Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Likums un mīlestība

Leonards Inkins
07.02.2021.
Komentāri (18)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Un, lūk, tur atnāca cilvēks, vārdā Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks; un tas, nokritis pie Jēzus kājām, lūdza Viņu ienākt tā namā, jo viņam bija vienīgā meitiņa ap divpadsmit gadu un viņa bija pie miršanas. Un notika, ka, Viņam ejot, ļaudis drūzmējās ap Viņu. Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa. 

Jairs bija cilvēku cienīts, šodien teiktu – vietējā autoritāte, viņš bija sinagogas priekšnieks. Ne katrs varēja kļūt par sinagogas priekšnieku. Un tomēr viņš atmeta lepnību un, nedomājot – ko par to teiks citi, pazemīgi noliecās pie Jēzus kājām. Kāpēc viņš tā rīkojās? Kas viņam lika to darīt? Cerība un mīlestība. Cerība un mīlestība ir ietekmīgāka un stiprāka par rakstītiem un nerakstītiem likumiem.

Kas viņam bija Jēzus? Viens no daudziem ceļojošajiem sludinātājiem, kādu tad bija daudz, un arī šodien to netrūkst. Mainījies ir sludināmā, aicināmā un apgalvojamā temats, bet sludinātāju nav kļuvis mazāk arī šodien.

Vairumā gadījumu tie ir tādi, kurus dēvē par jocīgajiem vai ne visai normāliem, tie, kuri klaiņo pa pasauli, kuriem nav sava nama, nav ģimenes un nav konkrētas valsts, kuras patrioti tie būtu. Vēl viņus dēvē par kosmopolītiem vai pasaules pilsoņiem, kuri sludina kādas vispārcilvēciskas vērtības vai patiesību pēdējā instancē.

Daži no šiem sludinātājiem pat izveido savu sektu vai kustību, ne obligāti reliģiskas ievirzes. Kaut vai kā ēšanas un neēšanas, kādu konkrētu virtuves trauku noliegšanas. Viņi parasti ar saviem darbiem neapliecina to, cik tie pareizi un labi, parasti vairums runu un darbību ir saistītas ar citu uzvedību, pārliecību un uzskatiem, kā arī citu rīcību. Viņi meklē skabargas citu acīs, par saviem baļķiem nesatraucoties.

Viņi ārstē, dziedina un citādi palīdz. Palīdz, protams, par samaksu, un gadās, ka par ļoti lielu samaksu. Viņi māca, ka ir jāziedo un jāziedojas, bet paši neziedo un neziedojas.

Taburete

Kur rodas lētticīgie? Tie ir cilvēki, kuru redzesloks ir šaurs, un pasaule, kurā viņi dzīvo, ir maza. Viņi dzīvo savā stūrītī, un tiem liela nozīme ir tam, kur novietota taburete. Par to viņi gatavi dienām domāt, strīdēties un pat kauties. Iziet no mitekļa ārā, palūkoties uz tabureti no attāluma viņi nevēlas un neuzskata par vajadzīgu. Viņi nespēj saskatīt, ka pasaule ir daudz plašāka un tajā notiekošais ir daudz svarīgāks par viņa tabureti.

Šos vieno arī kāda īpašība, viņi nelasa grāmatas, ja arī lasa, tad tikai tās, kuras lasīt viņus piespiež kādas izglītības sistēma, vai kādu krimiķi. Ja gadās izlasīt dziļāka satura grāmatu, tad tur paustais paliek nesaprasts, un līdz secinājumiem viņi nenonāk.

Tā rodas lētticīgie, un tos savos nolūkos izmanto apķērīgākie, viltīgākie un nekaunīgākie, kā arī dažādi sludinātāji.

Atgriežoties pie Jaira, jāsecina, ka viņu noliekties Jēzus priekšā virzīja ne tikai cerība, bet arī patiesa ticība.

Tajā pašā laikā: «Un kāda sieviete, kura divpadsmit gadus cieta no asins tecēšanas un ārstiem bija atdevusi visu savu mantu, bet neviens nespēja to izārstēt,No mugurpuses piegājusi, pieskārās Viņa drēbju šuvei, un tūliņ asins tecēšana apstājās.

Un Jēzus sacīja: Kas man pieskārās? Bet kad visi liedzās, Pēteris un tie, kas ar Viņu bija, sacīja: Mācītāj, ļaudis drūzmējas un Tevi spiež, un Tu saki: kas man pieskārās?

Un Jēzus sacīja: Man kāds pieskārās, jo es jutu, ka spēks iziet no manis.» Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa.

Divpadsmit gados viņa bija izmēģinājusi gandrīz visas tobrīd iespējamās ārstēšanas metodes, bet viss velti. Mēģinot izdziedināties, iztērēja visu savu mantību, bet gaidītā rezultāta nebija.

Sieviete jau sen bija izmisuma pārņemta, un izmisums viņai lika tā rīkoties. Viņai bija radusies pēdējā cerība un ne tikai cerība, bet pat ticība tam, ka, ja viņai izdosies pieskarties Jēzum, tad no tā vien viņa kļūs vesela. Viņa bija dzirdējusi par Jēzus spējām un noticējusi, ka Viņš palīdzēs arī viņai. Izmisuma un ticības virzīta, viņa slepus Viņam pieskārās.

Paļaušanās

Vai Jēzus varēja nezināt, kas viņam pieskārās un kāpēc? Protams, ka nevarēja, bet viņš to teica apzināti, lai tādējādi pārbaudītu sievietes ticību tam, ka pieskaroties viņa izveseļosies, viņas uzticēšanos Viņam.

Viņš viņu par to nenosodīja. «Bet sieviete, redzēdama, ka viņa nav palikusi nemanīta, trīcēdama piegāja un krita pie Viņa kājām, un visas tautas priekšā norādīja, kāda iemesla dēļ Viņam pieskārusies un ka tūdaļ kļuvusi vesela.

Bet viņš tai sacīja: Meit, tava ticība tevi glābusi, ej mierā!» Lūkas evanģēlijs 8. nodaļa.

Viņai šādi rīkoties bija ļoti grūti, un ne tikai tāpēc, ka tajā laikā sievietes bija daudz kautrīgākas, bet arī tāpēc, ka tika uzskatīts, ka, ja kāds slimo, tātad viņš ir nogrēkojies un tāds ir Dieva sods. Bet, ja kādam labi gāja, ja bija turīgs, tad daudzi domāja, ka viņš ir Dievam tīkams un tāpēc Dievs to šādi atalgo. Pēc tā laika dzīvesziņas tam, kuram viņa pieskārās, bija jāveic «attīrīšanās» rituāls. Tad par šādu rīcību varēja sodīt, nomētājot ar akmeņiem, tāpēc viņas uzdrīkstēšanās ir apbrīnas vērta un ne velti Svētajos rakstos pieminēta. To šodien varam definēt kā rīcību, kas neatbilst likumam – Dieva likumam vai pat ir pretlikumīga. Un tomēr Jēzus viņu par to nenosodīja, bet lika viņai, visiem klātesošajiem redzot, apliecināt, ka viņa ir rīkojusies nelikumīgi, paskaidrojot iemeslu, kāpēc tā ir darījusi, proti, kāpēc ir apzināti pārkāpusi likumu.

Jēzus ar šo uzsvēra, ka, ja tas ir patiesi nepieciešams, ne tikai drīkst, bet ir jāpārkāpj likums, pat Dieva likums.

Kopš tiem laikiem nekas nav mainījies. Arī mēs ne tikai drīkstam, bet mums pat ir pienākums pārkāpt likumu, ja to prasa situācijas apstākļi. Kad likumu pieņēma, tad nebija īpašu apstākļu, un likums der vairumā gadījumu, bet izņēmuma gadījumos likums ir jāpārkāpj.

Faktiski visu valstu likumi aizliedz nogalināt, arī Dieva likums saka: «Tev nebūs nokaut», bet, lai aizstāvētu ģimeni, lai aizstāvētu valsti, un citos gadījumos ne tikai drīkst šo likumu neievērot, bet tas ir jādara.

Likums ir svarīgs, bet tā gars un likumdevēja vēlme ir ar likuma palīdzību aizsargāt, un, kad ir izņēmuma apstākļi, tad pats likums spēj nogalināt, tāpēc tādos brīžos likums, kurš nogalina, nav jāievēro.

Minētajai sievietei vienīgais veids, kā izārstēties, bija pārkāpt likumu, pastāvošās tradīcijas, un viņa to darīja. Šī vieta Svētajos rakstos ir vēstījums cilvēcei, ka likums ir tam, lai no tā cilvēkam būtu labāka dzīvošana, bet izņēmuma apstākļos pat vislabākais likums var nogalināt, tāpēc tādās reizēs tas ir jāpārkāpj. Tas attiecas arī uz Dieva likumiem.

Atkāpe

Neliela līdzība ar ne tik traģisku saturu, bet tomēr. Kādam ticīgajam bija ļoti svarīgi apmeklēt dievkalpojumus. Viņš vienmēr ieradās, pat slims būdams, centās nepalaist garām viņam tik nozīmīgos un svarīgos reliģiskos rituālus.

Kādu rītu viņš aizkavējās un tāpēc steidzās uz dievkalpojumu. Steidzoties veltīja ne tos labākos vārdus garāmgājējiem, jo tie apgrūtināja viņa steidzīgo soli uz sabiedriskā transporta pieturu, pieturā pagrūda citus pasažierus, lai iekļūtu transportā, un, kāpjot ārā, pagrūda atkal. Pieskrējis pie baznīcas, vēlreiz pagrūda un nolamāja garāmgājējus, kas viņam neatbrīvoja ceļu, jo viņš taču steidzās pie Dieva un uz dievkalpojumu un visiem ir jāpaiet malā, atbrīvojot viņam ceļu.

Kad aizelsies ieskrēja dievnamā, tur satika kādu kalpotāju, kurš neizpratnē jautāja: kāpēc tā aizelsies – kas tev pakaļ dzinās? Viņš lepni atbildēja, ka ļoti steidzās uz dievkalpojumu. Kalpotājs jautāja: kāpēc tu domā, ka Dievam ir vajadzīga tāda tava steiga un citu grūstīšana? Dievs neapvainosies, ja nokavēsi vai neatnāksi, bet, ja steidzoties kliegsi uz citiem un tos grūstīsi, tad tā tu attālināsies no Dieva un nonāksi velna apskāvienos.

Ja kāds autovadītājs, stāvot krustojumā pie sarkanās gaismas, redzot, ka no aizmugures tam strauji tuvojas cits auto, nepārkāps noteikumus un nenobrauks malā (kaut deg sarkana gaisma), tad būs ievērojis likumu, taču apdraudēs sevi un citus. Bet, ja pabrauks uz priekšu vai nobrauks malā un, tādējādi izvairoties no sadursmes, pārkāps likumu, tad Dievs un likumdevējs viņu par to nesodīs, kaut liks apliecināt, ka tā ir rīkojies, un nāksies paskaidrot, kāpēc.

Likums nevar būt augstāks par veselo saprātu, pat ja tas ir Dieva likums. Dzīvē ir brīži, kad ne vien drīkst, bet ir nepieciešams pārkāpt ne tikai fizikas likumu, ne tikai juridisko, bet pat Dieva likumus. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība un mīlestības likums ir dominējošais un galvenais likums. Ja mīlestība to prasa, ir jāpārkāpj visi pārējie likumi. Mīlestība pret dzimteni, mīlestība pret tautu, mīlestība pret savu ģimeni, mīlestība pret cilvēku. Sv. Augustīns uzsvēra: «Mīli Dievu un tad dari, ko gribi».

Šajā ziņā latviešu valoda ir nabadzīga, jo mums dažādas mīlestības apzīmē ar vienu vārdu, bet grieķiem mīlestību pret Dievu apzīmē ar citu vārdu atšķirībā, piemēram, no vīrieša mīlestības pret sievieti, ko var apzīmēt ar veseliem 6 vārdiem atšķirībā no veida un „smaguma pakāpes” (pie mīlestības pieskaitot arī apsēstību un aprēķina jūtas), un tāpat arī citām mīlestībām ir savs speciāls vārds.

Brīnums

Gan sinagogas priekšnieks, gan sieviete bija dažādi cilvēki, iespējams, ka ar dažādiem uzskatiem, bet viņus vienoja tas, ka abi pazemīgi noliecās Jēzus priekšā, tā apliecinot, ka ir pazemīgi, tic un cer uz Viņu. Tas nebija nedz kāds simbolisks žests, nedz rituāls – tas bija apliecinājums tam, kas notika viņu dvēselēs. Tas bija gan lūgums, gan cerība vienlaicīgi, un Jēzus viņiem neatteica. Un notika brīnums, bet kas ir brīnums? Brīnums ir likuma pārkāpums. Ļoti nopietna un svarīga likuma pārkāpums. Mēs to varētu definēt kā fizikas vai kāda cita likuma pārkāpumu, jo mums nav neviena likuma, kurā būtu paredzēta vai pieļauta miruša cilvēka augšāmcelšanās. Arī medicīnas zinātne nespēs izskaidrot un pamatot, kāpēc sieviete pārstāja asiņot. Arī ķīmijas zināšanas to nespēj izskaidrot. Tas ir cilvēka dzīves un nāves likuma pārkāpums, tā likuma, kas ierobežo cilvēka dzīves ilgumu un citu.

Brīnums ir likuma pārkāpums, jo likumi neparedz brīnumus un visu, kas ir pretrunā ar likumā pausto, pasludina par nelikumīgu un likuma pārkāpumu. Iespējams, arī gravitācijas likuma pārkāpums, un kaut kādā ziņā arī lidojums kosmosā ir zemes pievilkšanās spēka likuma pārkāpums, tātad brīnums. Atraušanās no grēcīgās zemes brīnums. Zeme nav grēcīga, bet to ir pārapdzīvojis grēka nēsātājs un glabātājs, kā arī grēku vairotājs.

Kāpēc to rakstu? Ne tāpēc, lai lasītājs kļūtu zinošāks, erudītāks, bet lai mēs dzīves situācijās spētu rīkoties līdzīgi, kad tas būs patiesi nepieciešams, kad to prasīs mīlestības likums. Lai mums pietiktu vīrišķības rīkoties tā, kā pienākas, lai spētu, kad situācija to prasa, nostāties pretī sabiedriskajai domai, pret ierasto kārtību un tradīcijām, pat pret likumu, par spīti visam, par spīti visam tam, kā ir pieņemts un ierasts rīkoties, slēdzot nebeidzamās vienošanās ar sirdsapziņu, pamatojoties uz to, ka tā ir pieņemts, ka tā jau visi dara, ka tādi laiki un citiem aizbildinājumiem.

Minētie sieviete un vīrietis pārkāpa to, kā bija pieņemts dzīvot, runāt, domāt un rīkoties, un tika novērtēti un atalgoti. Jēzus mūs neaicina un neiesaka pārkāpt likumu, Viņš tikai uzsver, lai nenovēršamies no galvenā likuma, tas ir, mīlestības likuma.

Viņš teica, ka nav nācis likumus pārkāpt, bet tos piepildīt. Piepildīt likumus ar patiesu saturu, nevis formālu pildīšanu, jo likuma jēga ir mīlestība un tikai. Arī Dievs ir mīlestība, un Viņš vēlas arī mūs iemācīt patiesi mīlēt.

Novērtē šo rakstu:

26
11

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ja Kariņa valdība tradicionāli vilcināsies un minstināsies, Dziesmu svētki ir nopietni apdraudēti

FotoLai nodrošinātu nākamo Dziesmu un deju svētku kvalitatīvu sagatavošanu, lūdzam tuvākajā laikā pārskatīt esošos ierobežojumus un izstrādāt jaunu, detalizētu darbības plānu pēc ārkārtas situācijas beigām 28. februārī, kas ļautu atsākt pilnvērtīgu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertēšanu.
Lasīt visu...

12

Pateicos Gunāram Astram

FotoPaldies Gunāram Astram, ka „sociālās distancēšanās režīmā mājsaimniecībā” man vēl ir tiesības bez „satraukuma” pateikties šodienas dzīves kārtības noteicējiem neatkarīgajā Latvijā:
Lasīt visu...

21

Ekselence ar atlaidi

FotoManis rakstītais nav gūts no insaideriem, bet ir tikai situācijas modelēšana. Pēc Valsts Pieneņgalvas izblamēšanās ar hūti ķobī himnas atskaņošanas laikā “politisko labiešu galmam” pietuvinātajiem medijiem ir dota komanda spodrināt nācijas tēva tēlu. Tā sacīt, lai skribenti velti neēd savu maizi.
Lasīt visu...

21

Muļķi

FotoParasti gudrās grāmatās, likumos un citos gadījumos, kad tiek publicēta kāda svarīga informācija, sākumā ir izskaidrota izmantotā terminoloģija, lai lasītājs saprot, par ko ir runa un kā tas, ko lasa, ir jāsaprot.
Lasīt visu...

21

Jaunā normāluma greizie spoguļi

FotoDr. E. Mednis sava Telegram informē: “Pie mums Latvijā tagad notiek šādi – tikko tu runā ne to, ko Politbirojs lēmis, tā tevi momentā cenšas nomelnot visi, kam nav slinkums un pie tam saskaņoti. Tikko Dragiļevas kundze no DeFacto, tagad Žukovas kundze – privātpersona, bet no tā brīvajā laikā delfi.lv redaktore un žurnāliste vērsusies gan Veselības inspekcijā, gan arī Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijā ar lūgumu man anulēt sertifikātu un līdz ar to liegt iespēju praktizēt kā ārstam.
Lasīt visu...

21

Cilvēka mikrobioms un rezistence pret mikrobiem, vīrusiem un vakcīnām

FotoŠķiet, ka ne tikai es, bet daudzi ārsti ikdienā cenšas atbildēt uz jautājumiem: kā tad tā – vakcinējos pret SARS-CoV-2, saņēmu pat balstvakcīnu, bet saslimu ar Covid–19, nonācu slimnīcā? Kā tad tā – esmu trīskārt vakcinējies pret Covid–19, bet man neļauj staigāt bez maskas, neļauj apmeklēt ballīti vai nosvinēt dzimšanas dienu restorānā pie viena galdiņa ar tādiem pašiem vakcinētiem un balstvakcinētiem radiem? Kā tad tā – pasaulē nav vakcīnu salīdzinošu pētījumu, bet Latvijā uzskata, ka adenovīrusu vakcīnas (Asta-Zeneca un [email protected]) ir sliktākas un tām vajag ātrāku čaklāku balstvakcināciju. 
Lasīt visu...

12

Astra izsvilptu varmākas

FotoDomāju, ka Gunāram Astram no aizsaules rūgti bija vērot, kā kangari, kas jau ir piesavinājušies nacionālos simbolus, tagad vēlas sev pierakstīt arī viņu. Levita un Bordāna dalība Astras pieminekļa atklāšanā, manuprāt, bija latviešu mocekļa piemiņas zaimošana. Tiesa, arī pats monuments apgriezta krusta formā ir visai provokatīvs.
Lasīt visu...

21

Politika ir cīņa par varu un naudu

FotoIzņēmuma kārtā es ievadam mēģinu definēt sakāmo vienā rindkopā, – lūk, kas no tā man iznāca!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Karikatūrists varas kalpībā

“Liekam kluci” pie apgrieztā krustā “piesistā” latviešu brīvības cīnītāja veidola varas bļodlaiža Zemgus Zaharāns redz “zemcilvēkus”, kas uzdrošinājās izsvilpt savus “cienījamos” mocītājus, kuri...

Foto

JKP Bordāns sadarbojas ar Astras zaimotājiem, ciniski izmanto viņa piemiņu

Gunāru Astru dēvēt par disidentu nav precīzi un atbilstoši. Disidenti ir drosmīgie, kuri cīnās par brīvību...

Foto

Jūs neticēsiet, bet es esmu pamanījis – nepieciešamas izmaiņas partiju finansējumā no valsts budžeta

Valsts budžeta finansējuma palielināšana politiskajām partijām, vienlaikus samazinot to iespējas piesaistīt...

Foto

Mediķi varas kalpībā

“Vīruss nevar izplatīties starp vakcinētiem cilvēkiem,” - šādas muļķības vēl vasarā melsa Pēteris Stradiņš, kuram piebalsoja citi dakteri. Kas melo vasarā, tas melo...

Foto

Es labāk būšu BRĪVS ieslodzījumā nekā IESLODZĪTS brīvībā!

Es kliegšu! Kliegšu un lamāšu tos kretīnus, kas uzdodas par kungiem manā Tēvzemē. Es lamāšu tos, kas sevi...

Foto

Levitam šobrīd ir arī citas vissvarīgākās prioritātes: Satversmes simtgade dod iespēju plašai diskusijai par demokrātijas stiprināšanu!

18. janvārī valsts prezidents Egils Levits tiešsaistē tikās ar Nevalstisko organizāciju...

Foto

Situācija ir kritiska, valdības enerģētikas krīzes risinājumi ir lēni un nepietiekami

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) valdības pārstāvjiem pieprasa nekavējošu rīcību enerģētikas krīzes pārvarēšanai, jo...

Foto

Varbūt jūs satrauc rēķinu katastrofa, bet prezidents Saeimā iesniegs grozījumus Partiju finansēšanas likumā

17. janvārī valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu,...

Foto

Ko gribam, to darām, kad vajadzēs informēt Finanšu ministriju, tad arī informēsim, bet sabiedrībai gar to vispār nav daļas

Lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldes funkciju īstenošanu,...

Foto

Viedais Anonymous

Vispirms pateicos portālam PIETIEK par iespēju paust savu viedokli daudzos aktuālos jautājumos. Katra interneta vietne darbojas pēc saviem ieskatiem. Tā, piemēram, te komentāros ikviens...

Foto

“Zemcilvēkiem” šopinga nebūs!

Vietējie tirāniņi nolēmuši aizliegt tirdzniecības vietām samazināt publiski pieejamo platību darbam “sarkanajā režīmā”. Tirgotāji centās saglabāt peļņu, vienlaikus paliekot cilvēcīgi pret visiem klientiem....

Foto

Ar interesi gaidu, kad tad Šlesers beidzot sāks priekšvēlēšanu kampaņu!

Pretēji daudziem citiem mana prognoze ir tāda, ka Aināram Šleseram ir izredzes vēlēšanās. Tik tāds sīkums...

Foto

10 padomi, kā nepārvarēt krīzi

1. Vienmēr paturēt prātā divas sava laika nozīmīgu politiķu sentences: “Naudas ir tik daudz, kā vēl nekad nav bijis” (A.K. Kariņš) Tāpēc - pirkt!...

Foto

Modelēšana – “KO DARĪT?”

Nesen vairāki opozīcijas partiju pārstāvji un aktīvisti tikās, lai koordinētu savu pretdarbību huntai. Bija pārstāvētas partijas “Latvijā pirmā vietā”, “Likums un kārtība”,...

Foto

Atlīdzība par tautas izdeldēšanu

Činavnieki bāž roku tautas kabatā un nebaidās apdedzināties. Kariņa valdība dāsni atalgo sevi par iedzīvotāju spaidu potēšanu un atstāšanu bez darba, par...

Foto

Smēķēšanas lobists Reirs kā viens no Covid-19 nāves veicinātājiem

Brīdī, kad tapa šis raksts, Covid-19 globāli bija prasījis 5,478 miljonus dzīvību. Katru gadu pasaulē smēķēšanas dēļ...

Foto

Daudzlīmeņu segregācija Latvijā

Es uzskatu nepotēto diskrimināciju par segregāciju, jo pēc potes cilvēks atpakaļ izmainīties vairs nevar. Tātad atšķirība starp injicētajiem un neinjicētajiem ir nevis uzskatos...

Foto

Ko pašreizējie „lēmumi” liecina par to pieņēmēju prāta stāvokli?

Saeima kārtējo reizi atbalsta kārtējos pasākumus "ar mērķi apturēt straujo Covid-19 izplatību". Tikmēr PVO prognozē, ka dažu...

Foto

Bezroku antiutopija

Lai novērstu kleptomānijas epidēmiju, Pasaules Veselības organizācija (PVO), izpētot islāma valstu pieredzi, nolemj turpmāk visiem cilvēkiem noteikt obligātu vienas rokas amputāciju. Vietā tiks piedāvātas...

Foto

„Zombo-kaste”, „zombo-internets” un „modrā acs”

Eksistē jēdziens „zombējošā kaste” – daudzi tā sauc televizoru. Ceru, ka nav jāpaskaidro, kāpēc radies šāds nosaukums, jo visi esam ar...

Foto

Zahejs

Garīgās dzīves avots ir Dievs, un tam ir tiešs sakars ar cilvēka dvēseli. Evaņģēlijā ir stāstīts par kādu maza auguma cilvēku, kuru daudzi tolaik ienīda....

Foto

Vara un tauta – kā sadzīvosim jaunajā gadā?

Gadumijas TV uzrunas ir tāds savdabīgs politisks žanrs. Reti kurš cilvēks atceras to saturu (nu, protams, ar dažiem...

Foto

Ārkārtas situācija ir piesegs “izšķērdības ballītei”

Saeimas “Saskaņas” frakcija neatbalsta ārkārtējās situācijas pagarināšanu, kā to plāno noteikt Ministru kabinets, un Saeimas sēdē balsos pret šādu risinājumu....

Foto

Hunta cīnās ar dabu

Pērtiķu sugas “neko neredzu, neko nedzirdu, neko nesaku” bariņš paliek aizvien mazāks. Cilvēki visu redz, dzird un muti ciet netur. Patiesība lien laukā kā...

Foto

Hunta apjāj ganāmpulku

Nepotētos hunta sen uzskata par “zemcilvēkiem”. Vairs netiek slēpts, ka veselie pilsoņi jāiznīdē. Labklājības ministrijas variants – ar ekonomiskām represijām neļaut pārziemot. Ja...

Foto

Par rakstu "Gadumijā deltu mijot pret omikronu"

Labdien, godājamais Māri Uļģi! Es ar interesi izlasīju Jūsu rakstu ”Gadumijā deltu mijot pret omikronu”. Tajā bija interesanti fakti...

Foto

Cik lielisks ir viss, ko mēs darām un nedarām

Godājamie rīdzinieki! Šajā Vecgada vakarā atceros kādu sarunu vienā no Rīgas skolām, kurā biju ieradies, lai sveiktu...

Foto

Ironisks pārskats par Jaungada uzrunām

1. Neatceros, vai klausījos Godmaņa, Birkava, Gaiļa uzrunas, tiesa, toreiz migla izklīda, rozā brilles jau krita nost, taču cerība vēl nebija...

Foto

Pasaule ir tumsā un alkst gaismas

Kad Gaisma atnāca, Pasaule apžilba un novērsās. Tomēr dzīvot tumsā izrādījās labāk un pierastāk. Kopš tiem laikiem Pasaulē valda apjukums...

Foto

Dzīvnieku ferma pašmājās

Orvela “Dzīvnieku ferma” ir klāt. Hunta tautu uzskata pat ne par dzimtcilvēkiem, bet par saviem mājdzīvniekiem, kas jādresē. Sliktie “suņi”, kas izsprukuši gan...