Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pārskatot pēdējo divu dienu notikumus, uzskatu, ka man plašāk ir jāizskaidro lēmums atcelt Andu Nulli no VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (turpmāk "Vaivari") valdes priekšsēdētājas amata.

Ar neuzticības uzteikšanu nekādā veidā netiek vērtēts cilvēks Anda Nulle, netiek vērtēts profesionālis, Veselības ministrijas galvenais speciālists fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā, ārsts, rehabilitologs un pat ne ģimenes ārsts Anda Nulle. Vērtējums un neuzticība ir izteikta valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājai. Lēmums ir balstīts faktos un vērsts uz to, lai nodrošinātu labu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību.

Šobrīd publiskajā telpā un arī Andas Nulles reakcijās netiek nošķirtas šīs divas dažādās lietas – kas viņa ir kā cilvēks vai profesionālis medicīnā un kas viņa ir kā valsts amatpersona, kam ir uzticēta valsts kapitālsabiedrības vadīšana un ievērojami valsts budžeta līdzekļi, kā arī vara un atbildība ar tiem sasniegt noteiktus mērķus.

Demokrātiska sabiedrība, kādu Latvijā veidojam pēdējos 30 gadus un vēlamies tās neatgriezenisku nostiprināšanos, gan no tiesību normu konstrukcijas, gan praksē pieprasa no valsts amatpersonām efektīvu, godīgu un personisko interešu neietekmētu rīcību. Lai panāktu šādu stāvokli, tiesību normas nosaka, ka valsts amatpersonas tiek izraudzītas publiskā un atklātā sacensībā, kurā atlasa amatam piemērotāko kandidātu, amatpersonām ir jāievēro likumā noteikti ierobežojumi un amatpersonu rīcību kontrolē gan augstākas amatpersonas, gan tiesībsargājošās iestādes, gan sabiedrība, tajā skaitā – ar analītiskās žurnālistikas instrumentiem.

Mans kā valsts sekretāres pienākums ir uzraudzīt Veselības ministrijai padotās 13 kapitālsabiedrības. Esmu visās šajās sabiedrībās kapitāla daļu turētāja, un tā ir mana atbildība – izveidot sistēmu, kas identificē un novērš riskus visu valstij piederošo slimnīcu pārvaldībā. Man ir jārīkojas, ja redzu riskus. Pat, ja vēl nekas slikts nav noticis, man ir jābūt pārliecībā, ka kapitālsabiedrībās risku nav vai tie tiek vadīti pienācīgā līmenī. Šo darbu daru kopā ar slimnīcu padomēm, valdēm un Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļu, kurā strādā pieci cilvēki. Savstarpēja sadarbība un uzticēšanās ir svarīgi elementi, lai nodrošinātu sabiedrības intereses. Protams, ka ne es, ne kolēģi Veselības ministrijā nevar un neiejaucas uzņēmuma pārvaldībā – valde uz uzticības pamata ir pilnvarota organizēt ikdienas darbu.

Covid-19 pandēmijas laikā Veselības ministrija visus resursus izmantoja krīzes pārvaldībai, līdz ar to tika kavēti citi plānos iekļauti darbi. Starp tiem – gan kapitālsabiedrību darbības pārraudzības maiņa, gan citu resursu, tajā skaitā – nekustamo īpašumu inventarizācija un sakārtošana, tajā skaitā – "Vaivariem" pārvaldīšanā nodotais īpašums. Pēc kolēģu vizītes "Vaivaros" no viņu novērojumiem sapratu, ka ir jāveido pārbaudes komija, lai noskaidrotu situāciju šajā uzņēmumā. Dienesta pārbaude tika veikta mēneša garumā, un komisijas ziņojums ir publiski pieejams, kā arī presē atstāstīts.

No ziņojuma ir redzams, ka "Vaivaros" ir izveidots stāvoklis, kurā riski vairs nav pārvaldāmi. Ja riskus nevar vadīt pieņemamā līmenī, tad atbildību par šāda stāvokļa ilgstošu pastāvēšanu nevaru uzņemties. "Vaivaros" pamata risks ir tāds, ka valdes priekšsēdētāja nevar strādāt labākajās rehabilitācijas centra interesēs, jo iesaistītas ir viņas privātās intereses. Savukārt valsts kapitālsabiedrība strādā nevis savu un sev uzdoto mērķu realizācijai, bet gan plāno savu rīcību saistībā ar sava personāla interesēm.

Uz to arī norāda pieteikumi projektiem, kas ir tieši gatavoti ar valdi saistīta nomnieka interesēs, turklāt izskatās, ka bez izsvērtas (un dokumentētas) idejas, kādēļ tieši šādiem projektiem pieteikumi tiek gatavoti. Nacionālais rehabilitācijas centrs ir specializēta slimnīca un tās funkcijās un uzdevumos neietilpst sniegt atbalstu primārajai veselības aprūpei, konkrēti atbalstot tikai vienu – Andas Nulles ģimenes ārsta praksi. Netiek realizēti citi potenciāli projekti, kas "Vaivaru" situācijā būtu piemērotāki – slimnīcas ēkas atjaunošana, pagrabstāva sakārtošana, tehnisko palīglīdzekļu centra ēkas rekonstrukcija – "Vaivaros" ir daudz, ko darīt.

Valdes priekšsēdētājai nekad šādā situācijā nevarēja dot atļauju savienot amatus, tas acīmredzot ir iemesls, kāpēc Anda Nulle nekad to Veselības ministrijai nav arī prasījusi. Grūti ir situācijā, kurā cilvēks strādā divus pilnas slodzes darbus, kas abi tiek pilnībā apmaksāti no valsts budžeta, un vēl ir uzņemtas saistības apmācīt divus ģimenes ārsta specialitātes rezidentus, kas arī tiek apmaksāts atsevišķi, lavierēt starp patiesību un meliem attiecībā uz katram darbam veltīto laiku. Šis arī ir viens no uzticības zaudēšanas iemesliem – godīgas izvēles trūkums un mēģinājums parādīt, ka Anda Nulle var apvienot neapvienojamo.

Anda Nulle vai nu melo par katrā no amatiem pavadīto laiku, vai pārkāpj Ministru Kabineta (MK) noteikumos noteiktās prasības par ģimenes ārsta darba organizāciju un līgumos noteikto par rezidentu apmācību. Šāds stāvoklis ir konceptuāli nepieļaujams kaut vai tāpēc, ka gan ārsta prakse gan valsts kapitālsabiedrība saņem valsts finansējumu un visam, kas notiek tā ietvaros, ir jābūt kristāldzidri caurspīdīgam, jo tas attiecas uz visas pārvaldes reputāciju un budžeta līdzekļu izlietošanu veselības aprūpē. Publiskā sektora jomā nav vietas savu personīgo karalistu būvēšanai, kas ietver arī bērnu un tuvāko radinieku iecelšanu vadības līmeņa amatos bez publiska konkursa.

Andas Nulles izteikumi publiskajā telpā liecina par neizpratni un nespēju nošķirt viņas kā valsts amatpersonas pienākumus, ierobežojumus un atbildību, no tā, ko viņa varētu darīt privātā uzņēmumā, savā privātpraksē, nevalstiskajā organizācijā vai citā – mazāk regulētā jomā, kas neprasa tādu caurspīdības līmeni. Interešu konflikts nav situācija, kuru var vienreiz pirms 8 gadiem atrisināt un turpmāk rīkoties tā, it kā šīs situācijas nepastāvētu. Izteikumi masu medijiem, ka: "Viņa esot atturējusies no lēmuma pieņemšanas par dalību šajā projektā. Lemšana tika uzticēta otram valdes loceklim. Taču dokumentus viņa parakstīja, jo nebija citas iespējas."

Tas tikai rāda, cik liela ir valdes priekšsēdētājas neizpratne par pārvaldības procesu un atbildību tajā. Secinājumi un mācības no 2013. gada situācijas, kurā arī Veselības ministrija bija iesaistījusi KNAB, netika atbilstoši izdarīti.

Izsaku nožēlu par to, ka Anda Nulle ir izvēlējusies personiska uzbrukuma taktiku, nerunājot par faktiem un izvairoties no jautājuma būtības. Anda Nulle arī ir maldinājusi Latvijas Ārstu biedrību, apgalvojot, ka runa ir par "astoņus gadus veciem notikumiem", lai gan labi apzinājās, ka pārmetumi tiek izteikti par 2019. un 2021. gadā uzsāktiem projektiem un situācijām, kuras ir turpinājušās līdz atcelšanai no amata. LĀB vēstulē runā par nelielu darba ņēmēja slodzi kā ģimenes ārstam, kam nekādi nevaru piekrist, ņemot vērā Andas Nulles ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu – 1580 Latvijas iedzīvotāji, kas uzskatāma par pilnu ģimenes ārsta praksi un saņem pilnu finansējumu. Tāpat Anda Nulle ir maldinājusi LĀB un sabiedrību, ka ir pieteikusi sevi kā pārliecinošu pretendentu amatam, jo Veselības ministrija vēl nav izsludinājusi konkursu "Vaivaru" valdes locekļu amatiem.

Papildus izmaiņām valdes sastāvā Andas Nulles darbības ir radījušas pamatu veikt pārbaudes, lai noskaidrotu esošo situāciju un tās atbilstību valsts finansētajiem pasākumiem:

Primārās veselības aprūpes jomā – par ģimenes ārstu darbības noteikumiem un to izpildi, kā arī izpildes uzraudzību. A. Nulle ir vienīgais sertificētais ģimenes ārsts savā praksē, taču savos skaidrojumos norāda, ka kā ģimenes ārsts strādā 7 stundas nedēļā, kuru laikā tiek veikta: "3. gada ģimenes medicīnas specialitātes rezidenta darba pārraudzība ar klīnisko gadījumu analīzi, attālinātas pacientu konsultēšanas, darbs ar medicīnisko dokumentāciju, plānveida mājas vizītes un citi ģimenes ārsta kompetencē risināmi jautājumi un konsultācijas pēc nepieciešamības" – citāts no A. Nulles skaidrojuma. MK noteikumu Nr.555 39.punkts nosaka ģimenes ārsta darba laiku, kam jābūt ievērojami lielākam. Situācijā, kad ar primāro veselības aprūpi neapmierinātību izsaka visi iesaistītie – ģimenes ārsti sūdzas par lielu darba apjomu un pārgurumu, pacienti – ka nevar nokļūt pie ģimenes ārsta, veselības aprūpes nozare – par papildu noslodzi NMPD un slimnīcām, nav iespējama tolerance attiecībā uz ģimenes ārstu, kurš apgalvo, ka savu darbu var paveikt faktiski vienā nedēļas dienā.

Rezidentu apmācības procesā – vai ir pieļaujama un iespējama situācija, ka apmācīttiesīga ģimenes ārsta pieņemšanas nodrošina tikai rezidenti, kam algu maksā valsts no budžeta, bet ģimenes ārsts rezidenta darbu pārskata laikā no plkst. 17 - 18, vienlaikus nodrošinot dokumentācijas kārtošanu, kontaktus ar pacientiem, mājas vizītes un tml. Kādu apmācību kvalitāti šādā veidā var panākt un kādi ir pacientu drošības aspekti – vai darbam ir kāda garantija? Ņemot vērā to, ka apmācībā ir divi rezidenti, laikam, kas tiek veltīts apmācībai, būtu jābūt regulētam.

Esošo situāciju ir veicinājusi iespēja kapitālsabiedrību valdes locekļiem ilgstoši ieņemt amatus, bez obligātas nepieciešamības vismaz publiskā konkursā parādīt savu konkurētspēju un pierādīt, ka joprojām ir labākais vadītājs, ko kapitālsabiedrība var atlasīt. Tāpat arī ietekme ir likumā noteiktai normai, ka valsts amatpersonām formāli nav jāsaskaņo amatu apvienošana ar ārsta darbu, kas šajā gadījumā iepriekšējiem valsts sekretāriem nav devis iespēju paskatīties uz situāciju kompleksi un novērt tos riskus, ko Anda Nulle pati nav apzinājusies.

Uzskatu, ka neuzticības izteikšana šādā situācijā ir neizbēgams solis un tas ir vērsts nozares iekšējās sakārtošanas un attīrīšanās virzienā. Labai pārvaldībai ir jābūt visos valsts organizētos un finansētos uzņēmumos, un te nav vietas tolerancei un atkāpēm no likuma prasībām, pat ja ir runa par visu cienītu ārstu.

* Veselības ministrijas valsts sekretāre

Cita publikācija, kas sniedz nelielu ieskatu Indras Dreikas darbībā, - ŠEIT.

Novērtē šo rakstu:

10
61

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

FotoPēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies uz ne pārāk ātri ritošo vilcienu Eiropas virzienā: latviešiem nav laika vizināties, viņiem jāatdod ārējie parādi un čakli jāmaksā augstie nodokļi, – aptuveni šādu ainu uzbur lasītais Valsts kontroles publiskotā dokumentā ““Rail Baltica” projekta situācijas izpēte (Kopīga situācijas izpēte Tallina, Rīga, Viļņa, 2024. gada 11. jūnijā)”. Visā stāstā ir viena priecīga ziņa - Valsts kontrole izrāda drošsirdību publiski pateikt politiķiem netīkamo skaudro patiesību.
Lasīt visu...

21

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

Foto“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju – vēlas skaidru atbildību”, “Tā kā līdz šim – turpināt nevēlos” – lūk, virsraksti dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visbeidzot, uzstājoties Saeimas ārkārtas plenārsēdē ar atskaiti par savas valdības paveikto, premjere sacīja vēsturiskus vārdus, ka “Rail Baltica” projekta pašplūsma ir beigusies.
Lasīt visu...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

12

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

FotoKāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez cipariem, bet vienkārši novērojums. Pārsmējos.
Lasīt visu...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

Nesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka...

Foto

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

Igauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas...

Foto

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

Partiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās...

Foto

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

Likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā...

Foto

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

Piecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā...

Foto

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

Es jums izstāstīšu kaut ko, ko...

Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...