Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata
Foto

Polemika par Ivetas Kažokas atziņām

Jāzeps Baško juniors
02.03.2023.
Komentāri (0)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šonedēļ portāla Satori tviterkontā parādījās tvītu sērija, kas pieteikta kā Ivetas Kažokas (Providus pētnieces, biežas TV raidījumu viešņas — ekspertes) tēzes par tēmu Ko būtu vērts zināt, pabeidzot sociālās jomas studijas. Ievadā teikts, ka šīs atziņas nepretendē uz absolūto patiesību, ka to nodoms ir relativizēt autores prāt aplamus pieņēmumus, kā arī izraisīt polemiku. Šo rindu autors “sociālās jomas studijas” nav nedz beidzis, nedz arī tā īsti sācis un vārda “polemika” nozīmi latviešu valodā apguva tikai pirms gada vai diviem. Bet par Kažokas tēzēm polemizēt prasīties prasās.

Sabiedriskās politikas eksperte no vienas puses pauž konservatīvismam radniecīgas atziņas par tālejošas un pārmantotas politikas praktisko nepieciešamību jebkādu mērķu sasniegšanai, bet no otras — izliekas, ka viņas pārstāvētajam progresīvajam sabiedrības redzējumam pieminēšanas vērtu alternatīvu nav. Ož pēc intelektuālās negodprātības, ja pieņem, ka eksperte ir pazīstama ar aktuālajiem politiskajiem strīdus āboliem.

Pirmais tvīts:

“Politikā ir nozīme vīzijām — tās ļauj pacelties pāri ikdienai un orientēties uz ilgtermiņa mērķiem. Vienlaikus vēl svarīgāk ir spert kaut mazus, bet reālus un secīgus soļus daudzmaz pareizā virzienā. Bez vīzijām var iztikt, bet bez secīgiem soļiem viss sabrūk.”

Otrais tvīts:

“Kā noteikt pareizo virzienu? Varētu domāt, ka viedokļi šajā jautājumā fundamentāli atšķiras. Taču tā nav — mūsdienu demokrātijās ir diezgan liels konsenss par to, ko nozīmē laba sabiedrība. Četri galvenie tās atribūti: 1) cilvēks jūtas cienīts; 2) cilvēks jūtas drošs gan par sevi, gan sev tuviem cilvēkiem; 3) pēc iespējas daudz pašrealizācijas iespēju; 4) vispārēja pārticība ar egalitāru raksturu (nav krasu atšķirību ar līdzcilvēkiem konkrētajā sabiedrībā un citās valstīs).”

Otrais tvīts ir visskandalozākais, un tieši tajā izpaužas negodprātība. Vai tiešām Providus eksperte uzskata, ka mūsdienu demokrātijās valda liela vienprātība par to, ka “pareizais virziens” ir virzība uz sabiedrību, kurā viens no četriem pamata atribūtiem būtu, ka “cilvēks jūtas cienīts”?

Vai Kažoka var nosaukt kādu sabiedrību, kur šī ideja būtu bijusi galvenā vai tuvu tādai? Izņemot valstis, kur ar “cilvēku” tiek saprasts viens konkrēts īpatnis — tās absolūtais monarhs? Vai Turcija, kuras prezidents Erdogans ik palaikam grib iespundēt cietumā satīriķus, kas pajokojuši par viņu, ir daļa no modernā konsensa par cilvēka jušanos cienītam? Vai “pareizais virziens” ir iet ASV pēdās, lai sieviešu cietumos sievietes varētu izvarot vīrieši, kuri pieprasa cienīt viņu jūtas un vēlas, lai pārējā sabiedrība uzlūko viņus kā sievietes?

Ir ļoti būtiska atšķirība starp ideju par cilvēka cieņu (dignity), par kuru, jā, attīstītajās valstīs ir konsenss, ka tā neatņemami piemīt ikvienam cilvēkam, un cieņu (respect), ko cilvēks ar savu rīcību iemanto vai zaudē sabiedrības acīs. Skaidrs, ka runa nevar būt par otro. Bet visbūtiskākā aplamība šai tēzē ir runāt par jušanos cienītam. Ideja, ka kāds cits spētu noteikt, kā cilvēks jūtas, ir, ja mazliet pašķetina, ironiskā kārtā pašu cilvēka cieņu (dignity) aizskaroša.

Vai jūs nejustos pazemots, ja kāds jums pateiktu, ka jūs jūtat nevis to, ko domājat, ka jūtat un teicaties jūtam, bet to, ko viņš jums nodiktēs. Ja vārds “just” kaut ko saturīgu vispār nozīmē, tad tā ir cilvēkam unikāla pieredze viņa paša “valodā”, kurā viņš ir vienīgā autoritāte. Diez vai ar cilvēka jušanos cienītam šajā kontekstā ir domāta ar sensoriem konstatējama cilvēka ķermeņa reakcija uz ārējo vidi (atkārtojoties — tā būtu cilvēka kā morāla aģenta cieņu aizskaroša izpratne par to, ko cilvēks “jūt”). Ja jušanās cienītam ir jautājums, ko tikai katrs cilvēks pats var izšķirt un neviens cits nevar otra versiju pārbaudīt, kā tas var būt labas sabiedrības politikas mērķis?

Pat mūsdienās cilvēka cieņu šādi mēra tikai ekstrēmās aprindās kultūrkaru karstākajos punktos. Cieņa, ja tas ir kaut kas sataustāms un izmērāms un tātad izmantojams racionālā diskusijā, ir noteiktu minimālo izturēšanās pret cilvēku prasību kopums, par kuru runā, kad tā tiek aizskarta. Tā ir zināma cilvēka brīvību ierobežojošu faktoru absence. Lai vai kādu “cieņas” definīciju izloba, runa ir par nosacīti objektīvu, no malas konstatējamu pazīmju kopumu un nevis par to, ko pats cieņas objekts jūt vai nejūt. Ja cilvēks guļ vai ir kādā citā bezpalīdzības stāvoklī, kad neko apzināti nejūt, vai ja cilvēks ir psihiski nelīdzsvarots vai objektīvi konstatējamā afekta stāvoklī, tad viņa tā brīža jušanās vai nejušanās nemaina pazīmes, pēc kurām novērotājs no malas varēs konstatēt trešās puses, tai skaitā valsts, izturēšanās cieņpilnību vai tādas neesamību.

Kad pusaugu meitene pubertātes laikā pēkšņi paziņo, ka jūtas ne īsti kā meitene, ne īsti kā zēns un pieprasa publiskajā telpā tualetes, kurās viņa nejustos ieslodzīta kādā nepareizā kategorijā, vai tiešām šīs meitenes jūtas ir labs rādītājs par to, kā pārējā sabiedrība faktiski attiecas pret viņu, proti, vai tā aizskar meitenes cieņu?

Cilvēka jušanos cienītam var izmērīt, aptaujājot iedzīvotājus. Lai arī tāds mērījums sākotnēji varētu būt indikatīvs par stāvokli valstī, tas ir gaužām slikts uzstādījums, kuram pakārtot politisku darbību. Atzīmes skolā var izmantot, lai spriestu par to, cik veiksmīgi skolēni apgūst mācību vielu, taču šis rādītājs ir vērtīgs tikai tik ilgi, kamēr atzīmes nekļūst par skolēna apzināto mācību mērķi. Ar cilvēku jušanos cienītam ir tieši tāpat. Novērotājam derīgs rādītājs nedrīkst kļūt par novēroto fenomenu veidojošās rīcības pašmērķi.

Var noskaidrot, vai cilvēki caurmērā jūtas cienīti, bet prasīt, kam jānotiek, lai viņi tādi justos, nozīmē izplatīt jaunu, vairumam ārpus intersekcionālisma svešu ideoloģiju, kas diskreditē jebkādas atbildes uz sākotnējo jautājumu. Atbildes uz jautājumu “Vai jūtaties cienīts?” kļūst par iespēju izvirzīt nepārbaudāmas prasības uz īpašu attieksmi pret sevi. Šādas prasības tad ir jāsalāgo ar visām citām prasībām, bet kurš prasību karā uzvar? Visbezkaunīgākais prasītājs.

Cilvēka dalība politikā ir veids, kā cilvēks cenšas iekārtot pasauli ap sevi viņam vēlamajā virzienā. Ar cilvēka vēlmēm šeit jāsaprot viss tas, kas motivē politiskā procesa dalībnieka rīcību, tai skaitā dalībnieka izpratne par kopienas kopīgo labumu un dalībnieka gatavība faktiski ierobežot sevi viņa izpratnē augstāku vērtību vārdā. Reducēt cilvēka vēlmju buķeti uz vienu — cieņas izjušanas — dimensiju nozīmē ne tikai laupīt vārdam “cieņa” tā nozīmi, bet arī indoktrinēt cilvēku jaunā, nesakarīgā, uz nesamierināmiem konfliktiem orientētā morālā mācībā.

Kažokas negodprātība slēpjas atziņā, ka šī no pašiem progresīvākajiem apcirkņiem aizgūtā ideja par cilvēka jušanos cienītam ir daļa no mūsdienu demokrātiju konsensa. Tā it kā nebūtu nekāds vairāk vai mazāk apgaismots vai tumsonīgs konservatīvisms, tā it kā nebūtu nekāds judeokristīgajā tradīcijā balstīts tradicionālisms, arī ne komunisms vai savas konsekvences apzināties un atklāti par tām runāt spējīgs sociālisms, kuros visos idejas par kopīgo labumu nebūt nebalstās indivīda jūtās, no kopienas atrauta indivīda pašrealizācijas iespējās vai idejā, ka viņu kopiena būtu uzliekama uz vienas salīdzinošas skalas ar visām citām kopienām (un tāpēc kaut kādā brīnumainā kārtā, nezin ar kādām tiesībām leģitimētā veidā vienādojama ar tām). Pēdējā no šīm idejām ir globālisms. Vai tiešām Kažokas kundzes redzeslokā nekad nav patrāpījušies tādi interesanti politiskās arēnas dalībnieki kā antiglobālisti? Vai tiešām nav dzirdēts par konservatīvo un mēreno uzvarām parlamentu vēlēšanās Zviedrijā, Itālijā, Ungārijā un citur?

Diez vai Kažoka savās sociālajās studijās ir palaidusi garām tādu diezgan vienkāršu dabas likumu, ka indivīda pašrealizācijas iespējas nenovēršami rada nevienlīdzību. Proti, no ekspertes aprakstītajiem četriem mērķiem vismaz trešais un ceturtais ir pretrunā viens otram. Ja jaunāko laiku karstais “cieņas” jautājums tiek piemirsts un paskatās plašāk, tad strīdi par to, ciktāl ļaut indivīdiem pašrealizēties un ciktāl ļaut nevienlīdzībai dabiski plesties ir taču ideoloģiju galvenā saduršanās vieta!

Iveta Kažoka vismaz šo atziņu kontekstā darbojas tendenciozu progresīvo ideju aģitatoru manierē. Tiek pasniegts tāds politiskā spektra redzējums, kurā vietas ideoloģiski atšķirīgiem skatījumiem vienkārši nav. “Mūsdienu demokrātijās ir diezgan liels konsenss par to, ko nozīmē laba sabiedrība,” saka Kažoka, un uzskaita četrus punktus, kurus kā galvenos mērķus vai “pareizo virzienu” nebūt neredz iepriekš uzskaitītie citu ideoloģisko pārliecību pārstāvji.

Komentējot pirmos divus tvītus, konstatējām, ka, Kažokasprāt, mūsdienu politiskajā arēnā neeksistē fundamentāli atšķirīgi redzējumi par to, kurp sabiedrībām vajadzētu virzīties. Tā ir ideologiem raksturīga taktika — izlikties, ka par jaunākajām, pašu izvēlētajām un iepriekšējām paaudzēm, iespējams, svešām pamatnostādnēm jums ir jābūt vienprātībā ar izglītotajiem un izteikties tiesīgajiem.

Šī taktika var arī nebūt apzināta. Normāls, vesels, saliedētā sabiedrībā cieši iekļāvies cilvēks patiešām var neredzēt ideoloģiju, kurā pats ir uzaudzis. Līdzīgi kā zivs varbūt neapzinās, ka atrodas ūdenī, kamēr nav bijusi ārpus tā. Tomēr no sabiedriskās politikas ekspertiem mēs sagaidām mazliet plašāku redzējumu, kaut vai minimālu izpratni par to, kāpēc demokrātijas citadelē ASV un ne tur vien ir vismaz divas diametrāli pretējas ideoloģiskas nometnes. Tāpēc arī izlikšanās par tāda dalījuma neesamību ir uzskatāma par negodprātīgu. Gudrāki ļaudis ir teikuši, ka ideoloģijas no veselīgām attieksmēm atšķir tieši tas, ka ideoloģijas galvenais taktiskais paņēmiens ir izlikties, ka nekādas dogmas nav — jo nav jau alternatīvu. Tādā ziņā šis nelietīgais paņēmiens nav svešs arī liberālismam alternatīvu ideoloģiju aizrautīgākajiem vai neapzinātākajiem bīdītājiem.

Tomēr vienlaikus ar izlikšanos par alternatīvu neesamību šajos tvītos nolasās arī kāda īsta un mūžsena gudrība. Proti, ka ar pilnīgi baltu lapu “izbraukt” jeb sasniegt jebkādus politiskus mērķus nav iespējams. Ja labi daudz studē pārvaldību, tad ar laiku neizbēgami nonāk pie konservatīvisma sistēmiskajām pamata patiesībām. Kažoka trešajā tvītā raksta:

“Attiecīgi svarīgākais uzdevums mūsdienu demokrātijām: uzbūvēt tādu politisko un pārvaldes sistēmu, kas secīgi, soli pa solim, ļauj doties daudzmaz pareizā virzienā (uz 4 mērķu sasniegšanu). [..]”

Šajā un citos sērijas tvītos var skaidri manīt, ka Kažokai arī ir skaidrs, ka bez politiku pārmantošanas nekas pamatīgs un apzināts ilgermiņā nav realizējams vai nosargājams. Ja katra paaudze vai katrs Saeimas sasaukums uzskatīs sevi par pirmo apgaroto, kam atšķirībā no priekšgājējiem beidzot ir skaidrs viss un ka savā apskaidrībā tas spēj lēmumu pieņemšanā visu iepriekš zināto ietvert, tad mēs vienmēr paliksim sākumpunktā. Programmatūras izstrādē netriviālas sistēmas nepārtaisa katru reizi, kad darbā pieņem jaunus darbiniekus, kas nav bijuši aculiecinieki pastāvošās sistēmas ģenēzei. To saprast nozīmē saprast konservatīvisma teorētisko pamatojumu.

Ceturtais tvīts pilnā garumā:

“Tādēļ lielā mērā pārvalde (ierēdniecība) ir svarīgāka par politiku — tā notur kursu labākā trajektorijā pat apstākļos, kad politiķi vēlas eksperimentēt vai nevēlas neko. Bet arī ierēdniecībai ir raksturīgi sākt šaubīties par izvēlētā kursa pareizību un pārlieku aizrauties ar jaunām teorijām. Visādas jaunas, modīgas pieejas, “brīnumlīdzekļi” ātrai pārvaldes uzlabošanai, vienlaikus nenostiprinot fundamentus, parasti ir šarlatānisms.”

Jautājums, ko progresīvie sev parasti neuzdod: kā tas nākas, ka tieši jūsu paaudze ir tā, kurai ir tiesības diktēt plānu visām nākamajām paaudzēm, bet jums nav tādas pašas saistības ar iepriekšējām? Vai tiešām jūs domājat, ka kādai paaudzei pēc jums negribēsies izbaudīt politisko brīvību, tas ir, iespēju lemt par alternatīvu paša sabiedrības organizāciju? Piemēram, ja nākotnē pār kādas sabiedrības vairākumu nāks apskaidrība, ka stingri novilktas robežas starp valstīm nav nemaz tik slikta lieta, vai viņiem šodienas progresīvo skatījumā būs tiesības uzcelt mūrus, virtuālus un ne tik virtuālus? Vai tomēr ne, jo tas būs pretrunā kādam šodien apgaismības apogejā pieņemtam plānam?

Mēs neesam visu iepriekšējo paaudžu ķīlnieki, bet tādas nav arī paaudzes, kas nāks pēc mums. Ja uzskatām sevi par saprātīgām būtnēm un ja vispār atļaujamies runāt par civilizācijas progresu, tad nevar vienlaicīgi apgalvot, ka pašreizējais sabiedrības iekārtojums un arī visas tā mums neizprotamās detaļas būtu kaut kāda liela kļūda. Konservatīvisms ir attieksme, ka pastāvošais stāvoklis ir evolūcijas rezultātā “ģenerējies” risinājums. Ar evolūciju jāsaprot gan dzīvās, gan nedzīvās dabas, gan cilvēka prāta pasauli veidojošo elementu pārmaiņas.

Datorzinātnes nozarē, ko sauc par evolucionāro skaitļošanu, uzģenerētu optimizācijas uzdevuma atrisinājumu parasti nevar izsekot. Proti, nav iespējams uzrādīt risinājuma soļus un pateikt, kāpēc (kādas apakšproblēmas risināšanai) katrā solī tika pieņemts viens vai otrs lēmums. Evolucionārajos algoritmos jaunu atrisinājumu kandidātu izvēli nosaka nejaušība, kas nozīmē, ka nekāda kritērija, pēc kura racionālas apdomas rezultātā tas būtu bijis konstruēts, nav. Evolūcijas darba metodes konceptuāli ir pavirša kopēšana (mutācija) un krustošanās (rekombinācija). Šajās divās operācijās nav iekļauti nekādi racionāli ar pašu “uzdevumu” saistīti apsvērumi — tas vienkārši ir tas, ko abstrakti var mēģināt darīt ar vienu vai vairākām lietām, lai pamēģinātu kaut ko jaunu un vienlaikus ne pārāk tālu aizvirzītos no rīcībā esošajā “atrisinājumā” ietvertiem labumiem. Evolūcijā atrisinājumi pierāda savu labumu nevis caur savu rašanos, bet ar izdzīvošanu. Ja tie iztur pārbaudījumus un paliek spēkā vairākās novērojumu paaudzēs, tas nozīmē, ka tie atbild uz vides uzdotajiem jautājumiem. Tas nenozīmē, ka tie būtu labi vai slikti, bet ka tie ir dzīvotspējīgi.

Progresīvi orientēts cilvēks aplūko pasauli kā kaut kādu fiksētu vidi, kura viņam ir lielā mērā skaidra un kuru viņš vienkārši aiz laba prāta grib sakārtot. Domājošs cilvēks visai ātri apjēdz, ka bez sistemātiskas pieejas viņš to pasauli nevar sakārtot. Ka viņa sakārtojums izdosies tikai tad, ja kāds no viņa pārņems stafeti, kad viņam pašam vairs nebūs spēka vai kad beigsies viņa gaitas šaisaulē. Bet progresīvo cilvēku no konservatīvismu izprotoša cilvēka atšķir atpakaļskata spoguļa trūkums, kas liedz viņam redzēt, ka pirms viņa dzīvojušie ir nonākuši līdz līdzīgiem slēdzieniem, un ka pirms viņiem dzīvojušie — tāpat.

Aģitācija par labu ierēdniecības pārspēkam pār politiku izskatās pēc mēģinājumiem būt par pēdējo paaudzi, kurai ir politiska teikšana. Mēs nospraudīsim vai jau esam nosprauduši virzienu, bet tālāk — galvenais, lai izpildītāju mašīna ir labi ieeļļota. Laba ierēdniecība ir nepieciešama, lai realizētu visvienkāršāko šodienas iniciatīvu — par to nav šaubu. Bet vai tai ir jākļūst par varas atzaru, kas piedalās pārējo varu līdzsvarošanā? Vai tiešām ierēdniecības uzdevums nav primāri rūpēties par konstitūcijā noteikto varas atzvaru rīcībspēju? Proti, lielākā daļa ierēdniecības balsta izpildvaru, daļa likumdevējvaru un vēl daļa — tiesu varu. Pie kura varas atzara pieder Kažokas priekšrakstītā ierēdniecība, kurai ir uzdotas tiesības sabotēt kādas esošās likumdevējvaras iespējas realizēt savu politisko programmu, kam tai ir tautas dots mandāts? Te nav runa par ierēdniecības pienākumu vienmēr rīkoties saskaņā ar ne tik viegli grozāmo un dažos pantos nemaz negrozāmo Latvijas Republikas Satversmi. Kažoka pavisam nevainīgi teoretizē par to, ko Amerikā dēvē par deep state.

Saskaņā ar mūsu Satversmi Latvijā ir trīs varas atzari. Rietumu demokrātijās runā par ceturto varu — par brīviem, neatkarīgiem medijiem. Te nevar neiestarpināt kādā nesenā radio raidījumā dzirdēto par ceturto varu, kas apliecina tās neesamību Latvijā. Saskaņā ar TVNET galvenā redaktora Toma Ostrovska teikto ceturtā vara Latvijā nodarbojas ar sociālajiem jautājumiem. Varētu teikt, ka tāda kā studentu padomes sociālo lietu komisija. Ja kāds, piemēram, nejūtas cienīts, tad ceturtā vara taisīs troksni. Tāda kā privileģēta (un Latvijas gadījumā valsts apmaksāta) vēlētāju grupa.

Rietumu demokrātijās ar ceturto varu parasti gan saprot pirmo trīs varu atsvaru jeb pieskatītāju. Jo varas nenovēršama blakusparādība ir, ka tā cilvēkus korumpē. Tieši tāpēc ir vairākas varas, cerībā, ka tās viena otru pieskatīs kaut vai tāpēc, lai cilvēka godkāres motivētas varētu demonstrēt savu augstsirdību. Kažoka runā par deep state veida ierēdniecību, kas apturēs visādus Trampus, breksitus, antivakserus un citus “šarlatānus” nevis tāpēc, ka tie būtu kaut ko pārkāpuši, bet tāpēc, ka viņi dara ne tā, kā ir izvēlētajā plānā.

Tā sabiedrības organizācija, kurā esam sevi atraduši un apzinājušies, ir jau tas Kažokas minēto secīgo soļu rezultāts. Tikai nevis mūsu noteikto, bet visu iepriekšējo cilvēku paaudžu līdz šim veikto soļu, tai skaitā neapzināto, apkopojums. Mums ir teikšana, mēs varam mazliet pamainīt virzienu un mēs varam tādējādi mazliet noteikt virzienu nākamajām paaudzēm. Bet nevajag pārvērtēt savu izredzētību un savu lēmumu nekļūdīgumu. Pirms dot vārdu, piemēram, enerģijas pilniem jauniešiem, vajadzētu mēģināt darīt gribētājos viest izpratni par fizikālajiem procesiem, kas rada tādas racionāli ar šodienas zināšanām neizskaidrojamas institūcijas, no kurām tik ļoti gribas atkratīties. Kad Kažoka runā par secīgu soļu izpildi, viņa nerunā aplami, bet viņa piemirst, ka viņa jau pati ir daļa no iepriekšējo paaudžu veidotā plāna. Kāpēc tas, kurš nerespektē viņam atstāto plānu (piemēram, izpratni, ka cilvēka jūtas nebūt nav tas uzticamākais labas sabiedrības iekārtojuma mērs), būtu pelnījis tiesības noteikt plānu visiem tiem, kas nāks pēc viņa?

Pārpublicēts no kodoka.lv

Novērtē šo rakstu:

69
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par valsts prezidenta ievēlēšanas kultūras maiņu

FotoValsts prezidents Egils Levits kādā nesenā televīzijas intervijā, atbildot uz jautājumu, vai kandidēs uz otro termiņu, atbildēja: „Ja partijas uzskata, ka būtu jēdzīgi to darīt, es varu to darīt.” Par šādu izteikumu ir grūti nesmīnēt, taču pašreizējos apstākļos jāsaka godīgi — ir bezjēdzīgi gaidīt drosmīgāku un skaidrāku atbildi. Jo tāda ir mūsu pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība, tāda ir mūsu prezidenta vēlēšanas tradīcija, un tādu piesardzību veicina mūsu attieksme pret zaudētājiem un drosmīgajiem.
Lasīt visu...

3

Nepiesienieties Vitenbergam, tas bija normāls politiskais tūrisms, bet jūs sagribējāt kādu labumu valstij

Foto2023. gada 14. martā interneta resursā www.makroekonomika.lv tika publicēts raksts "Enerģētikas zaļais mezgls”. Rakstā norādīts, ka Latvijas delegācija vizītes laikā ASV 2022. gada aprīlī saņēmusi piedāvājumu iegādāties sašķidrināto dabasgāzi (SDG) par ievērojami zemākām cenām nekā pagājušajā gadā tirgū bija pieejamas. Seko apgalvojums, ka sarunas ar ASV gāzes kompānijām neesot tikušas uzsāktas un līgums neesot noslēgts, kā rezultātā noprotams, ka Latvija nav guvusi ievērojamu ekonomisku labumu.
Lasīt visu...

21

Publiski jautājumi kuluāros pieminētajai prezidenta amata kandidātei par NATO apsolījumiem

FotoGrieķija ar NATO atbalstu pašlaik bruņojas, lai varētu aizstāvēties pret iespējamo Turcijas agresiju, bet, lūk, paradokss, arī Turcija ir NATO, līdz ar to arī Turcija rīkojas ar NATO svētību un nebūtu pārsteigts, ka arī ar atbalstu. Visai interesanti, kuras NATO valsts karodziņu Latvijā liks piekārt pie prievītēm šāda visai neizbēgama konflikta gadījumā?
Lasīt visu...

21

Porcelāna skandāli un Nacionālā apvienība

FotoTrīs lietas kultūras skapītī stāv - porcelāns, skandāli un Nacionālā apvienība (NA)… Tādi ir mani iespaidi par pēdējo laiku spilgtākajiem notikumiem kultūras nozarē, kuras politisko vadību NA īsteno jau kādus 12 gadus.
Lasīt visu...

21

Jaunā politiķa solījums

Foto1. Es atzīstu daudzskaitļa pirmo personu mēs, kurā ietilpst visi Latvijas kā suverēnas valsts idejai lojāli Latvijas iedzīvotāji. Es atzīstu visu citu nāciju mēs.
Lasīt visu...

21

Tiesības būt stulbam

FotoRit otrais gads kopš Krievijas uzsāktā trīsdienu zibenskara Ukrainā. Pa šo laiku Ukrainas armija papūlējusies demilitarizēt Krievijas bruņotos spēkus par vairāk nekā 20 tūkstošiem militārās tehnikas vienību un vismaz 155 tūkstošiem kritušo iebrucēju. Šie zaudējumi jau ir desmit reizes lielāki nekā PSRS desmit gadu garajā Afganistānas karā.
Lasīt visu...

21

Sargsuņi rej, karavāna mīcās tālāk

FotoNesen medijiem tika ziņots, ka Finanšu izlūkošanas dienests pērn ir saņēmis ziņojumus par vairākiem tūkstošiem aizdomīgu darījumu.
Lasīt visu...

21

Kluso apvērsumu mehānisms

FotoLikumus Latvijā līdzīgi kā citur teorētiski ražo Saeima - mūsu gadījumā 100 deputāti, lai gan faktiski tos nosaka koalīcijas komanda, kuru vieno koalīcijas līgums – deputātu vairākums kas par likumu solidāru apstiprināšanu iepriekš vienojies. Tomēr kas notiktu, ja opozīcija (mazākums) arī vienotos, ka nepieņemamu likumu balsojuma gadījumā viņi vienkārši pamestu zāli un dotos mājās?
Lasīt visu...

21

Vai viņi uzbruks arī Rainim un Čakam? Karš pret kultūru Rīgā

FotoTik daudzi atviegloti uzelpoja, uzzinot, ka pašreizējam Rīgas mēram, stabiņu apmātajam Staķim uz brīdi esot pārgājusi maniakālā kāre uzbrukt pieminekļiem. Uzbrukt mūsu vēsturei un kultūrai. Pār viņu uz brīdi nolaidusies atklāsme, ka Rīgā esot daudz nopietnākas problēmas nekā pieminekļu jaukšana. Protams, ka ir ļoti nopietnas problēmas! Bet patiesībā sašutums sabiedrībā par draudiem pieminekļiem bija tik liels, ka Rīgas mērs kļuva piekāpīgāks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Andrejs Upīts bija jauks un labs okupācijas varas kolaborants

Publiskās atmiņas centra rosinātais un Rīgas Pieminekļu padomes atbalstītais priekšlikums demontēt vairāku literātu (tostarp – latviešu rakstnieka...

Foto

Kad beigsies karš Ukrainā?

Pamēģināsim uz šo jautājumu atbildēt godīgi un argumentēti, izmantojot arī tādu informāciju, kāda nekad nenonāk latvju žurnālistu rokās un galvās. Un paturēsim...

Foto

Es esmu tikls un šķīsts, ticiet man!

Žurnālistikā vissvarīgākā vērtība ir redakcionālā neatkarība. Nekas to nedrīkst apšaubīt. Vienlaikus cilvēkam ir viņa individuālā brīvība un sirdsapziņā pamatotas...

Foto

Nacionālās apvienības viltus patrioti: Ogres mēra Egila Helmaņa gadījums

Lai turpinātu diskusiju par Ogrē nenotikušo bēdīgi slavenā “Latvijas pilsoņa/latvieša” Pētera Avena porcelāna “podu” un “podiņu” izstādi,...

Foto

Gruzijas mācībstundas

Tbilisi atkal dūmos un asaru gāzes mākoņos, ielas tradicionāli pilnas ar karstasinīgo tautu, kurai labs jebkurš iemesls, lai lieku reizi izvicinātu rokas. Kas gadījies...

Foto

Kam traucē Upīša piemineklis?

Pieminekļiem ir kāda nelāga īpašība – tie ir pļāpīgi. Visi kā viens būdami radīti ar mērķi vēstīt nākamajām paaudzēm par dižiem cilvēkiem,...

Foto

Vērtību arguments (jebkura) pieminekļa aizstāvībai

Šajā rakstā apskatīsim vienu cienījamu argumentu par labu pieminekļa (jebkura) aizstāvībai. Proti, iespēju, ka piemineklis cilvēkam ir dārgs. Tas, ka cilvēks...

Foto

Vai Aizsardzības ministrijas nenogremdējamais Jānis tiešām nenogrims?

Šodien notika Latvijas jaunlaiku vēsturē lielākais brīnums. Pati bezgrēcīgākā un tautas mīlētākā - Aizsardzības ministrija atzina, ka tiešām būs...

Foto

Par nelikumībām un reputācijas graušanu Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā „Rīdzene”

Atkārtoti lūdzam nepieļaut kārtējo Rīgas nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu sporta skolā Rīdzene....

Foto

Kāpēc kolektīvais Soross zaudē Ukrainā?

Dzirdu bāleliņu - patriotu gaudas, tāpēc lietošu maksimāli precīzus apzīmējumus, distancējoties no plašplūsmas ziņu avotu paredzamās indoktrinācijas un nu jau pavisam...

Foto

Aizsardzības ministrei Mūrniecei būtu nevis jāizsaka tukši paziņojumi, bet jāpublisko visa ar pārtikas iepirkumu saistītā dokumentācija

Vēlos publiski paust savu viedokli par Valsts aizsardzības loģistikas un...

Foto

Par LIZDA falšumu

Skolotāji ATKAL draud ar Vislatvijas streiku, ja mēneša laikā netiks izpildītas "viņu" prasības. Tas, ka valdības vadītāji ar Krišjāni Kariņu un LIZDA vadītāju...

Foto

Iespējamā kļūda VID EDS saistībā ar gada ienākumu deklarāciju

Informēju, ka, aizpildot gada ienākumu deklarācijas D3 sadaļu, parādās šāda absurda formula, rēķinot apliekamus ienākumus no citiem...

Foto

Veselības budžets: daudz aizņemsimies, daudz tērēsim un cerēsim, ka veselības joma zels un plauks, bet mums nav nojēgas, kā šo veselības jomas uzplaukumu sasniegt

Savu iepriekšējo...

Foto

Vai Latvijas vēsturiskajām zemēm jāatgriežas Dzimtenes ostās?

Mēs nokavējām 30 gadus no brīža,kad sajuka Teherānas-Jaltas-Potsdamas pēckara ģeopolitiskā arhitektūra. Varbūt mēs nesapratām, kāpēc San Francisko antihitleriskā koalīcija...

Foto

Meli nekad nevar pārmākt patiesību. Arī šoreiz viss nostāsies savās vietās

Jo vairāk pretinieku, jo vairāk goda! Nekad neesmu vairījies no atklātas diskusijas un politiskas cīņas....

Foto

Populisms un sabiedrība

Vārdam “populisms” skaidrojošā vārdnīca sniedz sekojošu skaidrojumu - izdabāšana plašām aprindām, cenšanās par katru cenu, pat ar nepiepildāmiem solījumiem un meliem iekarot tautas...

Foto

Jā, mēs gatavojamies paslepus, necaurspīdīgi iztērēt 100 miljonus eiro par apšaubāmu vēja parka projektu, un ko jūs, kaitnieki, mums padarīsiet?

AS “Latvenergo” paziņojums par ražošanas jaudu...

Foto

Izglītības un zinātnes ministrijai: pieteikums darbam Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam

Ar šo vēlos pieteikties darbam Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja amatam. Mans vārds ir...

Foto

Vēlēšanās zaudējušie paristi un bordānisti vēlas jums atriebties, ogrēnieši

Godātie ogrēnieši un pilsētas viesi! Vērsīšu Jūsu uzmanību uz to, ka plānoto masku šovu* Jūsu pilsētā organizē...

Foto

Galvenais atbildīgais pasūtījuma lietā pret Lapsu un Liepnieku “atrast jebko” ir ģenerālprokurors Stukāns

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis nav oriģināls, tā ir viņa būtība izvairīties no atbildības,...