Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

No kāda trauksmes cēlāja Pietiek saņēmis ziņojumu par atvaļināšanos no profesionālā dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos, kas tieši un skarbi atklāj patieso, no sabiedrības slēpto ainu Latvijas armijā un visā aizsardzības resorā. Publicējam šo ziņojumu pilnībā:

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 14.08.2012. noteikumu Nr.26-not “Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi” 17.1., 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktiem, iesniedzu Jums ziņojumu, lai izbeigtu profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, pusēm par to vienojoties XXX. Apņemos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nokārtot visas saistības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

Sākotnēji ziņojums par atvaļināšanos no profesionālā dienesta (pielikumā) netika adresēts Jums, jo man tika sniegta neprecīza informācija par amatpersonu, kurai tas jāiesniedz. Informēt NBS vadību par situāciju, kuru tā ir apzināti veidojusi/pieļāvusi, uzskatīju par bezjēdzīgu, tādēļ pievienotajā ziņojumā nav norādīta informācija, kura minēta šajā ziņojumā.

Vēlos uzskaitīt vairākus papildu iemeslus, kas mani motivēja iesniegt šo ziņojumu. Daļai no sniegtās informācijas ir arī dokumentāri pierādījumi, bet mana pieredze liecina, ka aizsardzības resorā tos neviens objektīvi neizskatīs, tāpēc atsauces nav norādītas (pēc Jūsu pieprasījuma esmu gatavs sniegt šo informāciju, bet tikai Jums un bez NBS pārstāvju klātbūtnes).

Mana izpratne par militāro dienestu nav savienojama ar tādu komandieru (priekšnieku) rīcību, kuri:

- kopā ar padotajiem lieto alkoholu un pretojas Militārās policijas karavīru likumīgajām prasībām to pārtraukt, bet tas netraucē tiem draudēt karavīru tiešajam priekšniekam ar atstādināšanu no amata par normatīvajiem aktiem atbilstošu prasību izvirzīšanu padotajam personālam;

- ikgadējās izvērtēšanas pārrunu laikā var draudēt “izmest nah…j ārā no dienesta” par precizējoša jautājuma uzdošanu;

- ignorē elementāro karavīra formas tērpa valkāšanas kārtību, bet tajā pat laikā par savas pavēles neizpildīšanu atvaļina no dienesta;

- pieļauj, ka karavīra izvērtēšanu (subjektīvu vērtējumu), kuru veica persona, par kuras iespējamajām prettiesiskajām darbībām izvērtējamais iepriekš ir ziņojis vienības komandierim, uzskata par objektīvu un ņem par pamatu karavīra turpmākās karjeras plānošanai;

- nespēj organizēt pasākumus, lai karavīra Vērtēšanas veidlapā beidzot tiktu iekļauts ari karavīra šaušanas ar dienesta ieroci prasmju novērtējums, kā arī veikt pasākumus, lai izvērtēšana procesu padarītu efektīvu un pašreizējai situācijai atbilstošu;

- atļauj ar šaujamieročiem apbruņot karavīrus, kuri nespēj “trāpīt mērķī”, un pat norīko tos veikt objekta apsardzi, kas atrodas biezi apdzīvotā apvidū;

- pieļauj, ka dienestu turpina karavīri, kuri ilgstoši nespēj nokārtot fiziskās sagatavotība pārbaudes, un kuru veselības kapacitāte neatbilst ieņemamajiem amatiem;

- uz karjeras kursiem apzināti norīko karavīrus, kuri neatbilst normatīvajos akto noteiktajām prasībām;

- norīko karavīrus mācībām karjeras kursos, bet augstākas dienesta pakāpes amatos ieceļ karavīrus bez atbilstošas izglītības;

- atbalsta projektus par sporta centra uzbūvi, kas izmaksā miljoniem eiro, bet nespēj nodrošināt karavīra sporta tērpu komplektu iegādi, kas karavīriem pienākas atbilstoši apgādes normām;

- ievieš un liek valkāt jauna parauga karavīra kaujas formas tērpu, bet nevar nodrošināt savlaicīgu formas tērpam nepieciešamo uzšuvju (u.c. sastāvdaļu) izgatavošanu un izsniegšanu personālsastāvam;

- neizrāda nekādu ieinteresētību objektīvi izskatīt karavīru dienesta sūdzības vai citu informāciju par problēmām NBS;

- atbalsta personāla karjeras plānošanas sistēmu, kurā karavīra iecelšana amatā/rotācija un līguma par profesionālo dienestu pagarināšana tiek veikta, balstoties uz NBS vadības simpātijām, nevis karavīra militāro izglītību, iepriekšējo pieredzi un spējām;

- kuri nespēj nodrošināt efektīvu NBS bruņojuma uzskaites organizāciju;

- kuru organizēto militāro mācību biežums būtiski pārsniedz padotā personāla spējas, kas noved pie iepriekš pieļauto kļūdu sistemātiskas atkārtošanas un veicina personāla psiholoģisku “izdegšanu”;

- kuri uzskata, ka pienākumi ir tikai padotajiem, un aizmirst, ka pašiem ir jāievēro vienlīdzības princips, kā arī jābūt paraugam padotajiem ētisko normu un disciplīnas ievērošanā.

Mani novērojumi liecina, ka komandieru (priekšnieku) karjeras izaugsme, kuri pieļāvuši šādu rīcību, turpinās bez ierobežojumiem. Tas liek man izdarīt secinājumus, ka AM un NBS šādu situāciju atzīst par pieņemamu un atbilstošu valsts aizsardzības politikas prasībām, kas savukārt komandieriem (priekšniekiem) rada pārliecību par to nesodāmību un veicina visatļautību.

Uzskatu, ka aizsardzības resorā ir apzināti radīta situācija, kas vērsta uz sistēmā konstatēto problēmu ignorēšanu un/vai to apzinātu slēpšanu. Manuprāt, tas liecina par sistēmas degradāciju, jo ilgstoši nespēju saskatīt to, ka kāds būtu ieinteresēts veikt mērķtiecīgas aktivitātes, lai mainītu šo situāciju.

NBS apzināti veicina konformisma izplatību, jo jebkurš karavīrs, kurš atļausies izteikt viedokli, kas nesakrīt ar komandiera (priekšnieka) viedokli un atļausies cīnīties par savu tiesību aizstāvību - automātiski zaudēs karjeras izaugsmes perspektīvas un nokļūs “melnajā sarakstā”.

Karavīru vidē NBS jau tiek dēvēts par “ģimenes uzņēmumu”, jo, pildot dienesta pienākumus, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neviļus neaizvainotu kāda komandiera (priekšnieka) sievu, mīļāko, draugu vai citu labu paziņu (kuru ir ļoti daudz) u.tml., kas var ietekmēt turpmākā dienesta gailu.

Militārās parādes, patriotiskas frāzes un citas publicitātes aktivitātes, kas vērstas, lai sabiedrībai radītu ilūziju par augsto disciplīnas un kaujas gatavības līmeni NBS, var veicināt atsevišķu indivīdu politisko un/vai militāro karjeru, nevis sekmēt NBS reālo spēju attīstību. Iespējams, ka tas darīts ar nodomu, jo “nezināšana ir spēks”.

Patieso situāciju par NBS notiekošo sabiedrība tāpat neuzzinās, jo datiem par konstatētajām problēmām/pārkāpumiem tiks piemērots vismaz ierobežotas pieejamības informācijas statuss, kuru nepieciešamības gadījumā pagarinās vismaz līdz brīdim, kamēr vadošās amatpersonas ieņems savus amatus (vai ilgāk).

Karavīru tiesības informēt sabiedrību par problēmām NBS ir strikti ierobežotas ar NBS vadības rīkojuma dokumentiem. Gadījumā, ja informācija par kādām problēmām NBS tomēr kļūs zināma sabiedrībai, tad AM/NBS amatpersonu komentāri, kā vienmēr, būs ļoti vispārīgi un izvairīgi.

Pēc manām domām, tieši informācijas trūkums par notiekošo NBS arī ir tas patiesais augstā sabiedrības uzticības reitinga pamats. Kādas sekas var būt bruņoto spēku glorificēšanai bez faktiska pamata, uzskatāmi nodemonstrēja Krievijas agresija Ukrainā, kad atklājās Krievijas bruņoto spēku patiesās kaujas spējas!

Laužot līgumu par profesionālo dienestu, es būtiski zaudēšu iespējamās izdienas pensijas apmēru un sociālās garantijas. Man būs arī jāatmaksā atlikusī mācību maksas summa, tomēr atalgojums un plašais sociālo garantiju klāsts nevar kompensēt manu iekšējo pārliecību par notiekošo NBS. Pieļauju, tas izklausīsies neticami, bet finansiālie labumi un sociālās garantijas nebija noteicošais faktors manai izvēlei kļūt par karavīru, tas bija mans aicinājums, uz kuru es mērķtiecīgi gāju.

Lūdzu informēt mani par šī ziņojuma saņemšanu, jo man ir pamatotas šaubas, ka NBS Apvienotā štāba Personāla departaments (J-l) Jums nosūtīs manai atvaļināšanai nepieciešamo informāciju, norādot atvaļināšanas iemeslus tādā formātā, kādā tic atspoguļoti šajā ziņojumā. Pieredze liecina, ka NBS informāciju augstākstāvošajiem nodod tikai tādā saturā, kas ir izdevīgs komandieriem (priekšniekiem) un karavīra viedoklis vispār netiek uzklausīts, vai arī interpretēts vadībai izdevīgā manierē.

Gadījumā, ja Jums sniegs informāciju, ka, piemēram, man nav manai dienesta pakāpei atbilstošās civilās un militārās izglītības, mana veselības kapacitāte neatbilst amatam nepieciešamajai, mans fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultāts ir “vāji" (nesekmīgs), es nespēju “trāpīt mērķī” ar man piesaistītajiem dienesta ieročiem, man ir liegta pieeja valsts noslēpumam vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Eiropas Savienības klasificētajai informācijai, ka dienesta laikā NBS esmu saukts pie disciplinārās atbildības vai pret mani uzsākts kriminālprocess (kriminālprocesa uzsākšana NBS ir “populārs” iemesls atvaļināšanās ziņojuma iesniegšanai) - tie būs meli.

Situācijā, ja šī ziņojuma saņemšanas apstiprinājums netiks saņemts, tad to personīgi nosūtīšu Jūsu birojam. Uzskatu, ka jebkāda rīcība no NBS amatpersonu puses liegt iesniegt šo ziņojumu ir pretlikumīga.

Man nav ne mazāko ilūziju, ka šis ziņojums, kaut ko izmainīs aizsardzības sistēmā, jo tā ir ilgstoši un mērķtiecīgi veidota par to, kas tā tagad ir. Sistēmai ir vienkāršāk atbrīvoties no “nevēlama" karavīra (vēlams, demonstratīvi, lai citiem būtu brīdinājums nedarīt “līdzīgas muļķības"), nevis mainīt tās būtību. Lai mainītu sistēmu, ir jābūt gatavam atzīt problēmas un pieņemt nepopulārus lēmumus, kas viennozīmīgi radīs nelabvēļu skaita pieaugumu, kuriem var būt reālas iespējas “pabojāt” turpmāko (militārās vai politiskās) karjeras izaugsmi. Prognozēju, ka lielā steigā (tātad pavirši) veidotais Valsts aizsardzības dienests parādīs daudzas aizsardzības sistēmas problēmas, jo “īlenu maisā nenoslēpsi”! Jebkurā gadījumā es centos pateikt to, ko Jūs nekad nedzirdēsiet no NBS vadības puses.

Apzinos, ka šī informācija “nesoļo vienā ierindā” ar Jūsu publiskajiem paziņojumiem par Aizsardzības nozares sasniegumiem Jūsu vadības laikā, tomēr priekšvēlēšanu kampaņas laikā Jūs arī pavēstījāt, ka neatbalstāt populismu, panākumu pierakstīšanu sev un kļūdu novelšanu citiem. Iespējams, ka man vēl būs iespēja pārliecināties par Jūsu darbu atbilstību vārdiem.

* Ziņojums ir ticis iesniegts nu jau bijušajam aizsardzības ministram Artim Pabrikam pagājušā gada rudenī

Novērtē šo rakstu:

511
27

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kukaiņu ēdienkarte

FotoPēdējā laikā daudz diskusiju par kukaiņu uzspiešanu pārtikā, un, ja sašutuma vilnis varētu nomēzt valdības, varneši kristu. Tomēr Švāba marionetes joprojām vismaz ES ir pie ruļļiem un lemj, ko pārvaldītajām tautām ēst. Lūk, PAGAIDĀM oficiāli apstiprinātie kukaiņi, kas var slēpties jūsu pārtikā – miltu tārps (Tenebrio molitor), klejotājsisenis (Locusta migratoria), circenītis aizkrāsnē (Acheta domesticus) un pakaišu vabole (Alphitobius diaperinus). Pievienotajā vācu analītiskajā rakstā uzskaitīti produkti, kuros atļauti insekti.
Lasīt visu...

13

Cik ilgi vēl tiks pieļauts šis "brīvais kritiens" dabas aizsardzībā Latvijā?

FotoInteresantas lietas notiek – izrādās, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) dzēš no savas Facebook lapas komentārus, kas nav ne rupji, ne naidu kurinoši, ne kā citādi aizskaroši!  Paradoksālā kārtā pārvalde dzēš precīzi citētu fragmentu no 5.janvāra Latvijas radio 1 raidījuma "Zināmais nezināmajā" - tieši to, ko publiski ēterā teikusi par dabas aizsardzību atbildīgā ierēdne - DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Lasīt visu...

21

Piecpadsmit DZĪVĪBAS Latvijas nākotnei

FotoUz valdības un Saeimas atbalstu neceriet, mīļie. Viņiem savas problēmas ir jārisina. Līdz tautas sāpēm un vajadzībām viņiem tāls ceļš vēl ejams. Ļoti, ļoti tāls. Tautas gudrība teic: "Paēdis neēdušu nekad nesapratīs!" Un tik tiešām, kā gan "pārstrādājies" deputāts varētu saprast TĒVU, kurš katru dienu smagi strādā 18h, lai pabarotu savu ģimeni. Tas ir neiespējami.
Lasīt visu...

21

Jolanta, Denis, jūs esat parasti raspi...ģaji dieva (iedomu drauga) vārdā, lai tiktu pie liekas kapeikas

FotoPar Jolantas Gulbes-Paškevičas cinisko Facebook ierakstu par to, ka 11. septembra terora akts esot noticis tāpēc, ka VISUVARENAIS dievs esot bijis brīvdienā tajā dienā un DŽENTLMENIS (iedomājieties, kāds skaists apzīmējums ne uz ko nespējīgajam dievam), tāpēc vienkārši pagājis tajā dienā maliņā pavērot notiekošo, jo ko tad es, es jau neko.
Lasīt visu...

21

Mana atbilde Andrim Kivičam

FotoLabrīt, Andri. Mēs ar Tevi esam tikušies tikai vienu reizi, kad Tu uzaicināji mani pie sevis uz interviju. Mums bija jauka saruna arī pirms un pēc intervijas.
Lasīt visu...

21

Mūsu krievvalodīgajiem vēlētājiem ir jāpasaka ne tik tīkama patiesība - ja gribat cieņpilnu attieksmi pret sevi, arī pašiem ir jāsper solis pareizā virzienā

FotoKas noteica "Saskaņas" rezultātu Saeimas vēlēšanās? Vai pieļāvām kļūdas, no kurām varēja izvairīties? Vai samaksājām par principiem? Vai katrs no mums izdarīja/neizdarīja visu labākam rezultātam? Un kādus secinājumus esam izdarījuši? Pašlaik katram ir īstais laiks meklēt atbildes uz šiem jautājumiem.
Lasīt visu...

21

No mūsu drosmes atkarīgs

FotoPirms simt viena gada rakstnieks, politiķis, viens no Latvijas valsts dibināšanas iniciatoriem Jānis Akuraters 1922. gada laikraksta “Jaunākās Ziņas” 66. numurā rakstīja: “Arvien vēl šis jautājums stāv, kur bijis. Un, protams, diezgan nenormālā stāvoklī, pateicoties skaidras likumības un ieskatu trūkumam par šo lietu Latvijā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Raidījumam “Nekā personīga” jāatsauc viltus ziņas

Starptautiskais preču tirdzniecības uzņēmums „TELF AG” pieprasa atsaukt uz viltus ziņām balstītus apmelojumus, kurus kā sensacionālu sižetu “Caur Latviju akmeņogles...

Foto

Jana Brēmera 1. vēstule pigmejiem. Nobeigums

ES un ASV stratēģiskie mērķi šobrīd sakrīt, abiem vajadzīga Krievijas paralīze. ES – lai izdzīvotu, bet ASV - lai saistītu...

Foto

Jana Brēmera 1. vēstule pigmejiem

Bezgalīgi var vērot uguni, mākoņus, pa upi peldošus liberāļu līķus un aktīvo idiotu rosību, mēģinot vadīt Latvijas valsti. Acīmredzami, ka šī...

Foto

Vēsturnieku komisiju es nolikvidēju, bet tagad nāk prezidenta vēlēšanas – varētu vietā uzcirst veselu institūtu

Dāmas un kungi! Godātie skolotāji! Es tiešām priecājos par šo vēstures...

Foto

Īsumā par “visu ģimeņu” absurdu

Valstī, kurā pietiek pavisam reālu un steidzami risināmu problēmu, ir mēģinājumi pacelt dažu jautājumu aktualitāti ar iespējami lielāku troksni. T.s. “partnerattiecību”,...

Foto

Medikamentu pieejamības atslēga – vietējie ražotāji

Nav noslēpums, ka nu jau vairākus mēnešus akūti trūkst zāļu gan aptieku plauktos, gan slimnīcās. Kāpēc tā? Lai gan Latvijas...

Foto

Mēs salauzām izglītības mugurkaulu un nogrāvām izglītības pamatus

Atgriežos pie šīs bildes, jo tai ir lielāka jēga, nekā šķiet ar pirmo acu uzmetienu. Pusgadu pastrādājot skolā,...

Foto

Izdevusies valsts

1. Es šodien, 2023.gada 18.janvārī saņēmu kārtējo Latvijas Republikas tiesas spriedumu ar tūkstošu eiro sodiem par “distancēšanos neievērošanu” pirms vairāk nekā diviem gadiem. Ar...

Foto

Mammu, es gribu, mammu, es gribu, es gribu, gribu, gribu, gribu, gribu!

Jaunā Rīgas teātra (JRT) Lāčplēša ielas mājas remonts turpinās jau 5 gadus un ir...

Foto

Vai, izmetot no mācību satura vēsturi, neesam rīkojušies līdzīgi kā traks cilvēks, kas stāda ķiršu mīkstumus?

Sākot pārdomas par vēsturnieku tikšanos ar valsts prezidentu (13.01.23.) ienāca...

Foto

Kādu nacionālismu mums vajag?

Ir laiki, kuros notiek viss, kas sakrājies desmitgadēs. Kopš Krievijas pilna apmēra uzbrukuma Ukrainai ir sācies tieši šāds laiks. Prasība pēc atbrīvošanās...

Foto

Kariņš saistībā ar plūdiem Jēkabpils novadā kārtējo reizi demonstrē nespēju uzņemties krīzes vadību

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saistībā ar plūdiem Jēkabpils novadā kārtējo reizi demonstrē nespēju...

Foto

Kā Ašeradens restartēs VID?

Finanšu ministra postenis pārsvarā pienākas premjera partijai. Bez valsts budžeta vadības finanšu ministra pārziņā ir arī valsts asinsrite – nodokļu maksātāju veiktie...

Foto

Iestājamies pret Andas Nulles reputācijas graušanu un profesionālās darbības ierobežošanu

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) atkārtoti vērsusies pie valsts prezidenta, ministru prezidenta un veselības ministres par atsauktās...

Foto

Stigmatizētājus – pie atbildības!

Pagājušā gada 15. decembrī 14.Saeima noraidīja likumprojektu “Civilās savienības likums”, kam bija jākalpo par tiesisko pamatu visu ģimeņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai, lai...

Foto

Bīstamās garšas – veipošanas spožums un posts!

Kopš elektronisko cigarešu izgudrošanas veipošana ir kļuvusi par vienu no pasaulē populārākiem nikotīna uzņemšanas veidiem. Sākotnēji radītas kā viens...

Foto

Kremlini un globālisti vienojas latviešu valodas noniecināšanā

Jautājums par latviešu valodas lomu un vietu Latvijas valstī nepazūd no dienaskārtības jau kopš neatkarības atjaunošanas pirmajām dienām. Lai...

Foto

Trūkst sīko vagariņu

“Nekonkurētspējīga piedāvātā atalgojuma dēļ Ārlietu ministrija saskaras ar darbinieku trūkumu, taču šī problēma ir arī citās valsts pārvaldes iestādēs,” publiski vaimanā ārlietu ministrs...

Foto

Ja vairākums grib tā dzīvot, tad lai arī tā dzīvo

Mani domubiedri. Ļaudis, kuri domā līdzīgi man. Ļaudis, kuri redz nolaisto valsti, nolaisto izglītību, nolaisto visu,...

Foto

Vai īstais brīdis skatīt tarifu pieteikumu?

14. decembra LTV raidījumā Kas notiek Latvijā piedalījās Augstsprieguma tīkla (AST) un Sadales tīkla (ST) vadība, ekonomikas un topošais finanšu ministrs, vairāki eksperti. Vispirms atgādināšu, ka 2000.gadā...

Foto

Marksisms vienmēr centies balstīties tieši uz šīm starpslāņu aprindām

Pēc tam, kad Saeimas Juridiskā komisija 6. decembrī nolēma apturēt darbu pie Civilās savienības likuma, bet Saeima...