Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Ja vēlaties mūs atbalstīt Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kopš 2005.gada un līdz 2013.gada 1.jūnijam es biju Liepājas pilsētas domes deputāte. Savā deputāta un jurista darbā, saskaroties ar Liepājas pilsētas domes un vietējās valsts amatpersonu patvaļu un likumu pārkāpumiem, vairākkārt esmu vērsusies ar iesniegumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts kontrolē, Iekšlietu ministrijas Drošības policijā.

Mana aktīvā profesionālā un politiskā darbība netika atstāta bez ievērības, un 2008.gada 4.novembrī Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes (turpmāk tekstā – LPRPP) Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākais inspektors kapteinis A.Dūklavs uzsāka divus kriminālprocesus:

1.Kriminālprocess Nr.11260090708 tika ierosināts uz SIA „HORIZONTS - 2” iesnieguma pamata. Par kriminālprocesu uzraugošo prokuroru tika iecelts Liepājas prokuratūras prokurors U.Kursinskis.

2. Kriminālprocess Nr.11260090608 tika ierosināts, pamatojoties uz Sergeja Siņagina iesniegumu. Par kriminālprocesu uzraugošo prokuroru tika iecelts Liepājas prokuratūras prokurors A.Šķēle.

Par to, ka pret mani uzsākti divi kriminālprocesi, man nebija zināms līdz 2009.gada 7.maijam, jo es ne reizi netiku aicināta uz policiju nedz paskaidrojumu, nedz liecību sniegšanai.

Augstāk minētais apstāklis neatraucēja Liepājas PRPP Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākām inspektoram kapteinim A.Dūklavam 2009.gada 7.maijā, izskatot kriminālprocesa Nr.11260090708 materiālus un ņemot vērā pierādījumus, kurus viņš ieguvis laika posmā no 2008.gada 4.novembra līdz 2008.gada 7.maijam, uzskatīt, ka ir pamats turēt mani aizdomās par to, ka „2008.gada 8.augustā Elita Kosaka, griežoties ar prasību pieteikumu Liepājas tiesā, ar viltu mēģinājusi izkrāpt no SIA „HORIZONTS 2”reģistrācijas Nr. 42103003145 naudas līdzekļus lielā (Ls 33409,10) apmērā”, un 2009.gada 7.maijā pieņēma lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšana, kas paredzēts KL 177.p.3.d., 15p. 4.d.

Ar šo lēmumu es tiku iepazīstināta 2009.gada 12.maijā. Lēmumā es esmu rakstiski paudusi savu attieksmi pret izteiktām aizdomām: „Nepiekrītu, jo uzskatu, ka SIA „HORIZONTS - 2” vēršoties ar iesniegumu policijā mēģināja piespiest mani atteikties no civilprasības pret šo SIA, par ko šīs personas man paskaidroja pirms prasības celšanas tiesā."

Vienlaicīgi, t.i. 2009.gada 7.maijā, Liepājas PRPP Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākais inspektors kapteinis A.Dūklavs, izskatot kriminālprocesa Nr.11260090608 materiālus, un ņemot vērā, ka pierādījumu kopums dod pamatu atzīt mani par aizdomās turamo par to, ka „2007.gada janvārī SIA „Efēlija” birojā, 105.kabinetā Graudu ielā 50,Elita Kosaka, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, izkrāpa no Sergeja Siņagina naudas līdzekļus Ls2500 apmērā un no šī summas E.Kosaka piesavinājās naudas līdzekļu Ls2470 apmērā”, pieņēma lēmumu atzīt mani par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšana, kas paredzēts KL 177.p.1d., 179.1.d.

Par lēmumu man tika paziņots 2009.gada 26.maijā, un es tajā esmu norādījusi, ka aizdomas „neatzīstu, jo uzskatu, ka lēmums nav pamatots”.

Nepieciešams atzīmēt, ka visas šīs Liepājas PRPP Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākā inspektora kapteiņa A.Dūklava aktīvas darbības notika tieši pašvaldību pirmsvēlēšanu laikā, kas arī tika atspoguļots vietējā presē.

2009.gada 14.maijā laikraksts „Kurzemes vārds” publicēja rakstu, kurā bija konkrēti norādīts, ka „Pret Liepājas pilsētas domes deputāti Elitu Kosaku sākti divi kriminālprocesi... To „Kurzemes vārds” uzzināja policijā”.

Sakarā ar to, ka pret mani tika uzsākti divi kriminālprocesi, tika sastādītas sūdzības par to, ka sakarā ar interešu konfliktu ar Liepājas PRPP priekšnieku A.Vaiteiku Liepājas PRPP nevar īstenot kriminālprocesu īstenošanu, jo A.Dūklavam, kriminālprocesa virzītājam, ir jāpilda jebkurš A.Vaiteika norādījums.

Visas manas sūdzības Liepājas prokuratūras virsprokurors A.Dzērvēns, Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors A.Mikuļskis, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurore V.Opincāne konsekventi noraidīja.

Pēc 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanām, kad es atkārtoti tiku ievēlēta par Liepājas pilsētas domes deputātu, 2009.gada 24.jūlijā Liepājas prokuratūras prokurors U.Kursinskis, izskatot krimināllietas Nr.11260090708 materiālus, pieņēma lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par to, ka E.Kosaka, griežoties ar prasības pieteikumu Liepājas tiesā, ar viltu mēģināja izkrāpt no SIA „Horizonts - 2” naudas līdzekļus lielā apmērā.

2009.gada 24.jūlija Liepājas pilsētas prokuratūras prokurora U.Kursinska lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā ir pamatots ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu, t.i., ka izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva.

Vēlos norādīt, ka kriminālprocess Nr.11260090708 tika uzsākts 2008.gada 4.novembrī, un kopš 2009.gada 7.maija es biju aizdomās turētas personas statusā, par ko prokuroram U.Kursinskim noteikti bija zināms.

Jebkuram juristam ir zināms, ka celt civilprasību tiesā, aizstāvot savas pārkāptas tiesības, ir Satversmes 92.pantā garantētās cilvēka tiesības, līdz ar ko man ir pamats uzskatīt, ka prokuroram U.Kursinskim vai nu trūkst juridisko zināšanu, vai nu viņš nav neatkarīgs (Prokuratūras likums 6.pants) savā darbībā, jo, manuprāt, krimināllietu Nr.11260090708 bija jāizbeidz nekavējoties.

2009.gada 20.augustā no laikraksta „Kurzemes vārds” man kļuva zināms, ka Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde ir iesniegusi sūdzību par prokurora U.Kursinska 2009.gada 24.jūlija lēmumu, ko apstiprināja arī Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors A.Mikuļskis savā 2009.gada 30.septembra atbildē Nr.3-162/4-738 uz 2009.gada 28.septembra iesniegumu par manu statusu kriminālprocesā Nr.11260090708.

Līdz ar ko ir secināms, ka A.Dūklavs turpināja apzinīgi pildīt sava tiesā priekšnieka A.Vaiteika norādījumus kriminālprocesa Nr.11260090708 ietvaros, bet bez panākumiem.

Sakarā ar kriminālprocesa Nr.11260090708 izbeigšanu reabilitējošo apstākļu dēļ 2009.gada 24.novembrī es vērsos Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā ar iesniegumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai.

2010.gada 12.janvārī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību Aizsardzības Departaments ar lēmumu Nr.5-303-09/20a nolēma atteikt piešķirt man zaudējuma atlīdzību Ls133,10 apmērā (par advokāta pakalpojumiem), jo „netika konstatēts ka Elitai Kosakai kriminālprocesa Nr.11260090708 ietvaros būtu piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums vai mājas arests, tāpat viņa nav tikusi aizturēta Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā, kā arī nav saukta pie kriminālatbildības u.t.t.”.

Augstāk minēto lēmumu parakstījusi Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurore A.Merlaja, norādot, ka viņas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

2010.gada 11.februārī Administratīvajā rajona tiesā tika iesniegts mans pieteikums par 2010.gada 12.janvāra lēmuma Nr.5-303-9/20a atcelšanu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Iesniedzot pieteikumu, es esmu samaksājusi valsts nodevu Ls20 apmērā.

Pieteikumā es esmu lūgusi tiesu uzlikt par pienākumu LR Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentam viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanas dienas pieņemt labvēlīgu administratīvo aktu par zaudējumu atlīdzinājumu Elitai Kosakai LVL133,10 apmērā par advokāta juridisko palīdzību kriminālprocesā Nr. 11260090708.

2011.gada 23.martā Administratīvā rajona tiesa nolēma izbeigt tiesvedību administratīvajā lietā, kas bija ierosināta pēc mana pieteikuma. Tiesas lēmumā tika norādīts, ka „Satversmes tiesas spriedumā norādīts, ja iesniedzējs uzskata, ka viņa tiesības ir nepamatoti aizskartas, viņš, atsaucoties tieši uz Satversmes 92.panta trešo teikumu, ir tiesīgs griezties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar prasību par atbilstīga atlīdzinājuma piedziņu”.

Sakarā ar šajā lēmumā minēto man rodas pamatots jautājums, vai Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurorei A.Merlajai ir bijis zināms Satversmes tiesas spriedumā minētais un kāpēc man bija jātērē savu laiku un naudu, pārsūdzot viņas pieņemto lēmumu ar nepareizi norādīto pārsūdzēšanas kārtību?

Kopš kriminālprocesa Nr.11260090708 uzsākšanas ir pagājuši gandrīz divi gadi, un ir notikušas vairākās Liepājas tiesas sēdes, izskatot civillietu Nr.C20289309.

Ar 2010.gada 22.septembra Liepājas tiesas spriedumu tika pilnībā apmierināta mana prasība, un no SIA „HORIZONTS - 2” tiesa nolēma piedzīt par labu man līguma saistību izpildījumam samaksāto naudas summas daļu 13820,98Ls, ka arī līgumsodu 19588,12Ls apmēra, kopā Ls 33409,10, kā arī visus tiesāšanas izdevumus.

Par 2010.gada 22.septembra Liepājas tiesas spriedumu SIA „HORIZONTS - 2” iesniedza apelācijas sūdzību, un, nevēloties turpināt tiesvedību, es piekritu SIA „HORIZONTS - 2” piedāvātām izlīgumam, kuru 2011.gada 21.februārī apstiprināja Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija. Saskaņā ar izlīguma noteikumiem SIA „HORIZONTS - 2” samaksāja man kompensāciju Ls22749,09 apmērā.

2011.gada 24.februārī laikraksta „Kurzemes vārds” SIA „HORIZONTS - 2”publicēja atvainošanas man „par sagādātām neērtībām un nepatiesi iesniegto iesniegumu, un kura pamata pret viņu tika ierosināts kriminālprocess”.

No minētā ir secināms, ka prasību es esmu cēlusi pamatoti, savukārt kriminālprocess Nr.11260090708 tika ierosināts uz apzināti nepatiesa ziņojuma pamata.

Kāda ir amatpersonu atbildība par „pasūtījuma” izpildi? Nekāda!

2011.gada 3.janvārī es vērsos ar iesniegumu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijā, lūdzot ministrei Lindai Mūrniecei ierosināt disciplinārlietu pret Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecāko inspektoru kapteini Aldi Dūklavu un disciplināri sodīt minēto amatpersonu sakarā ar nepamatota kriminālprocesa uzsākšanu, manis atzīšanu par aizdomās turamo personu krāpnieciskās darbībās lielā apmērā, un morālā kaitējuma nodarīšanu.

No 2011.gada 21.februāra atbildes Nr.20/4-K-274 (4.lpp.) man kļuva zināms, ka Liepājas PRPP Kriminālpolicijas biroja 2.nodaļas vecākais inspektors A.Dūklavs ir paaugstināts amatā. Viņš tika iecelts par nodaļas priekšnieka vietnieku, un nekādi disciplināri sodāmi pārkāpumi, veicot kriminālprocesa Nr.11260090708 izmeklēšanu, netika konstatēti.

2012.gada 2.aprīlī es esmu vērsusies ar sūdzību LR Ģenerālprokuratūrā, lūdzot izvērtēt Liepājas prokuratūras prokurora U.Kursinska dienesta pienākumu tīšu nepildīšanu, veicot uzraugošā prokurora pienākumus kriminālprocesā Nr.11260090708. Šī sūdzība tika pārsūtīta Kurzemes tiesas apgabala prokuratūrā, bet no Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras tā tika pārsūtīta Liepājas prokuratūras virsprokuroram A.Dzērvēnam.

Ar 2012.gada 16.aprīļa Liepājas prokuratūras virsprokurora A.Dzērvēna atbildi Nr.4/3-149/4-4/1039 man tika paziņots, ka nav pamata uzskatīt, ka prokurors U.Kursinskis būtu pieļāvis kādus pārkāpumus kriminālprocesa Nr.11260090708 izmeklēšanā.

Liepājas prokuratūras virsprokurora A.Dzērvēna atbildi es pārsūdzēju Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram A.Mikuļskim. Savā 2012.gada 28.aprīļa sūdzība es esmu konkrēti norādījusi, kādas tiesību normas ir pārkāpušas LR prokuratūras amatpersonas kriminālprocesa Nr.11260090708 izmeklēšanās gaitā, proti:

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 10.pants;

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ar fakultatīvo protokolu (pieņemts 1966. gada 16. decembrī), 14.panta 1.punkts;

Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss (pieņemts ar ANO Ģenerālās Asamblejas 1979. gada 17. decembra rezolūciju 34/169), 2.pants, 8.pants;

Prokuroru lomas vadlīnijas (1990.gadā pieņēma 8. Apvienoto Nāciju Organizācijas Kongress par noziegumu novēršanu un apiešanos ar tiesībpārkāpējiem, Havanā, Kubā), 12.punkts;

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 1.punkts;

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.pants;

Latvijas Republikas Satversmes 92.pants;

Latvijas Republikas Civillikuma 1732.pants.

Savā 2012.gada 14.jūnija atbildē Nr. 3-109/723 A.Mikuļskis norādīja, ka „prokurors U.Kursinskis ievērojis Kriminālprocesa likuma 403.panta nosacījumus un savlaicīgi pieņēmis procesuālos lēmumus. Operatīvāka lēmuma par Jūsu atzīšanu par aizdomās turēto atcelšana bija iespējama, bet to apgrūtināja tas apstāklis, ka katram prokuroram uzraudzībā ir ievērojams skaits kriminālprocesu”.

Papildus Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors A.Mikuļskis man izskaidroja, ka „atbilstoši Prokuratūras likuma 6.panta 3.daļai šī atbilde ir galīga”, noklusējot par Kriminālprocesa likuma 337.panta trešajā daļā noteikto, ka man ir tiesības pārsūdzēt viņa lēmumu.

Š.g. 9.jūlijā es esmu saņēmusi Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurores V.Opincānes atbildi uz manu sūdzību par Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora A.Mikuļska 2012.gada 14.jūnijā sniegto atbildi, kurā viņa norāda, ka „virsprokurors A.Mikuļskis savā 14.06.2012 sniegtajā atbildē kļūdaini atsaucies uz Prokuratūras likumu” un „uz visām sūdzībām Jums sniegtas motivētas atbildes”.

No minētā ir secināms, ka 2008.gada 4.novembrī nepamatoti uzsāktā kriminālprocesa Nr. 11260090708 autori un līdzdalībnieki palika nesodīti nedz disciplinārās, nedz kriminālatbildības veidā, kas, manuprāt, nav taisnīgi.

Uzskatu, ka nepieciešams veikt grozījumus attiecīgos likumos par personīgas atbildības ieviešanu par pretlikumīgo lēmumu pieņemšanu, jo diemžēl pašlaik bezatbildības sajūta Liepājas tiesībsargājošo institūciju amatpersonu vidū noved pie sekām, ka Liepājas iedzīvotāji vairs netic nedz policijai, nedz prokuratūrai.

Vēlos pasvītrot, ka neviena no Liepājas tiesībsargājošo institūciju amatpersonām, kuras bija iesaistītas kriminālprocesā Nr. 11260090708, neuzskatīja par nepieciešamu vismaz man atvainoties. Līdz ar ko atliek tikai secināt, ka visu notikušo viņi uzskata par pilnīgi normālu parādību.

Atbilstoši likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 5.panta 3.daļā noteiktajam „Personai ir tiesības celt prasību par tāda morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā. Tā izskatāma tiesā civilprasības kārtībā”.

Savukārt Civilprocesa likuma 34.panta pirmā daļa noteic, ka par katru prasības pieteikumu maksājama valsts nodeva.

No minētā ir secināms, ka cilvēkam, kura tiesības jau ir pārkāptas no valsts tiesībsargājošo institūciju puses, tiek uzlikts pienākums samaksāt valstij ievērojamu naudas summu valsts nodevā, lai atgūtu, pieņemsim, samaksātos naudas līdzekļus par advokāta pakalpojumiem.

Kā piemērs var kalpot mans gadījums. Nepamatoti ierosināta kriminālprocesa ietvaros par advokāta juridisko palīdzību es esmu samaksājusi LVL133,10. Ceļot prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, atbilstoši Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 1.punktam man ir jāmaksā valsts nodeva ne mazāk par 50 latiem.

2013.gada 19.februārī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā es iesniedzu prasību pret atbildētajiem - Latvijas valsti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personā un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas personā lūdzot solidāri piedzīt no atbildētājiem par labu man morālā kaitējuma atlīdzību Ls 1500,00 apmērā un zaudējumus Ls 133,10 apmērā, kā arī visus ar lietas izskatīšanu un tiesāšanos saistītos izdevumus.

Tiesas sēde civillietā Nr.C27130213 nozīmēta š.g. 29 oktobrī plkst.10.00.

Novērtē šo rakstu:

116
5

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Motivācija celt labklājību vai ņemt kukuli?

FotoLatvijas attīstību kavē tas, ka cilvēkiem, kam esam uzticējuši attīstīt mūsu valsti, nav patiesas motivācijas to darīt, izņemot politisko atbildību. Pašvaldību un valsts atbildīgās amatpersonas saņem atalgojumu, kas nav atkarīgs no viņu darba rezultātiem – padarītā vai nepadarītā.
Lasīt visu...

21

Valstiskuma metabolisms un kultūras liekulība

Foto2017.gada vasarā „Rīdzenes sarunas” sašūpoja latviešu vislielāko politisko grēku – LR krimināli oligarhisko valsts iekārtu. Tika sašūpots valstiskums visaugstākajā līmenī. Tāpēc pret “Rīdzenes sarunām” ir jāizturas ļoti nopietni. Patiesībā ir jāizturas maksimāli nopietni. Latvijas Republikā nekas nopietnāks vairs nevar būt. “Rīdzenes sarunas” attiecas uz LR valsts iekārtu. Tātad attiecas uz valsts pamatiem, valstiskuma pamatformu, valsts pastāvēšanas visbūtiskākajiem nosacījumiem. Valsts iekārta vitāli skar katru pavalstnieku, kura apziņā valsts figurē kā dzīves nepieciešamība, dzīves garants, dzīves patrons, dzīves lepnums.
Lasīt visu...

12

Par manis paša kļūdām es pats esmu maksājis, maksāju un turpināšu maksāt

FotoTe manas pārdomas, kuras rakstīju reiz, kad pēc kārtējās, enerģētiski, intelektuāli un sirdsgudri piesātinātās intervijas (ja nemaldos - tā bija nra.lv) komentāros un citur soctīklos tika „apd...ts” Ēriks Stendzenieks.
Lasīt visu...

21

Ašeradens būs īstais

FotoLabdien, biedri un atbalstītāji, visi. kam rūp tiesiska, latviska un eiropeiska Latvija! Šajā sestdienā mēs sanāksim kopā. lai lemtu par mūsu partijas nākotni, par mūsu vērtībām un idejām, kā arī cilvēkiem, kas tās īstenos dzīvē.
Lasīt visu...

15

Atklāta vēstule Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātam Andrejam Judinam

FotoLatvijas Republikas 12. Saeimas 2017. gada 21. jūlija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums ar nosaukumu “Par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911” (turpmāk – Lēmums). Lēmumu sagatavojis un kā pirmais parakstījis Saeimas deputāts Andrejs Judins.
Lasīt visu...

20

Latvijas attīstība Šveika garā jeb ķemertiņu reģistram būt

FotoBrīdināts, ka pēc likuma par šķiņķa zādzību pienākas sods no 6 mēnešiem līdz 20 gadiem, krietnais kareivis Šveiks atbildēja, ka tādus likumus viņš nepazīstot. Nedomāju, ka likuma nezināšana glābs arī tos Latvijas iedzīvotājus, kuri nebūs reģistrējuši savus, atvainojiet, ķemertiņus jeb decentralizētās kanalizācijas sistēmas kopējā reģistrā. Labi, ka par šo pārkāpumu nedraud tāds sods kā Šveikam, taču arī 1400 eiro juridiskajām personām un 350 eiro fiziskajām ir gana liels sods, īpaši lauku reģionos dzīvojošiem pensionāriem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

SS.LV un VID strīds parāda, ka dzīvojam represīvā valstī

Šodien Cīrules kundze LTV paziņoja, ka strīds starp VID un SS.lv esot pievērsis uzmanību tam, vai būt...

Foto

Haltūra, ko veselības ministre Čakša sauc par likumprojektu un kas Kučinskim šķiet derīga

Lai novērstu uzmanību no veselības aprūpes pamatproblēmām – mediķu streika, zemas efektivitātes un...

Foto

Nevajag eksperimentēt ar sešgadniekiem

Laikā, kad Izglītības un zinātnes ministrija gatavo apjomīgu nozares reformu, kas skar dažādus būtiskus jautājumus, tostarp t.s. sešgadnieku jautājumu, jāatceras, ka mēģinājumi...

Foto

Par "iztīrīto" Nacionālo mākslas muzeju un elitāri politisko kroni

Pēc ilgstošas rekonstrukcijas 2016. gadā vasaras sākumā cilvēku apskatei tika atvērts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ar...

Foto

Par valsts un pašvaldību amatpersonu elektroniskās sarakstes atbilstību likumam

Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪSA un NĪLA) vērš sabiedrības un...

Foto

Papildizglītības un katalizatora izpalīdzība

Tagadnes politiķu intelektuālā potenciāla objektīvs vērtējums nav sasniedzams bez jaunām zināšanām. Tas pavēloši attiecas uz LR politiķu vērtējumu. LR politisko kadru analītika...

Foto

Piespiedu noma: diena, kad es atguvu ticību taisnīgai tiesai

Lai cik tiesas neatkarīgas, likums nemainās no tā, kura tiesa to piemēro. It kā ābeces patiesība. Nesen...

Foto

Mums Molotova – Ribentropa pakta sekas ir jālikvidē pilnībā

Darbu ir sākusi Saeimas izmeklēšanas komisija, kam būtu jāvērtē oligarhu sarunas un lietas izmeklēšanas izčākstēšanas iemesli. Taču...

Foto

Kaimiņš "sēž, vēro un neko nelaiž uz āru"

Pietiek lasītāji pēdējā laikā interesējušies – kur pēc pašvaldību vēlēšanu iznākuma esot pazudis latvju tautas interešu pēdējais aizstāvis...

Foto

Mīti un patiesība par „Lidl” jaunajām darbavietām un zemajām cenām

Latvijā Lidl ienākšana mazumtirdzniecības segmentā sākusies ar ceļa izzāģēšanu – slepenības aura ap Rīgas mikrorajonā Purvciemā gaidāmo koku...

Foto

SS.LV ir mūsu sabiedrības un ēnu ekonomikas spogulis

Es neaizstāvu Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par izvēlēto problēmas risināšanas formu, jo uzskatu, ka bija un ir citi...

Foto

Ēēēēēēēēēēē...

Man nudien nebija nodoma divas dienas pēc kārtas izteikties par vienu un to pašu tēmu, taču pašreizējās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Ilzes Cīrules pirmdienas...

Foto

Kāpēc SS.LV nav konkurentu

Pateicoties nesenajām* sludinājumu izvietošanas cenu izmaiņām portālā ss.lv, sabiedrībā uzvirmoja kārtējais nepatikas vilnis pret šo interneta resursu - sak’ dzēšot sludinājumus, neatbildot...

Foto

Prezidenta kungs, vai, runājot par oligarhiem un to sarunām, jūs domājāt arī mani?

Augsti godātais Prezidenta kungs! Preses brīfingā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes šā gada...

Foto

Prezidentam jārīkojas! Nepārdomātā akcīze degvielai vājinās Latvijas ekonomiku

Biedrība "Baltijas asociācija - Transports un Loģistika" (BATL) vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar lūgumu izmantot LR...

Foto

Ss.lv un VID stāsts – speciāli advokātu madāmām, sektantiem no sabiedriskā radio un citiem "tiesiskās valsts" cienītājiem

Nu jau pat advokātu madāmas – mājsaimnieces ir iesaistījušās...

Foto

Kondora lidojums jeb jēru skaitīšana: par zīmoliem un tirgus pārdali

Ziemas miegā iztraucēts lācis ir bīstams, mēdzot uzbrukt pat cilvēkiem. Politiķiem savukārt pagulēšanai atvēlēts laiciņš pēc...

Foto

Sabiedrības līderu piemiņai

Džeka Londona stāstā Baltais Ilknis ir aprakstīta likumsakarība, kas valda suņu barā. Līderis vienmēr ir jāliek pajūga priekšgalā, jo pārējie suņi, redzot bēgošo līderi, centīsies...

Foto

„Cant” latviskajā vidē jeb meli ar tīru sirdsapziņu

Angļu valodā ir divi vārdi „cant”. Tie ir homonīmi – vienādi rakstāmi un vienādi izrunājami vārdi ar atšķirīgu...

Foto

Neizskatās, ka valstī kāds domātu par eksistenciālajiem jautājumiem

Tas, ka Latvija joprojām ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm, nav nekāds jaunums. To raksturo dažādi rādītāji. Viens...

Foto

Mēs varam, bet – nezinām vai negribam?

Bieži tiek spriests, cik labi ir sakārtotajā un turīgajā Vācijā, Lielbritānijā, ASV... Taču latvieši negrib saprast, ka turienes iedzīvotāji...

Foto

Uz 73 valsts auto - 4 apkopēji ar 1000 eiro algu, 2 ēdināšanas speciālisti, medicīnas speciālists, 8 dežuranti...

Medijos publicētas vairākas ziņas ar skaļiem virsrakstiem „Atsakoties...

Foto

Par likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums"

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par līdzdalības iespējām likumprojekta izstrādes procesā, biedrības “NĪSA, Nekustamā īpašuma...

Foto

Veselības ministrija šobrīd cenšas sarīdīt trīs lielākās ārstu grupas

Ģimenes ārstu temats nav bijis ilggadējam publicistikas flagmanim Dainim Lemešonokam īsti mīļš, radot iespaidu, ka kāds autora...

Foto

Cik partiju Kučinska koalīcijā? Vienpadsmit plus bezpartijiskie

Šovakar LTV Ministru prezidents pats īsti nevarēja pateikt, cik partiju tad ir viņa koalīcijā. Vēlos viest skaidrību. Zināms, ka...

Foto

Ceturtā atmoda. Mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību, taču netika atjaunota 18. novembra Latvija. Tika radīts hibrīds - tapa 4. maija republika, apvienojot padomju laika...

Foto

Seši blēdīgi leftistu koncepti, kas pretendē būt pozitīvi

Leftisms savā būtībā ir konfliktus ģenerējošs. Tas vienmēr nostājas pret pastāvošo lietu kārtību. Savā agrīnā posmā tas maskēja...

Foto

Tautas politiskā apziņa: realitāte, mīmikrija, dresūra

Latvijā regulāri atskan politiski loģiskā prasība atļaut latviešu tautai vēlēt Valsts prezidentu. Regularitāti (reizi četros gados) nosaka Valsts prezidenta vēlēšanas....

Foto

Jautājums par sešgadniekiem skolās IZM dienaskārtībā ir jau 20 gadus

Jūlijā plašsaziņas līdzekļos atkal aktualizējās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītā reforma, kas paredz vairākas izmaiņas,...

Foto

Ģimenes ārsti paši sevi gāž no pjedestāla

Ģimenes ārstu streiks ir nolemts sakāvei, jo tam nav morāla atbalsta sabiedrībā. Valsts vara viņus spēj ne tikai uzveikt,...

Foto

Mēs esam PAR

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Mēs esam par brīvu cilvēku. Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai...

Foto

Jebkurā civilizētā valstī tādai Čakšai sen būtu bijis jāatkāpjas

Veselības ministre Anda Čakša nebeidz izbrīnīt. Ne velti, stājoties amatā sevi dēvēja par krīzes menedžeri un izcilu...

Foto

Kučinska kungs, Jūsu pasaulē nav mazā Ivana, kas vientulībā nomirst mežā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs Māri Kučinski! Iespējams, ka mēs dzīvojam divās dažādās un ļoti...

Foto

Skarba replika par PVN un tiesām

Ar tiesisku valsti katrs var saprast ko citu – citam tā ir pārliecība, ka par katru noziegumu katrs noziedznieks tiks...

Foto

Atklāta vēstule – iesniegums par padomju tiesību doktrīnai tipisku principu ietveršanu ārstu sertifikācijas procesa pārraudzībā

Iesniedzējs atgādina, ka iepriekšējā sarakstē jau tika informējis Ministru prezidentu un...

Foto

Par dalītā īpašuma neatbilstību LR Satversmei: faktiski atjaunotas feodālās privilēģijas un likvidēta demokrātija

Tiesiskais pamats dalītā īpašuma radīšanai Latvijas pilsētās tika izveidots 1991. gada 20. novembrī,...

Foto

Tāda ir bijusi un ir tā sauktā politiskā NEgriba

Garāmejot kārtējo reizi uzmetu aci nu jau vairāk nekā 20 gadu gaitā savāktajai DVD kolekcijai (lauvas tiesa...

Foto

...

Foto

Kleptomānijas cēlonis

Retrospektīvi izzinoša ekskursija uz lietišķo pierādījumu muzeju nav vajadzīga. Nav vajadzīgs intelektuālais reids aizvadīto 27 gadu vēsturē. Latvijas Republika kā krimināla valsts ar ideālu...

Foto

Mēs atsakāmies no savas valsts, atstājot to neliešu bariņa rokās

Atbilstoši oficiālajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. gada janvārī Latvijā dzīvoja 1 miljons 953 tūkstoši cilvēku....

Foto

“Nodokļu reforma” - kas tiek noklusēts

Daudz piesauktā un plaši aprunātā, bet patiesībā reti kuram zināmā “nodokļu reforma” nu ir ieguvusi daudz maz konkrētus apveidus. Un,...

Foto

Ģimenes ārsti dara pareizi, ka netic Čakšas tukšajiem „solījumiem”

Jau ilgāk nekā divas nedēļas valstī notiek ģimenes ārstu streiks. Taču nekas neliecina, ka tiks panākta vienošanās...

Foto

Atklāta vēstule valdošajai koalīcijai: IZM reforma – nodomi labi, bet izpildījums vājš

Augsti godājamais Ministru prezidenta kungs, Saeimas cienījamie frakciju vadītāji, pagājušajā nedēļā medijos atkal aktualizējās...

Foto

Latvijas sabiedrisko mediju "caurās mucas" svētās dusmas

Cēlonis melodramatiskajam sašutumam, kādā Latvijas Radio (LR) darbinieki izteica neuzticību Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) un tās loceklim...

Foto

VID Cīrule „atbild” pavāram Dreibantam

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pavāram Ērikam Dreibantam nosūtījusi to, ko pati uzskata par atbildēm uz viņa atklātajā vēstulē...

Foto

Tumsonība Īvāna gaumē

Neesmu vegāns, pat veģetārietis ne tuvu ne. Dzīvnieki nav sveši, jau kopš bērnības mūsu vai vismaz radu mājās ir bijis kāds "kustonis", arī...

Foto

Ēnu ekonomikas process sākas tad, kad VID martā bloķē restorāna bankas kontu par 2000 eiro nodokļu parādu...

Nesen no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) saņēmu...

Foto

Laikmeta ainiņas: futbols un nacionālisms - I

1989. gada 21. jūnija rītā pie Satekles ielas stāvvietas piebrauca tumši sarkans Ikarus autobuss. Ar tūrisma firmas Inturist atbalstu devāmies ceļojumā, kura galamērķis...

Foto

Mēs esam slikti saimnieki savā zemē

Tautieši, nevairosim sabiedrībā naidu un haosu, negānīsim deputātus un valdību, ka tā neprot vadīt valsti. Politiķi, kam ir uzticēta Latvijas...

Foto

Pa dibenu vai pa purnu

Vai nesen publicētās sarunas, kurās politiskie līderi apspriež procesus valstī, kārto lietas, mēģina slēpt iespējamus likumpārkāpumus un pakļaut medijus, raisa izbrīnu?...

Foto

NEPLP lēmums par „Pieci.lv” hibrīdkara apstākļos ir nacionālās drošības apdraudējums

Latvijas Radio darbinieki kategoriski noraida un iebilst pret pagājušajā nedēļā medijos publicēto informāciju („Diena” 07.07.2017. „Lielās...

Foto

Otrā atklātā vēstule ģenerālprokuroram Kalnmeieram un citām augstākajām valsts amatpersonām

Vai es varu lūgt jūsu uzmanību beidzot mani sadzirdēt? Zinot to, cik aizņemti jūs esat, man...

Foto

Oligarhija: kastas ģenēze un kastas misija

Latvijā drīkst nerunāt par galveno. Latvieši drīkst neapspriest galveno. Latviešiem tas ir piedodami, jo bez šīs spējas neapspriest galveno nav...

Foto

Manifests – ir laiks aizstāvēt Latviju, tautu un Satversmi

1918. gada 18. novembrī Latvijas tauta dibināja brīvu un demokrātisku valsti. Latvijas Republikas Satversmē pirmie divi panti...

Foto

Par Jelgavas pašvaldības vadības patvaļīgo lēmumu

Mēs, Jelgavas 6. vidusskolas audzēkņu vecāki, vēršamies ar lūgumu atsaukties un nepalikt vienaldzīgiem pret, mūsuprāt, Jelgavas pašvaldības vadības vienpersonisko, diktatorisko...

Foto

Georga Isersona „Jaunās karadarbības formas” un latviešu valstsgriba

Turpinot par tēmu – pazīsti savu potenciālo ienaidnieku –, jau rakstīju par ģeniālo krievu militāro domātāju Jevgēņiju Mesneru, kura...

Foto

Civilizācijas norieta enciklopēdija: demogrāfija

Uz Zemes ir gājušas bojā daudzas civilizācijas. Zinātne ir noskaidrojusi bojāejas galveno iemeslu. Tas ir civilizācijas iekšējais sabrukums. Katra civilizācija ir bijusi...

Foto

Daži mazemocionāli ideju zibšņi “oligarhu lietas” sakarā

Paklausījos, palasīju dažādus materiālus, kas publiskajā infotelpā pieejami biezā slānī. Pārdomas ir vairākas:...

Foto

Oligarhi, Šlesers un Baznīca

Vai atceramies, kas pirms 15 gadiem Ainaram Šleseram palīdzēja iegūt kāroto varu un deva iespējas piedalīties Latvijas īpašumu sadalē? Tās bija kristīgās...

Foto

Kā es sarakstījos ar „Labklājības” ministriju

Vēlos pastāstīt Pietiek lasītājiem, kā es mēģināju gūt kādu atsaucību no mūsu tā saucamās „Labklājības” ministrijas – un ko es...

Foto

Atmaskot "oligarhus" ir vitāli svarīgi, bet žurnālistikas standarti ir jāievēro

Latvijas Televīzijas komentārs par žurnāla "Ir" rakstu "Preses kastrēšana", kurā atspoguļotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja...

Foto

Atklāta vēstule veselības ministrei Andai Čakšai

Piektdien, 30.jūnijā no Jums saņēmu bezpersonisku e-pastu, kas, kā saprotams, bija sūtīts daudziem un kurā Jūs mēģinājāt paskaidrot par Latvijas...

Foto

Ģimenes ārstu streiks, privātpersonu rīcība savu tiesību aizsardzībai

Pārdomas par ģimenes ārstu streiku: vai sabiedrība ir gatava ar aktīvu (uzsverot, aktīvu!) rīcību iesaistīties problēmu risināšanā? Diemžēl...

Foto

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju

Saņēmu vēstuli. No ministres. Un atbildēju: labdien, Anda Čakša! Jūsu izmisuma pilnā vēstule ar tradicionālajiem politiķu solījumiem, kuriem neviens vairs...

Foto

Atklāta vēstule – atzinums par likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums” un pieteikums līdzdalībai likumprojekta pilnveidošanai

Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) publiski izsludināto Paziņojumu par...

Foto

Ekoloģiskā katastrofa Latvijas centrā

Ar šo rakstu gribu pavēstīt Jūrmalas bīstamo atkritumu degšanas seku mērogus. Pēc pieejamām ziņām, četrām mājsaimniecībām ir aizliegts lietot aku ūdeni. Tātad...