Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vispārzināma ir atziņa, ka cilvēks ir sabiedriska būtne. Daudz mazāk tiek runāts par tām likumsakarībām, kas nemainīgi, cauri gadsimtiem valda un ir valdījušas cilvēku sabiedrībā. Vienu šādu likumsakarību vienkāršos vārdos var formulēt šādi. Tie, kuri apvienojas, vienmēr izmanto, “apčakarē” un uzspiež savu gribu tiem, kuri dzīvo katrs par sevi.

Un nav svarīga sabiedriskā iekārta, nav svarīgs cilvēces tehniskās attīstības līmenis. Šī likumsakarība ir darbojusies visos laikos un visos sabiedrības līmeņos, sākot no zagļu, laupītāju un reketieru bandām, kas, iekšēji apvienojušās, terorizē iedzīvotājus, un beidzot ar valsts varas pārstāvju kopu, kas, savstarpēji apvienojoties, pārvalda un savai gribai pakļauj valstu iedzīvotājus. Visaugstākais līmenis ir starpvalstu varas pārstāvju kopa, kas pārvalda un savu gribu uzspiež vietējo valstu varas pārstāvju kopām.

Tie, kuri dzīvo paši par sevi, nekad nav spējīgi pretoties tiem, kuri ir vienoti. Vienotībai pretoties var tikai cita vienotība. Tādēļ ir svarīgi saprast, kas cilvēkus vieno un kas šķir. Vienkāršoti var teikt, ka cilvēkus apvieno divas lietas – kopējas jūtas un kopējas intereses. Cilvēkus var apvienot gan pozitīvas, gan negatīvas jūtas. Mīlestība uz pretējo dzimumu un saviem pēcnācējiem cilvēkus apvieno ģimenēs. Mīlestība uz sev tuvo kultūru, tradīcijām un Tēvzemi cilvēkus apvieno tautās. Ticība kaut kādiem ideāliem apvieno cilvēkus gan šo ideālu piepildīšanai, gan šo ideālu aizsardzībai. Taču arī tādas jūtas kā bailes no kāda kopēja apdraudējuma un naids pret kādu netaisnību vai riebeklību spēj apvienot cilvēkus.

 Kas attiecas uz kopējām interesēm kā vienojošu faktoru, tad tās var būt visdažādākās. Taču ar nelieliem izņēmumiem tās visas galvenokārt ir materiālās intereses. Un materiālo interešu piepildīšanai ir divi ceļi. Pirmais – materiālās intereses cilvēki piepilda ar savu darbu. Otrais – materiālās intereses cilvēki piepilda, izmantojot citu cilvēku darbu.

Gan pirmajā, gan otrajā gadījumā cilvēki apvienojas. Pirmajā gadījumā cilvēki apvienojas, lai ar kopēju darbu, kopēju spēku un prasmju ieguldījumu šajā darbā iegūtu kādus materiālus labumus, kurus tad kopīgi izmantotu vai arī godīgi savā starpā sadalītu šī darba augļus. Otrajā gadījumā cilvēki apvienojas, lai ar kopējiem spēkiem un prasmēm panāktu citu, ārpus šīs vienotības esošu cilvēku darba izmantošanu savā labā un pēc tam sev negodīgi pievāktu un savā starpā sadalītu šo cilvēku darba augļus. Šādu cilvēku kopu vienojošā kopējā interese ir parazitēt uz citu cilvēku rēķina.

 Jebkuras parazītiskās cilvēku kopas galvenā rūpe ir panākt, lai izmantojamo cilvēku starpā nerastos vienotība, kas spētu apdraudēt šīs parazītiskās kopas eksistenci. Visvienkāršāk to censties panākt ir ar rupju spēku un iebiedēšanu. Taču, kā jau minēju, cilvēku vienotību spēj radīt arī tādas negatīvas jūtas kā bailes un naids pret kopēju apdraudējumu vai netaisnību. Un, kā mēs zinām no vēstures, pat beztiesīgie, ar ķēdēm un važām saistītie vergi spēja sadumpoties un likvidēt parazītisko vergturu vienoto kopību, liekot tai pretim savu vienotību un kopību. Tāpēc mūsdienu parazītu kopas ir izvēlējušās citu, daudz gudrāku taktiku. Tās necenšas tieši apkarot izmantojamo cilvēku vienotību ar rupju spēku, bet gan apkaro un iznīcina tos faktorus, kas izmantojamo cilvēku starpā varētu šādu vienotību radīt.

Un šeit ļoti labi noder tāds visai abstrakts jēdziens kā “brīvība”. Kurš gan uzdrīkstēsies kaut ko iebilst pret brīvību? Brīvība – tā taču ir svēta lieta! Katru, kurš vēršas pret brīvību, var nodēvēt par despotu, tirānu, stagnātu vai vēl kādos citos nicinošos vārdos. Taču ļoti maz brīvības cīnītāju vidū ir tādu, kas spēj pateikt no kādiem tad īsti ierobežojumiem, saistībām vai apdraudējumiem konkrēti viņš savā dzīvē vēlas atbrīvoties un vai tā cīņa, kurā viņš piedalās spēs šādu atbrīvojumu sniegt.

Un te nu parazītiskajām cilvēku kopām paveras iespēja šo cīņu par brīvību ievirzīt sev vēlamā gultnē un padarīt par kaut ko tādu, kas šķeļ un iznīcina cilvēku vienotību, padarot tos par viegli izmantojamu un vadāmu darbaspēku.

Kā tas notiek? Vispirms jau no mazotnes cilvēkbērnā tiek iepotēta pārliecība, ka viņš ir unikāla, neaizskarama personība, kam ir gandrīz vai neierobežotas tiesības, bet visai pieaugušo cilvēku saimei ir pienākums šīs tiesības ievērot un viņa vēlmes un vajadzības apmierināt. Pirmajā brīdī liekas, kas gan tur slikts? Taču šādi tiek būtiski grauta ne tikai vecāku un skolotāju autoritāte bērna acīs. Šādi viņš veidojas par egoistisku personību, kas dzīvē vispār neatzīst nekādas autoritātes un kam pirmajā vietā vienmēr būs savs “es”, savas intereses, savas tieksmes un savas vajadzības. Tā sabiedrība tiek sašķelta atsevišķos indivīdos, kam visai apgrūtinoši ir vienoties un “atrast kopēju valodu”.

Nākamais solis ir šo “unikālo personību” atbrīvošana no tiem “spaidiem un ierobežojumiem”, ko šai personībai uzliek piederība konkrētam dzimumam. Ja bērnus audzina kā bezdzimuma būtnes, viņi zaudē spēju iegūt un attīstīt savam dzimumam nepieciešamās iemaņas un īpašības. Topošie vīrieši kļūst sievišķīgi, un topošās sievietes vīrišķīgas. Taču kopumā, kā izmantojams darbaspēks gan vieni, gan otri ir pietiekami labi. Dzimumu vienlīdzību padarot par dzimumu vienādību, nenovēršami nākas “paplašināt” ģimenes un mīlestības jēdzienus, ietverot šeit arī homoseksuālo kopdzīvi un homoseksuālo tieksmju radītās jūtas. Līdz ar to mīlestībai divu dzimumu starpā un šīs mīlestības radītām, auglīgām ģimenēm tiek atņemta to unikalitāte un nozīmība. Cilvēku iespējas vienoties ģimeņu līmenī tiek atšķaidītas ar atšķirīgas seksuālās kopdzīves formām, šajā līmenī radot mākslīgas iekšējas pretrunas.

Nākamā vienotība, kas ļoti nopietni apdraud parazītu kopienas un ko viņi nikni apkaro, ir cilvēku vienotība tautu līmenī. Vienota tauta nekad neļaus izlaupīt sev piederošos resursus un dabas bagātības. Nekad nepiekritīs barot parazītus ar sava darba augļiem vai labprātīgi atdot savu dzīves telpu citām tautām. Tādēļ parazīti cenšas iznīcināt arī tos faktorus, kas rada šādu kopību. Kā jau minēju, cilvēku vienotību tautu līmenī rada mīlestība uz savai tautai piemītošo kultūru, tradīcijām, mentalitāti un Tēvzemi, kurā cilvēks dzimis un uzaudzis. Ja cilvēka mīlestību pret savu Tēvzemi parazīti vēl var daļēji izmantot, cilvēku vidū popularizējot no nacionālās piederības atrautu “patriotismu”, tad mīlestība pret savu tautu ir nesamierināms visu pasaules globalizatoru un parazītu ienaidnieks.

Lai cilvēkos iznīcinātu šo tautas kopību veidojošo faktoru, parazītu kopas pielieto visus iespējamos līdzekļus. Vispirms jau tā ir varmācīga dažādu tautu un kultūru sajaukšana, kas tiek realizēta zem viltīgi izdomātiem iemesliem. Ja blakus spiesti dzīvot dažādu tautību cilvēki, tad neizbēgami šāda kopdzīve cilvēkos mazina savai tautai piemītošās kultūras, tai skaitā arī valodas vērtību un nozīmīgumu. Veidojas multikulturāla vide, kas nevis bagātina un attīsta cilvēka garīgo pasauli (kā to mums cenšas iestāstīt), bet atņem cilvēkam vēlmi un iespēju iedziļināties, iemīlēt un personīgai izaugsmei izmantot tieši savai tautai piemītošo kultūras mantojumu. Tā tiek neitralizēts tas mīlestības faktors, kas dod iespējas atsevišķiem indivīdiem kļūt par vienotu tautu.

Dažādu tautu kultūru sapludināšana rada cilvēkos virspusēju un paviršu attieksmi pret kultūras vērtībām. Māksla arvien vairāk pārvēršas par izklaides industriju, kas primitīvi “spēlē” uz cilvēku pamatinstinktiem. Bet, kā to jau bija sapratuši vergturi senajā Romā, svarīgi ir cilvēkveidīgo darba lopu apziņu turēt iztikas un izpriecu līmenī. Saprotams, ka šādā vidē nekāda, parazītus apdraudoša mīlestība pret savu tautu un tautas kopība cilvēku starpā nevar rasties. Un, ja vēl to visu bagātina ar nacionālo kultūras vērtību izsmiešanu un ņirgāšanos par tautai svētām un dārgām lietām? Un, ja vēl jēdzienu “nacionāls”, paplašina saliekot šeit iekšā visu internacionālo, multikulturālo? Tad mums ir daudznacionāla nacionālā kultūra un no dažādām tautām sastāvoša tauta. Un nekas neapdraud skaitliski salīdzinoši nelielo parazītu kopu, kas savās “nacionālajās interesēs” apkrāpj un apzog šo, no dažādām tautām sastāvošo tautu.

Protams, ar to vēl šī parazītu hierarhija nebeidzas. Ir vēl “augstāk stāvošas” parazītu struktūras, kas diktē noteikumus vietējiem valsts mēroga parazītiem. Tās ir struktūras, kas sludina un popularizē cilvēku vidū globālismu. Un pamatā atkal šeit tiek ekspluatēta brīvības ideja. Nojauciet valstu robežas! Atbrīvojieties no vecajiem māņiem! Atmetiet aizspriedumus pret citām tautām un rasēm! Kļūstiet brīvi! Un cilvēki uzgavilē. Viņi ir atbrīvoti no nacionālās identitātes, viņi ir atbrīvoti no piederības kādam noteiktam dzimumam, viņi ir atbrīvoti no ticības reliģijām un ideāliem, kas varētu kalpot kā karte un kompass civilizācijas džungļos. Viņi priecājas, neapjēdzot, ka šī “brīvība” viņiem ir atņēmusi iespējas kā vienotai tautai aizsargāt savas intereses un nepieļaut sevis apzagšanu un izmantošanu. Šī līksmība liedz saskatīt to naudas varu, kas labāk par visām ķēdēm un važām turpina viņus saistīt un liek kalpot svešām interesēm.

Novērtē šo rakstu:

86
11

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ārkārtas situācijā kaut pliks un bass

FotoLiegumu iegādāties klātienē virkni preču par jēdzīgu grūti nodēvēt. Mūsu valsts šajā ziņā kļuvusi par apsmiekla objektu pat daudzviet ārzemēs, kur mērenāk eksperimentē ar saviem iedzīvotājiem.
Lasīt visu...

21

Kad pērkama eksministres padomniece cenšas panākt netīkamas „Facebook” lapas slēgšanu

FotoIlzes Viņķeles ekspadomniece un Veselības ministrijas PR darbiniece Marta Krivade apmelo "Vakcīnrealitāti Latvijā" un aicina uz reiderismu Savā privātajā “Facebook” lapā viņa publicē aicinājumu lietotājiem ziņot administrācijai par "Vakcīnrealitātes Latvijā" “Facebook” lapu ar mērķi panāk tās bloķēšanu.
Lasīt visu...

21

Nav pieļaujama necienīga attieksme pret tradīciju kopējiem un viņu viedokļa dēvēšana par "homofobisku"

FotoAtsaucoties uz aktualizējušos jautājumu par ģimenes jēdziena pārdefinēšanu, Latvijas Dievturu sadraudze uzskata par pienākumu sabiedrībai paust savu viedokli.
Lasīt visu...

15

Egils Borats

FotoAcīmredzot prezidents Egils Levits uzskata, ka pēdējā laikā viņa  neveiklo frāžu un paziņojumu skaits nav pietiekams, lai pilnībā samulsinātu Latvijas cilvēkus, un tāpēc viņš turpina runāt arvien dīvainākas lietas.
Lasīt visu...

21

Alda Gobzema rekviēms

FotoTuba Mirum (Pastarā diena) – ar to mūsu valdībai un visiem ļaunajiem spēkiem draud Aldis Gobzems kopš tā brīža, kad iesaistījās par cīņu pie varas galda. Gobzema aktivitātes var pielīdzināt kopējai plūsmai, kura sākās ar Brexit kampaņu un Donalda Trampu nākšanu pie varas ASV un notikumiem citur pasaulē, kur par galveno dzinuli ir ārējs vai iekšējs drauds, briesmas, netaisnība. Gobzems draud ar procesu sākšanu visiem par neslavas celšanu, bet sausais atlikums ir tāds, ka nekas tāds nav noticis. Turpretim ir ierosināti procesi pret viņu par neslavas celšanu, kur verdikts ir bijis viens ne Aldim par labu.
Lasīt visu...

12

Mieru, tikai mieru

FotoŠie slavenā, gudrā un šarmantā vīreļa ar propelleri uz muguras - Karlsona vārdi mūsdienās ieguvuši sevišķu aktualitāti. Jo nav viegli saglabāt mieru tik masīva infoterora un valsts terora apstākļos. Piemēram, izrādās (un tas pat netiek vairs slēpts), ka "brīvprātīgi" pieejamās vakcīnas ir ekperimentālas, attiecīgi - vakcinējamie cilvēki piedalās klīniskā eksperimentā. Bez samaksas. Ar risku savai veselībai vai dzīvībai. Pat oficiālajos medijos ir "pasprukusi" šī informācija.
Lasīt visu...

21

Kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19 (jo īpaši ar mRNA tipa vakcīnām)?

FotoTā kā arī Latvijā valdība sāk apšaubāmu masveida vakcinācijas propagandas kampaņu, kas var izvērsties pat mēģinājumos uzsākt piespiedu vakcināciju modernizēta totalitārisma stilā, īsumā jānorāda galvenie iemesli, kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19, jo īpaši ar jaunā tipa mRNA vakcīnām.
Lasīt visu...

6

Labklājības ministrijas un pašvaldību neizdarība noved pie dzīvības apdraudējuma cilvēkiem, kuri uzturas sociālās aprūpes centros

FotoKopš ārkārtējās situācijas valstī, ko izraisījusi Covid-19 krīze, tiesībsargs ar vērību seko līdzi notikumiem, kas saistīti ar personām, kas ilgstoši atrodas sociālās aprūpes centros. Tiesībsargs uzskata, ka Labklājības ministrijas un pašvaldību neefektīvās sadarbības dēļ tiek pārkāptas personu tiesības uz veselību un dzīvību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pele spēlējas ar kaķi: Ivo Leitāns pret Aivaru Lembergu

Kad vienā no Ventspils mēra Aivara Lemberga preses konferencēm jautājumus sāka uzdot LTV žurnālists Ivo Leitāns, uzreiz...

Foto

Pieaug slēgto tirgotāju skaits, jāglābj nozare

Nozare turpina darboties sarežģīta regulējuma apstākļos. Atbalstu saņem regulāri apturēto uzņēmumu darbinieki, turpinās pieteikšanās uz apgrozāmo līdzekļu pabalstiem, ar nepacietību...

Foto

Atbilde ir tuvāk, nekā tu domā

Cik labi, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz iespēju! Piemēram, ir tik daudz iespēju baidīties:...

Foto

Pilsoni! Ja gribi paspēt nodibināt partiju, tad kur ņemt nosaukumu? Tev palīgā nāks Ukraina

Skatoties uz pašvaldību vēlēšanām šogad un Saeimas vēlēšanām nākamgad, plāno dibināties ne...

Foto

Esmu brīvs un spēcīgs cilvēks, tāpēc iesūdzēšu visus, kas man darīs pāri

Esmu ar savu parakstu apliecinājis dalību partijā Likums un kārtība! Un Tu? Seko man un...

Foto

Kam tic tie, kas grib, lai netici nekam

Brīžos, kad plašākam sabiedrības lokam piemin okultismu, tad vieni smīkņā klusi, citi steigtu pildīt savu operatīvo armijai pielīdzināmo...

Foto

Tikai slikti cilvēki iebilst pret datu nesēju atlīdzību mobilajiem telefoniem

Latvijas autoru, mūzikas izpildītāju un producentu organizācijas ir gandarītas par LR Kultūras ministrijas (KM) virzītajām izmaiņām...

Foto

Pietiek norādīt kā piemēru citu valstu neizdarību, attaisnojot mūsējās

Kas mainījies? Kad studēju medicīnu, mums mācīja, ka no desmit cilvēkiem vismaz viens ir savādāk domājošs. Vai...

Foto

Zakatistovam, Nemiro un kompānijai nāksies atskaitīties

Šā gada 7.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir apstiprinājis 2020.gada 6.decembra politiskās partijas KPV LV ārkārtas biedru sapulcē ievēlēto valdi:...

Foto

Vajadzētu pieprasīt arī izglītības un zinātnes ministres demisiju

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu neatstāt bez ievērības Latvijas Izglītības un zinātnes...

Foto

Par cenzūru portālā Draugiem (ja vēl atceraties tādu)

Līdz 2017.gada maijam biju pārliecināts par to, ka visi cilvēki pasaulē  vissiltākos pateicības vārdus saka un vislielāko cieņu...

Foto

Kāpēc Latvijas vara un mediji nekomentē Lielā Restarta konceptu?

Pēc gandrīz gada juku un haosa atbilde uz šo jautājumu ir acīmredzama. „Jaunās Perestroikas” ieviešanai uzsvars tiek...

Foto

Šoreiz mēģināšu atbildēt par saviem vārdiem: politiskās partijas "Likums un kārtība" dibināšanas manifests

Mēs neticam papīru kalniem. Papīrs panes visu. Līdz šim Latvijā ir bijušas simtiem...

Foto

Praktiski padomi - kā apturēt vīrusu

Kopš pavasara nekas nav mainījies, vēl joprojām tie paši labie, vecie, efektīvie ieteikumi! Tātad vīruss nekad nesākas uzreiz plaušās, tas...

Foto

Pietiek muļļāties

Lai nu kā kādam nepatiktu Latvijas pašreizējā valdība, kura rīkojas pēc Krilova fabulas motīviem, tad nu šoreiz jānoņem cepure premjera priekšā....

Foto

Kas traucē?

Gada pirmajā pusē mēs lepojāmies ar to, ka mūsu „aktīvās” rīcības rezultātā esam labā epidemioloģiskā situācijā, salīdzinot ar citām valstīm. To, lepni krūtis izgāzuši,...

Foto

Es sekoju un izprotu

Pastāvīgi un rūpīgi sekojot līdzi situācijai, izprotu Ministru prezidenta lēmumu un tā pamatojumu pieprasīt veselības ministres demisiju....

Foto

Pareiziem medijiem, kas cer uz valsts finansiālu atbalstu, ir jāuzvedas pareizi

Jau kopš marta Latvijas iedzīvotāju ikdienu būtiski ietekmē koronavīrusa izraisītā pandēmija, ar to saistītie ierobežojumi...

Foto

Ir nepieciešamas skaidras atbildes

Ir skaidrs, ka šis šovs ar varas sevis slavinošo vakcinācijas uzvaras gājienu turpināsies ar arvien lielāku jaudu. Tieši tāpat kā turpināsies krāpnieciskās...

Foto

Es jums atkal došu daudzus lieliskus padomus: kad un kā Latvija sāks ķert kaimiņus?

Vienmēr ir interesanti un noderīgi salīdzināt dažādu valstu datus, it sevišķi, ja...

Foto

Kur ir manas ragaviņas?

Labdien, valdība! Vispirms apsveicu ar iespēju sākt vakcinēties! Gaidu ar nepacietību arī savu kārtu. Bet, kamēr gaidu (un, cerams, sagaidu), nenocietos un...

Foto

Aicinu ikvienu saglabāt piesardzību un rīkoties atbildīgi

Godājamie Latvijas iedzīvotāji un visi, kuriem dārga mūsu mīļā Latvija! Aizejošais gads ir bijis izturības un pārbaudījumu gads. Covid-19...

Foto

Izturību, iejūtību un drosmi

Mīļie Latvijas cilvēki! Jaunajā gadā es gribu mums visiem novēlēt izturību, iejūtību un drosmi....

Foto

Šodienas izaicinājumi prasa tikai veselo saprātu

Mūsu vēsturē ne reizi vien Ziemassvētki bijis smagu kauju laiks. Gan strēlnieki, gan leģionāri ar asiņu sarkano krāsojuši gada garākās...

Foto

Ieteikumi par COVID-19 ambulatoru ārstēšanu

Atsaucoties uz Latvijas Ārstu biedrības aicinājumu iesaistīties COVID-19 pandēmijas apkarošanā, varu rekomendēt dažus ieteikumus ambulatoram ārstēšanas procesam....

Foto

Ministrs Plešs ignorē Būtiņģes termināla naftas noplūdi

Būtiņģes naftas termināla atrašanās Baltijas jūrā ir bumba ar laika degli, tādēļ naftas noplūde no Būtiņges termināla ir likumsakarīga....

Foto

Ko vajag darīt, lai cilvēki Latvijā neticētu vakcīnai pret koronavīrusu. 10 punkti

1. Vairākas desmitgades nepiešķirt pietiekami daudz līdzekļu izglītībai un zinātnei. Lai cilvēki tic instagram influenceriem ne...

Foto

Aicinājums valsts augstākajām amatpersonām

2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa taisīja spriedumu, kas ir guvis plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā. Likumdevējiem tas nozīmē nopietnus izaicinājumus nākotnē. Latvijas...

Foto

Ko es darītu, ja pats saslimtu ar Covid–19

Vakardienas saruna. Atstāstīšu, kā nu mācēšu. Mans sarunu biedrs – mans sens paziņa, tik sens, ka esam vienaudži,...

Foto

Kārtējais „eksperts” kārtējo reizi paredz Vladimira Putina valdīšanas gaidāmās beigas

Politologs, demagogs un bijušais sektants Andis Kudors savā nesenajā intervijā vēlreiz paredz Vladimira Putina valdīšanas gaidāmās...

Foto

Vīrieši, appreciet savas sievietes: vēstījums 2020. gada Ziemsvētkos

Dieva mīļotie, es sirsnīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos! Septiņsimt gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka...

Foto

Mīlestības likums liek mums raudzīties uz ikvienu kā savu laikabiedru

Kā vadmotīvu šai svētku uzrunai paņemsim tekstu no Lūkasa Evaņģēlija: Un viņi steigā atnāca un atrada...

Foto

Mūsdienu Ziemassvētku stāsts

Vakar pa nakti sniga. 8:00 - uzcēlu sniegavīru....

Foto

Aicinām priesteri Aleksandru Stepanovu nevērsties pret pāvesta kalpojumu

A. god. priesterim Aleksandram Stepanovam (attēlā), Tukuma Romas katoļu draudzes prāvestam un portāla www.civitas.lv redaktoram. Latvijas Romas katoļu...

Foto

Arhibīskaps Stankevičs, viņa sirdsapziņa un Gērings, kurš tika notiesāts…

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izraisīja sašutumu ne tikai...

Foto

Mans piedāvājums – ieviest formulējumu “Kopīgas deklarētās mājsaimniecības un savstarpējās aprūpes likums”

15. decembrī es piedalījos Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā aicināju, nemainot...

Foto

Alkoholu un cigaretes drīkst, grāmatas nedrīkst

Gudri ļaudis vienmēr ir teikuši: meitiņ, neej gulēt nikna. Vakar izlasīju valdības lēmumu, izdarīju visu, lai dusmas mazinātu (vienīgi pastaigāties...

Foto

Pasaule pesimista acīm jeb nepatīkamā patiesība

Cik ir divi reiz divi? Nu, ja godīgi, tikai tev – divi reiz divi ir pieci. Iegaumē, lai kur tu...

Foto

Ministriem nepelnītais algas pielikums ir jāziedo labdarībai

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normu, kas paredz ņemt vērā gan vidējās algas,...

Foto

Izbrauciet no auzām un atveriet brīvdienās veikalus

Godātie valdības vīri! Laiku pa laikam katram mums sanāk “iebraukt auzās”. Šoreiz no valdības gaidām izbraukšanu no auzām, jo...

Foto

Ir īstais laiks, lai daži desmiti tūkstošu eiro nodokļu maksātāju naudas tiktu samaksāti par dievkalpojumu pārraidīšanu komercmedijos

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Ziemassvētku dievkalpojumu...

Foto

„Nekā personīga” „galma dziesminieku" meli par viltus ziņu izplatītājiem un viņu sekotājiem

TV3 raidījumā „Nekā personīga” "galma dziesminieki", stāstot par viltus ziņu izplatītājiem un viņu sekotājiem,...

Foto

Konservatīvo cenzūra – “radikāļu sazvērestība” vai realitāte?

Pēdējās nedēļās Latvijā un pasaulē ir izskanējušas diezgan likumsakarīgas ziņas, proti, daudzi Nacionālās apvienības (NA) biedri, tostarp Saeimas deputāts...

Foto

Mēs visi zinām, ka šo pandēmijas vilni, kas veļas pāri visai pasaulei, nav radījuši Latvijas politiķi, - un vēl citas manas svarīgās domas

Mēs visi ejam...

Foto

Var risināt cilvēku problēmas citu kopdzīves veidu gadījumā, nepielīdzinot tās ģimenei un laulībai

Latvijas sabiedrībā plašu rezonansi ieguva Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums, kas...

Foto

Dodiet naudiņu mūsu kontrolētajām NVO, bet valsts aizsardzības mācību skolās nevajag: vēstule valsts prezidentam Egilam Levitam

Augsti godātais Levita kungs! 2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma...

Foto

Mēs prasām savu valsti atpakaļ

Azeru nesenais panākums Kalnu Karabahas atgūšanā un dekolonizācijā, kā arī Lukašenko nespēja apklusināt protestus Baltkrievijā lika atcerēties Krievijas politiķa Viktora Alkšņa...

Foto

K.Kariņa k-gam no Latvieša Pelēkā

Premjera kungs! Rakstu Jums, jo vēl ir laiks novērst problēmas, ko var radīt savstarpēja nesaprašanās. Mani senči te dzīvoja cara laikos,...