Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Dievs ir klātesošs pat tad, kad viņš varētu šķist bezspēcīgs

Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
05.04.2020.
Komentāri (52)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šodienas garajā Evaņģēlija fragmentā Jēzus saviem mācekļiem saka: “Jūs sāksiet šaubīties par mani šajā naktī.” Mācekļi bija pieraduši redzēt Jēzu kā tādu, kurš dara brīnumus, kuram ir milzīga autoritāte, kuram ir spēks un pret kuru ienaidnieki neko nevar izdarīt. Mēs zinām, ka to Evaņģēlijā parāda vairāki fragmenti – kad viņu grib nogrūst no kalna Nazaretē, bet Jēzus iziet starp viņiem un attālinās, vai tāpat citā vietā, kad viņu grib nomētāt ar akmeņiem, bet viņš iziet cauri pūlim un neviens neuzdrošinās viņu aiztikt. Pēkšņi tā situācija mainās. Jēzu arestē, un rodas iespaids, ka viņš ir bezspēcīgs. Mācekļi aizbēg prom, un svētais Pēteris no viņa trīs reizes atsakās.

Dieva klātbūtne krīzes brīdī

Šeit gribas novilkt paralēli – vai gadījumā arī mums šobrīd nav tāda nakts, kas iestājusies koronavīrusa epidēmijas rezultātā? Vai gadījumā arī mums, mūsu sabiedrībai nav šaubu – vai tad Dievs gadījumā nav mūs atstājis, vai nav mūs aizmirsis? Varbūt viņš mūs nemaz nemīl, ja jau ko tādu pieļauj?

Bet šeit uzreiz gribas atsaukties uz šodienas Evaņģēliju un novilkt paralēles, jo mēs dzirdējām to, ka garāmgājēji zaimoja Jēzu brīdī, kad viņš karājās pie krusta, un viņi sauca: “Ja tu esi Dieva dēls, tad nokāp no krusta!” Parādi savu spēku! Ja Dievs patiešām ir ar tevi, tad parādi, ka esi stiprāks par tiem, ka tevi piesituši krustā!

Un mēs redzam, ka atbilde ir klusēšana. Jēzus neatbild uz šo provokāciju, bet zinām, ka tieši tad, kad viņš karājās pie krusta, kad viņš nomira, tad notika kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Tad tika atbruņota grēka vara pār cilvēci. Un augšāmcelšanās brīdī tas viss tika caurstrāvots ar dzīvību.

Velkot šīs paralēles, dārgie brāļi un māsas Kristū, dārgie televīzijas skatītāji, kuri ņemat dalību šai dievkalpojumā attālināti, gribu ar pilnu pārliecību pateikt – Dievs nav mūs atstājis! Lai arī mēs nevaram visās detaļās izsmeļoši atbildēt uz jautājumiem par to, kāpēc ir šī situācija un kāds ir tās risinājums, par vienu gan varam būt droši. Līdzīgi kā tad, kad Jēzu zaimoja, un līdzīgi kā tad, kad mācekļi piedzīvoja krīzes brīdi, Dievs tur bija klātesošs, Dievs darbojās mācekļu un pasaules vēsturē ar īpašu intensitāti tad, kad Jēzus bija pie krusta un kad likās, ka viņš ir bezspēcīgs.

Tāpat šobrīd, šajā pandēmijas laikā, Dievs ar īpašu intensitāti strādā katra cilvēka sirdī un dara visu iespējamo, lai šī sirds atveras uz Dieva klātbūtni, lai šī sirds atveras uz atgriešanos, uz savas dzīves revīziju.

Pārmaiņas ir neizbēgamas

Šobrīd arvien biežāk mēs arī laicīgajās aprindās varam dzirdēt pārliecību, ka pasaule pēc šīs krīzes būs citādāka. Tā vairs nevar palikt tāda pati. Tā ir kā tāda sirdsapziņas izmeklēšana mūsu civilizācijā. Un šeit uzreiz izlien uz āru visas vājās vietas un visi Ahileja papēži, no tā ir jāizdara secinājumi. Bet, no kristīgā, bibliskā viedokļa raugoties, galvenais Ahileja papēdis ir ļaunums, ko cilvēks ielaiž savā sirdī. Tas ir arī ļaunums, kas ieperinās arī cilvēku struktūrās. Jānis Pāvils II tās sauca par grēka struktūrām – grēks kļūst kolektīvs.

Mēs zinām, ka mūsdienās Pilāta pieeja ir modē – Pilāts nomazgāja rokas un teica: “Tie esat jūs, kas viņu nogalina. Es jau esmu bez vainas šajā situācijā.” Viņš redzēja, ka ļaunums notiek, ka notiek netaisnība. Pilātam bija vara šo ļaunumu apturēt, bet viņš parāvās malā, jo negribēja riskēt ar savu ādu, negribēja konfrontēt, jo Pilātam vairāk rūpēja viņa amats, jo, lūk, viņu imperatora priekšā varēja apsūdzēt par to, ka viņš nav tam lojāls. Tāpēc Pilāts izgāja uz kompromisu ar savu sirdsapziņu un iegāja vēsturē kā tāda personība, kas nevar kalpot par paraugu krīzes brīdī. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri uzņemas atbildību, kuri dara visu iespējamo, lai labotu situāciju un palīdzētu citiem.

Būt tiem, kas stiprina pagurušos

Tāpēc arī tagad es gribētu pāriet pie pirmā lasījuma, kas ir patiešām brīnišķīgs. Šeit Dievs runā caur pravieti un pravietis saka: “Kungs Dievs man deva daiļrunīgu mēli, lai es ar vārdiem prastu stiprināt pagurušo.” Šobrīd mums ir daudz pagurušo. Patiesībā visa mūsu sabiedrība ir pagurusi un apjukusi, un ir lielā neziņā. Ir nedrošības sajūta. Mums kā kristiešiem, kā tiem, kuri saprotam ciešanu jēgu, kā tiem, kuri saprotam to, ka pastāv mūžīgā dzīvība, mūsu pamatuzdevums nav par katru cenu izglābt savu dzīvību un izglābt savu labklājību. Ir svarīgākas vērtības, kuras paliek vērtības arī mūžības priekšā – tad, kad mēs pārkāpjam dzīvības un nāves slieksni.

Lasījumā tas, kas attiecas uz pravieti, patiesībā attiecas uz Jēzu Kristu. Bet mēs esam kristieši, tātad esam Jēzus Kristus mācekļi, sekotāji, un šie vārdi attiecas arī uz mums. Un to es gribu uzsvērt – Dievs to mums šodien saka. “Dievs man deva daiļrunīgu mēli, lai es varētu stiprināt” tos, kuri ir krīzē, kuri ir paguruši, kuri nezina, kā tālāk dzīvot, nezina, kur atrast atbalstu. Te ir arī apsolījums – Viņš deva. Tātad Viņš caur Svēto Garu dod mums gudrību no augšienes par to, kā uzrunāt mūsu līdzcilvēkus, kā viņus stiprināt. Viņš dod mums spēku, enerģiju, gudrību, mīlestību, kā uzrunāt šos cilvēkus.

Dzirdēt Dieva aicinājumu

Tālāk ir arī teikts: “Viņš modina manu ausi, lai es klausītos kā māceklis.” Ko māceklis dara? Māceklis klausās, ko saka viņa skolotājs. Ļoti uzmanīgi klausās un liek to lietā. Tas nozīmē, ka “viņš modina manu ausi”, lai es varētu saklausīt to, ko Svētais Gars šobrīd man saka, ko Viņš saka sabiedrībai. Es kļūstu par Viņa gaismas, mīlestības un patiesības instrumentu apkārtējai sabiedrībai. Šeit ir teikts: “Kungs Dievs atvēra manu ausi.” Tas nozīmē – auss bija ciet, bet vienā brīdī tā “atgāja vaļā”.

Kad auss “atiet vaļā”? Tad, kad mēs ieticam, kad pieņemam kristību, kad atgriežamies no grēkiem, kad pieņemam Iestiprināšanas sakramentu un saņemam Svēto Garu. Tas ir Svētais Gars, kurš atver mūsu gara acis, tad mēs sākam saprast, kas notiek visapkārt. Mums rodas iekšēja skaidrība par to, ko mums jārunā un kādas atbildes jādod cilvēkiem, kas ir mums apkārt. “Viņš atvēra manu ausi, un es nepretojos un neatkāpos.” Tas nozīmē – es esmu gatavs pieņemt to, ko Dievs man dod, to, uz kurieni viņš mani sūta un uz ko mani aicina.

Pārbaudījumos izturēt kopā ar Kungu

Protams, nākamā daļa ir ļoti nopietna un ļoti barga, jo te ir teikts: “Es neapslēpu savu seju nievām un spļāvieniem.” Ja tu pieņem un uzņemies šo pravieša misiju, arī mūsdienu sabiedrībā ir jārēķinās, ka, līdzīgi kā tas bija pravietim, līdzīgi kā tas bija Jēzum un pirmo gadsimtu mocekļiem, un divdesmitā gadsimta mocekļiem, tāpat tas var būt arī šodien. Varam saskarties ar izsmieklu no apkārtējo cilvēku, sabiedrības puses, nievām un spļāvieniem. Tur bija arī teksts par to, ka tiek raustīta bārda. Bārda tai laikā vīrietim bija viņa cieņas zīme, tāpēc aizskart bārdu, to raustīt bija ļoti pazemojoši. Kur nu vēl iespļaut sejā! Arī mūsu dienās – lielāku pazemojumu otram nevar sagādāt, kā viņam iespļaujot sejā. Tātad tā ir tāda apzināta vēlme izrādīt savu nicinājumu otram.

Bet šeit pravietis saka: “Kungs Dievs ir mans palīgs, tāpēc es neesmu kaunā. Tādēļ savu seju es padarīju cietu kā akmeni un zinu, ka netikšu apkaunots.” Ko Svētajos Rakstos nozīmē padarīt savu seju cietu? Tas nozīmē neatgriezenisku lēmumu īstenot savu misiju līdz galam. Tas nozīmē, ka nekas nespēs atturēt mani no šīs misijas īstenošanas – nekāda pretestība, nekādi pazemojumi! Dievs man ir pirmajā vietā, tāpat kā tā misija, ko viņš man ir uzticējis. 

Būt Dieva sūtņiem

Tāpēc, dārgie brāļi un māsas Kristū, aicinu ļoti nopietni ņemt šos vārdus pie sirds un īstenot šodien šo misiju. Šajā grūtajā krīzes posmā mūsu tautā un valstī, kam šobrīd ejam cauri, ir ārkārtīgi vajadzīgi šie Dieva sūtņi, kuri ienes stiprinājumu, kuri ienes gaismu, kuri aicina ar pilnu atbildību izturēties pret tiem ierobežojumiem, kas ir uzlikti, bet tomēr pats galvenais – mūsu galvenā misija ir nest stiprinājumu, nest iedrošinājumu, nest iepriecinājumu, nest gaismu tur, kur valda nospiestība un bezcerība. Ienest Dieva klātbūtni un Viņa cerību. Lai Dievs jūs svētī! Amen.

Novērtē šo rakstu:

24
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kādēļ mēs ļaujam sevi apzagt?

FotoVispārzināma ir atziņa, ka cilvēks ir sabiedriska būtne. Daudz mazāk tiek runāts par tām likumsakarībām, kas nemainīgi, cauri gadsimtiem valda un ir valdījušas cilvēku sabiedrībā. Vienu šādu likumsakarību vienkāršos vārdos var formulēt šādi. Tie, kuri apvienojas, vienmēr izmanto, “apčakarē” un uzspiež savu gribu tiem, kuri dzīvo katrs par sevi.
Lasīt visu...

3

Labāk nelasiet šo, ja atceraties mūsu priekšvēlēšanu solījumus

FotoSaeima šajās dienas skata 2021. gada valsts budžeta un nodokļu reformas projektu. Šis valsts budžets būs īpaši nozīmīgs, jo daudzu cilvēku un uzņēmumu darbību ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā pandēmija un labi mērķēts fiskālais stimuls var glābt daudzas darbavietas un ekonomiku kopumā. Turpretī neveiksmīga nodokļu reforma uzņēmējus var gremdēt un palielināt pelēkās ekonomikas apjomu.
Lasīt visu...

12

Kādi tad ir Latvijas valdības mērķi?

FotoPolitika Latvijā, nedaudz pārfrāzējot Vikipēdiju, ir sabiedrisks process, kurā dažādas iedzīvotāju interešu grupas jeb – kā tagad daudzi jau atklāti sauc partijas - uzņēmumi veic darbības savu oficiālo vai neoficiālo varas, ietekmes, ekonomisko vai citu mērķu sasniegšanai, pieņem rīcības plānus, kas ir saistoši visai sabiedrībai... Vienkārši nedaudz papētīsim, kas ir šie cilvēki un kā viņi rīkojas pasaules krīzes apstākļos.
Lasīt visu...

21

Covid-19 noliedzēju uzņēmumos uzliesmo vīruss

FotoAr vienas dienas intervālu ziņās ir parādījusies informācija par masveida COVID-19 uzliesmojumiem divos uzņēmumos – zivju pārstrādes cehā Brīvais vilnis un pansionātā Liepa. Pirmajā ar jauno koronavīrusu sasirguši 77 darbinieki, otrajā 100 klienti un darbinieki.
Lasīt visu...

12

Iesniegta pilsoņu iniciatīva par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē

FotoReaģējot uz 12. novembra Satversmes tiesas spriedumu, pilsoņu iniciatīvas platformā “Mana Balss” ir iesniegts aicinājums parakstīties par dabiskas ģimenes aizsardzības nostiprināšanu Latvijas Republikas Satversmē. Manā kā iesniedzēja ieskatā ir izdarīts spiediens uz likumdevēju, lai likumiski nostiprinātu pretdabiskas (homoseksuālas, transseksuālas u.tml.) “ģimenes” formas. 
Lasīt visu...

6

Lai panāktu Šuplinskas demisiju, skolotājiem jābūt gataviem streikot

FotoIzglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) neadekvātie un ar nozari nepārrunātie lēmumi attiecībā uz izglītības sistēmas pārvaldību visās tās līmeņos Covid-19 ārkārtas situācijas apstākļos degradē Latvijas izglītības un zinātnes sistēmu kopumā.
Lasīt visu...

21

Ar ticību, apziņu un divām puslodēm: sprediķis Rīgas Domā 2020. gada 18. novembrī

FotoVarbūt YouTube esat pamanījuši video, kur, skanot bezrūpīgajai dziesmai “Raindrops” (Lietus lāses), jauka meitene ar kafijas krūzi skatās pa logu. Kaut kur netālu paceļas atomsēne. No tumša virpuļa debesīs iznirst citplanētiešu kuģis. Viņa par to drusku sarauc pieri, bet uzsmaida tiranozauram, kurš mīdās aiz koka, un draudzīgi pamāj zombiju pūlim, kas tuvojas pa ielu. Klipa nosaukums – “Parasta diena 2020. gadā”.
Lasīt visu...

6

Par dzīvībām drošu izglītību – lai aizsargātu bērnu, skolotāju, vecāku un vecvecāku dzīcības

FotoKatra cilvēka dzīvība ir vērtība. Sevišķi to jūtam par tuvo un mīļo dzīvībām. Latvijas Republikas Satversmes 111. pants uzliek par pienākumu valstij aizsargāt cilvēku veselību, tās 93. pants – tiesības uz dzīvību. Satversmes ievads nosaka rūpes ne tikai par sevi, bet arī par saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Beidzot ir jāpiegriež skrūves "legālajai" Vislatvijas čakarēšanai

Sakarā ar valsts azartspēļu kantora Latvijas Loto "locekļu" aroganto attieksmi, ignorējot informācijas sniegšanas pienākumu viņu kosmisko algu kontekstā -...

Foto

Pacientu šķirošana COVID-19 pandēmijas laikā

Tiesībsargs ir saņēmis vairākus signālus, kurā Latvijas iedzīvotāji pauž savas bažas un satraukumu par Arta Žīgura rakstu vietnē „pietiek.com” par to,...

Foto

Manas personīgās domas par savu slimošanu par Covidu

Uzrakstīju savas personīgās domas par savu slimošanu ar Covidu. Raksts sanāca garš, grūti rakstījās uz telefona. Tātad:...

Foto

Kā strādā Parādnieka pasūtījumu galds

8.novembrī TV3 bija amizanti vērot, kā Saeimas deputāti centās pamatot, kāpēc atbalsta cigarešu ražotāju lobētos grozījumus akcīzes nodoklī. JKP galvenais nodokļu...

Foto

Nevalstiskās organizācijas gatavo iniciatīvu tautas referendumam par ģimenes aizsardzību

Četrdesmit nevalstisko organizāciju pārstāvji ir piesaistījuši ekspertus un apvienojušies kopīgā domnīcā, lai sagatavotu priekšlikumu pilsoņu parakstu vākšanai...

Foto

Es jums tagad izskaidrošu, kas rakstīts himnā: valsts prezidenta runa Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā

Dārgā Latvijas tauta! Šogad ārkārtas situācijā mēs savas valsts dibināšanas svētkus...

Foto

Ģimenes institūta sabrukums izraisa tautas un pat civilizāciju bojā eju

Šodien, atzīmējot mūsu valsts 102. dzimšanas dienu, vēlos to sagaidīt ar svētu bijību un pateicību. Ne...

Foto

Pirts un skaistumkopšanas pakalpojumu aizliegšana ir nepārdomāta un postoša

Piektdien, 2020.gada 6.novembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk - Rīkojums) visā...

Foto

Aicinām valsts prezidentu Egilu Levitu "izlīst no alas"

Valsts prezidentam Egilam Levitam būtu pēdējais brīdis izlīst no paša vārdiem nosauktās "alas", lai aptvertu, kā dzīvo lielākā...

Foto

Veloceļš Čaka ielā: nav jāiesaistās demagoģijā ar hronometru rokā

Vēl krāsa uz velosipēdistu ceļa Čaka ielā nebija izžuvusi, kad Paulam Timrotam, Frederikam Ozolam un daudziem citiem...

Foto

Vēlēšanas 2020 – fronte tēva pagalmā?

Šī ir tā reize, kad ASV prezidenta vēlēšanas lika nodrebēt visai planētai bez izņēmuma. Nekad agrāk tai nav bijusi piekalta...

Foto

JKP plānotais transportlīdzekļu nodoklis ekoloģijas prizmā

Ir teiciens – nav sliktuma bez labuma. Pateicoties rūpniecības un lauksaimniecības nozaru degradācijai, izvērtējot 20 gadu posmu, Latvija ir līderis...

Foto

Es atzīstu savu kļūdu un uzņemos par to atbildību

Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu...

Foto

Apsveicam, mūsu zīļu vācējam - nākamajam nācijas līderim un vadonim šodien 40

Šodien mūsu uzņēmuma vadītājam un viennozīmīgajam vadonim Mārim Simanovičam ir dzimšanas diena – viņš...

Foto

Māsiņas skafandros, kurām par to faktiski neko nepiemaksā

Iesaku noskatīties šo PROVINCI. Mūsu māsiņas Daugavpils reģionālās slimnīcas Infekciju slimību nodaļā, galvenajā COVID pacientu ārstēšanās, cerību un...

Foto

Īstais 2020.gada ASV vēlēšanu uzvarētājs(a)

Kā jau kāds no kolēģiem lasītājiem portālā norādīja, Džo Baidens ir pats vecākais jebkad ievēlētais ASV prezidents. Visu cieņu pret šo...

Foto

Viltvārži

Aizvien vairāk pasaulē ir tādu, kuri jūt nepieciešamību agresīvi izpausties. Šoreiz ne par to, kāpēc, kur tādi rodas utt. Šoreiz par sekām. Centīšos būt maksimāli...

Foto

Par veselības ministres Ilzes Viņķeles demisiju

Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kura organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu, tai skaitā koordinē pretepidēmijas pasākumu...

Foto

Premjeram jāprasa veselības ministres demisija un jāpārņem veselības aprūpes kontrole vai pašam jāatkāpjas

Pēdējo dienu notikumi valdībā, īpaši asā komunikācija starp premjerministru Krišjāni Kariņu (JV) un...

Foto

Būs diskusijas, nepilnības un to labošana

Mīļie draugi un sekotāji, diemžēl koronavīruss atkal plosās pasaulē, Eiropā un Latvijā. Strauji aug saslimušo skaits, slimnīcas pildās un palielinās...

Foto

E-vēlēšanu iespējamā ietekme uz cilvēktiesībām

Valsts un pašvaldības darba pakāpeniska migrēšana uz digitālo un virtuālo vidi ir aktualizējusi arī tādu jautājumu kā tehnisko risinājumu ieviešana pilsoniskajās...

Foto

Mēs iecietīgi izturamies pret dažu koalīcijas locekļu privātajām un politiskajām neirozēm

Krīze, īpaši ilgstoša, ir stresa noturības tests. Covid-19 krīze ir globāla, tā pārbauda izturību veselām...

Foto

Andris Kudors un viņa raksts par Bībeli un homoseksualitāti

Senators, pseidokonservators un bijušais reliģiskās sektas pārstāvis Andis Kudors (Senators) nesen portālā TVNET pastāstīja, kas tur Bībelē faktiski ir...

Foto

Atkārtoti lūdzam nepieļaut zaļās zonas iznīcināšanu un satiksmes apgrūtināšanu lielveikalu būvniecības dēļ

Esam atkārtoti savākuši parakstus pret zaļās zonas iznīcināšanu Ziepniekkalnā, kur plānots būvēt lielveikalu Lidl, un...

Foto

Par labklājības ministres Petravičas publiski paustajiem meliem

Sociālo darbinieku biedrība (SDB) nevar klusēt situācijā, kurā labklājības ministre Ramona Petraviča publiski LTV raidījuma “Panorāma” sižetā un TV24...

Foto

Kur tad palikusi daudzā nauda?

Te pat pīlei jāsmejas. Es, godavārds, nesaprotu, kur palikusi daudzā nauda. Es tiešām godīgi nesaprotu, kā var tādā tempā notērēt tādu...

Foto

Maksāt par Zemgales atkritumu poligona ”Brakšķi” likvidāciju nāksies iedzīvotājiem

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) plāns ieviest izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas reģionu sistēmā kļūs par Zemgales...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska “noved” nevainīgu cilvēku līdz nāvei

Prokurores Daces Lapinskas rīcības dēļ esmu zaudējusi veselību un gandrīz arī dzīvību, ko apstiprina ne mani tukši...

Foto

Turcija

Agrāk bija saprotamāk un vieglāk. Ja negribēji aizskart kāda jūtas vai kādu pazemot, atlika nerunāt par to, kas šo kādu var aizskart vai tam būt...

Foto

Putina kliķei nekas nav svēts, tā savu ambīciju vārdā piesmej arī ticīgos

Šībrīža Krievijas centieni atsevišķos gadījumos piesegties ar reliģiju vai reliģiju piesaistīt propagandas aparātam ir...

Foto

Maskas ir efektīvas, un arī bērni saslimst ar COVID-19

Mēs, Latviešu ārstu un zobārstu apvienības valdes locekļi (www.lazariga.lv), aicinām un lūdzam Latvijas iedzīvotājus sekot secinājumiem un...

Foto

Kad pie lietas ķeras kariņveidīgi āksti

Vēl nesen tāda lupatveidīga radība premjera krēslā, kam Kariņš uzvārdā, ierunājās, ka naudas mums esot “tik daudz kā nekad”. Taču...

Foto

Kad medijs vienkārši ienīst baznīcu un ar apskaužamu periodiskumu nomelno pat savu, vietējo - Latvijas kristīgo baznīcu

Tikai pirms dažām dienām vietējais TVNET publicēja rakstu par...

Foto

Van Gog, noliec pindzeles un ej strādāt?

Daudzi impresionisma aizsācēji nevarēja nopelnīt, un, pēc mūsu finanšu ministra Reira ieteiktā, mums varbūt nebūtu impresionisma un citu ģēniju,...

Foto

Ministru prezidentam es ieteiktu uzlikt respiratoru arī tad, kad ļoti gribas izlikties par mediķi un izteikties

Es labprāt nēsāju masku slimnīcā un intensīvās terapijas nodaļā vai...

Foto

Par pulksteņa grozīšanu

Reizi gadā grozīt pulksteni un pāriet uz tā saukto vasaras laiku ir deviņpadsmitā gadsimta ideja, kuru pirmo reizi piedāvāja vīrs, vārdā Džordžs Hudzons,...

Foto

Es visu izdarīju lieliski, bet tagad atbildība jāuzņemas valdībai kopumā un premjeram kā komandas kapteinim

Lai kuram no uzskatiem piekrītat – SARS-CoV-2 vīrusa izplatības spējš pieaugums...

Foto

Vilks vai lācis? Jeb maskas - sociālā kontrole?

Iedomāsimies, ir jauks pavasara rīts, jūs esat pārvācies jaunā dzīvoklī un, mīkstās čībās sēžot jaunajā dīvānā, glaudāt savu...

Foto

Gudrie mācās no citu kļūdām, „gobzemieši” — no savējām: COVID-19 Krievijā

Šoreiz būs stāsts nevis par sen jau visiem apnikušo Aldi Gobzemu, Ciekura muļķībām, Pļaviņa folijas...