Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jau kopš 2021.gada augusta ar kolēģiem biju vairākkārtīgi vērsies par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības dažāda veida būtiskiem pārkāpumiem dažādās valsts kompetentajās institūcijās un Rīgas pilsētas pašvaldībā, tostarp ceļot arī trauksmes atbilstoši Trauksmes celšanas likumam. Viens no pārkāpumiem bija prettiesiska un pilnīgi nepamatota Iekšējās kontroles nodaļas (faktiski vienīgā neatkarīgā iekšējā uzņēmuma institūcija, kas strādāja ar uzņēmuma pārkāpumu novēršanu un mazināšanu), kurā strādāju arī es, likvidācija un atlaišana.

2020.-2021.gadā laikā Iekšējās kontroles nodaļa konstatēja, ka būtiskos pārkāpumos līdzās vadošajiem un ierindas darbiniekiem iesaistīta arī uzņēmuma vadība (valde, padome). Acīmredzot Iekšējās kontroles nodaļas likvidācija bija SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadībai nepieciešama, lai slēptu notikušos pārkāpumus un “legalizētu” tos turpmāk (jo bez likvidētās Iekšējās kontroles nodaļas neviens reāli iekšienē nekontrolē uzņēmumā notiekošos būtiskos pārkāpumus un patvaļai faktiski robežu nav).

Tā kā nebiju atbilstoši uzklausīts ne no Rīgas pilsētas pašvaldības (kura tika vairākkārtīgi brīdināta par negatīvām no tā visa izrietošām sekām), ne no atbildīgajām valsts institūcijām, biju spiests vērsties papildus arī attiecībā uz darba strīdu tiesā 2021.gada oktobrī.

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu ir pilnībā apmierināti visi mani prasības pieteikumā noteiktie prasījumi. Proti, tiesa nosprieda:

Prasību apmierināt pilnīgi.

Atzīt par spēkā neesošu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321, 2021.gada 2.septembra darba līguma uzteikumu (par darba tiesisko attiecību izbeigšanu) Nr.5-22/41583 ar Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds].

Atjaunot Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku [vārds, uzvārds], iepriekšējā darbā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr. 40103362321.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] vidējo izpeļņu par visu darba piespiedu kavējuma laiku no 2021.gada 4.novembra līdz tiesas sprieduma dienai, kas uz 2022.gada 27.aprīli sastāda 8885,95 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro 95 centi). Uz doto brīdi šī summa attiecīgi vēl ir pieaugusi aptuveni par 4000,00 EUR.

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] morālā kaitējuma atlīdzību 17 493 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, par labu Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekam [vārds, uzvārds] ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro).

Piedzīt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321, valsts ienākumos valsts nodevu 1206,48 EUR (viens tūkstotis divi simti seši euro 48 centi).

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 30.06.2022. spriedumu pilnībā tiek akceptēti mani prasības pieteikumā minētie prasījumi, turklāt pamatā balstoties uz manu argumentāciju. Darba devējs jeb Atbildētājs SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” tā arī nav spējis ar savu ietekmi un neizsmeļamiem resursiem atspēkot tiesā nevienu no maniem prasījumiem un apgalvojumiem, kas to pamato.

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir prettiesiski un nepamatoti veikusi Iekšējās kontroles nodaļas likvidāciju personiskas izrēķināšanās un uzņēmuma vadības būtisko pārkāpumu slēpšanas nolūkā, ilgstoši radot Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekiem nelabvēlīgas sekas, nodarot arī būtisko morālo kaitējumu.

Ar tiesas spriedumu beidzot tiek atzīta 2013.gada 28.maija noslēgtā darba koplīguma spēkā esamība ar arodbiedrībām “LABA” un “LABA.RNP”, kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” nav prettiesiski pildījis vairākus gadus un nav arī iepazīstinājis ar to darbiniekus attiecīgi, tādējādi būtiski pārkāpjot darbinieku tiesības.

Tiesas spriedums kopumā varēja arī būt plašāks un tajā varēja atspoguļot arī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas tiesai faktus, pretrunīgas informācijas sniegšanas faktus, kā arī faktu, ka  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sev vien saprotamu iemeslu dēļ atteicās slēgt izlīgumu/vienošanos ar mani kā prasītāju, izmaksājot kompensācijas līdzīgi (tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi) kā izmaksājis citiem darbiniekiem līdzīgā gadījumā.

Tā, piemēram, jau iepriekš informēju, ka, piemēram, Administratīvās pārvaldes direktorei un direktores vietniecei SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valde bez jebkāda likumiska pamatojuma 2021.gada nogalē pat septiņu-astoņu algu apmērā izmaksājis kompensāciju, noslēdzot vienošanos par darba attiecību izbeigšanu (šobrīd par minēto faktu un iespējamo finanšu izšķērdēšanu saistībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības un tai pietuvināto cilvēku došanos uz izstādi Holandē šā gada maijā, cik man zināms, aktīvi norit Valsts policijas resoriskā pārbaude.

Savukārt Rīgas dome tikai paprasīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” viedokli (ar kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sevi nepamatoti attaisno, atsaucoties uz vispārīgu un neobjektīvu informāciju) un atbilstoši neizvērtējot šādu viedokli, pārsūtīja to man savā vēstulē, solot nezināmā nākotnē veikt revīzijas auditu attiecībā uz izmaksātām kompensācijām darbiniekiem un komandējumu lietderību).

Tātad SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība, lai atbrīvotos no vadībai personiski nevēlamām personām, mēdz veikt uzņēmuma fiktīvās reorganizācijas un pēc tam, kad “kaut kas noiet ne pēc plāna”, kad tiek izrādīta tiesiska pretestība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība “pa kluso” atpērkas no sev nevēlamiem darbiniekiem, ar cerību, ka neviens ārpus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības noteiktā loka par to neuzzinās…

Turklāt, izmaksājot darbiniekiem kompensācijas saistībā ar darba attiecību izbeigšanos, netiek ievērota vienlīdzība attiecībā uz kompensācijas apmēra veidošanās kritērijiem. Tādējādi tiek prettiesiski izšķērdēti pašvaldības finanšu resursi kā sekas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadības prettiesisko lēmumu pieņemšanai. Un neviens līdz šim nav uzņēmies atbildību par to – ne SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  valde, ne padome, ne Rīgas domes atbildīgās institūcijas un amatpersonas, kuras bija vairākkārtīgi informētas par pārkāpumiem jau no 2021.gada augusta, bet nolēma izlikties, ka “viss ir kārtībā”, tādējādi novēršot arī “ēnu” no sevis, t.i., izvairoties no atbildības par kontroles neesamību pār savu uzņēmumu.

Acīmredzot viss, uz ko spējīga Rīgas pilsētas pašvaldība, ir formāli aprakstīt, kam ir kādas funkcijas un kompetences pašvaldībā un tās uzņēmumā un cik svarīgi tās nodalīt un nepārkāpt, neiejaukties citu darbā. Mani patiesībā pašvaldības un to uzņēmumu iekšējā funkciju pārdale nemaz neinteresē, jo problēma netiek risināta pēc būtības. Praktiski šobrīd var secināt, ka problēmas ir ļoti lielas, bet neviens par tām neatbild. Kā tas var būt tiesiskā valstī?  Paliek aktuāls retorisks jautājums, kas konkrēti atbildēs par tiesas spriedumā noteiktām negatīvām sekām, ko radīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība un ilgstoši atbalstīja Rīgas pilsētas pašvaldība? Vai varbūt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vadība nolems pārsūdzēt spriedumu, radot vēl vairāk izmaksu pašvaldības uzņēmumam un turpinot prettiesiski darboties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” bez jebkādas atbildības? Kas uzņemsies atbildību no Rīgas pilsētas pašvaldības amatpersonām?

Nav saprotams arī, kāpēc atjaunošana darbā no tiesas puses nav notikusi nekavējoties, kādu speciālu pamatojumu vēl tiesa sagaidīja no prasītāja, ja viņš izteica tādu lūgumu? Manuprāt, izsakot šādu lūgumu par darbinieka nekavējošos atjaunošanu darbā ir acīmredzami skaidrs, ka darbinieks vēlas turpināt darbu pēc iespējas ātrāk un saņemt attiecīgi darba samaksu no šā laika, aizsargāt savas sociālās intereses, tādējādi tiktu aizsargātas darbinieka pamattiesības uz darbu un darba samaksu. Piemēram, spēku zaudējušais Latvijas Darba likumu kodekss paredzēja tikai nekavējošos sprieduma izpildi darba devējam par darbinieka atjaunošanu darbā visos gadījumos.

Attēlā - SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Novērtē šo rakstu:

29
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Sanāca kā vienmēr, bet ticiet – risinājums top, un vainīgi ir visi citi, tikai ne es

FotoStraujiem soļiem tuvojas jaunā mācību gada sākums - 2022./2023. mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Gaidāmais mācību gads paredz jaunās pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei. Neraugoties uz to, ka pārejas periods tuvojas noslēgumam, pedagogi norāda uz mācību materiālu trūkumu. Kā skolotāja varu tikai piekrist, ka, ieviešot jauno saturu, primāri bija nepieciešams domāt par mācību materiālu izstrādi un pieejamību. Līdzīgi kā ar mācībām tikai valsts valodā – mēs apzināmies, ka rīcībai patiesībā bija jābūt krietni ātrāk, un to, cik būtiski nepalaist garām iespēju labot iepriekš neizdarīto. Arī mācību līdzekļu jautājumā notiek aktīvs darbs, lai dažādos mācību priekšmetos nodrošinātu jaunu mācību resursu un metodisko līdzekļu pieejamību.
Lasīt visu...

21

Vēlēšanas kā mazohistu prieki

FotoPēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS jūlijā ir veicis aptauju un konstatējis, kā Latvijas pilsoņi balsotu, ja vēlēšanas notiktu tūlīt.
Lasīt visu...

21

Kā Rīgai panākt Viļņu, Tallinu un Ziemeļeiropu? Laiks secinājumiem

FotoRīga ir vienīgā pilsēta Baltijas galvaspilsētu vidū, kurā mirstība pārsniedz dzimstību un no kuras aizbrauc vairāk cilvēku, nekā iebrauc. Tam par iemeslu var būt pietiekami lielais rīdzinieku skaits, kuri nav apmierināti nedz ar dzīvi pilsētā, nedz ar dzīves kvalitātes progresu laika gaitā. Kopš gadsimta sākuma straujāko attīstību Baltijas galvaspilsētu vidū piedzīvojusi Viļņa. Jau šobrīd Viļņa ir Baltijas lielākā ekonomika un bagātākā pilsēta; turpinoties līdzšinējai tendencei, iedzīvotāju skaita ziņā Viļņa var apsteigt Rīgu jau 2025. gadā.
Lasīt visu...

21

Vai Rīga ir labi finansēta pilsēta?

FotoPilsētas budžeta apmērs un tā izlietošanas efektivitāte lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīva ir pilsētvide. To Eiropas pilsētu sarakstā, kuru iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar dzīvi pilsētā, pārliecinošā vairākumā ir bagātākās pilsētas, tai skaitā Cīrihe, Kopenhāgena un Stokholma, kur pašvaldībām brīvi līdzekļi pilsētvidei. Kā ar pilsētas budžeta iespēju audzēšanu veicas Rīgai?
Lasīt visu...

21

Par rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoPubliskās atmiņas centrs ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem. 2022. gada 24. februārī centrs izdeva Satversmē nostiprinātās komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanas oficiālos vietvārdos ieteikumus, nosūtīja ieteikumus visām pašvaldībām, tajā skaitā Jūsu domei. Oficiālu domes atbildi centrs nav saņēmis.
Lasīt visu...

21

Parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto

FotoAr pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto, taču, lai tā izdotos:
Lasīt visu...

6

Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoCienījamie Augšdaugavas novada domes deputāti! Publiskās atmiņas centrs (turpmāk - centrs) ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vairāku tiesnešu, tostarp AT senatores Andas Briedes atbildība par Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu neievērošanu

Tiesnešu ētikas komisija, Tiesnešu disciplinārkolēģija un Disciplinārtiesa ir vērtējusi to, vai izpildvaras...

Foto

Ir tādi Satversmes tiesas spriedumi, kuru nepildīšana valdošo eliti nesatrauc itin nemaz

13. Saeimas laikā ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi, par kuru neizpildi Valsts prezidents pat...

Foto

Kāpēc valsts aizsardzības dienestam – jā!

Jūlija sākumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks vēstīja par ieceri izveidot valsts aizsardzības dienestu, kuram, sākot ar 2023. gadu, tiks pakļauti...

Foto

Par ārkārtas sociālo situāciju

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem,...

Foto

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis. Tas noticis par ukraiņu asins cenu...

Foto

Satversmes tiesa ir jālikvidē

Šodien, 25.jūlijā Latvija pirmajā vietā (LPV) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu 14.Saeimas vēlēšanām. LPV savā 4000 zīmju programmā ir...

Foto

Ja mēs jautātu Jēzum pašam: "Skolotāj, kas ir ģimene?", mēs visdrīzāk saņemtu atbildi: "Kā ir rakstīts Dieva vārdā? Kā tu tur lasi?"

Mīļie draugi no Latvijas...

Foto

Atkal mani pārprot un nomelno!

Neprecīza ziņa par Latvijas Republikas Saeimas 2022.gada 14.jūlija grozījumiem Izglītības likumā ir radījusi satraukumu sociālajos tīklos un sabiedrībā. Ir pat parādījušies...

Foto

Skumji, ļoti skumji: atklāta vēstule sabiedrībai!

Jūs ziemā salsiet! Un daudzi arī nosals līdz nāvei! Bet "vietvalžiem" par to ir nospļauties, jo viņi būs siltumā un...

Foto

Kad Egils padzirdēja par „hūti”

Ar novēlošanos... bet vēlētos tomēr ieviest skaidrību tajā slavenajā "nācijas tēva" šmucē, kur viņš Gunāra Astras pieminekļa atklāšanā, ieskanoties valsts himnai,...

Foto

Par kartupeļiem un kolorado kāpuriem

Nenocietos un dažu Facebook lasīto rakstu iespaidā nolēmu izteikties sakarā ar valsts iekārtām, kuras esmu piedzīvojis un kurās ir dzīvojuši daudzi. Ak,...

Foto

Par sīkumiem, par bērnu audzināšanu

Es pelnu maizi, darbojoties tūrisma jomā. Ir forši, jo darbs ir brīvā dabā un ap Pāvilostu. Daru to nu jau 22...