Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Guvušas jaunu apstiprinājumu ziņas par ievērojamu naudas summu nepamatotu un, iespējams, pretlikumīgu aizplūšanu no Latvijas Krājbankas jau pēc tās darbības apturēšanas 2011. gada 17. novembrī un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārstāvju un it īpaši komisijas nu jau bijušā vadītāja vietnieka Jāņa Brazovska (attēlā) lomu šajā procesā. No nākamās pirmdienas Pietiek sāks publiskot portāla rīcībā nonākušu ievērojamu bankas maksājumu dokumentu apjomu, kas dienu pa dienai parāda šo summu aizplūšanu, savukārt šodien publicējam juridisko atzinumu par to, ko šie dokumenti rāda:

"Juridiskā atzinuma ietvaros tika veikta dokumentu juridiskā analizē un to atbilstība normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar atzinumu ir pamats uzskatīt, ka bija pārkāpti normatīvie akti zemāk norādīto lēmumu pieņemšanā.

16.11.2011. FKTK pieņēma lēmumu par ierobežojumiem AS Latvijas Krājbanka darbībās - bez saskaņošanas ar FKTK neveikt debeta operācijas jebkurā valūtā, tai skaitā ar internetbanku, bankomātiem un skaidrā naudā, un visām personām, kas saistītas ar bankas akcionāriem, un klientiem nerezidentiem, bez saskaņošanas ar FKTK neveikt debeta operācijas virs 10 000 latu, kas nav paredzētas saimnieciskās darbības veikšanai, jebkurā valūtā.

17.11.2011. FKTK ārkārtas sēdē tiek pieņemts lēmums, ar kuru AS Latvijas Krājbanka tiek noteikti saistību izpildes ierobežojumi, apturēta faktiskā bankas darbība, bankā tiek iecelta FKTK pilnvarnieku grupa.

FKTK lēmumi par AS Latvijas Krājbanka izmaksu ierobežojumiem un turpmāko bankas darbības apturēšanu ir spēkā un attiecināmi uz visiem, proti, banku, klientiem, FKTK un pilnvarnieku grupu, tajā skaitā uz FKTK vadītāja vietnieku Jāni Brazovski. AS Latvijas Krājbanka visu finanšu pakalpojumu sniegšanas darbība tika apturēta, jo AS Latvijas Krājbanka bija konstatēts līdzekļu iztrūks vairāku simtu miljonu latu apmērā. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7.pantu FKTK pienākums bija pārbaudīt AS Latvijas Krājbanka darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un FKTK normatīvajiem aktiem.

Ir pamats secinājumam, ka, pamatojoties uz FKTK rīkojumiem, kuri izdoti laika periodā no 17.11.2011. līdz 25.12.2011. tika veiktas izmaksas un pārskaitījumi dažādās valūtas, kas LVL ekvivalentā sastāda 109 178 821,12 latus. Tādejādi ir apšaubāms šo izmaksu tiesiskums.

FKTK pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis pēc AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanas izdeva rīkojumus par naudas izmaksām no internetbankas un AS Latvijas Krājbanka filiālēm gan fiziskām, gan juridiskajām personām, nodarot zaudējumus citu kreditoru interesēm. No minētā izriet, ka FKTK pilnvarnieku grupas vadītāja J. Brazovska rīcība, izdodot rīkojumus AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanas laikā, ir bijusi pretrunā Kredītiestāžu likuma 111.panta septītajai daļai.

FKTK pilnvarnieku grupas vadītāja J. Brazovska izdotie rīkojumi:

14.12.2011. rīkojums izdots, pamatojoties uz 10.11.2011. darījuma apkalpošanas līgumu Nr.RC61-11-CJ-64 „Par naudas līdzekļu izmaksu saskaņā ar Darījuma konta apkalpošanas līgumu”, kas noslēgts starp AS Latvijas Krājbanka, Levu Feodosjevu (Lev Feodosyev) Krievijas Federācijas pilsoni kā Pircēju, SIA Melins kā Pārdevēju un SIA Ausekļa Nami, kā Parādnieku. Rīkojumā ir konstatēts, ka Pircējs ir izpildījis Līguma 3.2. un 3.4. punktā paredzētās saistības, taču Pārdevējs nav izpildījis Līguma 3.1.punktā paredzētās saistības. Ņemot vērā konstatēto, FKTK pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis piekrīt, ka tiek veikts naudas līdzekļu pārskaitījums EUR 412 692.00 apmērā no AS Latvijas Krājbanka atvērtā darījumu konta uz Pārdevēja vārda uz Parādnieka aizdevuma atmaksas kontroles kontu, kas ir Kredītiestāžu likuma 111.panta septītās daļas pārkāpums.

FKTK pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis 14.12.2011. izdevis rīkojumu Nr. 19-10-3/143 „Par naudas līdzekļu izmaksu saskaņā ar Darījuma konta apkalpošanas līgumu Nr. RC61-11-CJ-58”, pamatojoties uz darījuma konta apkalpošanas līgumu, kas noslēgts starp AS Latvijas Krājbanka, Vitāliju Solovjovu (Vitaly Solovyev), kurš ir Krievijas Federācijas pilsonis, un Jevgēniju Zeinalovu (Evgeniys Zeynalovs), kopā saukti – Pircēji, SIA Melins kā Pārdevēju un SIA Ausekļa Nami kā Parādnieku. Rīkojumā ir konstatēts, ka Pircējs ir izpildījis Līguma 3.1.. 3.2. un 3.4.punktā paredzētās saistības. Ņemot vērā iepriekš konstatēto, FKTK Pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis piekrīt, ka tiks veikts naudas līdzekļu pārskaitījums EUR 377 190,00 apmērā no AS Latvijas Krājbanka atvērtā darījuma konta uz Pārdevēja vārda uz Parādnieka aizdevuma atmaksas kontroles kontu, kas ir Kredītiestāžu likuma 111.panta septītās daļas pārkāpums.

FKTK pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis 09.12.2011. izdevis rīkojumu Nr. 19-10-3/125 „Par naudas līdzekļu izmaksu saskaņā ar Darījuma konta apkalpošanas līgumu Nr. RS10-11-CJ-16”, pamatojoties uz darījuma konta apkalpošanas līgumu, kas noslēgts starp AS Latvijas Krājbanka, Artjomu Filatovu (Artem Filatov), kurš ir Krievijas Federācijas pilsonis, kā Pircēju un SIA D.A. Sēta kā Pārdevēju. Rīkojumā ir konstatēts, ka Pircējs ir izpildījis Līguma 3.1.. 3.2. un 3.4.punktā paredzētās saistības. Ņemot vērā iepriekš konstatēto, FKTK Pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis piekrīt, ka tiks veikts naudas līdzekļu pārskaitījums EUR 160 900,00 apmērā no AS Latvijas Krājbanka atvērtā darījuma konta uz Pārdevēja vārda, tas ir, uz Parādnieka norēķinu kontu, kas rezultātā ir Kredītiestāžu likuma 111.panta septītās daļas pārkāpums.

FKTS pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis, izdodot rīkojumu, nav vērtējis vai tiešām ir izpildīti Līguma noteikumi.

FKTK pilnvarnieku grupas vadītājs J. Brazovskis uz Guntara Trinīša 30.11.2011. iesnieguma, kas nosaukts par „Rīkojums par naudas līdzekļu izņemšanu”, 01.12.2011. pašrocīgi uzrakstījis rezolūciju: „Investīciju pārvadei izpildei. Atļauju pārskaitīt” un paraksts. 05.12.2011. AS Latvijas Krājbanka ir veikusi naudas līdzekļu izsniegšanu Guntim Trintītim EUR 249 483,68 apmērā.

FKTK pilnvarotās grupas vadītājs J. Brazovskis, pieņemot augstāk uzskaitītos rīkojumus un rezolūcijas, ir rīkojies vienpersoniski un nelikumīgi, kas dod pamatu apšaubīt pilnvarnieka rīcības likumību, kā arī dod pamatu secinājumam, ka ir pārkāptas J. Brazovskim piešķirtās tiesības, atbalstot šādu tiesību pārkāpumu, un nodarīti zaudējumi kreditoru kopuma interesēm.

Kredītiestāžu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, ka kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi par informācijas atklāšanu, kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Tāpat Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 8.pants paredz, ka Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir saistoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un lēmumi. Līdz ar to nav skaidrs uz kādu normatīvo aktu pamata bija veikti dotie naudas pārvedumi atsevišķām personām.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu Noguldījumu garantiju fonds nodrošinās atlīdzību izmaksas par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā (līdz 100 000 eiro apmērā (70 280,40 latu)).

Var secināt, ka, neskatoties uz iepriekš minēto, Kārlim Bružukam 30.11.2011. tika izmaksāti LVL 277 362,26, bet Irēnai Pulkinenai 30.11.2011. tika izmaksāti LVL 152 249,28 apmērā, kopā fiziskām personām ir izmaksāti LVL 3 293 644,37 apmērā. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu minētās personas no Noguldījumu garantiju fonda varēja saņemt tikai LVL 70 280,40 (EUR 100 000 x 0,702804) brīdī, kad AS Latvijas Krājbanka ar AS Citadele banka starpniecību uzsāka garantētās atlīdzības izmaksu. Kārlim Bružakam saskaņā ar likumu bija jāsaņem LVL 70 280,40, savukārt atlikušo summu (LVL 277 362,26 – 70 280,40 = 207 081,86) varēja pieteikt bankas maksātnespējas procesa ietvaros. Tas pats attiecas uz Irēnu Pulkinenu – atlikušo summu (LVL 152 249,28 – 70 280,40 = 81 968,88) varēja pieteikt bankas maksātnespējas procesa ietvaros.

Šajā gadījumā, pilnvarnieku grupas pienākums, atbilstoši Kredītiestāžu likuma 113.panta prasībām, bija pārvaldīt banku ar nolūku nodrošināt AS Latvijas Krājbanka aktīvu saglabāšanu. FKTK pilnvarnieku grupas iecelšanas mērķis bija izvērtēt AS Latvijas Krājbanka darbības atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, nekavējoties sniegt atzinumu par AS Latvijas Krājbanka konstatēto naudas līdzekļu iztrūkumu, apmēru un iemeslu, nekavējoties sagatavot rīcības plānu, kā arī sniegt atzinumu, vai AS Latvijas Krājbanka darbība apdraud tās stabilitāti un maksātspēju un iespējamo zaudējumu nodarīšanu tautsaimniecībā un finanšu tirgū.

Analizējot pilnvarnieku grupas rīcību, var teikt, ka netika ievērots tiesiskās paļāvības un likumības principi.

Rezumējot iepriekš minēto, FKTK ir nodarījusi zaudējumus trešajām personām, tas ir, AS Latvijas Krājbanka kreditoriem saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 111.panta septīto daļu.

Ņemot vērā augstāk minēto un saņemot papildu dokumentāciju par FKTK rīcību pēc AS Latvijas Krājbanka pārņemšanas un līdz maksātnespējas pasludināšanai, ir pamats celt tiesā prasību par FKTK darbību atzīšanu par nelikumīgu un zaudējumu piedziņu no valsts."

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

10

Nekad tā nav bijis, un še tev – atkal! Prātojums par krievu ruleti banku sfērā

FotoPagājušajā nedēļā kārtējā banka slēdza durvis klientiem, lai pēc kāda laiciņa vērtu tās administratoriem, likvidatoriem, makulatūras savācējiem un citiem biznesa meža sanitāriem. Šoreiz vērotāju un komentētāju vidē izbrīna nebija nekāda, jo "PNB Bankas" (pirms tam "Norvik") liktenis tika apspriests tikai kategorijās "kad", nevis "vai tiešām". Pērn kādā diskusijā pat publiski piedāvāju derības par to, ka šis finanšu zombijs, kas jau pasen kluburēja izēstām iekšām, būs beigts vēl pirms 2018. gada auditētā pārskata apstiprināšanas. Ikurāt tā arī notika.
Lasīt visu...

18

Sāpīgs kniebiens VARAM "kreisajā rokā"

FotoVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosina valdību pieņemt pavisam loģisku lēmumu: uz pāris gadiem aizliegt pilsētām un novadiem izstrādāt dažviet jau iesāktos attīstības plānošanas dokumentus 2021.-2027. gadam. Pašvaldībniekiem, to padzirdot, ir spuras gaisā…
Lasīt visu...

21

Suverenitātes portrets pakta jubilejas sakarā

Foto2019.gada 23.augustā paiet 80 gadi kopš Vācijas un Padomju Savienības līguma noslēgšanas. Tas bija triviāls līgums par neuzbrukšanu. Līgumu parasti dēvē par Molotova-Ribentropa paktu. Līdz 1939.gada 23. augustam cilvēce pazina daudzus paktus, kā dēvē starptautiskos līgumus. Arī Latvijas Republika savas pastāvēšanas laikā ir bijusi līdzautore daudziem paktiem. Droši var teikt, ka neviens no tiem nekad nav ieguvis sabiedrības plašāku ievērību. Ne reti par paktiem sabiedrība netiek detalizēti informēta. Paktu producēšana ietilpst diplomātisko attiecību segmentā un ārlietu ministrijas rūpēs.
Lasīt visu...

21

Sabiedrībai jau tagad ir iespējams saņemt no iestādes informāciju par ielūgto personu sarakstiem uz valstiski nozīmīgiem notikumiem

FotoRakstam „Nodokļu maksātājiem nav jāzina, kādi cilvēki par nodokļu maksātāju naudu tiek uz sarīkojumiem, kas tiek finansēti no nodokļu maksātāju naudas” lūdzam pievienot Kultūras ministrijas (KM) viedokli, kas ir šāds – jau spēkā esošie normatīvie akti nosaka kārtību, kādā regulējams jautājums par ielūgumu izsniegšanu uz nozīmīgiem kultūras pasākumiem:
Lasīt visu...

21

Kā pārvarēt lielo masu mediju krīzi

FotoPašlaik ne tikai Latvijā, bet daudzās valstīs tiek celta trauksme par lielo masu mediju krīzi. Informācijas apmaiņa starp cilvēkiem pamazām pārceļas uz sociālo portālu vidi, un lielo masu mediju loma kļūst aizvien maznozīmīgāka. Risinājums - ieguldīt masu medijos aizvien lielākas finanses, manuprāt, neko nemainīs. Nauda vienkārši tiks sabērta tukšā mucā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Augstskolas autonomijas anatomija: brīvā Latvijā brīva Universitāte

Latvijas kā nacionālas valsts ar parlamentāru valsts iekārtu pamatus veido Vilhelma fon Humbolta idejas par zinātnes un izglītības vienotību...

Foto

Akadēmiskās sabiedrības atbaidošās tirādes

2019.gada 17.augustā medijos bija lasāma informācija par t.s. akadēmiskās sabiedrības atklāto vēstuli premjerministram (vēstules tekstu publicēja šajā portālā). To parakstījuši augstskolu vadītāji,...

Foto

Nacionālās apvienības vēstule premjeram par Sabiedrības integrācijas fonda darbības turpināšanas lietderību

Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (turpmāk – VL-TB/LNNK) frakcija jau vairākus gadus...

Foto

Akadēmiskā sabiedrība premjeram: atbalstot tiesiskās reformas, aicinām neiejaukties Latvijas Universitātē

Latvijas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas, atbalstot Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita izvirzīto stratēģisko mērķi – Latvijas...

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 4. Atsacīšanās no cilvēka

Atsacīšanās no cilvēka un postcilvēka rašanās nav vienas dienas projekts, kā parasti saucam jaunas parādības bez vēsturiskajām saknēm. Vienas dienas...

Foto

Vispirms kvēls komunists vai VDK aģents, pēc tam aktīvs tautfrontietis un Saeimas deputāts

Šādu cilvēku Latvijā ir daudz, tikai par viņu okupācijas laika pagātni tiek klusēts....

Foto

Ģimenes medicīna laukos – papildspēkus gaidot, izdegusi un vientuļa

Pēdējā gada laikā arvien biežāk publiskā telpā dzirdam runas par akūtu mediķu trūkumu - te Stradiņos nav...

Foto

"Saskaņas" Nils nervozi pīpē Briselē: vara Rīgas domē slīd ārā no rokām

Rīgas mēra vēlēšanas ir izziņotas 19.augustā, un ir zināms, ka uz mēra amatu kandidē...

Foto

Cik ilgi līdz valsts apvērsumam Krievijā?

Pēdējās nedēļās masu medijus un sociālos tīklus pārpludina sirdi plosoši kadri no Maskavas, kuros redzams, kā maskās tērpti, bruņoti vīri...

Foto

Apspriežamie jautājumi

Biju nedaudz pārsteigts, kad saņēmu Saeimas ielūgumu piedalīties Baltijas ceļa gadadienai veltītā sarīkojumā. Patlaban celtniecības sezona rit pilnā sparā. Jābūt nopietnam iemeslam, lai ceļotu...

Foto

Preventīvais uzbrukums

Pēc tam, kad tapa zināms par Sergeja Skripaļa un viņa meitas noindēšanas mēģinājumiem, Amerikas Savienotās Valstis aizliedza ASV uzņēmumiem pārdot Krievijai jebkuras tehnoloģijas, kuras...

Foto

Sociālā revolūcija, visatļautības eskalācija un tās rezonanse

Kriminālā kapitālisma noziegumu brīvībā sods nedraud ne par ekonomiskajiem noziegumiem, ne par humanitātes noziegumiem.* Nesodamība stimulē visatļautību. Tas ir...

Foto

Muļķība

Jānis Miezītis grāmatā «Būt latvietim» jautā, vai muļķis var būt labs cilvēks, un pats atbild – nē. Muļķis neatšķir labu no slikta, derīgu no kaitīga,...

Foto

Ja mediji ir ceturtā vara, vai tiem nebūtu jāuzņemas arī vismaz ceturtā daļa atbildības?

Visi mēs esam dzirdējuši, cik ārkārtīgi nozīmīgu lomu demokrātiskā sabiedrībā ieņem mediji....

Foto

Valdības vasaras darbi

Parasti vasara ir atvaļinājumu laiks, kad visi atpūšas un priecājas par dzīvi. Atšķirībā no citiem gadiem šovasar politiķiem nesanāk īsti izbaudīt atvaļinājumu. Papildus...

Foto

„Izcilais LTV vadītājs” Belte septiņus mēnešus pēc atlaišanas nav bijis vajadzīgs nevienam darba devējam

Kad pagājušā gada beigās no amata tikai atlaists Latvijas Televīzijas vadītājs Ivars...

Foto

Vai patiesības sargsuns Eglītis no TV3 ir melnā PR stipendiāts?

Var jau būt, ka mūsu dienās kāds ir vēl tik naivs, ka tiešām tic – atsevišķi...

Foto

Cilvēciskuma līkloči. 3. Multikulturālisma un komunisma neiespējamība

Multikulturālismam un komunismam ir kopīgs liktenis – praktiskā neiespējamība. Ne multikulturālisms, ne komunisms nekad netiks praktiski realizēts. Abas koncepcijas...

Foto

Nākamgad aizliegs Zāļu tirgu?

Mīļie brāļi un māsas iekš Trimpus – šis mums var izrādīties nebūt ne tik retorisks jautājums. Paši zināt, kā tas ir: ēstgriba...

Foto

Manipulācijas

Emocijas ir loģikas ienaidnieks, emocijas liedz domāt loģiski un izdarīt saprātīgus secinājumus. Manipulācijas citam pret citu, vienai sabiedrības daļai ar citu sabiedrības daļu, viena uzņēmuma...

Foto

Pūļa gudrība, sabiedriskie mediji un valsts attīstība

2004. gada grāmatā “The Wisdom of Crowds” Džeimss Suroveckis (James Surowiecki) min virkni dažādu piemēru, kas rāda, ka sabiedrība kopumā...

Foto

Klusums Rīgas domē

Pēdējo nedēļu laikā maz dzirdams par iespējamām ārkārtas vēlēšanām Rīgas domē vai arī jauna mēra ievēlēšanu. Iespējams, Rīgas domē ievēlēto partiju deputāti ir devušies...

Foto

Vai Krišjānis Valdemārs un Krišjānis Barons latviešiem kā nācijai paredzēja 200 gadus?

To viņi rakstīja pirms 160 gadiem - 1859. gadā. Ņemot vērā šodienas valdības attieksmi...

Foto

Kas patiesībā notiek Latvijas Radio

Sabiedriskā medija žurnālistiem savā jomā jābūt vislabāk atalgotajiem valstī. Tas ir sapnis un mērķis, kuru jācenšas sasniegt un par kuru nekādu...