Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

rododendrs r ar ZNG normundu galēju

28.04.2017. 00:03

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740036039506007&set=a.108001542709463.14449.100004988525562&type=3&source=11&referrer_profile_id=100004988525562
Raimonds Raimonds
https://www.facebook.com/raimonds.raimonds.33?fref=ts
2016. gada 28. marts · Riga, Kurzeme Planning Region ·
28.01.2016 dzīvoklī karstā ūdens patēriņa uzskaitei uzstādīja ūdens patēriņa skaitītāju, modelis CDS/D8, skaitītāja identifikācijas numurs 0114009237, Q3 2.5, H-R=80, V- R=40, U0D0 T=30/90°C, skaitītājs marķēts ar firmas Maddalena preču zīmi, marķēts ar CE atbilstības marķējumu (turpmāk - Skaitītājs). Skaitītājs aprīkots ar iespēju pievienot attālinātai nolasīšanu ar P=10L. Skaitītāja uzstādīšanas vieta plombēta ar plombu ar identifikāciju “ZNG”.
Skaitītājs nav marķēts ar metroloģisko papildmarķējumu: M zīmi, marķējuma uzlikšanas gada pēdējiem diviem cipariem un paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kā arī Skaitītājs nav marķēts ar EEK tipa apstiprinājuma zīmi un EEK pirmreizējās verificēšanas atzīmi.
Saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu Skaitītāja uzstādīšanu veica SIA “ZNG”, reģ.Nr.45403024001.
Pēc Skaitītāja īpašnieka pieprasījuma no DZĪKS “RODODENDRA-R” valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas pieprasīja un valdes priekšsēdētāja Nadeždas Šahmajeva izsniedza Skaitītāja pasi un montāžas instrukciju, kā arī firmas “MADDALENA” izsniegtu deklarāciju, kuras tulkojuma pareizību apliecinājis SIA “SISTEMSERVISS” pārstāvis V.Ivanovs (turpmāk - Atbilstības dokumentācija). Atbilstības dokumentācijas kopijas pievienotas pielikumā.
Konstatētās neatbilstības; Atbilstības dokumentācija nav attiecināma uz Skaitītāju, jo Skaitītājs neatbilst ne Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.673 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem”, ne Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”, ne Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.624 “Noteikumu par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm” prasībām, līdz ar to Skaitītājs neatbilst likuma Par mērījumu vienotību 6.panta pirmās daļas un 8.panta l)punkta prasībām. Ņemot vērā iepriekš minēto, Skaitītājs nav lietojams ūdens patēriņa uzskaitei norēķinu operācijās

Atbildēt

rododendrs r

28.04.2017. 00:01

Ihttp://tvplay.skaties.lv/parraides/bez-tabu/712091?autostart=true
21.03.2016.g. plkst. 17:55, es, mājas vecākais, centos Apmeklēt DzĪKS Rododendrs-R valdes sēdi lai apspriestu zaudējumus 7402,86EUR apmērā, kuri tika izdarīti aukstā-karstā ūdensvadu un aukstā ūdens maģistrālā vada nomaiņas laikā, kuru veica SIA „Sagāde Lux” 2014.g. jūnijā un 2015.g. janvārī - 17620,51EUR apjomā un pie reizes iepaīties ar sabiedrības, kura pārvalda Elvīras 8, 12, 18; Rododendru 1, 3, 5, 7; Tapešu 20, 50, 51, 52, 53; Vīlipa ielas 8 mājas, valdes locekļiem:
Nadežda Šahmajeva, valdes priekšs.
Vera Ļitvinova, valdes locekļis
Nikolajs Baranovs, valdes locekļis
Aleksandrs Lukins, valdes locekļis
Jurijs Beruls, valdes locekļis
Inesa Timofejeva, valdes locekļis
Janīna Kuprijanova, valdes locekļis
Kirjana Antropova, valdes locekļis
Oļģerts Sakss, valdes locekļis
Ilga Lauveniece valdes loceklis
Ārija Vītoliņa, valdes locekļis
Lukerija Skok, valdes locekļis
Sergejs Percevs, valdes locekļis
Ludmila Skļaženko, valdes locekļis
Valdis Reinfelds, valdes locekļis
Anatolijs Dikins, valdes locekļis
Spulga Misjunas, valdes loceklis
021041-10546
050441-10504
280148-10536
081039-12720
020649-10521
241046-10505
240662-10403
230238-10543
071137-12701
270135-10916
160442-10517
300940-10549
280744-10526
070140-10160
281239-10544
300142-10517

Atbildēt

Nadežda Šahmajeva tandēmā ar Gaļinu Šugajevu

27.04.2017. 23:59

https://www.facebook.com/raimonds.raimonds.33?fref=nf
Dzīks Rododendrs - R - Krāpšana

[I] Paziņojam, ka Jūsu iesniegums, par SIA „Sagāde Lux” amatpersonas G.Šugajevas iespējamām pretlikumīgām darbībām, veicot krāpnieciskas darbības karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņā Rīgā, Elvīras ielas mājas pagrabstāvā, tika reģistrēts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3.biroja 3.nodaļā un 26.10.2015., pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 369.p.2.d.l.punktu, tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa Nr. 11514009415 uzsākšanu.
Saskaņā ar KPL 372.p.4.d., minētais lēmums par Kriminālprocesa uzsākšanu nav pārsūdzāms.

[II] Atbildot uz Jūsu sūdzību (reģistrēta VP RRP KrPP 11.11.2015. ar Nr.20/10/3-M- 14353) informējam, ka kriminālprocess Nr. 11514009415 tika uzsākts par faktu saistībā ar krāpnieciskām darbībām karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņu Rīgā, Elvīras ielas 12 mājas pagrabstāvā. Izmeklēšanas gaitā par šo faktu tiek pārbaudīta informācija.

Atbildēt

Akselis E. Vairogs

22.10.2015. 15:33


Sveicināta PIETIEK redakcija!

Ceru, ka Valsts Kontrole ir informēta par manis pacelto problēmu, kas skar vairums rīdzinieku... kas vēl būtu jādara, lai pārtrauktu plaša mēroga KRĀPŠANU un sodītu vainīgos? Paldies!

Atbildēt

Akselis Egons Vairogs

31.08.2015. 14:44

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) jau 2013.g. kom. pakalpojumu rēķinos tika ieslēdzis nepamatotu obligāti apmaksājamu posteni "Plānotie nākamo periodu remontdarbu izd." Ls 3,79, kas no 01.01.14 pārvērtās par EUR 10,53 mēnesī.
Tā kā Līgums par nama apsaimniekošanu šādus samākslotus izdevumus neparedz un RNP "nespēj" iekasēt jau sen esošos citu dzīvokļu parādus - nolēmu šo posteni neapmaksāt kā nelikumīgu un labai pārvaldei neatbilstošu par ko tiku informējis RNP.
Neraugoties uz maniem pamatotajiem protestiem, šī nelikumība turpinās.

Lūdzu VK iejaukties un panākt, lai nelikumīgais "parāds" pilnībā tiktu anulēts un attiecīgie darboņi sodīti.

A.Vairogs tel. 26169111

Atbildēt

Nadežda Šahmajeva tandēmā ar Gaļinu Šugajevu

27.08.2015. 21:15

Uzmērot konstatēts fakts, ka karstā ūdens sistēmas nomaiņas pieņemšanas AKTĀ Nr.02-14/07 (pielikums N.3) pieminētās, bet nepielietotās sadales cauruļu siltumizolācijas PAROC čaulas ACE63x30, ACE50x30, ACE40x30 un ACE32x30 kopsummā ar nedarītajiem montāžas darbiem, nepielietotiem mehānismiem, sastāda 1967,60EUR.
Darbu izpildītājs SIA „Sagāde Lux”, Gaļina Šugajeva.

Atbildēt

Nadežda Šahmajeva tandēmā ar Gaļinu Šugajevu

27.08.2015. 21:05

Dzīks „RODODENDRS-R” ” pārvaldnieks-valdes priekšsēdētāja Nadežda Šahmajeva
4. Izpildīto būvdarbu apjomu uzmērīšana un salīdzināšana ar tāmi
Apsekošanas laikā veikta izpildīto darbu apjomu uzmērīšana un salīdzināšana ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktos norādīto daudzumu. Pārbaudē, konstatētas neatbilstības gan pielietoto materiālu, gan izpildīto darbu apjomos, salīdzinot darbu pieņemšanas – nodošanas aktos norādīto un pārbaudē konstatēto. Detalizētu uzmērīto darbu apjomu skatīt pielikumā Nr.5. un pielikumā Nr.6
Savstarpēji salīdzinot darbu tāmes un izpildes aktus, konstatēts, ka atsevišķām pozīcijām darbu pieņemšanas – nodošanas aktā ir palielināti izcenojumi, kā arī izpildāmo darbu apjoms (skatīt detalizētāk pielikumu Nr.3. un pielikumu Nr.4.), taču šādu izmaiņu ieviešanas nepieciešamība nav dokumentāli saskaņota.
Tāmē 02-14/06 16.06.2014. izpildāmiem darbiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis PVN 21% apmērā, savukārt, apskatot darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 02-14/07 konstatēts, ka darbiem PVN netiek piemērots, taču izpildes aktā izpildīto darbu summa sakrīt ar tāmes kopējo summu ieskaitot PVN 21% apmērā. Tēriņos izlietotajās summām konstatētais izmaksu palielinājums par 1938,04 EUR, liecina iespējamu cenu mākslīgu palielinājumu.
Nosakot faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksas par pamatu ņemti tāmes izcenojumi. Pozīcijām, kurām konstatēts ievērojams materiālu sadārdzinājums, kā arī jaunām pozīcijām, ir piemērotas vidējās tirgus cenas.
Konstatēts, ka aukstā ūdens sistēmas nomaiņas faktiskās izmaksas sastāda aptuveni 5565,56 EUR, savukārt darbu pieņemšanas aktā Nr.02-15/01 no 11.02.2015 izmaksas sastāda 6453,73 EUR. Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas nomaiņas faktiskās izmaksas sastāda aptuveni 6871,73 EUR bez PVN, savukārt darbu pieņemšanas aktā Nr. 14/07 no 16.06.2014.g. izmaksas sastāda 11166,78 EUR bez PVN.

No aprēķiniem redzams, ka aptuvenās karstā un recirkulācijas līnijas cauruļvadu montāžai nepieciešamo veidgabalu kopējās izmaksas sastāda aptuveni 942,29 EUR, tāmē šīs izmaksas sastāda 1700,00 EUR.
Iepirkumā konstatēts arī citu pozīciju ievērojams sadārdzinājums, piemēram:
• Aukstā ūdens caurules D32 faktiskās izmaksas sastāda 2,48 EUR/m, savukārt tāmē šīs pozīcijas materiālu izmaksas sastāda 27,43 EUR/m;
• Aukstā ūdens caurules D63 faktiskās izmaksas sastāda 9,23 EUR/m, savukārt tāmē šīs pozīcijas materiālu izmaksas sastāda 27,43 EUR/m.
Tāpat iepirkuma dokumentos konstatēts, ka materiālu faktiskais izlietojums neatbilst darbu pieņešanas aktā norādītajam, kā arī notikusi izmaksu mākslīga sadārdzināšana, palielinot atsevišķu pozīciju izmaksas (detalizētāk skatīt. 3. un 4. pielikumu).

Karstā ūdens sistēmas cauruļu, recirkulācijas sistēmas cauruļu un aukstā ūdens cauruļu nosiltināšanai zem vienas kopējas siltumizolācijas kārtas nav pieļaujama. Šādam risinājumam ir sekojošas negatīvas sekas:
1. Karstā ūdens caurules tiek pastiprināti dzesētas kā rezultātā, pastāv palielināts slimību izplatīšanās risks (piem., leģionāru slimība) caur karsto ūdeni.
2. Tiek paaugstināta aukstā ūdens temperatūra. Nelielas ūdens caurplūdes gadījumā, dzeramais ūdens aukstajos cauruļvados kļūst silts, tas var kļūt par cēloni baktēriju augšanai ūdenī.
3. Karstā ūdens uzsildīšanai un temperatūras uzturēšanai tiek patērēts lielāks siltuma daudzums, kas palielina kopējo ēkas siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju rēķinus.

Visticamāk objektā pielietota ISOVER KT 37 G3 mīkstā ruļļveida siltumizolācija ar biezumu 50 mm un pārklāta ar armētu plēvi ar alumīnija slāni. Mīkstā ruļļveida siltumizolācija nav paredzēta cauruļvadu siltināšanai. Uzstādīšanas laikā un nosegšanas laikā tā tika ievērojami saspiesta, kā rezultātā samazinās siltumizolācijas efektivitāte.
Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai aptuveni tika patērēts 78 m2 siltumizolācijas vates.
6. Atzinums
6.1 Izpildītajiem darbiem nav pieejama projekta dokumentācija, kā arī izpilddokumentācija, ieskaitot izmantoto materiālu atbilstību apliecinošus dokumentus.
Ir tikai pieejams Apsaimniekotāja Dzīks „RODODENDRS-R” pārvaldnieka-valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas skaidrojums „Par izolācijas materiālu” (pielikumā Nr.8), kurā viņa stāsta, ka darbu veikšanas laikā tāmē ieplānotā PAROC materiāla neesot bijis, tādēļ ir pielietots materiāls IZOVER (pārvaldnieks samainījis ISOVER pret IZOVER vati)

6.2 Aukstā ūdens izolēšanas darbi izpildīti nekvalitatīvi. Cauruļu izolēšanai pielietots neatbilstošs siltumizolācijas risinājums, kas nespēj nodrošināt atbilstošu tvaika barjeru, uz cauruļu virsmas veidojas kondensāts, siltumizolācija ir samitrinājusies. tāpēc darba izpildījums nav derīgs. Atbilstoši aukstā ūdens nomaiņas tāmei un darbu pieņemšanas - nodošanas aktam objektā vajadzēja būt uzstādītai cauruļvadu mitrumizolācijai ar biezumu 10mm.
Aukstā ūdens caurules maģistrālās caurules nomaiņas Pieņemšanas nodošanas aktā Nr02-15/01 Neatbilstošās izolācijas materiāla izmaksas ir 520,80EUR, darba alga 175,56EUR un mehānismi 0,36EUR, kas kopā sastāda 696,72EUR.
6.3 Pielietotā mīkstā ruļļveida siltumizolācija karstā ūdens cauruļvadu izolēšanai nav piemērota. Uzstādīšanas laikā un nosegšanas laikā tā tika ievērojami saspiesta, kā rezultātā tika samazināta siltumizolācijas efektivitāte. Vairāki posmi ir atstāti bez izolācijas.
ISOVER KT 37 G3 touch ir elastīga minerālvate ruļļos, bez pārklājuma. Tā ir piemērota sienām, griestiem un grīdām jaunbūvēs, rekonstruku projektos, restaurācijā vai remontadarbos. ISOVER KT 37 ruļļi ir pieejami ar platumu 565 mm un garumu 6300 mm. Piemēroti gan koka, gan metāla karkasa konstrukcijām.
6.4 Karstā ūdens un recirkulācijas caurules nav pietiekami nostiprinātas, kā rezultātā tās tiek balstītas uz ēkas sienām, un posmos starp atbalsta vietām caurules ir izliekušās.
6.5 Posmos, kur karstā ūdens sistēmas caurules, recirkulācijas sistēmas caurules un aukstā ūdens caurules izvietotas paralēli, tās ir nosiltinātas ar vienu kopēju siltumizolācijas kārtu. Šādam risinājumam ir sekojošas negatīvas sekas:
6.5.1 Karstā ūdens caurules tiek pastiprināti dzesētas kā rezultātā, pastāv palielināts slimību izplatīšanās risks (piem., leģionāru slimība) caur karsto ūdeni.
6.5.2 Tiek paaugstināta aukstā ūdens temperatūra. Nelielas ūdens caurplūdes gadījumā, dzeramais ūdens aukstajos cauruļvados kļūst silts, tas var kļūt par cēloni baktēriju augšanai ūdenī.
6.5.3 Karstā ūdens uzsildīšanai un temperatūras uzturēšanai tiek patērēts lielāks siltuma daudzums un pieaug iedzīvotāju rēķini.
6.6 Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktos norādīto darbu apjoms un pielietotie materiāli neatbilst faktiski objektā konstatētajam. Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktos, konstatētas atsevišķu vienības izmaksu izmaiņas, kā arī darbu apjomu izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo tāmi:
a) karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai aptuveni tika patērēts 78 m2 siltumizolācijas vates.
Mazumtirdzniecībā ISOVER vates 1m2 cena ir 3,99eu (ruļļa cena 14,24eu, rullī ir 3,57m2)
Karstā ūdens un recirkulācijas sistēmas cauruļu nosiltināšanai iztērēti tika 310,94eu.
Apsaimniekotāja Dzīks „RODODENDRS-R” pārvaldnieka-valdes priekšsēdētājas Nadeždas Šahmajevas skaidrojums (Pielikums Nr.8 minētā summa 1872,22EUR pārsniedz faktiski izlietoto par 1561,28EUR
b) Karstā ūdens caurule pieņemšanas aktā ir ierakstīta, ka izlietota 24m (417,60EUR), bet faktiski izlietoti ir tikai 3,47m(79,61EUR). Starpība ir 337,99EUR
c) Apsekošanas laikā karstā ūdens sistēmas nomaiņas laikā tika uzskaitīti 62 cauruļu turētāju komplekti.
62 cauruļu turētāju faktiskās izmaksas un faktiskās montāžas izmaksas sastāda 292,64 EUR (pielikums Nr.5). Faktiskās 940,20EUR izmaksas pārsniedz Pieņemšanas aktā rakstīto par 647,56EUR.
d) 5.b) punkta aprēkinā No aprēķiniem redzams, ka aptuvenās karstā un recirkulācijas līnijas cauruļvadu montāžai nepieciešamo veidgabalu kopējās izmaksas sastāda aptuveni 942,29 EUR, tāmē šīs izmaksas sastāda 1700,00 EUR. Starpība 757,71EUR
Karstā ūdens sistēmas nomaiņas aktā Nr.02-14/07 no 16.06.2014.g. neuzrādās pievienotās vērtības nodoklis PVN, kaut gan tāmē Nr.02-14/06 no 16.06.2014.g. norādīts PVN 21%, kas sastāda 1938,04 EUR. Izpildes aktā izpildīto darbu summa bez PVN ir paaugstināta līdz 11166,78 EUR, kas sākotnējā tāmē sastāvēja no Līguma summas bez PVN 9228,74 un PVN 21%, kas sastāda 1938,04 EUR. Minētais liecina, ka iespējams ir noticis cenu mākslīgos palielinājums par 1938,04 EUR.

Darbu izpildītājs SIA „Sagāde Lux”, Gaļina Šugajeva.

Atbildēt

Zīgerista banāns

27.08.2015. 10:18

Rīgas dome daļai rīdzinieku iedeva "zigerista banānu"- bezmaksas braukšanu un izveido RNP un "LABA", kur var grābt tautas naudu:
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums Saeimā pieņemts 2009.gada 4.jūnijā, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī) 1.5.pants nepārprotami nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieks uzdod pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, rakstveidā noslēdzot ar viņu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu (vismaz 50+1 %) ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kas pieņemts likumā par dzīvokļa īpašumu noteiktajā kārtībā, tomēr VK atzinumā nav atrodams secinājums par RNP dibināšanas atbilstību likumam.
RNP nav saņēmis apsaimniekojamo māju dzīvokļu īpašnieku piekrišanu izveidot šādu izšķērdīgu izdevumu iestādi, kas patiesībā
Pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aizmuguriski dzīvokļu īpašniekiem tika izveidots 2010. gada 29. decembrī, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes.
SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāla daļu turētājs ir Rīgas pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Rīgas domes
Tātad, izveidojot RNP tā izveidošana notikusi aizmuguriski un nelikumīgi, šī iestāde ir likvidējama kā prettiesiska, neatbilstoša likumam, turklāt ar apšaubāmu finansiālo darbību, ko ļoti skrupulozi ir konstatējusi Vals kontrole;
Šajā gadījumā par tik rupjiem pārkāpumiem ir pamats risināt jautājumu par Rīgas domes priekšsēdētāja atstādināšanu no amata;
RNP nav uzrādījis savu finansiālo pamatojumu un izdevumu tāmes vai tās tāmes par izdevumiem ir totāli apšaubāmas, nav atšifrētas un acīmredzami pārspīlētas, par ko var pārliecināties jebkurš mājas iedzīvotājs gada atskaites papīru plūdos, ka vieni vai otri darbi mājā nav veikti, bet summas aprēķinātas milzīgas, tā, piemēram, punkts par māju tehniskā stāvokļa apsekošanu, remontdarbu organizēšana, konstruktīvo elementu tehniskā apkalpošana Šādus pierakstījumu, atliek tikai prokuratūrai pieprasīt pierādījumus un tādu nebūs. Un šadu māju ir simtiem, kur notiek visādu pierakstījumu summas. Tāpat - aplamības un pilnīgs absurds, ka pārvaldīšanas maksā tiek iekļauti ventilācijas vadu vai dūmvadu šahtu pārbaudes, tīrīšanas un ugunsdrošības sistēmas apkopes un/ vai apsardzes pakalpojumu tarifu aprēķini, kas arī nekad nav darīts;
Zemes piespiedu nomas līgumus, ko slēdz RNP, ir aplami, nekorekti un negodīgi, tie nav līgumi – tajos nav Civillikuma 2130.pantā noteikto noteikumu, ka nomniekam ir tiesība lietot zemi un ievākt no tās augļus, kādi ir iespējami no zemes zem mājas un tai apkārt, tas ir rīkoties bez jebkādas papildus saskaņošanas.
11.Tāpat diskriminējošs nomas līgums arī attiecībā uz zemes pirmpirkuma noteikumiem un tos slēdzot uz laiku tikai uz vienu gadu;
Mājā izvietotas reklāmas, bēniņos TV un interneta aparatūra ar pieslēgšanos kāpņu telpā pie elektrības, kas netiek saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem;
Netiek saskaņoti iepirkuma līgumi un vai izpildītājam citas, lētākas firmas izvēle;
Nav zināmas, uz ko norāda arī VK, kur paliek līdzekļi, kā tos izmanto mājās, kur ir nomas telpas vai īpašumā saimniecisko darījumu telpas;
Likuma 14.panta 6.punktā noteikts, ka dzīvojamās mājas īpašnieka veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot: 1) savas darbības rezultātā radušos zaudējumu segšanai; 2) dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildītu saistību izpildei (parādu segšanai un .tml. Šei, ja papētīsim, atradīsim pilnīgu patvaļu.
Šie un citi RNP pārkāpumi ļoti precīzi un pamatoti norādīti VK ziņojumā.

Atbildēt

mio

25.08.2015. 19:42

Piemēram, labs darbs no VK puses bija Zemkopības ministrijas audits, kur 98% bija piemaksas pie algām. Tas pats notiek pilnīgi visur, kur pie varas ir ZZS.

Atbildēt

mio

25.08.2015. 19:39

Pa lielam ņemot, rakstā minētais viss ir taisnība, bet pavisam ir noklusēts fakts, ka RNP maksā arī par tiem, kas nemaksā vispār vai maksā daļēji, un pēc tam mocās, lai likumīgi vai nelikumīgi atgūtu līdzekļus. Apmēram kā bija ar to sabrukušo ēku, kur pusei bija parādi. Un par kādiem līdzekļiem lai likvidē avārijas situāciju tādā ēkā, kur ir parādi? Kad nebūs ūdens 3 dienas, visi bļaus vienā korī, ir tie parādi vai nav.

P.S. Tiešām, laiks tā kā būtu ķerties pie komunistu kantoriem, kuri dzīvo pēc sovjetu tradīcijām un nekādus likumus principā neatzīst.

Atbildēt

skaisti

21.08.2015. 09:10

Vārds apsaimniekošana ir prece, kas ar likumu jau ir noteikts, ka tam ir nominālvērība, ko katrs apsaimniekotājs var noteikt pats un tālāk jau tiek likumīgi aplaupīta Latvijas tauta, jo neviens nekontrolē šo rūpalu, kas saucās apsaimniekošana. Saulkrastos jau pat sākotnēji mājas tika pārņemtas iedzīvotājiem nezinot, kaut gan tās 100% bija jau privatizētas. Tā kā valsts un pašvaldība rupji iejaucas privātīpašuma lietās.

Atbildēt

ha

20.08.2015. 23:35

»


Nu, par lapsu sen nekādu ilūziju. T i z l e n i s.
Mani necenzē. Vairs. Vāc "kompromatu" :)

Atbildēt

M16

20.08.2015. 20:45

»


Nekāda diskusija neveidojas arī citur. Pastāstiet, kur tad tieši var konstruktīvi diskutēt? Un par ko? Un kāda jēga? Ja neko nevar izmainīt? No runāšanas nekas nemainās. Kaut kas tak jādara.

Atbildēt

Viszinis

20.08.2015. 19:06

»

............

Vai no tiem 23 ieteikumiem ir arī kāds , kas iesaka kādu iebāzt cietumā par zagšanu


Neviens! Tur viss ir ar zīda diegiem šūts. Neviena sakarīga ieteikuma, tikai skaita pēc.

Atbildēt

Viszinis

20.08.2015. 19:05

»

nosalušais rīdzinieks

aicinu Valsts kontroli kādreiz mēģināt padzīvo ne lepnās privātmājās, bet kādu PRIVĀTU apsaimniekotāju apsaimniekotās mājās, it īpaši pēc tam, kad likuma nepilnību un iedzīvotāju neaizsargātības rezultātā šie privātais apsaimniekotājs iekļūst finansiālās problēmās (un tādās viņi iekļūst visi automātiski...


Neaizmirstam, ka valsts kontrolē pēc sūdzības iesniegšanas sāktas raganu medības - ierindas revidentiem nogrieztas piemaksas par darbu, viens revidents pat atlaists.

Kŗūmiņa pēc pasūtījuma nav atklājusi pilnīgi neko tādu, par ko būtu vērts izteikt pateicības no politiskās vadības (Ūinātājas).

Atbildēt

stulbi

20.08.2015. 16:20

»


Beidziet muļķoties. LV tiesu sistēmā neviens nevadās no likuma.
Palasiet spriedumus un paanalizējiet. Un nemaldiniet cilvēkus, ka advokāti ar "likumu zināšanām" viņus pasargās no komunālā biznesa patvaļas.
Vai nu maksājiet komunālbiznesam, vai advokātiem. Totāli atsmērēta un iesmērēta sistēma, kura darbojas sinhroni. Varu saukt lietas, tiesnešus, komunālā biznesa darboņus, juristus vārdos, varu norādīt ģimenes, radu un biznesa saites.
Nekādi likumi, argumenti, pierādījumi LV nedarbojas, ja jums "vismaz" nav ar sistēmu saistīts "jurists". Ja esat gatavs maksāt "juristam", kurš lietas nokārtos, tad uz priekšu! Tikai vairumam pietiek saprāta nekavēt laiku, jo naudu jums nosūks jebkurā gadījumā.
LV nepastāv likuma vara, šeit pastāv politinterešu vara. Un, kamēr tiesa tiesā, tā kā to dara bičkoviča "meitenes", tikmēr likumi ir tikai makulatūra.

Atbildēt

Paija

20.08.2015. 15:41

Tā ir nelikumība no Rīgas Domes puses, ka Valsts kontrole konstatē trūkumus RNP 2014.g. darbībā un aprēķinos, tas ir, iedzīvotāju apkrāpšanā saistībā ar rēķinu summas noteikšanu, taču Rīgas Dome un tās deputāti neveic nevienu REĀLU rīcību, lai šīs nelikumības tiktu apturētas un rēķini tiktu iedzīvotājiem pārrēķināti.

Turklāt neviens sabiedriskais medijs , izņemot šo, nerunā par to ka Valsts kontroles ziņojuma rezultātā rēķini iedzīvotājiem tiks pārrēķināti.

Lūk, par šo iedzīvotāju apkrāpšanu būtu jāceļ tracis ikvienam, kuram apsaimniekotājs ir Rīgas namu pārvaldnieks.

Atbildēt

MMM

20.08.2015. 14:59

Tas ka dzīvokļu īpašnieki netiek galā pat ar savu īpašumu apsaimniekotāju liecina par tautas zemo izglītības līmeni savu tiesību realizācijā un sociālo procesu ietekmē, valdībai acīmredzot šādu pamattiesību tiesību nezināšana ir izdevīga.

Atbildēt

bitch, cow & itches

20.08.2015. 14:40

»


Škic, oligarhu pabira!

Atbildēt

biedrs gvido

20.08.2015. 13:53

»


Likuma zināšana neatbrīvo no pienākuma apmaksāt fiktīvos komunālbiznesmeņu rēķinus. CIETI!

Atbildēt

kika

20.08.2015. 12:05

Rīdzenieki ir ļoti vienaldzīgi pret apzagšanu:
*kad Ušakova RS pacēla 2X tarifus, mazliet pašūmējās, bet seniori pārdevās par tramvaja biļeti,
* kad zaga caur nanotehnoloģijām, pašausminājās
* kad apsaimniekotāji apzog skaidrā dienas laikā, neuztraucas
* kad no nākošā gada 4x pacels nekustamā īpašuma nodokli, pilnīgs miers.
ACĪMREDZAMI ESAT PELNĪJUŠI, KA DOME JŪS APZOG!

Atbildēt

............

20.08.2015. 11:09

Vai no tiem 23 ieteikumiem ir arī kāds , kas iesaka kādu iebāzt cietumā par zagšanu?)))))))))))))))

Atbildēt

atsaldētais rīdzinieks?

20.08.2015. 10:21

»

nosalušais rīdzinieks

aicinu Valsts kontroli kādreiz mēģināt padzīvo ne lepnās privātmājās, bet kādu PRIVĀTU apsaimniekotāju apsaimniekotās mājās, it īpaši pēc tam, kad likuma nepilnību un iedzīvotāju neaizsargātības rezultātā šie privātais apsaimniekotājs iekļūst finansiālās problēmās (un tādās viņi iekļūst visi automātiski...


Liekat mierā rnp! Ļaujiet netraucēti zagt!

Problēma ir citā apstāklī. Krievi Rīgā gadiem nemaksā par īres dzīvokļiem un dzīvo tik tālāk, bet kāds varētu painteresēties, cik latviešu ģimeņu ir iznīcinātas, piedzenot fiktīvos rnp un citu "Bambāļu namu" fiktīvi uzpūstos rēķinus. Visi namu apsaimniekotāji ir kā vēzis, kas ieēdies svešā miesā, analoģisks LV tiesu sistēmai. Valsts kontrole pamostas tikai tad, ja ir politiskais pasūtījums, bet visos citos gadījumos guļ un neko neredz, neko nedzird, īpaši, ja interese krāpšanā ir komjaunatnes biedru lembergu un tamlīdzīgu "oligarhijas atraugu" astoņkāja biedriem.

Atbildēt

nosalušais rīdzinieks

20.08.2015. 09:34

aicinu Valsts kontroli kādreiz mēģināt padzīvo ne lepnās privātmājās, bet kādu PRIVĀTU apsaimniekotāju apsaimniekotās mājās, it īpaši pēc tam, kad likuma nepilnību un iedzīvotāju neaizsargātības rezultātā šie privātais apsaimniekotājs iekļūst finansiālās problēmās (un tādās viņi iekļūst visi automātiski, jo ikvienā mājā ir vismaz kāds, kas kavē vai vispār nemaksā rēķinus) un pakalpojumu sniedzēji atslēdz pakalpojumus - apkuri janvāra vidū, silto ūdeni vasaras vidū, atkritumu izvešanu utml. tad jūs, Valsts kontrole, varbūt nokāpsiet no torņa un nāksiet pie prātiņa, un liksiet mierā RNP, kuru apsaimniekotās mājas neslēdz nost no siltuma.

Atbildēt

Ēdelweiss

20.08.2015. 09:34

Nu, tas jau nav nekāds jaunums, ja ņēm v era, ka tas Rīgas mēris Ušakovs ir tandemā ar to Rīgas vicemēri : politstaiguli un sarkano fašistu-komunistu noziedzīga režīma priekpuisi komS(j)UČONOKU Andri Amērīku, kurs izveidoja politmafijas klanu "Gods krapt Rīdzeniekus"...

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Putina vakcīna ir instruments sabiedrības iegrožošanai

FotoKoronavīrusa (Covid-19, C-19 – sauciet, kā gribas) pandēmija pasaulē cilvēkus ir padarījusi ļoti uzmanīgus, pat nedaudz bailīgus. Ikdienas dzīve, kādu mēs bijām pieraduši dzīvot, pirms vīruss skāra mūs pašus, tuviniekus, paziņas, tuvākajā laikā neatgriezīsies. Daudziem no mums ir pilnībā mainījušās darba gaitas. Liela daļa ir sākusi strādāt no mājām, taču arī tas nav viegli. Sabiedrība deviņu mēnešu laikā ir nogurusi, un ziņas no kaimiņvalstīm, kur atkal ir augsti saslimšanas radītāji, liek bažīties, vai vispār mēs atgriezīsimies pie tās dzīves, kas bija pirms vīrusa izraisītās pandēmijas.
Lasīt visu...

21

Reira autoratlīdzību ierosinājumi faktiski ir kaitniecība pret grāmatniecības nozari, valodu un kultūru

FotoLatvijas Grāmatizdevēju asociācija Finanšu ministrijas piedāvātos ierosinājumus izmaiņām autoratlīdzību aplikšanai ar nodokļiem uzskata par nepārdomātiem un kaitīgiem kultūras un grāmatniecības nozarēm.
Lasīt visu...

21

Lai visai pasaulei varētu parādīt „noderīgāku realitāti”

FotoVēl viens notikums ar Holivudas blokbasteram līdzīgu sižetu nesen izvērsās vienā no Minskas ielām. Daudzi no mums redzēja video, kurā jauns vīrietis (tālāk “mūsu varonis”) ar it kā nejauša taksista palīdzību veiksmīgi aizbēg no OMONa. Apskatīsim tuvāk, kāpēc šis notikums atgādina Holivudas filmu ne tikai savā sižetā, bet arī pēc specefektiem.
Lasīt visu...

18

Vecuma ierobežojumi kreditēšanas jomā, jeb vai banka var senioriem atteikt piešķirt kredītu

FotoVērojot tendences kreditēšanas tirgū Eiropā, secināms, ka liela daļa kredītiestāžu, lai iespējami izvairītos no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties, ja klients pilnībā vai daļēji neizpilda savas kredītsaistības ilgākā termiņā, nosaka vecuma limitu kreditēšanas pakalpojumiem, jo vecumu saskata kā būtisku riska faktoru.
Lasīt visu...

15

Mūsu galvās bija šīs vēsturiskās zemes, un šis likumprojekts tagad piedāvā to konkretizēt, lai latvietība nebūtu plakana

FotoŠodien es iesniedzu izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Latviešu vēsturisko zemju likums”, un tā mērķis ir stiprināt iedzīvotāju piederību vietējām kopienām un latviešu vēsturiskajām zemēm – Kurzemei, Latgalei, Sēlijai, Zemgalei un Vidzemei. Tajā ir arī runa par četrām reģistrētajām kultūrtelpām – suiti, Rucava, Lībiešu krasts, kultūrtelpa “Upīte”, bet ne tikai par jau reģistrētajām kultūrtelpām.
Lasīt visu...

6

Daži jautājumi Latvijas Afganistānas veterānu cēzaram - Gunāram Rusiņam

FotoSaistībā ar interviju, kuru jūs nesen sniedzāt par Andreja Mediņa  militāro dienestu, es dažus jautājumus vēlos uzdot personīgi Jums.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pandēmija, infodēmija un multilaterālisms: runa ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijā

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs! Ekselences, cienījamās dāmas un godātie kungi! Vispirms vēlos apsveikt V. Bozkira kungu...

Foto

Šuplinskas kundze, atkāpieties, jūs dzīvojat citā realitātē

Matemātikas skolotāju trūkuma dēļ pirmo mācību stundu šajā priekšmetā tikai pagājušajā nedēļā aizvadīja Rīgas 40. vidusskolas sesto klašu skolēni....

Foto

Par "Turaidas kvartālu" samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa apjoms ir palielinājies, nevis samazinājies

Latvijas televīzijas raidījumā "De Facto" izskanējušais apgalvojums, ka SIA "MC Turaida Property", kam pieder...

Foto

Es negribu lēkt acīs ļoti cienītajam ministram, no kā tik daudz kas ir atkarīgs: lai muzejs paciešas

Manā citādi harmoniskajā un priecīgajā dzīvē ir bijušas tikai...

Foto

Sankcijas. Retorika un realitāte

Šī gada 5.septembrī portālā Pietiek.com tika publicēts nezināma autora raksts ar nosaukumu „Kāpēc tika indēts Navaļņijs”. Rakstā citstarp tika pieminētas rietumvalstu līdz...

Foto

Kad, kurā brīdī, aiz kurām durvīm un kurš apstiprina līdzfinansējumu „tautas sportam”?

"Tautas sports to summu nemaz nevar apēst," sabiedriski nozīmīgu tautas sporta pasākumu atbalstam paredzēto...

Foto

Lūdzu, uzvedieties tiesiski un nekaitējiet Latvijas kapitāla tirgus reputācijai

Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla...

Foto

Ko tad mēs darīsim, „izejot ielās”?

Man bieži tiek uzdots jautājums – ko tad mēs darīsim, “izejot ielās”? Viens kungs rakstīja, ka viņš katru dienu esot...

Foto

„Ņevinovataja ja...”

Vakardien no plašsaziņas līdzekļiem uzzināju, ka “Saskaņas” valde pieņēma lēmumu izslēgt mani un manu kolēģi Ļubovu Švecovu no partijas. Sakarā ar šo ziņu es...

Foto

Šie biedri mums vairs nav nekādi biedri

SDP "Saskaņa" Rīgas nodaļa nolēmusi no partijas par Statūtu pārkāpumiem izslēgt divus biedrus - Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu....

Foto

Notikumi Baltkrievijā - divu sistēmu sadursme

Lai kā mums gribētos domāt, ka notikumi Baltkrievijā ir šīs valsts iekšējā lieta un attiecas tikai uz tās iedzīvotājiem, tie...

Foto

Jāizbeidz apgrūtinošās attiecības ar „plinšu sievām”

Uzskatu, ka ir pārkāptas robežas. Kad viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man...

Foto

Kā prokurore Dace Lapinska izpilda “pasūtījumus”

Jaunais ģenerālprokurors Juris Stukāns jau ir paudis kritiskus vārdus par prokuroru kvalifikāciju un iestājas par nepieciešamību paaugstināt prokuroru zināšanu līmeni....

Foto

Vājprāts, kas šobrīd pārņēmis ASV

Džordžs Floids mira, kad policija viņu aizturēja 25.maijā. Kopš tā laika ar viņa vārdu ir notikušas nekārtības vairāk nekā 2000 ASV...

Foto

Es tikai brīnos, līdz kādam līmenim tiks degradēts parlaments

Kā Jums šķiet, kā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnieces kundze un Saeimas drošības dienests reaģēja uz šo manu ziņu?...