Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Laikus brīdinu, ka teksts satur vairākus okultisma terminus un, iespējams, var aizskart kāda reliģiskās jūtas, bet šīs „sociālās kataklizmas” ietvaros gan jēdzieni, gan idejas figurējuši dažādos medijos un savā būtībā ir daļa no ļoti, ļoti senas doktrīnas centieniem pakļaut cilvēces virzību, ideālus un būtību kā tādu.

Daudz nekas nav mainījies no brīža, kad Mozus izveda ebrejus no verdzības – tā paša gara vadītie ebreju vajātāji dzīvo tālāk ziemeļos un jau vairākus gadsimtus izgudro katru reizi jaunas metodes, kā tos dzenāt. Svarīgi piebilst, ka jūdu došanās prom no verdzības ir gan simboliska vispārējā atbrīvošanās no senās Ēģiptes vergturu ideoloģijas (saucot tos, kuri ir brīvi, par „jūdiem”, jo tas var norādīt gan uz tautību, gan būtību), gan arī daļa no nacionālas identitātes. Politiskais cionisms ir attiecīgi jau pieminētās doktrīnas virzītāju jājamzirdziņš jau ilgāku laiku, bet par to nedaudz vēlāk.

Trešais personāžs šajā stāsta kontekstā ir vēsturiska persona, kura darbības aptuveni divu gadu tūkstošu gaitā tikušas līdz absurdam pārfrāzētas un pārveidotas tik tālu, ka vairs tik dažas nianses no tā sākotnējā veidola saglabājušās. Lai gan iestāde, kura aktīvi virza šo tagadējo „sociālo kataklizmu”, kuru piedzīvojam, nēsā viņa vārdu, tās izcili cietsirdīgā un slepkavnieciskā darbība (simtiem miljonu mirušo gadsimtu gaitā) nebūt neliecina, ka tā kaut attāli tā ideāliem kalpotu (skat. „IHS”).

Līdzko šī personāža iespaidā radusies doktrīna pārņēma tolaik esošu impēriju, jo noliedza Senajā Romā izteikto asinsradniecības nozīmi un,, uzskatot visus par „Dieva” bērniem, tad to centralizēja un kā savu pasludināja Konstantīns I, ar lielu artavu atsevišķus „tempļus” un domubiedru grupas likvidējot. Būtiski piebilst, ka sākotnēji notika šī atbrīvošanās no verdzības un arī šī persona nāca no šo verdzības aizbēgušo vidus kā nākamais solis uz sabiedrības sakārtošanu, bet vēlāk ar virkni apzinātu kropļojumu pārtapa par „vienīgo Dieva dēlu”, un klāt visam jau te sāk parādīties vīrieša un sievietes dabas kropļošana, piesaucot, ka tas dzimis jaunavai – faktiski šis cilvēks ticis padarīts maksimāli necilvēcīgs ar attālu un mītisku izcelsmi. Vai var būt acīmredzamāka pretruna starp to, ka to gaida atkal atnākam, vienlaicīgi to attēlojot beigtu pie nāvessoda instrumenta? Maz vai Žannu D’Arku kāds pieminētu ar degošu sārtu pie sienas vai skoti Vollesu ar gabalos sadalītu līķi.

Straujiem soļiem uz priekšu nonākam līdz jaunajiem un jaunākajiem laikiem, kur šī Konstantīna I sākotnēji impērijā pārņemtā doktrīna pati par sevi pārtapusi par ļoti ekspansīvu impēriju, kura „noslaucījusi” ar plašiem kara gājieniem vēstures liecības un virkni senu ticību un piedalās vēl aptverošākas varas centienos valdīt pār Pasauli. Šim nolūkam jau piesauktā trešā personāža vārdā nosauktā iestāde (IHS) caur savām no „ģildēm” tapušām „celtnieku apvienībām” ir darījuši visu, lai radītu politisko cionismu un ietu uz tādu kā sava darba kulmināciju. Pavisam vienkārši ir izsekot līdzi ķēdītei, kur vispirms ar lielu bravūru tie paši ebreji tikuši atkal no jauna vajāti, masveidā iznīcināti, lai tikai pēc tam tiem piedāvātu savu valsti – gan viņu masveida iznīcināšanu, gan aktīvu Izraēlas tapšanu veicinājuši ir vienas un tās pašas iestādes pārstāvji. Izraēlas tapšanu šajā kontekstā var traktēt kā Senās Ēģiptes doktrīnas pretinieka iedzīšanu strupceļā, un tas ir fizisks atspulgs procesiem, kurus vien reti lielāku vai mazāku „slepeno iestāžu” un dažādu raibo sektu adepti saprot, jo, kā jau minēju, notiekošajam ir ciešs sakars ar ebreju atraušanos no Senās Ēģiptes jūga.

Tā nu atkal nonākam līdz atsaucēm uz Seno Ēģipti, jo teroristu grupējuma nosaukuma izvēle „ISIS”, kas publiski itin bieži izskanējusi, ir vien, lai plašāka sabiedrība sāktu iepazīties ar jēdzienu „Izīda” (angliski – Isis), un labi atceramies, ap kuru rajonu grupējums atradās (pie Izraēlas), bieži piesaucot „pēdējo izšķirošo kauju”, turklāt bez neviena no posmiem – Irākas pakļaušanas un radītā haosa arābu valstīs -  tas nebūtu tapis un arī bez „grandiozā” ievada, kas sīkāk aprakstīts tālākā rindkopā.

Ar simboliem un atsaucēm trešā pieminētā personāža vārdā nosauktā iestāde neskopojas – tā visu acu priekšā ir gan liela pilsēta ar visai slavenu un tūristu līdz apnikumam fotografētu dzelzs torni zem nosaukuma „Pie Izīdas” (Par Isis) un patālāk tās dienvidos maza, bet pavisam pārbagāta valsts ar nosaukumu „Zini Izīdu” (Su Isse), kura ir kalnaina, septiņu galvu pārvaldīta un izceļas uz visa fona kā vesela lēruma pasauli aptverošu iestāžu centrāle. Kopumā Senās Ēģiptes tēma nav diži sveša katrā gadsimtu gaitā mērķu īstenošanai svarīgā pilsētā, tā pakāpeniski obeliski nonākuši gan Romā, gan Parīzē, gan Londonā, gan Ņujorkā, un neaizmirsīsim Vašingtonas pieminekli, kurš gan nav tieši nācis no Senās Ēģiptes – sākotnējais kodols bijis labu mērķu vadīts, bet gadu gaitā iestādes aptumšojas un vairs nekalpo tam, kam tās radītas.

Liela mēroga kari un konflikti nav nejaušība, bet konkrētāk visi trīs Pasaules kari ir vien daļa no Ordo Ab Chao (latīniski – kārtība caur haosu) doktrīnas, kur tikai ar visaptverošu krīzi un iepriekšējās kārtības izjaukšanu var celt jaunu kārtību. Ja pirmajā Pasaules karā aizvāca iesīkstējušas monarhijas, radīja augsni komunismam un Otrais ar savu bardzību un ideāliem palīdzēja tapt ANO, vainagojās ar politiskā cionisma pārtapšanu par fizisku valsti un pakāpenisku ateisma uzplaukumu, tad Trešais ir jau teju pilnībā sociāls ar būtiskāko fizisko konfliktu ap to pašu vien Izraēlu – lieliski sasaucas ar augsnes sagatavošanu „pēdējai kaujai” ap tā saukto Armagedonu (nosaukums gan ir simboliska norāde uz vietu tagadējā Izraēlā, bet kopumā okultismā ar to apzīmē šo „pēdējo kauju” starp gaismu un tumsu).

Šo Trešo Pasaules karu arī simboliski ieskandināja zīmīgā datumā ar zīmīgu haosu, kur ir divi mūžīgi pastāvošie līdzās esošie pretpoli, kuri atspoguļo duālismu starp gaismu un tumsu, labo un ļauno, vīrieti un sievieti, - divas kolonas ar diviem pretstatiem ir arī „celtnieku” viens no pamata simboliem. Visi saprotam, par ko ir runa un cik plaši kopš tā laika maksimāli daudz resursi ir veltīti, lai pat galēja divu dzimumu esamība tiktu noliegta un viens pēc otra „revolucionāri” gatavi atzīt, cik „pašsaprotami” un „cilvēcīgi” ir atzīt vīrieti par sievieti un vice versa, šķelt sabiedrību pa visām iespējamajām vīlēm gan pēc rases, gan etniskās piederības un veselu virkni izpausmju.

Līdz absurdam novests tiek ateisms, kas savu tumsonību izrāda tik visaptveroši kā nekad, jo gluži vai totalitārā manierē cilvēki kā „zvēri” būtu gatavi kaut nonāvēt citus „tolerances” vārdā – simboliski tāda kā nonāvēšana jau lieliski novērojama cilvēku izslēgšanā no sociālajiem medijiem, publiska kaunināšana un to „pazudināšana”, ja tie atļaujas šajā tumsonības operā nepiedalīties un nekļūt par tārpiem, kas apēd cilvēces pamatus. Šiem „zvēriem” pat par normu kļuvis atzīt, ka cilvēks ir lieks, ka zeme būtu labāka bez cilvēkiem, ka cilvēks kā tāds ir vien resursu patērējoša un staigājoša miesa, jo „zinātne” kā pašu pasludināts Dievs, tā saka.

Nav grūti pamanīt, ka līdz ar lielo ateisma „uzplaukumu” jēdziens „Dievs” tiek līdz pēdējam noliegts un sakropļots, bet vienlaikus ir tīri normāli populāro kultūru pārpludināt ar „ļaunajiem gariem”, „Luciferu”, „Sātanu” un jau gari un plaši ar pieminēto Senās Ēģiptes tematiku. Par Dieva pārstāvjiem uz zemes tiek pasludināta pedofilijas skandālu un laicīgu bagātību apmāta (nu jau IHS pārstāvja vadīta) iestāde un cilvēki, bet viss, kas saistīts ar tumsonību, tiek atainots kā kaut kas skaists, jauns, atbrīvots un laimīgs.

Un tā nonākam līdz tam, ko okultismā dēvē par „Bābeli” – lai gan ierastajos tulkojumos to pierasts saukt par „teiku”, kas skaidro valodu un tautību izcelšanos, ar jēdzienu simbolizē gan gaismas, gan tumsas doktrīnu Magnum Opus jeb to ieviesto visaptverošo „Pasaules kārtību”. Kas gan labāk spētu raksturot tumsoņu „Bābeli” un pieskārienu/pielīdzināšanos „Dievam”, ja ne visaptveroša doktrīna, kas noliedz dzimumu esamību, tās visaptveroša ideālu ievērošana ar tehnokrātijas radītām ierīcēm, kur katrs cilvēks pakļauts stingrai disciplīnai ideālu ievērošanā un, ja no tās attālinās, tad tiek sodīts ar to, ka tam sistēma liedz dzīvot, iegādāties pārtiku, piedalīties sabiedriskajā dzīvē? Jo vairāk, ka doktrīna pat lepni var skaldīt un valdīt, lemjot „labas Pasaules” vārdā, kam būs un kam nebūs vairoties, lai tikai labākie un ilgtspējīgākie patērē tik šausmīgi „ierobežotos” resursus – tipiska totalitārisma aina ar analoģijām nacisma „āriešu” ideālās rases radīšanā, jo arī nacistiskā totalitārisma „tēvi” bija tie paši vien. Vislieliskāk šo būtību arī ataino „tornis, kas skar debesis”.

Lai gan Orvela draugs un veselas „būvstrādnieku” dinastijas pārstāvis Astors pasniedza „1984” kā neizbēgamo nākotnes scenāriju ar pakļāvīgiem ideoloģijas sekotājiem un nožēlojamā stāvoklī dzīvojošiem „disidentiem”, galēju abu dzimumu lomu noliegumu, der atcerēties, ka šīs senās sektas pārstāvji viens vai otrs saprot, ka, lai vai cik valstis un cilvēkus sākotnēji izdotos šai „Pasaules kārtībai” pakļaut, viņiem ir krietni spēcīgāks pretpols, par kuru izvairās runāt, jo bail apdedzināties. Runa nav par kaut kādu „Dievu” klasiski reliģiskā nozīmē jeb kaut kādu „vīriņu debesīs”. Līdzīgi kā ir bezgalīgi tumsoņas, tā pastāv arī kas gaišs/ugunīgs, un pašiem interesanti un noderīgi ir padomāt, vai maz tumsa var pastāvēt bez gaismas un vai gaisma var pastāvēt bez tumsas.

Un kas tad ir tie, kuri apgalvo un uzspiež, ka dabā viscaur sastopamā divu sākotņu esamība ir noliedzama lieta. Tas arī sasaucas ar „zvēra zīmi”, jo savā būtībā tas simbolizē pilnīgo pakļaušanos noteiktai doktrīnai, lai gan nobeigumā tam, kā jau visam, būs arī fizisks/taustāms atspulgs. Jau pieminētā Senā Roma aizgāja pa pieskari ar parādu jūgu, dažādu līmeņu izvirtībām un seksuālām kroplībām. Visas tumsonības pamatā ir burtiski saprast simboliskas lietas – ja gaisma aicina pamodināt sevī iekšējo bērnu, tad tumsoņas sāks burtiski izmantot bērnus rituālos, ja gaisma pasaka, ka jātiecas uz nemirstību, tad tumsoņas ar to sapratīs fiziskas manipulācijas un mākslīgu vienas fiziskās dzīves pagarināšanu un piedāvās „nemirstību” iegūt ar tehnokrātiskām metodēm (kas gan nav iespējams).

Par tādu kā „pēdējo kauju” starp gaismu un tumsu runā virkne reliģiju un ticību – šajā kontekstā interesanti piebilst, ka indiešu Purānās šī laiku maiņa notiks, kad „dzelžu un ierīču” laikmetā nāks dievības Višnu avatārs (viens no 10 tā iemiesojumiem) Kalki, kas baltā zirgā un ar zobenu sakaus tumsu. Līdzīga tematika, kas savā būtībā ir tā pati, ir „Atklāsmes grāmatas” jātnieki, pēdējās mocības un „ražas ievākšana”.

Pieļauju, ka abpusēji te satiekas gan kopš senajiem laikiem uz loģiku balstīti „pareģojumi”, piesaucot tehnisko attīstību un zināšanas par duālismu, ka neizbēgami ar aizvien ciešāk saistītu cilvēci vienas un otras idejas izkristalizēsies līdz divām fundamentāli atšķirīgām, kuras galu galā piedzīvos ultimatīvo sadursmi, gan arī virknes iestāžu un sektu centieni šos „pareģojumus” piepildīt – tādējādi neatkarīgi no tā, kurā pusē stāv, pie vienas taisnības un tādas kā „galīgās reliģijas” caur tādu kā „pēdējo kauju” starp doktrīnām galu galā arī nonāks.

Novērtē šo rakstu:

26
9

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Nu cik var gvelzt par vīrusu un pandēmiju visādu sviestu?! Kā nav pašiem apnicis!

FotoDivu gadu laikā nebeidz pārsteigt idiotisma līmenis, kas turpina arvien sazelt ap koronavīrusa tēmu, — laikmetā, kad informācija ir tik pieejama kā nekad, jāatceras itāļu teiciens: “Idiotu māte vienmēr ir gaidībās.”
Lasīt visu...

18

Zemes piespiedu nomas attiecības tiek izbeigtas netaisnīgi, uzliekot jaunu slogu dzīvokļu īpašniekiem

FotoPieņemot “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu”, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek uzlikts jauns, nesamērīgs slogs - viņiem zeme jāizpērk par 100% no kadastrālās vērtības, lai gan vidējā vērtība šiem zemes gabaliem ir 30% no kadastra. Saeimas “Saskaņas” frakcija uzskata šādu pieeju piespiedu nomas attiecību izbeigšanai par netaisnīgu un balsoja pret šo likumu.
Lasīt visu...

18

Glābiet, palīdziet un jūtiet līdzi, zemes baroniem atņem peļņu!

Foto29. oktobrī spēkā stājās Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību". Grozījumu izstrādāšanas formālais nolūks – sakārtot attiecības starp zemes un būvju, ēku un dzīvokļu īpašniekiem tā sauktā piespiedu dalītā īpašuma gadījumā. Valsts šīs attiecības visai neveiksmīgi mēģina kārtot jau daudzu gadu garumā, ir vairākkārt ticis grozīts likums, kā arī pieņemti vairāki Satversmes tiesas spriedumi, kuriem vismaz teorijā būtu jābūt kā bākām likumdevējam jauna regulējuma izstrādē.
Lasīt visu...

15

Mums vajag jūsu naudu, lai radītu jums vairāk burvīga satura par slepkavībām un maniakiem

FotoPirms apaļa gada šai datumā dienas gaismu ieraudzīja mūsu lolojums, daudzreiz nomērīts un rūpīgi apčubināts - tam devām izaicinošu vārdu, nosaucot par Klik. Prieks par pašu radīto mums bija liels, bet ļoti īss, jo pandēmijas pirmais gads bija sarežģīts, brīžiem mokošs un pilns neziņas, pat nolemtības par to, kā dzīvosim tālāk. Šodien esam izauguši un pasaule līdz ar mums – esam kļuvuši gudrāki un apdomīgāki, vakcinēti un lepni par nupat 6000 aktīviem abonentiem tiešsaistes žurnālam Klik!
Lasīt visu...

21

Vai tiekam gatavināti Latvijas iznīcināšanai?

Foto“Opozīcija Saeimā iegājusi pilnīgā destrukcijā – iesnieguši virkni priekšlikumu atņemt aizsardzības budžetam vairākus desmitus miljonu eiro... Brīdī, kad pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas mūsu robežu reāli apdraud naidīga kaimiņvalsts. Tas jau līdzinās valsts nodevībai,” tīmeklī raksta Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks (NA).
Lasīt visu...

20

Mums ir par maz ministru, vajag vēl, un tad viss būs kārtībā!

FotoLabas pārvaldības princips paredz, ka sabiedrības interesēs valsts pārvalde tiek pastāvīgi uzlabota. Nevienā valstī valsts pārvaldības sistēma nekad nav pilnībā pabeigta un perfekta. Tā ir nepārtraukti jāmodernizē, gan novēršot apzinātās nepilnības, gan ņemot vērā sabiedrības vajadzības un tehnoloģiju attīstību. Arī Latvijā ir labi redzamas valsts pārvaldības vājās vietas.
Lasīt visu...

18

Es tiešām ļoti gribēju atbalstīt budžetu, bet...

FotoEs tiešām ļoti gribēju atbalstīt budžetu, jo man šķiet, ka laiks ir grūts un premjerministrs Krišjānis Kariņš tiešām ir sarežģītā situācijā, mēģinot šo kuģi kaut kā izstūrēt cauri Covid pandēmijas izraisītajai krīzei, izmantojot to komandu, kāda nu viņa rīcībā ir nonākusi.
Lasīt visu...

6

Levits nespēj vai nevēlas pildīt savus pienākumus un "pazūd aiz savas pils augstajiem mūriem"

FotoNe tikai Latvijas valsts dibināšanas svētkos, bet arī ikdienā aizvien skaudrāk iezīmējās valsts prezidenta Egila Levita kā valsts vadītāja līderības problēma. Acīmredzams, ka valstij sarežģītos brīžos E.Levits vienkārši nespēj vai nevēlas pildīt savus valsts prezidenta pienākumus un "pazūd aiz savas pils augstajiem mūriem", nespējot adekvāti reaģēt uz notikumiem sabiedrībā.
Lasīt visu...

12

Lūdzu, manējie, PALIECIET šaizemē!

FotoSmagiem soļiem staigāju pa sava vectēva zemi. Ar dubļiem aplipušos zābakos un nosalušiem pirkstiem, zemjainām plaukstām aukstā zemē stādu ķiplokus, ziemas sīpolus un topinambūrus. Būvēju savu pasauli no tām lietām, kuras uzturēja manu senču pasauli. Tām jābūt pietiekami stiprām, lai uzturētu arī manu, lai gan vēlu iesāktu, lai gan tikai tikko radītu, lai gan maziņu un vēl vārgu, bet MANU PAsauli.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Lai turpina valdīt pavļuti, kariņi, leviti un viņu apkalpotāji rečekisti, fūrmaņi, skrides un citi līdzskrējēji?

Divas valstis, divas pieredzes. Igaunija bez lockdown, Latvija ar. Igaunija ar cilvēcisku...

Foto

Vēstule Augstākajam Debesu Kungam

Es gan tev neticu, bet nezinu, kam citam adresēt savu žēlabu. Man ir laimējies, kopš deviņdesmito gadu sākuma dzīvoju Pierīgas apkaimē. Tuvu...

Foto

Vēstule valsts augstākajām amatpersonām: par palīdzību un atbalstu Latvijas pensionāriem un likumu "Par Valsts pensijām"

Likums "Par Valsts pensijām" paredz, ka ikviens Latvijas pensionārs var prasīt...

Foto

Jaunās paaudzes žurku inde

Tie, kuriem pieder kāds lauku īpašums, šķiet, visi būs saskārušies ar problēmu, vārdā grauzēji, bet vēl precīzāk – žurkas un peles. Grauzēji...

Foto

Nodokļu sistēmas reforma stumj pašnodarbinātos ēnu ekonomikā vai liek doties emigrācijā

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” Latvijas Republikas Saeimas frakcija, piedaloties balsošanā par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts...

Foto

Paskaidrojošā tautumeita un āža pakaļa

Profesionāla komunikatora deformācija palīdz ķirurģiski paskatīties un karstām situācijām....

Foto

Monumentālā šausmene “Mājsēde 2.0”

Pēc varnešu “pirkstu klikšķa” Latvijā pēkšņi uzliesmoja un tāpat norima kroņa vīrusa epidēmija. “Augšām” pietuvinātajiem šeftmaņiem lokdauns izrādījās “zelta bedre”. Dīkstāves palīdzību...

Foto

Divi miljoni deputātu īpašo pasūtījumu galdam – „baiļu kvotas”

Uz Saeimu  koka šķirstiņā atnestā budžeta prioritātes premjers raksturoja šādi:  “2022.gadā ir trīs lieli virzieni – Latvijas...

Foto

Pavasaris ir tuvu vai tālu atkarībā no pacietības līmeņa

Pēc valdības sarunu atšifrējuma publicēšanas fakts, ka šie politikāņi vēl ir savos amatos, ir apkaunojums demokrātijai....

Foto

Par to, kāpēc pie mums mirstība no kovida ir astoņreiz augstāka, es paklusēšu

Šodien mēs atgriežamies no mājsēdes - vakcinētiem cilvēkiem būs brīvāka dzīve. Nevakcinētajiem dodam vēl...

Foto

Par situāciju Latvijas medicīnā un iespējamiem risinājumiem

Cik zināms, valstī iedzīvotāju medicīniskai aprūpei gultu skaitam slimnīcās ir jābūt aptuveni 1% no iedzīvotāju skaita. Tas nozīme, ka...

Foto

No kuras puses tuvojas īstā klimata pārmaiņu problēma

Runa ir par ļoti nopienun problēmu, kas rada klimata pārmaiņas un par kuru neviens nerunā. Delfi.lv bija Ivara...

Foto

Šoreiz mums visiem ir nodarīts pāri par daudz!

Ziņa, kuru saņēmām 09.11.2021 no valdības mājas, šokēja mūs visus – gan gadatirgus organizētājus, gan jūs – gadatirgus...

Foto

Mēs runāsim, mēs domāsim, mēs gatavosimies

Latvijas robeža, kas iezīmē Latvijas valsts teritoriju starptautiskajā kartē, ir viens no Latvijas valstiskuma pamatelementiem. Tāpēc tās aizsardzība vistiešākajā veidā ir...

Foto

Tikai objektīvos datos balstīta analīze var novest pie pareiziem lēmumiem un tālākas apkarošanas taktikas

Dombura kungs! Ar interesi un cerībām noskatījos Jūsu atjaunoto raidījumu LTV1 "Kas...

Foto

Par Rīgas domes apsveikuma kampaņu

Pilnīgi skaidrs, ka, ja pats Dievs vēlētos iepriecināt latviešu inteliģenci, visticamāk viņam tas neizdotos. Panika ap Rīgas domes apsveikuma kampaņu tam...

Foto

Nevajag dēvēt noniecinošā veidā personas, kas kustas pār robežu

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina izmantot starptautiski pieņemtu apzīmējumu personām, kuras šķērso...

Foto

Es, piemēram, redzu gaismu tuneļa galā

Pēdējos divus gadus mums ir gājis grūti, un Covid pandēmija vēl arvien nav beigusies. Tomēr šobrīd varam pacelt galvu un droši...

Foto

Dievnamā tikai ar “ar nelabo sadarbspējīgo sertifikātu”

Civilizācijas atiestatītāju apustulis Bordāns Twitter ciniski ieņirdza, ka “nevakcinējoties Dievu var satikt ātrāk!”. Tauta runā, ka pēcāk Temīdas piesmējējs ticis strostēts...

Foto

Vai Levits jau ir sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi?

Video ar cilvēku pūli, kas Baltkrievijā virzās uz Polijas-Baltkrievijas robežu, un Latvijas amatpersonu kuslais klusums, ne vārdu...

Foto

Ar Lukašenko roku Krievija pārbauda mūsu reakciju

Situācija pie Polijas-Baltkrievijas robežas ir ļoti nopietna. Vēlu izturību un savaldību Polijas drošības sargiem! Sekojam līdzi situācijas attīstībai....

Foto

Rīgas autoostas sarkano ozolu nedrīkst nocirst

“Ozolu iestādīja 1964. gadā, kad uzcēla autoostu. Autoostā sāku strādāt 1972. gadā. Tad ozols jau bija sasniedzis rokas resnumu. Agrāk,...

Foto

Vandāļi izņirgājušies par mūsu valsts naudas izšķiešanas un izzagšanas objektu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc sociālās kampaņas vides objekta “Korupcijas aisbergs” iespējamā vandālisma akta...

Foto

Pandēmija un sabiedrība - bailes vai dusmas?

Profesore Ancāne LSM portāla rakstā par Latvijas sabiedrību pandēmijas laikā runā par to, ka, viņasprāt, tajā valda vairāk dusmas...

Foto

Kurp dodamies?

Kurp dodamies – aizas vai leknu pļavu virzienā? Lielai daļai, nu vismaz pusei, cilvēku tas nešķiet svarīgi, jo viņi ir pārliecināti – jo dziļāk,...

Foto

Valdībai ir pašai jāizšķiras: demisionēt, emigrēt vai mainīties!

Latvija pašlaik ieņem pirmo vietu pasaulē Covid saslimušo ziņā! LR valdība un Saeima nepilda solīto, nepalielina medicīnas darbinieku...

Foto

Akceptētās nāves

Beidzot ir skaidrs, ka kroņa vīruss nešķiro cilvēkus vakcinētajos un nevakcinētajos. Tālab farmācijas gigantu dienderu centieni joprojām uzspiest bezjēdzīgās un organismam bīstamās potes robežojas...

Foto

Katram pašam jāizvēlas, vai ticēt pūcēm, pavļutiem, skridēm un rečekistiem vai tādiem ārstiem kā Ilze Aizsilniece

Nekas jauns nav jāizdomā. Kā vienmēr, kad tiek skatīts budžets...

Foto

Nemainīgs ir tikai viens – valdošās koalīcijas absolūtais cinisms

2019.gada novembrī pirms valsts budžeta pieņemšanas pie Saeimas notika plašs pikets – medicīnas darbinieki protestēja pret to,...

Foto

Ja uzskatāt, ka Covid eksistē tikai Eiropas Savienībā, tad aizveriet Latvijas vēstniecības ārpus ES!

Augsti godājamās valsts amatpersonas, vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, lai...

Foto

Lai gan Latvija rada tikai 0,02% no pasaules siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomiem, esam apņēmības pilni skriet lokomotīvei pa priekšu

Kopš Parīzes nolīgumā paredzēto mērķu izvirzīšanas ir...

Foto

Duļķis pret pianistu

Eksistē Dievzemītē tāds Māris Mičerevskis. Plašākai publikai pazīstams kā Duļķis 2018. gada filmā “Kriminālās ekselences fonds”. Pie lomas “spīdošais aktieris” tika caur pūļa...

Foto

Varbūt turpināsies 80. un 90. gadu mijas profesūras aizsāktās tradīcijas!

2021.gada 28.oktobris, cerams, ieies vēsturē kā datums, kad sākās Latvijas Ārstu biedrības jau ilgāku laiku vērojamās...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas valsts prezidentam: vissvarīgākā ir visas sabiedrības testēšana un laicīga ārstēšana

Vēršos pie jums, kā pie priekšpēdējās instances, jo pēdējā jau būs mecenāti, kas,...

Foto

Etnofobija un etnocentrisms

Ir sabiedrības daļa, kas ik pa laikam saceļ labi sponsorētu un informatīvi atbalstītu traci par Latvijā it kā valdošo “homofobiju”. Tomēr es aicinātu...

Foto

Dzied Circene aizkrāsnē

“Es arī uzskatu, ka piespiest nevar un nevajag nevienu cilvēku. Ja viņš negrib vakcinēties, viņš var nevakcinēties, bet tad viņš nevar iet sabiedrībā!”...

Foto

Žēl, ļoti žēl...

Žēl, ļoti žēl... Laikā, kad vajadzēja vienojošus vārdus, kad vajadzēja solidarizēties ar hospitalizētajiem pacientiem, ar izdegošajiem ārstiem, ar mājsēdē esošajiem darba devējiem un...

Foto

Nevaram paļauties uz valdošo karteli, jo tas aizņemts pats ar sevis glābšanu

Neskatoties ne uz Latvijas ārstu sabiedrības prasībām, ne pieaugošajiem saslimstības  un baisajiem mirušo skaitļiem,...

Foto

Likme uz ārējo ienaidnieku

Kariņa valdība Dievzemītē ir ieviesusi pazemojušu segregāciju. Nevakcinētajiem pret kroņa vīrusu atņem darbu (lasi – iztikas līdzekļus); sabotē izglītību; liedz medicīnisko aprūpi,...

Foto

Sociālās pātagas un 100 eiro kāposta politika

Vakcīndileri vienojušies iemānīt pošu atkarībā 60 gadu slieksni pārsniegušos seniorus, piesolot simt eiro katram, kas injicēsies pret kroņa vīrusu....

Foto

Tāda mums sabiedrība!

Bērnišķīgi! Esam nonākuši situācijā, kad puse biedru nav izpildījusi C mājasdarbu un ieskaite tagad nav visam kursam! Vainīgs pie tā esot skolas direktors...

Foto

Latvijā ir nolaists viss

Latvijā ir nolaists viss. To neredzēt var tikai aklais vai pilnīgi nozombētais. Uzskaitīsim....