Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Starp jēdzienu „civilizācija” un Ļeva Gumiļeva izdomāto jēdzienu „superetnoss” var droši likt vienlīdzības zīmi. Tā rīkojās arī Ļevs Gumiļevs. Atšķirība starp abiem jēdzieniem ir minimāla. Jēdziens „civilizācija” asociējas ar attiecīgās civilizācijas kultūru. Jēdziens „superetnoss” asociējas ar attiecīgās civilizācijas cilvēkiem. Respektīvi, ar noteiktu idejiski vienotu cilvēku kolektīvu, kurā ietilpst daudzi etnosi.

Taču vissvarīgākais (visinteresantākais) ir tas, ka sarunā par Rietumu civilizācijas katastrofu perspektīvāk ir lietot nevis jēdzienu „civilizācija”, bet gan jēdzienu „superetnoss”. Tādējādi šī eseju cikla nosaukums varētu būt „Superetnosa katastrofālās sprukas”.

Perspektīvi ir divi momenti.

Pirmais moments ir šāds. Rietumu civilizācijas katastrofā vislielākā vaina gulstas uz cilvēkiem, bet nevis kultūru. Primārais ir cilvēki – viņu destrukcija un degradācija. Primārā ir cilvēku maniakālā vēlme radīt garīgi kroplu kultūru. Cilvēki kā apsēsti tiecas visu darīt saskaņā ar devīzi „Jo kroplāk, jo labāk”.

Minētā devīze noteikti dominē ir arī divu mūsu jaundāmu nesenajā rosībā: „No 14. aprīļa plkst. 22:00 līdz 15. aprīļa plkst. 22:00 Kalnciema kvartālā Rīgā notiks aktrises un mākslinieces E[..] Dz[..] un aktrises D[..] D[..] 24 stundu performance "Dzīvo damies", ko būs iespējams vērot gan klātienē, gan interneta tiešraidē. Performance "Dzīvo damies" ir radošo meklējumu projekta pirmais cikls, kura ietvaros [..] pavadīs 24 stundas slēgtā, pilnīgi caurredzamā stikla konstrukcijā pilsētvides apstākļos. Performance "Dzīvo damies" ir 100% improvizācija, izdzīvošana un radoša cīņa sarežģītos apstākļos un definētos noteikumos. Tas ir eksperiments, kas norisināsies starp divām māksliniecēm un skatītāju, kura iznākums nav paredzams un ir absolūti neprognozējams, bet tas nenoliedzami ietekmēs fināla performanci, kas būs skatāma mēnesi pēc šī cikla. Radošo meklējumu cikla noslēgums un kulminācija – tēmas un problēmas risinājums un mākslinieciskais sprādziens – notiks maija vidū "Dizaina fabrikā", kur radošā komanda būs pilnā sastāvā."

Cilvēki apzināti rada kroplu kultūru, kuras kroplības, saprotams, tūlīt kā bumerangs atsaucas uz viņu apziņu. Redzot abu jaundāmu slavu, tagad pārējie mūsu postmodernisma tārpainie kropļi centīsies izdomāt vēl kaut ko trakāku. Kroplību var pārspēt tikai ar vēl lielāku kroplību. Mūsdienu jaunpaaudžu „māksla” ir pārvērtusies par kroplību maratonu, un panākumus var gūt tikai vislielāko kroplību autori.

Kā zināms, no vienas puses cilvēki rada kultūru, bet no otras puses kultūra sāk radīt pašus cilvēkus, ietekmējot viņu zināšanas, priekšstatus, morāli, rīcību, mākslu, izglītību u.c. Rietumu civilizācijas kroplā postmodernisma kultūra samaitā cilvēku apziņu. Taču vislielākā nelaime, atkārtoju, ir paši cilvēki – viņu iracionālisms, apsēstā orientācija uz perverso un deģeneratīvo.

Jēdziens „superetnoss” akcentē cilvēkus. Tātad katastrofas galvenos varoņus, kuri zaudē civilizētību un atgriežas pirmatnējā mežonībā. Ne velti šodienas sociālajos procesos un cilvēku uzvedībā tiek saskatīta garīgā arhaizācija.

Otrais moments ir šāds. Superetnoss ir augstākais līmenis etniskajā hierarhijā. Tas rodas relatīvi vienā laikā un vienā ģeogrāfiskā reģionā no daudziem etnosiem. Superetnoss ir ģeogrāfiski sociāls veidojums. Superetnosā starp etnosiem pastāv cieša ekonomiskā, ideoloģiskā, politiskā, reliģiskā, mākslas, zinātnes sadarbība un kultūras segmentu tipoloģiskā līdzība. Superetnoss cilvēces vēsturē eksistē kā atsevišķa vienota mozaīka. Superetnosam piemīt pašapziņa un savas superetniskās identitātes izpratne, spējot sevi pretstatīt mūsu planētas citiem superetnosiem.

Līdz šim valdīja stingrs uzskats, ka superetnoss nevar diverģēt – atšķirties, nodalīties. Līdz šim bija sastopams pieņēmums par superetnosa vienotību uz mūžu mūžiem. Nevienam neienāca prātā doma par Rietumu superetnosa atšķiršanos un nodalīšanos. Taču Rietumu civilizācijas katastrofa aicina koriģēt minēto stingro uzskatu. Tagad kļūst redzams, ka superetnosa vienotība var tikt radikāli sagrauta un iespējama ir atsevišķu etnosu atšķiršanās un patstāvīga nodalīšanās.

Lieta ir tā, ka Rietumu civilizācijas katastrofa pašlaik ir nonākusi līdz diverģences stadijai; proti, no Rietumu superetnosa (civilizācijas) draud atšķirties un nodalīties ļoti liela etniskā daļa turpmākajai patstāvīgajai dzīvei. Savas vēstures laikā Rietumu (eiropeīdu rases) superetnoss pirmo reizi ir nonācis līdz radikālas un deklaratīvi motivētas sašķelšanās draudiem. Diverģences loma superetnosa izpratnē, lūk, tad arī ir tas, kas perspektīvi mudina šo jēdzienu lietot sarunā par Rietumu civilizācijas katastrofu. Mūsdienu civilizācijas teorijā nav runa par civilizācijas diverģenci. Par diverģenci ir runa vienīgi Ļ.Gumiļeva superetnosa teorijā.

Taču, protams, civilizācijas jēdziens nezaudē aktualitāti. Tas ir plaši pazīstams visiem sociālajiem slāņiem. Tāpēc tas ir atstāts šī eseju cikla nosaukumā. Pat ir iespējams, ka civilizācijas teorija vistuvākajā laikā tiks papildināta ar diverģences jēdzienu. To mudina reālie notikumi Rietumu civilizācijā. Zinātnieki noteikti centīsies terminoloģiski nostiprināt jauno nepatīkamo situāciju, kuras analītikā vislabāk ir piemērots diverģences jēdziens.

Eiropas vairāki slaveni vēsturnieki ir centušies noskaidrot civilizācijas jēdziena pirmo autoru zinātniskā tekstā. Sadzīvē vārdus „civilizēts cilvēks” vai „necivilizēts cilvēks” eiropieši lietoja ļoti sen. Piemēram, Romas impērijā cilvēki tika nošķirti divās kategorijās – civilizētajos un barbaros. Arī mūsdienās epiteti „civilizēts” vai „necivilizēts” ir populāri, uzslavējot vai noniecinot kādu individuālo vai kolektīvo parādību.

Speciālajā literatūrā tiek nosaukti vairāki uzvārdi, taču pioniera loma ir angļu filosofam Ādamam Fergusonam (Adam Ferguson, 1723-1816). Viņš pirmais civilizācijas jēdzienu lietoja zinātniskā formā, izvirzot sabiedrības attīstības šādas stadijas: mežonība – barbarisms – civilizācija. Viņš civilizācijas jēdzienu pirmais saistīja ar sabiedrības (tautu grupas) zināmu cilvēcisko kvalitāti - civilizētību. Sabiedrība ir civilizēta, ja tajā eksistē sociālās šķiras, cilvēki prot lasīt un rakstīt, pastāv darba organizācija, reliģiskās un politiskās dzīves noteikta kārtība.

18.gadsimta otrajā pusē Eiropā par civilizāciju jau rakstīja daudzi filosofi un vēsturnieki. Tolaik pret civilizāciju izturējās kā pret prāta triumfu un domāšanas racionalizācijas progresu konstitucionālajā, politiskajā, administratīvajā, morālajā, mākslas, zinātnes sfērā. Civilizācijas saistība ar zinātniski tehnisko progresu sākās vēlāk – 19.gadsimtā. Tolaik Eiropā bija milzīgs zinātniski tehniskās domas uzplaukums.

19.gadsimtā sākās tā dēvēto lokālo civilizāciju bums. Par lokālo civilizāciju dēvē noteiktā laikā un telpā pastāvošu dažādu tautu un kultūru kopu, kas eksistē kā idejiski vienots komplekss reliģiskajā, sociālajā, ekonomiskajā, politiskajā jomā. Turklāt lokālās civilizācijas ļaudis sevi apzinās kā attiecīgā idejiski vienotā kompleksa pārstāvjus pretstatā citu vienoto kompleksu pārstāvjiem. Piemēram, eiropiešu civilizācijas ļaudis sevi pretstata islama civilizācijas ļaudīm.

Franču rakstnieks un vēsturnieks Žozefs Gobino (Joseph Arthur comte de Gobineau, 1816-1882) 1853. un 1855. gadā četros sējumos izdotajā slavenajā darbā par cilvēku rasu nevienlīdzību apskata 10 lokālās civilizācijas. Katrai no tām ir savs attīstības ceļš.

Desmit sabiedrības kultūrvēsturiskie tipi aplūkoti arī krievu zinātnieka Nikolaja Daniļevska (1822-1885) grāmatā „Krievija un Eiropa”(1871). Autors raksturo 1) ēģiptiešu, 2) ķīniešu, 3) asīriešu-babiloniešu-feniķiešu-seno semītu, 4) indiešu, 5) irāņu, 6) ebreju, 7) grieķu, 8) romiešu, 9) jaunsemītu, 10) vācu-romāņu jeb eiropeisko kultūrvēsturisko tipu.

20.gadsimtā darbs civilizāciju izpētē turpinājās. Radās atsevišķs zinātnisko risinājumu virziens – civilizāciju teorija. Angļu vēstures filosofs Arnolds Toinbijs (Arnold Joseph Toynbee, 1889-1975) 1934.-1961. gadā sagatavoja 12 sējumu darbu „A Study of History”. Viņš apskata 21 lokālo civilizāciju, 4 neizdevušās civilizācijas un 5 savā attīstībā apstājušās civilizācijas.

20.gadsimtā civilizācijas teorija sasniedza tādu līmeni, ka varēja izvirzīt dažādas likumsakarības un konstantas izpausmes civilizāciju liktenī. Piemēram, nostiprinājās uzskats par civilizāciju evolūcijas stadijām. Izrādās, katrā civilizācijā ir tāda stadija kā rašanās, attīstības, uzplaukuma un norieta stadija. Civilizācijas nepastāv mūžīgi. Jau agrāk bija izteikts analoģisks secinājums par tautām - tautas nepastāv mūžīgi. Atsevišķi zinātnieki uzdrošinājās teikt, ka civilizācijas mūža ilgums vidēji ir 1500 gadi. Tāds secinājums bija radies, analizējot pasaules civilizāciju vēsturi.

Eiropas intelektuālajās aprindās interese par civilizācijām sākās vēsturiski ļoti vēlu. Elementārā formātā sākās 18.gadsimta otrajā pusē, bet respektējama zinātniskā brieduma formātā tikai 19.gadsimta otrajā pusē. Tam ir objektīvs iemesls. Civilizāciju analītika nav iespējama bez plašas un vispusīgas informācijas gan par savu civilizāciju, gan par citām civilizācijām. Eiropieši tādu informāciju ieguva tikai no 18.gadsimta.

Intensīvi organizēts informācijas ieguves un apstrādes posms sākās 20.gadsimta sākumā. Tolaik vairākas Eiropas valstis mērķtiecīgi uzsāka dažādu kultūru un tātad reizē arī dažādu civilizāciju pētniecību Āfrikā, Latīņamerikā, Āzijā. Runa bija par Eiropas valstu koloniju kultūras izpēti. Šīs kultūras tika nosauktas par tradicionālām (ne reti arī pirmatnējām un arhaiskām) kultūrām.

Tradicionālo kultūru izpētē aktīvi iesaistījās arī ASV universitātes. Tajās pirms II Pasaules kara strādāja daudzi izcili etnologi un antropologi. Amerikāņu zinātnieku ekspedīcijas devās ne tikai pie pašmāju indiāņu ciltīm, bet arī strādāja citos kontinentos.

Jāsaka, ka ASV zinātniekiem bija labdabīga loma pasaules civilizāciju izpētē. Ja eiropiešu zinātnieku darbību dziļākā vai mazāk dziļā mērā ietekmēja valstiski nostiprinātā eiropocentrisma ideoloģija, tad amerikāņu zinātniekus minētā ideoloģija mazāk ietekmēja. Uz viņiem neattiecās eiropeiskā augstprātība un tieksme uz citām kultūrām raudzīties no savas izcilās eiropeiskās kultūras augstumiem. Tam bija praktisks rezultāts. Amerikāņu zinātnieki ļoti būtiski nostiprināja humānu un tolerantu pieeju citu civilizāciju vērtējumā.

Bet pats svarīgākais ir tas, ka amerikāņu zinātnieki izstrādāja kultūras relatīvisma koncepciju. Tai joprojām ir liela nozīme. Saskaņā ar šo koncepciju nav ne labas, ne sliktas kultūras, ne vāji attīstītas, ne augsti attīstītas kultūras. Katra kultūra ir unikāla parādība – unikāla kulturoloģisko vērtību sistēma. Katras kultūras vērtību nosaka tās autori; proti, attiecīgā tauta. Ja tautu apmierina tās kultūra, tad viss ir kārtībā. Sacīsim, ja latviešus apmierina viņu kultūra, tad viss ir kārtībā. Katru kultūru drīkst vērtēt tikai tās autori, jo viņi visobjektīvāk zina savas kultūras patieso vērtību. To nāktos ielāgot mūsu rusofobiem un antisemītiem, kuri visvairāk ir norūpējušies par dažām citām kultūrām nekā par savu kultūru.

20.gadsimtā civilizācijas interpretācijā notika viens ļoti būtisks pavērsiens. Līdz šim mēs runājam par Rietumu civilizāciju, ar to domājot eiropeīdu („baltās” rases) civilizāciju. Tā darām tāpēc, ka civilizācijas katastrofa ir piemeklējusi eiropeīdus – „balto” cilvēku rasi. Eiropeīdu dzimtās mājas ir Eiropa, tāpēc pirmajā esejā ieskatījāmies Eiropas sejā.

Taču faktiski no 20.gadsimta jēdziens „Rietumu civilizācija” neattiecās tikai uz Eiropu. Tas attiecās arī uz Ziemeļameriku, Austrāliju, Jaunzēlandi, Dienvidāfrikas Republiku, Izraēlu. Arī tur tagad dzīvo „baltās” rases pārstāvji, kuri 20.gadsimtā masveidā atstāja Eiropu un pārcēlās uz dzīvi citos kontinentos. Viņu migrācijas milzīgais apjoms un pasionaritāte jaunajās mītnes zemēs 20.gadsimtā piespieda atsacīties no jēdziena „eiropeiskā civilizācija” un tā vietā lietot jēdzienu „Rietumu civilizācija”. Pašlaik šī pieeja jau ir pamatīgi nostiprinājusies. Teiksim, WikipediA nav šķirklis „European civilization”.

Tātad 20.gadsimtā jēdziena „eiropeiskā civilizācija” vietā stabili nostiprinājās jēdziens „Rietumu civilizācija”. Turklāt 20.gadsimta otrajā pusē radās paradoksāla situācija, jo par Rietumu civilizācijas savdabīgu centru kļuva ASV. Eiropiešu pasionaritāte pēc II Pasaules kara ir tik vāja, ka nespēj pretoties amerikāņu hegemonijai. Tagad pat ir tā izveidojies, ka Rietumu cilvēku destrukcija un degradācija galvenokārt ir nevis eiropiešu nopelns, bet gan amerikāņu nopelns, liberālās demokrātijas ideoloģijai apzināti graujot Homo sapiens garīgo satvaru.

Tas, ko pašlaik uzskata par Eiropas civilizāciju, izveidojās 15.-17.gadsimtā, balstoties uz antīkās kultūras un viduslaiku kristiānisma kultūras tradīcijām. Saplūstot abām tradīcijām, Renesanses laikmetā radās tā saucamā eiropeiskā mentalitāte. Tā ir tehnogēnas sabiedrības un tehnogēnas kultūras mentalitāte, visu garīgo enerģiju koncentrējot zinātnes un tehnikas pilnveidošanai, kā arī cilvēku komunikācijas līdzekļu modernizācijai. Tā ir mentalitāte, kurā priekšroka ir valsts nodrošinātam tiesiskumam un privātīpašuma aizsardzībai, bet sabiedriskās dzīves hierarhijā visaugstākā vērtība ir cilvēka individualitātei. Savukārt cilvēka individualitāte asociējās ar brīvību, privāto iniciatīvu, radošo patstāvību un oriģinalitāti, racionālo domāšanu, augstu pienākuma apziņu un izglītotību. Eiropeiskās mentalitātes pārstāvji aktīvi pievēršās dabas pārveidošanai un pakļaušanai.

Ļoti izplatītas ir žēlabas par eiropiešu pasionaritātes apsīkumu un nespēju pretoties amerikāņu kundzībai. Minētajām žēlabām noteikti ir konkrēts pamats. Taču faktiski nākas žēloties vienīgi par eiropiešu politiskās elites pasionaritātes apsīkumu un nespēju pretoties amerikāņu varai. Eiropas intelektuālajā elitē ir tāds slānis, uz kuru minētās žēlabas nekādā gadījumā neattiecās. Eiropiešu intelektuāļu aprindās ir amerikāņu hegemonijas garīgi nenomākti un nesalauzti cilvēki. Pat vairāk. Viņu dzīves un darbības galvenais mērķis ir eiropeiskā kontinentālisma tradīciju un eiropeiskās kontinentālās kultūras un ideoloģijas saglabāšana, pētniecība un popularizācija.  

Eiropā ir eiropeiskās civilizācijas pētnieku īpaša grupa Groupement de Recherche et Etudes pour la Civilisation Eurpeenne (GRECE). Tā organizatoriski radās Francijā, taču pašlaik tai ir nodaļas gandrīz visās Rietumeiropas valstīs. Grupā ir iekļāvušies intelektuāļi, kuri kritiski izturās pret marksismu. Viņiem nepatīk kapitālisms, liberālisms, atlantisms, ASV hegemonija. Viņi kvēli atbalsta ES izveidošanos, nemarksistisko sociālismu. Eiropeiskā identitāte viņiem ir visaugstākā vērtība.

Tā, piemēram, savās publikācijās GRECE zinātnieki kritizē eiropeiskās civilizācijas neizpratni un primitivizāciju. Tā ir sastopama amerikāņu attieksmē. Amerikāņi no Eiropas pārņēma un absolutizēja tādas eiropiešu mazāk svarīgās (perifēriskās) vērtības kā pragmatismu, ekonomiskumu, tehnicismu, materiālismu. Eiropiešu apziņā šīs perifēriskās vērtības pat ir izteiktā pretrunā ar svētākajām eiropiešu vērtībām – garīgumu un gribu, sakrālo un varonīgo, zinātniskuma un augstāko metafizisko ideālu prioritāti.

Savukārt anglosakšu tipa ASV izauklētais politiskais liberālisms ir pretrunā ar eiropeisko republikānisko demokrātiju. Anglosakšu individuālisms grauj tādus sociālās dzīves vitālos aspektus kā kopieniskumu, kolektīvismu, holismu - priekšstatu par dzīves parādību vienoto veselumu.

Amerikāņi radīja tirgus sabiedrību, kurā viss tiek vērtēts no naudas un peļņas viedokļa. Viņu liberālā demokrātija ir veicinājusi nacionālās valsts institūta sabrukumu, tautu pagrimumu un nabadzību, nekaunīgas un ciniskas oligarhijas rašanos, krimināla un krāpnieciska biznesa uzplaukumu, pasaules finanšu un ekonomiskās krīzes nelaimes.

„Liberālā demokrātija nogalina tautas”. Vācu konservatīvā publicista un eiropeiskās civilizācijas vērīgā analizētāja Artura Millera van den Bruka (Arthur Moeller van den Bruck, 1876-1925) vārdi tagad ir aksioma. Ļoti daudziem eiropiešiem ir skaidrs, ka liberālās demokrātijas mērķis ir sabiedrība, kurā ir tikai tirgus un komerciālās vērtības. Tāpēc GRECE zinātnieki ir pārliecināti, ka eiropieši šodien intuitīvi, fragmentāri, miglaini atzīst daudzpolārās pasaules un jauna politiskā modeļa nepieciešamību bez liberālisma, komunisma, fašisma. Jaunajā politiskajā modelī ir jādominē sociālajam taisnīgumam un garīgumam.

Saprotams, eiropeiskās civilizācijas, eiropeiskās kultūras, eiropeiskās identitātes problemātika ir pazīstama arī Latvijā. Jau „perestroikas” ideologi musināja mūsu inteliģenci pievērsties nacionālās identitātes jautājumam. 80. gadu otrajā pusē pie mums sākās latviskās identitātes meklēšana pirtī un veļas mazgātavā, mežā un krūmos, gultā un zem gultas, kā rupji nākas raksturot „perestroikas” nelietīgo arhitektu mākslīgo kurkstēšanu, lai uzkurbulētu tautas masu nacionālistisko garu.

Nacionālā identitāte ir jebkura tipa pseidonacionālisma organisks elements. Nacionālās identitātes speciāli manipulēta meklēšana vienmēr un visur ir nacionāli neiecietīga un agresīva darbība.

„Perestroikas” ideologi speciāli uzkurināja nacionālistiskās kaislības. Tas ietilpa viņu metodoloģijā. Viņi uzskatīja, ka nacionālisms palīdzēs atbrīvoties no partijas vecākās paaudzes nomenklatūras un realizēt ekonomiskās reformas. Viņi neparedzēja nacionālisma pārvēršanos ārprātīgā šovinismā – mežonīgā nacionālā naidā pret krieviem un Krieviju, kas bija un joprojām (pašlaik spilgti Ukrainā) ir konstatējams bijušās Padomju Savienības daudzās vietās. Tolaik pie mums vēl nebija nekāda izpratne par „balto” cilvēku degradāciju, kas būtiski izpaužās tagadnes ārprātīgajā šovinismā. Tolaik pie mums uzskatīja, ka uz padomju cilvēkiem neattiecās eiropeīdu rases vispārējās nelādzīgās tendences. Padomju cilvēki nevar būt nacionālisti, šovinisti, fašisti. Tik slikti var būt vienīgi buržuāzisko zemju cilvēki. Sociālisma zemju cilvēki bija labi cilvēki, kuriem ir svešas nacionālistiskās kaislības. Kad atklājās, ka „baltie” visur ir vienādi neatkarīgi no politiskās sistēmas, tad jau bija par vēlu. Sākās asinsizliešana, kas sakarā ar „padomju mantojumu” acīmredzot turpināsies vēl ilgi. Īpaši tāpēc, ka tas ir izdevīgi amerikāņiem un viņiem ļauj „spēlēties” ar cilvēka zemiskākajiem instinktiem.

LR laikā 90.gados nacionālās identitātes spekulatīvā meklēšana tika pagriezta jaunā virzienā, jo bija citi ideoloģiskie uzdevumi. Latvijas tautu vajadzēja morāli apstrādāt būt gataviem atsacīties no valstiskās suverenitātes, neatkarības un brīvības, lai tauta svētlaimīgi piekristu PSRS vietā iestāties citā konfederācijā – ES. Tāpēc Latvijas tautai tika piedāvātas tematiski jaunas pasakas.

90. gados sākās latviskās identitātes mākslīgā apaugļošana ar eiropeisko identitāti. Modē nāca šāda romantiski naiva šalkoņa: „Latvijas integrācijai (vai reintegrācijai) Eiropā ir drošs un stabils pamats - protestantu kultūras tradīcijas, kas mūsu zemē dominējušas gadsimtiem ilgi. Lai gan Latvijā bijušas pārstāvētas daudzas kristīgās konfesijas un dažādas kultūras tradīcijas, luteriskais kultūras mantojums bijis pamats, kas Latviju veidojis par Eiropas valsti un ļāvis tai iekļauties Eiropas procesā pēc neatkarības atjaunošanas. Šis mantojums ir norobežojis Latviju no krieviskās telpas austrumos un ļāvis zināmā mērā saglabāt eiropeisku seju arī padomju varas gados. Kultūras ziņā Latvija pieder pie tā paša areāla, kurā ir citas protestantiskās Ziemeļeiropas valstis. To kultūras orientāciju (un lielā mērā arī politiskās tradīcijas) noteikusi ilgstoša saskarsme ar luterisko baznīcu, vācu valodu un tradīcijām. Tieši līdzīgā kultūras vide ir iemesls, kas daudziem mūsdienu latviešiem Berlīnē un Stokholmā ļauj justies daudz dabiskāk nekā nomināli latviskajā Bolderājā vai Daugavpilī."

Visjaunākajā laikā, kad Latvijā ir lepni izskolota jauna „eiropeiska” inteliģence, latviskās un eiropeiskās identitātes mākslīgā apaugļošana saglabājās dienas kārtībā. Tikai tagad process ir ieguvis iracionalitātes, pseidozinātniskuma, prāta aptumsuma pakāpi. Tagad dominē šādi idiotijas gremojumi: „[..]18. un 19. gadsimta mīts par nāciju kā objektīvi pastāvošu vienību ir izplēnējis. Nācija vai etniska grupa vai tauta fiziski nepastāv, tās ir tikai koncepcijas, identitātes un ideoloģijas veidi, kā indivīdi vai to grupas veido savu stāstu par atrašanos grupā vai to, kā dominēt pār citiem indivīdiem un grupām. Apziņa par piederību nācijai vai tautai, kuras eksistence pamatota vienotā valodā un kultūrā, izveidojās un nostiprinājās Eiropā pavisam konkrētu tā laika politisku cīniņu un tehnoloģisku jaunumu rezultātā. Mūsdienās šīs cīņas ir tālu aiz muguras, tehnoloģijas sāk pārcelties uz izgāztuvēm, bet uzskati un identitātes kļūst arvien difūzāki. Lai cik tas neskanētu biedējoši tiem, kas savos prātos kā svētumu konservējuši 1930-to gadu vienas nācijas vienas valsts ideju, mūsdienās tā vienkārši neatbilst realitātei.”

Liberālās demokrātijas izglītība, zinātne, ideoloģija mūsu jaunās inteliģences kādai daļai tātad ir iezombējusi, ka vairs nepastāv ne latvieši, ne citas Eiropas tautas. Turklāt „fiziski nepastāv”. Tādējādi arī šo eseju ir sagatavojis un portālā to lasa „tikai koncepcijas, identitātes un ideoloģijas veidi”. Eseju nerakstīja latvietis. Eseju nelasa latvieši vai kādas citas tautas pārstāvji, jo „tauta fiziski nepastāv”.

Tomēr ir ļoti labi, ka latviešu valodu prot eiropeīdu superetnosa niecīga daļa. Ļoti labi, ka nav liels eiropeīdu skaits, kas varētu izlasīt minēto citātu no mūsu jaunā inteliģenta, valsts universitātes darbinieka, smērējuma. Eiropeīdu garīgā destrukcija un degradācija ir katastrofāla. Taču destrukcija un degradācija nav sasniegusi vājprāta pakāpi. Nav manīts, ka Eiropā un ASV kādas universitātes zinātnieks gadiem ilgi publiskajā telpā vājprātīgi murgotu par nāciju un tautu fizisko nepastāvēšanu u.tml. Latvijā to regulāri dara latvietis, kura oficiāli formālais statuss ir valsts universitātes lektors, maģistrantūras programmas vadītājs, M.Phil. Ja viņa idiotijas gremojumus izlasītu pārējie eiropeīdi, tad klasiskais epitets „Austrumu barbari” tiktu nekavējoties nomainīts ar vēl sulīgāku epitetu.

Attēlā: Jacek Yerka. Europe

Novērtē šo rakstu:

68
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

VVF – „trekno gadu” prezidente. Mīti un realitāte

FotoBijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga nekad nav īpaši vairījusies no asas un tiešas valodas. Latvijā ir pieņemts uzskatīt, ka viņa ir viena no visu laiku izcilākajām politiķēm. Daudzi Latvijas pilsoņi viņu bezgala ciena un slavē par ieguldījumu valsts attīstībā. Tomēr atrodas daži, kuri uzdrošinās nepiebalsot augstajam novērtējumam. Viņi saka, ka pat cienījamā Vaira Vīķe-Freiberga nav bijusi nevainojama un ne viss, ko viņa stāsta, ir patiesība pēdējā instancē. Vai nav pienācis laiks īsi aplūkot viņas devumu Latvijas valstij? Padomāt – vai, raugoties ar saules neapžilbinātu skatu, vismaz daži vispārpieņemti fakti nav uzskatāmi par mītiem?
Lasīt visu...

12

Patiesība vienmēr nāk gaismā. Vienmēr

FotoSavulaik es uzrakstīju grāmatu par Andri Šķēli un nosaucu to „Kampējs”. Apzīmējums iegājās uz daudziem gadiem, bet tagad, pēc šīrīta „Dienas” publikācijas par Vairas Vīķes-Freibergas „pulksteņa lietu” man šķiet, ka ir cilvēks, kam šis apzīmējums piestāv daudz labāk.
Lasīt visu...

21

Vladimira Vaškeviča atklātā vēstule Raimondam Vējonim

FotoAugsti godātais Prezidenta kungs! Vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, jo neredzu citu veidu, kā aizstāvēt savu godu un atjaunot savu labo reputāciju.
Lasīt visu...

21

Vai turpināsim maksāt Porziņģim?

FotoAizvakar iemetu kā oli tviterezerā īsu tvītu ar jautājumu, vai man ir tomēr nācies maksāt Porziņģim par viņa piedalīšanos basketbola mačos Latvijas vienības sastāvā? Tas bija kāda kolēģa raksta retvīts, kurā viss paskaidrots par apdrošināšanas maksu, iemesliem un summu lielumiem. Apdrošināšanas summa (123 000 eiro) bija kompensēta ar nodokļu naudas palīdzību, kurā savu daļu maksāju arī es – kā jau Latvijā strādājoša persona.
Lasīt visu...

12

Atvadu vārdi Konstantīnam Pupuram

Foto1987.gads... 14.jūnijs... Bastejkalns... Cilvēku grupa gatavojas atcerēties vienu no melnākajām dienām Latvijas tautas vēsturē... Tūkstošiem nevainīgu cilvēku, ieskaitot sievietes stāvoklī, mātes un viņu zīdainīšus, viņu mazgadīgos un nepilngadīgos bērnus... Māmuliņas, tētiņi, vecmāmiņas un vectētiņi... Viņus visus arestēja un izsūtīja uz Sibīriju... Daudzi neizdzīvoja..... Daudzi, arī dzīvi palikuši, neatgriezās..... Tās cilvēku grupas vārds ir “Helsinki-86”.
Lasīt visu...

21

Replika par „vējonismu” un tizlu „pirismu”

FotoNu jau iepriekšiepriekšējā dzīvē man reiz bija tāds gadījums. Ieklīdu kādas PR firmas kantorī ikurāt brīdī, kad tur apsprieda, ko pasākt ar klientu, kuram “kaut ko vajag”. Padoma vietā uzmācos ar savu ierasto jautājumu: vai stratēģijas dokuments ir? Proti, lai taisītu puslīdz sakarīgu taktisku iznācienu, tas jābalsta iepriekš apstiprinātā stratēģijā. Kāds tur dokuments, kāda stratēģija, manas pārgudrības esot nevietā. Klientam kaut ko vajag. Kaut ko. Vajag. Jo tad būs rēķins un būs samaksa.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Zooloģe. No pamfletu cikla „Siseņi”*

To zina tikai Kremlī. Zina ne visā Kremlī, bet tikai divos Kremļa kabinetos. No tiem viens kabinets atrodas 3.stāvā, bet otrs...

Foto

Tumšādainais Džordžs atbraucis pirms daudziem gadiem, viņam Latvija nepatīk, gribot braukt prom, tomēr nebrauc vis

Portāls Diena šodien ir publicējis no valsts naudas pārtiekošā Sabiedrības integrācijas...

Foto

Par klaju tiesību ignoranci* Lembergam sniegt liecības krimināllietā

Šodien Rīgas apgabaltiesa piemēroja man kārtējo procesuālo sankciju, kā arī aizliedza turpināt liecību sniegšanu, kategoriski nosakot, ka visas...

Foto

Pidriķis vai sabotieris?

Kad pirmoreiz padzirdēju par pašreizējā prezidenta Raimonda Vējoņa ieceri virzīt ideju par Latvijas pilsonības automātisku piešķiršanu jaunpiedzimušiem nepilsoņu bērniem arī gadījumā, ja neviens...

Foto

„De Facto” paustā informācija par it kā SIA “Belss” radītajām priekšrocībām ir nepamatota

2017. gada 10. septembrī Latvijas Televīzijas raidījumā “De Facto” tika pārraidīts sižets „Kā...

Foto

Pagodinos nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”

Saeimas Prezidijam: saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 65. pantu pagodinos Jums nosūtīt izskatīšanai likumprojektu “Par nepilsoņa...

Foto

Atklāta vēstule Valsts prezidentam: kam Jūs devāt zvērestu - tautai vai ierēdņiem?

Par notiekošo valstī atbildīgs ir tās vadītājs. Jūs, stājoties amatā, devāt mums zvērestu. Pierādiet,...

Foto

Deputāti, vai jūsos ir kaut nedaudz cilvēcības? Kļūstiet beidzot par cilvēkiem

Pēdējās dienās plašu publicitāti ir guvusi zvērināta tiesu izpildītāja veikta ievešana valdījumā, kur ar spēku...

Foto

Visa ārstu sertifikācijas sistēma pašlaik ir nelikumīga

Jums raksta ārsta–psihiatra Oskara Bundžas pacienti un pacientu tuvinieki, kas izveidojuši brīvprātīgu atbalsta grupu, lai nezaudētu psihiatra pakalpojumu saņemšanu...

Foto

Sarkano parvēniju spožums un posts

Rietumu kultūrā populārais salikums „spožums un posts” sākās ar kurtizānēm – pērkamām elegantām sievietēm, kurām ir labvēļi augstākajā sabiedrībā. Romānu „Kurtizāņu...

Foto

Viegli koloniāls „Telia” pātagas cirtiens

Nu, ko, esam sagaidījuši Ziemeļeiropas telekomunikāciju impērijas atbildes triecienu Latvijas suverēnas sakaru politikas centieniem: vai nu LMT un Lattelecom tikšot apvienoti – vai...

Foto

Vai tiešām darbs dara veselu, kā tas šķiet Reira ministrijai?

Ikviens no mums kādreiz ir bijis saaukstējies, patiesībā saaukstēšanās ir biežākais iemesls skolas un darba kavēšanai,...

Foto

Sociālisms - un kāpēc tas ir tik "toksisks" mūsdienu valdošajai elitei

Sociālisms (no lat. sociare - dalīties") ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis...

Foto

Valsts prezidents uzticamus palīgus nevar atstāt bez atlīdzības

Viņnedēļ sacēlās liels žēlabains kaķu koncerts, ka prezidents regulāri prēmējot preses Siksni un pārējos mazos palīgus, neatskaitīdamies par...

Foto

Vai “dalītā izmeklēšana” nav organizētās noziedzības interesēs?

Šis raksts ir kārtējās pārdomas pēc TV raidījumu “Tieša runa” un par ierakstu publikāciju t.s. oligarhu lietā. TV raidījumā...

Foto

Palieciet (vismaz pagaidām) "katrs savā vietā", es (vismaz pagaidām) palikšu savā

Man ir patiess prieks ik reizi, kad par to "risku pazaudēt valsti" runā un raksta...

Foto

Stagnantais šarlatāns

Sastopami divi skaisti un šajā saulē aktuāli svešvārdi – stagnāts un stagnants. Burtu ziņā līdzība liela, taču katram vārdam ir sava nozīme....

Foto

Nelikumīgas putnu patversmes ir problēma ne tikai Latvijā vien

Pēc iepazīšanās ar Pietiek publikācijām par to, kā Latvijas devītais bagātākais cilvēks beidzot ir atvēlējis finanšu līdzekļus, lai viņa...

Foto

Ierēdņu nekompetence vai apzināta atsevišķu uzņēmumu lobēšana?

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi Ministru kabinetā apstiprināšanai noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa...

Foto

Jaunie mežu ciršanas plāni: likumdošana kā loģikas kļūda

Viens no politiķu lielākajiem riskiem ir nonākšana apkaunojošās situācijās, kurās jācenšas paskaidrot neiespējama saikne – starp savu rīcību...

Foto

Šis ir vēsturisks brīdis ar unikālu iespēju beidzot atrisināt OIK sakārtošanas jautājumu

Latvijas Atjaunojamās Enerģijas federācija (turpmāk–LAEF) jau 2017.gada maijā Ekonomikas ministrijā (turpmāk-EM) tika iepazīstināta ar...

Foto

Par sabiedriskā radio šefa meklēšanu un žurnālistikas “produkta” kvalitātes izpratni

Šajās dienās kārtējās komisijas atkal Rīgā gatavos kandidātus Latvijas vecākā (joprojām dzīvā) masmedija ar nosaukumu “Latvijas...

Foto

Tautas politiskā apziņa: faktori un tehnoloģijas

Tautas politisko apziņu nosaka tautas nacionālais raksturs jeb, svešvārdā izsakoties, mentalitāte – atsevišķam cilvēkam vai cilvēku kopai (tautai) raksturīgs domāšanas...

Foto

„Uzņēmējs” Skudra un viņa blēža loģika

Ar interesi iepazinos ar portālā publicēto rakstu, ko parakstījis bēdīgi slavenais „uzņēmējs”, kādreizējais bankas izsūtāmais zēns Uldis Skudra, kurš pēdējos...

Foto

Latvijā reiderismu piesedz tiesībsargājošās institūcijas

Jau kopš 2013. gada ilgst mērķtiecīgi uzbrukumi no Gulama Mohammada Gulami grupas puses. Ir pamats uzskatīt, ka viņa interesēs darbojas arī...

Foto

Mēs jaunu pasauli sev celsim. Jau atkal

Brīdi pēc Šarlotesvilles notikumiem sociālos medijus pāršalca skandaloza ziņa par it kā kādai Sorosa finansētai antifa aktīvistu grupai piederošu Evergreen koledžas (ASV) kampusā...

Foto

Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacienti aicina Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu un beidzot nodrošināt efektīvu medikamentu pieejamību....

Foto

Kāda ir Saeimas atbildība?

Latvijas attīstība pēdējos 27 gados liecina, ka Satversmē rakstītās normas ir tikai deklaratīvas un iedzīvotāji - tauta tiek vērtēta zemāk par slaucamu...

Foto

Autoratlīdzība ir jāmaksā. Aicinājums Latvijas autoriem

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā aicinu Latvijas rakstošos autorus rūpīgi izvērtēt dažādu projektu vadītāju (tostarp tādu, kas pārstāv Latvijas Republikas uzņēmējus,...

Foto

Muhameda portrets

Ceturtdien, 17.augustā Katalonijas pilsētā Barselonā musulmaņi pastrādāja kārtējo teroraktu, ar automobili ietriecoties cilvēkos un laupot 14 nevainīgas dzīvības, tostarp diviem maziem bērniem atņemot tēvu. Nākamajā dienā...

Foto

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

Latvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību....

Foto

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret...

Foto

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

Te manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās...

Foto

Ašeradens būs īstais

Labdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni,...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

Latvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts...

Foto

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

Brīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks...

Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...