Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Biedri Staļin, laiks tikt galā ar tautas ienaidniekiem!

Šis Solovjovs brunčos ir Latvijas radio galvenā redaktore, kas aicina beidzot tikt galā ar “ķengu portāliem”, kuri, lūk, atļaujoties diskreditēt augstākās amatpersonas, izmeklētājus un prokurorus.

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esmu guvusi apliecinājumu tam, ka Latvijas ideālistu un taisnības cīnītāju radīto partiju “Likums un Kārtība” ar vēlāko nosaukumu “Katram un Katrai” šobrīd mēģina piesavināties sveši spēki. Tikai tā var izskaidrot valdes locekļu “viltīgo gājienu”, mēģinot reģistrēt Uzņēmumu reģistrā tādus statūtu grozījumus, par kuriem pat netika piedāvāts balsot  pārstāvju sapulcē 2023.gada 26.martā. 

Partijas valde vēlējās noteikt, ka turpmāk tā varēs pati lemt par partijas dalību partiju apvienībās. Partijas pārstāvju sapulcē biedriem tika paziņots tikai par to, ka statūtu grozījumi ir vajadzīgi partijas nosaukuma maiņai, nekādi citi grozījumi biedriem netika pieteikti. Tas nozīmē, ka Agrim Freifaltam, Raimondam Lazdiņam, Solvitai Zvidriņai, Katrīnai Killai un citiem valdes locekļiem bija vēlme noslēpt no publicitātes savu nodomu pa kluso pievienot mūsu partiju kādam citam politiskam spēkam – loģiski, ka, apvienojot partijas un radot kopīgu partijas apvienības valdi ar, piemēram, Aināru Šleseru, mūsu politiskais spēks kļūtu par viņa partijas piedēkli, turklāt ar valsts finansējumu. Par laimi šādi statūtu grozījumi nav atļauti ar likumu – uz to ir norādījis Uzņēmumu reģistrs, atsakoties reģistrēt valdes locekļu sagatavotos dokumentus.

Otrs Uzņēmumu reģistra konstatētais pārkāpums arī ir ievērības cienīgs: neskatoties uz to, ka pārstāvji kongresā nobalsoja par 9 valdes locekļiem, kuru sastāvā biju arī es – Karina Sprūde, mani partijas kolēģi no valdes reģistram iesniedza informāciju tikai par 8 valdes locekļiem un mana apliecinājuma, kuru es parakstīju, starp dokumentiem nav. Tas nozīmē, ka valde ir mēģinājusi iesniegt Uzņēmumu reģistram pārstāvju sapulces protokola viltojumu, sniedzot nepatiesas ziņas valsts iestādei.

Mūsu partija tika dibināta aizliegumu un komandantstundu laikā – kad partijas dibinātāji mēroja kilometrus, lai tiktu līdz notāram, starp viņiem nebija ne Raimonda Lazdiņa, ne Solvitas Zvidriņas, nedz saimnieku oligarhu. Ieraugot to, ka mūsu degsme, mūsu idejas un ideāli tomēr ir izauguši par lielu spēku, viņi sāka iznīcināt to no iekšienes, pazemojot biedrus un bez paskaidrojumiem slēdzot ārā no partijas tās dibinātājus. Partijas jaunais darbības virziens esot – kļūt par “Trojas” zirgu valdības iekšpusē. Kā gan tas būtu iespējams? Tikai un vienīgi, kļūstot par donoru kādai no Saeimā ievēlētajām partijām, kura veido vai vēl tikai veidos valdību.

Ikdienā nodarbojoties ar intrigām, ar draudiem, ar šantāžu, viņi sāka pamazām okupēt mūsu partiju un nu jau jūtas tajā kā saimnieki. Viņiem vairs nav vajadzīgi partijas dibinātāji, viņiem ir vajadzīga mūsu izveidotā un izauklētā partija kā juridiska vienība, kuru var izmantot, pārdot, pievienot un visādi citādi izrīkoties pēc patikas. Neskatoties uz to, ka no manis kā no valdes locekles tiek slēpti partijas noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, manā rīcībā tomēr ir nonākusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem valsts finansējuma izlietošanas kārtībā, un šodien esmu vērsusies KNAB ar lūgumu pārbaudīt informāciju un novērst nodokļu maksātāju līdzekļu ekonomiski nepamatotu izsaimniekošanu. Ja apstiprināsies informācija par to, ka no partijas kases tiek “izcelta” nauda, partija zaudēs valsts finansējumu līdzīgi, kā tas notika ar Artusa Kaimiņa “shēmām”, – un tas būs tikai pareizi un taisnīgi! No šiem piemēriem var redzēt – valsts finansējums vēl vairāk degradē negodīgus cilvēkus.

Es aicinu partijas biedrus, partijas dibinātājus nepadoties un nebaidīties, bet sākt cīnīties par savu partiju! Es vācu biedru parakstus ārkārtas kongresam, kurā mēs sauksim pie atbildības tos, kas nelietīgi izmanto cilvēku cerības uz labāku Latviju.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703

e-pasts: [email protected], www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā 14.04.2023.  Nr. 10-10/31058

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI",

vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013,

Bruņinieku iela 12 - 28, Rīga, LV-1001

Par izmaiņu ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, konstatēja un secināja:

1. 05.04.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013 (turpmāk – Partija), pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

2. Partijas dokumentos tika konstatēti trūkumi, kas novēršami šajā lēmumā norādītajā termiņā:

2.1. Pieteikumam par izmaiņu reģistrēšanu (P3 veidlapa, turpmāk – Pieteikums) pievienots Partijas 26.03.2023. Kopsapulces/pārstāvju sapulces protokols (turpmāk – Protokols), kurā norādīts uz Kopsapulces darba kārtību, Kopsapulces sasaukšanas kārtību, Kopsapulces kvorumu, Kopsapulces lēmumiem un balsojumiem Kopsapulcē.

Atbilstoši Partijas statūtu 6.2 punktam, Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, savukārt statūtu 6.3.punktā noteikts, ka Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

Tādējādi kopsapulces kompetencē esošo jautājumu izlemšanai valde tiesīga sasaukt gan biedru Kopsapulci, gan Pārstāvju sapulci. Ne Politisko partiju likums, ne Partijas statūti neparedz institūciju – Kopsapulci/pārstāvju sapulci. Ja biedru sapulce tiek organizēta Kopsapulces formā, tad tās kvorumu nosaka, ņemot vērā kopējā biedru skaita, savukārt, ja sapulce tiek organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad kvorumu nosaka pēc to pārstāvju skaita, līdz ar to Protokolā skaidri un nepārprotami nosakāms, kādā formā sapulcē tiek organizēta. Ja tā ir organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad piesakot izmaiņas statūtos un valdes sastāvā, Pieteikumam pievienojams Partijas Pārstāvju sapulces protokols vai tā izraksts un tajā jāatspoguļo Pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtība, tās darba kārtība, kvorums, Pārstāvju sapulces lēmumi un pārstāvju balsojums

Pretēji augstāk norādītajam, attiecībā uz pārstāvju sapulci Protokolā lietots  jēdziens Kopsapulce, līdz ar to minētais dokuments satur pretrunīgu informāciju par institūciju, kuras sapulce ir notikusi 26.03.2023.

2.2. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Šā likuma 37.panta 4.1 daļā noteikts ziņu apjoms, kas norādāms biedru sapulces protokolā. Saskaņā ar tās 2. un 4.punktu protokolā cita starp norāda institūciju (personu), kas sasauca sapulci, laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

Partijas Protokolā nav norādīts. Kas ir sasaucis sapulci, kā arī datums, kad biedriem paziņots par sapulci un paziņošanas veids. Protokolā ir tikai norāde uz statūtos noteikto kārtību, taču nenorādot konkrēti veidu, kā tika biedriem paziņots par konkrēto - 26.03.2023. biedru sapulci.

Tāpat Protokolā nav norādīts balsojums par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Minētā norādīšanu biedru sapulces protokolā nosaka   Biedrību un nodibinājumu likumu. 37.panta 4.1 daļas 9.punkts.

2.3.Saskaņā ar Protokola 7.punktu sapulce ir nobalsojusi par jaunas valdes 9 locekļu sastāvā ievēlēšanu, taču ierakstīšanai politisko partiju reģistrā pieteikti tikai 8 valdes locekļi, līdz ar to Partija nav ievērojusi Politisko partiju likuma 19.panta 2.1 daļu, atbilstoši kurai valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli.

Partija ierakstīšanai politisko partiju reģistrā nav pieteikusi 26.03.2023. sapulcē valdē ievēlēto valdes locekli  K.Sprūdi, tāpat Pieteikumam nav pievienots biedru sapulces lēmums par minētās personas atsaukšanu no valdes locekļa amata vai personas paziņojumu par amata atstāšanu, kas būtu par pamatu nepieteikt minēto personu ierakstīšanai politisko partiju reģistrā. 

2.4. Partijas statūtu jaunās redakcijas 6.17.13. punkts, kas paredz, ka valdes kompetencē ir lemšana par partijas dalību partiju apvienībās, ir pretrunā ar Politisko partiju likuma 33.panta trešās daļas 5.puktu, saskaņā ar kuru  lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā ir biedru sapulces kompetencē. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšana par dalību partiju apvienībās attiecināma arī uz partiju apvienības dibināšanu, šāda lēmuma pieņemšanas var būt tikai biedru sapulces kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu, 2.14 pantu, 18.1 panta ceturto daļu un 18.5 pantu un Politisko partiju likuma 20. panta trešo daļu,

nolēma:

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu par politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013, izmaiņām politisko partiju reģistrā.

2) Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 13.07.2023. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre L.Strode

Novērtē šo rakstu:

38
20

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

15

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

FotoEs zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī jūs, vecās bekas no Latvijas Radio redakcionālās padomes, cik smagu profesiju, cik grūtu darbu esam izvēlējušies. Otru senāko amatu pasaulē.
Lasīt visu...

21

No strupceļa uz atdzimšanu

FotoDraugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka ir sasniegts zemākais punkts valsts politikā. Tas, kā darbojas valdošie politiskie spēki, ne mazākajā mērā nepietuvojas nacionālisma pamatprincipiem. Liberālajā valsts politikā nevalda latvisks gars – šķiet, ka tajā gara nav vispār. Vien dreifējošs kuģis, ko saēd sarkanie sociālistu ķirmji un ko draud nogremdēt Austrumu skarbie vēji. Un tomēr – mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā!
Lasīt visu...

21

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

FotoPēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju pieaugumu, salīdzinot ar 1995. gadu. Pasaules Bankas dati). Tas ir iespaidīgs labklājības pieaugums. Taču šo sasniegumu aizēno mūsu ilgstoša atpalicība no kaimiņiem, neskatoties uz diezgan līdzīgām starta pozīcijām. Problēma nav tikai zemajos ienākumos. Kā to trāpīgi ievērojis ASV vēstnieks Latvijā, šodienas ģeopolitiskajā situācijā būtiska atpalicība no kaimiņiem arī ir nopietns drošības risks.
Lasīt visu...

12

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

FotoPirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību izrādījās negaidīti auglīga. Tiesa, nedaudz īpatnējā veidā. Tā ārkārtīgi tieši un nesaudzīgi atsedza tās problēmas sabiedriskajos medijos, kuras līdz šim bija sekmīgi apslēptas.
Lasīt visu...

21

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

Foto“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem asu kritiku, ka nevar brīvi turpināt, krievināt Latvijas mediju vidi. Šo pozīciju atbalstījusi arī Latvijas televīzija un virkne “pilnīgi neatkarīgo un analītisko” žurnālistu.
Lasīt visu...

12

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

FotoPirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs varas atzari: likumdevējs, izpildvara un tiesu vara. Tā kā mūsu Satversme neskata medijus kā ceturto varu, tad žurnālistiem un mediju redaktoriem nevajadzētu izturēties tā, it kā viņi oficiāli valdītu, vēl vairāk – ka neviens nedrīkstētu viņus kritizēt par sliktu darbu, piemēram, par pārāk vienpusēju un tendenciozu nostāju notikumu, procesu un personu atainojumā.
Lasīt visu...

18

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

FotoPēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina par apdraudējumu fundamentālām demokrātijas vērtībām – vārda brīvībai un mediju neatkarībai. Mēs vēlamies tam pievērst sabiedrības uzmanību un aicināt to nepieļaut.
Lasīt visu...

21

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

FotoJāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar Putinu par iespēju pielietot kodolieročus mainīja manu viedokli par Makrona kungu. Šis Francijas prezidenta paziņojums ir būtisks pagrieziens (ja tas būs noturīgs) Eiropas un kopumā Rietumu līdzšinējā politikā, kas pārsvarā ir bijusi mērķēta uz izvairīšanos no tiešas konfrontācijas ar Krieviju.
Lasīt visu...

12

Labā un ļaunā saknes

FotoĀdolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi dvēselē viņi ir tādi paši kā es.” Pa lielam tāda ir arī atbilde uz jautājumiem, kur ir meklējamas gan labā, gan ļaunā saknes - tās faktiski ir cilvēkos pašos, jo viņu izvēles rada politiskas sekas un nākotni.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...

Foto

Latvijas Pastu ved uz maksātnespēju

Latvijas Pasta pašreizējā valde (Beate Krauze-Čebotare, Andris Puriņš, Jānis Kūliņš un Pēteris Lauriņš) mērķtiecīgi gremdē Latvijas Pastu....

Foto

Donalds Tramps, Ādolfs Hitlers un dzīve uz muļķu kuģa

2016. gadā, pēc referenduma par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un Donalda Trampa uzvaras ASV prezidenta velēšanās...

Foto

Cik nopietnas ir Latvijas spējas pretoties Krievijas agresijai?

Nesenais Nacionālo bruņoto spēku (NBS) paziņojums, ka “Latvijā drošības situācija ir tikpat stabila un līdzvērtīga tai, kāda ir...

Foto

Vai sabiedrība pieprasīja “cūkskandālu” un Gunāra Astras izsmiešanu?

Kļūdījos, domādama, ka Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (SEPLP) ir jelkādas iespējas teikt savu “biezo vārdu”, vērtējot sabiedrisko...

Foto

Pēc kulturālas spermas nolaišanas uz krūtīm* progresīvā kultūras ministre ir atradusi jaunu kultūras aktualitāti – iesaistīšanos kultūrā balstītas klimata rīcības draugu grupā

Valdība 19. marta sēdē...

Foto

Aivars Lembergs nekādus Kremļa naratīvus nav izplatījis, toties LSM darbojas Kremļa interesēs

Šī gada 19. martā portāla lsm.lv publikācijā "Lembergs vaino Latvijas valdību "Krievijas provocēšanā"; viņa...

Foto

Uzmācīgie IRši

Pagājušas vien dažas dienas, kopš rakstīju par dažādiem “ķīmiskajiem elementiem”, kas pavada „Jauno vienotību”, un kā vecajā latviešu parunā: “Kā velnu piemin, velns klāt!”...

Foto

Tas, ka cilvēks par nopelnīto naudu var atļauties nogalināt sava prieka pēc, ir tikai apsveicami!

Pazīstu Jāzepu Šnepstu (attēlā) personīgi. Jā, viņš ir kaislīgs mednieks. Dara...

Foto

Vai esi gatavs pievienoties MeriDemokrātiem?

Ļoti skumji, nē - sāpīgi redzēt, kā pasaule jūk prātā. Burtiski! Romas pāvests sludina politisku vājprātu, psihopātu kliķe okupējusi Kremli Krievijā,...

Foto

Krūšturis, spiegi un ietekmes aģenti

Kārtīgam padomju produktam ir pazīstamas anekdotes par padomju spiegu Štirlicu, kuru, pastaigājoties pa bulvāri Unter Den Linden zem Berlīnes liepām, nodod pie krūts...

Foto

Sistēmiskā "pareizuma" vieta atbrīvojas

Pēdējo mēnešu mediju refleksijas uz notikumiem politikā veido dīvainu dežavū sajūtu. Lai kā negribētos būt klišejiski banālam, jāteic, ka vēsturei ir cikliskuma...

Foto

Partnerības regulējums stāsies spēkā, tad arī korupcija noteikti mazināsies

Šodien Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā uzklausījām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Sabiedrības par atklātību...

Foto

Man izteiktās apsūdzības piesegšanā ir meli

Patiesi sāpīgi bija lasīt, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) padome izsaka man neuzticību un prasa atkāpšanos. Īpaši sāpīgi –...

Foto

Tā nauda pati iekrita aploksnēs, un tā nebija mūsu nauda, un par aploksnēm mēs neko nezinām, un mūsu darbinieki bija priecīgi saņemt tik mazas algas, kā oficiāli deklarēts!

Reaģējot uz partijas Vienotība biroja bijušā darbinieka Normunda Orleāna pārmetumiem partijai, kas publicēti Latvijas medijos, Vienotība uzsver – partijā nekad nav maksātas aplokšņu algas, un tā stingri iestājas pret...

Foto

Aicinu Saeimas deputātu Smiltēnu pārcelties dzīvot uz Latgali

„Apvienotā saraksta” mēģinājums "uzkačāt" savu reitingu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām izskatās vienkārši nožēlojami. Neiedziļinoties nedz manu vārdu būtībā,...

Foto

Krievijas apdraudējuma veidi Latvijai 2024. gadā

Pēdējā laikā saasinājusies diskusija par to, kādi militāri riski pastāv vai nepastāv Latvijai. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir izplatījuši paziņojumu,...

Foto

„Sabiedriskā” medija paustais, ka akadēmijas vadība par kādiem pasniedzējiem ir saņēmusi sūdzības gadiem ilgi, neatbilst patiesībai

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) ar vislielāko nopietnību attiecas...

Foto

Vai Sanitas Uplejas-Jegermanes atkāpšanās izraisīs būtiskas pārmaiņas sabiedrisko mediju politikā?

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekles Sanitas Uplejas-Jegermanes atkāpšanās norādīja uz divām lietām. Pirmā –...

Foto

„Rail Baltica” projekta problēmu risinājums labākajās ierēdņu tradīcijās

Rail Baltica projekta problēmu risinājums labākajās ierēdņu tradīcijās. Vispirms izveidojam tematisko komisiju, kur gudri parunāt un pašausmināties....

Foto

Es atkāpjos principu dēļ

Šodien, 2024. gada 5. martā esmu iesniegusi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (SEPLP) paziņojumu par amata atstāšanu pēc pašas vēlēšanās. Saskaņā ar...

Foto

Nacionālā apvienība rosina attaisnoto izdevumu slieksni palielināt līdz 1000 eiro

Nacionālā apvienība (NA) rosina palielināt gada ienākumu deklarācijā iekļaujamo attaisnoto izdevumu limitu no esošajiem 600 eiro...

Foto

Mūsu modeļa krīze

20.gadsimtā pasaule pārdzīvoja vairākas modeļu krīzes – 1917.gada revolūcija bija konservatīvisma krīze (turklāt ne tikai Krievijā), Lielā depresija bija liberālisma krīze, Aukstā kara beigas...

Foto

Pret cilvēku apkrāpšanu – moralizēšana, bet pret politiķu atdarināšanu – kriminālsods

Uzmanību piesaistīja divi ziņu virsraksti. Abi saistīti ar krāpniecību. Taču ar to atšķirību, ka vienā...

Foto

Sakāve un “viens idiots” – ielas nepārdēvēs

Latvijas Universitātes padomes loceklis Mārcis Auziņš ar Mediju atbalsta fonda finansējumu Kas jauns[i] vietnē publicējis viedokli par krievu imperiālistu Andreja Saharova,...

Foto

Nedrīkst Ropažu pašvaldības finanšu problēmas risināt uz darbinieku rēķina

Jau kādu laiku cirkulē baumas, ka tiek organizēta Ropažu novada domes esošās varas nomaiņa. Šīs runas sākās...

Foto

Vai līdz rudenim gaidāms pamiers?

Drīzumā varēs noskaidrot, cik lielā mērā ir patiesas sazvērestību teorijas attiecībā uz Zeļenska un Baidena nerakstītajām sadarbībām. Šo teoriju ticamība izgaismosies tad,...

Foto

Kā saimnieks pavēlēs, tā runāsim! Galvenais - nedomāt!

Portālā Pietiek.com kādu laiku atpakaļ atļāvos publicēt pārdomas par ASV, Izraēlu. Biju pārsteigts, cik daudzi cilvēki lasa šo...