Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Aleksandra Dugina meitas Darjas nogalināšana lika daudziem atcerēties par pašu neoeirāzisma ideju autoru un popularizētāju Aleksandru Duginu. Lai arī viņa ietekme uz Vladimiru Putinu un viņa soļiem ārpolitikā Rietumos ir tikusi pārspīlēta, tomēr nevar noliegt, ka Dugins ir noteiktas Krievijas sabiedrības daļas vērtību simbols.

Aleksandrs Dugins cita starpā ir arī Jaunkrievijas (Novorossija) ideju kultivētājs, kurš līdzīgi Girkinam (Strelkovam) būtu vēlējies plašu, konvencionālu iebrukumu Ukrainā jau 2014.–2015. gadā un sauca: "Putin, vvedi voiska!" (Putin, ieved karaspēku!) Virspavēlnieks lēma citādi un atlika plašo iebrukumu līdz 2022. gadam, tāpēc Duginu pastūma nost no mikrofona.

Dugins ir bijis izdevīgs Kremlim impērijas idejas kultivēšanā, vienlaikus pēc Krimas aneksijas viņš bija drīzāk traucēklis Putinam, jo neviens nedrīkst norādīt vadonim, ievest vai neievest karaspēku... To drīkst darīt tikai tad, kad "nacionālais līderis" jau pats ir izlēmis, kā to redzējām, kad Putins pazemoja Sergeju Nariškinu, kurš nemācēja lasīt līdera domas kolektīvās atbildības sadalīšanas sapulcē. Dugina meitas nogalināšana var kalpot Krievijas sabiedrības gatavināšanai t.s. tribunālam pār "Azov" pulka kareivjiem; Krievijas "mediji" jau rādīja it kā spridzinātājas, it kā "Azov" pulka apliecību.

Lai arī Dugins pēc skaļajiem saukļiem reti parādījās lielo ("elektorāli svarīgo") Krievijas TV kanālu ekrānos, tomēr neoeirāzisma ideju sekotāji viņu varēja satikt TV kanālā "Spas" un dažādos pasākumos. Medijos šajās dienās daudzi sauc Duginu par "krievu pasaules" ideju autoru, bet gluži atbilstoši tas nav. Aleksandrs Dugins ir specifiskas ģeopolitiskas koncepcijas – neoeirāzisma – kultivētājs. "Krievu pasaules" un neoeirāzisma idejas viena otru papildina, bet tās nav identiskas. Kādi ir neoeirāzisma pamatpostulāti? Studējot LU Sociālo zinātņu fakultātē, pētīju politiskās domas attīstību Krievijā, te – mikrodaļiņa no pētītā.

Nacionālās identitātes meklējumos starp Eiropu un Āziju

Vācu domātājs Frīdrihs Racels 1897. gadā publicēja grāmatu "Politiskā ģeogrāfija", kurā pauda ideju par valsti kā dzīvu organismu, kurš sakņojas noteiktā augsnē. Turklāt vēl agrāk – 1882. gadā Štutgartē tika izdots Racela darbs "Antropoģeogrāfija", kurā viņš formulēja savas pamatidejas par tautu evolūcijas un demogrāfijas saistību ar ģeogrāfiskajiem dzīves apstākļiem, kā arī par dabas vides ietekmi uz tautu kultūras un politisko attīstību. Ģeogrāfiskās politikas idejas atspoguļojas arī eirāzismā – tā pamatā ir pārliecība par krievu kultūru kā neeiropeisku fenomenu, kas sevišķā veidā apvieno Rietumu un Austrumu īpašības, tādējādi vienlaicīgi apkopo sevī Rietumus un Austrumus, tajā pašā laikā nepieder ne vieniem, ne otriem.

Klasiskā eirāzisma pamatideju tapšanas laiks bija no 1921. līdz 1929. gadam, kad krievu emigrantu vidē Eiropā 20. gadsimta divdesmitajos gados radās vēlme izprast dramatisko Krievijas pārmaiņu būtību un iemeslus. 1920. gadā Sofijā tika publicēta Nikolaja Trubeckoja grāmata "Eiropa un cilvēce". Tajā viņš rakstīja: "Mums ir jāpierod pie domas, ka romāņu–ģermāņu pasaule ar savu kultūru ir mūsu niknākais ienaidnieks." 20. gadsimta divdesmito gadu vidū Pjotrs Savickis mēģina uz eirāzisma ideoloģiskās bāzes veidot politisko organizāciju, kuras mērķis bija darboties Padomju Krievijas pagrīdē. 1926. gadā Parīzē sāka izdot avīzi "Eirāzija", tajā arvien krasāk tika paustas proboļševistiskas idejas. Eirāzisma kustība Eiropā sašķēlās divās daļās – padomju varai labvēlīgajā un konservatīvajā Prāgas pulciņā.

Ordas pēdās

Eirāzisti kā pirmie no krievu filozofiem un vēsturniekiem pozitīvi vērtēja tatāru–mongoļu jūga ietekmi uz Krievijas valstiskuma veidošanos, saskatot krievu un tatāru attiecībās eirāzisma valstiskuma avotus. Ordas periods, pēc eirāzistu domām, pārvērta dažas perifērijas saskaldītās austrumslāvu kņazistes nākotnes apvienotajā impērijā. Minētais periods esot ļāvis saglabāt senās slāvu kultūras savdabību. Eirāzistiem Krievija ir ne tikai Bizantijas mantiniece, bet arī Čingishana impērijas mantiniece. No šejienes arī eirāzistu slēptās simpātijas pret totalitārismu.

Ir interesanti lasīt citu tā laika domātāju skatījumu uz eirāzisma idejām. Vācu ģeopolitisko ideju klasiķis Karls Haushofers1 savā 1931. gadā izdotajā darbā "Geopolitik der Pan-Ideen" (Pan-ideju ģeopolitika) rakstīja: "Šajā austrumslāvu plašajai dvēselei atbilstošajā telpā eirāzisti būvē savas nākotnes gaisa pilis, vienādā mērā attālinoties gan no Rietumeiropas, gan Āzijas kultūras. Lai gan ar pretēju padomēm ideoloģiju reliģiskajā sfērā, tomēr ar radniecīgu – ģeopolitiskajā." Hitleru ietekmējušais Haushofers kritizēja eirāzistus kā pārāk neizlēmīgus un sauca viņus par "panaziātiem, kuri ietinušies panslāvistu ādā". Vācu domātājs uzskatīja, ka panslāviskās un caristiskās idejas ir radušās tatāru mongoļu ietekmē, kuras vēlāk ietērptas padomju virsdrēbēs, bet joprojām ir un paliek telpiskā domāšana, kura izriet no panaziātiskas vēlmes paplašināt savu dzīves telpu, lai pakļautu sev piegulošās perifērijas kalpošanai centram.

Eirāzisma ideoloģiju analizēja arī Nikolajs Berdjajevs, kurš 1927. gadā savā darbā "Eirāzistu utopiskais etātisms" rakstīja, ka eirāzisti ir vairāk tatāru–mongoļu, vācu–Pētera un imperiālistisko ideju nesēji nekā krievu garīgo meklējumu pēcteči. Berdjajevs uzsvēra noteiktu eirāzisma ideju bīstamību. Viņš rakstīja, ka eirāzisti absolutizē valsts lomu indivīdu domāšanas vadīšanā vienotā gultnē. Berdjajevs kritizēja eirāzistu viedokli par to, ka valstij ir jāpārņem visas cilvēka dzīves sfēras, kas ir etatisma pazīme. Viņš uzskatīja, ka eirāzisti ir gandrīz tikpat lieli kolektīvisti kā komunisti.

Eirāzistiem visa ļaunuma sakne bija Eiropa. Klasiskais eirāzisms gandrīz visā pretnostatīja sevi – Rietumeiropas kultūrai un civilizācijai: kontinents esot pretējs okeānam; klejojošā stepe (dinamiska un cikliska) ir pretstatā Eiropas nekustīgumam; krievu reliģiskā morāle pretstatā Rietumu ekonomiskajai pieejai; dzīvā intuīcija un atklāsme pret sauso racionālismu; kolektīvisms un kopība pret kaitīgo individuālismu un egoismu u. tml. Kā redzams, eirāzisti Eiropā labo nesaskatīja, savukārt Krievija ir labu labā, ja tikai attālināsies no Eiropas.

Dugina neoeirāzisms

20. gadsimta deviņdesmitajos gados eirāzisma idejas piedzīvoja renesansi. Kā viens no galvenajiem eirāzisma ideju turpinātājiem Krievijā bija Aleksandrs Dugins, kurš vairākās grāmatās un mediju izdevumos ir formulējis neoeirāzisma pamatprincipus. Viņš atzina, ka ir ietekmējies no vairākiem Rietumu autoriem, ģeopolitikas klasiķiem – Haushofera un Makindera. Savā grāmatā "Konservatīvā revolūcija" Dugins raksturoja vācu nacionālsociālismu kā viņa izvēlētā "trešā ceļa" vispilnīgāko iemiesojumu... Viens no fundamentālākajiem Dugina darbiem ir 2000. gadā izdotā grāmata "Ģeopolitikas pamati. Krievijas ģeopolitiskā nākotne. Domāt telpiski". Tajā viņš rakstīja, ka krievu tautai ir jārada Jaunā jeb Eirāzijas impērija, kuras mērķis esot atjaunot pasaulē līdzsvaru un, apvienojot vairākas zemes, dot pretsparu t.s. atlantistiem. Par atlantistiem eirāzisma ideoloģijā tiek dēvētas rietumvalstis, NATO bloks ar ASV priekšgalā.

Neoeirāzisti uzskata, ka nāciju valstis mūsdienu veidolā vairs ilgi nepastāvēs. To vietā nākšot politiskie veidojumi, kuru pamatā būs "kontinentālās telpas" ar daudzlīmeņu nacionālajām, kultūras un saimnieciskajām autonomijām to iekšienē. Kā līdzīgu veidojumu daļējus piemērus varot ņemt kādreizējo Romas impēriju, tagadējo Eiropas Savienību un NVS. 2002. gadā izdotajā grāmatā "Eirāzisma pamati" Dugins apraksta eirāzisma redzējumu par iekšpolitiku. Zīmīgi, ka, aprakstot eirāzisma iekšpolitiskos principus, Dugins apskatīja toreiz vēl tikai teorētiski iespējamās "Eirāzijas Savienības", nevis Krievijas iekšpolitiku. Administratīvajā uzbūvē viņš formulēja "eirāzisko federālismu", kas paredz federāciju, kuras sastāvdaļas ir nevis teritorijas, bet etnosi.2

Dugins izvēlas citu ienaidnieku

Ja klasiskie eirāzisti kritizēja Eiropu, tad Dugins zīmēja ģeopolitiskās asis, kas iet cauri Maskavai, Berlīnei un Parīzei, norādot, ka ar šīm galvaspilsētām Krievijai ir jāsadarbojas un jānostājas pret īsto ienaidnieku – ASV. Tas sakrita ar laiku, kad Krievija it kā modernizējās un it kā vēlējās sadarboties ar ES, bet drīzāk gribēja Eiropas naudu. Dugins uzsvēra, ka Eirāzijas Savienības veidošanas pamatā ir jābūt "kopējā ienaidnieka" principam.3 Par šādu ienaidnieku tika izvēlētas Amerikas Savienotās Valstis. Dugins "rullē" ar lielu vērienu, skaidrodams, ka ASV izveide balstās liberālisma loģikā, anglosakšu filozofijā un protestantisma garā. Mūsdienu Rietumu kapitālistisko sabiedrību pamatā esot protestantisma ētika un vērtību sistēma, tādējādi protestantisma zonas palielināšanu varot uzskatīt par sagatavošanas operāciju tālākai atlantisma invāzijai.4 

2007. gadā grāmatā "Postmodernisma ģeopolitika" Dugins raksta: "Nekas nav tik populārs Krievijā šodien kā nepatika pret Ameriku. Antiamerikānisms – tā ir totāla aizraušanās. [..] Tas ir ticības simbols. Antiamerikānisms – tas ir nopietni."5 Dugins uzskata, ka antiamerikānisms ir tā platforma, uz kuras jābalsta visas Krievijas sabiedrības konsolidācija. Tas došot iespēju apvienot gan "labēji", gan "kreisi" noskaņotos. To, kuriem ir cits viedoklis par ASV, esot absolūtais mazākums, un antiamerikānisms esot kļuvis par Krievijas nacionālo identitāti.

Dugina ideju zelta laiki

Dugina daiļrades un popularitātes ziedu laiki bija Putina otrais prezidenta pilnvaru termiņš (2004.–2008. g.), kad Kremlis meklēja NVS kontrolēšanai noderīgas ideoloģiskās konstrukcijas. Interesanti, ka toreiz Dugina agrāk izteiktie labvēlīgie spriedumi par nacionālsociālismu tika aizmirsti un piedoti. Vācu pētnieks Andrēass Umlands uzskatīja, ka, neskatoties uz fantasmagoriskajiem elementiem Dugina darbos, viņam tomēr bija izdevies nodibināt ietekmīgu intelektuālu kustību Krievijā.

Dugina dibinātās starptautiskās "Eirāzijas kustības" Augstākajā padomē amatus savulaik ieņēma vairāki pazīstami Krievijas politiķi, valsts darbinieki un žurnālisti: Federācijas padomes Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Mihails Margelovs, bijušais ārkārtējais un pilnvarotais KF vēstnieks Latvijā Viktors Kaļužnijs, Dienvidosetijas vadītājs Eduards Kokoiti, KF Federācijas padomes vicespīkers Aleksandrs Toršins, 1. TV kanāla raidījuma "Odnako" vadītājs, žurnālists Mihails Ļeontjevs, kurš arī piedalījās "Eirāzijas kustības" dibināšanā. Vācijas laikraksts "Frankfurter Allgemeine" 2006. gadā publicēja Fēliksa Ingolda rakstu "Pēc Eiropas norieta: krievu neoeirāzistiem ir savs ģeopolitiskais redzējums", kurā tika norādīts, ka eirāzisma ideju atbalstītāju pulkā esot ne tikai pazīstami politiķi, bet arī mākslas sfēras pārstāvji – kinorežisors Ņikita Mihalkovs un kazahu dzejnieks Olžass Suleimenovs.

2008. gada februārī populārais TV raidījumu vadītājs Ivans Demidovs (vadīja popmūzikas apskatu "MuzAboz") tika iecelts par politiskās partijas "Vienotā Krievija" Ideoloģiskā direktorāta vadītāju. Neilgi pirms tam Demidovs paziņoja, ka esot Dugina skolnieks un kā sabiedrisko attiecību menedžeris izmantos savas zināšanas, lai popularizētu Dugina idejas.6 Acīmredzot Putina balstītāju partijai šāda Demidova pārliecība bija pa prātam. Vladislavs Surkovs (bijušais KF Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, "Suverēnās demokrātijas" ideju autors) lekcijā "Krievu politiskā kultūra. Skats no utopijas" citēja vienu no klasiskā eirāzisma pamatlicējiem – Nikolaju Trubeckoju, kurš akcentēja krievu domāšanas atšķirību no eiropiešiem.7 Minētajā lekcijā daudzkārt akcentēts krievu kultūras savdabīgums, kuram ir jāpielāgo arī politiskā realitāte. Ja vēlaties, pielāgojiet, tikai kāpēc no tā ir jācieš kaimiņu tautām?

Nobeigumā

Dugina vārsmas ir liels kokteilis, kur tiek žonglēts ar kontinentiem, ģeogrāfiju, ideokrātiju, konservatīvismu, liberālismu, imperiālismu, uzkundzēšanos un etatismu. Dugina idejas kopš 90. gadiem ir piedzīvojušas attīstību un izmaiņas. Neoeirāzisma ideoloģija tiek pielāgota politiskajai nepieciešamībai. Pazīstamā padomju disidente Valērija Novodvorska reiz teica, ka Dugins tikai piestrādājot par eirāzistu. Zīmīgi, ka 20. gadsimta deviņdesmitajos gados par NVS neoficiālo mērķi politiķi un eksperti izteicās kā par bijušās PSRS dalībvalstu (republiku) miermīlīgas šķiršanās nodrošinātāju. Arī toreizējos darbos Dugins vairāk pievērsās krievu izcelšanai, Krievijas kā impērijas definēšanai.

Tikko kā 21. gadsimtā oficiālā Maskava piešķīra nozīmīgāku lomu NVS integrācijai, tā arī Dugina idejās bija vērojams lielāks akcents uz nākamās Eirāzijas Savienības daudznacionālo raksturu. Ja klasiskajā eirāzismā galvenais "ļaunuma izplatītājs" ir Eiropa, tad neoeirāzismā tās ir Amerikas Savienotās Valstis, kuras Dugins demonizē un ataino vienkāršotā veidā. Savukārt Krievija Dugina darbos tiek pasniegta kā augstas morāles glabātāja, apzināti aizmirstot par dramatiski sliktajiem demogrāfiskajiem rādītājiem Krievijā, kuri daļēji ir izskaidrojami ar alkoholismu, narkomāniju, noziedzību, sliktajiem ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem reģionos.

Lai arī Vācija un Francija vairākos aspektos ir liberālākas par ASV, Duginu tas netraucē zīmēt ģeopolitisko asi ar francūžiem, vāciešiem un aicināt pārraut transatlantisko saikni, kas Latvijas nacionālajai drošībai, starp citu, ir gandrīz vai dzīvības un nāves jautājums. Krievijas kara pret Ukrainu kontekstā zīmīgs ir Dugina izvirzītais tālākais mērķis – NVS valstu valstiskās suverenitātes zaudēšana, lai tikai saglabātu etnisko identitāti Krievijas aizsardzībā... Ukraiņi zina, kas tā ir par "aizsardzību". Viņu atbildes izskan artilērijas zalvēs.

1 Haushofers izvirzīja idejas par vācu tautas "dzīves telpu" un "taisnīgām robežām", kuras izmantoja Hitlers kara uzsākšanas pamatošanai. Pētnieku veidokļi par to, kurš no kura ietekmējās – Hitlers no Haushofera vai Haushofers no Hitlera –, atšķiras.

2 Дугин. A. Основные принципы евразийской политики. Книга: Геополитикa. Kласические школы геополитики. Современная российская геополитика. Хрестоматия. Санкт Петербург: Питер, 2007, c. 255.

3 Turpat, 245.

4 Дугин A. Геополитикa постмодэрна. Времена новых империй. Oчерки геополитики XXI веka. Санкт Петербург: AMФOРA, 2007, c. 16.

5 Turpat, 124.

6 Umland A. Who is Alexander Dugin? 26.09.2008. https://www.opendemocracy.net/en/who-is-alexander-dugin/

7 Сурков П. Русская политическая культура. Взгляд из утопии. https://www.labirint.ru/books/158838/

Novērtē šo rakstu:

40
31

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Prezidents atkal jau parāda, ka ir caur un cauri līdzšinējās valdošās koalīcijas prezidents, nevis tāds prezidents, kas ir visai tautai

FotoValsts prezidents Egils Levits 3. oktobra LSM LTV “Rīta panorāmā” it kā sacīja visu gludi, pareizi un rāmi. Taisnība, ka Latvijas vēlētāji šoreiz ir bijuši daudz aktīvāki gājēji pie urnām nekā iepriekšējā reizē. Prezidents par šoreiz labo aktivitāti pateicās vēlētājiem.
Lasīt visu...

21

Es biju pārpratis, ka šīs ir ļoti nepareizas lietas

FotoDziļi nožēloju savu gadiem ilgo aktīvo iesaisti sabiedriskajā cīņā par cilvēktiesībām. Man tas ir nesis milzīgus zaudējumus un postu.
Lasīt visu...

21

Steidzam ziņot par operācijas “Fiktīvās varas triumfs” gaitu un iznākumu

FotoIzdomāts stāsts par kāda Vienotības vecbiedra, iespējams, nosūtītu ziņu saviem sadarbības partneriem kādā kaimiņvalstī. Vēstule, kāda hipotētiski varētu būt uzrakstīta un pa slepeniem kanāliem, kas zina, varbūt saistītiem ar kino Pionieris afēras locekļiem, nosūtīta kaimiņos mītošam caram.
Lasīt visu...

15

Varbūt pošu ģenētiski modificētie ķermeņi - signāla uztvērēji - balsu atdošanas dienā saņēmuši attiecīgo programmatūru par konkrētu aplokšņu mešanu urnā

FotoLabais tonis paredz komentāru par vēlēšanu balagānu. Divos vārdos - aplausi stāvus! Fanfaras tiem, kuri ar savu parakstu apliecināja atbalstu sistēmai. Protams, var tikai apbrīnot nekaunību tik klaji viltot "rezultātus" (iespējams, pilnīgi pretēji tautas izdarītajai "izvēlei". "Tie pēdējie būs tie pirmie, tie pirmie būs pēdējie" - tuvu pilnīgam "kājām gaisā").
Lasīt visu...

21

Skolā strādāju, jo pagaidām to varu atļauties

FotoTātad, ja nu kādam interesē, cik saņem skolotājs parastais, varu padalīties ar savu situāciju pagājušajā mācību gadā. Lūdzu, izlasiet līdz galam. Vadu 34 kontaktstundas nedēļā + 1 konsultācijas stunda.
Lasīt visu...

18

Nepieciešama Saeima, kas spēj vadīt valsti cauri vētrainiem ūdeņiem (un ievēlēt mani uz otru termiņu, lūdzu)

FotoGodātie Latvijas pilsoņi! Vēlētāji! Nākamajos četros gados Latvijai ir nepieciešama tāda Saeima un valdība, kas spēj droši vadīt mūsu valsti cauri vētrainiem ūdeņiem.
Lasīt visu...

12

Mēs izmisīgi gribam izkrāpt valsts iepirkuma garantijas mūsu terminālim!

FotoDarbs pie sašķidrinātās dabasgāzes jeb LNG (liquefied natural gas) termināļa izveides Latvijā norisinās jau teju desmitgadi un varētu turpināties vēl tikpat ilgi, ja ne Krievijas agresija Ukrainā, kas nepārprotami lika saprast mūsu valsts enerģētisko atkarību ar visām no tā izrietošajām sekām.
Lasīt visu...

21

Vēlēšanas: kāpēc vajag iet vai neiet pie balsošanas urnām

FotoPašreiz sociālajos tīklos izskan daudz aicinājumi boikotēt vēlēšanas, un daudzi arī uzskata, ka nav vērts piedalīties vēlēšanām, jo pa lielam nekas nemainīsies. Un uz vēlēšanām pamatā neiet cilvēki, kuri nav apmierināti ar valdību, ar Saeimā ievēlēto deputātu darbu. Bet vēlēšanu boikots ir izdevīgs varas partijām, un tās to slēpti atbalsta.
Lasīt visu...

18

Mūsu politprostitūciju nedrīkst publiski saukt par politprostitūciju!

FotoLatvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju reaģēt uz deputāta Aleksandra Kiršteina (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK) 25. septembra izteikumiem mikroblogošanas vietnē Twitter. Deputāts, komentējot priekšvēlēšanu debates LTV ēterā, raksta: “Politprostitūta Bērtule, vadot Saeimas kandidātu debates LTV1, visu laiku melo, ka politiķi (domāti NA) grib likvidēt Satversmes Tiesu, noklusējot, ka tā ir jāpārceļ uz Augstāko Tiesu kā Igaunijā, Somijā un Zviedrijā! Pirmskara Latvijā Satversmes jautājumus skatīja AT Senāts!”
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Kāpēc jums vajadzētu nobalsot par mums - Marksa mūsdienu mazbērniem

Līdz Saeimas vēlēšanām tikai 5 dienas, un, ja vēl turpini izlemt, par kuru politisko spēku atdot...

Foto

Vai "Konservatīvo" sīkpartijā atdzimst nacisms?

Šis jautājums man radās jau pirms diviem gadiem, kad Vācijas kolēģi vērsa uzmanību uz simbolu iespējamu izmantošanu un simboliskajiem tekstiem, ar...

Foto

Nacionālisms, nacisms, fašisms, pozitīvais nacionālisms un citi "ismi"

Jums nepatīk garas runas un mani garie raksti, tāpēc šoreiz būs īsāk. Tam, par ko runāšu, ir dažādi...

Foto

Tautvaldība ir tautas pārstāvniecība valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanai, valsts pārvaldes institūciju veidošanai un lēmumu pieņemšanai

Satversmes 1. nodaļas 2.pants nosaka: “ Latvijas valsts suverēnā vara pieder...

Foto

“Kapteinis Amerika” aicina taupīt

Vadīkļi Vakareiropā brēc par enerģētisko krīzi. S…di, ko ar zaļo dienaskārtību, suicidālām sankcijām un nesaimnieciskumu savārījusi izkurtējusī Eiropas elite, būšot jāizstrebj pārvaldītajām...

Foto

„Attīstībai/Par” nopirkta publikācija „Delfos”: ja tas mums izdevīgi, mēs izliksimies, ka atbalstām valsts aizsardzības dienestu

Nepieciešamība stiprināt Latvijas drošību laikā, kad blakus Eiropā notiek karš, šķiet...

Foto

Esmu balsojis par partijām un politiķiem, kas ir līdzatbildīgi Latvijas izzagšanā, un atkal iešu uz vēlēšanām

Ļoti miglaini atceros savas pirmās vēlēšanas. Es tikko kā biju...

Foto

„Attīstībai/Par” nopirkta publikācija „Delfos”: es nemaz neesmu tāds hameleons un gļēvulis, kā jums izskatās, jo man ir apņēmība

Jūsu balss izšķirs, kas vadīs mūsu valsti. Pirms...

Foto

Logs vai varnešu kolektīvās pašsaglabāšanās instinkts

Mums katram ir izveidojies vai izveidots savs logs, caur kuru mēs uzlūkojam pasauli. Un šie logi mēdz būt ļoti dažādi...

Foto

Jaunzemes rīcība vērtējama kā amata pienākumu, konkrēta rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana

Ceturtdien, 15. septembrī finanšu ministrs Jānis Reirs ir izdevis...

Foto

Nedodiet sevi apmuļkot! Sīkumains, bet ļoti bīstams

«Okupāciju noliegt? Manā skatījumā tā ir bijusi. Attaisnot Krievijas prezidenta darbību es netaisos, un tā nav man simpātiska. Neskatos...

Foto

Paskaidrojumi Plešam: nav labi, ja nepatiesu informāciju apzināti izplata tik augsta valsts amatpersona kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

[1] 2022. gada 25. augustā Daugavpils...