Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kā tieši bijušais aktieris un bijušais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš krāpa valsti un izmantoja blēdībās savus kolēģus un pat savu draudzeni: šodien Pietiek beidz publicēt prokurora debašu runu, kas tika nolasīta Rīgas pilsētas tiesā. Šajā krimināllietā 16. februārī gaidāma A. Kaimiņa pēdējā vārda nolasīšana.

Mikrouzņēmuma saimnieciskā darbība nenodrošināja nekādas peļņas veidošanos. To izskaidro fakts, ka mikrouzņēmums nebija veidots ar mērķi gūt tā īpašniekam peļņu tādā apmērā, kas pārsniedz izmaksāto algu. Uzņēmumam vajadzēja vienīgi nodrošināt iespēju pārskaitīt Kālim atlīdzību par video montēšanas pakalpojumu sniegšanu, bet turpmāk bija arī jānodrošina algas izmaksas Gabužai. Naudas summas, kas tika iekļautas SIA „Al de Media” rēķinos un tika izmaksātas Bērziņm, brāļiem Pokaževskiem, Muzikantei, Melbergai, Zakatistovam, bija nepamatoti iekļautas SIA „Al de Media” izrakstītos rēķinos šādu apstākļu dēļ:

1. Tās bija paredzētas turpmākai izmaksai algas veidā minētām personām.

2. Minētās personas nesniedza SIA „Suņu Būda” montēšanas pakalpojumus, par kuriem SIA „Al de Media” izrakstīja rēķinus un kurus SIA „Suņu Būda” apmaksāja.

3. Minētās personas neatradās darba tiesiskajās attiecībās ar SIA „Al de Media”, jo nesaņēma darba uzdevumus no vienīgā reģistrētā uzņēmuma valdes locekļa Kāļa un neatskaitījās viņam par padarīto darbu, bet Roberts Pokaževskis, Muzikante, Melberga ar Kāli nekad pat nav tikušies un komunicējušies.

Izdarot secinājumus, secinām, ka visas SIA „Al de Media” rēķinu iekļautās summas tika paredzētas izmaksāt fiktīviem darbiniekiem, kuras ir vērtējamas kā nepatiesas ziņas, ko atspoguļo nevis patieso atlīdzības apmēri par sniegto pakalpojumu, bet gan mākslīgi iekļauti rēķinos, lai radītu šķietamu pamatojumu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu SIA „Al de Media” turpmākai izmaksai Bērziņai, Pokaževskiem, Melbergai, Muzikantei un Zakatistovam. Savukārt summas, kuras Kaimiņš saņēma no Edgara Pokaževska, Kāļa un Gabužas skaidrā naudā vai kā maksājumus par viņa pēcapmaksā iegādāto datoru, nodrošināja VID nedeklarētu ienākumu saņemšanu pašam Kaimiņam.

Tiesa nolēma civillietā SIA „Al de Media” prasībās pret Melbergu, Bērziņu, Muzikanti par izmaksāto finanšu līdzekļu atgriešanu un tieši 2019.04.03. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums, 2018.11.09.  Zemgales rajona tiesas spriedums, 2021.02.24. spriedums lietā nesatur ziņas, ka tas kaut daļēji atspēkotu Kaimiņam virzīto apsūdzību tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

Pirmkārt, tiesā civillietā nebija pieejami visi tie pierādījumi, kas iegūti un tiek vērtēti šajā krimināllietā. No civillietas tiesas spriedumiem izriet, ka tie pamatā balstīti uz pušu paskaidrojumiem un Valsts darba inspekcijas lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietā, kas bija VID EDS ziņā. Civillietā nav vērtēti citi būtiski pierādījumi, piemēram, Kaimiņa un Kāļa elektroniskā pasta sarakste, šajā krimināllietā nopratināto liecinieku liecības. Piemēram, Pokaževska un Gabužas dotās liecības, kas gan plašāk un precīzāk noskaidro uz lietas izlemšanu attiecināmos faktus un apstākļus.

Otrkārt, tiesas civillietās nav vērtējušas un pieņēmušas lēmumus par to, vai Melberga, Bērziņš un Muzikante ir atradušies darba tiesiskajās attiecībās ar SIA „Al de Media” un veikuši viņā,  kā sabiedrībā, kādu darbu. Visās trijās lietās tiesas ir vērtējušas, vai SIA „Al de Media” prasība par izmaksāto līdzekļu atgriešanu pamatoti balstītos uz civillikuma 2389. un 2321. pantu, un visas trīs tiesas civillietās noraidīja SIA „Al de Media” prasību, galvenokārt tā iemesla dēļ, ka minētās personas saņēma finanšu līdzekļus, izmaksas no SIA „Al de Media” algas veidā ar paša Kāļa ziņu un ilgstošā laika periodā. Tiesas nevarēja konstatēt, ka naudas līdzekļi atbildētājiem kontā nonākuši bez prasītāja ziņas, gadījumā pēc vai tikai ar atbildētāja rīcību. Minētā iemesla dēļ, nebija piemērojams neviens no prasītāja pamatojumiem un SIA „Al de Media” prasības tika noraidītas.

Treškārt, nevienā no minētājām lietām tiesa nav konstatējusi, ka starp Melbergu, Bērziņu vai Muzikanti un SIA „Al de Media” pastāvēja darba tiesiskās attiecības. Vēl jo vairāk lietā par līdzekļu atprasīšanu no Muzikantes tiesa norādīja, ka nevar konstatēt darba tiesiskās attiecības ar pusēm, jo šāda prasība nebija celta. Valsts apsūdzības ieskatā minētā tiesa nolēma, ka satur ziņas, kas apstiprina celto apsūdzību, piemēram, tiesas spriedums lietā fiksētās ziņās, kad Kālis iztiesāšanā sniedza paskaidrojumu, ka SIA „Al de Media” maksājot Melbergai naudu, bet tāda bija vienošanās ar SIA „Suņu būda”, kuru pārstāvēja Kaimiņš. Darba algas maksājumus veica, jo Kaimiņš lika tā darīt. Kālis nonāca pie secinājuma – ja nemaksās algu Melbergai, nesaņems atalgojumu pats.

Šādas liecības sakrīt ar izmeklēšanā sniegtajām liecībām. Iemeslu, kādēļ Kālis tomēr piekrita šādiem maksājumiem, apstākļiem, ka Melberga un citas personas faktiski nestrādā uzņēmumā, Kālis skaidroja gan civillietas izskatīšanā, gan šīs krimināllietas izmeklēšanā, proti, alga, ko viņš saņēma SIA „Al de Media”, bija viņa vienīgie ienākumi un viņš to nevēlējās zaudēt. Šāds skaidrojums ir ticams, jo apstiprinās ar citiem lietā iegūtiem pierādījumiem. Piemēram, Kāļa privātā bankas konta pārskats apstiprina, ka uz apsūdzību attiecināmajā laika periodā viņa vienīgie ienākumi bija no SIA „Al de Media”, kā arī nelieli ieskaitījumi 50 € apmērā no dažādām privātpersonām. Kāļa finanšu situāciju arī raksturo fakts, ka 2016.06.15., 2016.06.16., 2016.06.30. un 2016.08.18. viņam pat nācās ņemt aizdevumu, tā saucamo ātro kredītu.

Izmeklēšanā iegūtiem pierādījumiem neatbilst Kaimiņa civillietā sniegtie skaidrojumi, ka SIA „Al de Media” izsniegtajos rēķinos tika iekļauti ne tikai video montēšanas pakalpojumi, bet arī citi pakalpojumi – filmēšanas, veidošanas u.c. Nevienā no rēķiniem nav norādīts kāds cits pakalpojums, neskaitot video montēšanu. SIA „Suņu būda” šādus rēķinus un tajos sniegtos pakalpojuma aprakstus pieņēma un apmaksāja. Tātad tika piekrists norādīto pakalpojumu aprakstam.

Tiesas sprieduma lietā fiksēti Kaimiņa sniegtie paskaidrojumi, ka Kālis viņam katru mēnesi prasīja – cik liels atalgojums darbiniekiem izmaksājams?

Tas ir pretrunā ar krimināllietas izmeklēšanā rastajiem pierādījumiem, tas ir, ka Kālis nebija SIA „Al de Media” faktiskais vadītājs un ka nebija tā persona, kura pieņēma lēmumu attiecībā par uzņēmuma naudas līdzekļiem, viņa piederošā uzņēmuma it kā nodarbināto peronu atalgojuma apmēru. Ja Kālis būtu persona, kurai bija lēmumu pieņemšanas tiesības, viņš būtu uzņēmuma faktiskais vadītājs, tad viņš pats noteiktu rēķinā izrakstīto atalgojuma summu  un kādā apmērā algu izmaksā uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem. Šādā situācijā nebūtu vajadzīga Kaimiņa piekrišana.

Spriedumā civillietā pret Bērziņu fiksēts pretrunīgs Bērziņa paskaidrojums. Bērziņš esot paskaidrojis, ka ar Kāli nav komunicējies, bet jau nākamajā rītā norādīts, ka Kālis esot solījis Bērziņam, ka drīz tiks noslēgts darba līgums. Bērziņš savā paskaidrojumā arī norādīja, ka darba uzdevumus esot saņēmis no Kaimiņa, nevis no Kāļa.

Pirmajā civillietā pret Muzikanti norādīts, ka naudas līdzekļi tās kontā nonākuši pušu norunas rezultātā. Tas ir pretrunā ar krimināllietā iegūtajiem pieradījumiem. Izmeklēšanā pārliecinoši pierādīts, ka Kālis un Muzikante nav vienojušies par Muzikantei un SIA „Al de Media” izmaksātām summām. To noteica Kaimiņš un vienkārši par to informēja Kālis. Tas izriet gan no Kāļa, gan no Muzikantes liecībām.

Tiesas nolēmumos vērtētas ziņas par VID EDS reģistrētajiem SIA „Al de Media” darba lēmumiem, kas tikai apstiprina, ka Pokaževski, Muzikante, Melberga, Bērziņš un Zakatistovs nebija darba attiecībās ar SIA „Al de Media” un neveica nekādus darba pienākumus uzdevumā. Šo personu reģistrācija VID EDS bija loģiski nepieciešama finanšu līdzekļu izmaksai algas veidā.

Aizstāvības pieteiktais liecinieks Niks Vizbulis neko nespēja liecināt par SIA „Al de Media” finansiālo-saimniecisko darbību. Valsts apsūdzības ieskatā Vizbuļa rīcībā nebija ziņas par kriminālprocesa pierādāmiem apstākļiem un ar tiem saistītiem faktiem un palīgfaktiem, līdz ar to Vizbuļa liecības nevarēja izteikt Kaimiņam labdarīgus izteikumus.

Grāmatvedība ir uzņēmusi saimniecisko darbību reģistrāciju. Grāmatvedes dokumentus, rakstveida rīkojumus veikt saimniecisko operāciju, apliecinājums, ka saimnieciskā operācija ir notikusi. Saimniecisko darbību noformēšana ar dokumentiem sauc par dokumentāciju. Sākotnēji tiek uzskatīts, ka dokumenti par saimniecisko operāciju, apstiprina saimniecisko operāciju faktu. To sastāda saimnieciskās operācijas laikā, un tie ir saimniecisko operāciju atspoguļojuma dokumenti, pamatojoties uz tiem, tiek izdarīti pieraksti grāmatvedības reģistrā. No šī skaidrojuma izriet, ka grāmatvedības dokumenti ir visi dokumenti, kas apliecina notikušu darījumu un tiek iekļauti uzņēmuma grāmatvedībā.

Inkriminētā pārkāpuma izdarīšanas laikā likumā par grāmatvedību 2. pantā bija noteikts, ka grāmatvedība uzskatāma kā atspoguļojums visiem saimnieciskajiem darījumiem, katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības dokumenti būtu skaidri un saprotami trešajai personai, kura varētu gūt patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli lasāmajā datumā.

No minētā izriet, ka grāmatvedības informācijai jābūt patiesai. Saskaņā ar likuma par grāmatvedību 2. panta 3. daļu, par grāmatvedības kārtošanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Saskaņā ar šī paša likuma 2. panta 4. daļas 2. punktu kapitālsabiedrībā uzņēmu vadītājs ir valde. Krimināllikuma 217.panta 1. daļa – subjekts ir uzņēmuma vai organizācijas vadītais vai cita persona, kas saskaņā ar likumu, atbild par grāmatvedību vai statisko informāciju.

Lietā iegūtie iepriekš pierādījumi norāda uz to, ka SIA „Al de Media” grāmatvedības sniegtā informācija izmeklēšanu interesējošā laika posmā nebija patiesa. SIA „Al de Media” reģistrētais valdes loceklis bija Kālis, bet tomēr valsts apsūdzības ieskatā SIA „Al de Media” saimniecisko darbību faktiski vadīja un finanšu plūsmu kontrolēja nevis Kālis, bet Kaimiņš. Tieši tādēļ Kaimiņš ir atzīstams par SIA „Al de Media” faktisko vadītāju, kurš bija atbildīgs par uzņēmuma saimniecisko grāmatvedības kārtošanu atbilstoši likuma prasībām.

Jāņem vērā senākās atziņas līdzīgos gadījumos. Senāk praksē tiek atzīts tiesas prakses aplūkojumā tiesas prakses lietās par noziedzīgi ieņemtu līdzekļu legalizēšanu, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas secinājumos noteikts, ka par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas tieši izdarītais atdzīstams un pie kriminālatbildības saucams minētās juridiskās personas vadītājs, kurš bija atbildīgs par juridiskās personās saimniecisko darbību.

Arī mācību materiālos „Izvairīšanās no nodokļiem un to pielīdzināmajiem maksājumiem” norādīts, ka par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pie kriminālatbildības saucama nevis persona, kura pieskaitāma pie juridiskās personas vadītāja formāli, bet gan reālais juridiskās personas vadītājs. Šāds pats viedoklis pausts LR Augstākās tiesas 2013. gada rīkojumā par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai izvairīšanās no nodokļu nomaksām, kurā teikts, ka par izvairīšanos no nodokļu nomaksām pie kriminālatbildības saucama nevis persona, kas ir juridiskās personas vadītais formāli, kas ir reģistrēta juridisko personu reģistrā, bet gan reģistrētās personas vadītājs, kurš izpilda juridiskās personas saimniecisko darbību, tas nozīmē, ka šī persona atdzīstama par nozieguma tiešo izdarītāju krimināllikuma 17.panta  izpratnē, kuras ļaundarījums kvalificējams ar krimināllikuma 17.panta izpratnē, kuras nodarījums kvalificējams saskaņā ar krimināllikuma 211. pantu.

No subjektīvās puses nodarījumu var izdarīt ar tiešu nodomu, par ko liecina darbību slēpšanas un viltošanas raksturs. Nozieguma objekts ir valsts intereses valsts ienākumu sfērā. No objektīvās puses Krimināllikuma 217. pantā 1. daļā paredzētais nodoms raksturojams darbībā. Ar viltošanu ir jāsaprot īstenībā arī neatbilstošu zīmju ierakstīšana grāmatvedības dokumentos, statistikas pārskatos vai gada pārskatos, lai sniegtu nepatiesu informāciju. Viltošana var izpausties inventarizācijas rezultāta sagrozīšanā, nepatiesā finansiāla stāvokļa atspoguļojumā, norādītās peļņas samazinājumā, attaisnojumi izdevumu palielināšanai, atspoguļojot grāmatvedībā nenotikušus darījumus.

Novērtē šo rakstu:

38
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par valsts prezidenta ievēlēšanas kultūras maiņu

FotoValsts prezidents Egils Levits kādā nesenā televīzijas intervijā, atbildot uz jautājumu, vai kandidēs uz otro termiņu, atbildēja: „Ja partijas uzskata, ka būtu jēdzīgi to darīt, es varu to darīt.” Par šādu izteikumu ir grūti nesmīnēt, taču pašreizējos apstākļos jāsaka godīgi — ir bezjēdzīgi gaidīt drosmīgāku un skaidrāku atbildi. Jo tāda ir mūsu pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība, tāda ir mūsu prezidenta vēlēšanas tradīcija, un tādu piesardzību veicina mūsu attieksme pret zaudētājiem un drosmīgajiem.
Lasīt visu...

3

Nepiesienieties Vitenbergam, tas bija normāls politiskais tūrisms, bet jūs sagribējāt kādu labumu valstij

Foto2023. gada 14. martā interneta resursā www.makroekonomika.lv tika publicēts raksts "Enerģētikas zaļais mezgls”. Rakstā norādīts, ka Latvijas delegācija vizītes laikā ASV 2022. gada aprīlī saņēmusi piedāvājumu iegādāties sašķidrināto dabasgāzi (SDG) par ievērojami zemākām cenām nekā pagājušajā gadā tirgū bija pieejamas. Seko apgalvojums, ka sarunas ar ASV gāzes kompānijām neesot tikušas uzsāktas un līgums neesot noslēgts, kā rezultātā noprotams, ka Latvija nav guvusi ievērojamu ekonomisku labumu.
Lasīt visu...

21

Publiski jautājumi kuluāros pieminētajai prezidenta amata kandidātei par NATO apsolījumiem

FotoGrieķija ar NATO atbalstu pašlaik bruņojas, lai varētu aizstāvēties pret iespējamo Turcijas agresiju, bet, lūk, paradokss, arī Turcija ir NATO, līdz ar to arī Turcija rīkojas ar NATO svētību un nebūtu pārsteigts, ka arī ar atbalstu. Visai interesanti, kuras NATO valsts karodziņu Latvijā liks piekārt pie prievītēm šāda visai neizbēgama konflikta gadījumā?
Lasīt visu...

21

Porcelāna skandāli un Nacionālā apvienība

FotoTrīs lietas kultūras skapītī stāv - porcelāns, skandāli un Nacionālā apvienība (NA)… Tādi ir mani iespaidi par pēdējo laiku spilgtākajiem notikumiem kultūras nozarē, kuras politisko vadību NA īsteno jau kādus 12 gadus.
Lasīt visu...

21

Jaunā politiķa solījums

Foto1. Es atzīstu daudzskaitļa pirmo personu mēs, kurā ietilpst visi Latvijas kā suverēnas valsts idejai lojāli Latvijas iedzīvotāji. Es atzīstu visu citu nāciju mēs.
Lasīt visu...

21

Tiesības būt stulbam

FotoRit otrais gads kopš Krievijas uzsāktā trīsdienu zibenskara Ukrainā. Pa šo laiku Ukrainas armija papūlējusies demilitarizēt Krievijas bruņotos spēkus par vairāk nekā 20 tūkstošiem militārās tehnikas vienību un vismaz 155 tūkstošiem kritušo iebrucēju. Šie zaudējumi jau ir desmit reizes lielāki nekā PSRS desmit gadu garajā Afganistānas karā.
Lasīt visu...

21

Sargsuņi rej, karavāna mīcās tālāk

FotoNesen medijiem tika ziņots, ka Finanšu izlūkošanas dienests pērn ir saņēmis ziņojumus par vairākiem tūkstošiem aizdomīgu darījumu.
Lasīt visu...

21

Kluso apvērsumu mehānisms

FotoLikumus Latvijā līdzīgi kā citur teorētiski ražo Saeima - mūsu gadījumā 100 deputāti, lai gan faktiski tos nosaka koalīcijas komanda, kuru vieno koalīcijas līgums – deputātu vairākums kas par likumu solidāru apstiprināšanu iepriekš vienojies. Tomēr kas notiktu, ja opozīcija (mazākums) arī vienotos, ka nepieņemamu likumu balsojuma gadījumā viņi vienkārši pamestu zāli un dotos mājās?
Lasīt visu...

21

Vai viņi uzbruks arī Rainim un Čakam? Karš pret kultūru Rīgā

FotoTik daudzi atviegloti uzelpoja, uzzinot, ka pašreizējam Rīgas mēram, stabiņu apmātajam Staķim uz brīdi esot pārgājusi maniakālā kāre uzbrukt pieminekļiem. Uzbrukt mūsu vēsturei un kultūrai. Pār viņu uz brīdi nolaidusies atklāsme, ka Rīgā esot daudz nopietnākas problēmas nekā pieminekļu jaukšana. Protams, ka ir ļoti nopietnas problēmas! Bet patiesībā sašutums sabiedrībā par draudiem pieminekļiem bija tik liels, ka Rīgas mērs kļuva piekāpīgāks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Andrejs Upīts bija jauks un labs okupācijas varas kolaborants

Publiskās atmiņas centra rosinātais un Rīgas Pieminekļu padomes atbalstītais priekšlikums demontēt vairāku literātu (tostarp – latviešu rakstnieka...

Foto

Kad beigsies karš Ukrainā?

Pamēģināsim uz šo jautājumu atbildēt godīgi un argumentēti, izmantojot arī tādu informāciju, kāda nekad nenonāk latvju žurnālistu rokās un galvās. Un paturēsim...

Foto

Es esmu tikls un šķīsts, ticiet man!

Žurnālistikā vissvarīgākā vērtība ir redakcionālā neatkarība. Nekas to nedrīkst apšaubīt. Vienlaikus cilvēkam ir viņa individuālā brīvība un sirdsapziņā pamatotas...

Foto

Nacionālās apvienības viltus patrioti: Ogres mēra Egila Helmaņa gadījums

Lai turpinātu diskusiju par Ogrē nenotikušo bēdīgi slavenā “Latvijas pilsoņa/latvieša” Pētera Avena porcelāna “podu” un “podiņu” izstādi,...

Foto

Gruzijas mācībstundas

Tbilisi atkal dūmos un asaru gāzes mākoņos, ielas tradicionāli pilnas ar karstasinīgo tautu, kurai labs jebkurš iemesls, lai lieku reizi izvicinātu rokas. Kas gadījies...

Foto

Kam traucē Upīša piemineklis?

Pieminekļiem ir kāda nelāga īpašība – tie ir pļāpīgi. Visi kā viens būdami radīti ar mērķi vēstīt nākamajām paaudzēm par dižiem cilvēkiem,...

Foto

Vērtību arguments (jebkura) pieminekļa aizstāvībai

Šajā rakstā apskatīsim vienu cienījamu argumentu par labu pieminekļa (jebkura) aizstāvībai. Proti, iespēju, ka piemineklis cilvēkam ir dārgs. Tas, ka cilvēks...

Foto

Vai Aizsardzības ministrijas nenogremdējamais Jānis tiešām nenogrims?

Šodien notika Latvijas jaunlaiku vēsturē lielākais brīnums. Pati bezgrēcīgākā un tautas mīlētākā - Aizsardzības ministrija atzina, ka tiešām būs...

Foto

Par nelikumībām un reputācijas graušanu Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā „Rīdzene”

Atkārtoti lūdzam nepieļaut kārtējo Rīgas nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu sporta skolā Rīdzene....

Foto

Kāpēc kolektīvais Soross zaudē Ukrainā?

Dzirdu bāleliņu - patriotu gaudas, tāpēc lietošu maksimāli precīzus apzīmējumus, distancējoties no plašplūsmas ziņu avotu paredzamās indoktrinācijas un nu jau pavisam...

Foto

Aizsardzības ministrei Mūrniecei būtu nevis jāizsaka tukši paziņojumi, bet jāpublisko visa ar pārtikas iepirkumu saistītā dokumentācija

Vēlos publiski paust savu viedokli par Valsts aizsardzības loģistikas un...

Foto

Par LIZDA falšumu

Skolotāji ATKAL draud ar Vislatvijas streiku, ja mēneša laikā netiks izpildītas "viņu" prasības. Tas, ka valdības vadītāji ar Krišjāni Kariņu un LIZDA vadītāju...

Foto

Iespējamā kļūda VID EDS saistībā ar gada ienākumu deklarāciju

Informēju, ka, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D3 sadaļu, parādās šāda absurda formula, rēķinot apliekamus ienākumus no citiem...

Foto

Veselības budžets: daudz aizņemsimies, daudz tērēsim un cerēsim, ka veselības joma zels un plauks, bet mums nav nojēgas, kā šo veselības jomas uzplaukumu sasniegt

Savu iepriekšējo...

Foto

Vai Latvijas vēsturiskajām zemēm jāatgriežas Dzimtenes ostās?

Mēs nokavējām 30 gadus no brīža,kad sajuka Teherānas-Jaltas-Potsdamas pēckara ģeopolitiskā arhitektūra. Varbūt mēs nesapratām, kāpēc San Francisko antihitleriskā koalīcija...

Foto

Meli nekad nevar pārmākt patiesību. Arī šoreiz viss nostāsies savās vietās

Jo vairāk pretinieku, jo vairāk goda! Nekad neesmu vairījies no atklātas diskusijas un politiskas cīņas....

Foto

Populisms un sabiedrība

Vārdam “populisms” skaidrojošā vārdnīca sniedz sekojošu skaidrojumu - izdabāšana plašām aprindām, cenšanās par katru cenu, pat ar nepiepildāmiem solījumiem un meliem iekarot tautas...

Foto

Jā, mēs gatavojamies paslepus, necaurspīdīgi iztērēt 100 miljonus eiro par apšaubāmu vēja parka projektu, un ko jūs, kaitnieki, mums padarīsiet?

AS “Latvenergo” paziņojums par ražošanas jaudu...

Foto

Izglītības un zinātnes ministrijai: pieteikums darbam Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam

Ar šo vēlos pieteikties darbam Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam. Mans vārds ir...

Foto

Vēlēšanās zaudējušie paristi un bordānisti vēlas jums atriebties, ogrēnieši

Godātie ogrēnieši un pilsētas viesi! Vērsīšu Jūsu uzmanību uz to, ka plānoto masku šovu* Jūsu pilsētā organizē...

Foto

Galvenais atbildīgais pasūtījuma lietā pret Lapsu un Liepnieku “atrast jebko” ir ģenerālprokurors Stukāns

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis nav oriģināls, tā ir viņa būtība izvairīties no atbildības,...