Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šī nedēļa simbolizē mūsu valsts attīstības ceļu, kas bijis pretrunām pilns. 21.augustā atzīmējam Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu, bet 23.augustā pieminam staļinisma un nacisma upurus.

Ir apsveicami, ja valsts augstākās amatpersonas veido priekšstatu pasaulē par Latviju kā plaukstošu demokrātijas un tiesiskuma etalonu. Varu minēt Satversmes tiesas tābrīža priekšsēdētajas Inetas Ziemeles priekšlasījumu Eiropas konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā, kas norisinājās 2017.gada jūnijā Batumi pilsētā.

Ziemeles kundze norādīja, ka Latvijas pieredze esot īpaši informējoša attiecībā uz to, kā, pielietojot konstitucionālās normas, visu līmeņu tiesas vienlaikus apguva arī vispārējos tiesību principus, to saturu un piemērošanu praksē. Latvijas piemērs atklājot, ka pamatnorma (Grundnorm) ir specifiska katrai tās veidotajai tiesību sistēmai konkrētā vēsturiskā kontekstā, un ka vispārējie tiesību principi arī ietver sevī konstitucionālās īpatnības.

Esmu Oskars Bundža, ārsts no Cēsīm. Savā dzimtajā pilsētā 30 gadus darbojos garīgās veselības aprūpes jomā, un vismaz pagaidām mana karjera apraujas. Faktiski tā bija apdraudēta jau kopš 2016.gada vasaras. Gatavojoties tobrīd resertifikācijai, atklāju ļoti būtisku robu MK noteikumos, kas reglamentē ārstniecības personu sertifikācijas kārtību. Tā kā uz mani kā pieredzējušu speciālistu nepārprotami attiecināmas no Satversmes 106.panta pirmā teikuma normas izrietošās pamattiesības saglabāt nodarbošanos un darbavietu, tad tiku valstij izvirzījis prasību sakārtot tiesību aktus, kas reglamentē resertifikāciju. Proti, nodrošināt, lai minētās tiesību normas, ja tādas tiešām nepieciešamas, atbilstu Satversmes 116.pantā izvirzītajām prasībām. Kā brīvas valsts pilsonis vienlaikus tiku lūdzis Veselības ministriju, nozares vadošo pārvaldes iestādi, nodrošināt, lai valsts attiecas pret mani cieņpilni un saglabā iespēju turpināt praktizēt, līdz tiesību normas tiktu sakārtotas.

Ja resertifikācijas procedūrā, kas pati par sevi ir izpildu varas funkcija, tiek realizēta valsts vara un izdoti administratīvie akti, tad saskaņā ar Satversmes 58.pantu un tā interpretāciju tiesību doktrīnā par funkcijas realizēšanu kopumā atbildīga ir nozares ministrija. Šī aksioma kļūs katram izprotama, MK noteiktā Pamatizglītības standarta līmenī apgūstot pilsoniskās zinības.

Diemžēl man šo septiņu gadu laikā nav izdevies komunicēt ne ar vienu pie kāda no trim valsts varas atzariem piederošu amatpersonu, kura iemiesotu praksē Ziemeles kundzes atziņu par tiesiskuma un taisnīguma principu pašsaprotamību Latvijā.

Radies iespaids, ka likumdevējs nav nodrošinājis, lai izpildu varas vai tiesu varas amatpersonas, ciktāl tas skar prokuratūru, administratīvās tiesas un daļēji arī Satversmes tiesu, varētu veikt savu darbu, nebaidoties no ietekmīgu grupējumu neformālas varas. Veselības aprūpes nozarē ne ministrijai, ne Nacionālajam veselības dienestam pietiekamas varas nav, un šīs iestādes, ja arī gribētu darboties efektīvāk, tomēr baidās. Tās saņem vāju atbalstu no prokuratūras vai administratīvās tiesas.

Veselības nozarē identificējami pamatā divi ietekmīgi grupējumi. Viens ir saimnieciski orientēts un vērtējams neviennozīmīgi. Proti, lai arī rodama atbilde uz Kariņa kunga regulāri uzdoto jautājumu “kur pazūd veselības budžeta nauda?”, tomēr veselības aprūpes sistēma, tās infrastruktūra bez attiecīgā grupējuma būtu, šķiet, vēl kritiskākā stāvoklī.

Otrs grupējums saistīts ar mediķu tālākizglītības organizēšanu, un sevis uzturēšanai tam nepieciešams, lai valsts nosaka ārstam obligātu pienākumu apmeklēt attiecīgos pasākumus. Tāpēc Sertifikācijas noteikumos Nr.943, kas spēkā kopš 2013.gada, Ministru kabinets ieviesis normu, ka ik pēc 5 gadiem nepieciešama resertifikācija specialitātē. Tā notiek visai formāli, ja ārsts ieguvis tieši tādus 250 tālākizglītības punktus, ko akceptē minētais grupējums. Rezumējot: Ministru kabineta noteikumi radījuši priekšnoteikumu resoriskas “mazās Baltkrievijas” izveidei un feodālismam tipisku attiecību veidošanos starp Latvijas Ārstu biedrību un ārstu.

Interesanti, ka Ministru kabinets šobrīd iesniedzis likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā”. 22.jūnijā Saeima pieņēma likumprojektu pirmajā lasījumā. Pievienotajā anotācijā Ministru kabinets atzīst, ka tālākizglītības pasākumu atzīšanas un novērtēšanas sistēma MK noteikumos šobrīd reglamentēta, nesaņemot vispār tamlīdzīgu likumdevēja deleģējumu. Proti, ja Latvija funkcionētu tiesiski, tad saskaņā ar Grundnorm tiktu uzsākta parlamentārā kontrole.

Turklāt, ja pašreizējā tālākizglītības pasākumu atzīšanas sistēma un tālākizglītības punktu piešķiršanas kārtība ir prettiesiskas, tad ārstu resertifikācija arī notiek neleģitīmā kārtībā un nepārprotami ierobežo vai var ierobežot visu resertifikācijai pakļauto ārstniecības personu no Satversmes 106.panta pirmā teikuma normas izrietošās pamattiesības.

Vienlaikus identificējama vēl kāda problēma – valsts panākusi, ka absolūti lielākā daļa ārstu vāji izprot pilsoniskās zinības, nezina pat savas pamattiesības un neprot vai neredz jēgu prasīt valstij, lai pamattiesības tiktu ievērotas. Tomēr tieši mediķi ir personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ kā starpnieki tiek iesaistītas attiecībās starp valsti un pacientu, lai nodrošinātu  Satvermes 111.pantā noteikto pamattiesību un ar tām saistīto arī 96.pantā noteikto pamattiesību ievērošanu. Rezumējot valsts nevar attīstīt pacientu tiesību institūtu, ja vienlaikus netiek veikti pasākumi, lai krasi uzlabotu ārstniecības personu pilsoniskās zinības un caurviju prasmes.

Esošajā ģeopolitiskajā situācijā veselības aprūpe kļūst stratēģiski arvien svarīgāka nozare. Latvija ir vienīgā zināmā no it kā demokrātiskām valstīm, kur, ignorējot valstī ieviestos vispārējos administratīvo tiesību principus un konstitucionālo kārtību, praktizēttiesīga ārsta statusu nosaka un pagarina vai nepagarina ar lēmumu, ko izdevis juridiski neatzīts subjekts. Proti, attiecīgos lēmumus izdod Latvijas Ārstu biedrības struktūrvienība, Sertifikācijas padome.

Lai gan biedrības struktūrvienība nav juridiska persona, tomēr MK noteikumu Nr.943  11.punktā tiesības realizēt valsts varu un izdot administratīvos aktus sertifikācijas, resertifikācijas, tālākizglītības pasākumu atzīšanas un pat sertifikāta anulēšanas gadījumos nepastarpināti, tātad apejot biedrības valdi, deleģētas tieši minētajam tiesiski neatzītajam subjektam.

Gan Ārstu biedrības valde, gan Veselības ministrija iepriekš katra sava iemesla dēļ konsekventi atzina, ka tām nav tiesību īstenot padotību pār šo struktūrvienību un tā esot neatkarīga (tātad sanāk kas līdzīgs Satversmē noteiktām neatkarīgajām iestādēm…). Taču nupat saņēmu Veselības ministrijas skaidrojumu, ka padotība pār sertifikācijas institūcijām tiekot īstenota uz ministrijas izdota iekšējā normatīvā akta pamata. Vadošās iestādes amatpersonām joprojām nav tātad saistoši apgūt pilsoniskās zinības kaut Pamatizglītības standarta līmenī?!

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, aicinu valsts augstākās amatpersonas būt atbildīgām un nekavējoši informēt NATO sabiedrotos, ka mūsu izpildu varas institūcijas ir bezspēcīgas īstenot padotību pār sertifikācijas institūcijām. Latvijas Ārstu biedrības reputācija sabiedrībā ir neviennozīmīga; ilgtermiņā vērtējot biedru sapulču apmeklējuma rādītājus, organizācija ir vāji leģitimēta pašu ārstu vidū. Tomēr Pacientu tiesību likuma 10.panta piektās daļas 17.apakšpunkta norma, kas spēkā vien no 2020.gada, kad minētās problēmas bija jau vispārzināmas, nosaka tiesības Ārstu biedrībai iegūt informāciju par ikvienu pacientu, kurš ārstējies Latvijas ārstniecības iestādēs.

Medicīniskās kartes bieži satur, piemēram, šantažēšanai izmantojamas ziņas par pacienta paradumiem, privāto dzīvi. Pakalpojumus ārstniecības iestādēs saņem ne vien Latvijas “ierindas” pilsoņi un valsts amatpersonas, bet arī ārvalstu diplomāti vai militārpersonas. Drošības dienesti neuzskata Pacientu tiesību likuma attiecīgo normu par potenciālu draudu Latvijas un sabiedroto drošībai, lai gan ārējos normatīvajos aktos nevienai tiešās pārvaldes iestādei nav noteikts pienākums īstenot padotību pār sertifikācijas institūcijām. Citu NATO valstu attiecīgajiem dienestiem varētu būt atšķirīgs viedoklis.

Medicīnas jomā Latvija ir vājš NATO sabiedrotais – ne aprīkojuma vai mediķu profesionālo zināšanu dēļ, bet visu valsts varas atzaru netieši atbalstītās un sabiedrībā iesakņotās ideoloģijas dēļ; proti, ārsts ir kas a priori slikts, neuzticams, uzraugāms un kontrolējams. Tomēr minētās funkcijas veic biedrība, kā priekšstāvjiem citas intereses vienmēr dominējušas pār profesionālajām. Politiska atbildība būtu beidzot jāuzņemas valstij, atbrīvojot ārstus no šīm feodālajām klaušām; tie ārsti, kuri gribēs strādāt, pašsaprotami regulāri cels savu kvalifikāciju arī tad, ja likvidēs resertifikācijas procedūru.

Vai ārsta konstitucionālās tiesības saglabāt nodarbošanos aizstāv tiesa? Protams, nē! Likums Latvijā ļauj pašām tiesām “politiski pareizi” izvēlēties, kādus pieteikumus pieņemt, un konkrētā problēma neieinteresēja ne Satversmes tiesas kolēģiju, ne Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta dažas senatores. Daļas tiesnešu ieskatā pieteicējs neuzvedoties “saprātīgi”, bet citi norādījuši, ka pieteikums nesatur atbilstošu pamatojumu, kā tieši aizskartas subjektīvās pamattiesības.

Tomēr… Vai mazpilsētas daktera neveiksmīgi sastādīts pieteikums izslēdz augstākās kvalifikācijas tiesnešu pienākumu respektēt Satversmes garu un nosūtīt tiesību akta izdevējam, Ministru kabinetam, papildlēmumu, ka MK noteikumu Nr.943 dažas normas pārkāpj likumā noteiktā deleģējuma apjomu, neiederas Latvijas tiesību sistēmā un nav tāpēc piemērojamas?

Paldies par uzmanību!

Novērtē šo rakstu:

70
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ne viss ir zelts, kas spīd

FotoKārtējo reizi kārtējā Saeima ir ievēlējusi jaunu (sic!) valdību. Ko mēs varam sagaidīt no šī piedzimušā brīnumbērna, kurš mums sola piena upes un ķīseļa krastus tuvākajos gados, proti, Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni? Skeptiķi teiktu – blēņas! Cik valdības nav nākušas un gājušas, kas nav solīts, bet, kur bijām, tur esam!
Lasīt visu...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...