Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tieši tādu maksājumu, kādus pēc pagājušā gada 17. novembra no apturētās Latvijas Krājbankas līdzekļiem bija akceptējuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pilnvarnieki ar komisijas priekšsēdētājas vietnieku Jāni Brazovski priekšgalā, Rīgas apgabaltiesa atzinusi par nepamatotu un nelikumīgu. Šodien Pietiek publiskojamajā tiesas lēmumā, kas jau stājies spēkā, tāpat arī skaidri atzīts – naudas izmaksās no apturētās Krājbankas līdzekļiem vieni naudas kārotāji izrādījušies daudz „vienlīdzīgāki” par citiem, savukārt bankas administrators pēcāk rīkojies pareizi un likumīgi, ignorējot FKTK vēstules par naudas izmaksu no apturētās bankas.

Ārvalstniekam P.B. apturētajā Krājbankā bija un joprojām ir palikuši iespaidīgi finanšu līdzekļi – 1,37 miljoni dolāru un nepilni 94 tūkstoši eiro. Pagājušā gada 17. novembrī P.B. bankas klientu apkalpošanas centrā bija iesniedzis maksājuma rīkojumus 750 000 dolāru un 75 000 eiro pārskaitīšanu uz norēķinu kontu Rietumu Bankā, norādot, ka tie ir ekspresmaksājumi ar valutēšanas datumu tajā pašā datumā. Taču tāpat kā daudziem citiem klientiem šie maksājumi bankā tā arī „iestrēga”, kaut gan, kā norādīts P.B. pieteikumā tiesai, „AS Latvijas Krājbanka bija jānodrošina minēto maksājuma rīkojumu izpildi nekavējoties”.

Kā rāda Pietiek jau iepriekš publiskotie dokumenti, vesela virkne šādu maksājumu ar FKTK svētību nākamajās nedēļās pēc bankas darbības apturēšanas tika nokārtoti un nauda aizplūda no bankas. Arī pašlaik FKTK apgalvo, ka tās pilnvarnieku rīcība bijusi pilnīgi likumīga, jo, „ņemot vērā, ka no 2011. gada 17. līdz 21. novembrim pieauga klientu veikto maksājumu apjoms un Latvijas Krājbanka nespēja laikus apstrādāt un veikt minētos darījumus, pēc bankas darbības apturēšanas, šos uzsāktos maksājumus (valutācijas datums no 17.11.2011. līdz 21.11.2011.) bija nepieciešams izpildīt”.

Taču ārvalstnieks nevis nekavējoties sācis uzmākties FKTK pilnvarniekiem ar Brazovski priekšgalā, bet gan tikai 15.decembrī vērsies ar iesniegumu FKTK un arī Latvijas Krājbankā, lūdzot nodrošināt savu maksājumu izpildi. Tad arī izrādījies, ka FKTK pilnvarnieku acīs P. B. nav bijis tik „vienlīdzīgs” kā citi līdzīgu maksājumu autori, kam ar Brazovska atļauju izdevies saņemt naudu no apturētās bankas.

Ārvalstnieks atbildi no FKTK saņēmis tikai divus mēnešus vēlāk – jau šā gada 17. februārī, un FKTK viņam skaidrojusi, ka tā esot „vērsusies pie AS Latvijas Krājbanka administratora, lūdzot izpildīt minētos maksājumus, kas kļūdaini nav izdarīts”. Taču administrators bijis citās domās un ārzemniekam paskaidrojis, ka viņa nepārskaitītie līdzekļi „atbilstoši Kredītiestāžu likuma 172.pantam iekļaujami maksātnespējīgās bankas mantas sarakstā, uz kuru maksātnespējas procesā vēršami kreditoru prasījumi, un administrators neesot tiesīgs pieņemt lēmumu viena kreditora interesēs par norādīto maksājumu izpildi”.

Administratora viedokli nu par pareizu atzinusi arī Rīgas apgabaltiesa, pasludinot, ka ārvalstniekam P.B. nav bijis pamata cerēt uz savas naudas pārskaitīšanu, ja reiz viņš nav paspējis ar tādām vai citādām metodēm un FKTK svētību „izraut” naudu no bankas, kā tas, izrādās, izdevies daudzām citām fiziskām un juridiskām personām, līdz pagājušā gada 1.decembrim, kad tiesā tika iesniegts Latvijas Krājbankas maksātnespējas pieteikums.

Tā kā šajā datumā „sūdzības iesniedzēja AS Latvijas Krājbanka noguldītie naudas līdzekļi, tostarp 2011 .gada 17.novembra maksājuma rīkojumos (uzdevumos) norādītie naudas līdzekļi 750 000 USD un 75 000 EUR apmērā, joprojām glabājās sūdzības iesniedzēja kontos AS Latvijas Krājbanka, tiesa atzīst, ka administrators pamatoti šos noguldījumus un par tiem aprēķinātos procentus pilnā apmērā iekļāvis maksātnespējīgās AS Latvijas Krājbanka mantas sarakstā”, teikts tiesas lēmumā.

Tiesa arī pietiekami skaidri norādījusi, ka FKTK rīcība, dodot atļauju naudas aizplūšanai pēc bankas apturēšanas, varētu būt no likuma viedokļa apšaubāma: „To, ka prasījumi, kas izriet no neizpildītiem kredītiestādes klientu maksājuma rīkojumiem (uzdevumiem), kredītiestādes maksātnespējas procesa laikā apmierināmi vispārējā kārtībā, ievērojot Kredītiestāžu likumā noteikto kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību, apstiprina Kredītiestāžu likuma 192.panta 4.punkts, kas noteic, ka vieni no prioritārajiem prasījumiem, kas tiek apmierināti pēc maksātnespējas procesa izdevumu segšanas ir tie parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos.”

Līdz ar to tiesas lēmumā faktiski norādīts – „iestrēgušo” maksājumu veicēji, kas nav spējuši operatīvi motivēt FKTK pilnvarniekus, var vainot paši sevi: „Tiesa atzīst, ka pēc AS Latvijas Krājbanka maksātnespējas pasludināšanas administratoram nebija tiesisks pamats izpildīt sūdzības iesniedzēja iepriekš iesniegtos maksājuma rīkojumus par naudas līdzekļu 750 000 USD un 75 000 EUR apmērā pārskaitīšanu, jo, pretējā gadījumā, tiktu pārkāpta Kredītiestāžu likuma 192. un 193.pantā noteiktā kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtība, nodarot zaudējumus citiem kreditoriem. Turklāt Kredītiestāžu likuma 148.panta pirmā daļa noteic, ka līdz ar maksātnespējas lietas ierosināšanu kreditoram ir aizliegts veikt darījumus, ar kuriem tiek nodarīti zaudējumi citiem kreditoriem vai trešajām personām.”

Vēl vairāk, tiesa skaidri norādījusi, ka bankas administrators rīkojies pilnīgi pareizi un likuma normām atbilstoši, neizpildot divās FKTK vēstulēs izteiktos lūgumus izpildīt P.B. maksājuma rīkojumus. Attiecībā uz to tiesas argumentācija ir šāda:

„Kredītiestāžu likuma 100.panta pirmā daļa noteic, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic kredītiestāžu uzraudzību, ja likumos nav noteikts citādi. Tāpat šā likuma 154.panta ceturtā daļa noteic, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga kontrolēt administratora darbību. Šajā nolūkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pilnvarotai personai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, visu administratora dokumentāciju, kas saistīta ar kredītiestādi, kā arī saņemt no administratora paskaidrojumus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kredītiestādes maksātnespējas procesu.

Savukārt Kredītiestāžu likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka kredītiestādēm ir saistoši saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem izdotie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi par informācijas atklāšanu, kredītiestāžu darbību regulējošajām prasībām un kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Tāpat Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 8.pants noteic, ka finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir saistoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi un lēmumi.

Kā redzams no iepriekš minētajām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012.gada 10.janvāra un 2012.gada 13.februāra vēstulēm, tās nav uzskatāmas par kādu no Kredītiestāžu likuma 7.panta pirmajā daļā vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 8.pantā uzskaitītajiem normatīvajiem noteikumiem, lēmumiem vai rīkojumiem, līdz ar to tajās izteiktie lūgumi nav saistoši administratoram un administrators, lemjot jautājumu par sūdzības iesniedzēja kontos esošo naudas līdzekļu iekļaušanu kredītiestādes mantas sarakstā un atsakoties izpildīt viņa pirms kredītiestādes maksātnespējas pasludināšanas iesniegtos maksājuma rīkojumus (uzdevumus) par naudas līdzekļu pārskaitīšanu, pamatoti vadījies no spēkā esošajām tiesību normām.”

Kā jau bija prognozēts, FKTK publiskoto tiesas lēmumu komentē citādi – tas parādot, ka „FKTK rīkojusies tiesiski un Latvijas Krājbankas klienta uzsāktie maksājumi, kas iesniegti līdz 2011. gada 21. novembrim un uz tiem valutēšanas datums bija līdz 21. novembrim, bija jāizpilda. Pārbaudot klientu maksājuma uzdevumus, FKTK pilnvarnieku grupa tos vērtēja pēc vienādiem kritērijiem – iesniegšanas datums un valutēšanas datums bija jābūt līdz 2011. gada 21. novembrim”.

FKTK pamatojums tās viedoklim ir šāds: „Tiesas lēmums pēc būtības ir par administratora tiesībām pildīt konkrētos maksājuma uzdevumus jau pēc bankas maksātnespējas procesa uzsākšanas 2011. gada 23. decembrī, nevis par FKTK pilnvarnieku rīcību pēc bankas darbības apturēšanas, pildot uzsāktos maksājuma uzdevumus.

Tiesas lēmumā teikts: “Apstāklis, ka maksājuma rīkojumi netika izpildīti rada sūdzības iesniedzējam, kā kreditoram prasījuma tiesības pret Latvijas Krājbanku par saistību izpildi.” Tas nozīmē – tiesa lēmumā skaidri norādījusi, ka klienta maksājuma uzdevumi bija jāizpilda, un ir tiesības saņemt savus naudas līdzekļus.

Privātpersona bija veikusi ekspresmaksājumus, kur iesniegšanas un valutēšanas datums bija 2011. gada 17. novembris. Savukārt 2011. gada 30. novembrī FKTK pilnvarnieku grupa pēc maksājuma uzdevumu pārbaudes uzdeva Latvijas Krājbankas Operāciju pārvaldei izpildīt minētos maksājumu uzdevumus, jo tie atbilda izpildes kritērijiem. Bankas darbinieku pieļauto operacionālo kļūdu dēļ iesniegtie maksājumu uzdevumi netika izpildīti.

2011. gada 15. decembrī privātpersona vērsās Latvijas Krājbankā un FKTK ar iesniegumu izpildīt viņa iesniegto maksājuma uzdevumu. FKTK, izskatot iesniegumu, 2012. gada 10. janvāra vēstulē vērsās pie administratora ar lūgumu lemt par privātpersonas maksājumu izpildi, jo tie atbilda definētajiem kritērijiem: 1) iesniegts 2011. gada 17. novembrī; 2) valutēšanas datums – 2011. gada 17. novembris. Šāda rīcība norāda, ka FKTK bija vienāda attieksme pret visiem bankas klientiem, kuru maksājumu uzdevumi bija iesākti, bet netika izpildīti.”

Pietiek šodien publicē pilnu tiesas lēmumu šajā lietā.

Dokumenti

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Novērtē šo rakstu:

0
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Cita vienotā Krievija

FotoEsmu sapratis, ka pietiek.com lasa arī daudzi krievu tautības cilvēki, kas dzīvo Latvijā, jo tiek publicēti raksti arī par Krieviju. Domāju, ka latviešiem ir svarīgi zināt, ka jaunā paaudze Krievijas iedzīvotāju ir gatavi pārmaiņām, viņi grib liberālas pārmaiņas, tas varētu būt beigu sākums Putina režīmam. Tādēļ domāju, ka skaidri domas izteicis Krievijas laikraksta Novaya Gazeta redaktors Kirils Martinovs. Ja portāla politika ļauj, tad nopublicejiet manu tulkojumu. 
Lasīt visu...

18

Brīdis, kad liela daļa rīdzinieku pārtiek no pabalstiem, nudien nav piemērots domes vadības algu celšanai

FotoSavu pilnvaru 100 dienas Rīgas domes koalīcija atzīmēja, paaugstinot sev algas un ieviešot virkni jaunu apmaksātu amatu. Domes priekšsēdētāja, viņa trīs vietnieku, astoņu komiteju priekšsēdētāju un to vietnieku algu paaugstināšanai un jaunu algu ieviešanai šogad koalīcija dāsni atvēlēja aptuveni 160 000 eiro. Lai kaut minimāli palielinātu bērnudārzu darbinieku atalgojumu, izveidojot fondu, ar kuru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji varētu rīkoties, tāpat kā tas notiek skolās, būtu nepieciešams nedaudz vairāk par 200 000 eiro. Taču šo priekšlikumu šīs domes vadība un koalīcija neuzskatīja par lietderīgu un neatbalstīja.
Lasīt visu...

12

Ko ASV Demokrātu uzvara nesīs Latvijai?

FotoĀrkārtas paziņojums! Pasaules masu informācijas līdzekļi ziņo, ka priekšlaicīgi, nepilnu 79 gadu vecumā, nenākot pie samaņas, par ASV prezidentu kļuvis Džo Baidens! Ne Ukrainas korupcijas skandāls, aizdomas par tirgošanos ar ietekmi, ne arī Hantera Baidena tieksme dokumentēt video sarunas ar mazgadīgajām, paralēli lietojot smagās narkotikas, neko nemainīja vēlēšanu rezultātos, jo svarīgi ir tikai tas, kurš skaita balsis, kontrolē presi un tiesas.
Lasīt visu...

12

Strīķis no “lietu kārtotāju” trijotnes sapsihojies par Magoņa lietas spriedumu – kādi varētu būt patiesie iemesli?

FotoBijušais Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbinieks Maigurs Strīķis no bēdīgi slavenās Strīķa-Juraša-Sparāna “lietu kārtotāju” trijotnes feisbukā ir pamatīgi sapsihojies par spriedumu bijušā Latvijas dzelzceļa prezidenta Uģa Magoņa lietā, kuru tiesai nācās attaisnot Strīķa „kolēģa” Jura Juraša nelikumīgi savākto pierādījumu dēļ. Domāju, daudziem būs interesanti palasīties šīs ekspresīvās pārdomas un padomāt par to patiesajiem iemesliem.
Lasīt visu...

21

Uzņēmējs, izlēmis nošauties, iet uz šķūni, bet tur priekšā otrs uzņēmējs tieši tajā brīdī pakaras...

FotoUzņēmējs, izlēmis nošauties, iet uz šķūni, bet tur priekšā otrs uzņēmējs tieši tajā brīdī pakaras. Tas nabags, kuram jāšaujas, spiests noņemties ar to, kurš jāizņem no cilpas... Tādu aprakstu man prezentēja grāmatai, kuru uzreiz ļoti, ļoti gribas izdot, bet tas nav iespējams grāmatu klātienes tirdzniecības aizlieguma dēļ. Tā nu tika pieņemts lēmums cīnīties par grāmatu tiesībām un vērsties Latvijas Republikas SATVERSMES tiesā.
Lasīt visu...

21

Uzcepsim masu psihozi un piedāvāsim pēc tam izeju

FotoPieņemsim, ka mums ienāktu prātā aizvākt palielu baru cilvēku no redzesloka – tīri teorētiski. Protams, ka tāda rīcība ir kapitāli nepieņemama un nosodāma, bet varbūt, varbūt pieņemsim, ka mēs būtu kaut kāda reliģiska rakstura sekta, kurai ir gan pietiekami līdzekļu un sakaru, lai tādu lietu paveiktu, jo mūsu „Dievs”, sauksim to par „svētais lāpnesis”, to pieprasa un tādam „cēlam mērķim” mūsu iestādes būtu jau savus divsimt gadus strādājušas.
Lasīt visu...

21

Dzīves jēga

FotoPēteris un Jānis gāja uz Templi ap lūgšanas stundu, tas ir, devīto. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizls no mātes miesām, to ik dienas nolika pie Tempļa durvīm, sauktām par Krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja Templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja ieiet Templī, viņš lūdza kādu dāvanu. Bet Pēteris ar Jāni, to cieši uzlūkodami, teica: «Skaties uz mums.» Tas pievērsās viņiem, cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Apustuļu darbi, 3. nodaļa 
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Covidiotisms vai dezinformācija par Ķīnas vīrusa Anglijas celmu

Šonedēļ klajā nāca LETAs ziņa par Ķīnas vīrusa Anglijas celma izplatību Latvijā. Tajā trūka būtiskas informācijas: jaunā celma slimnieku inficēšanās apstākļi....

Foto

Ārkārtas situācijā kaut pliks un bass

Liegumu iegādāties klātienē virkni preču par jēdzīgu grūti nodēvēt. Mūsu valsts šajā ziņā kļuvusi par apsmiekla objektu pat daudzviet ārzemēs,...

Foto

Kad pērkama eksministres padomniece cenšas panākt netīkamas „Facebook” lapas slēgšanu

Ilzes Viņķeles ekspadomniece un Veselības ministrijas PR darbiniece Marta Krivade apmelo "Vakcīnrealitāti Latvijā" un aicina uz...

Foto

Nav pieļaujama necienīga attieksme pret tradīciju kopējiem un viņu viedokļa dēvēšana par "homofobisku"

Atsaucoties uz aktualizējušos jautājumu par ģimenes jēdziena pārdefinēšanu, Latvijas Dievturu sadraudze uzskata par...

Foto

Egils Borats

Acīmredzot prezidents Egils Levits uzskata, ka pēdējā laikā viņa  neveiklo frāžu un paziņojumu skaits nav pietiekams, lai pilnībā samulsinātu Latvijas cilvēkus, un tāpēc viņš turpina runāt...

Foto

Alda Gobzema rekviēms

Tuba Mirum (Pastarā diena) – ar to mūsu valdībai un visiem ļaunajiem spēkiem draud Aldis Gobzems kopš tā brīža, kad iesaistījās par cīņu pie...

Foto

Mieru, tikai mieru

Šie slavenā, gudrā un šarmantā vīreļa ar propelleri uz muguras - Karlsona vārdi mūsdienās ieguvuši sevišķu aktualitāti. Jo nav viegli saglabāt mieru tik...

Foto

Kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19 (jo īpaši ar mRNA tipa vakcīnām)?

Tā kā arī Latvijā valdība sāk apšaubāmu masveida vakcinācijas propagandas kampaņu, kas var izvērsties...

Foto

Labklājības ministrijas un pašvaldību neizdarība noved pie dzīvības apdraudējuma cilvēkiem, kuri uzturas sociālās aprūpes centros

Kopš ārkārtējās situācijas valstī, ko izraisījusi Covid-19 krīze, tiesībsargs ar vērību...

Foto

Pele spēlējas ar kaķi: Ivo Leitāns pret Aivaru Lembergu

Kad vienā no Ventspils mēra Aivara Lemberga preses konferencēm jautājumus sāka uzdot LTV žurnālists Ivo Leitāns, uzreiz...

Foto

Pieaug slēgto tirgotāju skaits, jāglābj nozare

Nozare turpina darboties sarežģīta regulējuma apstākļos. Atbalstu saņem regulāri apturēto uzņēmumu darbinieki, turpinās pieteikšanās uz apgrozāmo līdzekļu pabalstiem, ar nepacietību...

Foto

Atbilde ir tuvāk, nekā tu domā

Cik labi, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz iespēju! Piemēram, ir tik daudz iespēju baidīties:...

Foto

Pilsoni! Ja gribi paspēt nodibināt partiju, tad kur ņemt nosaukumu? Tev palīgā nāks Ukraina

Skatoties uz pašvaldību vēlēšanām šogad un Saeimas vēlēšanām nākamgad, plāno dibināties ne...

Foto

Esmu brīvs un spēcīgs cilvēks, tāpēc iesūdzēšu visus, kas man darīs pāri

Esmu ar savu parakstu apliecinājis dalību partijā Likums un kārtība! Un Tu? Seko man un...

Foto

Kam tic tie, kas grib, lai netici nekam

Brīžos, kad plašākam sabiedrības lokam piemin okultismu, tad vieni smīkņā klusi, citi steigtu pildīt savu operatīvo armijai pielīdzināmo...

Foto

Tikai slikti cilvēki iebilst pret datu nesēju atlīdzību mobilajiem telefoniem

Latvijas autoru, mūzikas izpildītāju un producentu organizācijas ir gandarītas par LR Kultūras ministrijas (KM) virzītajām izmaiņām...

Foto

Pietiek norādīt kā piemēru citu valstu neizdarību, attaisnojot mūsējās

Kas mainījies? Kad studēju medicīnu, mums mācīja, ka no desmit cilvēkiem vismaz viens ir savādāk domājošs. Vai...

Foto

Zakatistovam, Nemiro un kompānijai nāksies atskaitīties

Šā gada 7.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir apstiprinājis 2020.gada 6.decembra politiskās partijas KPV LV ārkārtas biedru sapulcē ievēlēto valdi:...