Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Atsaucoties Latvijas Republikas Veselības ministrijas (turpmāk - VM) aicinājumam līdz 2022.gada 7.februārim izteikt priekšlikumus par sabiedriskajai apspriedei nodoto noteikumu projektu “Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas” (turpmāk – noteikumu projekts), izsaku šādus secinājumus un priekšlikumus.

Noteikumu projektu nevar pieņemt šādu būtisku iemeslu dēļ.

Smags vai vidēji smags kaitējums tiek definēti tikai kā orgāna vai tā funkcijas zaudējums. (Noteikumu projekta 2.p.)

Nav paredzēta kompensācija par vieglu kaitējumu. Nav paredzēta kompensācija arī par organisma audu, orgānu vai sistēmu anatomisku bojājumu vai funkcionālu traucējumu. Nav paredzēta kompensācija par psihiskiem traucējumiem vai traumām.

Krimināllikums noteic atbildību par vieglu, vidēji smagu un arī smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par slepkavību un genocīdu. Tāda atbildība jānosaka arī par miesas bijājumiem vai nāvi, ko izraisījusi vakcinācija ar vakcīnu pret Covid-19.

Netiek paskaidrots, kāpēc ar visiem, kas vakcinējas pret Covid-19, netika slēgti klīnisko pētījumu līgumi (noteikumu projekta 3.p.)

Netiek noteikts, ka personai, kas cietusi no klīniskās izpētes stadijā esošās vakcīnas, tie segti jebkādi izdevumi, kas saistīti ar ārstēšanos pēc vakcinācijas, kā arī kompensācijas no vakcinācijas bojāgājušo tuviniekiem. (noteikumu projekta 4., 18. p.). To, kādas blaknes un cik ilgā laika periodā var radīt klīniskās izpētes stadijā esoša prece, nezina pat šīs preces ražotājs, turklāt ražotājs savas preces lietošanas instrukcijā, kas pieejama SPKC mājaslapā, norāda, ka mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi nav pētīti, vakcīnas genotoksiskās un kancerogēnās īpašības nav vērtētas. Tikai par vakcīnu Spikevax ir teikts, ka genotoksicitātes potenciāls cilvēkiem ir ļoti mazs, bet nav skaidrots, kā tas izpaudīsies.

Reproduktīvās toksicitātes un fertilitātes pētījumos joprojām nav zināms, vai eksperimentos iesaistīto trušu un žurku māšu pienā ir antivielas. Šiem dzīvniekiem pašiem un viņu pēcnācējiem gada laikā bija jābūt vismaz vairākiem metieniem ar vairākiem pēcnācējiem katrā no tiem, tāpēc pienam, kurā noteikt antivielas, būtu jābūt pietiekamā daudzumā, ja vien eksperimentos iesaistīto dzīvnieku veselība vai dzīvība nav apdraudēta. SPKC neinformē, kādas sekas gaidāmas cilvēkiem, ja nav zināms, kas noticis ar eksperimentos iesaistītajiem dzīvniekiem.

Tiek noteikts, ka kompensāciju persona var pieteikt tikai tad, ja tā spēj pierādīt, ka kaitējumu nodarījusi vai nāvi izraisījusi vakcīna, turklāt tikai tad, ja būs izdzīvojusi ar vakcīnas radītā orgāna vai tā funkciju bojājumu 26 nedēļas (vairāk nekā pusgadu) - būtībā kļuvusi par invalīdu (noteikumu projekta 5.p.). Netiek noteikts, ka kompensācija jāsniedz nekavējoties, ja personai pēc vakcinācijas ir jebkādas veselības problēmas.

Vakcīnas pret Covid-19 joprojām ir klīniskās izpētes stadijā. Pat vakcīnu ražotājam nav zināms, vai tie veselības traucējumi pēc vakcinēšanas ar vakcīnu pret Covid-19, kuri pašlaik ir “īslaicīgi, pārejoši un atgriezeniski”, nākotnē neatkārtosies un nekļūs par “ilgstošie un paliekošiem” vai nākotnē nekļūs par cēloni citam vakcinētās personas veselību un/vai dzīvību apdraudošam kaitējumam.

Tiek prasīts, lai blakne ir reģistrēta Covid-19 zāļu aprakstā (noteikumu projekta 5.2.p.). Ja prece joprojām ir klīniskās izpētes stadijā, tad neviens nezina, kāds un kādā laika periodā būs tās radītais kaitējums.  Tas nozīmē, ka personai, kura  būs vairāk nekā pusgadu cietusi no vakcīnas radītā kaitējuma, būs vēl jāmokās, kamēr vakcīnas ražotājs blakni reģistrēs zāļu aprakstā. Tā ir nevis kompensācija par blaknēm, bet personas spīdzināšana, par ko ir paredzēta arī kriminālatbildība.

Ja vakcīna personu nogalinājusi, tās tuviniekiem tiek prasīts patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums (noteikumu projekta 6.p.) Vakcinācijas anketā persona, kas vakcinējās, netika brīdināta, ka viņas tuvinieki jāinformē par šādas informācijas nepieciešamību. Tiem, kuru tuvinieki jau apglabāti, tajā skaitā kremēti, šādu informāciju ir attiecīgi ļoti grūti vai neiespējami sniegt. Ja persona mirusi pēc vakcinācijas ar preci, kas atrodas klīniskās izpētes stadijā un nāve ir saistīta ar personas veselības stāvokli, personas tuviniekiem ir jāsaņem kompensācija arī tad, ja iepriekš minētos dokumentus uzrādīt nav iespējams.

Cietušajai personai tiek prasīts cita starpā iesniegt arī ārstniecības personas slēdzienu par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskos dokumentus, kas to apliecina, kā arī dokumentus par ārstēšanās izmaksām, zāļu iegādi u.tml. (noteikumu projekta 7., 8.p.) Vakcinācijas anketā persona, kas vakcinējās, netika brīdināta, ka šāda informācija tai jāpieprasa un jāapkopo tad, ja būtu nepieciešama ārstēšanās. Ja persona lieto klīniskās izpētes stadijā esošas zāles, tad pats zāļu ražotājs vēl nezina, kādas būs šo zāļu radītās sekas. Normatīvajos aktos, kas personai ar viltu un spaidiem lika vakcinēties, nav minēti skaidri kritēriji, pēc kuriem būtu jāvērtē personas veselības stāvoklis pirms vakcinācijas, turklāt personai, kura vakcinējās, netika dots ne laiks, ne līdzekļi, lai veiktu pilnīgu veselības pārbaudi pirms vakcinācijas. Vakcinācijas anketā persona, kas vakcinējas, netika informēta, ka viņai ir tiesības un ārstniecības personai ir pienākums veikt pilnīgu veselības stāvokļa pārbaudi.

Noteikumu projekta anotācijā teiks: “Noteikumu projekts neparedz kompensēt kaitējumu pēc Covid-19 vakcīnas, ja pacienta kaitējums veselībai un dzīvībai nav tieši saistīts ar Covid vakcīnas blakusparādību. Piemēram, persona apgalvo, ka tās izraisītais ceļu satiksmes negadījums ir radies personas ģībšanas dēļ, un šī ģībšanas epizode ir Covid-19 vakcīnas blakusefekta izraisīta. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka nav iespējams minēto situāciju pierādīt un tiešā veidā to nebūs iespējams saistīt ar iespējamo Covid-19 vakcīnas blakusparādību.” Ja vakcinēta persona cietīs negadījumā darbā vai sadzīvē, piemēram, insulta, nekontrolētu muskuļu kontrakciju, epileptiskas lēkmes (blaknes no ZVA pārskata) dēļ, tā tiks uzskatīta par darba traumu, ceļu satiksmes negadījumu u.tml., un statistikā par vakcīnu pret Covid-19 nodarīto kaitējumu veselībai vai izraisītajām nāvēm uzskaitīta netiks.

Lai kāds varētu dot slēdzienu par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas nodarīto kaitējumu, ir jābūt skaidriem kritērijiem. Līdz šim nav tikuši publiskoti skaidri kritēriji, pēc kuriem būtu jāvērtē personas veselības stāvoklis pirms vakcinācijas, lai vēlāk varētu pierādīt cēloņsakarību. Arī noteikumu projektā netiek publiskoti skaidri kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēts Covid-19 vakcīnas nodarītais kaitējums vai izraisītā nāve.

Noteikumu projekta 7.punkts noteic, ka kompensāciju var pieprasīt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.7pantā norādītajā termiņā.

Pirmkārt, atsauce uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma ir neloģiska, jo šī likuma mērķis “ir noteikt tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā”. Nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts prasības pieteikuma termiņš, ja Covid-19 infekcijas izplatības laiks būs beidzies, bet vakcīnu pret Covid-19 radītā kaitējums vēl nebūs izpaudies.

Otrkārt, iepriekš minētā likuma 49.7pants noteic, ka  “Pacients atlīdzību par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto smago vai vidēji smago kaitējumu, kā arī ar to ārstniecību saistītajiem izdevumiem pieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas. Šajā pantā minēto atlīdzību neizmaksā, ja pacients atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī ar tā ārstniecību saistītajiem izdevumiem jau ir saņēmis civilprocesa vai kriminālprocesa ietvaros.” Vakcīnas joprojām ir klīniskās izpētes 3.stadijā. neviens nezina, kādas blaknes pēc to lietošanas radīsies pēc vairāk nekā trijiem gadiem, tāpēc noteikumos nedrīkst būt noteikts nekāds prasības pieteikuma gala termiņš.

Noteikumu projekta 15.p. noteic, ka kaitējuma smagumu vērtē, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli pirms vakcinācijas un līdzdalību vakcīnas radīto seku mazināšanā. Vakcinācijas anketā persona, kas vakcinējās, netika informēta, ka viņai ir tiesības un ārstniecības personai ir pienākums veikt pilnīgu veselības stāvokļa pārbaudi. Vakcinācijas anketā persona, kas vakcinējās, netika informēta, ka gadījumā, ja vakcīna nodarīs viņas veselībai kaitējumu, kompensācijas izmaksu ietekmēs apstāklis, vai un cik personai bijušas hroniskas saslimšanas, kā arī apstāklis, vai un cik lielā mērā tā rūpējusies par savu veselību.

Ir noteikta maksimālā kompensācijas summa par kaitējumu (noteikumu projekta 19.p.), lai gan pat vakcīnu ražotājs nezina, kādu kaitējumu un cik ilgā laika periodā viņa prece, par kuru joprojām tiek veikti klīniskie pētījumi, nodarīs vakcinētajai personai. Kompensācijas summa nevar tikt ierobežota, tai jāsedz viss radītā kaitējuma apmērs.

Lēmumu par kompensāciju izmaksu pieņem tās institūcijas un personas, kuras kopā ar citām valsts amatpersonām Krimināllikuma 316.panta izpratnē pieļāva, ka valstī ar viltu un spaidiem notiek vakcinācija pret Covid-19 infekcijām, kas var izraisīt blakusparādības, kas nodara smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai. Iepriekš minēto lēmumu pieņem personas, kas ar savu lēmumu lika no vakcīnas pret Covid-19 cietušajam vai nogalinātajam vakcinēties (Zāļu valsts aģentūra (noteikumu projekta 1.1., 9.p.),  Klīniskās universitātes slimnīcas konsīlijs (noteikumu projekta 13.3,14.p.), Veselības inspekcija (noteikumu projekta 12.p.), VM (noteikumu projekta 24.p.).

Tiesiskā valstī lēmumu par kompensācijām cietušajam neļauj pieņemt tam, kurš kaitējumu nodarījis – piemēram, spīdzinātājs vai slepkava nelemj par to, vai viņa upurim vai upura radiniekiem izmaksāt kompensāciju.

Noteikumu projekta 21.p noteic, ka kompensācija par Covid-19 vakcīnu nodarīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai jākompensē no “līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem”. “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” varētu tikt izmantoti tikai sākotnēji, lai nodrošinātu, ka cietusī persona vai viņas radinieki atlīdzību saņem nekavējoties, taču pēc tam atlīdzināmā summa jāpiedzen no tām personām, kuras cietušajam kaitējumu nodarījušas vai viņu noslepkavojušas – no konkrētās ārstniecības personas, kas veica vakcināciju pret Covid-19 un ārstniecības iestādes, kurā šī ārstniecības persona strādā, no vakcīnu ražotāja, kā arī solidāri no personām, kuras konkrētajās valsts iestādēs izstrādāja, Ministru kabinetā pieņēma un ar balsojumu “par” Saeimā atbalstīja tādu normatīvo aktu pieņemšanu, kas ne tikai pieļauj, bet arī liek cilvēkiem injicēt vakcīnu pret Covid-19, kas var pat nodarīt kaitējumu dzīvībai (tātad – nogalināt!).

Noteikumu projekta 26.p. paredz, ka noteikumi stājas spēkā tikai 01.05.2022. Noteikumiem, kas noteic kompensācijas piešķiršanas kārtību bija jābūt spēkā ar to brīdi, kad tika sākta vakcinācija pret Covid-19.

 Tiesiskā valstī vakcinācija ar veselībai un dzīvībai potenciāli bīstamu vakcīnu vispār nav pieļaujama. Satversmes 93. pants noteic, ka “ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums”. Lai arī tiesības uz dzīvību nav absolūtas, neviens no izņēmuma gadījumiem nav attiecināms uz injekciju ar dzīvībai bīstamām vakcīnām. Satversmes 116.pants, kas paredz, ka cilvēktiesības var tik ierobežotas (NEVIS IZNĪCINĀTAS) nemaz nepieļauj, ka varētu tikt ierobežotas 93.pantā minētās tiesības uz dzīvību. Satversme neparedz, ka ir atļauts kādu nogalināt ar eksperimentālu vakcīnu, sakot, ka tas ir sabiedrības interesēs un tie, kas no šādas vakcīnas nomirs, būs “zaudējumi, kas atver ieguvumus”!

Klīniskās izpētes stadijā esošu vakcīnu lietošana ir pieļaujama tikai tad, ja persona tai dod brīvu piekrišanu un ar personu tiek slēgts līgums par klīnisko izpēti. “[..] viens no klīnisko pētījumu pamatprincipiem ir, ka pētījumā iekļauto personu labklājība ir svarīgāka nekā zinātnes vai sabiedrības intereses”[1].

Personai, kas pēc savas brīvas gribas (nevis viltus un spaidu rezultātā) izvēlētos vakcinēties ar veselībai un dzīvībai potenciāli bīstamu vakcīnu, bija jāsaņem pilnīga informācija pirms vakcinācijas, kā arī ar ikvienu šādu personu bija jāslēdz līgums par klīniskajiem pētījumiem. No noteikumu projekta 3.p. izriet, ka ir personas, kas tika vakcinētas klīnisko pētījumu ietvaros. Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr.289 “Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām”, uz kuriem ir atsauce noteikumu projekta anotācijā, neparedz, ka klīnisko pētījumu veicējiem būtu jāatbild par citu eksperimentālu preču radītajām sekām. Noteikumu projektā nav sniegta informācija, kas ir personas, ar kurām par vakcināciju pret Covid-19 tika slēgti klīniskās izpētes līgumi, un kāpēc par iespēju slēgt klīniskās izpētes līgumu netika informēta sabiedrība kopumā un individuāli personas, kas vakcinējās. Ja ar personām, kas vakcinējas, tiktu slēgti klīniskas izpētes līgumi, viņām būtu nodrošināta medicīniskā aprūpe un kompensācijas veselībai un/vai dzīvībai nodarītā kaitējuma gadījumā. Iepriekš minētie noteikumi arī noteic, ka persona, kas piedalās pētījumā, nekavējoties jāinformē par apstākļiem, kas var radīt apdraudējumu personas dzīvībai vai veselībai.

Noteikumu projekta anotācijā ir teikts, ka “šobrīd ir grūti prognozēt, cik iesniegumus pacienti par kaitējumu veselībai vai dzīvībai iesniegs, taču, ņemot vērā, ka publiskajā telpā ir izskanējis, ka valsts kompensēs Covid-19 vakcīnas blakusparādības rezultātā radīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai, tad cilvēku aktivitāte varētu būt liela”. Lai arī nav zināms, cik personu varētu pieteikties kompensācijām par Covid-19 vakcīnu nodarīto kaitējumu, noteikumu projekta sastādītājam nav šaubu par to, cik jaunu amata vietu Zāļu valsts aģentūrai jānodrošina un kādi veselības nozares eksperti un konsultanti jāpiesaista, un par kādu atalgojumu.

Secinājumi

Noteikumu projekts paredz kompensāciju izmaksu tikai tiem, kuriem pēc vakcinācijas ar vakcīnu pret Covid-19 būs smagi bojāti orgāni. Tiem, kuriem būs “tikai” smagi bojāti audi vai organisma sistēmas, vai psihiskiem traucējumi vai traumas, uz nekādu kompensāciju vispār pretendēt nevar!

Ar to, ka personas pēc vakcinācijas cieš no smaga orgānu bojājuma nepietiek, cietušajiem ar smagiem bojājumiem jāspēj izdzīvot 6,5 mēnešus un rūpīgi jāapkopo dokumenti par faktiem, ko pat pats vakcīnu ražotājs nezina, jo klīniskie pētījumi joprojām turpinās. Un tikai tad cietušais var iesniegt dokumentus, kurus vērtēs tie, kuri viņam lika ar dzīvībai bīstamu vakcīnu vakcinēties un kuri ir līdzvainīgi pie kompensācijas prasītāja ciešanām.

Noteikumu projekts ir klaja ņirgāšanās par tiem, kuri cietuši no vakcīnas pret Covid-19, kuriem jau ir nodarītas stipras fiziskas sāpes vai psihiskas ciešanas. Nav saprotams, kādas ir VM vērtības, ja tā sastāda noteikumus, kas ciešajiem ne tikai liek mēnešiem ilgi ciest sāpes (spīdzina), iesniegt dokumentus, kurus sagatavot nevarētu pat pats vakcīnu ražotājs, bet arī liedz saņemt kompensāciju.

Noteikumu projekts šā brīža redakcijā ir jāpārdēvē par kompensācijas nepiešķiršanas un neizmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā neatlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas.

Priekšlikumi

Visas personas, kas tika vakcinētas ar vakcīnu pret Covid-19, ir nekavējoties jāinformē par visiem riskiem, kas saistīti ar viņu veselību, par dokumentiem, kas jāapkopo viņiem pašiem un viņu tuviniekiem, ja viņi vēlēsies pieteikt kompensāciju.

Ar visiem vakcinētajiem (protams, ar viņu brīvu piekrišanu) ir jāslēdz līgumi par klīniskajiem pētījumiem un jānodrošina viņiem atbilstošas kompensācijas, kas jāizmaksā nevis no nodokļu maksātāju naudas, no kuras tiek veidoti arī līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem, bet, pirmām kārtām, no klīnisko pētījumu sponsora, tas ir, vakcīnu ražotāja naudas. Līgumi ar vakcīnu ražotājiem nekavējoties jāpublisko pilnā apmērā, lai būtu zināms līgumos paredzētais kompensāciju apjoms, kā arī personas, kurām ar vakcīnu ražotāju ir interešu konflikts. Gadījumā, ja šajos līgumos nav paredzēts, ka vakcīnu ražotājs sedz ar klīnisko pētījumu līgumiem saistītās izmaksas – kompensācijas par jebkādu vakcinētās personas veselībai un dzīvībai nodarīto zaudējumu, kompensācijas sedz personas, kas šādus līgumus sastādīja, akceptēja un/vai noslēdza.

Sponsoram (vakcīnu ražotājam vai viņa pilnvarotai personai) kopā pētnieku (ārstniecības personu un iestādi, kas veica vakcināciju) par saviem līdzekļiem visiem vakcinētajiem ir jānodrošina iespēja veikt pilnu veselības pārbaudi, jāreģistrē visas veselības problēmas un jānodrošina to ārstēšana. Sponsoram kopā pētnieku par saviem līdzekļiem jākompensē jebkāds vakcinētajai personas veselībai radīts kaitējums un/vai jāizmaksā kompensācija vakcinētās personas radiniekiem. Kopā ar sponsoru un pētnieku kompensāciju izmaksu fondu veido visas personas, kas iesaistījās ar vakcināciju pret Covid-19 saistīto normatīvo aktu izstrādē, pieņemšanā, t.sk. Ministru kabineta locekļi un Saeimas deputāti, kas balsoja “par”  iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem.

Šis ir pirmais ar Covid-19 jautājumiem saistītais tiesību akts, par kuru Latvijas Republikas iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus. Līdz šim VM un citas valsts institūcijas lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19, kas būtiski ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, pieņēma, iedzīvotāju viedokli pat neprasot un neuzklausot. Līdz šim un diemžēl arī joprojām ikviens, kura viedoklis par Covid-19 jautājumiem nesakrīt ar valsts institūciju pausto viedokli, tiek noliegts, nozākāts un aizliegts. Noteikumu projekta kontekstā viens no jautājumiem, kurā pastāv tikai viens pareizais viedoklis, ir apgalvojums, ka vakcīnas pret Covid-19 ir drošas. Piemēram, vakcīnas ir drošas, jo “Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram būtu noteikta cēloniska saistība ar vakcīnu[2]”. Tā vakcīnu pret Covid-19 drošums tikai pamatots likumprojekta “Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu darbam Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēs” anotācijā. Likums stājās spēkā 14.11.2021. Likumdevējs pat nevērtēja, vai šāds apgalvojums vispār var būt pamatots, ja ir radīti apstākļi, lai nāvi no vakcīnas pret Covid-19 nemaz nevarētu konstatēt -  neviens normatīvais akts nenoteic, pēc kādiem kritērijiem būtu jāvērtē cilvēka veselības stāvoklis pirms vakcinācijas pret Covid-19, lai gadījumā, ja pēc vakcinācijas ar Covid-19 cilvēks nomirst, varētu konstatēt cēloņsakarību; turklāt pirms vakcinācijas cilvēkam pat netiek dots ne laiks, ne līdzekļi pilnīgai veselības pārbaudei. Savukārt pirmajā izskatītajā lietā par prasību vakcinēties pret Covid-19 līdzpieteicēju bažas par riskiem, ko veselībai var radīt vakcīnas, tika noraidītas. Tiesa faktu, ka līdz 2021.gada 31.oktobrim kā būtiski uzskatāmi 23% (tas ir, gandrīz ceturtā daļa!) no visiem saņemtajiem ziņojumiem par blakusparādībām pēc vakcīnu pret Covid-19 lietošanas, neuzskatīja par pamatu, kas varētu viest vismaz pirmšķietamas bažas, ka vakcīnas nav pietiekami drošas, un secināja ka “labums, ko iegūst sabiedrība, nosakot vakcinēšanās pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto zaudējumu”[3]. Tā teikts anonimizētajā spriedumā, ko 2021.gada 13.novembrī pieņēmis Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams.

Ja vakcīnas pret Covid-19 ir var radīt smagus orgānu bojājumus un nogalināt, kā izriet arī no noteikumu projekta, tās nevar uzskatīt par drošām! Prece, kas apdraud cilvēka veselību un dzīvību,  nevar būt pamats cilvēktiesību ierobežošanai, un tās lietošana viltus un spaidu ietekmē nevar būt sabiedrības veselības interesēs! Apzināta darbība vai bezdarbība, kas citai personai nodara stipras fiziskas sāpes vai psihiskās ciešanas, ir spīdzināšana. Citas personas dzīvības atņemšana ir slepkavība. Daudzu personu sakropļošana un/vai nogalināšana ir genocīds.

Katrai personai, kas izstrādā konkrēto tiesību normu, pieņem to un izpilda, ir jāapzinās savas rīcības sekas, īpaši personām ar izglītību tiesību, medicīnas un komunikācijas jomā, īpaši tāpēc, ka saistībā ar vakcināciju pret Covid-19 pieņemtie normatīvie akti  ietekmē visu sabiedrību. Par to, ka netaisnīgu, prettiesisku likuma normu izpilde nevar būt attaisnojama, liecina arī vēsture. “Pēc 2.Pasaules kara beigām aktuāla kļuva nacionālsociālistisko ideologu un kara noziegumu īstenotāju veikto darbību izvērtēšana. Kara tribunāls Nirnbergā saskārās ar jautājumu, kas ir tiesības, jo lielo vairumu nacionālsociālistisko ideologu un kara noziegumu īstenotāju veiktās darbības attaisnoja šo darbību veikšanas laikā Vācijā spēkā esošie likumi un noteikumi. Ja šādi likumi tiktu uzskatīti par tiesību sastāvdaļu, tad kara noziedznieku rīcība būtu attaisnojama. Taču kara tribunāls pieņēma notiesājošus spriedumus un pamatoja tos ar tēzi, ka apsūdzētajiem, piemērojot pozitīvās tiesības, vajadzēja atpazīt tajās ietverto acīmredzamo netaisnību.”[4] 

Ņemot vērā iepriekš teikto, noteikumu projektā, kas noteic kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 nodarīto kaitējumu, ir jāparedz, kā tiks vērtēta ne tikai civiltiesiskā, bet arī krimināltiesiskā to personu, kuru pieņemto lēmumu, normatīvo aktu un/vai rīcības dēļ personas veselībai nodarīts kaitējums un vai persona nogalināta, atbildība. Tas ir svarīgi tāpēc, lai personas, kas cietušas no vakcinācijas pret Covid-19, vai viņu tuvinieki saņemtu kompensāciju. Tas ir svarīgi, lai valstī tiktu pārtraukta slepkavošana, atsākta ārstēšana, un atjaunota tiesiska valsts.


[1] Helsinku deklarācija par ētiskajiem principiem, veicot medicīniskos pētījumus, kuros tiek iesaistīti cilvēki. “Medicīnas tiesības”, autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zina.red., Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2015, 325.lpp.

[2] https://titania.saeima.lv/LIVS13/SaeimaLIVS13.nsf/0/BC5321ABCBB85346C22587880043B0E7?OpenDocument

[3] https://www.vestnesis.lv/wwwraksti//JV/2021/47/BILDES/SPRIEDUMS_13112021.PDF

[4] Jānis Neimanis “Ievads tiesībās” , Rīga, 2004, 18.-19.lpp.

Novērtē šo rakstu:

115
3

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Četras lietas, kas pazudušas no Dabas resursu nodokļa likuma grozījumiem

FotoRažotājiem ir nepieciešama finansiāla motivācija samazināt iepakojumu un izmantot pārstrādājamu iepakojumu. Ir jāveicina pārstrādātu materiālu izmantošana un jāpadara neizdevīga atkritumu apglabāšana. Šķiet pašsaprotami, vai ne? Diemžēl pašlaik valdība nesaprotamu iemeslu dēļ bremzē jau ar visām iesaistītajām pusēm apspriestu likumprojektu un dod priekšroku no iedzīvotāju kabatām katru gadu maksāt ES 15 miljonus par nepārstrādātu plastmasas iepakojumu.
Lasīt visu...

21

Reklāmas, kas nepatīk kustībai „Par!”, ir jāaizvāc!

Foto2022. gada maijā Liepājas ielās ir konstatēti AS “Liepājas autobusu parks” piederoši autobusi, uz kuriem izvietota politiska un neviennozīmīgi vērtējama reklāma, par kuru esam saņēmuši iedzīvotāju pretenzijas. Uz vienas no autobusu reklāmām ir attēloti pieci dažāda vecuma bērni, sieviete un vīrietis, kā arī uzraksti “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni!”. Bet otra veida reklāma uz autobusiem ievietotā reklāma ietver politiskās partijas “Latvija pirmā” biedru kopbildi, kā arī uzrakstus “Latvija pirmā! Par dabisku ģimeni! Apvienosim Latvijas tautu!”.
Lasīt visu...

21

Mazliet par situāciju Ukrainā

Foto1. Krievu spēkiem ir vietēja mēroga panākumi, pārraujot frontes līniju Donbasa frontē pie Popasnas pilsētas. Tas ir izdevies, sakoncentrējot spējīgākās vienības, tajā skaitā “Vāgnera” grupu. Ir arī citi nelieli izrāvieni.
Lasīt visu...

21

Valdības varonīgie “mikrorestarti” nevairo cerību, ka ziemā cilvēki būs siltumā un par to spēs norēķināties

FotoAizvadītājā nedēļā valdība lielākoties bija aizņemta ar savu kārtējo krīzīti. Tomēr arī par tautu domāja. Vismaz tā varētu likties, pārlūkojot mediju publikāciju virsrakstus
Lasīt visu...

21

Jauna NATO stratēģija un “aizvainota aknu desa”

FotoVācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka atklāj, ka līdzšinējā NATO stratēģija paredz agresijas gadījumā vispirms pamest Baltijas valstis un pēc tam tās atkal atkarot. Bērboka uzskata, ka nepieciešama jauna NATO stratēģija, kas ļautu nekavējoties un vispusīgi atvairīt Krievijas uzbrukumu. Baltijas valstu aizsardzība tad vairāk gultos uz Vāciju. Tā ka, iespējams, drīzumā Dievzemītē atkal būs pa pilnam vācu puišu, meiču un, velns viņu zin’, kas tur vēl dienē.
Lasīt visu...

21

Tā kā tieslietās viss kārtībā, vēršu savas rūpes enerģētikas nozares virzienā

FotoEnerģētiskā atkarība ir viens no iedarbīgākajiem Krievijas ieročiem, kas tiek lietots neminstinoties, ja rodas vajadzība. To mēs redzam gan Ukrainā, gan nu jau arī pavisam blakus Somijā un citviet Eiropā. Nebūsim naivi, tas nenotiek bez vietējo enerģētikas jomas pārstāvju iesaistes, – viņi ir kļuvuši par daļu no Krievijas energosistēmas. Daži neapzināti, jo viņi vienkārši dara profesionāli savu darbu, daži arī ļoti apzināti, pārstāvot Krievijas intereses Latvijā.
Lasīt visu...

21

Krievu identitāte ir organizēta ap impēriski politiskiem simboliem

FotoAttiecībā uz padomju pieminekļiem ir viens aspekts, par ko jābūt skaidram priekšstatam - visā Eiropā šie pieminekļi ir vietējo krievvalodīgo identitātes konsolidācijas punkti. Un sociologiem ir daudzmaz skaidrs, kāpēc tas tā. Tie nav gluži piederības atraktori. Par tiem kalpo tā pati māju izjūta, un par to cits stāsts (cik plaši ietver mājas, sēta vai reģions Pribaltika).
Lasīt visu...

21

No Tamuža un Zakatistova lietas KNAB izkalis kārtējo čiku

FotoTagad jau piemirsies, bet 2018. gadā bija briesmīgs skandāls – KNAB darbinieki aizturēja Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu Saeimas telpās. Nākamajā rītā deputāts tika palaists brīvībā. Kaimiņam kā aktierim izdevās izcila performance – samulsums, bailes, pēc tam varonīga apņēmība, kas atspoguļojās viņa sejā dažādos veidos. Tolaik Kaimiņam un viņa partijai vēl bija daudz fanu, kuri gaidīja elka iznākšanu no cietuma. Tā gan tagad ir tāla pagātne.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Būtu tikai godīgi mums un visai Rietumu pasaulei atzīt beidzot faktu: Krievija ir fašistiska valsts

Kopš kara sākuma paralēli turpinu lasīt viedokļus gan no Krievijas, gan...

Foto

Kad deputāte atzīstas, ka deputāti pārstāv kādas grupas intereses...

Priekšstats, ka deputāts pārstāv tikai sava vēlētāja “viedokli, uzskatus un vēlmes”, rodas:...

Foto

Dalītais īpašums: ko darīt tālāk?

Latvijā 90. gados notika revolūcija mājokļu sektorā. Pārmaiņas bija saistītas gan ar ēku īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, gan...

Foto

Politisko attiecību līmenis, kurš kādreiz šķistu neiedomājams cinisms, tiek uzdots kā pašsaprotama norma

Šonedēļ Latvijas politikā notika sava veida fāzes pāreja. Nokāpšana vēl vienu līmeni zemāk....

Foto

Līdzšinējā ekonomikas ministra muļļāšanās un tās cena

Krievijas karš Ukrainā tiek finansēts no gāzes un naftas eksporta ieņēmumiem, un no šī kara pirmās dienas Latvijas valdības...

Foto

Uzņēmēju organizācijas aicina ekonomikas ministra amatu saglabāt Jānim Vitenbergam

Šobrīd, kad Latvija saskaras ar būtiskiem ģeopolitiskiem, sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, mēs, uzņēmējus pārstāvošās organizācijas un nozares,...

Foto

Krišjānis Kariņš ir uzsācis bērnišķīgu, bet vienlaikus bīstamu spēli

Vakar iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja par savu demisiju šādiem vārdiem: “Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam...

Foto

Šobrīd mainīt ekonomikas ministru ir bezatbildīgi

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) norāda, ka pieaugošās ekonomiskās krīzes un kara radīto sarežģījumu...

Foto

Atgādinām, ka vairāk nekā trīsdesmit procentiem Latvijas pilsoņu dzimtā valoda ir krievu valoda

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” valde pašreizējo situāciju Latvijā uzlūko ar nopietnām bažām. Atbildīgo institūciju...

Foto

Daži jautājumi par pieminekļa nojaukšanu

Vai ir iespējams, ka padomju vadība, plānojot parku un pieminekli Rīgā, ņēma vērā arī to, ko Krievijā sauc par sadarbību ar...

Foto

Daudzkrāsainās ļaunuma puķes

“Aiz ideālu daudzināšanas politiķi bieži vien meistarīgi slēpj savu neprasmi, melus un nevēlēšanos kalpot valsts interesēm.” Pjērs Buasts....

Foto

Pārējo būs apēdusi inflācija...

Ikdienā neaizstājamu pārtikas produktu cenas jau tagad ir pieaugušas par 30-50%. Un tas ir tikai sākums – energoresursu cenu lēciens un kara...

Foto

Pavļuts pauž necieņu pret Ministru kabineta apstiprinātajām darba samaksas garantijām veselības nozares darbiniekiem

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pauž nožēlu par Veselības ministrijas...

Foto

Jūs taču neiedomājāties, ka es jutīšos vainīga vai atbildīga par kaut jel ko?

Policijai, tai skaitā speciālo uzdevumu bataljonam, ir uzdots īstenot nulles tolerances politiku pret...

Foto

Vismaz nākamos desmit gadus valstij ar krievvalodīgajiem jākomunicē krieviski

Par politisku nāciju. Krievvalodīgie dalās trīs grupās: 20% jau ir daļa no politiskās nācijas, 30% ar savu...

Foto

Vispār jau 10. maijā viss bija diezgan labi, vienīgi Satversme mums ir tāda, kāda ir

Es nosodu tos cilvēkus, kas svin Krievijas agresiju. Tai pat laikā...

Foto

Laiki dāsniem pabalstiem un atbalstiem ir beigušies

959 miljoni eiro uz budžeta deficīta rēķina 2020. gadā, 2 miljardi 104 miljoni eiro uz deficīta rēķina 2021. gadā...

Foto

Ticiet vai ne, bet patieso apdraudējumu es saskatu virtuālajā vidē

Ik gadu 9. maijā visā Eiropas Savienībā mēs atzīmējam Eiropas dienu. Šodien tās fonā norit karš Ukrainā,...

Foto

Zaļās partijas Tavara dīvainības

Šī gada 27. martā Jaunmoku pilī, tiekoties Latvijas Zaļās partijas (LZP), Latvijas Zemnieku savienības, Liepājas partijas un partijas Latvijai un Ventspilij vadītājiem, LZP priekšsēdētājs...

Foto

Cik slikti, ka Latvija uzņem daudz bēgļu, bet nez kāpēc negrib viņus integrēt

Ukrainas bēgļu uzņemšana iezīmē pagriezienu daudzu Eiropas Savienības dalībvalstu, it sevišķi Ukrainas kaimiņvalstu,...

Foto

Ministre Golubeva uzskata, ka "konstatētie nodarījumi nav masveidīgi". Vajag vairāk?

„Vērtējot šos gadījumus kopējā likumpārkāpumu kontekstā, viennozīmīgi var apgalvot, ka konstatētie nodarījumi nav masveidīgi,” pēc iekšlietu...

Foto

Ja ne mēs, tad kurš vēl aizsargās ģimenes vērtības?

Ģimene, laulība, bērni – tās ir augstākās garīgās vērtības. Šobrīd ir nepieciešams, lai mēs tās aizsargātu. Piesedzoties...

Foto

Nebakstiet bijušo čekas ziņotāju – pareizticīgo metropolītu Aleksandru!

Populāra Latvijas ārste ar Ukrainas saknēm LTV intervijā precīzi raksturoja mūsu sabiedrības attieksmi pret krieviem. Pat, ja viņi...

Foto

Rietumos esam tikuši, tomēr padomju lausku lasītājus neesam lāga pieskatījuši

Tik daudz laimīgu cilvēku seju kā 1990. gada 4. maija pievakarē pēc Latvijas Republikas Augstākās padomes balsojuma...

Foto

4. maija ideālus daudzi ir nodevuši gluži nemanot

Laikziņi šogad sola 4. maija aukstuma rekordus. Acīmredzot vēl nav pienācis mirklis noņemt šalles un novilkt cimdus, kas...

Foto

Okupācijas stabs. Mani un citu līkloči

Tā jautājumu un komentāru gūzma, ko pēdējo nedēļu laikā esmu saņēmis saistībā ar bēdīgi slaveno Pārdaugavas stabu, sāk radīt aizdomas,...

Foto

Jurašs Nr. 2 tēmē uz Saeimu?

Ja piedzīvojām situāciju, ka bija divi Juraši - viens fiziskais ar miesu un asinīm, kas staigāja pa ielu un sniedza...

Foto

Orda ir jāsagrauj

Lielākajai daļai no mums jau sen ir skaidrs no ikdienas pieredzēm, ka PSRS koloniālā minoritāte Latvijā pārstāv svešu pasauli, uz kuru mūsu kultūras...

Foto

Reirs melo

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) vērš uzmanību, ka finanšu ministrs Jānis Reirs 28. aprīlī LTV raidījumā “Šodienas jautājums” sniedza...

Foto

Es dodos atpakaļ uz Latviju, kur visi mani apskauž un ienīst, jo man ir jauns funktieris

Esmu ceļā uz Madridi, lai dotos uz Latviju. Šis ir...

Foto

Aicinu valdību uz nekavējošu rīcību pārtikas cenu dramatiska kāpuma apstākļos: Latvijai draud bada gads

Izvērtējot situāciju lauksaimniecībā, jāsecina, ka atsevišķiem produktiem prognozēto 50% pieaugumu vietā, cena...

Foto

Domājam ar savu galvu!

Latvijas pilsoņiem! Krievijas iebrukums Ukrainā liek domāt arī par nenodrošināto un neskaidro Latvijas tautas stāvokli. Sabrūkot PSRS, kādi slepeni protokoli un, iespējams,...

Foto

Latvijai tuvojas vēl nepieredzēta krīze

Kurināmā, degvielas, elektrības, izejvielu un rezultātā pārtikas cenu kāpums jau ietekmē un ietekmēs vēl vairāk katru Latvijas iedzīvotāju. Viennozīmīgi visvairāk cietīs...

Foto

Kāpēc Ukraina uzvar?

Kāpēc Ukraina uzvar, lai gan frontes līnijā var būt zaudējumi, ir teritoriju okupācija, kritušie un civiliedzīvotāju deportācijas? Uzvar – morāli! Ukraiņu tautu, armiju...

Foto

Par pareizticības žandarmu Kudoru

Lai kā Andris Kudors necenstos zem Ukrainas karoga paslēpt, ka viņš ir patoloģisks melis, sektants un manipulators, padodas tas viņam ne pārāk...

Foto

“Bēgļi” no Krievijas nav jāuzņem, nekādas jaunas uzturēšanās atļaujas – terminētas, pastāvīgās, vienalga kādas!

“Latvijas Avīze” 20. aprīlī publicēja interviju ar Saeimas deputātu Ainaru Latkovski, kurā politiķim...

Foto

Ja sanāk verbāla saķeršanās ar putinistu

Daži praksē balstīti padomi domas konstrukcijai, ja sanāk verbāla saķeršanās ar putinistu....

Foto

Mūs aizmirsa!

Atsaucoties uz Ķīles Pasaules ekonomikas institūta publicēto informāciju par valstu sniegto atbalstu Ukrainai, kurā norādīta nepatiesa informācija par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem,...

Foto

Mēs esam atraduši jaunu veidu, kā paspēlēties ar pilsonību, tagad kā piesegu izmantosim Ukrainas bēgļus

Šobrīd Saeima skata grozījumus Pilsonības likumā, kuros nav noteikts, pie kādiem...

Foto

Sarkanā "profesūra" stingri stāv okupekļa sardzē

Viens no pazīstamākajiem sarkanās profesūras ideologiem Mārtiņš Kaprāns sociālajā vietnē “Twitter” ierakstījis: “Rodas iespaids, ka Kompartijas propagandas orgāna “Cīņa” tiešie...

Foto

Nomest līķautu atjaunotā dzīvē

“Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu...

Foto

Mamuška

Ukrainas austrumos notiek karaspēka koncentrēšana izšķirošai milzu kaujai. Nav skaidrs, kāpēc tāda kauja būtu vajadzīga, tomēr abas puses apbrīnojamā vienprātībā savelk spēkus, apšauda viens otru,...

Foto

Spriežam par „kolektīvo Putinu”. „Zombie, what’s in your head?”*

Pēc ziņām, foto un video no Bučas šķiet, ka vārdi ir sekli un nespēj ietvert visu, kas...

Foto

Sankcijas – trīs piedāvājumi

Līdz ar sankciju paplašināšanu pret Krieviju un atbalsta (militārā, humānā, ekonomiskā, visa iespējamā) palielināšanu Ukrainai, ir vērts arī, tēlaini izsakoties, iztīrīt un...

Foto

Ienīst necilvēcību ir normāli

Krievijas karš un genocīds pret ukraiņiem daudziem ir radījis iekšēju cīņu pret arvien pieaugošām naida un dusmu jūtām pret okupantu necilvēkiem. Mēs...

Foto

Par karu Ukrainā un medicīnas konsekvencēm

Karš nozīmē agresiju pret cilvēku dzīvību un veselību. Ukrainas kara tuvākās un ilgtermiņa sekas veselībai kļūst katastrofālas. Televīzijas kanālos un internetā...

Foto

Ministri Golubevu netraucēt ar zagļiem: viņai jāizdomā jauns joku video

Jūrmalā atkal siro zagļi – melnīgsnēji vīreļi, kuri šoreiz uzdodas par „ukraiņiem” un meklē „darbu”. Tagad...

Foto

Nils rekomendē svecītes

Jāatzīst, ka, kamēr Rīgas “gauleiters” bija Nils Ušakovs, galvaspilsēta zēla tīri labi. Bija, par ko mēru sunīt, un par savu kabatu politiķis neaizmirsa,...

Foto

Okupācijas muzeja brīvdabas ekspozīciju vajag apmūrēt ar mūri

Ir skaidrs, ka okupantu pieminekli līdz 9.maijam mēs nepagūsim nojaukt. Ja vien krievi paši neuzmetīs atombumbu, tas stāvēs....

Foto

Mūsu policisti ir ļoti, ļoti, ļoti lojāli, nemaz nedomājiet to apšaubīt!

Valsts policija ir iepazinusies ar bijušā iekšlietu ministra M. Gulbja intervijas izteikumiem kādā raidījumā, kurā...

Foto

Man ir daudz domu par visu ko, bet visvairāk par lielisko mani pašu

Es citkārt domāju, kas tad ir mans noziegums pret valsti ar nosaukumu Latvija....