pieši kājiņā, / Viltus zaļi zobentiņi....

Foto

Kaut kādi "kara veterāni", ko bez rindas špricēšot, un vienkārši "vajadzīgi cilvēki", kas dabūšot vakcīnu pirmie...

It kā jau 30 gadus esam projām PSRS, tomēr tā...

Foto

Ja Krievijā var, kāpēc nevaram arī mēs?

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi grozījumus Krimināllikumā, kuru mērķis ir aizsargāt valsts varas pārstāvju godu un cieņu. Likumprojekts paredz papildināt...

Foto

Godātais Levita kungs, palīdziet

Levita kungs! Vēršos pie Jums pēc izpratnes un palīdzības. Mana nozare, kurā es darbojos jau 14 gadus, ir skaistumkopšana. Man pieder Latvijā...

Foto

Ceru, ka tā nav, bet dīvainas domas nāk prātā

Kā apzinīgs pilsonis, kas visu mūžu saskāries ar dažādām vakcīnām un potēm, kuras neko sliktu nav nodarījušas,...

Foto

Katram valdības lēmumam jābūt caurskatāmam un labi izskaidrotam, tāpēc lēmumus par „VIP vakcīnām” mēs noslepenojām

Lēmumi, kurus pieņemam valdībā, ir abpusgriezīgi. Vienkāršas un iepriekš skaidri pareizas rīcības...

Foto

Vai tā ir oficiālā viedokļa apkalpošana pandēmijā?

Žurnāla “Patiesā dzīve” 2021. gada 2. numurā publicēts raksts "Pandēmiskās dusmas", autore – Inguna Mukāne. Daļa raksta ir autores...

Foto

Ušakovs un Ameriks par Navaļnija spriedumu

Nesen Nils Ušakovs un Andris Ameriks savās Facebook lapās publicēja savus viedokļus par spriedumu, kuru Zamoskvoreckas tiesa nolasīja Aleksejam Navaļnijam....

Foto

Alkatība ir bīstama

Apbrīnojami, cik straujos tempos cilvēki pazaudē gan intuīciju, gan piesardzību, ja ilgstoši dzīvojuši itin piesmakušajā Rietumu aurā, kur zinātne ir Dievs, visatļautība vienlīdzināta...

Foto

Ministru kabineta spēju spogulis Covid-19 krīzes pārvarēšanā

Lasītāju vērtējumam: tikai un vienīgi vienas dienas virsraksti medijos Latvijā, kas atspoguļo Ministru kabineta darba rezultātus koronavīrusa pandēmijas un...

Foto

Jūs neko nesaprotat – patiesībā šis ir veiksmes stāsts

Pagājušā gada martā Pasaules veselības organizācija (PVO) paziņoja, ka koronavīrusa uzliesmojums ir kļuvis par globālu pandēmiju. Šodien,...

Foto

Protams, ka ar 350 miljoniem no Latvijas valsts vien mums nepietiks un vajadzēs vēl

Nav šaubu, ka 2020. gads bija izaicinājumiem pilns. Tas bija gads, kad globālajā...

Foto

Sāk šķist, ka patiesībā Andis Kudors ir patoloģisks melis

2021. gada 5. februārī Andis Kudors nāca klajā ar paziņojumu, ka pārtrauc politisko darbību, pamet Jauno konservatīvo partiju...

Foto

Izvārītā varde vai varoņstāsts?

Šķiet, būs grūti atrast cilvēku, kurš nekad nav dzirdējis hrestomātisko piemēru par vardes vārīšanu. Ja nu kāds, tomēr, nav – īsi izstāstīšu...

Foto

Kariņa kungs, nav labi

Kariņa k-gs, man ir tik viens jautājums, - vai Jūs kaut reiz esat izdzīvojis un uzturējis ģimeni par 120 eiro, par 300...

Foto

Kam policijai pietiek resursu un kam ne?

Šajā nedēļā tepat Rīgā tika brutāli aplaupīta kārtējā privātmāja. Mājai bija kameras un signalizācija. Tika aizdzītas automašīnas un iznesta...

Foto

Likums un mīlestība

Un, lūk, tur atnāca cilvēks, vārdā Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks; un tas, nokritis pie Jēzus kājām, lūdza Viņu ienākt tā namā, jo...