Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks ceturtdienas pēcpusdienā nācis klajā ar apjomīgu paziņojumu, kurā brīžam pats, brīžam runājot par sevi trešajā personā, skaidro savu redzējumu uz notiekošo KNAB. Publicējam šo paziņojumu pilnā apmērā, bez korekcijām.

Detalizēta un izvērsta pienākumu sadale operatīvās darbības un izmeklēšanas darba uzraudzības jomā, tai skaitā precīzi atrunāta kārtība un informācijas apjoms, kādā atbildīgās amatpersonas atskaitās iestādes vadītājam par viņu kompetencē esošo darbību veikšanu, tiešām varētu atrisināt virkni domstarpību, kas šobrīd rodas man kā iestādes vadītājam mēģinot nodrošināt iestādes darba pārraudzību no vienas puses un J.Strīķes kā atbildīgās amatpersonas pār operatīvās darbības un izmeklēšanas darbu nevēlēšanos man šo informāciju sniegt.

Izlemjot šos jautājumus, ļoti būtiski tomēr būtu saglabāt tādus uzraudzības instrumentus, kas ļautu iestādes vadītājam pilnvērtīgi un iespējami efektīvi kontrolēt iepriekš minētās darbības, realizējot „četru acu” uzraudzības principu un citus iekšējās kontroles pasākumus, lai novērstu riskus, kas rodas gadījumos, kad ļoti nozīmīga informācija koncentrējas vienas vai dažu personas rokās un lēmumu pieņemšana par rīcību ar šo informāciju un tālāko izmantošanu paliek bez iestādes vadītāja līdzdalības. Protams šie uzraudzības procesi ir jāveido iespējami samērīgi un droši , tai skaitā, no informācijas noplūdes risku viedokļa, un tā lai tie nekādā veidā netraucētu operatīvās darbības veikšanu un izmeklēšanu, bet vienlaicīgi tomēr iestādes vadītājam sniegtu pilnu pārliecību, ka tie notiek atbilstoši likumam  un šīs darbības tiek veiktas objektīvi un neitrāli.

Mani kā iestādes vadītāju joprojām uztrauc tas, ka pastāvīgi plašsaziņas līdzekļu rīcībā nonāk informācija, tai skaitā ierobežotas pieejamības informācija un informācija, kura pat skar izmeklēšanas noslēpumu, kā arī informācija dienesta vajadzībām, kā arī tāda informācija, kas grauj iestādes prestižu un mazina sabiedrības uzticēšanos tai.

Es kā iestādes vadītājs centos darīt visu iespējamo, lai nesaskaņas par darba jautājumiem ar atsevišķiem iestādes darbiniekiem noturētu iestādes iekšienē, taču aktīvā informācijas nopludināšana plašsaziņas līdzekļiem, sniedzot nepatiesu un tendenciozu informāciju, lika man iesaistīties un arī publiski paust savu viedokli, lai sabiedrībai sniegtu objektīvu un patiesu informāciju.

Vēlos atgādināt, ka tiku izvēlēts KNAB priekšnieka amatam atklāta konkursa kārtībā un Saeimas balsojumā par manu apstiprināšanu amatā nobalsoja 92 deputāti. Stājoties amatā, solīju, ka mans darbs būs veltīts tam, lai veicinātu KNAB kā neatkarīgas, profesionālas pretkorupcijas iestādes attīstību, solot savu darbu darīt godīgi, nepakļaujoties nekādai ārējai ietekmei un balstot savu rīcību tikai uz tiesiskiem pamatiem.

Visu līdz šim amatā pavadīto laiku esmu centies organizēt komandas darbu tā, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, veidojot vienotu vīziju par iestādes attīstību. Esmu izveidojis pozitīvas un atvērtas attiecības ar kolēģiem, informējot viņus par aktualitātēm un iesaistot lēmumu pieņemšanā, veidot konstruktīvu komunikāciju, esmu rūpējies par kolektīva vajadzībām un esmu centies motivēt kolektīvu kopīgam darbam, veicināt darbinieku savstarpējo atbalstu un attīstību. Esmu mācījies pats un centies radīt iespēju darbiniekiem apgūt jaunas zināšanas.

Esmu centies veidot kolektīvā vienotu izpratni par valsts pārvaldes pamatprincipiem, lai iestāde godam nestu  tiesiskas, efektīvas, atklātas un sabiedrībai pieejamas valsts pārvaldes iestādes vārdu.

Esmu darbojies sistemātiski un konsekventi, lai iestādē nostiprinātu labas pārvaldības principu ievērošanu un nodrošinātu efektīvu un likumam atbilstošu iestādes funkcionēšanu sabiedrības interesēs, apzinoties, ka mums nav morālu tiesību veikt kontroles pasākumus attiecībā uz citām iestādēm un izvirzīt tām prasības likumības nodrošināšanas, lēmumu pieņemšanas caurskatāmības, atklātības, labas pārvaldības, iekšējās kontroles un ētikas normu ievērošanas jomā, ja mūsu pašu iestādē šīs jomas vēl ir tālu no pilnības.

Uzskatu, ka iestādes vadītāja efektīva pārraudzība un kontrole nepieciešama visās KNAB darbības jomās, jo īpaši tajās, kurās iestāde realizē kontroli pār citu valsts amatpersonu darbības tiesiskumu, tāpēc esmu iedibinājis kontroles mehānismus, kuri skaidri un izmērāmi ļauj pārbaudīt gan darba izpildes gaitu, gan procesuālo termiņu ievērošanu, gan sasniegtos rezultātus.

Arī tik sensitīvās jomās kā operatīvā darbība un izmeklēšana esmu centies nodrošināt atbilstošu pārraudzību un kontroli to pilnvaru ietvaros, ko man kā iestādes vadītājam piešķir normatīvie akti, jo necaurskatāma un vāji kontrolēta darbība šajās jomās var radīt īpaši būtiskus personu tiesību aizskārumus. Savukārt aizskāruma gadījumā nodarīto kaitējumu nāktos samaksāt no valsts budžeta.

Protams, ka šādu pārvaldības principu iedzīvināšana ne visiem ir pieņemama un patīkama, kas faktiski ir radījusi nesaskaņas ar atsevišķiem darbiniekiem. Šobrīd šos jautājumus es risinu, izmantojot tos tiesiskos instrumentus, kurus likums ir devis man kā iestādes vadītājam, tāpēc uzskatu, ka jebkura ārēja iejaukšanās neatkarīgas iestādes iekšējos pārvaldes procesos nav pieļaujama.

Piekrītu ģenerālprokurora Ē.Kalnmeiera teiktajam, ka viņapārt nevajag dramatizēt situāciju, jo KNAB kā strādāja, tā arī strādā, tāpēc vēlreiz vēlos uzsvērt, ka darbs iestādē notiek produktīvi un lielumlielākā daļa iestādes darbinieku apzinīgi veic savus amata pienākumus, lai sasniegtu iestādei nospraustos mērķus, par ko liecina iestādes darba rezultāti.

Manuprāt, ar mediju palīdzību tiek radīts pseidokonflikts, kura tik plašai tiražēšanai atsevišķos medijos, iespējams, ir pilnīgi citi mērķi. Mani māc  bažas, ka nākotnē ar šo pseidokonfliktu, iespējams, varētu mēģināt attaisnot kādas neizdarības vai savlaicīgi nepaveiktos darbus.

Uztraucoši un simptomātiski šķiet tas, ka šīs informācijas izplatītāji faktiski ilglaicīgi ir vienas un tās pašas personas, pie tam lietojot retoriku un argumentāciju, gandrīz identisku tai, kādu ir nācies dzirdēt no atsevišķiem neapmierinātajiem darbiniekiem, kuru darbu esmu novērtējis kā neapmierinošu.

Atsaucoties uz nesen publiski  pausto, ka KNAB vajadzētu sadalīt, nodalot apkarošanas funkciju kā īpaši sekmīgu, no pārējām KNAB funkcijām, kuras savukārt varētu sašaurināt vai pievienot citām institūcijām, vēlos teikt, ka šāds viedoklis ir ne tikai nekompetents, bet pat kaitniecisks, jo šādi mēģinājumi KNAB vairāk kā 10 gadu pastāvēšanas laikā jau ir bijuši un to mērķis bija iznīcināt KNAB kā neatkarīgu pretkorupcijas iestādi, sadalot tā funkcijas un iekļaujot tās citās izpildvaras institūcijās, kurās tās izšķīstu kopējā kompetenču klāstā un pazustu no prioritāri veicamo funkciju loka.

Esmu kategoriski pret KNAB sadalīšanu, jo tas būtu pretrunā ne tikai tām starptautiskajām saistībām, kuras Latvijas valsts ir uzņēmusies pretkorupcijas jomā, bet būtu pretrunā arī veselajam saprātam, jo šāda iestāde, kas gadu gaitā uzkrājusi neatsveramu pieredzi un pilnveidojusi savas prasmes, var efektīvi funkcionēt tikai kā vienots veselums, jo vienlīdz nozīmīgas ir gan korupcijas apkarošanas, gan novēršanas funkcijas, kā arī joprojām savu nozīmīgumu nav zaudējusi partiju finansēšanas kontroles joma. Efektīvi šīs funkcijas var realizēt tikai tad, ja tās darbojas savstarpēji saskaņoti un mērķtiecīgi.

Vēlreiz vēlos apliecināt, ka KNAB strādā un strādās sabiedrības labā, darbinieki godprātīgi pilda un pildīs savu darbu, savukārt es kā iestādes vadītājs nodrošināšu to, ka tādu darbinieku rīcība, kas nevēlas strādāt atbilstoši iestādē noteiktajām prasībām un likumam, tiks atbilstoši novērtēta un pārkāpumu gadījumā sankcionēta.

Apliecinu, ka vienmēr esmu gatavs sadarboties ar jebkuru personu, ja šī sadarbība būs vērsta uz iestādes darba uzlabošanu, kā arī vienmēr esmu bijis un turpmāk būšu atvērts komunikācijai ar sabiedrību, uzklausot ne tikai ierosinājumus un priekšlikumus, bet arī konstruktīvu kritiku, jo uzskatu, ka izaugsme ir iespējama tikai objektīvi analizējot un vērtējot padarīto, atzīstot savas kļūdas un labojot tās, labāku rezultātu vārdā

Novērtē šo rakstu:

48
59

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

21

Ašeradens būs īstais

FotoLabdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni, par mūsu vērtībām un idejām, kā arī cilvēkiem, kas tās īstenos dzīvē.
Lasīt visu...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

21

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

FotoŠodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt godīgo nodokļu maksātāju pusē ir labi vai slikti. Var saprast tā: ja tu esi pret VID rīcību šajā gadījumā, tad tu atbalsti nodokļu nemaksātājus.
Lasīt visu...

21

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

FotoLai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un kvalitātes, par ko nemitīgi atgādina Latvijas Banka un uzņēmēji, Veselības ministrija (VM) ir ķērusies noteikt pašvaldību lomas veselības aprūpē un pie Veselības aprūpes finansēšanas likuma, kurš pašreizējā versijā gan vairāk atgādina aprakstu uz pāris lapām salīdzinājumā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, kas ir vieni no apjomīgākajiem MK noteikumiem biezas mapes izskatā.
Lasīt visu...

21

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

FotoLaikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi ieviest šādas reformas jau ir bijuši, turklāt nesekmīgi. Dažādas idejas par to, cik gados bērniem jāuzsāk skolas gaitas, ir izskanējušas arī iepriekš, piemēram, kādreizējā ideja par t.s. nultās klases ieviešanu, obligāto izglītību no sešu gadu vecuma u.tml., taču neviena ideja nav nesusi pozitīvu rezultātu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...