Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pietiek saņēmis īpatnu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka Jaroslava Streļčenoka parakstītu dokumentu saistībā ar jau vairākkārt aprakstīto tiesas par nelikumīgu atzīto kratīšanu bijušā Muitas kriminālpārvaldes priekšnieka Vladimira Vaškeviča un viņa sievas Ināras Vilkastes dzīvesvietā. Publicējam pilnībā šo dokumentu, kas uzskatāmi demonstrē KNAB vadības uztveres un pat vienkāršas lasīšanas spējas.

„Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk - Birojs):

- 2013.gada 8.janvārī tika saņemts Jūsu iesniegums ar reģistrācijas numuru Nr.L-19, kurā uzdots jautājums par tehnisku līdzekļu izmantošanu kratīšanā, kas notikusi 2012.gada novembra mēnesī V.Vaškeviča un I.Vilkastes dzīvesvietā;

- 2013. gada 8 .janvārī tika saņemts Jūsu iesniegums ar reģistrācijas numuru Nr.L-20, kurā uzdoti jautājumi par kriminālprocesuālās darbības - kratīšanas norises kārtību, sniegts dažādu priekšmetu un dokumentu uzskaitījums, vaicāts par to iespējamo saistību ar izmeklējamo lietu, kā arī uzdots jautājums par uzskaitīto priekšmetu saistību ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNĀB publisko pārskatu notikuši pagājušā gada laikā;

[Patiesībā KNAB tika uzdoti šādi jautājumi:

1) ar ko pamatota vismaz 15 gadus sena dokumenta "apliecība Nr. 1580 uz LR VID Rīgas muitas Vecākā muitas eksperta Vladimira Vaškeviča vārda” izņemšana kratīšanā Vladimira Vaškeviča dzīvesvietā pagājušā gada 21. novembrī? Kāds šādam 15 gadus senam dokumentam var būt sakars ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNAB publisko paziņojumu notikuši pagājušā gada laikā?

2) ar ko pamatota dokumenta „„Novērtējuma ziņojums par piekto kārtu savstarpējās novērtēšanas „Finanšu noziedzība un finanšu izmeklēšana”, Ziņojums par Nīderlandi uz 21 lapas” izņemšana kratīšanā Vladimira Vaškeviča dzīvesvietā pagājušā gada 21. novembrī? Kāds šādam dokumentam var būt sakars ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNAB publisko paziņojumu notikuši pagājušā gada laikā?

3) ar ko pamatota dokumenta „Strīķu ģimene tiecas pēc vēl lielākas ietekmes" un vairāku citu publikāciju izņemšana kratīšanā Vladimira Vaškeviča dzīvesvietā pagājušā gada 21. novembrī? Kāds šādam dokumentam var būt sakars ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNAB publisko paziņojumu notikuši pagājušā gada laikā?

4) ar ko pamatota dokumenta „apliecinājums no 2012.gada 11 .septembra, ka I.Vilkaste saņēma skaidrā naudā no SIA Veritus valdes locekļa Roberta Šilinga parādu 7 750.00 LVL apmērā” izņemšana kratīšanā Vladimira Vaškeviča dzīvesvietā pagājušā gada 21. novembrī? Kāds šādam dokumentam var būt sakars ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNAB publisko paziņojumu notikuši pagājušā gada laikā?]

- 2013.gada 15.janvārī tika saņemts Jūsu iesniegums ar reģistrācijas numuru Nr.214, kurā uzdoti sekojoši jautājumi:

- Kā Birojs rīkosies saistībā ar Centra rajona tiesas priekšsēdētājas lēmumu, ar kuru atcelts Centra rajona izmeklēšanas tiesneša lēmums par kratīšanas sankcionēšanu V.Vaškeviča dzīvesvietā?

- Kā tieši Birojs pildīs šo lēmumu? Vai kratīšanu veikušie Biroja darbinieki nogādās izņemtos priekšmetus atpakaļ minētajā dzīvesvietā un izkārtos to sākotnējās vietās? Ja nē, tad kāpēc ne? Kāda vispārējā Biroja prakse šādos gadījumos? Cik bieži 2012.gadā Birojs nonācis šādās situācijās?

- Vai Birojs atvainosies V.Vaškevičam un I.Vilkastei par savu, kā atzinusi tiesa, nelikumīgo rīcību šajā sakarā?

- Cik bieži Birojs pieprasa kratīšanas atļauju trīs un vairāk mēnešus pirms pašas kratīšanas veikšanas? Ar ko tas skaidrojams, it īpaši, ja pieteikumā izmeklēšanas tiesnesim norādīts uz nepieciešamību veikt kratīšanu steidzami?

- Kā Birojs var skaidrot to. ka kukuļošanas un draudu lietu ietvaros tiek izņemta 15 gadus sena muitas eksperta apliecība?

Ņemot vērā, ka minētajos iesniegumos uzdotie jautājumi ir savstarpēji saistīti, proti, uzdotie jautājumi prasa skaidrojumu par izmeklēšanas darbības - kratīšanas, veikšanas kārtību, Birojs sniedz vienu atbildi uz visiem iesniegumiem.

Atbildot uz jautājumiem par konkrētu, Jūsu nosauktu priekšmetu iespējamu saistību ar kriminālprocesā pierādāmo apstākļu kopumu un/vai ar tiem saistītiem faktiem un palīgfaktiem, kas ietilpst pierādīšanas priekšmetā, izskaidrojam, ka Kriminālprocesa likuma 396.pants nosaka aizliegumu izpaust pirmstiesas kriminālprocesā iegūtās ziņas, un 375.panta pirmā daļa nosaka, ka kriminālprocesa laikā krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums un ar tiem drīkst iepazīties amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, kā arī personas, kurām minētās amatpersonas attiecīgos materiālus uzrāda šajā likumā paredzētajā kārtībā. Jūs neatbilstat nevienam no minētajiem statusiem un neesat kriminālprocesā iesaistītā persona. Turklāt KPL 139.panta ceturtā daļa nosaka, ka aizliegts izpaust ziņas par tās personas privāto dzīvi, kura piedalās izmeklēšanas darbībā, kā arī ziņas, kas satur profesionālu noslēpumu vai komercnoslēpumu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pierādīšanā. Līdz ar to Birojs nav tiesīgs apstiprināt vai noliegt, vai minētie priekšmeti ir vai nav tikuši izņemti Jūsu iesniegumā minēto personu dzīvesvietā kratīšanas laikā, kā arī skaidrot kādu priekšmetu saistību ar izmeklējamu kriminālprocesu.

Lai izskaidrotu kratīšanas veikšanas vispārējo kārtību, norādām, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma (turpmāk - KPL) 137.pantu par pierādījumu kriminālprocesā var būt ziņas par faktiem, kuras nostiprinātas izmeklēšanas darbību protokolos vai fiksētas citās šajā likumā noteiktajās formās. Savukārt KPL 138.pantā noteikts, ka izmeklēšanas darbības ir procesuālās darbības, kas vērstas uz ziņu iegūšanu vai jau iegūto ziņu pārbaudi konkrētajā kriminālprocesā. Izmeklēšanas darbību var veikt, izmantojot tehniskos līdzekļus tajā skaitā video vai audio formātā, KPL 140.pantā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar KPL 179.pantu kratīšana ir izmeklēšanas darbība, kuras saturs ir telpas, apvidus teritorijas, transportlīdzekļa un atsevišķas personas piespiedu pārmeklēšana nolūkā atrast un izņemt meklējamo objektu, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka meklējamais objekts atrodas kratīšanas vietā. Kratīšanu izdara ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu, kuru izmeklēšanas tiesnesis pieņem, pamatojoties uz procesa virzītāja ierosinājumu un tam pievienotajiem krimināllietas materiāliem. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 182.panta sesto daļu kratīšanas laikā izņem lēmumā minētos priekšmetus un dokumentus, kā arī citus priekšmetus un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā. Ja tiek atrastas lietas, kuru glabāšana ir aizliegta, kā arī lietas (priekšmeti, dokumenti), kuru raksturs, identifikācijas pazīmes vai uz lietām esošās pēdas liecina par to saistību ar citu noziedzīgu nodarījumu, tās izņem, norādot protokolā šādas rīcības iemeslus.

Procesa virzītājs ir pilnvarots veikt kriminālprocesu un pats izvēlas tādu kriminālprocesa veidu, kas nodrošina taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu, kā arī pats organizē kriminālprocesa norisi un lietvedību tajā, līdz ar ko procesa virzītājs izvēlas kādas procesuālās darbības veikšanas laiku, vietu vai veidu ar mērķi iegūt pierādīšanā izmantojamos priekšmetus vai dokumentus kriminālprocesuālo attiecību efektīvākai atrisināšanai.

KPL 9.panta otrajā daļā norādīts, ka procesuālās darbības tiesiskuma un pamatotības apstrīdēšana tiek veikta KPL noteiktajā kārtībā, taču tā neatbrīvo no šīs prasības izpildes pienākuma. Saskaņā ar KPL 24.nodaļu sūdzību par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu var iesniegt procesā iesaistītā persona, kā arī persona, kuras tiesības vai likumīgās intereses ir aizskartas ar konkrēto rīcību vai nolēmumu. Sūdzību par izmeklēšanas tiesneša rīcību vai lēmumiem izskata tiesas priekšsēdētājs, kuram izskatot sūdzību, tā jāizlemj pēc būtības un tiesas priekšsēdētāja pieņemtais lēmums nav pārsūdzams. Atceļot pārsūdzēto nolēmumu, kriminālprocesa laikā uz atceltā nolēmuma pamata iegūtās ziņas par faktiem nav pieļaujamas un nav pierādīšanā izmantojamas, līdz ar ko lietas un dokumentus, kuri iegūti izmeklēšanas darbību gaitā, pret parakstu atdod to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam.

Kriminālprocesa laikā ir situācijas, kad izmeklēšanas darbību gaitā iegūtās lietas un dokumenti sākotnēji dod pamatu uzskatīt, ka kriminālprocesā tiem varētu būt pierādījumu nozīme, taču turpmākajā procesā tiek konstatēts, ka attiecīgajām lietām un dokumentiem nav pierādījumu nozīmes kriminālprocesā vai ar attiecīgajām lietām un dokumentiem veiktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības un tās tiek atdotas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Biroja praksē līdz šim nav bijis gadījums, ka Biroja lietvedībā esošo krimināllietu ietvaros tiek atcelts izmeklēšanas tiesneša lēmums par kratīšanas veikšanu.

Birojs nevar atbildēt uz jautājumu par Jūsu uzskaitīto priekšmetu saistību ar draudiem un kukuļa piedāvājumu, kas saskaņā ar KNAB publisko pārskatu notikuši pagājušā gada laikā, jo nav izprotama jautājuma būtība.

Izskaidrojam, ka lai informētu sabiedrību par savas darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, Birojs ik gadu saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem" sagatavo publisko pārskatu, kas nodrošina Biroja sasniegto rezultātu salīdzinājumu ar valdības deklarācijā un Biroja darbības stratēģijā un plānos noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem.

J. Streļčenoks”

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

FotoValsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā ir nodokļu maksātāju loma un rīcība. Likumsakarīgi, ka nodokļu nomaksas apjoms ir atkarīgs no tā, cik efektīva ir VID sadarbība ar nodokļu maksātājiem. Uzticēšanās ir svarīgs šīs sadarbības priekšnoteikums.
Lasīt visu...

12

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

FotoVien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā šī. Un tas ir saprotams – PSRS (Padomju Sociālistisko Republiku Savienība) laiki tik ļoti atšķiras un kontrastē ar mūsdienām, ka neatstāj vienaldzīgu gandrīz nevienu. Īpaši, ņemot vērā, ka tā nav tik sena pagātne un vēl ir daudz cilvēku, kuri “toreiz” ir dzīvojuši.
Lasīt visu...

21

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

FotoPašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu, ka Putinam viss, kas saistās ar PSRS, ir svēts un godā turams. Viens no PSRS laika jājamzirdziņiem – Otrais pasaules karš it īpaši. Tomēr šogad 9.maija ieplānotās izrādīšanās izpalika, bet izrādīties vajag, īpaši, ja tuvojas vēlēšanas, kuru rezultāts izšķirs, vai Krievija tiks faktiski pie cara, kuram svēts PSRS mantojums, vai nē. Visticamāk, ka tiks, un šī tikšana vismazākā mērā būs saistīta ar Krievijas iedzīvotāju patieso gribu, bet tas jau cits stāsts.
Lasīt visu...

12

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

Foto1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas tēvam, minimums, ir jāatkāpjas. Interesanti, kāpēc tik ļoti ir bail atklāt izglītības vai pilsonības dokumentus? Un tad ir jāuzdod daži tieši jautājumi par mūsu drošības dienestiem. Savukārt, ja tā nav taisnība, tad ir jābūt notiesājošam spriedumam par apmelošanu. Viens no diviem. Taču mana sajūta saka, ka būs kā ierasts, nebūs nekas.
Lasīt visu...

21

Ko apliecina pieminekļa zīme

FotoMantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc publiskā telpa ir svarīga. To saprot ne tikai profesionāļi, bet arī cilvēki, kuru vēstījumu var saukt par “tautas balsi”. Šajā vārdu salikumā nav ironijas, tautas balsī bez negantuma ir arī saprāts.
Lasīt visu...

15

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

FotoMinistru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu". Līdz ar to ir uzsākta manis kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (AP!) vadītā valsts digitalizācijas reforma, kas attīstīs un nostiprinās valsts pārvaldes rīcībā esošos IKT resursus un pārvaldības kompetences, pilnveidos datu un pakalpojumu pārvaldību, kā arī, radīs jaunas iespējas komersantiem attīstīt savus digitālos risinājumus, pilnveidot esošos pakalpojumus un radīt jaunus.
Lasīt visu...

15

Manas pārdomas par Latvijas himnu

FotoMūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme – toreiz vēl ne valsts. Ne vairs Kurzeme, ne vairs Vidzeme, ne vairs Latgale, bet gan Latvija. Latvija kā viena noteikta daļa no pasaules. Latvija, kas atrodama pasaules kartē.
Lasīt visu...

21

Muļķība vai pasūtījums?

FotoSliktāku variantu kā noplēst Pasaules tirdzniecības centra (PCT) labi saglabāto ēku Elizabetes ielā 2 (attēlā - idejas "bīdītājs", kultūras ministrs Nauris Puntulis) tikai tādēļ, ka to kādreiz ir izmantojuši kompartijas birokrāti, mūsu vadošo partiju koalīcijai nebija viegli atrast. Negribas idejas autorus un deputātus saukt par muļķiem, jo muļķībai var būt arī pasūtītājs – labi paslēpts lobijs ar saviem finansiāliem vai politiskiem mērķiem un līdzekļiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Prezidents un Drāma

Katra globāla krīze ir būtiski mainījusi pasauli. Pirmais pasaules karš sievietēm saīsināja matu un kleitu garumu, jo vīriešu skaits bija dramatiski samazinājies, bet...

Foto

Kad "sabiedriskā radio personība" ignorē sabiedriskā radio ētikas kodeksu

Šī gada 19.jūnijā Latvijas Radio 5 darbiniece Karmena Stepanova savā oficiālajā LSM “radio personības” profilā norādītajā twitter.com...

Foto

Augstākā tiesa gandrīz visā mums piekrita, bet spriedumu nez kāpēc tomēr atcēla

Kultūras ministrija (KM) turpina uzsvērt, ka valsts ir pilnībā norēķinājusies par Latvijas Nacionālās bibliotēkas...

Foto

Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats atklāt sabiedrībai informāciju par politiķa privāto dzīvi – ka Juta Strīķe universitātē iestājās kā Anna Potapova

Augstākās tiesas...

Foto

Izglītība

Grūti laiki rada stiprus cilvēkus, stipri cilvēki veido labus laikus, labus dzīves apstākļus. Labi dzīves apstākļi rada vājus cilvēkus, un vāji cilvēki rada grūtus laikus....

Foto

Bagātie un slavenie arī raud, jeb turīgie prasa pabalstus

Koronavīrusa radītā krīze pamatīgi iedragāja daudzus biznesa sektorus, piemēram, restorānu un viesnīcu biznesu, tūrisma un izklaides industriju....

Foto

Mēs enerģiski aizņemamies uz nākotnes rēķina

Ļoti cienījamās Saeimas deputātes! Augsti godātie Saeimas deputāti! Dāmas un kungi! Šodien noslēdzas spraigs darba cēliens, un turklāt vairākus mēnešus...

Foto

Sabiedriskās televīzijas blēņas par okupāciju „skatītājam parastajam”

Filma "Parasta okupācija" diemžēl ir kārtējais piemērs tam, ka, mēģinot iztikt bez vēsturniekiem vēsturei veltītu jautājumu analīzē, nekas izcils...

Foto

Esam pret jebkādu Augstskolu likuma redakciju, kurā pieļauta tādu rektoru ievēlēšana, kas nezina latviešu valodu un nespēj to lietot

Saskaņā ar pašlaik plaši apspriesto un kritizēto...

Foto

Ārstu blakusdarba ierobežošana var novest pie medicīnas personāla kritiska trūkuma

Latvijas Slimnīcu biedrība kategoriski iestājas pret publiskajā telpā izskanējušo politikas veidotāju ideju ierobežot ārstu darbību -...

Foto

Valsts politiskā vadība izšķīrās palikt savā vietā un pielāgoties, nevis cīnīties pret agresiju un protestēt pret notiekošo

Latvijas patrioti! Godātie klātesošie! Pirms 80 gadiem – 1940....

Foto

Džordž Stīl, tiec galā ar saviem kompleksiem

Džordž Stīl, Latvijas pilsoni, Attīstībai/Par dibinātāj un biedr, cik saprotu. Es Jūs, Džordž Stīl, uzrunāšu uz "Tu". Uz šo ierakstu mani...

Foto

Saprātīga izvēle

Cilvēkus nosacīti varētu iedalīt divās grupās: tajos, kuri pieņem saprātīgus lēmumus, un tajos, kuri pieņem nesaprātīgus lēmumus....

Foto

Pūces kundze nodokļu maksātāju naudu mums un citiem sadalīja ļoti labi un pareizi; kas nemācēja pareizi paprasīt, pats vainīgs

Var piekrist pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" publikācijas...

Foto

Par nodokļiem, dzīvi un brīvību

Obligātie nodokļi nozīmē, ka zeme ir iekarota, tā pakļāvusies kādam pārspēkam. Tautu var pakļaut un paverdzināt kā vietējie, tā svešzemju varmākas....

Foto

Kad rasisma apkarotājiem entuziasma vairāk nekā saprāta

Dārgie draugi. Esam saņēmuši pārmetumus no Aijas Ingrīdas Abenes (jautājums tiek diskutēts arī viņas pārstāvētās partijas Attīstībai/Par "Facebook” profilā)...

Foto

Lai nepieļautu nacionālā kultūras mantojuma izpostīšanu Rīgas centrā, sākta iedzīvotāju parakstu vākšana

Internetā sākta parakstu vākšana, lai panāktu, ka netiek izpostīts Alberta ielas 9 Konstantīna Pēkšēna...

Foto

Krievija turpina aktīvi melot par COVID-19 nekaitīgumu

Līdz šim mediju un sociālo tīklu vidē ir parādījies ārkārtīgi daudz Kremļa vēstījumu par COVID-19 vīrusa izplatību. Tiek izplatītas...

Foto

„Wagner” algotņi Lībijā – Putina naivā lielgabalgaļa

Krievijas karavīru mentalitāte būt par naivu lielgabalgaļu nav mainījusies kopš Ivana Bargā laikiem, - šādu secinājumu var izdarīt no...

Foto

Cilvēku un mājlopu čipošana un čipi

Pašreiz, iespējams, notiek viena no pasaules vēsturē lielākajām kriminālām krāpšanām un apmaušanām – pasludināta viltus kroņa vīrusa izraisītās slimības viltus...

Foto

Aicinām pārtraukt darbus Skanstes dārziņos uz putnu ligzdošanas laiku

Nodibinājums "Dzīvnieku policija" un Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pārtraukt Skanstes ielas dārziņos paredzētos darbus vismaz līdz šī...

Foto

Grēkāzis ir, upurnazis trinas

Vecam sunim jaunus trikus neiemācīsi. Mežu daudzīpašnieks Modris Fokerots riskē sabiedrības ilgākā piemiņā palikt tieši kā uzskatāma ilustrācija šai parunai....

Foto

Pieprasām atsaukt raidījumā "Nekā personīga" paustās nepatiesās un maldinošas ziņas

SIA Pata un SIA Pata Board advokāti ir vērsušies SIA All Media Latvia ar pretenziju, kurā...

Foto

Dieva valstība

Jānis Kristītājs ir teicis: «Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.» (Mt 3:2) Ar šādiem vārdiem Jānis Kristītājs sāka savu publisko...

Foto

IZM izstrādātie Augstskolu likuma grozījumi ir brāķis, kas būtiski jāuzlabo

Rektoru padome atklātā vēstulē vērsusies pie Saeimas deputātiem, kā arī Latvijas augstskolu mācībspēkiem un studentiem, informējot,...

Foto

Tumsas spēki mēģina ierobežot mūsu iespējas tērēt nodokļu maksātāju miljonus tā, kā mēs vēlamies

Ar nekorektu un godprātīgas konkurences principiem neatbilstošu vēstuli Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu...

Foto

Latvijā ar novadu reformu cenšas ievilkt un nostiprināt okupāciju radītās sekas – kam tas izdevīgi?

Latvija kā novads, kā zeme gadsimtu gaitā bija dažādu okupācijas jūgu...

Foto

Valdība plāno pieņemt ar nejēdzībām pārpilnas dzīvnieku labturības prasības

Šajās dienās Ministru kabinets pieņem noteikumus „Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās”. Nosaukšu tikai lielākās...

Foto

Tas apdraudēs dzīvības

Veselības ministrijas tuvākajā laikā plānotā slimnīcu līmeņu pārskatīšana var būtiski samazināt ārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem....

Foto

Aicinu nepakļauties šauras personu grupas spiedienam un balsot par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas novadā

Kā Varakļānu novada iedzīvotājs un viens no lielākajiem novada uzņēmējiem vēršos pie...

Foto

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums

Viss, kas šobrīd notiek Latvijā, ir totāls cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums. Un Jums un mums...

Foto

Troļļi

Troļļošana - tas nav tikai internets, tā ir sadzīvē sen izmantota metode kādu ietekmēt, kādu nosodīt, kādam sariebt. Tas notiek skolās, darba vietās un citos...

Foto

Vai Latvija izmantos vai izniekos jaunas biznesa iespējas post-COVID pasaulē?

Savulaik vēl jaunā un naivā Latvija sapņoja kļūt par banku paradīzi – “tuvāk par Šveici”. Par...

Foto

Pieprasu pārtraukt pārkāpt Satversmi un Saeimas Kārtības rulli: vēstule Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Saskaņā ar Satversmes 15.pantu "Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu...

Foto

Kā tagad pareizi vajadzētu „apgūt” Eiropas naudu

Eiropa gatavojas vērienīgai ekonomikas atjaunošanas programmai, plānojot tērēt simtiem miljardu, iespējams, pat triljonu eiro. Tā ir labā ziņa. Pats...

Foto

Notiek valsts apvērsums: ja jūs tagad necelsieties, tad paši vainīgi

Saeimas Prezidijs ir sasaucis Saeimas attālināto ārkārtas sēdi 2020.gada 26.maijā pulksten 14.00 (e-Saeima platformā). Tas ir...