Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Histēriskā histērija

Arturs Priedītis
14.05.2016.
Komentāri (19)

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Žulītis

16.05.2016. 16:14

Šo rakstu nav komentējis Žulis. Tātad te nav vēl neviens komentējis šo rakstu. Visas eksklusīvās tiesības uz portāla rakstu komentēšanu ir tikai Žulim. Visam ir jābūt tā, kā viņš vērtē. Paldies, Žuļa jaunskungam, ka drīz te komentēs šo rakstu un es zināšu, ko darīt uz priekšu.

Atbildēt

Re re

15.05.2016. 18:40

Krievijā 1.lasījumā ir pieņemti grozījumi sakarā ar atļauju atstāt valsti. Krievijas un Latvijas attiecīgās juridiskās pieejas salīdzinājums lieliski parāda, kādi mežoņi ir latvieši, kuri nav spējīgi pārvaldīt valsti, gatavot tai likumus. Latviešu mežonība ir ieguvusi jaunu apstiprinājumu. Krievijas pieeja būtiski atšķirās no Kozlovska kunga juridiskās pieejas un tiesiskuma izpratnes.

Krievijā tiek papildināts sekojošais pants: Статья 15

Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии сзаконом Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями, – до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о том, что сведения особой важности или совершенно секретные сведения, в которых гражданин был осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре (контракте) срок ограничения права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией, образуемой в порядке, установленном для создания межведомственных координационных и совещательных органов, образуемых федеральными органами исполнительной власти. При этом срок ограничения права на выезд не должен превышать в общей сложности десять лет, включая срок ограничения, установленный трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, – до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;

3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4) осужден за совершение преступления, – до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, – до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами;

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, – до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;

7) проходит государственную службу (работает) в органах федеральной службы безопасности, – до окончания срока соответствующего контракта (трудового договора);

(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ)

8) признан несостоятельным (банкротом), – до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

(пп. 8 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

15.pants tiek papildināts ar 9.punktu: «9) является лицом, которому в установленном порядке объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями третьей и четвертой
статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, – в течение пяти лет со дня объявления ему официального предостережения, а равно имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение сопряженного с осуществлением террористической деятельности хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, и (или) преступления экстремистской направленности.».

Tātad cilvēks tiek iepriekš brīdināts, ka nedrīkst atstāt valsti. Cilvēks zina, par ko viņam to neļauj darīt. Latviešu viepļi, kā parasti, visu vēlas kārtot nelietīgi – aizmuguriski, neļaujot tiesai apturēt ministra lēmumu utt. Latviešu pieeja ir nožēlojamu cilvēces mēslu pieeja:

„Papildināt likumu ar II.1nodaļu šādā redakcijā:

“Aizliegums personai izceļot no Latvijas Republikas

“18.1 Izceļošanas aizliegums

(1) Pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir aizliegts izceļot no Latvijas Republikas, ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas.

(2) Iekšlietu ministrs pieņem lēmumu par aizliegumu pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, izceļot no Latvijas Republikas uz noteiktu laiku līdz trim gadiem, ja valsts drošības iestāde ir konstatējusi, ka minētā persona ārvalstīs plāno dalību tādos pasākumos, kā rezultātā persona var radikalizēties tādā mērā, ka atgriežoties Latvijas Republikā tā varētu apdraudēt valsts drošību un sabiedrības intereses, vai ja persona savu īpašību dēļ nespēj apzināties dalības sekas minētajos pasākumos.

(3) Pilsonim, nepilsonim vai personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, par kuru pieņemts lēmums saskaņā ar šā panta otro daļu, viena mēneša laikā pēc lēmuma uzzināšanas ir tiesības to pārsūdzēt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta otrajā daļā minētā lēmuma izpildi. Pieteicējs nav tiesīgs lūgt tiesai apturēt šā lēmuma darbību”.

Kā redzam, latviešu smirdīgais ministrs ir varenāks par tiesu. Vai ir vēl vajadzīgi citi piemēri latviešu nevērtībai, tumsonībai, mežonībai!

Atbildēt

+ politkorekti

15.05.2016. 16:17

»

Dainis

500 000 ārzemēs dzīvojošo vērīgi skatās...


nav skaidri zinama arzemju tautiesu politiska nostaja ,,sunu slimibas,, jautajuma mulku zeme !

Atbildēt

uha

15.05.2016. 12:43

Liberāļi pilnīgi atkārto boļševiku idologiju .73 gadu laikā nespēja izlabot savu idoloģiju,jo uzskatīja ka viss ir pareizi gaidīja kamēr izjuks pati.Tagat liberāļi 26 gadu laika nav mēģinājuši labot savu savu brāki galēji labējo idoloģiju kuru šo zarazu atveda no ASV un naivi cer ka viss notiks pats no sevis Liberāļiem jāprasa kāpēc tika ieviests Āfrikas kapitālisms nevis Skandināvijas Naivie ļautiņi cer ka nemainot idoloģiju var izmainīt stāvokli.

Atbildēt

Dainis

15.05.2016. 12:16

500 000 ārzemēs dzīvojošo vērīgi skatās..
Sistēma viņus tālredzīgi distancējusi no iespējām vēlēt- viņiem nav vajadzīgo pričendāļu..
Bet valdošajām sorosītu pabirām ir jājūt virs galvas sētas miets- tad , kad dzīve Eiropā kļūs pārāk "pederalizēta" un skolas - genderizētas, viņi atbrauks...Un uz palikšanu..Viņi šobrīd savās ārzemēs nesteidzīgi fiksē pilsoņus, kas balso par grozījumiem..par Stambulas konvenciju..top sarakstiņi, neviens nav aizmirsts..Un tad, kad viņi atbrauks, kādam būs jaaizbrauc..Vai japaslīd zem daugavas ledus..Tā tiešām būs traģēdija- pie varas esošie deģenerāti ir slinki, stulbi un darbam nespējīgi..

Atbildēt

Ervīns Laipotājs

15.05.2016. 12:06

Kārtējais,ļoti sakarīgs,izkopts,tolerants,audzinošs un labais raksts priekš pastalnieku NEnašeniecēm un NE našeniekiem.

Atbildēt

piff

15.05.2016. 11:07

»

Austris

Interesanti būs redzēt, kas notiks ar visiem šiem , tautas nodevējiem, pēc kārtējās iekārtas maiņas


Tikai pie sienas un nekā citādi. Nebūs tur nekādas vairs rotācijas kā iepriekšējā reizē.

Atbildēt

Austris

15.05.2016. 10:43

Interesanti būs redzēt, kas notiks ar visiem šiem , tautas nodevējiem, pēc kārtējās iekārtas maiņas?

Atbildēt

Re re

15.05.2016. 10:06

Kanonizētā patoloģija
Patoloģijas (novirzes no normas) var būt visdažādākās. Visdažādākās var būt kanonizētās (par vienīgi pareizo normu pārvērstās) patoloģijas. Kanonizēto patoloģiju virzībai ir vēsturisks raksturs. Proti, kanonizētās patoloģijas var vēsturiski mainīties. Mainoties laikmeta vispārējai tonalitātei, mainās kanonizētās patoloģijas. Piemēram, patreizējā pārejas laikmetā tiek kanonizētas homoseksuālās patoloģijas. Latvieši šajā procesā ir iesaistījušies ar lielu entuziasmu, jo latviešiem vispār ir intīmas attiecības ar patoloģijām kā antropoloģiskajām izpausmēm. Latviešu pederasti tagad ir „dienas varoņi” –tautas paraugs, tautas izcilākie dēli. Latvieši prot aizsargāt gan juridiskās deviācijas (aizmugurisko tiesāšanu), gan seksuālās deviācijas, kuras saņem ne tikai juridisko aizsardzību, bet arī morālo aizsardzību. No tradicionālajām latviešu kanonizētajām patoloģijām nākas minēt noziegumu brīvību, pievienošanās debilitāti, zemiskumu, denuncēšanas māniju, nelietību, tumsonību, politisko aprobežotību, paškritikas trūkumu, naidu pret apgaismību, mākslu, zinātni, garīgumu, patiesu reliģiozitāti, profesionālismu, talantu. Latviešu vissenākās kanonizētās patoloģijas ir zagšana un blēdības.

Atbildēt

!

15.05.2016. 08:13

»

A.P.

Idiotijas autoriem laimējās. Sabiedrībai pašlaik ir gardāks deserts - dzimumneintrālā audzināšana, sociālais dzimums, dzimuma lomu spēles. Bet tas nav slikti. Redzam, ka dotajai idiotijai un citām idiotijām ir plaša sociālā bāze. Gardos desertus galvenokārt izbauda jaunākajās paaudzēs...


tas tapec,lai lattelecom darbonis gulbis varetu nesoditi zagt,lai varetu slepeni pa naktim latvija ievest afrikas negerus,lai vid 8 kajis varetu rotet ,nevis sedet cietuma,lai ar hepatitu slimam cilvekam aizliegtu pirkt letas un labas Indijas zales,lai varetu kurinat kara histeriju,riet uz Krieviju,slegt nevelamus tv kanalus,noteikt sev personalas pensijas ka cepane,un turpinat strauji samazinat Latvijas iedzivotaju skaitu,slegt gada vismaz 17 skolas,laut maksatnespejas administratoriem nesoditi izzagt Latvijas finansialos resursus !

Atbildēt

!

15.05.2016. 08:05

»

sociāli atstumtais

diagnoze pareiza ! ko darīsim ? ārstēsim , jeb , lai dzīvo


Ieviesisim mediciniskas kvotas.tas garante nato,svf,sorosa fonds,nato izcilibas centrs un amerikanu tanki Adazos !

Atbildēt

Latvijas notikumu spogulis

15.05.2016. 08:03

Teicams raksts, preciza pasreizejas situacijas analize un novertejums .

Atbildēt

Feiss

14.05.2016. 23:38

Tas jau priedītis... Interesanti, kurš viņam mūziku pasūta (maksā)?

Atbildēt

sociāli atstumtais

14.05.2016. 23:00

diagnoze pareiza ! ko darīsim ? ārstēsim , jeb , lai dzīvo ?

Atbildēt

Vietējais

14.05.2016. 21:52

Nav ko piebilst, viss notiek tieši tā kā rakstā minēts. Tikai kā lai ierobežo šo vispārējo muļķizēšanos? Kā šo procesu apturēt un mērķtiecīgi virzīt tā samazināšanās virzienā?
Varu jau maz interesē kā dzīvo un ko domā vairākums parasto Latvijas cilvēku, tā saucamo reņģu ēdāju. Varai tie pagaidām ir tikai nulles.

Atbildēt

Artūrs Malta VLT valdes loceklis.

14.05.2016. 20:00

Latvijas Vēlētāji!
Saeima un Valdība aktīvi darbojas un ceļot nodokļus! Atskaite par izlietoto budžetu nav. Valdība paņēma kredītus ignorējot Satversmi. Tikko Valdība paņēma ASV kredītu 1,3 miljardi, bet šodien naudas nav! Junkera plānu mēs izmantot nevaram, jo nav banku, kas apkalpotu kredītus ražošanas un celtniecības vajadzībām.
Deputāti nepilda savu doto zvērastu un pārkāpj Satversmi! Vēl uz šo dienu nevaram iepazīties ar Straujumas valdības atskaiti par finansu situāciju valstī un izlietotto budžetu! Visapkārt meli un likumu ignorēšana, kas rada draudus Latvijas Valsts pastāvēšanai.
Glābsim Latviju! Vienīgais ceļš kā apturēt Valst izlaupīšanu ir Parakstīties par Saeimas atsaukšanu! Parakstīties bez maksas var portālā www.latvija.lv ar ID karti vai caur Internetbanku. Pret samaksu CVK norādītajās deklarēšanās vietās, bariņtiesā vai pie notāra. Par veikto parakstu, lūdzu informējat: Ūdru iela 14, Mārupe, Mārupes nov,. LV-2167 Tālr.: 29119996 - Bruno; tālr.: 26347783 - Artūrs, e-pasts: [email protected]

Atbildēt

hm

14.05.2016. 19:03

Latvija ir pārāk niecīga, lai tajā atbalsotos globālas krīzes iepriekš pārējai pasaulei.
Iemesls, manuprāt, daudz pragmatiskāks - ES nauda un ekonomiskās perspektīves.
Ostas un dzelzceļš apdraud ar jūtamu kravu samazinājumu. No iedomātas tranzītvalsts pārvērsties par nekam nederīgu perifēriju. Eiropas fondi drīz beigsies. Pat neatkarīgi no tā vai Anglija izstāsies. NATO izbazūnētais karaspēks, kuram vajadzētu aizstāvēt Latvijas intereses, izrādījusies preses pīle. Nemaz nerunājot par iekšpolitiskajām problēmām, kuras valdības, varas pāstāvjus un ierēdņu armiju nemaz neinteresē.
Saldo - pie sasistas siles un ar paģirām! Vai tur var mierīgs justies pat idiņš?

Atbildēt

S.

14.05.2016. 18:51

»

stulbenis

Stulbenis grib visus mācīt


Pareizi, tev nevajag kādu mācīt.

Atbildēt

stulbenis

14.05.2016. 18:28

Stulbenis grib visus mācīt....

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kam ir izdevīgi popularizēt tautu izšķīšanu "kausējamā katlā"

FotoTautas brīvība ir atkarīga no nacionālās identitātes spēka. Identitāte ir vērtību sistēma. No vērtībām izriet griba un rīcība - nepakļauties apspiestībai, cīnīties, upurēties.
Lasīt visu...

15

Aizbraukt uz vietu ar skaistu skatu un izslāpušām acīm divatā skatīties uz klienta alkohola pudeli...

FotoPēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) statistikas 2019. gadā vadītāji alkohola reibumā izraisīja 173 ceļu satiksmes negadījumus (CSNg) ar cietušajiem, 14 CSNg ar bojā gājušajiem un 232 CSNg ar ievainotajiem. Pēc Eiropas Komisijas statistikas 2018. gadā Latvija pēc ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita bija trešā valsts ES pēc Rumānijas un Bulgārijas.
Lasīt visu...

3

Lai novērstu uzmanību no izgāšanās ar kadastrālajām vērtībām, esam uzmeistarojuši slepenu projektu par jaunu tiesiskuma darba grupu

FotoPiektdien, 7. augustā, Tieslietu ministrija ir iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ziņojuma projektu, kas paredz izveidot darba grupu ar valsts tiesisko drošību saistīto problēmjautājumu risināšanai.
Lasīt visu...

18

Neuzskatām par iespējamu piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumos, kas tiek organizēti svešā valodā

FotoEsam aicināti piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumos, ko organizē Latvijas sabiedriskie mediji, kas cita starpā iekļauj arī raidījumus, kas notiek svešvalodā, konkrēti - krieviski.
Lasīt visu...

6

Izliksimies, ka esam norūpējušies: valsts prezidenta Egila Levita paziņojums par vēlēšanām Baltkrievijā

FotoLatvija kā Baltkrievijas kaimiņvalsts pilnībā atbalsta baltkrievu tautas dziļo vēlmi dzīvot savā neatkarīgā, brīvā, demokrātiskā un tiesiskā Baltkrievijas valstī.
Lasīt visu...

12

Par dzīves mērķiem un jēgu

FotoKas mēs esam? Kāds ir mūsu dzīves mērķis? Kāda ir jēga cilvēces pastāvēšanai? Atbilstoši savām zināšanām un prāta spējām mēs meklējam atbildes uz šiem jautājumiem vai arī lieki nelauzām galvu ar šādām “muļķībām” un mierīgi dzīvojam tālāk. Tomēr šie jautājumi nav tik maznozīmīgi, kā tas varētu likties ikdienas darba steigas un problēmu pārņemtam cilvēkam. No tā, kādas atbildes mēs sameklējam uz šiem jautājumiem, lielā mērā ir atkarīga mūsu dzīve.
Lasīt visu...

6

Pamēģiniet mums noticēt, ka vislielākajā luterāņu draudzē viss ir gandrīz kārtībā

FotoRīgas Lutera draudze kategoriski noraida medijos izskanējušās interpretācijas par draudzes ilggadējo mācītāju Kaspara Simanoviča un Induļa Paiča darba attiecību pārtraukšanas iemesliem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par ko balsot vēlēšanās?

Vatikāna II koncils par katoļu aktīvu līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē uzsver, ka "visiem pilsoņiem ir jāatceras savas tiesības un reizē pienākums...

Foto

Neizvērtēta un nepamatota kadastrālo vērtību aprēķināšanas reforma ir kaitniecība

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens...

Foto

Ceram, ka valdība un koalīcija pieņems pareizo lēmumu un atdos mums visu, ko pieprasām

Esam gandarīti par to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība joprojām pievērš uzmanību...

Foto

Kadastrālās vērtības ir “jāiesaldē”

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina “iesaldēt” šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā...

Foto

Pa iznīcības ceļu…

Kāds gudrais reiz uzdevis jautājumu: „Viens mats — vai tas ir daudz, vai maz?” Un pēc tam pats atbildējis: „Ja uz galvas, tad...

Foto

Dabas aizsardzības pārvaldes reforma: ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami

Vides konsultatīvā padome (VKP), kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības...

Foto

Striķim pietiek, ēšanai nepietiek: Latvijā diemžēl parasti praktizē lāpīšanu ar ielāpiem, kas mazāki par caurumu

Pārsvarā Latvijas sabiedrība ir vai tiek grūsta procentu gūstā. Ja ienākumi...

Foto

Izstrādātie tiešmaksājumu nosacījumi vairāk līdzinās "naudas apgūšanai"

Publiskajā telpā izskanējušie tiešmaksājumu aprēķini nav korekti, tiešmaksājumu sadaļā visvairāk cietīs mazie un vidējie lauksaimnieki, turklāt Zemkopības ministrijas (ZM)...

Foto

Ko lai dara, ja man gribas sev paturēt pusi no grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu pārdošanas cenas?

Jau labu laiku lauzu galvu par grāmatu vākos ielikto...

Foto

Pakļautās Latvijas priekšniekdiletanti infekciozos laikos

Pirms ir sākta ordeņu dalīšana "Par uzvaru pār Covid-19", ir vērts ar vēsu prātu novērtēt pakļautās Latvijas iestāžu un personāliju darbību...

Foto

Kā mēs tērēsim daudzās naudas

Vairāk nekā 10 miljardi eiro jeb gandrīz viens Latvijas gada budžets – tik daudz Eiropas naudas mums līdz 2027. gadam paredz...

Foto

Es apliecinu savu interesi iesaistīties dialogā ar likumdevēju Saeimas organizētā konferencē vai seminārā - tas mums noteikti dos daudz laba

Daru zināmu, ka 2020. gada 2....

Foto

Esam izlēmuši koncentrēties uz ražošanu Latvijā – un tam ir savi iemesli

Šobrīd ir pienācis laiks, kad AS „Agrolats Holding” grupa, kurā ietilpst arī tādi pazīstami...

Foto

Liel un jaun koncertzāl, pa kuras celšn jūs tur kašķe, taisn pirms gad tik atklāt uz Lielo laukum iekš Ventspil

Mēs, kas dzīvo iekš sav ķizgal...

Foto

Nav atbalstāms MK rīkojuma nosacījums par Pasaules tirdzniecības centra ēkas demontāžu

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Padomes locekļi, apspriežot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 341 no 18.06.2020. par...

Foto

Eiropas Komisija vērtēs Latvijas ārkārtas stāvokļa atbilstību cilvēktiesībām

Šā gada pavasaris ar Covid 19 un no tā izrietošajām sekām izsita no līdzsvara daudzus. Tiek lauzti šķēpi,...

Foto

Vadzis

Kā saprast teicienu un pat apgalvojumu – «Kad vadzis ir pilns, tas lūzt»? Vai tā, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, ka/ja turpmāk neizdosies noturēt paklausībā, ka...

Foto

Tagad mums ir slikti ceļi, bet daudz ierēdņu, kuri balso par to, lai nekas nemainītos

Divas lietas. Arī it kā nesaistītas, bet par to pašu. Attīstības Par kabatas...

Foto

Meklējam viedu taktiku ēnu ekonomikas līmeņa mazināšanai

Pagājušais – 2019. gads iestādei bija nopietns pagrieziena punkts, kad tika izstrādāta jauna Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības stratēģija...

Foto

Sauksim visas lietas īstajos vārdos

Kas katram no jums ir tas mīļākais un dārgākais? Protams, vispirms tā ir paša personīgā āda. Pēc tam bērni, sieva, ģimene....

Foto

Kremļa vēstniecība nāk palīgā: noderīgie idioti cieš zaudējumus „Piebaltijas” infokara frontē

Latvija ir uzsākusi sparīgu cīņu pret  Kremļa izplatīto dezinformāciju. Par drošību un  veselīgu mediju vidi atbildīgās...

Foto

Kam ir izdevīga ārkārtas situācija, jeb kā tiek radītas dzīres mēra laikā?

Saeimas pēdējā ārkārtas sēdē 9. jūlijā, tika izskatīti pieprasījumi par konkrētiem faktiem saistībā ar...

Foto

Mēs dzīvojam melu sistēmā

Es Jums pastāstīšu, kā veido melu ziņas. Melu sistēmu. Tikai ar dažiem piemēriem. Kaut to ir daudz....

Foto

Pareizu ceļu ejam, biedri Svece

Atbalsta vēstule pasaules progresa vēsmu nesējiem, nenogurdināmiem cīnītājiem pret verdzības laiku mantojumu, rasismu un citiem -ismiem....

Foto

Par ko Covid piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldē?

Izlasīju internetā: "Fiskālās disciplīnas padome: valsts atbalsts Covid-19 pēckrīzes pasākumiem lielākoties ticis valsts sektoram un uzņēmumiem.”...

Foto

Vai Ļeņina ielā 59 (blakus Stūra mājai) dzīvoja čekisti?

Es te veicu nelielu izpēti. Iepriekš publicēju aicinājumu atsaukties zinošus cilvēkus, kas varētu paskaidrot, vai Ļeņina ielā...

Foto

Pēdējais laiks mēģināt iegūt politisko kapitālu no prettiesiskā nekustamā īpašuma nodokļa tēmas

Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība ir jāreformē, un jāievieš neapliekamais minimums primārajam...

Foto

Dievapziņa - strīdēties vai mēģināt saprast?

Katram no mums ir sava patiesība jeb pasaules uzskats, ko esam izveidojuši no lasītā, redzētā, dzirdētā, skolā iemācītā un pašu...

Foto

Uz politiskā feļetona tiesībām: pašpasludinātā virsvadoņa dekrēti par Teikas apkaimi

Es, Viedais Manels, turot roku uz Latvju nerātnajām dainām, pasludinu sevi par Teikas virsvadoni un zvēru...

Foto

Tālmācību nepieņemamības pamatojums

Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc...

Foto

Nekustamā īpašuma astrālās vērtēšanas līkloči

Šobrīd Latvijā nekustamo īpašumu kadastrāli vērtē atsevišķi – ēkas/būves un zemi, kas ir pretrunā ar pasaulē pārsvarā pieņemto praksi un Latvijas...

Foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas...

Foto

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

Pasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem....

Foto

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

Vispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un...

Foto

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums....

Foto

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā...

Foto

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

Vien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā...

Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...