Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Neuzklausīti komentāri par enerģētikas problēmām Latvijā

Jens Zvirgzdgrauds, enerģētikas tiesību maģistrs (LLM)
02.10.2022.
Komentāri (0)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Atteikšanās no Krievijas gāzes ir politisks lēmums. Tomēr ne visos ar enerģētiku saistītajos jautājumos koalīcijas politiskajiem lēmējiem ir tiesības uz galavārdu.

Eiropas Savienības līgumi nosaka, ka katrai dalībvalstij pašai par sevi ir pienākums nodrošināt to, lai patērētājiem būtu pieejama enerģija vajadzīgajā laikā, apjomā un par samaksājamu cenu. Katrai dalībvalstij ir tiesības izvēlēties enerģijas avotus.

Eiropas kopīgajā politikā šobrīd ģeopolitisku apsvērumu dēļ ir liels uzsvars uz gāzes rezervju veidošanu. Latvijas Enerģētikas likums nosaka: ‘Ministru kabinets nodrošina energoapgādes drošuma rezervju iegādi un to iesūknēšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.”

Vēl Eiropas politika pašlaik liek lielu uzsvaru uz sašķidrinātās gāzes (LNG) piegādēm Krievijas cauruļvadu gāzes vietā, Eiropas kopīgā politika paredz maksimālu esošo LNG terminālu jaudas izmantošanu.

Tomēr, pat veidojot uzkrājumus un noslogojot maksimāli esošos LNG terminālus, 2022./23.gada ziemas sezonā vēl trūks vairāku simtu teravatstundu, pa visu Eiropas Savienību kopā ņemot.

Eiropas likumdošana nosaka zināmus uzdevumus arī tādiem dalībniekiem enerģētikas nozarē kā, piemēram, regulatoram un pārvades sistēmas operatoram.  Latvijas Enerģētikas likums nosaka, ka pārvades sistēmas operatoram ir pienākums „nodrošināt dabasgāzes piegādes ceļu dažādošanas infrastruktūru Latvijas teritorijā un dabasgāzes krājumu pieejamību”.

Tomēr tas nenozīmē, ka „Conexus” būtu jābūvē piegādes ķēdes sākumposma jeb upstream cauruļvads no LNG importētāja iekārtām uz Inčukalna krātuvi.

Pārvade ir piegādes ķēdes vidū, un tās funkcijas ir ar likumu nodalītas no sadales un no apgādes jeb ieguves posma, kur galvenais elements ir ražošana, bet gāzi neražojošu valstu gadījumā – imports.

Latvijas Enerģētikas likums precīzi nosaka, ka sistēmas operatori nedrīkst nodarboties ar to, kas nav viņu pienākums, piemēram, finansēt vai subsidēt darbības tādos piegādes ķēdes posmos, kas nav pārvade.

Vēl Latvijas Enerģētikas likums cita starpā paredz sistēmas operatora „saistības” nodrošināt tirgus dalībnieku piekļuvi „sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām” vai gāzes krātuvei. Manuprāt interpretācija ir skaidra: ja operators dod pieeju krātuvei, tad likums neprasa dot pieeju (šobrīd LV jurisdikcijā neesošām) LNG iekārtām.

Saskaņā ar Latvijas Enerģētikas likuma 113.panta 7) punktu pārvades operatoram nevar uzlikt tehniski un ekonomiski neīstenojamas prasības. Vēl šis punkts praksē nozīmē to, ka pārvades operatoram ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt gāzi pa cauruļvadu no Igaunijas un Lietuvas. Šo iespēju šobrīd arī izmanto lielākais gāzes patērētājs Latvijā - valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”, kam pēc publiski izskanējušās informācijas ir ilgtermiņa piegādes līgumi caur Klaipēdas terminālu.

Tātad juridiski nekas netraucē pārvadīt gāzi no Lietuvas vai Igaunijas LNG termināliem uz Latviju, un nekādas prasības vai apstākļi nespiež Latviju celt savu LNG terminālu.

Tomēr politiska lēmuma gadījumā par Skultes termināla projekta atbalstu no valsts puses ir jākonstatē, ka no juristu, ekonomistu un vides speciālistu viedokļa trūkst objektīvas informācijas. Šāda vajadzība gūt detalizētu ieskatu par iecerēto projektu izriet, piemēram, no ASV Kolumbijas universitātē izstrādātajām labas prakses vadlīnijām LNG projektu juridiskajam nodrošinājumam. Izskatās, ka izņemot dekoratīvu vizualizāciju attiecīgās SIA mājaslapā, nekur nevar publiski iepazīties ar šāda prioritāra projekta detalizētu tehnoloģisko shēmu.

Bez tā nav iespējams vērtēt ne juridiskos, ne ekonomiskos aspektus, sevišķi, ja iecerētas darbības, kas saistītas ar paaugstinātām ilgtermiņa izmaksām ne vien patērētājiem, bet pat visiem nodokļu maksātājiem. Tajā skaitā jāredz arī alternatīvas – ne vien termināla novietojumam, bet pašam apgādes risinājumam ar šādu terminālu vai bez tā, jo termināla uzturēšanas izmaksas jāsedz katru dienu, ne tikai tikmēr, kamēr to izmanto, tātad patērētāju rēķinus šīs izmaksas palielinās jebkurā gadījumā un ilglaicīgi. Šeit būtu vietā painteresēties, no kurienes nāks gāzes piegāde caur šo terminālu un vai jau ir parakstīti konkrēti nodomu protokoli par piegādēm?

Sāksim ar pieejamiem skopajiem skaitļiem. Ja sešās dienās no transporta kuģa varēšot izsūknēt 170 000 m3 LNG, tad iznāk, ka, sūknējot nepārtraukti visu diennakti, stundā tie ir nepilni 1181 m3 (nozarē pieņemtās drošības prasības nosaka, ka tam jānotiek visu laiku personāla uzraudzībā – gan uz transporta kuģa, no kura sūknē, gan saņēmēja terminālā). Ar šādu jaudu pietiks tikai nelielai daļai no Latvijas ikgadējā gāzes patēriņa, kas ir nepilns 1 000 000 000 m3 gadā, ja nemaldos.

Kaut arī mazi termināli nenoliedzami šobrīd sāk nākt modē, tomēr normālā LNG nosūknēšanas jauda pasaulē esošajos FSRU tipiski sākas no vismaz vienas vienības 4000 m3/stundā vai 6000 m3/stundā.

Vēl viens jautājums: ja pie termināla ir pieeja transporta kuģim ar pārvadāto LNG tilpumu 170 000 m3, tad iegrimes dziļumam jābūt apmēram 10 – 15 metriem. Man gan nav datu par Rīgas jūras līča dziļumu pie Skultes, bet vispārīga publiski pieejama informācija liecina, ka ar iegrimes dziļumu šajā gadījumā varētu būt problēmas. Turpat netālu sevišķi sekls ir Pērnavas līcis un rajons ap Kihnu salu, 20 metru izobta tur ir vairāk nekā 40 km attālumā no Pērnavas krasta, bet pašā līcī dziļums nepārsniedz 5 līdz 10 metrus.

Normāla LNG termināla uzdevums - vai nu peldoša termināla, vai krastā esoša - ir no piegādes kuģa uzņemt sašķidrināto gāzi, kaut vai īslaicīgi uzglabāt sašķidrināto gāzi kriogēnos apstākļos, piemēram, terminālam pielāgotā transporta kuģa tvertnēs, regazificēt to un ievadīt cauruļvados. Tāpēc nevajadzīgu ažiotāžu izraisa nepietiekami precīzi projekta aizstāvju izteikumi presē. Piemēram, Neatkarīgajā Rīta Avīzē SIA valdes loceklis 23.septembrī citēts sakām: „Gāzes vedējs pieslēgsies pie gāzes vada, ielaidīs tajā gāzi un aizbrauks.”  Tā kā sašķidrinātās gāzes un cauruļvadu gāzes spiediens būtiski atšķiras, tad biznesmenis nebūs pietiekami izskaidrojis piedāvāto tehnoloģijas risinājumu šai fizikas problēmai…

Pirmajā brīdī izklausās, it kā projekta autori taisītos prasīt, lai piegādes kuģiem pašiem būtu sava regazifikācijas iekārta. Šādā gadījumā nebūtu nepieciešamas pat 120 miljonu eiro izmaksas, jo runa tad nebūtu pat par terminālu, bet tikai par kaut kādu „atkrastes” piestātni!

No jūras vides aizstāvju bažām gan noprotams, ka regazifikācija šajā terminālā tomēr būs. Izplatītākā tehnoloģija ir t.s. ORV siltumapamaiņa ar jūras ūdeni, kas darbojas, ja jūras ūdens ir vismaz +5 grādu temperatūrā. Principā vēl ir arī citas, ātrākas regazifikācijas tehnoloģijas, ko lieto ar mazāk nekā +10 grādiem jūrā ziemas periodā, piemēram, zemūdens tvaicēšana ar apsildi – SCV, ko var veikt ātrāk nekā ORV. Tomēr šajā gadījumā tiek nokurināts līdz pat 2 procentiem no saņemtā LNG apjoma, plus vēl nepieciešama ūdens ķīmiskā attīrīšana, nerunājot jau par izmešiem gaisā, kuru attīrīšana arī maksā dārgi.

Bez tuvākiem paskaidrojumiem no projekta aizstāvju puses jocīgi izklausās arī arguments par projekta „ekonomisko” izdevīgumu no tuvuma gāzes krātuvei un no regazifikācijas vienlaicīgi ar LNG nosūknēšanu no piegādes transporta kuģa, jo, redz, krastā nevajadzēšot būvēt LNG glabāšanas tvertnes. Ekonomiskais izdevīgums no fiksēto izmaksu samazinājuma un no tā, ka nebūs jāpiedalās pārvades balansēšanā, šeit būs termināla īpašniekiem / operatoriem, bet tas tomēr var jūtami nesamazināt patērētāju rēķinus, ko ietekmēs vēl vesela rinda citu faktoru, sākot jau no iepirkuma cenas.

Turklāt peldošais termināls pēc definīcijas ir ar regazifikācijas iekārtu aprīkots agrākais LNG transporta kuģis, kam ir kriogēnās tvertnes LNG glabāšanai. Kaut nelielā apjomā un īslaicīgi, bet LNG glabāšanai tomēr jābūt iespējamai, kaut vai termināla kuģa tvertnēs, citādi tā nav tehnoloģija, bet vistīrākā alķīmija, lai kāda arī nebūtu regazifikācijas jauda.

Tā kā peldošais termināls jebkurā gadījumā ir tehnoloģiski īslaicīgs risinājums, kas dažu gadu laikā nolietojas, tad nobeigumā jāsecina, ka tā vietā, lai šādu terminālu „būvētu” (ko gan vēl būvēt par miljoniem, ja ne kriogēnās tvertnes krastā?), viena no alternatīvām būtu 1) vispirms noslēgt piegādes līgumu un 2) ņemt termināla kuģi līzingā no piegādātāja. Vēl vajadzētu sadarboties ar Lietuvu un Igauniju, lai saņemtu gāzi caur viņu termināliem. Prakse tas nozīmē savlaicīgu gāzes un pārvades jaudu rezervāciju, ko „Latvenergo” arī vienā mierā veic.

Nav no jauna jāizgudro ritenis, spēlējot sarežģītas spēles ar investoriem-monopolistiem tādos tirgos, kur pēc likuma jāvalda pēc iespējas brīvākai konkurencei. Laiks ir izšķirošais faktors, gāze vajadzīga jau šoziem, nevis tikai pēc diviem gadiem, un pa šiem diviem gadiem tirgos var būt lielas pārmaiņas, uz ko jābūt gataviem reaģēt - tātad nevar visas olas likt vienā grozā.

Novērtē šo rakstu:

65
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...