Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs varas atzari: likumdevējs, izpildvara un tiesu vara. Tā kā mūsu Satversme neskata medijus kā ceturto varu, tad žurnālistiem un mediju redaktoriem nevajadzētu izturēties tā, it kā viņi oficiāli valdītu, vēl vairāk – ka neviens nedrīkstētu viņus kritizēt par sliktu darbu, piemēram, par pārāk vienpusēju un tendenciozu nostāju notikumu, procesu un personu atainojumā.

Vienlaikus jāpiebilst, ka mediji de facto ir vara, jo tie spēj būtiski ietekmēt sabiedriskos un politiskos procesus. Kāpēc Vladimirs Putins jau pirmajā prezidenta pilnvaru termiņā steidzās pārņemt visus elektorāli svarīgos medijus Krievijā? Jo no tā ir atkarīga viņa varas noturība.

“Elektorāli svarīgie” mediji ir tie, kuri spēj ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Daudzus gadus pētot Krievijas aso varu, kas masīvi izmanto propagandu un dezinformāciju, esmu analizējis daudzas manipulēšanas tehnikas un maldināšanas metodes medijos. Labi, ka daudzas no tām netiek lietotas Latvijā, un tomēr ir problēma.

Latvijas sabiedrisko mediju saturs ir visai vienpusējs, ideoloģiski iekrāsots. Tas rada problēmas konsolidētai demokrātijai. Runājot par demokrātiju, jēdzienu “konsolidēta” lieto tad, kad redz, ka ne tikai ir nodibinātas demokrātiskas institūcijas un pieņemti likumi, bet valsts pilsoņi prot lietot demokrātiju savā labā un pietiekami aktīvi līdzdarbojas pilsoniskos un politiskos procesos. Ja kāda no sabiedrības daļām tiek marginalizēta ar sabiedriskā medija palīdzību, tad nevaram runāt par konsolidētu jeb labi darbojošos demokrātiju.

Par demokrātiju

Plaši zināmais demokrātijas teorētiķis Roberts Dāls ir norādījis, ka demokrātija ir vai nu plurālistiska, vai tā vispār nav demokrātija. Viņš rakstīja par demokrātisko procesu kā “vislabāko līdzekli visu to indivīdu labuma vairošanai un interešu aizsardzībai, kuri ir pakļauti kolektīvajiem lēmumiem”. No Dāla rakstītā izriet, ka demokrātijai ir jānodrošina pilsoņi ar iespējām saprast pilsoniskas un valstiskas problēmas, definēt savas personīgās intereses, kā arī iegūt reālas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

Dāls skaidro, ka, lai valsts sevi varētu saukt par demokrātisku, tai ir jānodrošina efektīva līdzdalība, balsošanas vienlīdzīgums, iespēja iegūt apgaismotu izpratni un pilsoņu kontrole pār politisko dienaskārtību. Šajā ziņā apgaismota izpratne ir ļoti svarīga, jo ar to tiek saprasta pilsoņa spēja apzināties savas politiskās izvēles sekas valstij kopumā un sev pašam. Ja indivīds dzīvo autoritāras varas kontrolētu mediju telpā, tad viņa izpratne par reālajām valsts problēmām un labākajiem to risinājumiem var būt izkropļota. Maldināts vēlētājs vairs nerīkojas savās labākajās interesēs, jo viņš ir apmānīts. Tāpat, ja demokrātiskā valstī sabiedriskais medijs atbalsta pāris liberālo partiju, tad tā ir demokrātijas izkropļošana un slīdēšana autoritārisma virzienā.

No vispārīgā uz konkrēto – par Latvijas sabiedriskajiem medijiem un demokrātiju

Latvijas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 2. pantā ir rakstīts: “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vispārējais stratēģiskais mērķis ir stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru saskaņā ar Satversmi, šo likumu un citiem likumiem.”

Vēlos no minētā izcelt vārdus “Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai”. Nu, lūk, daļa konservatīvi domājošo redz Latvijas Televīziju, Latvijas Radio un LSM portālu kā tādu, kas viņus attālina no politiskās dienaskārtības noteikšanas, ko ietekmē arī mediju dienaskārtība šaurākā nozīmē.

Minētā psiholoģiskā attāluma jeb atsvešināšanās no valsts sekas var izpausties ne tikai kā deformēta demokrātija, bet arī kā problēmas nacionālajā drošībā. Jau sen ir zināms, ka arī Krievija strādā pie šīs plaisas padziļināšanas Latvijā. Runājot tautas valodā, var teikt, ka konservatīvie tiek “padzīti no mikrofona un izstumti no studijas”. Pat, ja viņi tiek studijā, ik pa laikam redzam žurnālistu komunikāciju, kuru, nedaudz pārspīlējot, varētu salīdzināt ar vēstījumu: “Aizver muti!”

TV labvēlība tiek kreisajiem un radikālajiem liberāļiem, kuri aicina uz radikālām pārmaiņām izpratnē par to, kas ir ģimene, ignorējot gadsimtu laikā nostiprinātos priekšstatus un tradīcijas. Kāpēc Latvijas sabiedriskajam medijam ir jāapkalpo aicinājumi uz ekstrēmām sociālām pārvērtībām, ja liela daļa sabiedrības šādas pārvērtības neatbalsta? Atgādināšu, ka konservatīvie jau nekļūst radikālāki, viņi saglabā agrāko pārliecību, savukārt kreisais flangs aicina uz aizvien jauniem soļiem sociālajā destrukcijā. Plaisa sabiedrībā padziļinās tieši LGBT+ aizvien pieaugošo prasību dēļ. Kāpēc mums būtu jāaplaudē šai pašdestrukcijas kultūrai, kas īpaši pēdējos 20 gadus ved Eiropu uz pašiznīcināšanos nacionālajā, demogrāfiskajā un kultūras jomā?

Atgriežamies pie likumā paustā salīdzinājuma ar praksi

Latvijas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu Likumā ir 3. pants, kura 1. punktā ir teikts: “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās to darbībā.” Vai kāds no klātesošajiem uzskata, ka Latvijas sabiedriskais medijis šajā ziņā ir brīvs? Vai nav tā, ka Latvijas Televīzija lutina jeb izrāda sevišķu labvēlību “Jaunajai vienotībai” un “Progresīvajiem”?

Uz brīdi pieļausim, ka Latvijas Televīzija ir brīva no politiskas ietekmes no ārpuses. Bet vai nav tā, ka sabiedriskā medija darbinieki kā liberāli domājošie paši ir viena interešu grupa, kas likuma 3. panta izpratnē kļūst par šo neleģitīmi ietekmējošo – šauro interešu grupu? Šajā kontekstā ieskatīsimies Latvijas Sabiedrisko mediju likuma 3. panta (4) punktā, kurā teikts: “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina viedokļu daudzveidību un savā darbībā ievēro objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neitralitāti”.

Aicinu domāt par likumā minēto neitralitāti, klausoties, ko 2021. gada janvārī Satori rīkotajā diskusija “LGBTQ+ Latvijā: pārmaiņu slieksnis?” pauda Latvijas Televīzijas Programmu daļas direktore Rita Ruduša, proti: “Masveida gatavināšana var notikt caur populāro kultūru. Kamēr mums seriālos nebūs geju pāru, tikmēr masveida gatavināšana nenotiks. Piemērs: viens no LTV iepirktajiem raidījumiem, kam ir fenomenāli stabili reitingi, ir vācu seriāls “Mīlas viesulis”. Tas tiek rādīts pa dienu, un to skatās pārsvarā gados vecāku sieviešu auditorija. Tiem, kas palaiduši garām šo fenomenālo kultūras parādību, paskaidrošu. Šajā seriālā, kur visa darbība notiek ap vienu viesnīcu, bija geju kāzas. Nekādu sašutuma vēstuļu no gadu tūkstošos kopto vērtību sabiedrības locekļiem nebija! Skatās un turpina skatīties ar tādu pašu intensitāti, kā tas noticis gadiem. Ja mēs spējam “Mīlas viesulī” skatīties uz to, kā precas un bučojas divi geji, lūdzu, mums geju pāri arī Latvijas seriālos! Šai tēmai jāiziet ārpus politikas, tiesām, pulcēšanās brīvības. Tai jākļūst par ikdienas parādību, un tad būs tā masveida nogatavināšana.” Citāta beigas. Jāpiebilst, ka Rita Ruduša vairs nestrādā šajā amatā. Bet vai saturiski LTV kaut kas šajā ziņā ir mainījies?

Izglītošana, informēšana vai propaganda?

Turpinām ieskatu likumā, kur 3. panta (5) punktā lasām: “Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nodrošina visaptverošas sabiedriskās domas veidošanās priekšnosacījumus, uzrunājot Latvijas sabiedrību gan valstī, gan ārpus tās robežām, un informē, izglīto, kā arī izklaidē sabiedrību.”

Lai salīdzinātu likumā teikto par informēšanu un izglītošanu ar Ritas Rudušas teikto, nepieciešams neliels ieskats teorijā. Nikolass Kalls raksta, ka propaganda, atšķirībā no informēšanas un izglītošanas, norāda, kas un kā auditorijai ir jādomā, savukārt pēdējās divas paplašina auditorijas skatījumu un padara prātu atvērtu. Ja propaganda sašaurina skatījumu uz procesu, notikumu, personu vai personu grupu, tad izglītošana un informēšana paplašina.

Publiskās diplomātijas eksperts Jans Melisens norāda: ja publiskā diplomātija tiek lietota ar nolūku sašaurināt ārvalstu auditorijas skatījumu un “aizvērt cilvēku prātus”, tad tā līdzinās propagandai. Viena no definīcijām skaidro, ka propaganda ir process, kurā propagandists ar (no auditorijas slēptām) pārliecināšanas tehnikām nodrošina sev labvēlīgas atbildes mērķa auditorijā. N. Kalls norāda, ka propagandas īstenotāji skata auditorijas uzskatus tikai kā šķērsli, kas jāpārvar: “[..] lielinieki (boļševiki, krievu val.) bija meistari – viņi neklausījās, lai viņus nepārveidotu viņu oponenti. Viņu dialogs bija pedagoģijas tehnika, lai veicinātu auditorijas uzņēmību pret idejām, kuras komunicēja aktors.” Citāta beigas. Nu lūk, tas, ko teica Rita Ruduša, vairāk atbilst propagandai nekā informēšanai un izglītošanai.

Sekas

Atskatoties uz Roberta Dāla teikto par plurālisma un apgaismotas izpratnes nepieciešamību demokrātijā, var secināt, ka Latvijas demokrātiju deformē sabiedriskā medija piesliešanās šaurai politiskai ideoloģijai, tādējādi marginalizējot un atsvešinot konservatīvi noskaņoto pilsoņu kopu.

Daļēji tas notiek pašu žurnālistu un redaktoru neitralitātes trūkuma dēļ. Latvijas žurnālisti mācās tur, kur pasniedz sociālās zinātnes, kur pasniedzēji ir bijuši pakļauti salīdzinoši lielākai internacionalizācijai nekā, piemēram, humanitāro priekšmetu pasniedzēji.

Daudzi sociālo zinātņu pētnieki un pasniedzēji ir stažējušies ASV un Eiropas augstskolās, kurās profesoru vidē ir saglabājušies Aukstā kara laika kreisā naivuma strāvojumi. To aizstāvji redzēja Padomju Savienībā reālu cīņu par strādnieku tiesībām un skatīja kapitālismu kā ļaunuma sakni. Šādi profesori arī redz laimi visatļautībā – nevis brīvībā, kas prasa personas morālu atbildīgumu par sevi un pašdisciplīnu, kas savulaik dominēja Rietumu katoliskajā un protestantiskajā kultūrā, bet nu atdod pozīcijas bīstamiem sociāliem eksperimentiem.

Tad nu sanāk, ka bēgām no sociālisma, kas nāca no austrumiem, un negaidīti uzskrējām kreisajiem strāvojumiem Rietumu intelektuālajā vidē, kas pieprasa valsts izplešanos un visu indivīda sfēru pārņemšanu, radot jauna autoritārisma dvesmu. Šāda kreisā doma ved valstis etatisma virzienā, kas skan ar lozungu “Valsts ir viss!”. Valsts atbildības jomu pieaugums sašaurina indivīda brīvību. Ja jau valsts atbild par visu, tad es ne par ko neatbildu.

Nobeigumā

Medijs darbojas kā sociālais aģents vispārējā indivīda socializācijas procesā un kā aģents šaurākā, tas ir, politiskajā socializācijā – tur, kur veidojas indivīda priekšstats par viņam pieņemamo un tīkamo politikā. Tas attiecas arī uz politiskās ideoloģijas un to pārstāvošo politisko spēku izvēli. Ja sabiedriskais medijs darbojas vienpusēji, tad tas ielaužas jauniešu politiskajā socializācijā, deformējot to. Brīvībā ir jābūt izvēles iespējām. Komercmediju redakcijas var pozicionēties kā vienu vai otru politisko ideoloģiju atbalstošas, bet tā nedrīkst rīkoties sabiedriskais medijs, kurš pārstāv visu sabiedrību.

Ja Latvijas Televīzija ierobežo konservatīvās domas izplatīšanu, tad ar to tiek uzspiests tāds pasaules redzējums, kuram, protams, ir tiesības uz eksistenci plurālistiskā demokrātijā, bet ne monopola tiesības “uz mikrofonu un TV studiju”. Turklāt ar šādu vienpusēju nostāju Latvijas pilsoņiem netiek dota brīvība pašiem lemt, kādu politisko ideoloģiju viņi izvēlēsies par savējo – konservatīvu, liberālu, sociāldemokrātisku, zaļu vai vēl kādu citu. Ja sabiedriskais medijs nedod iespēju izvēlēties un izceļ vienas ideoloģijas piedāvāto skatījumu, šāda pieeja līdzinās propagandai.

Roberta Dāla minētās apgaismotas izpratnes kontekstā jāsaka: indivīdu maldina ar ideju, ka noteiktas problēmas risinājums ir atrodams, vienīgi rīkojoties atbilstoši kreisajām vai liberālajām idejām. Tas ir līdzvērtīgi maldināšanai, jo konservatīvi domājošo priekšlikumi vienkārši neiegūst auditoriju un tāpēc ir daļēji noklusēti. Indivīda brīvība ir ierobežota, tātad demokrātija funkcionē vāji.

* referāts, kas nolasīts konservatīvās domas konferences Demos IV sesijā “Ceturtā vara” Latviešu biedrības namā 2024. gada 6. februārī. Sīkāk par konferenci skatīt mājaslapu www.demos.lv.

Novērtē šo rakstu:

36
14

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

20

Būtu mēs labāk ēduši...

FotoLatvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši sabiedrisko mediju, kā valsts nodevējiem. Tāpat asociācija aicina sabiedriskos medijus sabiedrībai plašāk skaidrot savas redakcionālās izvēles.
Lasīt visu...

21

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

FotoLatvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai aizrādīja, ka minētais raidījums Somijā nebija partiju kandidātu priekšvēlēšanu debates krievu valodā, bet gan raidījums, kurā par politiku tika iztaujāti emigranti. Situācijas nav salīdzināmas, jo Somijas sabiedriskais medijs politiķu debates svešvalodā nerīko.
Lasīt visu...

20

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

FotoRīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie Rīgas rātsnama no 6. jūnija līdz 15. jūnijam.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...