Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Manas pārdomas, aprēķini un fakti par to, kurš un cik daudz guva augļus no saules paneļu mikroģeneratoru darbības, 2022. gada saules paneļu ražošanas sezonas un kuram būtu jāsedz izdevumi, kas radušies Latvenergo koncernam, tajā skaitā Sadales tīklam kā Latvenergo meitas uzņēmumam, kurš šobrīd ir iesniedzis SPRK tarifu palielinājuma projektu, lai it kā segtu Sadales tīklam radušos papildu izdevumus elektroenerģijas "cenas" un sadales/pārvades izmaksu pieauguma rezultātā.

Aprēķins un fakti neattiecas uz visiem Latvijas elektroenerģijas pieslēgumiem, bet varētu būt attiecināmi tieši uz šobrīd aptuveni 10 000 aktīvajiem elektroenerģijas pieslēgumu lietotājiem, kas vienlaicīgi ir gan patērētāji, gan ražotāji. Īsāk sakot - mikroģeneratoriem. Un tagad - apgrieztā secībā.

Fakti:

1) Es esmu par saviem un aizņemtiem līdzekļiem "bezprocentu nomaksā uz 60 mēnešiem" un bez valsts atbalsta 100% uz sava riska un kredītspējas uzstādījis savā saimniecībā 8,5 kW invertora jaudas un 11,7 kW paneļu jaudas mikroģeneratoru, kurš oficiāli pieslēgts un nodots ekspluatācijā paralēlai darbībai ar Sadales tīkla infrastruktūru ar 16A ievadaizsardzības automātu mikroģeneratoram mājas iekšējā sadalē un 25A ievadaizsardzības automātu Sadales tīkla ienākošajā sadalē.

2) Esmu izvēlējies viena no lielākajiem elektroenerģijas piegādātājiem biržas cenai piesaistīto tarifu plānu un Sadales tīkla tarifu plānu S3 ar atšķirīgu sadales cenu darba dienas un darba dienu nakti+brīvdienas tam gadījumam, ja, esot neto uzskaites sistēmas (ar kWh uzskaiti un vēlāku atdošanu) dalībniekam, man ziemas mēnešos/pavasarī nepietiktu siltuma sūkņa darbināšanai nepieciešamās jaudas.

3) 2022.gada saules paneļu ražošanas periodā (marts-septembris) Sadales tīkla infrastruktūrā kopsummā esmu iepludinājis aptuveni 4414 kWh neto pārpalikumu (iepludinātais-no tīkla paņemtais). Sadalījums pa mēnešiem:

Marts 252 kWh

Aprīlis 506 kWh

Maijs 753 kWh

Jūnijs 922 kWh

Jūlijs 921 kWh

Augusts 769 kWh

Septembris 291 kWh

4) Pēc viena no lielākajiem elektroenerģijas tirgotāju aplikācijas datiem 2022.gada Nord Pool biržas "vidējas" mēneša elektroenerģijas cenas bija (bez PVN):

Marts 0,1663 EUR/ kWh

Aprīlis 0,1093 EUR/ kWh

Maijs 0,1641 EUR/ kWh

Jūnijs 0,2183 EUR/ kWh

Jūlijs 0,3047 EUR/ kWh

Augusts 0,4677 EUR/ kWh

Septembris 0,3511 EUR/ kWh

5) Cik daudz tika gūti augli naudiskā izteiksmē? Sareizinām kWh skaitu ar vidējo biržas cenu. Matemātiskas precizitātes labad gan būtu jāņem ikstundu biržas cena, kas saules enerģijas ražošanas brīdī (pa dienu un vēl maksimumstundas) nereti pat reizēm pārsniedz statistiski un algoritmiski manipulējamas biržas diennakts vidējās vērtības. Tā kā man līdz potenciālas tiesvedības uzsākšanai nav ne laika, ne vēlēšanās tik skrupulozu darbu veikt, tad ieskatam un principa izprašanai paliksim pie vidējām vērtībām, lai būtu uzskatāms piemērs un nebūtu tukšu salmu kulšana.

Tātad gūtie augļi EUR izteiksmē:

Marts 41,91 EUR

Aprīlis 55,31 EUR

Maijs 123,57 EUR

Jūnijs 201, 27 EUR

Jūlijs 280,63 EUR

Augusts 359,66 EUR

Septembris 102,17 EUR

Jeb kopsummā marta-septembra periodā aptuveni 1164,52 EUR +PVN 21% (244,55 EUR) = 1409,07 EUR.

6) Tagad nonākam pie pašas interesantākās sadaļas. Kurš guva labumu no augļu izlietošanas?

1) garantēti Sadales tīkls par marta mēneša pārpalikumu EUR 41,91, jo to atlikumu mēneša beigās vienkārši norakstīja bez atlīdzības jeb, tautas valodā runājot, nozaga, nekautrēšos saukt lietas īstajos vārdos. Taisnības un precizitātes labad gan ir jāatzīmē, ka likumdevējs šo ir izmainījis un no nākošā gada norakstīšana notiks februāra pēdējā dienā un neto sistēmas dalībniekiem būs lielāka iespēja uzkrāt virtuālas kWh nākošās apkures sezonas patēriņam, jo nereti marta mēnesī saules intensitāte ir jau tāda, ka pārsniedz mikroģeneratoru pašpatēriņa vajadzības.

2) Garantēti Sadales tīkls par aprīļa-septembra periodu 100% apmērā, jo par šādu pašu kWh daudzumu un par publiski izskanējušas informācijas "par biržas cenu" nebija jāiepērk elektroenerģija tehnoloģisko zudumu kompensēšanai. Jeb 1164,52 - 41,91 = 1122,61 EUR.

3) Papildus tam - garantēti Sadales tīkls par aprīļa-septembra periodu 4% (pēc publiski izskanējušas informācijas par tehnoloģisko zudumu apmēru sadales tīklos), jo konkrētajā līnijā, kur pieslēgts konkrētais mikroģenerators un citi patērētāji, kas nav mikroģeneratori, transformatoram par tīklā nodoto kWh skaitu bija mazāk jātransformē elektroenerģijā no Augstsprieguma tīkla, jo tā momentā tika absorbēta jeb iztērēta visos transformatoram pieslēgtajos patērētāju pieslēgumos. Tātad EUR 1122,61 x 0,04=44,90 EUR.

4) Papildus tam - garantēti Augstsprieguma tīkls par aprīļa-septembra periodu arī aptuveni 4% (pēc publiski izskanējušas informācijas par aptuveni līdzvērtīgu tehnoloģisko zudumu apmēru ārā pārvades tīklos) tehnoloģisko zudumu ietaupījuma veidā, jo nebija tik daudz elektroenerģijas jāpārvada līdz Sadales tīkla transformatoram, jo līnija jau saņēma elektroenerģiju no līnijai pieslēgta mikroģeneratora.

5) Variācija un pieņēmums. Sadales tīkls guva augļus 4% apmērā no tīklam nodoto mikroģeneratora kWh skaita tehnoloģisko zudumu neesamības izskatā. Tātad EUR 1122,61*0,04=44,90 EUR.

UN

6) Variācija un pieņēmums. Visi elektroenerģijas tirgotāji, kuru apkalpotie un vienai līnijai pieslēgtie patērētāji, kuri atrodas viena līnijā ar mikroģeneratoru līdz transformatoram, jo elektrība vienmēr ceļo pa mazākas pretestības ceļu un sprieguma krituma virziena, to nav iespējams uzkrāt un pārvadīt tālāk par transformatoru, jo, ja minētajā līnijā nav atbilstoša daudzuma un jaudas patērētāji (kas nav mikroģeneratori), tīklā palielinās frekvence, kas ir kā universāla valoda un komanda mikroģeneratoram samazināt jaudu un/vai izslēgties. Līnijā no mikroģeneratora puses nav iespējams iepludināt lielāku kWh skaitu, nekā ir konkrētais tā brīža pieprasījums no līnijai pieslēgtajiem patērētajiem. Vismaz pagaidām, kamēr nav pārbūvēta tīkla infrastruktūra, kas ļautu pārpalikuma strāvu eksportēt tālāk. Tātad visi elektroenerģijas tirgotāji kopā: EUR 1122,61 x 0,96=1077,71 un valsts budžets EUR 1077,71 x 0,21% = 226,32 EUR. Visbiežāk gan tīras sagadīšanās pēc tas ir viens no lielākajiem un koncernā ietilpstošajiem elektroenerģijas tirgotājiem.

7) tam papildus gan Sadales tīkls, gan koncernā ietilpstošais elektroenerģijas tirgotājs guva papildu "atlikta maksājuma" naudas plūsmas naudas laika vērtību, jo par tīkla iepludināto kWh skaitu izrakstīja klientiem rēķinus un saņēma bezmaksas naudas plūsmu jau nākošajā mēnesī, bet neto uzskaites sistēmā kWh būs jāpiegādā ar 3-6 mēnešu nobīdi laikā. Diskontēta naudas plūsma. Ja nav atrunāts citādi, tad Civillikumā šis gadījums ir atrunāts un skan aptuveni tā "6 no 100 gadā" jeb 6% APY (annual percentage yield) finansistu terminiem. Katrs var izrēķināt NPV (net present value) pats tabulu procesorā, tur nav daudz, bet fakts paliek fakts.

Tam papildus Latvenergo koncerns gūst papildu ienākumus periodā aprīlis-septembris no elektroenerģijas cenas starpības starp to bridi, kad mikroģenerators nodeva kWh tīklā (augstākā cena) un to brīdi, kad neto sistēmas ietvaros pieslēgtais mikroģenerators patēriņā ņem atpakaļ nodotās kWh (šogad zemākā cena). Te gan patiesības labad būtu jāatzīmē, ka šim faktam ir zināmā mērā spekulatīvs (gambling) raksturs, jo situācija var būt arī pretēja, kad vasarā elektroenerģija ir lēta, bet ziemas mēnešos - dārga.

Protams, acīgākajiem un vērīgākajiem šo pārdomu lasītājiem nebūs paskrējis garām fakts, ka nav punkta ar labumu jeb naudiskas aplēses kalkulāciju tam kWh skaitam un vērtībām, ko gūst pats mikroģeneratora īpašnieks, saņemot atpakaļ neto norēķinu sistēmā iepludinātās kWh, kuras no labuma neapšaubāmi jāmīnuso. Bet vel nav pienācis laiks, to precīzu vērtību ierakstīšanai kalkulācijā sakarā ar skaidrojumu iepriekšējā rindkopā nav iespējams noteikt, bet jau šobrīd starpība pastāv.

Tad sakarā ar izskanējušo informāciju par Sadales tīkla iesniegto tarifu projektu SPRK, kurā mikroģeneratoriem paredzēts tāds pats ampērmaksas jeb pieslēguma jaudas tarifa pieaugums kā visiem pārējiem elektroenerģijas pieslēgumu īpašniekiem, kuri nav investējuši savus līdzekļus Valsts kopējās energoneatkarības veicināšanā, tīras sagadīšanās pēc atsaucu atmiņā Civillikuma 869. un 855. pantus.

855. Auglis šā vārda plašākā nozīmē ir katrs labums, ko var iegūt, galveno lietu lietojot.

Auglis šaurākā nozīmē ir viss tas, ko no lietas dabū vai nu kā tās dabiskos ražojumus, vai kā ienākumus, ko tā nes sakarā ar sevišķām tiesiskām attiecībām; pirmā gadījumā augļus sauc par dabiskiem, otrā - par civīliem. Pie pēdējiem skaitāmi nomas un īres maksas un kapitāla procenti.

869. Izdevumus, ko taisījusi trešā persona ne pašai lietai, bet lietas augļiem un to ražošanai, ievākšanai un glabāšanai, nes vai atlīdzina tas, kas šos augļus saņēmis, un tādā mērā, kādā tie viņam devuši labumu.

Nu un tagad manas pārdomas.

1) Abstrahējoties no detalizētiem sīkumiem un aprēķinu metodikas nepareizības un/vai precizitātes, no minētajiem faktiem un prezumpcijām, var secināt, ka koncerns (protams, kopā arī ar citiem elektroenerģijas tirgotājiem citu pieslēgumu gadījumā) mikroģenerācijas periodā marts-septembris ir guvis labumu jeb augļus no mikroģeneratora darbības augļiem ne mazāk kā EUR 1244,52 jeb 1244,52/8,5=146,47 EUR uz 1 uzstādīta saules mikroģeneratora 1 kw 7 mēnešu periodā jeb 177 EUR mēnesī ražošanas perioda (8,5 kw sistēmai) jeb aptuveni 103 EUR visa gada garumā mēnesī. Un papildus šim vēl ir vēlēšanās un aprēķini piemērot ievadaizsardzības automāta jaudas paaugstināto tarifu?

2) Izmaksas un ienākumus starp koncerna ietilpstošiem uzņēmumiem nevar skatīt atrauti no šo uzņēmumu grūtās pelņas vai ciestiem zaudējumiem (izmaksām). Pretējā gadījumā sanāk tā, ka mātesuzņēmumam ir superpeļņa, jo ir ienākumi, bet meitasuzņēmumiem ir mākslīgi radīti zaudējumi (izmaksas), kas savā ziņā piedalās mātes uzņēmuma superpeļņas radīšanā. To paredz SGS jeb starptautiska grāmatvedības standarta dažādas to daļās aprakstītie principi. Vēl jo vairāk, meitasuzņēmumu izmaksu palielinājumu nebūtu korekti attiecināt uz patērētājiem, neņemot vērā koncernā ietilpstošo uzņēmumu kopējo bilanci un kopējo pelņas/zaudējumu apmēru.

3) ja SPRK pieņems plānoto tarifu projektu, neizvērtējot patiesās tarifu plāna iesniedzēja izmaksas un ienākumus, ka arī attiecibas ar mātesuzņēmumu attiecībā uz ienākumu/izmaksu atzīšanu, ne mazāk kā 10 000 mikroģeneratoru īpašnieku (patērētāji) savu aizskarto interešu aizstāvībai pastāv potenciāls uzsākt kolektīvo tiesvedības procesu - "class action lawsuit" 1*. Pret Latvijas valsti kā koncerna un tajā ietilpstošo meitsabiedrību kapitāldaļu turētāju.

1* A class action, also known as a class-action lawsuit, class suit, or representative action, is a type of lawsuit where one of the parties is a group of people who are represented collectively by a member or members of that group. The class action originated in the United States and is still predominantly a US phenomenon, but Canada, as well as several European countries with civil law, have made changes in recent years to allow consumer organizations to bring claims on behalf of consumers.

Attēlā - AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, kurš jau vairākas dienas mēģina izvairīties no atbilžu sniegšanas uz nepatīkamiem jautājumiem par izšķērdību koncernā.

Novērtē šo rakstu:

252
12

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Pašmērķīgi aizvainot - tā nav ne liela, ne izsmalcināta māksla

FotoMarks Rotko - “klusums ir precīzs, klusums ir tik akurāts”. Vērojot ļoti atšķirīgos viedokļus par provokatīvo mākslas darbu Rotko centrā Daugavpilī, atcerējos paša Rotko slaveno teicienu - “Silence is so accurate”.
Lasīt visu...

21

Patērētājiem ir jābūt tiesībām iepazīties ar tarifu izmaksu modeļiem un pamatojumu

FotoPatērētājiem taču būtu jāredz Sadales tīkla tarifu pamatojums? Regulators diemžēl ir citās domās un nepiekrīt uzlikt par pienākumu atklāt izmaksu attiecināšanas modeli. Es jūtos nonācis 20 gadus tālā pagātnē, kad šāda ignorance bija lielākās daļas valsts iestāžu norma.
Lasīt visu...

6

2021. gadā veselības jomā valstij atradās 1,897 miljardi eiro, šogad – tikai 1,505 miljardi, nākamgad vēl nedaudz mazāk

FotoBiju jau krustu šķērsu lūdzies dažādu partiju politiķiem uzrādīt, ko viņi sarakstījuši valdības deklarācijā par veselību un medicīnu, bet tie izlikās kurli esam vai vismaz paši teicās neredzējuši šādu sadaļu  deklarācijā. 
Lasīt visu...

21

Ierobežot medības nacionālajos parkos!

FotoĶemeru Nacionālais parks ir otrais Latvijā dibinātais (1997. gadā) nacionālais parks, kas no sava vecākā brāļa – Gaujas Nacionālā parka – atšķiras ar lielāku dzīvās dabas daudzveidību. Dažādiem dzīvniekiem un augiem te ir piemērotākas dzīvotnes lielā meža masīvā, purvos, ezeros un dabīgos zālājos.
Lasīt visu...

21

Mūsdienu feodālisms

FotoPie mums var atrast paralēles ar feodālo iekārtu ar visu tās tiesībatšķirīgo kontingentu - feodāļus, viņu algotņus un pārējos iedzīvotājus, kas sadalās pa slāņiem (kastām) šī vārda nu jau pat tiesiskajā nozīmē, jautājums - kas tad ir Demokrātija? Viens likums, viena taisnība visiem? Un kas tad no tā, kas de iure pieder tautai, ir tas ko tā de facto pārvalda?
Lasīt visu...

21

Indivīda rīcība un „valsts stāvoklis”

FotoIndivīdam ir jānodala lēmumi par savu dzīvi no “valsts stāvokļa”. Savā personīgajā dzīvē ir jārīkojas tā, it kā valstī nekas pašam par labu nemainīsies. Runājot par konkrētu indivīdu ar vārdu un uzvārdu, valstij nav tieša uzdevuma nodrošināt viņam vēlamu dzīvesveidu, nodarbošanos vai jebkādus citus vēlamus apstākļus.
Lasīt visu...

3

Kamēr slimnīcas valdes priekšsēdētājs saņem 8500 eiro mēnesī, negausīgie ārsti prasa 7500!

FotoVakar Latvijas Televīzijas raidījumā “Panorāma” tika parādīts korespondentes Zandas Ozolas-Balodes sižets “Onkoloģijas centrā darbu gatavi pamest trīs vadošie LOR ārsti; apdraudēta nodaļas pastāvēšana”, kurā neobjektīvi un nepilnīgi atainota situācija saistībā par trīs stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” LOR ārstu iesniegtajiem atlūgumiem un to iesniegšanas patiesajiem iemesliem. Pēc sižeta noskatīšanās rodas priekšstats, ka runa ir vien par pāris simtiem eiro algas pielikumu un ilgstošu atpalicību apgādē ar jaunākajām medicīnas tehnoloģijām un instrumentiem. Tas neatbilst patiesībai!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Latvija nekad nebūs bagāta, ja...

Pie mums šovakar ir divas spāņu ģimenes ar bērniem. Parasts vakars ar bērnu spēlēm, ēst gatavošanu un sarunām. Mums viss sanāks,...

Foto

Ausīs arī mūsu saule

Motoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem,...

Foto

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

Valdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un...

Foto

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes...

Foto

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

Armands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena -...

Foto

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

Laika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos...

Foto

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa...

Foto

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

Labrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā,...

Foto

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

Neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir...

Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....