Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

„Liepājas metalurgs”, izrādās, nav vienīgais lielais Latvijas uzņēmums, kurā lielie akcionāri ne tikai konfliktē savā starpā, bet arī bez sirdsapziņas pārmetumiem ignorē tos, kas palikuši mazākumā. Šodien publicējam kāda AS "Rīgas kuģu būvētava" mazā akcionāra iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržas Otrajā sarakstā. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' pamatkapitāls sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām man, Linardam Baumanim, kā mazākuma akcionāram pieder   (..) akcijas.

Lielākajam AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāram - AS ''Remars - Rīga'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003197429, pieder 5 819 194 AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas jeb 49,856% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Šāds balstiesīgo akciju kopskaits AS ''Remars - Rīga'' izveidojās 2003. gada septembra beigās, lai acīmredzami izvairītos no Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikuma (tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita), jo 2001. gadā AS ''Remars - Rīga'' piederēja 50,18% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla, bet 2002. gadā jau 50,54% no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kopējā pamatkapitāla.

Tomēr, izpētot situāciju 2012. gada 26. aprīlī, jākonstatē, ka AS ''Remars - Rīga'', lai arī izbeigusi situāciju, kurā ir tieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, atrodas stāvoklī, kurā konstatējama netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Šis fakts konstatējams izpētot sekojošu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru statusus: AS ''Remars - Rīga'', Vasilijs Meļņiks (attēlā), Sergejs Goļicins, Jevgeņijs Djadela, Anatolijs Ustinovs, Irina Meļņika, AS ''Rietumu banka”, Ēriks Kaža.

Visu šo AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru rīcība akcionāru sapulcē ir saskaņota un viņu intereses ir vienotas, jo:

Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 83,83% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam, Sergejam Goļicinam un Anatolijam Ustinovam pieder 50,295% AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas. Šādā situācijā ir acīmredzams apstāklis, ka Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri caur AS ''Remars - Rīga'' ir netieši ieguvuši no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita;

Jevgēnijs Djadela un Sergejs Goļicins ir AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļi, bet Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika ir AS ''Remars - Rīga'' padomes locekļi, un šāds statuss nosaka atbilstoši Komerclikuma 169. panta 1. daļai viņu pienākumu pildīšanu kā krietnam un rūpīgam saimniekam AS ''Remars - Rīga'' interesēs. AS ''Remars - Rīga'' savas intereses AS ''Rīgas kuģu būvētava'' kā akcionārs realizē ar savu balsojumu AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcē, un Jevgenijs Djadela, Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Vasilijs Meļņiks un Irina Meļņika, obligātā kārtā ievērojot AS ''Remars - Rīga'' intereses, nevar balsot pretēji AS ''Remars - Rīga'' interesēm un šiem balsojumiem jāsakrīt. Papildus Jevgenija Djadela atkarību no AS ''Remars - Rīga'' nosaka ne tikai AS ''Remars - Rīga'' valdes locekļa statuss, bet arī parādsaistība Ls 48000,- apmērā, kura konstatējama AS ''Remars - Rīga'' 2010. un 2011. gada pārskatos;

Bez tam Irina Meļņika ir Vasilija Meļņika laulātā un balsojusi par savas meitas Jekaterinas Meļņikas ievēlēšanu AS ''Rīgas kuģu būvētavas'' padomē. Laulātā statuss atbilstoši Civillikuma 84. pantam rada pienākumu gādāt par otru laulāto un kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Situācijā, kurā Vasilijam Meļņikam pieder 55,01% AS ''Remars - Rīga'' akcijas, bet AS ''Remars - Rīga'', Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai pieder 50,124 % AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijas, Vasilijs Meļņiks ir caur AS ''Remars - Rīga'' un Irinu Meļņiku ieguvis no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcijām balstiesības tādā daudzumā, ka šo personu balstiesības pārsniedz 50 procentus no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' balsstiesīgo akciju kopskaita Jāņem vērā, ka visi tiesiskie regulējumi, kuri noteikti interešu konfliktu novēršanai nepieļauj laulāto un vecāku/ bērnu saistītu darbošanos. Pat, ja interešu konflikta situācija nav tieši aizliegta, šīs situācijas esamība liecina par netiešas vienošanās esamību, jo bez šādas vienošanās interešu konflikts nav atrisināms;

Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas priekšnoteikums (netieša no akcijām izrietošu balsstiesību iegūšana pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita) nav noteikts ar praktiskas izpausmes nosacījumu, tas ir, likumdevējs neprasa lai netieši iegūtās balstiesības izpaustos arī reālos balsojumos. Taču konkrētajā lietā ir konstatējama arī tas. No AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces balsu skaitīšanas lapas padomes vēlēšanām ir konstatējams konkrēto akcionāru saskaņots balsojums, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs.

Linarda Baumaņa rīcībā ir arī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vadības pirms 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces sagatavots balsošanas aprēķins par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi. Šajā aprēķinā norādīta noteikta akcionāru balsojuma prognoze (saskaņota rīcība) par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes locekļu kandidātiem, lai AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomē tiktu ievēlēti Sergejs Goļicins, Anatolijs Ustinovs, Aleksandrs Čerņavskis, Gaidis Andrejs Zeibots un Jekaterina Meļņika, bet netiktu ievēlēts Hermanis Juzefovičs. Minētajā dokumentā norādīta pat šāda vēlēšanu rezultāta, kurš, protams, saskaņotas rīcības rezultātā arī tika iegūts AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, rezerve, kas garantē paredzamā iznākuma drošību no neprognozējamiem akcionāriem;

AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2012. gada 26. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces dokumentiem par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' padomes vēlēšanu norisi ir redzams, ka personu grupa sev vēlamā padomes sastāva jautājuma risinājumā iepriekš pamatoti rēķinās ne tikai ar Jevgēnija Djadela balsstiesībām, bet arī ar AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas balsstiesībām, kuras uz pilnvaras pamata bija nodotas Jevgēnijam Djadelam. Linarda Baumaņa rīcībā nav informācijas vai Jevgenija Djadela pilnvarnieka balsojums atbilst AS ''Rietumu banka'' un Ērika Kažas interesēm, taču Civillikuma 2289. panta izpratnē, tas ir AS ''Rietumu banka'' un Ērikam Kažam saistošs, tajā skaitā, jautājumā par šī balsojuma sekām Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punkta izpratnē;

Pat tikai no publiski pieejamiem uzņēmējsabiedrību gadu pārskatiem var iegūt informāciju par AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darījumiem, kuri ir izdevīgi tikai AS ''Remars - Rīga'' un Vasilijam Meļņikam:

a) AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2004. gada pārskatā minēts, ka 2004. gada 21. jūnijā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' noslēgusi galvojuma līgumu ar AS ''Vereinsbank Rīga'' par saistību izpildi pret AS ''Vereinsbank Rīga'', kas izriet no 21.06.2004. parakstīta kredītlīnijas līguma starp AS ''Vereinsbank Rīga'' un SIA ''Eiro steel'', reģ.Nr. 40003631296. Šo darījumu noslēgšanas laikā vienīgais SIA ''Eiro steel'' dalībnieks bija AS ''Remars-Rīga'';

b)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka uz 31.12.2005. AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizņēmums Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē Ls 1 811 834 apmērā, bet vienlaicīgi AS ''Rīgas kuģu būvētava'' bija aizdevusi AS ''Remars- Rīga'' Ls 1 127 446. Līdzīga situācija ir arī turpmākajos gados, kad AS ''Rīgas kuģu būvētava'' vienlaicīgi saņem no kredītiestādēm aizņēmumus un pati izsniedz ievērojamas summas aizdevumos AS ''Remars - Rīga'';

c)   no AS ''Rīgas kuģu būvētava'' 2005. gada pārskata izriet, ka 2006.gada 10.februārī ar AS "SEB Latvijas Unibanka'' tika noslēgts ķīlas (hipotēkas) līgums, ar kuru AS ''Rīgas kuģu būvētava'' ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu SIA ''Remars Granula'' saistībām, kas izriet no 2005. gada 2.maija kredīta līguma starp AS "SEB Latvijas Unibanka'' un SIA ''Remars Granula''. Bez tam, 2005. gadā AS ''Rīgas kuģu būvētava'' izsniedza galvojumu par SIA ''Remars Granula'' saistībām līdz Ls 100 000 apmēram.

Šo darījumu slēgšanas laikā SIA ''Remars granula'' dalībnieki bija Vasilijs Meļņiks (53,89%), Sergejs Golicins (14,70%), Anatolijs Ustinovs (14,70%), Igors Komarovs (14,70%) un AS ''Remars - Rīga'' (2,01%);

d)   2007. gada 21. decembrī AS ''Rīgas kuģu būvētava'' iegādājās no AS ''Remars - Rīga'', Vasilija Meļņika, Sergeja Golicina, Anatolija Ustinova un Igora Komarova 49,80% SIA ''Remars granula'' par 1,2 miljoniem eiro. Būtiski uzsvērt, ka (1) iegādātas tika mazākuma daļas, (2) daļas iegādājās no personām, kuras saskaņotas rīcības rezultātā pilnībā kontrolē AS ''Rīgas kuģu būvētava'' darbību, (3) SIA ''Remars granula'' vairākuma dalībnieks joprojām palika AS ''Remars - Rīga'', (4) kapitāla daļu pirkuma summa nekādā veidā neatspoguļoja daļu vērtību, jo SIA ''Remars granula'' 2008. gada apgrozījums ir 260 000, bet zaudējumi - 68 800, 2009. gada apgrozījums ir 140 000, bet zaudējumi 23 300, 2010. gada apgrozījums ir 50 600, peļņa 7 tūkstoši latu, 2011. gada apgrozījums ir 12 400, bet zaudējumi nepilni 6 tūkstoši latu, (5) jau vairākus gadus AS ''Rīgas kuģu būvētava'' revidenti vērš uzmanību uz faktu, ka ieguldījuma SIA ''Remars granula'' pamatkapitālā ir ievērojami samazinājusies un tas nav atgūstams;

e)   kā izriet no AS ''Remars - Rīga'' gada pārskatiem, tad gandrīz visu šīs komercsabiedrības apgrozījumu sastāda dažādu pakalpojumu sniegšana AS ''Rīgas kuģu būvētava''. AS ''Remars - Rīga'' 2011. gada apgrozījums ir 1,312 miljoni latu, no tiem 1,237 miljoni ir saņemti no AS ''Rīgas kuģu būvētava''. Iepriekšējos gados situācija ir visnotaļ līdzīga, pie tam, šāda AS ''Remars - Rīga'' komercdarbība ir ļoti rentabla, piem. 2010. gadā gūta peļņa 228 tūkstošu latu apmērā, bet 2011. gadā - vairāk nekā 100 tūkstošu latu apmērā.

No minētajiem faktiem var konstatēt, ka:

Vasilijs Meļņiks kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionārs un Irinas Meļņikas laulātais ar AS ''Remars - Rīga'' un Irinas Meļņikas starpniecību ir netieši ieguvis no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

Vasilijs Meļņiks, Sergejs Goļicins un Anatolijs Ustinovs kā AS ''Remars - Rīga'' vairākuma akcionāri ar AS ''Remars - Rīga'' starpniecību ir netieši ieguvuši no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava'';

AS ''Remars - Rīga'' ar Vasilija Meļņika, Sergeja Goļicina, Jevgenija Djadela, Irinas Meļņikas un Anatolija Ustinova kā AS ''Remars - Rīga'' amatpersonu starpniecību ir netieši ieguvusi no akcijām izrietošas balsstiesības pārsniedzot 50% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita AS ''Rīgas kuģu būvētava''.

Tādejādi ir konstatējams, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izteikuši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 1. daļas 1. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvā 2004/25/EK ''Par pārņemšanas piedāvājumiem'' 5. panta 1. punktā noteikto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu un kapitāla komisijas likuma 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu, lūdzu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:

- Konstatēt, ka Vasilijs Meļņiks, AS ''Remars - Rīga'', Sergejs Goļicins, Jevgenijs Djadela, Irina Meļņika un Anatolijs Ustinovs 2012. gada 26. aprīlī nebija izpildījuši pienākumu izteikt obligāto AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, akciju atpirkšanas piedāvājumu;

- Aizliegt Vasilijam Meļņikam, AS ''Remars - Rīga'', Sergejam Goļicinam, Jevgenijam Djadelam, Irinai Meļņikai un Anatolijam Ustinovam izmantot balstiesības AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāru sapulcēs līdz AS ''Rīgas kuģu būvētava'', vienotais reģistrācijas Nr. 40003045892, obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai.

Novērtē šo rakstu:

74
2

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

FotoLatvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību. Pašvaldību un valsts atbildīgās amatpersonas saņem atalgojumu, kas nav atkarīgs no viņu darba rezultātiem – padarītā vai nepadarītā.
Lasīt visu...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

21

Ašeradens būs īstais

FotoLabdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni, par mūsu vērtībām un idejām, kā arī cilvēkiem, kas tās īstenos dzīvē.
Lasīt visu...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...