Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pat abstrahējoties no Satversmē garantēto pamattiesību pārkāpumiem (par kuru esamību ir ļoti liels pamats runāt), Ministru kabinets (MK) savā tiesiskajā nihilismā ir nodzīvojies pat līdz tam, ka acīmredzami pārkāpj tās tiesības, kuras likumdevējs pagaidām vēl personām atzīst. Apskatīsimies, kā tas izpaužas.

1) Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk - Covid likums) 6.9 pantā likumdevējs ir noteicis tiesisko regulējumu t.s. SADARBSPĒJĪGAM SERTIFIKĀTAM (tiesību norma pieņemta 27.05.2021. un ir spēkā no 29.05.2021.):

“6.9 pants. (1) Lai varētu atļaut izmantot izņēmumus no epidemioloģiskās drošības pasākumiem personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju, to pārslimojušas vai kurām veiktie Covid-19 testi ir negatīvi, šādām personām tiek izsniegti sadarbspējīgi sertifikāti, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu vai informāciju par veiktā testa rezultātu. Personai, uzrādot minēto sadarbspējīgo sertifikātu, ir pienākums uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pieprasāmi, sagatavojami, izsniedzami, pārbaudāmi un izmantojami šā panta pirmajā daļā minētie sadarbspējīgie sertifikāti, kā arī sertifikātā iekļaujamās informācijas apjomu un tās informācijas apjomu, kura ir pieejama institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem”.

Kā redzams, izņēmumi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem tiek atļauti un sadarbspējīgs sertifikāts ir noteikts trim (nevis tikai divām!) personu kategorijām:

- vakcinētām personām,

- pārslimojušām personām UN

- personām ar negatīvu testu.

Likumdevējs MK ir deleģējis (sk. minētā likuma 6.9 panta 2.d.) TIKAI noteikt kārtību, kādā izmantojami likumā paredzētie sertifikāti (visu 3 veidu!), un tajā iekļaujamās informācijas apjomu. Likumā nav atrodams deleģējums MK sašaurināt (pat ne izņēmuma gadījumos) šo 3 personu kategoriju loku.

2) Tagad paskatīsimies, ko izdarīja MK:

2020.gada 9.jūnija MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” MK 27.05.2021. izdara grozījumus (sk. 27.05.2021. MK noteikumi Nr. 332), lai it kā izpildītu augstāk minēto deleģējumu (kuru likumdevējs noteicis Covid likuma 6.9 p. 2.d.).

Uzmanības vērts ir tas, ka MK šos grozījumus pieņēma tieši tajā pašā dienā, kurā Saeima pieņēma grozījumus Covid likumā, to papildinot ar 6.9 pantu. Taču Covid likuma grozījumi stājās spēka tikai 29.05.2021. (2 dienas pēc tam, kad MK pieņēma grozījumus saistībā ar deleģējumu!). Tātad, balstoties uz vēl spēkā nestājušos Saeimas deleģējumu, MK 27.05.2021. datumā savus noteikumus Nr. 360 papildina ar V.1 nodaļu: “Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts un izņēmumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem”.

Šajā sadaļā MK runā par visām 3 personu kategorijām, un te pēkšņi 38.27 punktā (un visos tā apakšpunktos) vairs neparedz personas ar negatīvu testu (runa ir par veselu rindu dažādu aktivitāšu, ieskaitot darba vietas); šī personu kategorija no MK noteikumiem pēkšņi kaut kur pazūd. Kur pazūd un uz kāda tiesiskā pamata pazūd? Tas līdz šai dienai tā arī nav skaidrs. Turklāt atsauces uz MK noteikumu Nr. 360 38.27 punktu ir iestrādātas arī vairākos šo MK noteikumu punktos, piemēram:

- 6.3. 1.8. punktā saskaņā ar kuru publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot: šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas organizētos kolektīvos (piemēram, darbavietā, amatieru kolektīvos, izglītības iestādē). Tātad negatīvi testētie pazūd no tiesiskā regulējuma;

- 14.10 1. punktā attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem (tikai vakcinēti vai pārslimojuši; negatīvi testēti kaut kur pazūd);

- 20.5 punktā (sabiedriskā ēdināšana). Tas pats;

- 33.1; 33.2; 33.3; 34.; 38.28 ; 38.30; 38.31; 38.34 11.; 55.2; 66.4 1.4.; 66.5 2. punktā un pārejas noteikumu 115.punktā. Tas pats - negatīvi testētie pazūd.

Attiecībā uz STUDENTIEM ir īpaši cinisks MK regulējums, proti, MK 17.08.2021. atkal (kārtējo reizi) groza savus noteikumus Nr. 360, tos papildinot ar 40.13 punktu, kurā nosaka: “Koledžās un augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.”

Kā redzams, šeit negatīvi testētie ir izslēgti vispār un jau pavisam tiešā veidā, bet MK ir tomēr “dāsns un labestīgs”, panāca pretī studentiem un papildināja savu noteikumu pārejas noteikumus ar 109.punktu, saskaņā ar kuru līdz 10.oktobrim deva iespēju vēl piedalīties ar negatīviem testiem mācību klātienē, bet pēc 10.oktobra vairs ne (citēju: “Līdz 2021. gada 10. oktobrim koledžās un augstskolās studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē var piedalīties arī personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam”). Tātad attiecībā uz studentiem MK ir veicis acīmredzamu patvaļu, pārkāpjot jebkādu Saeimas deleģējumu un, protams, Satversmes 64.pantu, saskaņā ar kuru likumdošanas vara Latvijā pieder Saeimai un tautai (bet ne MK!).

3) Ir novērojama vēl viena nianse attiecībā uz to, kādā veidā MK savos patvaļīgajos MK noteikumos Nr. 360 pats (bez Saeimas deleģējuma) izveido tādu situāciju, kurā ieliek priekšnosacījumus personu segregācijai (vakcinētie un pārslimojušie v. nevakcinētie testētie) un mobingam ļoti daudzās dzīves situācijās (darbā, augstskolās, skolās, veselības aprūpē utt.). Tas mehānisms ir šāds:

- sākumā no sadarbspējīga sertifikāta trim personu kategorijām tiek atsevišķi nodalīta viena personu kategorija - nevakcinētie testētie, paredzot konstrukciju: “vakcinētie vai pārslimojušie” (sk. MK noteikumu Nr. 360 38.27 punktu, kurā iepakotas abas šī personu kategorijas, tās turpmāk visur MK saucot par “šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām”), un tad atsevišķi manipulē ar atšķelto personu kategoriju - testētajiem (šur tur to pieliekot atsevišķi it kā klāt šīm divām kategorijām, kas tagad iepakotas vienā paketē, bet šur tur to vispār noņemot nost (sk. MK noteikumus Nr. 360 40.13 punktu un pārejas noteikumu 109.punktu attiecībā uz studentiem));

- paredzot tādu tiesisko regulējumu, kurā vakcinētajiem un pārslimojušajiem jāpacieš neērtības (piemēram, sejas masku valkāšana) gadījumā, ja viņiem pievienojas kaut viens testētais. Un tas, protams, rada attieksmi nepaciest testētos savos kolektīvos. Sk. MK noteikumu Nr.360 6.3. punktu: publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas organizētos kolektīvos (piemēram, darbavietā, amatieru kolektīvos, izglītības iestādē).

Kā jau redzējām, zem termina “šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas” ir paslēpti vakcinētie un pārslimojušie, bet patvaļīgi izslēgti testētie. Sk. arī visu 38.27 punktu un tā apakšpunktus, proti, ja telpā ir kaut viens testētais, tad vakcinētajiem un pārslimojušajiem ir jāievēro 2 m distance un jānēsā sejas maskas. Tātad, mobings un naida kurināšana ir ieprogrammēti.

Galvenie secinājumi:

1) Grozījumi MK noteikumos Nr. 360 ir pieņemti datumā, kad vēl nebija stājusies spēkā Covid likuma norma, kura MK piešķīra deleģējumu. Līdz ar to no tiesību teorijas viedokļa šādi MK noteikumi ir spēkā neesoši no to pieņemšanas dienas (runa ir tieši par 27.05.2021. MK noteikumiem Nr. 332, kas tika pieņemti uz Covid likuma 6.9 panta 2.daļas normas, kas nebija vēl stājusies spēkā, pamata).

2) MK savos noteikumos ir rupji pārkāpis to deleģējumu, kuru tam piešķīra Saeima ar Covid likuma 6.9 panta otro daļu. Tādējādi MK ir uzurpējis likumdevēja varu, kas ir antikonstitucionāli (pretēji Satversmes 1.p. un 64.p.).

Jautājums: kādēļ Saeima kā likumdevējs uz to nereaģē un to pieļauj? Kur skatās valsts prezidents, kurš 28.maijā izsludina likumu, uz kura deleģējuma pamata MK jau 27.maijā ir izdevis MK noteikumus?

Novērtē šo rakstu:

135
7

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Indivīda rīcība un „valsts stāvoklis”

FotoIndivīdam ir jānodala lēmumi par savu dzīvi no “valsts stāvokļa”. Savā personīgajā dzīvē ir jārīkojas tā, it kā valstī nekas pašam par labu nemainīsies. Runājot par konkrētu indivīdu ar vārdu un uzvārdu, valstij nav tieša uzdevuma nodrošināt viņam vēlamu dzīvesveidu, nodarbošanos vai jebkādus citus vēlamus apstākļus.
Lasīt visu...

3

Kamēr slimnīcas valdes priekšsēdētājs saņem 8500 eiro mēnesī, negausīgie ārsti prasa 7500!

FotoVakar Latvijas Televīzijas raidījumā “Panorāma” tika parādīts korespondentes Zandas Ozolas-Balodes sižets “Onkoloģijas centrā darbu gatavi pamest trīs vadošie LOR ārsti; apdraudēta nodaļas pastāvēšana”, kurā neobjektīvi un nepilnīgi atainota situācija saistībā par trīs stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” LOR ārstu iesniegtajiem atlūgumiem un to iesniegšanas patiesajiem iemesliem. Pēc sižeta noskatīšanās rodas priekšstats, ka runa ir vien par pāris simtiem eiro algas pielikumu un ilgstošu atpalicību apgādē ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām un instrumentiem. Tas neatbilst patiesībai!
Lasīt visu...

10

Latvija nekad nebūs bagāta, ja...

FotoPie mums šovakar ir divas spāņu ģimenes ar bērniem. Parasts vakars ar bērnu spēlēm, ēst gatavošanu un sarunām. Mums viss sanāks, mēs integrēsimies. Un tad sapratu, ka man šis jāpasaka. Latvija nekad nebūs bagāta, ja Latvijā tiks ienīsti cilvēki.
Lasīt visu...

21

Ausīs arī mūsu saule

FotoMotoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem, puspatiesībām un meliem, kas ļoti kropļo cilvēkiem realitātes apziņu. “Latvieši ir stipra tauta”, ar ko stipra? Ar to, ka okupekļus jauc 2022.g.,nevis 1991.g., vai 2014.g.(Krimas aneksija). Stipra?”. Tvīta saturs noteikti kādā radīja aizvainojumu un pārdomas. Vai abus.
Lasīt visu...

21

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

FotoValdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un publiskie paziņojumi atgādina zināmo manipulācijas metodi par "labo policistu" un "slikto policistu".
Lasīt visu...

21

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

FotoBiedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes vairāk nekā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem un 51 gadījumā sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.
Lasīt visu...

21

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

FotoArmands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena - jebkuras šaubas tiek tulkotas pa sliktu apsūdzētājam. Ar frāzēm –" varētu likties", "varētu secināt", " izskatās ka", "varētu bažīgi iztēloties, ka".
Lasīt visu...

21

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

FotoLaika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos (ministrijās), kas katra atbild par savu jomu, nekad neinteresējas par citas ministrijas esamību, bet ja saņem kādu  citas ministrijas sastādītu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumus vai mazāk svarīgu dokumentu, tad šo rakstu darbu nīdē laukā vai vismaz piesārņo ar tik  daudz birokrātiskām prasībām, ka jaunievedumam ir tikai bremzes iedaba. 
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa...

Foto

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

Labrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā,...

Foto

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir...

Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....

Foto

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškeviču, turpretim...

Foto

Liberālās demokrātijas apdraudētība kā tās leģitimitātes pamats

Ir viena uzskatu pārbaude, kas būtu jāveic ar sevi katram pilsoniski aktīvam cilvēkam. Tātad jums — šīs slejas lasītājam...

Foto

Kas Pīlēnam deva tautas mandātu veidot valdību? Kurš? Pareizi, neviens!

Sākšu ar jautājumu. Vai man vienīgajam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar zaļo bildi, nu...

Foto

Mēs visu ļoti rūpīgi rečekojām un noskaidrojām, ka Bārbijas Kens nav stāvoklī, - ziedojiet mums naudu, lai mēs varam turpināt!

Jūnija vidū konservatīvi noskaņotā humora vietne...

Foto

Žetonu piešķiršanas kārtība

Šodien “Neatkarīgajā” Elitas Veidemanes un Rolanda Pētersona intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā nav tipiskā draudzīgā intervija, kur ilgā sarunā norunātais sakompilēts...

Foto

Viņš NEKAD nebūs mans prezidents

Egils ir atmodies no letarģiskā miega. Sveicot 14.Saeimu, viņš uzkāpa kancelē un zibeņoja....

Foto

Tikai nesmejieties skaļi, es došu dažus padomus par veselības aprūpi

Kustība "Par!" Veselības ministrijas politiskajā vadībā bijusi visus četrus 13. Saeimas sasaukuma gadus - divus gadus Ilze Viņķele, divus - es. Esam...

Foto

Beidzot ir gala lēmums saistībā ar manu autoavāriju

Šā gada 1. maija traģiskā avārija zibenīgi pārpildīja interneta ziņu portālus, un sociālie tīkli jau izdarīja tūlītēju spriedumu,...

Foto

Mēs labprāt ierasti neliktos ne zinis, bet diemžēl šoreiz mums jāimitē ieinteresētība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”...

Foto

Štrunts par algām, īstā problēma ir tā, ka izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze

Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču...

Foto

Pasaulē piešķir Darvina balvu, Latvijas politikā – Levita medaļu

Pēc ziņas, ka četriem ļoti jau nu šaubīgas raudzes 13. Saeimas deputātiem piešķirta Egila Levita vārdā nosauktā...

Foto

Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā....

Foto

Vai kūdra var izglābt Latviju?

Šķiet, tikai retais nebūs pamanījis zemestrīci, kas pēdējā gada laikā ir satricinājusi energoresursu tirgu. Lai mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi, ne...

Foto

Slimot nav rožu dārzs, jo īpaši slimnīcā

Slimot nav rožu dārzs. Tas ir fakts. Taču, nokļūšana slimnīcā var pārvērsties par krietni nepatīkamāku pieredzi, kas neaprobežojas ar...

Foto

Jaunākiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ļaus nesportot un pieņemties svarā

Plašākam lasītāju lokam paslīdēja garām kāda satraucoša ziņa – 18. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi...

Foto

Ja tagad izrādās, ka pie varas ir tikai partijas (1,4% vēlētāju), tad steigšus jāatkāpjas no senā principa, ka tautas vietniekam ir plašas pilnvaras

[1.] Biedrība “Atvērtās...

Foto

Latvijai ir vajadzīgs Roberts Fūrmanis. Vairāk nekā "progresisti"

„Tagad es jums pateikšu, kas notiks tālāk. Sarūsējusi fašistu kaska uz bērza krusta – tas ir viss, ko...

Foto

Pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie” jeb valsts mediji ir nostājušies pret tautas vairākumu

Operācijas Mindfuck vietējā kontekstā: šobrīd Latvijā ir iestājusies unikāla situācija: pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie”...