Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar savu izņirgāšanos un melīgo sižetu par Gunāra Astras pieminekļa atklāšanu „slavenais” „sabiedriskās” Latvijas Televīzijas pārstāvis Iļja Kozins ir nesekmīgi centies pasūdzēties Latvijas Mediju ētikas padomei par Pārdaugavas pieminekļa nosaukšanu par okupantu pieminekli, - Pietiek šodien publicē Mediju ētikas padomes atzinumu saistībā ar šo sūdzēšanos pilnā apmērā

Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”

Ētikas padomes atzinums Nr. 6/2022

Rīga, 2022. gada 8. augustā

Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” (turpmāk - Biedrība) Ētikas padome šādā sastāvā: Ētikas padomes priekšsēdētaja Daiga Sproģe, Ētikas padomes priekšsēdētaja vietnieks Aivars Pastalnieks, Ētikas padomes locekļi: Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Gunta Līdaka, Janis Buholcs

konstatē:

Biedrības valde 2022. gada 11. maija saņēmusi Iļjas Kozina (turpmāk - Iesniedzējs) sūdzību par SIA "TVNET GRUPA" (turpmāk arī - TVNET) interneta vietnes “tvnet.lv” trīs publikācijām, turpmāk “Sūdzība”.

Iesniedzējs norada, ka publikāciju

"Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi”

“Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam”

virsraksti, dēvējot pieminekli Pārdaugavā par okupantu pieminekli, pārkāpj Biedrības ētikas kodeksa punktus 4.1. (Godpratības princips), 4.3. (Diskriminācijas un naida kurināšanas aizlieguma princips), 4.4. (Faktu un viedokļu nošķīruma princips).

[2.1.] Iesniedzējs argumentē:

“Padomju savienības veiktā Latvijas okupācija ir nenoliedzams, neapstrīdams vēstures fakts.

Nevar izslēgt, ka kaut kāda daļa cilvēku, kas bija devušies pie pieminekļa 9. un 10. maijā, noliedz Latvijas okupāciju.

Tāpat ir dokumentāli pierādījumi, ka vairāki, bet ne vairākums, ieradušos cilvēku 10. maija pie pieminekļa bija tur ar Krievijas iebrukumu Ukraina slavinošām zīmēm (Georga lentes, Z burti).

Vienlaikus bija daļa cilvēku, kas gāja pie pieminekļa, lai godinātu savu karā kritušo radinieku piemiņu un Krievijas sāktā kara Ukrainā upurus. Manuprāt, saucot pieminekli par "okupantu pieminekli", tiek pateikts, ka arī šie cilvēki, kas tur ir tikai radinieku piemiņas dēļ, ir okupanti. Taču tā nav taisnība. Šādu epitetu lietošana no medija puses ir bezatbildīga rīcība, jo tā ir atklāta naida kurināšana. Turklāt tā ir attieksmes paušana, lai gan kodekss nosaka, ka ziņas no viedokļiem ir jānodala. Kopuma šāda prakse nav godprātīga.”

Iesniedzējs norada, ka publikācija “Vācieties prom no Latvijas!” pārkāpj vārda brīvības robežas.

[3.1.] Iesniedzējs argumentē: “Katram var būt savs viedoklis. Katrs var brīvi paust savu viedokli. Arī plašsaziņas līdzeklis. Taču arī šai brīvībai ir robežas. Un šis raksts, konkrēti izteikums "Tāpēc teikšu īsi un vienkārši - ikvienam, kas šogad 9. maijā nolika ziedus “uzvaras” parka vai pie jebkuras citas padomju laiku slavinošas būves, ir laiks doties vienā virzienā ar krievu karakuģi. Čemodāns, stacija, Maskava - šiem cilvēkiem mūsu valstī nav vietas", manuprāt, šīs robežas pārkāpj. Kāpēc? Jo ne visi cilvēki, kas liek ziedus pie pieminekļa ir Putina vai Krievijas sāktā kara Ukrainā atbalstītāji.”

Biedrības valde 2022. gada 13. jūlijā Sūdzību nodevusi izskatīšanai Ētikas padomei atbilstoši Biedrības Statūtu 6.1.1. punktam.

Biedrības valde Sūdzību 13.06.2022. nosūtījusi SIA "TVNET GRUPA" skaidrojuma sniegšanai atbilstoši Biedrības Statūtu 6.2. punktam.

TVNET sniegtajā skaidrojumā norādīts, ka Sūdzībā par rakstiem "Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi” un “Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam” minēta viena argumentācija, tāpēc par abām publikācijām dota viena atbilde.

[6.1.] TVNET norāda, ka piekrīt iesniedzēja minētajam, ka ‘'Padomju savienības veiktā Latvijas okupācija ir nenoliedzams, neapstrīdams vēstures fakts''. Attiecīgi okupācijas laikā būvētais objekts uzskatāms par okupantu pieminekli. Tādējādi minētais būtu uzskatāms par faktu, nevis viedokli.

[6.2.] TVNET norāda, ka “rakstā ir pausta patiesa informācija un korekti atspoguļota informācija, kā arī nav saskatāmas naida runas pazīmes”. TVNET skaidrojumā minēts, ka “neviens monuments vai objekts publiskā vidē nav mēms vēstures liecinieks, tam vienmēr ir nozīme, jēga un mērķis. Šis objekts vienmēr ir bijis Latvijas okupācijas un Krievijas militārās agresijas pret kaimiņvalstīm simbols, kas ir pretrunā ar civilizētās pasaules un demokrātisko valstu pamatvērtībām un Latvijas vēsturisko atceri. Kopš Latvijas neatkarības izcīnīšanas 1990. gadā minētais monuments atguva savu patieso nozīmi Latvijas vēsturē - PSRS tiesiskās mantinieces Krievijas imperiālisma un noziegumiem pret cilvēci simbolisko nozīmi. Tādēļ minēto objektu nosaukt par okupantu pieminekli un/vai okupācijas simbolu nozīmē zināt Latvijas vēstures faktus, nevis paust “naida runu”, kādēļ okupācijas slavināšanai - nedz Latvijas, nedz Ukrainas, nedz citu valstu, nav vietas nedz publiskajā telpā, nedz simbolu formā Latvijas valsts teritorijā. Konkrētajā gadījumā (..) rakstā minēts fakts, bez tam saistībā ar Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un kad tiesībsargājošās iestādes prognozēja iespējamās prokrieviskās provokācijas uzsāktā kara (rezultātā tās arī notika) atbalstam, medija pienākums ir tieši norādīt uz acīmredzamajiem faktiem, nevis akli pakļauties kādas sabiedrības daļas uzspiestajam uzskatam”.

Par rakstu “Vācieties prom no Latvijas!” TVNET skaidro, ka tas ir publicēts un vērtējams kā viedoklis, kas “atspoguļo autora subjektīvu vērtējumu, uzskatus un attieksmi par un ap notikumiem, kas bija raksta gatavošanas pamatā”, norādot, ka “publicistikai vai viedokļu žurnālistikai, kuru žurnālistikas teorijā un praksē definē kā žurnālistikas žanru, nav prasības būt objektīvam, jo tas ir subjektīvu uzskatu žanrs, kam ir noteikti sociāli vai politiski uzdevumi. (..) Viedokļu rakstu žanram ir raksturīga fokusēšanās uz kādu tēmu, atsevišķiem faktiem, to analīzi no personalizēta autora skatu punkta.”

TVNET argumentē, ka vārda brīvība ir attiecināma “ne tikai uz “informāciju” vai “idejām”, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai uzskatītas par neuzbrūkošām vai par neitrālām, bet arī uz tām, kas apvaino, šokē vai uztrauc”, un šīs tiesības ir atzītas Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Bedat v. Switzerland). Viens no izteiksmes žanriem, kas bauda lielu vārda brīvību ir satīra (ECT lietā “Grebneva and Alisimchik v. Russia”), kurai raksturīgās pazīmes ir pārspīlējums un realitātes sagrozīšana, kas vērsta uz provokāciju un satraukuma radīšanu, un nereti arī rupju vārdkopu lietojums. “Taču rupjas vārdkopas pašas par sevi nav izšķirošas, novērtējot uzbrūkošo izteikumu, jo tām var būt vienīgi satīrisks nolūks (ECT lietā “Grebneva and Alisimchik v. Russia”).”

TVNET norāda, ka “uzbrūkoša valoda var arī nonākt ārpus izteiksmes brīvības aizsardzības, ja tā ir nepamatota nomelnošana, piemēram, ja vienīgais uzbrūkošā apgalvojuma nolūks bijis aizvainot. (..) Katra iejaukšanās mākslinieka vai sociālā komentētāja tiesībās uz šādu izpausmi ir jāvērtē ar īpašu rūpību (ECT lietā „Instytut Ekonomichnykh Reform, Tov v. Ukraine”, LR Senāts lieta Nr. C30292615, SKC-68/2021), vadoties no izteikumu konteksta, sabiedrības interesem un mērķa, kādēļ izvēlēti konkrētie izteikumi (ECT lietā “Kulis and Rozycki v. Poland”).”

Izvērtējot raksta formu un saturu, TVNET argumentē, ka “rakstā arī norādīts uz vairākiem konkrētiem gadījumiem, kas ir tā tapšanas pamatā un kādā kontekstā tieši tiek norādīts uz to, ka ”[..] šiem cilvēkiem mūsu valstī nav vietas’’”. Tāpat TVNET argumentē, ka “raksta tapšanā izmantoti mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, hiperbolas, satīras izpausme u.c.).”

[8] TVNET nepiekrīt, ka ar publikācijām buūu pārkāpis Biedrības Ētikas kodeksā noteiktās normas.

Ievērojot konstatēto, Biedrības Ētikas padome

secina:

[9] Rakstu "Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi” un “Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam” virsrakstos Ētikas padome nekonstatē Biedrības ētikas kodeksa punktu 4.1. (Godprātības princips), 4.3. (Diskriminācijas un naida kurināšanas aizlieguma princips), 4.4. (Faktu un viedokļu nošķīruma princips) pārkāpumus.

[9.1] Ētikas padomes skatījumā Iesniedzējs un TVNET atšķirīgi attiecina pieminekļa nosaukumu rakstā - TVNET to attiecina uz okupācijas varu un tās armijas slavinājumu, bet Iesniedzējs uzskata, ka tas tiek attiecināts uz cilvēkiem, kas iet pie pieminekļa.

[9.2.] Ētikas padome uzskata, ka Latvijas okupācija ir vēstures fakts, un TVNET skaidrojums par pieminekļa Pārdaugavā apzīmējuma izvēli ir pamatots. Tāpat Ētikas padome uzskata, ka medijam ir tiesības izmantot dažādus apzīmējumus, to skaitā publiskajā telpā izmantotus apzīmējumus.

Iepazīstoties ar rakstu saturu, Ētikas padome secina, ka virsrakstos lietotā frāze "okupantu piemineklis" ietver nozīmi, kas saistīta ar pagātni, tās notikumiem, vēsturi. Tā liecina, ka apzīmējums attiecināts uz notikumiem un personām, kas tieši saistītas ar Latvijas okupāciju, nevis ar cilvēkiem, kas apmeklē pieminekli.

Ētikas padome konstatē, ka notiekošais Krievijas karš pret Ukrainu ir saasinājis attieksmi pret Padomju savienības mantojumu un totalitārisma simboliem, un ir dabiski, ka tik sarežģītā un emocionāli smagā konfliktā mediji, vērtību vadīti, ieņem savu pozīciju - tā izpaužas arī tēmu un informācijas atlasē, rāmējumā, apzīmējumu izvēlē. Tomēr šādas izvēles ir medija redakcionālās politikas izpausmes, un tās ir jārespektē.

[10] Par rakstu "“Vācieties prom no Latvijas!” Ētikas padome atzīst, ka uz šo rakstu nav attiecināma ētikas kodeksa norma nodalīt faktus no viedokļiem, jo minētais ir viedokļa raksts.

Ievērojot secināto, Biedrības Ētikas padome nolemj:

Atzīt, ka nav konstatēti Sūdzībā norādītie Biedrības Ētikas kodeksa pārkāpumi*.

Lēmumu paziņot Sūdzības Iesniedzējam un TVNET.

Lēmumu publicēt Biedrības interneta vietnē un izplatīt informāciju par to atbilstoši Biedrības Statūtu 6.6. punkta noteikumiem.

* Ētikas padomes loceklis Jānis Buholcs nepievienojas lēmuma daļai par rakstu "Vācieties prom no Latvijas!" un uzskata, ka tajā notikusi nepamatota vispārināšana, kas ir vērsta uz emociju uzkurināšanu un sabiedrības polarizāciju. Sarežģītos un saspringtos apstākļos, kādi ir arī pašlaik, medijiem īpaši svarīgi ir uzturēt profesionālos standartus, kas ietver arī atbildīgumu. Tas, ka konkrētais materiāls ir viedokļa raksts, neatbrīvo no šī pienākuma.

Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” Ētikas padomē darbojas Ētikas padomes priekšsēdētāja Daiga Sproģe, Ētikas padomes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Pastalnieks un Ētikas padomes locekļi: Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Gunta Līdaka, Jānis Buholcs.

Novērtē šo rakstu:

85
22

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

13

Izlaupīts ražošanas uzņēmums. Seši gadi pēc uzbrukuma

Foto2024.gada 19.jūlījā iestāsies melnā jubileja. Seši gadi pēc ekonomiskā un reideriskā uzbrukuma ražošanas uzņēmumam Ventspils ielā 63 b, Rīga. Viss tālākais ir mans viedoklis par notikušo.
Lasīt visu...

21

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē

FotoLūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē: domes izveidots birojs, iepirkumu speciāliste Linda Meldrāja ilgstoši neatrodas darbā, vadītājs piever acis, „speciāliste” saņem algu un ir kā tukša vieta, jo faktiski neveic darba pienākumus, saņem algu par mākslīgi radītu dīkstāvi ilgāk par gadu.
Lasīt visu...

12

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

FotoRail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes atmosfēru.
Lasīt visu...

21

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

FotoĢeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz augstākiem procentiem nekā valsts pati spētu to nofinansēt. Gribētāji būs. Pretī taču valsts garantijas. Samudžinās darījumu tā, ka neko saprast nevarēs un pieliks vēl kādu miljardu.
Lasīt visu...

21

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

FotoSaeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā - jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem.
Lasīt visu...

12

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

FotoPēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies uz ne pārāk ātri ritošo vilcienu Eiropas virzienā: latviešiem nav laika vizināties, viņiem jāatdod ārējie parādi un čakli jāmaksā augstie nodokļi, – aptuveni šādu ainu uzbur lasītais Valsts kontroles publiskotā dokumentā ““Rail Baltica” projekta situācijas izpēte (Kopīga situācijas izpēte Tallina, Rīga, Viļņa, 2024. gada 11. jūnijā)”. Visā stāstā ir viena priecīga ziņa - Valsts kontrole izrāda drošsirdību publiski pateikt politiķiem netīkamo skaudro patiesību.
Lasīt visu...

21

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

Foto“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju – vēlas skaidru atbildību”, “Tā kā līdz šim – turpināt nevēlos” – lūk, virsraksti dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visbeidzot, uzstājoties Saeimas ārkārtas plenārsēdē ar atskaiti par savas valdības paveikto, premjere sacīja vēsturiskus vārdus, ka “Rail Baltica” projekta pašplūsma ir beigusies.
Lasīt visu...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

Kāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez...

Foto

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

Viens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās...

Foto

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

Ņemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica”...

Foto

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

Nesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka...

Foto

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

Igauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas...

Foto

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

Partiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās...

Foto

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

Likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā...

Foto

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

Piecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā...

Foto

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

Es jums izstāstīšu kaut ko, ko...

Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...