Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

prieks

14.10.2017. 11:52

beidzot...., naudas nekad darbiniekiem nav, noēdušies, ja pavērsi muti melnajā sarakstā, pavēles visas slēpj, regulārie meli par naudas līdzekļu trūkumu. Darbiniekiem reizi gadā izmaksā 60 EUR, jo labi gadu esi strādājis.....jābūt par to pateicīgiem, jo ne jau visem tāda balva tiek..., vadība taču ir tā, kas atklāj visus noziegumus - pārējie melnā masa - nepatīk meklē citu darbu. Paldies Pietiek, ceram uz turpinājumu.....

Atbildēt

vecais

11.10.2017. 18:45

To, ka "ir liels apjomīgs darbs, lai sniegtu informāciju" nu gan melo!!! Valsts policijā taču ir PAVĒLES, kuras paraksta pats šefs. Un šajās pavēlēs ir visa info - nokpē failu sagatavei un viss gatavs! Cits jautājums, vai šīs pavēles saglabā?!

Atbildēt

policis

11.10.2017. 18:41

»

Jautājums par Ivetu Smoču

Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča jau kopš 1995.gada ir šī dienesta nemainīga priekšniece, kura nespēj novērsts pārkāpumus un noziegumus Valsts policijā policistu vidū. Vai kāds ir pajautājis, ar ko tad šī kundze vispār dara šajā amatā bez rotācijas un bez panākumiem...


Komentāru uzrakstījis kāds, kuru "iztrenca". IKB nenovērš pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus, bet gan izmeklē jau izdarītos. Un policija nav bērnu dārzs - nav jāstāv katram aiz muguras un jāskatās - izdarīs vai neizdarīs.

Atbildēt

Ga4a

10.10.2017. 19:59

Pareizāk būtu teikts, ka apdraudēts nevis VP darbs, bet priekšnieku darbs.
Reālie darbinieki kuri strādā pat nevar iedomāties kādas prēmijas uz viņu rēķina saņem viņu vadoņi.

Atbildēt

Zuze

09.10.2017. 12:54

Ķuzis tak nevar atklāt piemaksas un prēmijas, jo pieprasītās info sarakstā ir arī viņa... "draudzene". Gan jau viņa ir tā, kas saņem vislielākās prēmijas. Un gan jau, ka preses dienests arī nav apdalīto sarakstā, tāpēc arī cep sviestainas atbildes- atteikumus.

Atbildēt

Grišins ielicis zobus?

09.10.2017. 12:54

Ķuzis ir izveidojis sistēmu kur stradāt gribošus un varošus darbiniekus neatalgo, bet vadība visos līmeņos saņem dubulta un vel automašīna personīgajam vajadzībām ar pilnu baku benzīna.

Atbildēt

Stoļarova deklarācija

09.10.2017. 12:50

Papētiet cik un kā saņem piemaksas pie algas VP Rīgas reģiona iecirkni priekšnieki , tas tiek rakstītas par zilu gaisu , kamēr reālie darba darītāji var meklēt citu darbu ja kautkas neapmierina šajā piemaksu sistēmā.

Atbildēt

ko tas musors

09.10.2017. 10:07

smird, kā tā sabiedrībai neesot nekādas daļas par policijas vadības piemaksām un prēmijām? policija ir tādēļ, lai aizsargātu tiesiskumu un sabiedrības intereses un sabiedrība caur nodokļiem policiju algo!

Atbildēt

09.10.2017. 07:25

»

Rasma

Var painteresēties, vai tiek visai policijas vadībai izrakstītas ikmēneša piemaksas par piedalīšanos sevišķi smagu noziegumu atklāšanā. Lielākā daļa pat tuvu nestāv tam procesam, tikai katru mēnesi raksta fiktīvas atskaites, kurās vienkārši izraksta no kopējās statistikas dažus sevišķi smagus noziegumus...


piemaksas tiešām pārsvarā tiek maksātas pēc deguna un tuvuma priekšniekam nevis par reālo darbu, tāpat piemaksas par prombūtnē esošo amata pienākumu papildus pildīšanu tiek maksātas, bet amatpersonas papildus darbus neveic!!!

Atbildēt

Nikolajs Buivids

09.10.2017. 06:45

»

Starp citu:

Slēptā lobēšana, kas Latvijā ir ļoti izplatīta, ir nodarījusi lielu ļaunumu valstij, tā ir viens no elementiem, kas veido neuzticēšanos valsts varai, – uzskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Sīkāk - http://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-notikumiem...


Laba diena!

Izlasīju Jūsu informāciju par Slēptu lobēšanu, kura ir izvietota šeit :
http://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-notikumiem/2017/junijs/8250-augstakas-tiesas-departamenta-priekssedetaja-norada-uz-slepta-lobisma-raditajiem-skersliem-tiesibu-normu-piemerosana/?print

01.03.2017. Stājas spēkā Administratīva procesa likuma 128.panta 1.daļas grozījumi, saskaņā ar kuriem, minētais šā likuma 29. pantā tiesību subjekts, bet nav publisko tiesību subjekts, vairs nav atbrīvots no valsts nodevas samaksas.
01.03.2017.redakcija
128.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par valsts nodevu
(1) Papildus citiem likumā noteiktajiem gadījumiem no valsts nodevas samaksas ir atbrīvota fiziskā persona, kura iesniedz pieteikumu par juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, kā arī publisko tiesību subjekts, kas iesniedz tiesā pieteikumu kā šā likuma 29. pantā minētais tiesību subjekts.
Iepriekšēja, 28.02.2017. redakcija
128.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par valsts nodevu
(1) Papildus citiem likumā noteiktajiem gadījumiem no valsts nodevas samaksas ir atbrīvota persona, kura iesniedz pieteikumu par juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, kā arī šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts.

Minētie grozījumi jau ienāk tiesu praksē. Piemēram, Administratīvās rajona tiesas tiesnese D.Ābele Rīgā 2017.gada 5.septembrī pieņēma Lēmumu par biedrības „Latvijas Pilsoniskā Cilvēktiesību Komisija" pieteikuma (reģistrācijas Nr.8163) atstāšanu bez virzības, pamatojoties uz to, ka – „Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Administratīvā procesa likuma 128.panta pirmās daļas redakciju, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvots vienīgi publisko tiesību subjekts, kas iesniedz tiesā pieteikumu kā šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts. Tādējādi privāto tiesību subjekts (tostarp biedrība un nodibinājums), kas iesniedz pieteikumu kā šā likuma 29.pantā minētais tiesību subjekts, netiek ar likumu atbrīvots no valsts nodevas samaksas un tam ir jāmaksā valsts nodeva vispārīgā kārtībā”

Ar minētiem grozījumiem likumdevējs ierobežoja pieejamību pie tiesas visiem sabiedriskas organizācijām, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses. Ne lieki atzīmēt, ka tiesas esamība un tiesas pieejamība ir faktori, kas stabilizē mieru sabiedrībā, kura atļauj strīdīgus jautājumus atrisināt tiesā, taisnīgā tiesā, nevis ar vardarbības palīdzību.

Ar minētiem grozījumiem likumdevējs vel vairāk diskriminēja visas sabiedriskas organizācijas attiecībā pret politisko organizācijas (partijas), jo pēc Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta Valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai organizācijai (partijai), par kuru iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, 0,71 euro apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi.

Saskaņā ar 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem valsts budžeta finansējumu no 2015.gada ir tiesīgas saņemt sešas politiskās partijas un to apvienības – kopumā katru gadu 612 397,72 EUR apmērā. (https://www.knab.gov.lv/lv/finances/state_funding)

No minēto izriet, ka likumdevējs izmanto Valsts budžeta finansējumu lai nodrošināt darbības politiskajam partijām. Tajā pat laika neņem vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par ES politiku cilvēktiesību aizstāvju atbalstam (2009/2199(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0226+0+DOC+PDF+V0//LV . Neņem vērā arī ANO 1998.gada 9.decembra rezolūciju par Cilvēktiesību aizstāvjiem. Nerunājot par Administratīvā procesa likuma 15.panta (3).daļu.
Bet tieši otradi, ar Civilprocesa likuma 43.panta 1.dalas 5.punkta un Administratīva procesa likuma 128.panta 1.daļas grozījumiem apgrutina darbibu visam sabiedriskas organizācijam, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.

Tajā pat laika ar „European Instrument for Democracy and Human Rights” (EIDHR) ievērojami līdzekļi tiek piešķirti cilvēktiesību aizstāvju atbalstam. 2013. gadā tika sākti 25 jauni cilvēktiesību aizstāvju atbalsta projekti, kuru kopējā vērtība bija EUR 20 miljoni. (EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2014. gada 23. jūnijā (OR. en)) skatīties http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%2011107%202014%20INIT 67. lp.

Ja atzīt, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, tad visi Valsts varas pārstāvji, tā skaita arī Saeimas deputāti, ir instrumenti, kuriem jākalpo Latvijas tautai un izpildīt Latvijas tautas gribu. Izstrādājot grozījumus likumos, valsts varas pārstāvjiem jākonsultējas ar sabiedriskas organizācijām, kurus šīs grozījumus var skart. Bet diemžēl tādas konsultācijas, pieņemot grozījumus Civilprocesa likumā 43.panta 1.dalas 5.punkta un Administratīva procesa likumā 128.panta 1.daļas, nenotika. Tātad iniciējot un pieņemot minētos grozījumus Valsts varas pārstāvji pārkāpa, kā minimums Latvijas Republikas Satversmes 2.pantu, jo arī tautas gribas taisīt minētas grozījumus nebija.

Ja ņemt vērā APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS PRETKORUPCIJAS KONVENCIJAS 19.pantu, (skatīties https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1531) no kura izriet, ka par korupciju var nosaukt arī tādu darbību, „(…) ar kuru ļaunprātīgi izmantots dienesta stāvoklis vai dienesta pienākumi, tas ir, valsts amatpersonas darbība vai bezdarbība, pildot tās dienesta pienākumus, pārkāpjot likumus, nolūkā iegūt nepienācīgu labumu sev vai citai fiziskai vai juridiskai personai”, tad Valsts varas pārstāvja darbības/bezdarbības, iniciējot un pieņemot minētos grozījumus, var atrast korupcijas pazīmes ar kuriem tie nozaga Latvijas Republikas Valsts.
Sakarā ar izklāstīto uzskatu, ka lobēšana likumos ar šauru personas riņķi nepieļaujami, tā kā Latvijas Republikas Satversme nedod tādu tiesību. Nepieļaujami, tāpat, pieņemt izmaiņu likumos, bez iepriekšēja informēšanas personas, kuru tiesības un pienākumi, šīs izmaiņas var skart.
Bušu apmierināts ja manējais uzskats tiks ņemts vērā pie tālākām diskusijām par lobēšanu likumdošanā.
Cieņa Nikolajs Buivids.

Atbildēt

Rasma

09.10.2017. 05:48

Var painteresēties, vai tiek visai policijas vadībai izrakstītas ikmēneša piemaksas par piedalīšanos sevišķi smagu noziegumu atklāšanā. Lielākā daļa pat tuvu nestāv tam procesam, tikai katru mēnesi raksta fiktīvas atskaites, kurās vienkārši izraksta no kopējās statistikas dažus sevišķi smagus noziegumus, kuru atklāšanā it kā ņēmuši dalību, lai būtu pamatojums piemaksas saņemšanai. Gan jau atskaites ir uz vietas, noziegumi nekur nav palikuši, izrakstītās naudiņas arī, visu var pārbaudīt.

Atbildēt

Starp citu:

09.10.2017. 05:40

Slēptā lobēšana, kas Latvijā ir ļoti izplatīta, ir nodarījusi lielu ļaunumu valstij, tā ir viens no elementiem, kas veido neuzticēšanos valsts varai, – uzskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Sīkāk - http://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-notikumiem/2017/junijs/8250-augstakas-tiesas-departamenta-priekssedetaja-norada-uz-slepta-lobisma-raditajiem-skersliem-tiesibu-normu-piemerosana/?print

Atbildēt

Bojāra lētie uzbeku suši

09.10.2017. 01:59

Nav brīnums no valsts, kur pašieceltās elites - augstskolu profesoru zinību līmenis ir tikai pārdot lielos kvantumos pa lēto 3. pasaules emigrantiem darba un uzturatļaujas Latvijā, tadējādi izkropļojot Latvijas darba un īres tirgu vietējiem latviešiem, radot situāciju, ka tiem jāabauc no šejienes.

Atbildēt

jim

09.10.2017. 00:43

Paliek arvien naglijaki!

Atbildēt

Jautājums par Ivetu Smoču

08.10.2017. 23:02

Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece Iveta Smoča jau kopš 1995.gada ir šī dienesta nemainīga priekšniece, kura nespēj novērsts pārkāpumus un noziegumus Valsts policijā policistu vidū. Vai kāds ir pajautājis, ar ko tad šī kundze vispār dara šajā amatā bez rotācijas un bez panākumiem? Viņas laikā 7.policisti un brāļi Hristoforidi aplaupija Jēkabpils spēlu zāli. Smočas laikā notika virkne citu smagu un mazāk smagu noziegumu, ko paveica policisti. Bet Iveta Smoča kā bija Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece vai kā citādi to amatu sauca tā arī palikusi šajā amatā bez atbildības par savu neizdarīto darbu. Vai ir kāds, kas varētu vispār izvērtēt šīs kundzes ilgstošu palikšanu amatā bez rotācijas? Bez atbildības par tik daudziem policistu noziegumiem?

Atbildēt

Plafons

08.10.2017. 22:08

»

lapsa atkal kārtējo reizi pasūtīts dirst


Un tu, bauru pabira, ar mènešreizēm sajauktā aborta atlieka, tev viss labi, ka nesodīti drāž tavu māti, bērnus, vai ne?

Atbildēt

Viedoklis

08.10.2017. 21:59

Skaidrs ir viens, ka Valsts policijas darbinieku skaits ir nesamērīgi uzpūsts. 7500 policistu priekš mazas Latvijas ir nesamērīgi liels. Latvijai pietiktu ar 4500 - 5000 policistiem.
Turklāt daudziem policistiem ir atļauts strādāt otrā darbā, kas faktiski grauj policistu veselīu, traucē kvalitatīvi un ar atbildības sajūtu pildīt darbu policijā. Tas otrais darbs tiek apmaksāts slēptā veidā un nodokļi netiek maksāti. Algas ir zem minimālās algas, bet policisti ne streiko, jo ir kļuvuši par otrā darba vergiem.
Izskatās, ka policija ir paņēmusi par ķīlniekiem valdību un Saeimu, jo ministri un deputāti baidās kaut ko mainīt Valsts policijā.

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 20:06

»

Janka

krievu valodas informatīvo telpu neizmantoju


Vai aiz informācijas telpas kultas dēļ? Ja, pēc tā, tad man liekas, ka ja 2+2 skaitīšanas rezultāta būs 4 un par to mani informēs „bomzis”, kāpēc man uzskatīt to par nepareizo, sakarā tikai ar to, ka viņš nav profesors.

Man ir informācijas kults, nevis personības vai informācijas telpas kults.

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 19:49

»

Janka

krievu valodas informatīvo telpu neizmantoju


Krievu valodas nezināšanas dēļ?

Atbildēt

Janka

08.10.2017. 19:14

»

Sergejs Buivids

Rekomendēju apskatīt video ar lekciju (krievu valodā


krievu valodas informatīvo telpu neizmantoju

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 18:57

»

Janka

tas nav gluži nopietni! Ja to jau daru ikdienā - īstenoju šo Jūsu aprakstīto Varas avota gribu, un nekas no tā nemainās? Bet kļūst arvien sliktāk ar to Jūsu modeli? Un reāli dzīvē izrādās, ka deputātam ir tas sava "saimnieka" vai pasūtītāja redzējums,un izrādās, ka tas NAV mūsu redzējums...


Tas ir nopietni. Ja tagad problēma ir tur, ka mums vairākus gadus maldināja, ka mēs neesam vara, vai ar to, ka mēs šo savu varu kādam nodevām, piemēram, deputātam vai policijas darbiniekam, vai tiesai. Viņi ir tikai instrumenti mūsu rokas un rīkojas tikai pēc mūsu uzrakstītu programmu. Problēma, laikam, tur, ka ir vairākas personas ir apmaldināts un nav kam viņam to izskaidrot, varbūt ir jāskaidro vairāk par šo tēmu citam. Un tā pamazam to atrisināsies. Protams, ka parazīti to bremzes ar visādiem metodēm. Bet to ir jādara.

Atbildēt

bija rakstīts

08.10.2017. 18:46

gan par viņu pašu. Gan par viņa kolēģiem-padotajiem. Kam rakstīts ētikas kodekss? Sen jau vajadzēja kādu aizrotēt un kādam aiziet pēc paša vēlēšanas.

Atbildēt

MI

08.10.2017. 18:31

Šamais domā, ka viens pats ir gudrs. Pārējos par muļķiem uzskata.
Interesanti kā viņam ir sakārtota lietvedība/grāmatvedība. No šīs atbildes ir saprotams, ka vienā čupā, visos stūros, pagrabos, bēniņos, kačigarkā un kautkas arī nekurienē. Bez reģistriem, bez dokumentu kopības.
Būtu labi, ja uzņēmējs kontrolētājiem varētu atbildēt tādā pašā garā. Tādā, kādu rāda Valsts. Valsts taču ir paraugs? Bet nu uzņēmējiem tagad precedenti ir. Šauras intreses, apdraudēts darbs, nesamērojams ar resursiem, visā uzņēmumā meklēt dokumentus, atsakos izpildīt, utt.
Ok, ja žurnālistam ir aizdomas, indikācijas, ka dzīvo trekni un vēlas veikt pētījumu, tad iestādes vadītājam, ja viss kārtībā, kādas problēmas? Labi apjoms, bet par to taču var vienoties arī pakāpeniski. Detalizācija, varbūt var vienoties par citu.
Rezultātā, ja viss ir kārtībā, tad pozitīva publikācija, sabiedrībā cieņa, pašam lepnums, cieņa kolēģos, utt. Parasti praksē ir tā, kad viss ir kārtībā, tad nav problēmu. Ja jūt pozitīvu rezultātu, tad spalvas spodrināt ir naski. Bet ja nē, tad nebūs zināt. Nu un ņemas tie valsts īstermiņa ierēdnīši, savu īso laiku, kā pa savu kabatu. Bez atbildības jebkādas.
Kāda jēga no žurnālistikas, ja tā nevar pildīt savus pienākumus. Latvijā pētnieciskā žurnālistika vispār ir ļoti maz. Pārsvarā publisko attiecību speciālisti, savu vai citu viedokļu paudēji, atstāstītāji bez sajēgas, tekstu nolasītāji.
Problēma ir tikai viena, kuru valstiski negrib risināt. Un tā ir. Valstij naudas pietiek, lai labi attalgotu speciālistus, bet vietā, lai būtu tikai un vienīgi kārtīga alga, Valstī tiek uzturēta kropla atalgojumu sistēma (subjektīva vara): Prēmijas, piemaksas, naudas balvas, utt (amatu savienošanas, dienesta resursi). Šada sistēma rada ļoti lielu kroplību: pietuvinātie, pielīdēji, pakalpotāji, lišķi un arī smagāki gadījumi.
Šāda situācijā neviens neiebildīs priekšniekam, ja saskatīs, ka viņš dara ne tā. Atkarīgie neiebilst. Netkarīgie vai nu klusē, vai tur nestrādā.
Rezultātā sabiedrība algo tikai un vienīgi priekšnieku, kurš ar pieejamiem instrumentiem veido savu pasauli, pēc savas izpratnes. Bet sabiedrības intresēs ir veidot spēcīgu Policiju, kur strādā personības.
Šāda piemaksu sistēma ir kropla un nelietīgs instruments vadītāju rokās.
Visā Valsts pārvaldē vienīgi un tikai - kārtīgu algu un viss. Nekādas papildus naudas. Izslēdzot pašos pamatos šo ļoti augsta riska subjektīvo varu. Sistēmu, Valsti degradējošo varu.
Īpaši uzteicamiem panākumiem ir paredzēti goda raksti, ordeņi, paaugstinājumi amatos. Punkts.
Jā, ko viņš atbildēs Valsts kontrolei. Nedos informāciju, vai apdraudēs iestādes darbu?

Atbildēt

Janka

08.10.2017. 18:29

»

Sergejs Buivids

Sakat, piemēram (tas nav vienīgais veids), redzat, ka nedarbojas luksofors paziņojat par to, redzat, ka policijas darbinieks aizturēja kādu personu painteresējaties par ko aizturēts, redzat kādu citu nejēdzību paziņojat par to. Atnācāt uz iestāde, kur piemēram nedeg gaisma tualete paziņot par to...


tas nav gluži nopietni! Ja to jau daru ikdienā - īstenoju šo Jūsu aprakstīto Varas avota gribu, un nekas no tā nemainās? Bet kļūst arvien sliktāk ar to Jūsu modeli? Un reāli dzīvē izrādās, ka deputātam ir tas sava "saimnieka" vai pasūtītāja redzējums,un izrādās, ka tas NAV mūsu redzējums.

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 17:43

»

Janka

jā, bet kā tu pierādīsi, ka tā ir Varas griba? Kā? Ar kādu instrumentu


Sakat, piemēram (tas nav vienīgais veids), redzat, ka nedarbojas luksofors paziņojat par to, redzat, ka policijas darbinieks aizturēja kādu personu painteresējaties par ko aizturēts, redzat kādu citu nejēdzību paziņojat par to. Atnācāt uz iestāde, kur piemēram nedeg gaisma tualete paziņot par to.

Atbildēt

to:jā

08.10.2017. 17:26

»

lapsa atkal kārtējo reizi pasūtīts dirst


Tiešām ??? Man gan šķiet, ka visi nodokļu maksātāji..

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 17:15

»

Janka

tas būs iespējams tikai tad, kad būs mažoritārā vai jauktā vēlēšanu sistēma šajā valstī. Šobrīd nav tāda likuma, kas pateiktu Varas pārstāvim, ka Vara to vēlas


Kāds specialais likums nav vajadzīgs. Nepieciešamas tikai varas avota griba. Deputāts arī ir tikai varas un viņam nav un nevar būt savs redzējums bet tika mūsu, tas ir varas, redzējums kuru viņš tikai pārveido saprotamos vārdos. Ja deputātam vai citam sociālam instrumentam ir savs redzējums nekā varai, tas ir varas sagrābšana. Sociālam instrumentam ir tikai pienākumi un tikai tas izpildīšanai mūsu piešķirtas tiesības. Mēs, ka vara nepārstājam savu varu un nedalām to ar Saeimu vai kādu citu institūciju vai amatpersonu. Mēs turpinām būt par varu.

Atbildēt

08.10.2017. 17:03

lapsa atkal kārtējo reizi pasūtīts dirst...

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 16:25

»

N

NONSENSS! Varbūt uzrakstīt likumu, kamēr šādi lopi nav atskaitījušies par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu līdz centam, šiem nākamo algu neizmaksāt


Piemēram ja organismā iemetās trāpīs viņam vajadzīgs samainīt vidi. Samainiet labvēlīga vidi parazītam un viņš aizies.

Atbildēt

Sergejs Buivids

08.10.2017. 16:17

Laikam Valsts policijas priekšnieks aizmirsis kas ir Vara un kas ir varas pārstāvis. Vara (ne ar ko nedalāma) tas ir Latvijas tauta (sk. LR Satversme 2.p.), bet varas pārstāvis ir policijas darbinieks un citi no valsts budžeta atalgotas personas. Tātad Vara ir pakalpojumu pasūtītājs un saņēmējs no varas pārstāvja. Līdz ar to, Varas pārstāvim ir jāatskaitās Varai pa tiešo, bez citam Varas pārstāvjiem , ja to vēlējas Vara.

Atbildēt

XXL

08.10.2017. 15:47

»

9

Valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumi saskaņā ar likumu jāpublicē katru mēnesi. Tas attiecas arī uz policiju. Lapsa varēja neslinkot un pats apskatīties


Lapsam vajag visu sagremot un salikt pa plauktiņiem...
Te .. http://vp.gov.lv/?id=484&said=484 jau ir tikai kopējais izmaksātais konkrētam darbiniekam, tur nav sadalījums par to kāda ir amatalga, kāda piemaksa utt..
No otras puses reāli VP ir ap 6 tūkst. darbinieku un lai visu sagremotu lai apmierinātu Lapsu tiešām jāpatērē nejēgā darbinieku resursi.. jo katrai struktūrvienībai ir sava grāmatvedība..

Atbildēt

iedzīvotajs

08.10.2017. 15:22

Uzskatu ka policijā ir sen jau nepieciešamas reformas un jāsāk ar to ka ka policijas augstākai vadībai ir jābūt visas sabiedrības vēlētai.

Atbildēt

9

08.10.2017. 14:38

Valsts un pašvaldību amatpersonu atalgojumi saskaņā ar likumu jāpublicē katru mēnesi. Tas attiecas arī uz policiju. Lapsa varēja neslinkot un pats apskatīties.

Atbildēt

N

08.10.2017. 14:03

NONSENSS! Varbūt uzrakstīt likumu, kamēr šādi lopi nav atskaitījušies par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu līdz centam, šiem nākamo algu neizmaksāt?

Atbildēt

Me

08.10.2017. 13:54

Paldies mūsu tiesībsargājošajām iestādēm, ka tās vēl sevī glabā Padomju un čekas nostaļģiju. Vladimira vadītais Kremlis var lepoties ar pašreizējo Latvijas Republikas policijas vadību!

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

20

Ministra Pleša paziņojumi par pieminekļu demontāžu ir priekšvēlēšanu izrādīšanās

FotoDaugavpils mērs Andrejs Elksniņš vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam uzsver, ka likuma prasības par pašvaldības teritorijā esošo pieminekļu, kas iekļauti Ministru kabineta izstrādātajā sarakstā, demontēšana ir jāveic līdz 15.novembrim.
Lasīt visu...

3

Lai arī Latvija kā laicīga valsts ir reliģiski neitrāla un garantē reliģijas brīvību, tā respektē sabiedrības vērtības, kas veido mūsu identitāti (un tas nekas, ka jūs nesaprotat, ko es te saku)

FotoAglyunīši! Svātceļnīki! Meilī draugi! Maņ ir eistyna prīca byut otkon kūpā ar jiusim Aglyunā. Sirsneigi sveicīni itymūs skaistajūs i īdvasmojušūs svātkūs!
Lasīt visu...

3

Visi latvieši ir kā Levits un Kariņš - tupi zābaki

FotoVisi latvieši ir kā Levits un Kariņš - tupi zābaki. Jūs jau tagad grasījāties rakstīt heita komentāru. Bet vispirms izlasiet, kāpēc es šo teikumu uzrakstīju.
Lasīt visu...

21

„Patriotu” atmiņas uzlabošanai

FotoPaldies anonīmajam “Pietiek lasītājam” par “Saskaņai” veltīto interesi, īpaši tad, ja tā izrādītos patiesa. 
Lasīt visu...

21

Jādara viss...

FotoZiņas no kara Ukrainā kļūst arvien trakākas. Lai gan Ukrainas spēki pārsteidzoši veiksmīgi cīnās pret lielo Krievijas pārspēku, fakts ir tāds, ka viss karš norisinās Ukrainas valsts teritorijā. Tas ir, ja neskaita raķetes, kuras tiek izšautas no Baltkrievijas vai Krievijas.
Lasīt visu...

21

Tiesības dzīvot Latvijā nav nekāds „maisiņš vaig”

FotoMans tētis bija viens no pirmajiem, kas ieguva Latvijas pilsonību, kārtojot eksāmenu. Kad 1997.gada augustā ERASMUsā braucu uz mēnesi uz Itāliju, es pirms tam pāris mēnešus uz Itālijas vēstniecību gāju kā uz darbu. Vēl dabūju mērkaķa ātrumā par briesmīgu naudu (aizlienētu naudu, protams, 1997.gadā, un vēl toreiz labi, ka bija, no kā aizlienēt) Austrijas tranzīta vīzu formēt, jo atpakaļceļā viena nakts bija jānakšņo Vīnē.
Lasīt visu...

21

Tiesībsarga vēstule “Amnesty International” Eiropas reģionālā biroja direktoram Nilam Muižniekam: par jūsu organizācijas apmelojošajiem paziņojumiem

Foto2022. gada 26. jūlijā organizācija “Amnesty International” nāca klajā ar paziņojumiem par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, norādot, ka laikā, kad Latvija uzņēma 34000 patvēruma meklētājus no Ukrainas, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas cilvēki no Irākas un Afganistānas, t.sk. bērni, tika atstāti pašu ziņā mēnešiem ilgi aukstos laika apstākļos mežā, kas organizācijas ieskatā norāda uz necilvēcīgu apiešanos un pat spīdzināšanu. “Amnesty International” uzskata, ka nav pieļaujama ārkārtējās situācijas pagarināšana uz robežas ar Baltkrieviju, jo tas ierobežo saņemt starptautisko aizsardzību personām, kurām tā nepieciešama, neatkarīgi no šo personu izcelsmes un veida, kā viņas ieceļo valstī.
Lasīt visu...

21

Labklājība

FotoDzīvojam laikā, kad aktīvi un strauji tiek formatēta cilvēku apziņa, mainīta vārdu nozīme un jēdzienu saturs. Pārsvarā – cilvēku degradācijas, paverdzināšanas un iznīcināšanas nolūkā. Mēs visi domājam kādā valodā, attiecīgi – mainot vārdu nozīmi, var ietekmēt mūsu domāšanu. Bet šoreiz ne par to. Tā ir vesela zinātne, kuru sauc par NLP (neirolingvistiskā programmēšana jeb – smadzeņu skalošana). Šoreiz es vēlos vērst uzmanību uz to, ko mēs saprotam ar vārdu “labklājība”.
Lasīt visu...

6

Sanāca kā vienmēr, bet ticiet – risinājums top, un vainīgi ir visi citi, tikai ne es

FotoStraujiem soļiem tuvojas jaunā mācību gada sākums - 2022./2023. mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Gaidāmais mācību gads paredz jaunās pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei. Neraugoties uz to, ka pārejas periods tuvojas noslēgumam, pedagogi norāda uz mācību materiālu trūkumu. Kā skolotāja varu tikai piekrist, ka, ieviešot jauno saturu, primāri bija nepieciešams domāt par mācību materiālu izstrādi un pieejamību. Līdzīgi kā ar mācībām tikai valsts valodā – mēs apzināmies, ka rīcībai patiesībā bija jābūt krietni ātrāk, un to, cik būtiski nepalaist garām iespēju labot iepriekš neizdarīto. Arī mācību līdzekļu jautājumā notiek aktīvs darbs, lai dažādos mācību priekšmetos nodrošinātu jaunu mācību resursu un metodisko līdzekļu pieejamību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vēlēšanas kā mazohistu prieki

Pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS jūlijā ir veicis aptauju un konstatējis, kā Latvijas pilsoņi balsotu, ja...

Foto

Kā Rīgai panākt Viļņu, Tallinu un Ziemeļeiropu? Laiks secinājumiem

Rīga ir vienīgā pilsēta Baltijas galvaspilsētu vidū, kurā mirstība pārsniedz dzimstību un no kuras aizbrauc vairāk cilvēku, nekā...

Foto

Vai Rīga ir labi finansēta pilsēta?

Pilsētas budžeta apmērs un tā izlietošanas efektivitāte lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīva ir pilsētvide. To Eiropas pilsētu sarakstā, kuru...

Foto

Par rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

Publiskās atmiņas centrs ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem. 2022. gada 24....

Foto

Parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto

Ar pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta...

Foto

Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

Cienījamie Augšdaugavas novada domes deputāti! Publiskās atmiņas centrs (turpmāk - centrs)...

Foto

Vairāku tiesnešu, tostarp AT senatores Andas Briedes atbildība par Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu neievērošanu

Tiesnešu ētikas komisija, Tiesnešu disciplinārkolēģija un Disciplinārtiesa ir vērtējusi to, vai izpildvaras...

Foto

Ir tādi Satversmes tiesas spriedumi, kuru nepildīšana valdošo eliti nesatrauc itin nemaz

13. Saeimas laikā ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi, par kuru neizpildi Valsts prezidents pat...

Foto

Kāpēc valsts aizsardzības dienestam – jā!

Jūlija sākumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks vēstīja par ieceri izveidot valsts aizsardzības dienestu, kuram, sākot ar 2023. gadu, tiks pakļauti...

Foto

Par ārkārtas sociālo situāciju

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem,...

Foto

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis. Tas noticis par ukraiņu asins cenu...

Foto

Satversmes tiesa ir jālikvidē

Šodien, 25.jūlijā Latvija pirmajā vietā (LPV) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu 14.Saeimas vēlēšanām. LPV savā 4000 zīmju programmā ir...