Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau kopš 2021.gada augusta ar kolēģiem biju vairākkārtīgi vērsies par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības dažāda veida būtiskiem pārkāpumiem dažādās valsts kompetentajās institūcijās un Rīgas pilsētas pašvaldībā, tostarp ceļot arī trauksmes atbilstoši Trauksmes celšanas likumam. Viens no pārkāpumiem bija prettiesiska un pilnīgi nepamatota Iekšējās kontroles nodaļas (faktiski vienīgā neatkarīgā iekšējā uzņēmuma institūcija, kas strādāja ar uzņēmuma pārkāpumu novēršanu un mazināšanu), kurā strādāju arī es, likvidācija un atlaišana.

2020.-2021.gadā laikā Iekšējās kontroles nodaļa konstatēja, ka būtiskos pārkāpumos līdzās vadošajiem un ierindas darbiniekiem iesaistīta arī uzņēmuma vadība (valde, padome). Acīmredzot Iekšējās kontroles nodaļas likvidācija bija SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadībai nepieciešama, lai slēptu notikušos pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē uzņēmumā notiekošos būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Tā kā nebiju atbilstoši uzklausīts ne no Rīgas pilsētas pašvaldības (kura tika vairākkārtīgi brīdināta par negatīvām no tā visa izrietošām sekām), ne no atbildīgajām valsts institūcijām, biju spiests vērsties papildus arī attiecībā uz darba strīdu tiesā 2021.gada oktobrī.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu ir pilnībā apmierināti visi mani prasības pieteikumā noteiktie prasījumi. Proti, tiesa nosprieda:

Prasību apmierināt pilnīgi.

Atzīt par spēkā neesošu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321, 2021.gada 2.septembra darba līguma uzteikumu (par darba tiesisko attiecību izbeigšanu) Nr.5-22/41583 ar Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds].

Atjaunot Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds], iepriekšējā darbā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku no 2021.gada 4.novembra līdz tiesas sprieduma dienai, kas uz 2022.gada 27.aprīli sastāda 8885,95 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro 95 centi). Uz doto brīdi šī summa attiecīgi vēl ir pieaugusi aptuveni par 4000,00 EUR.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] morālā kaitējuma atlīdzību 17 493 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, valsts ienākumos valsts nodevu 1206,48 EUR (viens tūkstotis divi simti seši euro 48 centi).

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu pilnībā tiek akceptēti mani prasības pieteikumā minētie prasījumi, turklāt pamatā balstoties uz manu argumentāciju. Darba devējs jeb Atbildētājs SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” tā arī nav spējis ar savu ietekmi un neizsmeļamiem resursiem atspēkot tiesā nevienu no maniem prasījumiem un apgalvojumiem, kas to pamato.

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir prettiesiski un nepamatoti veikusi Iekšējās kontroles nodaļas likvidāciju personiskas izrēķināšanās un uzņēmuma vadības būtisko pārkāpumu slēpšanas nolūkā, ilgstoši radot Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekiem nelabvēlīgas sekas, nodarot arī būtisko morālo kaitējumu.

Ar tiesas spriedumu beidzot tiek atzīta 2013.gada 28.maija noslēgtā darba koplīguma spēkā esamība ar arodbiedrībām “LABA” un “LABA.RNP”, kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nav prettiesiski pildījis vairākus gadus un nav arī iepazīstinājis ar to darbiniekus attiecīgi, tādējādi būtiski pārkāpjot darbinieku tiesības.

Tiesas spriedums kopumā varēja arī būt plašāks un tajā varēja atspoguļot arī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas tiesai faktus, pretrunīgas informācijas sniegšanas faktus, kā arī faktu, ka  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sev vien saprotamu iemeslu dēļ atteicās slēgt izlīgumu/vienošanos ar mani kā prasītāju, izmaksājot kompensācijas līdzīgi (tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi) kā izmaksājis citiem darbiniekiem līdzīgā gadījumā.

Tā, piemēram, jau iepriekš informēju, ka, piemēram, Administratīvās pārvaldes direktorei un direktores vietniecei SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valde bez jebkāda likumiska pamatojuma 2021.gada nogalē pat septiņu-astoņu algu apmērā izmaksājis kompensāciju, noslēdzot vienošanos par darba attiecību izbeigšanu (šobrīd par minēto faktu un iespējamo finanšu izšķērdēšanu saistībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības un tai pietuvināto cilvēku došanos uz izstādi Holandē šā gada maijā, cik man zināms, aktīvi norit Valsts policijas resoriskā pārbaude.

Savukārt Rīgas dome tikai paprasīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” viedokli (ar kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sevi nepamatoti attaisno, atsaucoties uz vispārīgu un neobjektīvu informāciju) un atbilstoši neizvērtējot šādu viedokli, pārsūtīja to man savā vēstulē, solot nezināmā nākotnē veikt revīzijas auditu attiecībā uz izmaksātām kompensācijām darbiniekiem un komandējumu lietderību).

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība, lai atbrīvotos no vadībai personiski nevēlamām personām, mēdz veikt uzņēmuma fiktīvās reorganizācijas un pēc tam, kad “kaut kas noiet ne pēc plāna”, kad tiek izrādīta tiesiska pretestība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība “pa kluso” atpērkas no sev nevēlamiem darbiniekiem, ar cerību, ka neviens ārpus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības noteiktā loka par to neuzzinās…

Turklāt, izmaksājot darbiniekiem kompensācijas saistībā ar darba attiecību izbeigšanos, netiek ievērota vienlīdzība attiecībā uz kompensācijas apmēra veidošanās kritērijiem. Tādējādi tiek prettiesiski izšķērdēti pašvaldības finanšu resursi kā sekas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības prettiesisko lēmumu pieņemšanai. Un neviens līdz šim nav uzņēmies atbildību par to – ne SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  valde, ne padome, ne Rīgas domes atbildīgās institūcijas un amatpersonas, kuras bija vairākkārtīgi informētas par pārkāpumiem jau no 2021.gada augusta, bet nolēma izlikties, ka “viss ir kārtībā”, tādējādi novēršot arī “ēnu” no sevis, t.i., izvairoties no atbildības par kontroles neesamību pār savu uzņēmumu.

Acīmredzot viss, uz ko spējīga Rīgas pilsētas pašvaldība, ir formāli aprakstīt, kam ir kādas funkcijas un kompetences pašvaldībā un tās uzņēmumā un cik svarīgi tās nodalīt un nepārkāpt, neiejaukties citu darbā. Mani patiesībā pašvaldības un to uzņēmumu iekšējā funkciju pārdale nemaz neinteresē, jo problēma netiek risināta pēc būtības. Praktiski šobrīd var secināt, ka problēmas ir ļoti lielas, bet neviens par tām neatbild. Kā tas var būt tiesiskā valstī?  Paliek aktuāls retorisks jautājums, kas konkrēti atbildēs par tiesas spriedumā noteiktām negatīvām sekām, ko radīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība un ilgstoši atbalstīja Rīgas pilsētas pašvaldība? Vai varbūt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība nolems pārsūdzēt spriedumu, radot vēl vairāk izmaksu pašvaldības uzņēmumam un turpinot prettiesiski darboties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bez jebkādas atbildības? Kas uzņemsies atbildību no Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām?

Nav saprotams arī, kāpēc atjaunošana darbā no tiesas puses nav notikusi nekavējoties, kādu speciālu pamatojumu vēl tiesa sagaidīja no prasītāja, ja viņš izteica tādu lūgumu? Manuprāt, izsakot šādu lūgumu par darbinieka nekavējošos atjaunošanu darbā ir acīmredzami skaidrs, ka darbinieks vēlas turpināt darbu pēc iespējas ātrāk un saņemt attiecīgi darba samaksu no šā laika, aizsargāt savas sociālās intereses, tādējādi tiktu aizsargātas darbinieka pamattiesības uz darbu un darba samaksu. Piemēram, spēku zaudējušais Latvijas Darba likumu kodekss paredzēja tikai nekavējošos sprieduma izpildi darba devējam par darbinieka atjaunošanu darbā visos gadījumos.

Attēlā - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Novērtē šo rakstu:

29
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

12

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām, nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai esot jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...