Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

hehe

13.09.2012. 12:20

prieks,ka arii tuudalinju gudriniekiem kaut kas atlec no shiim konsultaacijam))) , bet ne tikai aarvalstu afeeristiem. Malachi.

Atbildēt

nerungainis

13.09.2012. 10:35

zog uz Vella paraušanu ar tām ...konsultācijām

Atbildēt

xxx

13.09.2012. 07:55

lai dzivo anarhija !!!

Atbildēt

Bāc...

13.09.2012. 07:47

tādas summas!!!
Es saprastu, ja būtu vēl par vienu nulli mazāk...
vai tā nav valsts naudas izšķērdēšana?

Atbildēt

Jēkabs

13.09.2012. 06:50

veco savējo vietā tiek ielikti jauno savējie, bet faktiski nekas uz labu nemainās.

Atbildēt

jobens bobens

12.09.2012. 23:30

šitādus mēs skolā pizdijām, sejā rakstīts ....a tagad pizdīs umniks mums? vajadzēs atkal kādā vārtrūmē ievilkt...ha, ha, ha

Atbildēt

2 Saņemies, Dunduk! 12.09.2012. 23:17

12.09.2012. 22:23

Laikam jau bezjēdzīgi tev vēl ko stāstīt, ja nespēj saprast elementāru tekstu, bet, iespējams, tas ne katram ir lemts... :)

Atbildēt

Saņemies, Dunduk!

12.09.2012. 22:17

Saņemies Dunduk, ka tieci spārdīts un diskriminēts. Neko darīt, Dundukiem sūrs Liktens.

Tu nesaproti, kas ir juriskonsults un juridiskas konsultacijas, ak tu nabaga grūtdieni.
Aizej paciemojies uz citiem advokātu birojiem, ja tevi tā neviens negrib un diskriminē.

Atbildēt

LZAP 31.01.2012. lēmums Nr.26

12.09.2012. 22:08

LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOME LĒMUMS
Par juristu darbu advokātu birojos

Latvijas normatīvie akti nosaka zvērinātu advokātu priekšrocības, ko tie iegūst, kļūstot par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem. Piemēram, Latvijas Republikas Advokatūras likuma 6.pantā noteiktās advokāta garantijas, 48.pantā minētās tiesības un Kriminālprocesa likuma 122.pantā noteiktā advokāta imunitāte. Tāpat Latvijas Republikas Advokatūras likumā (piemēram, 67.pants, 107.pants, 116.pants, u.c.) uzskaitīti arī pienākumi, kurus zvērinātu advokāti apņemas pildīt, iegūstot tiesības izmantot norādītās priekšrocības.
Tiesības skatāmas kopsakarā ar pienākumiem. Līdz ar to, lai izmantotu tādas zvērināta advokāta amatam piešķirtās priekšrocības kā -
- advokāta imunitāte, neatkarība un aizsardzība;
- tiesības pieprasīt informāciju, juridiskās palīdzības sniegšanas ietvaros (un iesaistītās puses pienākums šādu informāciju sniegt)-,
advokātam ir pienākums ievērot arī attiecīgus pienākumus:
- klienta noslēpuma aizsardzība;
- atturēšanās no profesionālās (intelektuālās) darbības pārvēršanas par peļņas gūšanas darbību (komercdarbību);
- praktizēšana tikai tieši un personiski, kā arī – un tas ir vienīgais likuma atļautais izņēmuma gadījums – tikai sadarbībā ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Tāpat Latvijas Republikas Advokatūras likuma 49.pants nosaka, ka zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, ir jāizmanto visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes – tātad – arī tie, kas ir piešķirti tikai zvērinātam advokātam.

Turklāt, būtiska zvērinātu advokātu darbības atšķirība no komerciāla rakstura juridisko pakalpojumu sniedzēju darbības ir tā, ka zvērinātu advokātu darbība tiek uzraudzīta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas ietvaros, ko nosaka Latvijas Republikas Advokatūras likuma 70. un 71.pants.

No visa iepriekšminētā izriet, ka zvērināti advokāti, par tādiem kļūstot, iegūst noteiktas privilēģijas, kas izmantojamas pildot uzliktos pienākumus un uzņemoties lielāku atbildību par savām darbībām, turklāt, ar likumā noteiktu atbildības mehānismu.
Pats par sevi saprotams, ka visas šīs pazīmes kā kopums nav attiecināmas uz jebkuru citu personu, kas nav zvērināts advokāts.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tēlu veido ikviens zvērināts advokāts, zvērināta advokāta palīgs un zvērinātu advokātu birojs. Tādejādi katra zvērināta advokāta, zvērināta advokāta palīga vai zvērināta advokātu biroja darbība, kas neatbilst Latvijas Republikas Advokatūras likuma, Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa vai citu ārējo vai iekšējo normatīvo aktu prasībām, būtiski ietekmē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tēlu un reputāciju.

Jebkura persona, vēršoties pie zvērināta advokāta – individuāli vai birojā praktizējoša – to dara tādēļ, ka atzīst advokāta profesijas reputāciju, uzskata advokātu par augsti kvalificētu juristu, kā arī ir informēta par tādiem advokāta profesionālās darbības aspektiem kā klienta noslēpuma aizsardzība un advokāta imunitāte. Tāpat jāpiemin, ka tikai advokātiem ir privilēģijas noteiktu darbību veikšanā, sniedzot juridisko palīdzību un, kā tas izriet no iepriekš minētā, klients rēķinās, ka zvērināts advokāts darīs visu iespējamo, lai sniegtu vispilnīgāko juridisko palīdzību, tajā skaitā, arī izmantos Latvijas Republikas Advokatūras likuma 48.pantā minētās tiesības.

Lai iepriekšminētais īstenotos, klients, vēršoties pie zvērināta advokāta, sagaida, ka juridisko palīdzību sniegs zvērināts advokāts Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktā veidā, tajā skaitā, tieši un personiski.
Gadījumi, kad zvērināta advokāta prettiesiskas darbības rezultātā informācija, ko klients uzticējis advokātam, nebauda normatīvajos aktos noteikto aizsardzību un nonāk atklātībā, būtiski un neatgriezeniski grauj visas advokatūras prestižu.

Šajā saistībā ir svarīgi vērst uzmanību uz Latvijas Republikas Advokatūras likuma 118.pantu, kas, kā novērots praksē, tiek dažādi interpretēts, pat apdraudot galveno advokātu darbības principu ievērošanu.
Minētā tiesību norma paredz, ka zvērināti advokāti (gan individuāli, gan birojos praktizējoši) var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu; tajā pašā laikā tiesību norma aizliedz šīm personām nodarboties ar juridiskās palīdzības sniegšanu.
Attiecībā uz tehnisko un saimniecisko personālu neskaidrības nerodas, taču dažādi tiek izprasts konsultatīvā personāla jēdziens un jautājumi, ar ko šāds personāls ir tiesīgs nodarboties.
Šajā sakarā jānorāda, ka arī konsultatīvais personāls nedrīkst nodarboties ar juridiskās palīdzības sniegšanu Latvijas Republikas Advokatūras likuma izpratnē, jo to tieši aizliedz apskatāmā tiesību norma. Līdz ar to, lai ievērotu Latvijas Republikas Advokatūras likuma 67.panta prasības, konsultatīvajam personālam nebūtu uzdodams veikt darbības, kas saistītas ar lietas vešanu pēc būtības, bet tam pieļaujams uzticēt atsevišķu jautājumu teorētisku izpēti un visaptverošu teorētisku atzinumu sagatavošanu, tiesiskā regulējuma un akadēmisko avotu juridisko izpēti, kā arī atsevišķu juridisku dokumentu projektu sagatavošanu u.tml..
Attiecībā uz Latvijas Republikas Advokatūras likuma 117. un 118.panta ievērošanu jānorāda, ka šīs tiesību normas nepieļauj atkāpes no tām, pat informējot par to klientu. Turklāt, šādas informācijas sniegšana vien, ņemot vērā, ka attiecīgas darbības nepieļauj likums, grauj visas advokatūras prestižu.
Faktiski, zvērināts advokāts ir tiesīgs uzņemties tādas lietas un tādā apjomā, lai varētu izpildīt Latvijas Republikas Advokatūras likuma 117.pantā noteikto. Uzņemoties vairāk lietas un nododot to vešanu saviem darbiniekiem, kas nav zvērināti advokāti vai to palīgi, tiek ne tikai pārkāpts Latvijas Republikas Advokatūras likuma 118.pants, bet arī parādās pazīmes, kas liecina, ka advokāts neizprot amata būtību – intelektuāls darbs un juridiskās palīdzības sniegšana – pārvēršot to par komercdarbību, kas papildus ir arī Latvijas Republikas Advokatūras likuma 107.panta pārkāpums.

Ņemot vērā iepriekš minēto un - lai nodrošinātu, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas un tās locekļu reputācija netiktu apdraudēta, bet uzlabota; lai nepieļautu juridiskās palīdzības kvalitātes pasliktināšanos un veicinātu godīgas konkurences ievērošanu starp kolēģiem, - Latvijas Zvērinātu advokātu padome

vērš uzmanību uz šādiem zvērinātu advokātu darbības principiem:

1) Visi zvērināti advokāti ir tiesīgi praktizēt (sniegt klientam juridisku palīdzību) tikai tieši un personiski un nav pieļaujama profesionālās darbības – intelektuāla darba – apzināta vai neapzināta pārvēršana par komercdarbību (peļņas gūšanas raksturs);
2) Klienta lietas vešanas nodošana personai, kas nav zvērināts advokāts vai zvērināta advokāta palīgs, neatkarīgi no tā, vai klients par to tiek informēts, uzskatāma par rupju Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārkāpumu;
3) Zvērināti advokāti (individuāli vai birojos praktizējoši) drīkst pieņemt darbā konsultatīvo personālu, kas var būt arī juridiski kvalificēts, taču Latvijas Republikas Advokatūras likums nepieļauj šādam personālam uzdot sniegt klientam juridisko palīdzību (vest klienta lietu pēc būtības), bet iespējams uzdot, piemēram, pētnieciska un teorētiska rakstura darbu veikšanu, kā arī atsevišķu juridisku dokumentu sagatavošanu.

Atbildēt

Saņemies, Dunduk!

12.09.2012. 22:04

Saņemies Dunduk, ka tieci spārdīts un diskriminēts. neko darīt Dundukiem sūrs Liktens.

Atbildēt

2 dundukam

12.09.2012. 22:03

Izlasi pats un vēlreiz. Un vēlreiz. Un vēlreiz. Līdz sapratīsi par ko stāsts. Zinu, tu to vari! Saņemies! :)

Atbildēt

Dundukam :-)

12.09.2012. 22:01

Nu, Dunduk izlasi pats savu copy -past:
"118. Zvērināti advokāti uz darba līguma pamata var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu..."

Konsultatīvais personāls jau ir juriskonsulti, bet tev ir širmis aizvēries, ka domā ka visi juristi bariem skrien uz adv. birojiem, lai pienestu tēju, jo tur par šo darbiņu daudz maksā:-)

Laikam tevi kādā advokāta birojā diskriminē, ja neļauj tev konsultēt, bet liek pienest TIKAI tēju.

Atbildēt

2 paija

12.09.2012. 21:56

Ierobežojums ir.

Advokātu birojā juridisko palīdzību drīkst sniegt tikai un vienīgi zvērināti advokāti. Vairāku iemeslu dēļ. Viens no svarīgākajiem - advokāts ir tiesu varai piederoša persona, kurai ir savi ierobežojumi, atbildība un zināmas tiesības.

Palīgpersonālam nav tiesību sniegt juridisko palīdzību. Ja neizproti, ko nozīmē juridiskā palīdzība, tad pateikšu priekšā - juridiskā palīdzība nav juridiskie pakalpojumi. Advokāti (gan individuāli praktizējošie, gan birojos strādājošie) tieši sniedz juridisko palīdzību.

Neba velti, tajā advokātu biroja mājas lapā tagad ir pazudis ieraksts par AS. Laikam jau sakritība.

Atbildēt

paija

[R] 12.09.2012. 21:44

Vienīgais izņēmums ir parstavība kriminalprocesa, kur saaskaņa ar Kriminalprocesa likumu, apsūdzeta aizstavību var realizat tikai zvērinati advokāti. Ne civilprocesa , ne administratīvaja procesā šadu ierobežojumu nav, nemaz nerunajot par konsultaciju sniegsanu jebkurā cita tiesību joma ,līgumu slegsanu

Atbildēt

2 paija

12.09.2012. 21:41

Iepazīsties ar Advokatūras likumu:

116. Zvērināti advokāti praktizē individuāli vai arī sadarbībā vienīgi ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Zvērināti advokāti var izveidot zvērinātu advokātu birojus, kurus reģistrē Latvijas Zvērinātu advokātu padomē.

117. Zvērināti advokāti praktizē tieši un personiski.

118. Zvērināti advokāti uz darba līguma pamata var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, par kura darbību viņi atbild un kuram ir aizliegts nodarboties ar juridiskās palīdzības sniegšanu.

Atbildēt

paija

[R] 12.09.2012. 21:32

Ka tad, 11 juristi birojā pienes teju. Spridzans pratkizejas -
Banku darbība, Kapitāla tirgi, Finanšu pakalpojumu regulējums, Ieguldījumu fondi, struktūras un pensijas, Uzņēmumu apvienošana un iegāde. Neviena sai jomā nav nepieciesama advokata tiesības un nav tada likuma,kas juristiem to liegtu
Nezin kapec vairuma advokatu biroju strada juristi,laikam grib vairak maksat neka sekretarem,kas pienestu kafiju

Atbildēt

Paija

12.09.2012. 21:19

Ārkārtīgi priecīgs notikums PA ir tas, ka tur vairs nestrādās gāgane iveta zalpētere. Nu, reiz pienācis gals viņas sadismam pret darbiniekiem.

Atbildēt

to - teiksim tā 12.09.2012. 22:11

12.09.2012. 21:18

Likums neliedz juristiem strādāt advokātu birojos. Tiesa, tikai kā palīgpersonālam, t.i., palīgpersonāls nesniedz juridisko palīdzību.

Tādi drīkst tēju, kafiju, pastu pienest, nokopēt papīrus,, atlasīt normatīvos tiesību aktus un veikt citas palīgfunkcijas advokātiem.

Atbildēt

2 paija

12.09.2012. 21:16

Lasi rūpīgāk - advokātu birojos, saskaņā ar likumu, juridisko palīdzību drīkst sniegt tikai un vienīgi zvērināti advokāti un viņu palīgi.

Palīgpersonālam šādu tiesību - sniegt juridisko palīdzību - nav!


Atbildēt

Paija

12.09.2012. 21:13

Tieši tā, Spridzānam jau tagad tiek gatavota augsne, lai viņš kļūtu par pilntiesīgu PA valdes locekli vai pat PA vadītāju. Un tas ir īpaši negodīgi no Druviešu klanu puses, kuram ir pakļauts Pavļuts.

Atbildēt

to - teiksim tā

12.09.2012. 21:11

Jums nav taisnība, daudzos advokātu birojos strādā juristi, kuri nekad negribēs kļūt par advokātiem.
Jūs esat dumjš.

Atbildēt

paija

[R] 12.09.2012. 20:57

Tā kā Spridzans advokatu biroja strada no 2010.g.decembra viņam nav nekada sakara ar ieprieks noslegtajiem līgumiem. Vispar nav saprotams,kaapec pietiek. tik milzīgas pretenzijas pret Spridzānu,nekads pamatojums netiek sniegts. Ja jau līgums ar PA būtu nelikumīgs, tad jau varbūt pareizi atlaida PA ?
>Teiksim tā -galīgas muļkibas, saja biroja strada 12 juristu un gandrīz visos advokatu birojos ir juristi. Advokati nepieciesami parstavībai kriminalprocesos tiesās. Līgumu slēgsanai, komerctiesībās, un citos jautajumos,kur specializējies Spridzans nav nepieciesamas advokata tiesības

Atbildēt

Jagejs_Japidars

[R] 12.09.2012. 20:19

NU un ? normāla atbilde, parasta situācija- kādam nepatīk, ka izlidoja savi cilvēki no silta roba- tagad lej dubļus ar svešām rokām

Atbildēt

Kā tad

12.09.2012. 19:42

Sauksim lietas īstajos vārdos.Nevis saņemti 400 000.-tūkst.,bet gan nozagti 400000.-tūkst.Advokātu birojiņš,konsultantiņi - OTKATU pastnieki.

Atbildēt

Ojārs

[R] 12.09.2012. 19:11

Par pagaidu valdi ir skaidrs un interešu konflikta Spridzānam, visticamāk, tur nav nekāda. Drīzāk jau tam otram puisim, kurš vienlaicīgi pildīs amatus gan EM gan PA. Tas var būt gadījumā, ja viņam EM amata aprakstā ir minētas kādas kontroles funkcijas attiecībā uz EM kapitālsabiedrībām.
Nesmuki var sanākt tad, ja Spridzāns izlems palikt un arī paliks šajā it kā pagaidu amatā. Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka Spridžans Šobrīd iepazīstoties ar situāciju PA. Pēc informācijas saņemšanas, detalizētākas iepazīšanās ar PA darbu un situāciju organizācijā, kā arī Ekonomikas ministrijas izsludinātā konkursa kritērijiem A.Spridzāns lemšot par iespēju kandidēt uz valdes locekļa amatu konkursā.
Citiem pretendentiem tādas iespējas nebūs. Pat tad, ja Spridzāns tieši nepiedalīsies konkursa dokumentu izstrādāšanā un pretendentiem izvirzāmo prasību definēšanā, EM būs grūti sabiedrību pārliecināt, ka prasības nav pieskaņotas un pakārtotas šim konkrētajam kandidātam. Tad gan varēs runāt par interešu konfliktu, taču pagaidām zaudētāji, šķiet, ir vienīgi advokātu firma, kura tagad nevarēs vairs sniegt juridiskos pakalpojumus PA.

Atbildēt

Rex

12.09.2012. 19:06

Nu nesaprotu, ko Ansis, kā persona noziedzies, lai nevarētu normālu štelli bīdīt? Glups? Korumpēts? Skeleti skapī? Nu nē, taču, tikai bla bla bla....

Atbildēt

Jānis Parastais

12.09.2012. 18:58

Lai patiktu pietiekam, cilvēkam ir jānāk no kūtspakaļas. Ne LU mācīties, ne labā birojā strādāt - noraks!

Atbildēt

:)))))

12.09.2012. 18:58

roka roku mazgaa...

Atbildēt

Zasa

12.09.2012. 18:43

Kad reiz Rulle sava Linkaiša naudiņu būs atstrādājusi un nepiesārņos ēteru! Man patīk loģika - pirmajā rakstelī apgalvo, ka papīreļi varētu būt kaut kas, otrajā jau pati nodefinē kas tas ir, bet nu jau atsaucas kā uz Bībeli. Laikam kundzīte par žurnālista ētiku un faktu un viedokļu nodalīšanu nav dzirdējusi.

Atbildēt

ccc

12.09.2012. 18:34

kur dabū tādus ciparus!

Atbildēt

....

12.09.2012. 18:25

oi, viss vēl lielākā miglā sapinies. Tad tomēr konkurss bija uz pagaidu valdi :) Tika uzrunāti vairāki... tik atteicās

Atbildēt

[;

12.09.2012. 17:59

Kaut kas te tai lietā visai miglains.

Atbildēt

Elvis

12.09.2012. 17:45

Kā tad tā,ja iepriekš lielījās par 3 augstskolu diplomiem,bet te izrādās nav bijis pat advokāta licenzes,kaut kā aizdomīgi,iespējams,ka dažas labas augstolas gaitenī pastāvējis par durvju virinātāju.

Atbildēt

Post scriptum

12.09.2012. 17:22

"Advokātu birojos ierasta prakse ir nodalīt lietas, juristiem uzņemoties atbildību par sev pārziņā nodotām lietām. Jāatzīmē, ka A.Spridzāna pārziņā nebija ar PA saistītas lietas un šo līgumu izpildē A.Spridzāns nav piedalījies."

Palīgpersonālam (A.Spridzānam) vispār nebija nekādu tiesību uzstāties advokātu biroja vārdā, sniedzot juridisko palīdzību, jo viņš nav bijis zvērināts advokāts.

Atbildēt

Teiksim tā (vadlīnijas)

12.09.2012. 17:17

Advokātu birojos var praktizē tikai un vienīgi zvērināti advokātu un to palīgi. Visi pārējie ir palīgpersonāls (grāmatveži, šoferi, apkopēji un taml.).

Attiecīgi juridisko palīdzību advokātu biroja vārdā var sniegt tika un vienīgi zvērināti advokāti vai to palīgi. Prakizējot tieši un personiski.

Palīgpersonālam ir aizliegts sniegt juridisko palīdzību un uzstāties zvērinātu advokātu biroja vārdā.

Spriežot pēc teksta minētais kungs ir "vecākais jurists", ko tas nozīmē, un ko tāds dara advokātu birojā, kas sniedz juridisko palīdzību, nav saprotams. PIETIEK varēt šo lietu sīkāk papētīt.

Atbildēt

Didzis

12.09.2012. 16:55

Visa šobla vienā kursā

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kliķe jau aizgūtnēm pārraksta neseno Latvijas vēsturi, bet kliķes propagandisti steidz nostiprināt melus

FotoNeesmu PBK TV kanāla cienītājs, ne arī īpaši skatos kādus citus TV kanālus, kas ir krievu valodā, izņemot izklaides kanālus un raidījumus. Tomēr atsevišķos brīžos, kad runa ir par notikumiem pasaulē, zinot, ka mūs, Latvijas iedzīvotājus, baro ar vienveidīgu propagandu, paskatos arī Krievijas TV kanālus. Arī tos, kurus slēdza, reizēm skatījos.
Lasīt visu...

12

Prognoze: pirmo koronavīrusa slimnieku Latvijā atklās līdz 18. marta 10.55

FotoZīmīga diena šodien: mēnesis, kopš sapratu, ka koronavīruss nav kaut kāda citāda gripa vai tālu zemju slimība, bet gan bīstama, lipīga un nāvīga sērga, kas apdraud arī Latviju. Notikums, kas lika man saprast stāvokļa nopietnību, bija priekš mēneša, 23. janvārī ieviestā Uhaņas blokāde: 11 miljonu iedzīvotāju pilsētas izolēšana. Saistībā ar apaļu mēnesi varētu dalīties trīs ierakstos par vīrusu. Šis ir pirmais.
Lasīt visu...

12

Pierādīšu, ka lūšu šāvējiem patiesībā vispār nav argumentu

FotoTātad, ko saka lūšu šāvēji. 1. Nemaisies, kur neko nesaproti (agresīva pozīcija, kas ne ar ko nav pamatota). 2. Mums viss jākontrolē, jo apēd stirnas (pirmšķietami apspriežams arguments). 3. Vilki nāk mājās un plosa mājdzīvniekus (klaja demagoģija, jo runa taču nav par vilkiem).
Lasīt visu...

21

Pārmetumi un rīcība

FotoIr diezgan dīvaini pēkšņi saprast, ka tie cilvēki, kuri Atmodas laikā bija kopā ar tautu, bija tautas sirdsapziņa, šobrīd ir nostājušies pret tautu. Toreiz viņi bija tikpat nabagi kā mēs, visi citi, šobrīd liela daļa no viņiem ir ļoti pārtikuši, pat miljonāri un aktīvi pauž Tautu pazemojošus un noniecinošus uzskatus.
Lasīt visu...

21

Valsts

FotoBieži dzirdu, ka valstij vajag, valstij ir jādara, valstij ir jārūpējas, valstij ir jāievieš, jāveicina, man valsts neko nav devusi, man šī valsts nav vajadzīga utt.
Lasīt visu...

21

Atraktīvās politikas hronika: 7.februāris

Foto7.februārī Latvijā eksplodēja kolosāli atraktīvs notikumus. Noteikti vispievilcīgākais notikums latviešu tautas laimīgi aizvadītajā debilitātes laikmetā kopš 2018.gada 6.oktobra. Kolosāli atraktīvo notikumu drīkst uzskatīt par vietējā mēroga “9/11”. Arī 7. februārī sabruka dvīņu torņi. Sabruka leksiskie dvīņu torņi “Nācijas tēvs”/”Nācijas tumsonis” un to vietā tajā pašā dienā nācās nekavējoties uzbūvēt jaunu leksisko torni “Nācijas debilais tēvs” (NDT).
Lasīt visu...

21

Klimata modeļu realitāte - vai ticēsim skolu nebeigušam skuķim?

FotoGlobālo klimata "cīņu" rezultāts diemžēl var izrādīties - konkrēti papildu nodokļi arī Latvijā. Līdz ar to jautājums nav tīri akadēmisks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Blēžu un zagļu valsts

Raksts „Kā zvejas privātfirmu – nodokļu “optimizētāju” - uz nodokļu maksātāju rēķina glāba Latvijas valsts ierēdniecība” ir smuks piemērs, lai saprastu, ka...

Foto

„Anquis in herba” jeb Čūska zālē

Laikā, kad visa pasaule, vairums valstu gatavojas pasargāt savus iedzīvotājus no iespējamas koronavīrusa izplatīšanās, Latvijas publiskā telpa un ļaužu prāti...

Foto

9.maija svinības Maskavā kā līdzeklis Kremļa noziegumu leģitimācijai

Iesākumā precizēšu, ka runa šeit būs ne tik daudz par konkrētiem vēsturiskiem notikumiem, cik gan par šo notikumu...

Foto

Vairāk jautājumu nekā atbilžu...

Interesanti, kurš tur bīda to Skultes LNG termināli. Ekonomikas ministra Nemiro draudziņš, kuru grib iestūķēt Latvenergo padomē kaut vai pa skursteni? Vai tomēr vecijaunā Vienotība? Vai NA?...

Foto

Leksiskās debilitātes praktiķi

Latvijā jau labu laiku ir tradīcija noskaidrot attiecīgā gada atraktīvākos (jocīgi piesaistošos) izteikumus. Ar to nodarbojas Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa....

Foto

Kāpēc FKTK atvainojās Maijai Treijai

Šī gada 3. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka FKTK atsauc savu 2019. gada. 29...

Foto

Ar atsevišķu tiesnešu atbalstu tiesu izpildītāji no iedzīvotājiem piedzen līdzekļus, kurus likums viņiem neliek maksāt

Parādījušies tiesu izpildītāji, kas atraduši jaunu, likumā neparedzētu veidu, kā no...

Foto

Lidostu un čemodānus es vairs neatceros, visi aicina mani par Rīgas mēru, bet es plānoju dibināt manis veidotu politisko partiju

Pirmkārt, es uzskatu, ka esošā politiskā...

Foto

Divu gadu laikā Veselības ministrija nav ieviesusi nevienu no Valsts kontroles ieteikumiem, lai ģimenes ārsti būtu pieejamāki

Divu gadu laikā, kopš klajā nāca Valsts kontroles revīzijas...

Foto

Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā un risināšanā

Cienījamie laikabiedri! Aicinu sekmēt Valsts prezidenta Egila Levita aktīvāku iesaisti iekšpolitisku problēmu apzināšanā...

Foto

Divi jautājumi Kristīnes Misānes izdošanas sakarā: vai tikai atbildes nebūs biedējošas ikvienam pilsonim?

Latvijā visaugstākajā līmenī pacelts jautājums par mūsu pilsones Kristīnes Misānes izdošanu no Dānijas...

Foto

Es redzēju, mīļais, tu šodien biji aizrāvies ar valstsgribu...

Nupat pieķēru sevi pie pavisam stulbas atziņas - pat iepriekšējie divi kretīni Bērziņš un Vējonis man nelikās...

Foto

Vai Ārstu biedrība kļuvusi par Veselības ministrijas suni?

Pagājušajā nedēļā Veselības ministrijā notika Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēde. Sēde bija iestudēta kā viena aktiera teātris. Režisore...

Foto

Kauns skatīties, kā daļa latviešu politiķu un ierēdņu nodur acis, mentāli savelkas čokuriņā un slīd zem galda

Šonedēļ „Attīstībai/Par” pakļāvās “Saskaņas” un lašoristu* spiedienam un uz...

Foto

Var noprast, ka Annai Jutai Maskavā pavadītais laiks nav pagājis pa tukšo

„Spēcīgs” vēstījums no savā laikā Maskavā, īpašā speciālā rajonā (augsta ranga kompartijas funkcionāru dzīvesvietā)...

Foto

Iesniegums Bordānam: nevajag aiztikt Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales robežas

Izlasījām, ka Varakļānu novada domei būs jānoskaidro savu iedzīvotāju viedoklis par palikšanu Vidzemē vai pievienošanos Latgalei....

Foto

“Nācijas tēvs” kā “nācijas tumsonis”

Nekas nemainās! Katra “nācijas tēva” (NT) publiskā uzstāšanās ir tumsonības apliecinājums. Izrādās, NT ir milzīgi robi izglītībā. Viņa zināšanas ir ļoti...

Foto

Skumji, ka pašreizējā bezoligarhu valdība tiek stutēta ar šī āksta un citu "kaimiņu" balsīm

Ir beidzot piepildījies Kaimiņa aktieriskais sapnis... viņš ir nokļuvis uz valsts lielākā...

Foto

Par “antisemītiskām cūkām” un poļu-čehu teritoriālo konfliktu

Savā nesenajā uzrunā Krievijas Aizsardzības ministrijas sanāksmē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies Otrā pasaules kara tēmai un, pieminēdams...

Foto

Lietuviešu uzņēmēji pret Latviju

Gribēju piemest savu pagali ažiotāžai ap VDD ēkas celtniecību bijušā velotreka vietā. Tad nu lūk, no vienas puses man izbrīnu raisa šiverīgu...

Foto

Atraktīvā politiskā hronika: janvāris

8.janvārī Rīgas lielākajos interneta medijos tika ievietota pēcpadomju gados tematiski klasiska un tāpēc emocionāli vienaldzīga informācija. Taču tai tomēr piemīt zināma atraktivitāte. Informācijā...

Foto

Kur Latvija?

Latvijai vairs nav nevienas no valsts pazīmēm, proti:...

Foto

Karaļa ēras beigas vai tomēr “Bauze uz pauzes”?

Otrdien Garkalnes novada iedzīvotājus sasniedza ziņa, ka Garkalnes Imperators ir atkāpies no amata, jo veselība vairs nav tā,...

Foto

Ornitologs Apinītis iestājas par skaidru dziesmu: nost ar šņabi un „cīgām”

Jūs jau būsiet pamanījuši, ka kādreizējais partijas „Latvijas ceļš” biedrs dakteris Pēteris Apinis, kurš tika...

Foto

Kas notiek ar Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadību?

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā arvien plašāk izskan ziņas par KPV LV ministru brīnumiem, vēlos informēt par kādu citu...

Foto

Nepieciešama jauna pieeja tam, kā Latvijas galvaspilsētā tiek risināti iedzīvotājiem būtiski jautājumi

Teikas apkaimes iedzīvotāji ir pauduši skaidru un nepārprotamu vēlmi bijušā velotreka “Marss” vietā redzēt...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 2. daļa. Vēl vakar sabiedrotie, bet šodien - nāvīgi ienaidnieki

Vācija nevarēja pabarot sevi. Valstij uzsākot Otro pasaules karu,...

Foto

No NT pūdernīcas. Padomiski formāli un iesaiste

Nevar būt nekādu šaubu! Mērķis ir skaidri redzams! NT (“nācijas tēvs”) vēlas latviešu inteliģenci uztaisīt par sapioseksuāļu inteliģenci. Atcerēsimies,...

Foto

“Jo lielāki meli, jo ātrāk tiem noticēs.” 1. daļa. Kā sākās karš, jeb Molotova - Ribentropa pakts trīs dienu hronikā

Autortiesības uz šo “spārnoto” frāzi kļūdaini...

Foto

Ja mums nebūs jaunas ēkas par pārdesmit miljoniem eiro, kura stiprinās mūsu kapacitāti, mēs arī turpmāk nevarēsim notvert nevienu spiegu

Atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam...

Foto

Lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā

Nacionālā apvienība (NA) iesniegusi likuma grozījumus, lai priekšvēlēšanu reklāmas būtu tikai valsts valodā. JKP atbalsta. A/Par neatbalsta. Vienotība un KPV vēl domā....

Foto

Mihoelss, ebreju antifašistu komiteja un “ārstu-indētāju” lieta

Pērnā gada nogalē Vladimirs Putins bija kārtējo reizi pievērsies vēsturei, necenzēti nolamājot pirmskara Polijas vēstnieku Vācijā par it kā...

Foto

Paveiktais veselības nozarē Artura Krišjāņa Kariņa valdības pirmajā gadā

Atbilstoši valdības deklarācijai: 1. Pieejamība. Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. gadā. Panākts, ka 2020.gadā veselības nozares darbinieku...