Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Manas pārdomas, aprēķini un fakti par to, kurš un cik daudz guva augļus no saules paneļu mikroģeneratoru darbības, 2022. gada saules paneļu ražošanas sezonas un kuram būtu jāsedz izdevumi, kas radušies Latvenergo koncernam, tajā skaitā Sadales tīklam kā Latvenergo meitas uzņēmumam, kurš šobrīd ir iesniedzis SPRK tarifu palielinājuma projektu, lai it kā segtu Sadales tīklam radušos papildu izdevumus elektroenerģijas "cenas" un sadales/pārvades izmaksu pieauguma rezultātā.

Aprēķins un fakti neattiecas uz visiem Latvijas elektroenerģijas pieslēgumiem, bet varētu būt attiecināmi tieši uz šobrīd aptuveni 10 000 aktīvajiem elektroenerģijas pieslēgumu lietotājiem, kas vienlaicīgi ir gan patērētāji, gan ražotāji. Īsāk sakot - mikroģeneratoriem. Un tagad - apgrieztā secībā.

Fakti:

1) Es esmu par saviem un aizņemtiem līdzekļiem "bezprocentu nomaksā uz 60 mēnešiem" un bez valsts atbalsta 100% uz sava riska un kredītspējas uzstādījis savā saimniecībā 8,5 kW invertora jaudas un 11,7 kW paneļu jaudas mikroģeneratoru, kurš oficiāli pieslēgts un nodots ekspluatācijā paralēlai darbībai ar Sadales tīkla infrastruktūru ar 16A ievadaizsardzības automātu mikroģeneratoram mājas iekšējā sadalē un 25A ievadaizsardzības automātu Sadales tīkla ienākošajā sadalē.

2) Esmu izvēlējies viena no lielākajiem elektroenerģijas piegādātājiem biržas cenai piesaistīto tarifu plānu un Sadales tīkla tarifu plānu S3 ar atšķirīgu sadales cenu darba dienas un darba dienu nakti+brīvdienas tam gadījumam, ja, esot neto uzskaites sistēmas (ar kWh uzskaiti un vēlāku atdošanu) dalībniekam, man ziemas mēnešos/pavasarī nepietiktu siltuma sūkņa darbināšanai nepieciešamās jaudas.

3) 2022.gada saules paneļu ražošanas periodā (marts-septembris) Sadales tīkla infrastruktūrā kopsummā esmu iepludinājis aptuveni 4414 kWh neto pārpalikumu (iepludinātais-no tīkla paņemtais). Sadalījums pa mēnešiem:

Marts 252 kWh

Aprīlis 506 kWh

Maijs 753 kWh

Jūnijs 922 kWh

Jūlijs 921 kWh

Augusts 769 kWh

Septembris 291 kWh

4) Pēc viena no lielākajiem elektroenerģijas tirgotāju aplikācijas datiem 2022.gada Nord Pool biržas "vidējas" mēneša elektroenerģijas cenas bija (bez PVN):

Marts 0,1663 EUR/ kWh

Aprīlis 0,1093 EUR/ kWh

Maijs 0,1641 EUR/ kWh

Jūnijs 0,2183 EUR/ kWh

Jūlijs 0,3047 EUR/ kWh

Augusts 0,4677 EUR/ kWh

Septembris 0,3511 EUR/ kWh

5) Cik daudz tika gūti augli naudiskā izteiksmē? Sareizinām kWh skaitu ar vidējo biržas cenu. Matemātiskas precizitātes labad gan būtu jāņem ikstundu biržas cena, kas saules enerģijas ražošanas brīdī (pa dienu un vēl maksimumstundas) nereti pat reizēm pārsniedz statistiski un algoritmiski manipulējamas biržas diennakts vidējās vērtības. Tā kā man līdz potenciālas tiesvedības uzsākšanai nav ne laika, ne vēlēšanās tik skrupulozu darbu veikt, tad ieskatam un principa izprašanai paliksim pie vidējām vērtībām, lai būtu uzskatāms piemērs un nebūtu tukšu salmu kulšana.

Tātad gūtie augļi EUR izteiksmē:

Marts 41,91 EUR

Aprīlis 55,31 EUR

Maijs 123,57 EUR

Jūnijs 201, 27 EUR

Jūlijs 280,63 EUR

Augusts 359,66 EUR

Septembris 102,17 EUR

Jeb kopsummā marta-septembra periodā aptuveni 1164,52 EUR +PVN 21% (244,55 EUR) = 1409,07 EUR.

6) Tagad nonākam pie pašas interesantākās sadaļas. Kurš guva labumu no augļu izlietošanas?

1) garantēti Sadales tīkls par marta mēneša pārpalikumu EUR 41,91, jo to atlikumu mēneša beigās vienkārši norakstīja bez atlīdzības jeb, tautas valodā runājot, nozaga, nekautrēšos saukt lietas īstajos vārdos. Taisnības un precizitātes labad gan ir jāatzīmē, ka likumdevējs šo ir izmainījis un no nākošā gada norakstīšana notiks februāra pēdējā dienā un neto sistēmas dalībniekiem būs lielāka iespēja uzkrāt virtuālas kWh nākošās apkures sezonas patēriņam, jo nereti marta mēnesī saules intensitāte ir jau tāda, ka pārsniedz mikroģeneratoru pašpatēriņa vajadzības.

2) Garantēti Sadales tīkls par aprīļa-septembra periodu 100% apmērā, jo par šādu pašu kWh daudzumu un par publiski izskanējušas informācijas "par biržas cenu" nebija jāiepērk elektroenerģija tehnoloģisko zudumu kompensēšanai. Jeb 1164,52 - 41,91 = 1122,61 EUR.

3) Papildus tam - garantēti Sadales tīkls par aprīļa-septembra periodu 4% (pēc publiski izskanējušas informācijas par tehnoloģisko zudumu apmēru sadales tīklos), jo konkrētajā līnijā, kur pieslēgts konkrētais mikroģenerators un citi patērētāji, kas nav mikroģeneratori, transformatoram par tīklā nodoto kWh skaitu bija mazāk jātransformē elektroenerģijā no Augstsprieguma tīkla, jo tā momentā tika absorbēta jeb iztērēta visos transformatoram pieslēgtajos patērētāju pieslēgumos. Tātad EUR 1122,61 x 0,04=44,90 EUR.

4) Papildus tam - garantēti Augstsprieguma tīkls par aprīļa-septembra periodu arī aptuveni 4% (pēc publiski izskanējušas informācijas par aptuveni līdzvērtīgu tehnoloģisko zudumu apmēru ārā pārvades tīklos) tehnoloģisko zudumu ietaupījuma veidā, jo nebija tik daudz elektroenerģijas jāpārvada līdz Sadales tīkla transformatoram, jo līnija jau saņēma elektroenerģiju no līnijai pieslēgta mikroģeneratora.

5) Variācija un pieņēmums. Sadales tīkls guva augļus 4% apmērā no tīklam nodoto mikroģeneratora kWh skaita tehnoloģisko zudumu neesamības izskatā. Tātad EUR 1122,61*0,04=44,90 EUR.

UN

6) Variācija un pieņēmums. Visi elektroenerģijas tirgotāji, kuru apkalpotie un vienai līnijai pieslēgtie patērētāji, kuri atrodas viena līnijā ar mikroģeneratoru līdz transformatoram, jo elektrība vienmēr ceļo pa mazākas pretestības ceļu un sprieguma krituma virziena, to nav iespējams uzkrāt un pārvadīt tālāk par transformatoru, jo, ja minētajā līnijā nav atbilstoša daudzuma un jaudas patērētāji (kas nav mikroģeneratori), tīklā palielinās frekvence, kas ir kā universāla valoda un komanda mikroģeneratoram samazināt jaudu un/vai izslēgties. Līnijā no mikroģeneratora puses nav iespējams iepludināt lielāku kWh skaitu, nekā ir konkrētais tā brīža pieprasījums no līnijai pieslēgtajiem patērētajiem. Vismaz pagaidām, kamēr nav pārbūvēta tīkla infrastruktūra, kas ļautu pārpalikuma strāvu eksportēt tālāk. Tātad visi elektroenerģijas tirgotāji kopā: EUR 1122,61 x 0,96=1077,71 un valsts budžets EUR 1077,71 x 0,21% = 226,32 EUR. Visbiežāk gan tīras sagadīšanās pēc tas ir viens no lielākajiem un koncernā ietilpstošajiem elektroenerģijas tirgotājiem.

7) tam papildus gan Sadales tīkls, gan koncernā ietilpstošais elektroenerģijas tirgotājs guva papildu "atlikta maksājuma" naudas plūsmas naudas laika vērtību, jo par tīkla iepludināto kWh skaitu izrakstīja klientiem rēķinus un saņēma bezmaksas naudas plūsmu jau nākošajā mēnesī, bet neto uzskaites sistēmā kWh būs jāpiegādā ar 3-6 mēnešu nobīdi laikā. Diskontēta naudas plūsma. Ja nav atrunāts citādi, tad Civillikumā šis gadījums ir atrunāts un skan aptuveni tā "6 no 100 gadā" jeb 6% APY (annual percentage yield) finansistu terminiem. Katrs var izrēķināt NPV (net present value) pats tabulu procesorā, tur nav daudz, bet fakts paliek fakts.

Tam papildus Latvenergo koncerns gūst papildu ienākumus periodā aprīlis-septembris no elektroenerģijas cenas starpības starp to bridi, kad mikroģenerators nodeva kWh tīklā (augstākā cena) un to brīdi, kad neto sistēmas ietvaros pieslēgtais mikroģenerators patēriņā ņem atpakaļ nodotās kWh (šogad zemākā cena). Te gan patiesības labad būtu jāatzīmē, ka šim faktam ir zināmā mērā spekulatīvs (gambling) raksturs, jo situācija var būt arī pretēja, kad vasarā elektroenerģija ir lēta, bet ziemas mēnešos - dārga.

Protams, acīgākajiem un vērīgākajiem šo pārdomu lasītājiem nebūs paskrējis garām fakts, ka nav punkta ar labumu jeb naudiskas aplēses kalkulāciju tam kWh skaitam un vērtībām, ko gūst pats mikroģeneratora īpašnieks, saņemot atpakaļ neto norēķinu sistēmā iepludinātās kWh, kuras no labuma neapšaubāmi jāmīnuso. Bet vel nav pienācis laiks, to precīzu vērtību ierakstīšanai kalkulācijā sakarā ar skaidrojumu iepriekšējā rindkopā nav iespējams noteikt, bet jau šobrīd starpība pastāv.

Tad sakarā ar izskanējušo informāciju par Sadales tīkla iesniegto tarifu projektu SPRK, kurā mikroģeneratoriem paredzēts tāds pats ampērmaksas jeb pieslēguma jaudas tarifa pieaugums kā visiem pārējiem elektroenerģijas pieslēgumu īpašniekiem, kuri nav investējuši savus līdzekļus Valsts kopējās energoneatkarības veicināšanā, tīras sagadīšanās pēc atsaucu atmiņā Civillikuma 869. un 855. pantus.

855. Auglis šā vārda plašākā nozīmē ir katrs labums, ko var iegūt, galveno lietu lietojot.

Auglis šaurākā nozīmē ir viss tas, ko no lietas dabū vai nu kā tās dabiskos ražojumus, vai kā ienākumus, ko tā nes sakarā ar sevišķām tiesiskām attiecībām; pirmā gadījumā augļus sauc par dabiskiem, otrā - par civīliem. Pie pēdējiem skaitāmi nomas un īres maksas un kapitāla procenti.

869. Izdevumus, ko taisījusi trešā persona ne pašai lietai, bet lietas augļiem un to ražošanai, ievākšanai un glabāšanai, nes vai atlīdzina tas, kas šos augļus saņēmis, un tādā mērā, kādā tie viņam devuši labumu.

Nu un tagad manas pārdomas.

1) Abstrahējoties no detalizētiem sīkumiem un aprēķinu metodikas nepareizības un/vai precizitātes, no minētajiem faktiem un prezumpcijām, var secināt, ka koncerns (protams, kopā arī ar citiem elektroenerģijas tirgotājiem citu pieslēgumu gadījumā) mikroģenerācijas periodā marts-septembris ir guvis labumu jeb augļus no mikroģeneratora darbības augļiem ne mazāk kā EUR 1244,52 jeb 1244,52/8,5=146,47 EUR uz 1 uzstādīta saules mikroģeneratora 1 kw 7 mēnešu periodā jeb 177 EUR mēnesī ražošanas perioda (8,5 kw sistēmai) jeb aptuveni 103 EUR visa gada garumā mēnesī. Un papildus šim vēl ir vēlēšanās un aprēķini piemērot ievadaizsardzības automāta jaudas paaugstināto tarifu?

2) Izmaksas un ienākumus starp koncerna ietilpstošiem uzņēmumiem nevar skatīt atrauti no šo uzņēmumu grūtās pelņas vai ciestiem zaudējumiem (izmaksām). Pretējā gadījumā sanāk tā, ka mātesuzņēmumam ir superpeļņa, jo ir ienākumi, bet meitasuzņēmumiem ir mākslīgi radīti zaudējumi (izmaksas), kas savā ziņā piedalās mātes uzņēmuma superpeļņas radīšanā. To paredz SGS jeb starptautiska grāmatvedības standarta dažādas to daļās aprakstītie principi. Vēl jo vairāk, meitasuzņēmumu izmaksu palielinājumu nebūtu korekti attiecināt uz patērētājiem, neņemot vērā koncernā ietilpstošo uzņēmumu kopējo bilanci un kopējo pelņas/zaudējumu apmēru.

3) ja SPRK pieņems plānoto tarifu projektu, neizvērtējot patiesās tarifu plāna iesniedzēja izmaksas un ienākumus, ka arī attiecibas ar mātesuzņēmumu attiecībā uz ienākumu/izmaksu atzīšanu, ne mazāk kā 10 000 mikroģeneratoru īpašnieku (patērētāji) savu aizskarto interešu aizstāvībai pastāv potenciāls uzsākt kolektīvo tiesvedības procesu - "class action lawsuit" 1*. Pret Latvijas valsti kā koncerna un tajā ietilpstošo meitsabiedrību kapitāldaļu turētāju.

1* A class action, also known as a class-action lawsuit, class suit, or representative action, is a type of lawsuit where one of the parties is a group of people who are represented collectively by a member or members of that group. The class action originated in the United States and is still predominantly a US phenomenon, but Canada, as well as several European countries with civil law, have made changes in recent years to allow consumer organizations to bring claims on behalf of consumers.

Attēlā - AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, kurš jau vairākas dienas mēģina izvairīties no atbilžu sniegšanas uz nepatīkamiem jautājumiem par izšķērdību koncernā.

Novērtē šo rakstu:

252
12

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

21

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

FotoPar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā – tās vadītājs Jānis Siksnis) ieceri noturēt sabiedriskajā televīzijā Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

FotoŅemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes preambula nosaka, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem;
Lasīt visu...

21

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

FotoBloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu un bloķētas veikalu ķēdes Spānijā, un visbeidzot – teju 2000 traktoru Latvijas reģionos. Lauksaimnieku protesti Eiropā tika izvērsti iepriekš nepieredzētos apmēros, turklāt, ar katru nākošo protestu tie kļuva aizvien daudzskaitlīgāki un radikālāki. Un tomēr, šīs akcijas, kurām likumsakarīgi bija jānonāk kādā kulminācijas fāzē, pēkšņi gluži vienkārši pazuda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...