Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Neuzklausīti komentāri par enerģētikas problēmām Latvijā

Jens Zvirgzdgrauds, enerģētikas tiesību maģistrs (LLM)
02.10.2022.
Komentāri (28)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Atteikšanās no Krievijas gāzes ir politisks lēmums. Tomēr ne visos ar enerģētiku saistītajos jautājumos koalīcijas politiskajiem lēmējiem ir tiesības uz galavārdu.

Eiropas Savienības līgumi nosaka, ka katrai dalībvalstij pašai par sevi ir pienākums nodrošināt to, lai patērētājiem būtu pieejama enerģija vajadzīgajā laikā, apjomā un par samaksājamu cenu. Katrai dalībvalstij ir tiesības izvēlēties enerģijas avotus.

Eiropas kopīgajā politikā šobrīd ģeopolitisku apsvērumu dēļ ir liels uzsvars uz gāzes rezervju veidošanu. Latvijas Enerģētikas likums nosaka: ‘Ministru kabinets nodrošina energoapgādes drošuma rezervju iegādi un to iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.”

Vēl Eiropas politika pašlaik liek lielu uzsvaru uz sašķidrinātās gāzes (LNG) piegādēm Krievijas cauruļvadu gāzes vietā, Eiropas kopīgā politika paredz maksimālu esošo LNG terminālu jaudas izmantošanu.

Tomēr, pat veidojot uzkrājumus un noslogojot maksimāli esošos LNG terminālus, 2022./23.gada ziemas sezonā vēl trūks vairāku simtu teravatstundu, pa visu Eiropas Savienību kopā ņemot.

Eiropas likumdošana nosaka zināmus uzdevumus arī tādiem dalībniekiem enerģētikas nozarē kā, piemēram, regulatoram un pārvades sistēmas operatoram.  Latvijas Enerģētikas likums nosaka, ka pārvades sistēmas operatoram ir pienākums „nodrošināt dabasgāzes piegādes ceļu dažādošanas infrastruktūru Latvijas teritorijā un dabasgāzes krājumu pieejamību”.

Tomēr tas nenozīmē, ka „Conexus” būtu jābūvē piegādes ķēdes sākumposma jeb upstream cauruļvads no LNG importētāja iekārtām uz Inčukalna krātuvi.

Pārvade ir piegādes ķēdes vidū, un tās funkcijas ir ar likumu nodalītas no sadales un no apgādes jeb ieguves posma, kur galvenais elements ir ražošana, bet gāzi neražojošu valstu gadījumā – imports.

Latvijas Enerģētikas likums precīzi nosaka, ka sistēmas operatori nedrīkst nodarboties ar to, kas nav viņu pienākums, piemēram, finansēt vai subsidēt darbības tādos piegādes ķēdes posmos, kas nav pārvade.

Vēl Latvijas Enerģētikas likums cita starpā paredz sistēmas operatora „saistības” nodrošināt tirgus dalībnieku piekļuvi „sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām” vai gāzes krātuvei. Manuprāt interpretācija ir skaidra: ja operators dod pieeju krātuvei, tad likums neprasa dot pieeju (šobrīd LV jurisdikcijā neesošām) LNG iekārtām.

Saskaņā ar Latvijas Enerģētikas likuma 113.panta 7) punktu pārvades operatoram nevar uzlikt tehniski un ekonomiski neīstenojamas prasības. Vēl šis punkts praksē nozīmē to, ka pārvades operatoram ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt gāzi pa cauruļvadu no Igaunijas un Lietuvas. Šo iespēju šobrīd arī izmanto lielākais gāzes patērētājs Latvijā - valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”, kam pēc publiski izskanējušās informācijas ir ilgtermiņa piegādes līgumi caur Klaipēdas terminālu.

Tātad juridiski nekas netraucē pārvadīt gāzi no Lietuvas vai Igaunijas LNG termināliem uz Latviju, un nekādas prasības vai apstākļi nespiež Latviju celt savu LNG terminālu.

Tomēr politiska lēmuma gadījumā par Skultes termināla projekta atbalstu no valsts puses ir jākonstatē, ka no juristu, ekonomistu un vides speciālistu viedokļa trūkst objektīvas informācijas. Šāda vajadzība gūt detalizētu ieskatu par iecerēto projektu izriet, piemēram, no ASV Kolumbijas universitātē izstrādātajām labas prakses vadlīnijām LNG projektu juridiskajam nodrošinājumam. Izskatās, ka izņemot dekoratīvu vizualizāciju attiecīgās SIA mājaslapā, nekur nevar publiski iepazīties ar šāda prioritāra projekta detalizētu tehnoloģisko shēmu.

Bez tā nav iespējams vērtēt ne juridiskos, ne ekonomiskos aspektus, sevišķi, ja iecerētas darbības, kas saistītas ar paaugstinātām ilgtermiņa izmaksām ne vien patērētājiem, bet pat visiem nodokļu maksātājiem. Tajā skaitā jāredz arī alternatīvas – ne vien termināla novietojumam, bet pašam apgādes risinājumam ar šādu terminālu vai bez tā, jo termināla uzturēšanas izmaksas jāsedz katru dienu, ne tikai tikmēr, kamēr to izmanto, tātad patērētāju rēķinus šīs izmaksas palielinās jebkurā gadījumā un ilglaicīgi. Šeit būtu vietā painteresēties, no kurienes nāks gāzes piegāde caur šo terminālu un vai jau ir parakstīti konkrēti nodomu protokoli par piegādēm?

Sāksim ar pieejamiem skopajiem skaitļiem. Ja sešās dienās no transporta kuģa varēšot izsūknēt 170 000 m3 LNG, tad iznāk, ka, sūknējot nepārtraukti visu diennakti, stundā tie ir nepilni 1181 m3 (nozarē pieņemtās drošības prasības nosaka, ka tam jānotiek visu laiku personāla uzraudzībā – gan uz transporta kuģa, no kura sūknē, gan saņēmēja terminālā). Ar šādu jaudu pietiks tikai nelielai daļai no Latvijas ikgadējā gāzes patēriņa, kas ir nepilns 1 000 000 000 m3 gadā, ja nemaldos.

Kaut arī mazi termināli nenoliedzami šobrīd sāk nākt modē, tomēr normālā LNG nosūknēšanas jauda pasaulē esošajos FSRU tipiski sākas no vismaz vienas vienības 4000 m3/stundā vai 6000 m3/stundā.

Vēl viens jautājums: ja pie termināla ir pieeja transporta kuģim ar pārvadāto LNG tilpumu 170 000 m3, tad iegrimes dziļumam jābūt apmēram 10 – 15 metriem. Man gan nav datu par Rīgas jūras līča dziļumu pie Skultes, bet vispārīga publiski pieejama informācija liecina, ka ar iegrimes dziļumu šajā gadījumā varētu būt problēmas. Turpat netālu sevišķi sekls ir Pērnavas līcis un rajons ap Kihnu salu, 20 metru izobta tur ir vairāk nekā 40 km attālumā no Pērnavas krasta, bet pašā līcī dziļums nepārsniedz 5 līdz 10 metrus.

Normāla LNG termināla uzdevums - vai nu peldoša termināla, vai krastā esoša - ir no piegādes kuģa uzņemt sašķidrināto gāzi, kaut vai īslaicīgi uzglabāt sašķidrināto gāzi kriogēnos apstākļos, piemēram, terminālam pielāgotā transporta kuģa tvertnēs, regazificēt to un ievadīt cauruļvados. Tāpēc nevajadzīgu ažiotāžu izraisa nepietiekami precīzi projekta aizstāvju izteikumi presē. Piemēram, Neatkarīgajā Rīta Avīzē SIA valdes loceklis 23.septembrī citēts sakām: „Gāzes vedējs pieslēgsies pie gāzes vada, ielaidīs tajā gāzi un aizbrauks.”  Tā kā sašķidrinātās gāzes un cauruļvadu gāzes spiediens būtiski atšķiras, tad biznesmenis nebūs pietiekami izskaidrojis piedāvāto tehnoloģijas risinājumu šai fizikas problēmai…

Pirmajā brīdī izklausās, it kā projekta autori taisītos prasīt, lai piegādes kuģiem pašiem būtu sava regazifikācijas iekārta. Šādā gadījumā nebūtu nepieciešamas pat 120 miljonu eiro izmaksas, jo runa tad nebūtu pat par terminālu, bet tikai par kaut kādu „atkrastes” piestātni!

No jūras vides aizstāvju bažām gan noprotams, ka regazifikācija šajā terminālā tomēr būs. Izplatītākā tehnoloģija ir t.s. ORV siltumapamaiņa ar jūras ūdeni, kas darbojas, ja jūras ūdens ir vismaz +5 grādu temperatūrā. Principā vēl ir arī citas, ātrākas regazifikācijas tehnoloģijas, ko lieto ar mazāk nekā +10 grādiem jūrā ziemas periodā, piemēram, zemūdens tvaicēšana ar apsildi – SCV, ko var veikt ātrāk nekā ORV. Tomēr šajā gadījumā tiek nokurināts līdz pat 2 procentiem no saņemtā LNG apjoma, plus vēl nepieciešama ūdens ķīmiskā attīrīšana, nerunājot jau par izmešiem gaisā, kuru attīrīšana arī maksā dārgi.

Bez tuvākiem paskaidrojumiem no projekta aizstāvju puses jocīgi izklausās arī arguments par projekta „ekonomisko” izdevīgumu no tuvuma gāzes krātuvei un no regazifikācijas vienlaicīgi ar LNG nosūknēšanu no piegādes transporta kuģa, jo, redz, krastā nevajadzēšot būvēt LNG glabāšanas tvertnes. Ekonomiskais izdevīgums no fiksēto izmaksu samazinājuma un no tā, ka nebūs jāpiedalās pārvades balansēšanā, šeit būs termināla īpašniekiem / operatoriem, bet tas tomēr var jūtami nesamazināt patērētāju rēķinus, ko ietekmēs vēl vesela rinda citu faktoru, sākot jau no iepirkuma cenas.

Turklāt peldošais termināls pēc definīcijas ir ar regazifikācijas iekārtu aprīkots agrākais LNG transporta kuģis, kam ir kriogēnās tvertnes LNG glabāšanai. Kaut nelielā apjomā un īslaicīgi, bet LNG glabāšanai tomēr jābūt iespējamai, kaut vai termināla kuģa tvertnēs, citādi tā nav tehnoloģija, bet vistīrākā alķīmija, lai kāda arī nebūtu regazifikācijas jauda.

Tā kā peldošais termināls jebkurā gadījumā ir tehnoloģiski īslaicīgs risinājums, kas dažu gadu laikā nolietojas, tad nobeigumā jāsecina, ka tā vietā, lai šādu terminālu „būvētu” (ko gan vēl būvēt par miljoniem, ja ne kriogēnās tvertnes krastā?), viena no alternatīvām būtu 1) vispirms noslēgt piegādes līgumu un 2) ņemt termināla kuģi līzingā no piegādātāja. Vēl vajadzētu sadarboties ar Lietuvu un Igauniju, lai saņemtu gāzi caur viņu termināliem. Prakse tas nozīmē savlaicīgu gāzes un pārvades jaudu rezervāciju, ko „Latvenergo” arī vienā mierā veic.

Nav no jauna jāizgudro ritenis, spēlējot sarežģītas spēles ar investoriem-monopolistiem tādos tirgos, kur pēc likuma jāvalda pēc iespējas brīvākai konkurencei. Laiks ir izšķirošais faktors, gāze vajadzīga jau šoziem, nevis tikai pēc diviem gadiem, un pa šiem diviem gadiem tirgos var būt lielas pārmaiņas, uz ko jābūt gataviem reaģēt - tātad nevar visas olas likt vienā grozā.

Novērtē šo rakstu:

65
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ausīs arī mūsu saule

FotoMotoklubs „Dieva suņi” 20. novembrī savā Twitter kontā publicēja tvītu ”Tā saucamais “urā patriotisms” ir pretīgs ar to, ka viņš balstās un mītiem, puspatiesībām un meliem, kas ļoti kropļo cilvēkiem realitātes apziņu. “Latvieši ir stipra tauta”, ar ko stipra? Ar to, ka okupekļus jauc 2022.g.,nevis 1991.g., vai 2014.g.(Krimas aneksija). Stipra?”. Tvīta saturs noteikti kādā radīja aizvainojumu un pārdomas. Vai abus.
Lasīt visu...

21

Ekonomikas ministrei un valdības vadītājam jāuzņemas politiska atbildība par situāciju enerģētikā

FotoValdības rīcība sakarā ar AS "Sadales tīkli" regulatoram iesniegto jauno tarifu projektu ir bezatbildīga, un publiskie paziņojumi atgādina zināmo manipulācijas metodi par "labo policistu" un "slikto policistu".
Lasīt visu...

21

Lūk, cik enerģiski mēs skaldām matus

FotoBiedrība “Latvijas Mediju ētikas padome” (LMĒP), kas apvieno 44 mediju asociācijas un individuālus medijus, triju gadu laikā ir sniegusi atbildes vairāk nekā 150 iesniegumiem no iedzīvotājiem un organizācijām par iespējamiem mediju ētikas pārkāpumiem un 51 gadījumā sagatavojusi detalizētu izvērtējumu sūdzībai un atzinumu.
Lasīt visu...

21

Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini

FotoArmands Puče „Ar baltiem cimdiem”. Izcils eksemplārs. Apbrīnoju Pučes profesionalitāti, ar kādu viņš atmasko Raini. Klauzula viena - jebkuras šaubas tiek tulkotas pa sliktu apsūdzētājam. Ar frāzēm –" varētu likties", "varētu secināt", " izskatās ka", "varētu bažīgi iztēloties, ka".
Lasīt visu...

21

Sports visa mūža garumā ir veselības pamats

FotoLaika sprīdis, kad politiķi cenšas izveidot valdību, ir vienīgā iespēja viņiem iedvest, ka valsts nav sadalāma 15 nozaru klucīšos (ministrijās), kas katra atbild par savu jomu, nekad neinteresējas par citas ministrijas esamību, bet ja saņem kādu  citas ministrijas sastādītu likumprojektu, Ministru kabineta noteikumus vai mazāk svarīgu dokumentu, tad šo rakstu darbu nīdē laukā vai vismaz piesārņo ar tik  daudz birokrātiskām prasībām, ka jaunievedumam ir tikai bremzes iedaba. 
Lasīt visu...

21

"Sadales tīkla" tarifu celšana kā slēpts nodoklis graus iedzīvotāju un uzņēmēju maksātspēju

FotoZaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina nepieļaut krasu elektroenerģijas pārvades tarifa celšanu, kas kā slēpts nodoklis būtiski negatīvi ietekmēs iedzīvotāju maksātspēju un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju.
Lasīt visu...

12

Džeks, kurš pieliek mūli kā mērkaķis, ir patriots?

FotoLabrīt. “Patriotu nedēļa” ar citas valsts karodziņiem Lāčplēša dienā un citu valstu tankiem 18. novembrī krastmalā ir galā, var turpināt ierasto ikdienu ar šņabi galvenajās pārtikas lielveikalu rindās un statistiku, kas apstiprina alkoholismu vai nerūpēšanos par bērniem.
Lasīt visu...

12

Paziņojums par enerģētisko situāciju valstī

FotoNeraugoties uz veiktajiem pasākumiem, lai kompensētu apkures un elektroenerģijas izmaksas mājsaimniecībām, par oktobri saņemtie rēķini, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, ir vairākas reizes lielāki. Taču maznodrošināto Latvijas iedzīvotāju ienākumi saglabājas nemainīgā līmenī.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par cilvēka nemirstību, kas ir medicīnas nesasniedzamais mērķis

Laika ass ir nežēlīga nākotnes pāreja pagātnē. Cilvēks alkst uzzināt nākotni, parasti viņš interesējas par nākotni savas prognozējamās...

Foto

Prātojums par diagonālēm

Pagājusī nedēļa uzrādīja zināmu bremzēšanos valdības veidošanas gaitā. Lai arī premjerkandidātam pagaidām nav Satversmes 56. panta kārtībā izsniegta aicinājuma uz Ministru kabineta sastādīšanu, uzvedās...

Foto

Prezidenta uzdevums ir izvirzīt premjera amata kandidātu, nevis norādīt partijām, ko tām darīt

Valdības veidošanas sarunas nevedas. “Jaunās vienotības” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš par šo procesu...

Foto

Noticiet man - es tagad lasu Satversmi kā pilsonis

Valsts ir nācijas mājas, bet tās pamatlikums Latvijai – Satversme – ietver nācijas kopdzīves būtiskākos noteikumus, balstītus kopīgās vērtībās,...

Foto

Prezidents Egils ir jocīgs un galīgi neciena ģimenes vērtības un tradīcijas

Kad tad atkal ir noticis. Un ar Egilu un viņa kanceleju notiek. Čalis ar savu...

Foto

Valsts ir slikta, cilvēki ir slikti, pensionāri ir slikti, vēlētāji ir slikti, Lāčplēša diena ir slikta, es gan esmu lielisks

Šis būs personisks ieraksts. Un neapvainojieties....

Foto

Antropoloģisks pētījums

Vai atceramies sabiedrībā pazīstamos indivīdus, kuri saviem uzvārdiem lika prievārdus ar mērķi panākt aristokrātisku skanējumu? Visi ņirgājās par Fon Kalmanoviču un De Vaškeviču, turpretim...

Foto

Liberālās demokrātijas apdraudētība kā tās leģitimitātes pamats

Ir viena uzskatu pārbaude, kas būtu jāveic ar sevi katram pilsoniski aktīvam cilvēkam. Tātad jums — šīs slejas lasītājam...

Foto

Kas Pīlēnam deva tautas mandātu veidot valdību? Kurš? Pareizi, neviens!

Sākšu ar jautājumu. Vai man vienīgajam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā ar zaļo bildi, nu...

Foto

Mēs visu ļoti rūpīgi rečekojām un noskaidrojām, ka Bārbijas Kens nav stāvoklī, - ziedojiet mums naudu, lai mēs varam turpināt!

Jūnija vidū konservatīvi noskaņotā humora vietne...

Foto

Žetonu piešķiršanas kārtība

Šodien “Neatkarīgajā” Elitas Veidemanes un Rolanda Pētersona intervija ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā nav tipiskā draudzīgā intervija, kur ilgā sarunā norunātais sakompilēts...

Foto

Viņš NEKAD nebūs mans prezidents

Egils ir atmodies no letarģiskā miega. Sveicot 14.Saeimu, viņš uzkāpa kancelē un zibeņoja....

Foto

Tikai nesmejieties skaļi, es došu dažus padomus par veselības aprūpi

Kustība "Par!" Veselības ministrijas politiskajā vadībā bijusi visus četrus 13. Saeimas sasaukuma gadus - divus gadus Ilze Viņķele, divus - es. Esam...

Foto

Beidzot ir gala lēmums saistībā ar manu autoavāriju

Šā gada 1. maija traģiskā avārija zibenīgi pārpildīja interneta ziņu portālus, un sociālie tīkli jau izdarīja tūlītēju spriedumu,...

Foto

Mēs labprāt ierasti neliktos ne zinis, bet diemžēl šoreiz mums jāimitē ieinteresētība

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) piektdien, 4. novembrī, ir pieprasījusi VSIA “Latvijas Televīzija”...

Foto

Štrunts par algām, īstā problēma ir tā, ka izglītības jomā ir iestājusies pieklājības un cieņpilnas attieksmes krīze

Pieklājība un cieņpilna attieksme ir jebkuru attiecību pamatā. Taču...

Foto

Pasaulē piešķir Darvina balvu, Latvijas politikā – Levita medaļu

Pēc ziņas, ka četriem ļoti jau nu šaubīgas raudzes 13. Saeimas deputātiem piešķirta Egila Levita vārdā nosauktā...

Foto

Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā....

Foto

Vai kūdra var izglābt Latviju?

Šķiet, tikai retais nebūs pamanījis zemestrīci, kas pēdējā gada laikā ir satricinājusi energoresursu tirgu. Lai mazinātu iespējamās enerģētiskās krīzes ietekmi, ne...

Foto

Slimot nav rožu dārzs, jo īpaši slimnīcā

Slimot nav rožu dārzs. Tas ir fakts. Taču, nokļūšana slimnīcā var pārvērsties par krietni nepatīkamāku pieredzi, kas neaprobežojas ar...

Foto

Jaunākiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ļaus nesportot un pieņemties svarā

Plašākam lasītāju lokam paslīdēja garām kāda satraucoša ziņa – 18. oktobrī Ministru kabinets atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi...

Foto

Ja tagad izrādās, ka pie varas ir tikai partijas (1,4% vēlētāju), tad steigšus jāatkāpjas no senā principa, ka tautas vietniekam ir plašas pilnvaras

[1.] Biedrība “Atvērtās...

Foto

Latvijai ir vajadzīgs Roberts Fūrmanis. Vairāk nekā "progresisti"

„Tagad es jums pateikšu, kas notiks tālāk. Sarūsējusi fašistu kaska uz bērza krusta – tas ir viss, ko...

Foto

Pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie” jeb valsts mediji ir nostājušies pret tautas vairākumu

Operācijas Mindfuck vietējā kontekstā: šobrīd Latvijā ir iestājusies unikāla situācija: pirmo reizi jaunlaiku vēsturē “sabiedriskie”...