Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Populārs ir priekšstats par cilvēka diviem valdniekiem – dabu un kultūru („otro dabu”). Tradicionāli uzskata, ka cilvēka eksistencē no vienas puses viss ir atkarīgs no ģeogrāfiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem (dabas), bet no otras puses viss ir atkarīgs no sabiedrībā realizētajām darbības, uzvedības un komunikācijas programmām (kultūras).

Taču patiesībā cilvēks ik uz soļa izjūt triju valdnieku pavēles. Cilvēkam pavēles dod arī iedzimtās garīgās un fiziskās īpašības, kuras iemiesojas gēnu struktūrā. Cilvēka bioloģiskajai iedabai ir ne mazāka loma kā kultūrai un apkārtējai videi – kalniem, mežiem, upēm, ezeriem, jūrai, dabā sastopamajiem pārtikas līdzekļiem.

Taču tā ir izveidojies, ka cilvēks visu uzmanību pievērš tikai dabas faktoram un kultūras faktoram. Bioloģiskais faktors cilvēka uzmanības lokā nonāk tikai kritiskos brīžos, kad pasliktinās veselība un rodas dažādi psihiskie konflikti pašam ar sevi vai pārējiem hominīdiem.

Tādu vienpusību sekmē zināšanu trūkums. Homo sapiens antropoloģiskā identitāte balstās vienīgi uz kultūras zināšanām, bet nevis izmanto arī bioloģiskās zināšanas. Cilvēka zināšanas par sevi vienmēr ir bijušas ļoti nepilnīgas. Piemēram, neirofizioloģija tikai XIX gs. beigās noskaidroja cilvēka smadzeņu galvenos komponentus. Savukārt gēnu pētniecība sākās XX gs. otrajā pusē, un pašlaik mūsu rīcībā ir niecīga ģenētiskā informācija, kaut gan jau sapņojam par gēnu inženieriju, cilvēka klonēšanu, mākslīgo intelektu un citām smalkām perspektīvām. Par genofonda mantojumu un tā saglabāšanu lietas kursā ir vienīgi ļoti šaurs speciālistu loks.

Savā laikā mūsu firmas klientiem lekcijas laikā uzdevu divus jautājumus. Lūdzu pacelt roku tiem, kuri ir dzirdējuši par (1) genofonda mantojuma saglabāšanu un (2) kultūras mantojuma saglabāšanu. Atbildot uz pirmo jautājumu un arī atbildot uz otro jautājumu, neviens nepacēla roku. Atbildot uz pirmo jautājumu, neviens nepacēla roku tāpēc, ka neviens nebija dzirdējis par genofonda mantojuma saglabāšanu. Atbildot uz otro jautājumu, neviens nepacēla roku tāpēc, ka visi manā lūgumā saskatīja joku. Tas taču esot pats par sevi saprotams, ka par kultūras mantojuma saglabāšanu katrs ir kaut ko dzirdējis. Dotais jautājums ir smieklīgs, tāpēc būtu smieklīgi pacelt roku.

Rietumu civilizācijas vēsturē konstruktīva interese par cilvēku genofonda mantojumu ir bijusi epizodiska. Visos laikmetos dominēja vēlēšanās saglabāt genofondu tādā veidā, kādā to ir radījusi daba. Savukārt kristiānisma paradigmā visu nosaka Dieva griba. Cilvēki no paaudzes uz paaudzi ir tādi, kādus tos ir radījis Dievs. Ticīgie neatzīst Dieva lēmumu koriģēšanu.

Interesanti ir tas, ka Rietumu civilizācijā visos laikmetos ir eksistējusi žēlošanās par jaunās paaudzes degradāciju. Katra nākamā paaudze tika uzskatīta par sliktāku nekā iepriekšējā paaudze. Turklāt šī žēlošanās vienmēr notika uz atmiņu fona par Zelta laikmetu pagātnē, kad dzīvoja garīgi un fiziski vērtīgi cilvēki. Piemēram, Ovīdijs „Metamorfozēs” priecājās par Zemes pirmo cilvēku ideālo pilnvērtību. Mūsu šodienas vecākai paaudzei Zelta laikmets bija pēckara pārdesmit gadi, kad visi jaunieši nodarbojās ar sportu un fizkultūru, gandrīz visi puiši bija derīgi dienestam armijā un narkomānija bija vienīgi kapitālisma privilēģija.

Sarunā par cilvēku genofonda mantojumu noteikti ir jāņem vērā terminoloģiskās iespējas. Terminu „gēns” sāka lietot tikai no 1909.gada, bet terminu „genofonds” – no 1928.gada. Pirms tam galvenokārt lietoja tādus vārdus kā „iedzimtība”, „izdzimums”, „cilvēka ideāls”, „nākotnes cilvēks”, „labākie vīrieši”, „labākās sievietes”, „dzimumu atlase”, „cilvēku suga”, „nepilnvērtīgi cilvēki”, „pilnvērtīgi cilvēki”.

Jau tālā senatnē valdīja priekšstats par fizisko, intelektuālo un emocionālo īpašību mantošanu no vecākiem. Tāpēc ģintī, ciltī un tautā kādam ir nepieciešams sekot, lai precētos „labākie vīrieši” ar „labākajām sievietēm” un bērni būtu tikai attiecīgi piemērotiem laulāto pāriem. Platons dialogā „Valsts” strikti izsakās par politiskās varas uzdevumiem pilnvērtīgu cilvēku radīšanā. Viņš bija stingri pārliecināts, ka valsts pienākums ir nemitīgi rūpēties par to, ko mēs tagad saucam par cilvēciskā kapitāla kvalitāti. Šajā dialogā ir iekļauti konkrēti priekšlikumi cilvēciskā kapitāla kvalitātes nodrošināšanā. Valsts mērķis ir veseli un profesionāli adekvāti cilvēki. Tāpēc valstij ir tiesības iejaukties ģimenes dzīvē, lai tā radītu labus pēcnācējus. Platona ieskatā visiem cilvēkiem nav jābūt vienādi attīstītiem. Galvenais ir panākt, lai katram cilvēkam dzīvē būtu sava sūtība (proti, profesija) un viņa īpašības atbilstu šai sūtībai. Rietumu civilizācijā Platonu var uzskatīt par pirmo eigēnikas principu sludinātāju, izmantojot tā laika atziņas cilvēku populācijas iedzimto īpašību uzlabošanā. Platona laikā nebija ne eigēnikas, ne ģenētikas. Taču acīmredzot bija ļoti būtiski novērojumi un tālredzīgi secinājumi par cilvēka īpašību iedzimtības likumsakarībām.

Rietumu civilizācijas rūpēs par cilvēciskā kapitāla kvalitāti atsevišķa epizode ir tā dēvētā utopiskā sociālisma mācība XVI-XVII gadsimtā. Viens no utopiskā sociālisma spilgtākajiem pārstāvjiem T.Kampanella ļoti mīlēja sniegt padomus bērnu „taisīšanā”. Viņš, piemēram, uzsvēra nepieciešamību zināt un ņemt vērā astroloģiski vispiemērotāko laiku bērnu „taisīšanai”, lai iegūtu vērtīgus pēcnācējus. Viņa slavenajā darbā „Saules pilsēta” (1623) attēlots speciāls uzraugs. Speciālā uzrauga vārds ir „Mīlestība”. Viņš drīkst iejaukties ikviena iedzīvotāja intīmajā dzīvē, lai Saules pilsētā dzimtu vienīgi labi pēcnācēji.

Gādājot par pēcnācēju kvalitāti, Rietumu civilizācijā līdz šim nopietnākā epizode ir eigēnikas klasiskais periods. Tas ilga apmēram 90 gadus: no XIX gs. otrās puses līdz XX gs. 40.gadiem. Šajā periodā cilvēki nevairījās no vārda „eigēnika”. Cilvēki nevairījās no atklātas sarunas par cilvēciskā kapitāla problēmām. Taču sociāli vērtīgākais – no eigēnikas viedokļa uz savu nāciju lūkojās Rietumu valstu politiskā elite ar ASV valdību priekšgalā. Amerikāņi kļuva par eigēnikas faniem gan teorētiskajā jomā, gan praktiskajā jomā, droši un enerģiski realizējot dzīvē eigēnikas rekomendācijas (arī sterilizāciju un kastrāciju).

XX gs. 20.-30. gados eigēnikas (arī medicīniskās ģenētikas) teorētisko bāzi ievērojami papildināja PSRS zinātnieki. No viņiem daži pat sapņoja par „sociālistiskās eigēnikas” uzvaru „jaunā cilvēka” izveidošanā. Viņu pārliecībā cilvēces progress vispār nav iespējams bez valsts speciāli atbalstītas „politiskās bioloģijas”.

Šajā periodā saskanīgā kopsolī ar pārējām Rietumu valstīm gāja arī Latvijas Republika. Tiesa, tikai pēc tam, kad tika pielikts punkts tipiski latviskajam „politiskajam plurālismam” (simts un vairāk partijām) un valsts varu savās rokās pārņēma cilvēki, kuriem patiešām rūpēja tautas liktenis un kuri bija spējīgi formulēt un realizēt īstu un mērķtiecīgu nacionālo politiku. LR valstiski atbalstīta eigēnikas politika sākās no 1934.gada. Šajā gadā Latvijas Universitātē sāka lasīt lekcijas par eigēniku. 1937.gadā tika pieņemts Ārstniecības likums ar eigēnikas sadaļu, bet 1938.gadā izveidoja Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūtu. Tajā bija Eigēnikas, Statistikas un Antropoloģijas nodaļa. Latvijas ļaudis ar eigēniku iepazīstināja prese.

Tāpat kā citās Rietumu zemēs arī LR eigēnikas aktualitāti veicināja ļoti drūmie novērojumi par cilvēciskā kapitāla kvalitātes pasliktināšanos. Arī pie mums tāpat kā citur dabiskās izlases aizvietošana ar medicīnu un sociālo palīdzību radīja labus apstākļus slimo un vājo cilvēku paaugstinātai reproduktivitātei. Proletariātam bija lielāka dzimstība nekā inteliģencei. Ar bezatbildīgu entuziasmu bērnus „taisīja” garīgi slimie, garīgi atpalikušie, noziedznieki. „Mazvērtīgo” indivīdu uzturēšanai valsts budžetā nācās paredzēt krietnu summu. Sabiedrības sociāli bioloģiskās attīstības regulācijai nebija adresēts neviens oficiāls instruments. „Pilnvērtīgo” indivīdu dzimstību nestimulēja ne likumi, ne sociālās programmas. Tajā pašā laikā bija labi zināms, ka tautas genofondu bojā iedzimtās slimības, iedzimtā idiotija un psihiskās patoloģijas, iedzimtais alkoholisms un noziedzības nosliece. Labi bija zināms tas, ka cilvēka apdāvinātība un stingrs raksturs arī ir iedzimtas īpašības.

Eigēnikas klasisko periodu drausmīgi izkropļoja vācu nacistu darbība, pasludinot par nevērtīgām un iznīcināmām pat atsevišķas tautas. Vēsturnieks Dr. K.Kangeris arhīvos ir noskaidrojis, ka tas attiecās arī uz latviešu tautu. Vācieši kompromitēja ne tikai svastikas simbolisko zīmi, nacionālā sociālisma ideju, bet arī eigēniku un ģenētiku. Pēc 1945.gada Rietumu civilizācijā cilvēciskā kapitāla problemātika vairs netika apspriesta masu sabiedriskās domas līmenī. Politiskā elite izvairījās par to atklāti runāt partiju programmās. Klusums valdīja valsts politikas stratēģiskajos un ideoloģiskajos materiālos. Eigēnika bija kritusi pilnīgā nežēlastībā. Vēl nesen likās – uz visiem laikiem tāpat kā svastikas simboliskā zīme.

Tomēr aizvadītajos apmēram 20 gados stāvoklis pakāpeniski izmainās. Rietumu civilizācijā vairs nebaidās no vārda „eigēnika” un pat masu komunikācijas līdzekļos populārā formā apspriež cilvēciskā kapitāla kvalitātes problēmas. Tas attiecas arī uz Latviju, jo pēcpadomju gados ir sagatavotas vairākas publikācijas par eigēniku. Diemžēl mūsu diskursā par tautas demogrāfiskajām bēdām atsevišķi nesaprātīgi vīri iepin savu rusofobisko apmātību, visās nelaimēs vainojot „krievus”, kā tas izpaužas nesenajā publikācijā „Latvijas pastāvēšana izšķirsies 10 gadu laikā”.

Faktiski klusēt vairs nedrīkst. Genofonda degradāciju apstiprina ikviens pētījums. Rietumu zinātne ir pilnīgi pārliecināta par cilvēciskā kapitāla kvalitātes pasliktināšanos. Un šoreiz tā vairs nav Rietumu civilizācijai raksturīgā žēlošanās par jaunās paaudzes trūkumiem. Ja agrāk žēlošanās bija intuitīvs process, tad tagad intuīciju aizstāj zinātnisko pētījumu skaitļi. Konstatējama ir pārapdzīvotība, bads, iedzimto patoloģiju pieaugums, imunitātes samazināšanās, dzimumuzvedības izlaidība, agresivitātes uzplūdi, veselā saprāta trūkums, dažāda veida amorāls un bezidejisks konformisms, estētiskās gaumes vulgaritāte, sociālā apātija, perversija. Turklāt aktuāla ir jauna problēma – metisācija (cilvēku rasu sajaukšanās) sakarā ar planetāri globālo migrāciju.

Kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamība ir stabili ierakstīta cilvēku apziņā. Cilvēki saprot, ka bez pagātnes mantojuma nav iespējams radīt neko jaunu šodienai un rītdienai. Cilvēki saprot, ka kultūras mantojums ir vienīgā informācija par viņu izdomu, talantu, prasmēm, zināšanām, reāli paveikto.

Cilvēki zina, ka bez garīgā un materiālā mantojuma nodošanas nākamajām paaudzēm nav iespējama kultūras evolūcija. Taču parasti ne tik kompetenta ir cilvēku attieksme pret genofonda mantojumu, bez kā nav iespējama cilvēka bioloģiskā evolūcija.

Nekompetencei ir psiholoģisks iemesls. Cilvēka bioloģisko evolūciju mēs neredzam. Tā risinās lēni vairāku paaudžu laikā. Zinātnieki saka, ka būtiskas izmaiņas cilvēku populācijas genofondā var notikt tikai gadu tūkstošu laikā. Mūsdienu asprātīgi zinātnieki tāpēc jautā: „Varbūt ir pagājuši gadu tūkstoši un tagad redzam šīs izmaiņas?”.

Kultūras evolūciju redzam „bez brillēm”. Piemēram, pašlaik mums ir gods dzīvot periodā, kad kultūras evolūcija izpaužas ļoti uzskatāmi. Turklāt ne tikai informācijas tehnoloģiju sfērā, bet daudzās citās sfērās.

Cilvēka dzīves jēga nav tikai kultūras mantojuma saglabāšana un vairošana. Cilvēka dzīves jēgā ietilpst arī genofonda mantojuma saglabāšana un vairošana. Cilvēkam (atšķirībā no citām dzīvajām būtnēm) ir divas evolūcijas sistēmas: 1) bioloģiskā un 2) kultūras.

Cilvēka dzīvē ir gan negatīvas bioloģiskās mutācijas, gan negatīvas kultūras mutācijas. Pret tām cilvēku aizsargā dabiskā izlase un kultūras līdzekļi.

Kā atceramies un pašlaik izjūtam, politiskā vara var likt cilvēkam adaptēties kaitīgā kultūrā. Taču cilvēks vienmēr var kultūrā atrast tādus līdzekļus, kas viņam ļauj izdzīvot nelabvēlīgajos apstākļos un neadaptēties kaitīgajā kultūrā.

Piemēram, padomju laikā īstie rakstnieki varēja atsacīties pakļauties sociālistiskā reālisma doktrīnai. Viņi sacerēja daiļdarbus „rakstāmgaldam”. Jaunrade „rakstāmgaldam” ir savdabīgs kultūras līdzeklis ne tikai sociālisma iekārtā, bet arī kapitālisma iekārtā.

Tagad šajā ziņā ir radies patīkams kultūras līdzeklis – internets. Radošām personībām internets lieliski palīdz neadaptēties patiesi radošai darbībai kaitīgā kultūrā, kurā visam ir jānotiek atbilstoši kāda etnosa politisko līderu proponētajai „dzīvesziņai” un „nacionālajām interesēm”. Interneta brīvība aizstāj „rakstāmgaldu”. Internetā var visu publicēt.

Cilvēka bioloģiskajai evolūcijai un kultūras evolūcijai ir kopīgas iezīmes. Abās evolūcijās eksistē mantotā informācija. Kultūras evolūcijā tās ir zināšanas. Bioloģiskajā evolūcijā tā ir ģenētiskā informācija.

Eksistē arī atšķirības. Piemēram, cilvēka dzīves laikā viņa genotips nemainās. Taču var mainīties tas, ko manierīgi saucam par kultūras genotipu (kultūras parādību kopumu). Kultūras jaunās parādības var ietekmēt cilvēka mentalitāti, paradumus, iemaņas, zināšanas, morāli.

Būtiski atšķiras bioloģiskās evolūcijas mērķis un kultūras evolūcijas mērķis. Par cilvēka bioloģiskās evolūcijas mērķi var uzskatīt izdzīvošanas (adaptācijas) spēju paplašināšanu. Bioloģiskajā evolūcijā paplašinās cilvēka adaptācijas spējas dzīvot dabas vidē. Jāņem vērā ir tas, ka cilvēkam ir jābūt fiziski gatavam adaptēties dabas nejaušajās pārmaiņās. Dabā var būt periodiskas pārmaiņas un nejaušas pārmaiņas. Dabas nejaušās pārmaiņas (dabas „neprogrammējamība”) bioloģiskajai evolūcijai sagādā zināmas problēmas.

Kultūras evolūcijas mērķis ir principiāli citādāks. Kultūras evolūcijas mērķis ir nevis cilvēka izdzīvošanas fizisko spēju paplašināšana, bet gan apkārtējās vides (maigi sakot) stabilizācija. Tātad (ne visai maigi sakot) - pakļaušana, rekonstrukcija, savtīga izmantošana. Kultūras evolūcijas mērķis ir ērtas un tīkamas „otrās dabas” izveidošana, lai varētu komfortabli eksistēt „pirmajā dabā”.

Kultūrai ir jāpalīdz izdzīvot dabas visos apstākļos. Piemēram, cilvēks (kā bioloģiskās evolūcijas produkts) fiziski nevar izdzīvot lielā aukstumā. Taču kultūra (kultūras evolūcijas produkti ēkas, apkure, apģērbs) palīdz izdzīvot pat Antarktīdas aukstumā.

Taču neapšaubāmi pats būtiskākais ir tas, ka abas evolūcijas nevar iztikt bez sava specifiskā mantojuma. Tāpēc vienādā mērā ir jārūpējas gan par kultūras mantojuma saglabāšanu, gan par kultūras autoru genofonda mantojuma saglabāšanu. Ļoti svarīgi tas ir laikmetā, kad dabiskās izlases ceļā ir pašu cilvēku izvietotie šķēršļi. Dabiskā izlase vienmēr rūpējās par abu minēto mantojumu saglabāšanu. Dabiskā izlase ieslēdza zaļo gaismu tiem pilnvērtīgajiem cilvēkiem, kuriem intelektuālās un morālās mocības nesagādāja ne kultūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamība, ne cilvēku genofonda mantojuma saglabāšanas nepieciešamība. Tagad ir iestājies tāds periods Homo sapiens gaitās, kad daudzi ir izsprukuši no dabiskās izlases sijājuma un tāpēc savas pozīcijas nostiprina hominīdu tipi, kuriem ir vienaldzīgs gan kultūras mantojums, gan cilvēku genofonda mantojums. Vienīgi paši cilvēki var izlabot cilvēku neapdomību, netālredzību, egoistisko vienaldzību un antropoloģisko apdraudētību.  

Novērtē šo rakstu:

48
4

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

21

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

FotoŠodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt godīgo nodokļu maksātāju pusē ir labi vai slikti. Var saprast tā: ja tu esi pret VID rīcību šajā gadījumā, tad tu atbalsti nodokļu nemaksātājus.
Lasīt visu...

21

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

FotoLai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un kvalitātes, par ko nemitīgi atgādina Latvijas Banka un uzņēmēji, Veselības ministrija (VM) ir ķērusies noteikt pašvaldību lomas veselības aprūpē un pie Veselības aprūpes finansēšanas likuma, kurš pašreizējā versijā gan vairāk atgādina aprakstu uz pāris lapām salīdzinājumā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, kas ir vieni no apjomīgākajiem MK noteikumiem biezas mapes izskatā.
Lasīt visu...

21

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

FotoLaikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi ieviest šādas reformas jau ir bijuši, turklāt nesekmīgi. Dažādas idejas par to, cik gados bērniem jāuzsāk skolas gaitas, ir izskanējušas arī iepriekš, piemēram, kādreizējā ideja par t.s. nultās klases ieviešanu, obligāto izglītību no sešu gadu vecuma u.tml., taču neviena ideja nav nesusi pozitīvu rezultātu.
Lasīt visu...

12

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

FotoPēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar Miervalža Poļa gleznu izstādi. Pats izstādes nosaukums zīmīgs – „Ilūzija kā īstenība”. Ļoti zīmīgs un trāpīgs nosaukums! Nosaukts šis laika periods Latvijas valstī – īstenība ir ilūzija – tieši tā!
Lasīt visu...

21

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

FotoNekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonu uzmanību uz elektroniskas sarakstes nepilnībām. 
Lasīt visu...

21

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

FotoTagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika vairs nav iespējama bez noteiktas papildizglītības. Tagad vairs nepietiek ar līdzšinējām zināšanām. Tiekoties ar Latvijas politisko slāni, akūti nepieciešama papildizglītība tādos zināšanu atzaros kā neiropatoloģija, psihastēnija, psihogēnija, psihopātija, psihopatoloģija, kā arī, protams, psihiatrija. Sociālajiem filosofiem, politologiem, kulturologiem, sociologiem un tāpat kulturoloģiskās publicistikas esejistiem nākas iedziļināties minēto zināšanu speciālajā literatūrā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...