Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

[1] Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) 2022. gada 11. jūlijā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr. 1-132/4887 (turpmāk - ministra vēstule), kuru ir parakstījis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs (turpmāk - ministrs), kurā norādīts, ka plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija par to, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs šā gada 5. jūlijā ir apmeklējis viesnīcas „Latgola” restorānā rīkotās Baltkrievijas neatkarības dienas svinības (turpmāk - pasākums).

Ievērojot minēto un atsaucoties uz „likuma „Par pašvaldībām” 5. panta piekto daļu, 25. panta pirmo daļu un 65. pantu un uz Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumu Nr. 233 „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” 1.3., 4.4. un 5.5.4. apakšpunktu un 8. punktu, ministrs pieprasa pašvaldības domes priekšsēdētājam sniegt paskaidrojumu par savu un domes priekšsēdētāja 1.vietnieka dalību minētajā pasākumā.

[2] Veļos Jums norādīt, ka no likuma „Par pašvaldībām” 5. panta piektās daļas izriet pašvaldību institucionālās pārraudzības saturs, kas nosaka juridiski precīzu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā pašvaldību pārraudzības institūcijas darbības ietvaru saistībā ar pašvaldības un tās institūciju darbības pārraudzību, proti, „valsts pārvaldes iestādēm un amatpersonām, kuras likumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā pārrauga pašvaldību darbības likumību un konstatē, ka pašvaldības dome, tās priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kā arī citas pašvaldības institūcijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus, ir pienākums par to ziņot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.”

Izvērtējot ministra vēstulē norādīto pamatojumu, varu secināt, ka ministrs ir atsaucies un vērtējis atsevišķus tiesību aktus un Saeimas politisko lēmumu, kas piekrīt Ārlietu ministrijas kompetences jomai. Vienlaikus no ministra vēstules neizriet atsauces uz Ārlietu ministrijas (vai Valsts drošības dienesta) ziņojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (vai ministram), kas izriet no likuma „Par pašvaldībām” 5. panta piektās daļas, par maniem iespējamiem pārkāpumiem, apmeklējot minēto pasākumu. Papildus tam no plašsaziņas līdzekļiem izriet, ka Ārlietu ministrija pieļauj šādu pašvaldības domes amatpersonu rīcību, ievērojot noteiktus nosacījumus, kurus es esmu ievērojis, kas izriet no turpmāk minētā skaidrojuma.

[3] No ministra vēstules var konstatēt, ka tajā nav norādītas atsauces uz likuma „Par pašvaldībām” 93. un 94.1 pantiem, kas paredz ministra tiesības pieprasīt pašvaldības domes priekšsēdētājam paskaidrojumus.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka ministra vēstule satur vien vispārīgas atsauces uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta piekto daļu un 25. panta pirmo daļu, varu sniegt turpmāk norādīto situācijas skaidrojumu:

[3.1] Pildot likuma „Par pašvaldībām” 62. panta noteiktos pašvaldības domes priekšsēdētaja pienākumus, es neesmu pārkāpis Satversmi, likumus vai Ministru kabineta noteikumus, kā arī visi tiesas spriedumi pašvaldībā tiek izpildīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Arī ministra vēstulē nav norādīta informācija, kas apliecinātu pretējo. Turklāt ministrs manā rīcībā nav arī konstatējis pārkāpumu saistībā ar manu dalību šā gada 5. jūlija pasākumā. Ministra paskaidrojuma pieprasījuma tekstā nav norādīti konkrēti tiesību akti (panti vai punkti), ko es šajā situācijā būtu pārkāpis, un vēstule satur vienīgi vispārēju atsauci uz ANO rezolūciju un Saeimas paziņojumu par Krievijas agresijas nosodījumu pret Ukrainu, kā arī Baltkrievijas iesaistei un Krievijas atbalstam nelikumīga spēka pielietošanā Ukrainā. Ievērojot šādu vispārīgu informāciju, man ir sarežģīti sniegt jebkādus papildu paskaidrojumus.

[3.2] Šobrīd normatīvajos tiesību aktos, kā arī jebkādos starptautiskos vai nacionālos politiskos lēmumos, Baltkrievija nav noteikta kā valsts, ar kuras amatpersonām pašvaldības domes amatpersonām būtu aizliegts tikties. Turklāt neviens normatīvais akts Latvijā neaizliedz pašvaldības domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai deputātam apmeklēt Baltkrievijas ģenerālkonsulāta organizētos pasākumus, ko minētajā situācijā apliecina plašsaziņas līdzekļos Ārlietu ministrijas publiskotais skaidrojums, par ko var pārliecināties ikviens, proti, šīs ministrijas „pārstāve Solvita Martinsone atzīmēja, ka Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos, ņemot vērā Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko neleģitīmās vēlēšanas, represijas pret pilsonisko sabiedrību, hibrīduzbrukumu Latvijas robežai, kā arī Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā”.

Vēl jo vairāk, informācija par minēto pasākumu bija gan Ārlietu ministrijas, gan Valsts drošības dienesta rīcībā, taču no minētajām institūcijām pašvaldībā netika saņemta jebkāda informācija ar lūgumu vai aicinājumu pašvaldības domes amatpersonām atturēties apmeklēt minēto pasākumu. Papildus tam nedz Ārlietu ministrija, nedz Valsts drošības dienests manā rīcībā, apmeklējot pasākumu, jebkādus tiesību normu pārkāpumus nav konstatējuši.

[3.3] Lūdzu ņemt vērā, ka papildus likuma “Par pašvaldībām” 62. panta noteiktajiem domes priekšsēdētāja amata pienākumiem, savā vēlēšanu apgabalā pildu arī deputāta pienākumus un savas deputāta tiesības jautājumos, kas skar Daugavpils pašvaldības vēlētāju intereses, kas izriet no Pašvaldības domes deputāta statusa likuma.

Ir jāņem vērā, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ievērojams uzņēmumu skaits ar Baltkrievijas ekonomisko kapitālu, kuru vidējais apgrozījums gadā ir 50 milj. eiro un kuros tiek nodarbināti vismaz 400 darbinieki, kas ir pašvaldības iedzīvotāji. Turklāt daļa no šiem uzņēmumiem joprojām darbojas arī Baltkrievijā, un, neskatoties uz minēto, Daugavpils pašvaldība, ja tas ir nepieciešams, ievērojot normatīvos tiesību aktus, šādiem uzņēmumiem un to darbiniekiem sniedz visu nepieciešamo atbalstu.

Papildus tam Daugavpils ir izteikti daudznacionāla pilsēta, un baltkrievi tajā ir viena no skaitliski lielākajām etniskajām grupām. Vairākumam Latvijas baltkrievu ir ļoti ciešas saiknes ar etnisko dzimteni, kur dzīvo to radinieki un draugi vai tur atrodas to radinieku kapi. Savukārt Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī sniedz konsulāros pakalpojumus, ko saņem liela Daugavpilī dzīvojoša baltkrievu diasporas daļa, ikdienā risinot jautājumus saistībā ar vīzu izsniegšanu.

Ievērojot šajā skaidrojumā iepriekš citēto Ārlietu ministrijas pārstāves paziņojumā plašsaziņas līdzekļos minēto, ka Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos, esmu veicis šādu izvērtējumu, kas izriet no turpmāk skaidrotā.

Baltkrievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī organizēto pasākumu es apmeklēju ar mērķi nodrošināt Daugavpils pašvaldības iedzīvotāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, kas izriet no pašvaldību kompetences, vienlaikus aktualizējot ģenerālkonsulāta darbiniekiem arī jautājumu par Latvijas valsts pilsoņa iespējamo nepamatoto ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, kas šā gada jūnija mēnesī tika plaši aprakstīta vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Tāpat šā pasākuma ietvaros es tikos gan ar baltkrievu kultūrizglītības biedrības „Uzdim” un biedrības „Latvijas Baltkrievu savienība” pārstāvjiem, gan ar biedrības „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” pārstāvjiem, kā arī Daugavpils pašvaldībā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem, vienlaikus apliecinot savu atbalstu tiem cilvēkiem, kuri briesmīgā kara situācijā meklē patvērumu Latvijas valstī.

[3.4] Ņemot vēra ministra vēstulē izteikto lūgumu sniegt paskaidrojumu arī par domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Alekseja Vasiļjeva dalību minētajā pasākumā, norādu, ka esmu noskaidrojis, ka Aleksejs Vasiļjevs pasākumā piedalījās kā pašvaldības domes deputāts, īstenojot savas politiskās amatpersonas tiesības saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu.

Pašvaldības domes priekšsēdētājam normatīvajos aktos nav noteiktas tiesības kontrolēt vai ierobežot šādu tiesību īstenošanu. Turklāt arī ministra vēstule nesatur norādi uz tiesību aktiem, kas paredzētu šādas domes priekšsēdētāja tiesības. Ievērojot minēto, es nevaru paskaidrot viņa īstenoto pašvaldības domes deputāta konkrēto aktivitāti.

Novērtē šo rakstu:

59
30

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

12

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām, nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai esot jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...