Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saņemot pieprasījumu par to, vai prokuroram – plaģiatoram Uldim Cinkmanim (attēlā) vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam, ģenerālprokurors Juris Stukāns šīs ziņas par savu „favorītu” sešas dienas vēlāk ir noslepenojis, - Pietiek jau informēja, ka šo faktu atklāj oficiāla Ģenerālprokuratūras vēstule. Savukārt šodien publicējam jaunu Ģenerālprokuratūrai adresētu informācijas pieprasījumu, kurā tās vadībai uzdota virkne neērtu jautājumu šai sakarā.

LR Ģenerālprokuratūrai no Lato Lapsas

2022. gada 26. aprīlī es vērsos Jūsu iestādē ar šādu iesniegumu – informācijas pieprasījumu:

„2021.gada 19.marta Latvijas Televīzijas raidījumā Panorāma Jūsu iestādes darbinieks Jānis Ilsteris norādīja, ka notiek pārbaude par Jūsu iestādes darbinieka Ulda Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam un šī pārbaude neaizņemšot mēnešus. Ņemot vērā to, ka jau ir pagājis jau vairāk nekā gads no šīs pārbaudes sākšanās, kā žurnālists likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izpratnē, gatavojot mediju publikāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē, sabiedrības informēšanas nolūkos vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem:

1. ar ko ir beigusies šī pārbaude? Atbildei pievienojiet attiecīgā pārbaudes slēdziena kopiju.

2. vai Uldis Cinkmanis pašlaik atbilst prokuroram nepieciešamajam nevainojamas reputācijas kritērijam;

3. kādas personas piedalījās Ulda Cinkmaņa nevainojamas reputācijas izvērtēšanā?

4. kādas ir bijušas pret Uldi Cinkmani uzsāktās disciplinārlietas pēdējo 5 gadu laikā, un kādi ir bijuši tajās pieņemtie lēmumi?

5. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, neatzīstot plaģiātismu "savā" darbā?

6. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, pieteikumā Administratīvajai rajona tiesai apstrīdot, ka Latvijas Universitātes rīcībā esot viņa bakalaura darbs?

7. Kāds ir prokurora Ulda Cinkmaņa darba novērtējums?

8. Vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam?

9. Cik pēdējos piecos gados ir bijuši kriminālprocesi, kuros, piedaloties prokuroram Uldim Cinkmanim, apsūdzētās personas ir tikušas daļēji vai pilnībā attaisnotas?

10. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada februāri?

11. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada 24.februāri?

12. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, atradās savā darba vietā?

13. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, saziņai ar tiesu izmantoja personīgo vai darba datoru?

14. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas Rīgas Stradiņa Universitātē Juridiskajā fakultātē?

15. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas kādā augstskolā?

16. Kā prokuratūras vadība vērtē Ulda Cinkmaņa 2022.gada 24.februāra Administratīvās tiesas sēdē norādīto, ka viņam tiesības ir aptuveni zināmas? Kādu iespaidu par prokuroru tāds paziņojums rada neatkarīgam vērotājam no malas? Vai šāds prokurora paziņojums negrauj prokuratūras tēlu, apšaubot prokuroru kompetenci?”

Uz šo iesniegumu – informācijas pieprasījumu es esmu saņēmis šādu Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītu dokumentu, kas datēts ar 2022. gada 11. maiju:

„LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

ĢENERĀLPROKURATŪRAS

DARBĪBAS KONTROLES UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTS

PROKURATŪRAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANAS KOORDINĀCIJAS NODAĻA

Reģ.Nr. 90000022859, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050

tālr. 67044447 fakss , e-pasts: [email protected]

Rīgā

11.05.2022.

Nr. N-124-2022-00063

Lato Lapsam

[email protected]

Par informācijas sniegšanu

Informēju, ka Ģenerālprokuratūrā ir izskatīts Jūsu 2022. gada 26. aprīļa iesniegums ar Lūgumu Jums kā žurnālistam, gatavojot mediju publikāciju par prokuratūras darbību, sabiedrības informēšanas nolūkos, sniegt informāciju un atbildes pēc būtības uz 16 iesniegumā minētiem jautājumiem.

Atbildot uz Jūsu 1., 2., 3., 5. un 6. jautājumu, informēju, ka pārbaude par prokurora U.Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam saistībā ar bakalaura darba iespējamo plaģiātu ir apturēta sakarā ar to, ka prokurors U.Cinkmanis ir apstrīdējis tiesā Latvijas Universitātes  2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 1-13/408, ar kuru ir atstāts spēkā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes sēdes 2021. gada 15. marta lēmums Nr. 20-3/30, ar kuru ir nolemts apstiprināt Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmumu par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu. Līdz ar to, nav pieņemts lēmums, par kura saturu un lēmuma pieņēmēju identitātēm būtu dokumentēta un izsniedzama informācija. Vienlaikus vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka administratīva akta pakļaušana likumā paredzētā kārtībā tiesas kontrolei, demokrātiskā valstī nevar būt sodāma administratīvā akta adresāta aktivitāte.

Atbildot uz Jūsu 4. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā prokruros U.Cinkmanis ir disciplināri biji sodīts vienu reizi,- 2019. gada 13. novembrī par nolaidību, pildot amata pienākumus viņam piemērots disciplinārsods – piezīme, kas, izvērtējot prokurora darba rezultātus un attieksmi pret darbu, 2020. gada 23. martā ir atcelts, pirms pagājis gads kopš soda piemērošanas.

Atbildot uz Jūsu 7. jautājumu, informēju, ka prokurora U.Cinkmaņa profesionālās darbības novērtēšana ir veikta 2019. gada 13. novembrī un tā ir novērtēta pozitīvi.

Atbildot uz Jūsu 8. jautājumu, informēju, ka saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai.

Atbildot uz Jūsu 9. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā nav taisīti attaisnojoši (tai skaitā daļēji attaisnojoši) spriedumi krimināllietās, kuras tiesai nodeva un tālāk valsts apsūdzību uzturēja prokurors U.Cinkmanis.

Atbildot uz Jūsu 10., 11. un 12. jautājumu, informēju, ka nav konstatēta prokurora U.Cinkmaņa neattaisnota prombūtne 2022. gada 24. februārī, darba samaksa par 2022. gada februāra mēnesi (tajā skaitā arī par 24. februāri) ir aprēķināta un izmaksāta pilnā apmērā. Attālinātai dalībai Administratīvās tiesas sēdē administratīvajā lietā Nr. 420186321 (A42-00408-22/21) prokurors, neatrodoties darbavietā, ir izmantojis laiku, kas paredzēts pusdienas pārtraukumam.

Atbildot uz Jūsu 13. jautājumu, informēju, ka prokurors U.Cinkmanis ir sniedzis skaidrojumu, ka saziņai ar tiesu 2022. gada 24. februārī ir izmantojis pastāvīgā lietošanā piešķirto darba portatīvo datoru.

Atbildot uz Jūsu 14. un 15. jautājumu, informēju, ka Ģenerālprokuratūras rīcībā nav dokumentētas informācijas par U.Cinkmaņa studiju uzsākšanu vai pabeigšanu pēc  Latvijas Universitātes Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmuma pieņemšanas par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu.

Atbildot uz Jūsu 16. jautājumu, informēju, ka neviens normatīvs akts nenosaka pienākumu administratīvās lietas dalībniekiem pārzināt savas tiesības precīzi likumā noteiktajam, savukārt saistībā ar jautājumā ietverto lūgumu sniegt viedokli, atkārtoti vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai patiess. Minētais nozīmē, ka amatpersonas tiesības paust viedokli vai sniegt tā skaidrojumu ir amatpersonas diskrecionāra vara, līdz ar to, šo tiesību neizmantošana nav pārsūdzama tiesā.

Prokurors A.Pormalis.”

Kā izriet Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītā dokumenta, 2022. gada 26. aprīlī, kad Jūsu iestāde ir apliecinājusi mana pieprasījuma saņemšanu, es esmu pieprasījis vispārpieejamu informāciju, uzdodot jautājumu Nr. 8 - vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam.

Kā izriet A. Pormaļa parakstītā dokumenta, tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu ir pieņemts lēmums, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

Tas nozīmē, ka tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūsu iestādes vadītājs ir veicis darbības, lai nepieļautu manis pieprasītās informācijas izsniegšanu.

Šajā sakarā es vēlos:

1) saņemt no Jūsu iestādes informāciju, kas bija pieprasīta manas 2022. gada 26. aprīļa vēstules 8. punktā un kas pieprasīšanas brīdī bija vispārpieejama.

2) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, kādu iemeslu dēļ sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas tika pieņemta ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēle Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010), kuras 1. pielikuma 2.11. apakšpunktā noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

3) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu, kādu iemeslu dēļ pirms mana iesnieguma saņemšanas šāda informācija nebija klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija.

4) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, ar kādu pamatojumu tika noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”. Nosūtiet man Jūsu iestādes iekšējās lietvedības dokumentus un saraksti, kas apliecinātu, kad un kā ir tikusi analizēta šāda lēmuma nepieciešamība un lietderība.

5) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par cēloņsakarību starp mana iesnieguma saņemšanu un pašreizējā LR ģenerālprokurora pavēles pieņemšanu.

6) saņemt no Jūsu iestādes minētās LR ģenerālprokurora pavēles un visu tās pielikumu kopiju.

7) ja gadījumā manis pieprasītā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, daru Jums zināmu, ka atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem vēlos iepazīties ar šo ierobežotas pieejamības informāciju, lai, kā jau minēts, iegūtu svarīgu informāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē un par to informētu sabiedrību.

Papildus tam vēlos saņemt rakstisku atvainošanos no Jūsu iestādes pašreizējā vadītāja J. Stukāna, kurš ar savu negodprātīgo rīcību, klasificējot kā ierobežotas pieejamības informāciju vispārpieejamas ziņas pēc tam, kad es tās esmu pieprasījis Jūsu iestādei, ir nodarījis man nopietnu morālu kaitējumu, vēl tālāk sagraujot savu kā augstas valsts amatpersonas un Jūsu iestādes reputāciju manās kā nodokļu maksātāja un žurnālista acīs.

Lato Lapsa

Rīgā 2022. gada 20. maijā.”

Novērtē šo rakstu:

60
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...