Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
NĀVE audiogrāmata

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ar savu izņirgāšanos un melīgo sižetu par Gunāra Astras pieminekļa atklāšanu „slavenais” „sabiedriskās” Latvijas Televīzijas pārstāvis Iļja Kozins ir nesekmīgi centies pasūdzēties Latvijas Mediju ētikas padomei par Pārdaugavas pieminekļa nosaukšanu par okupantu pieminekli, - Pietiek šodien publicē Mediju ētikas padomes atzinumu saistībā ar šo sūdzēšanos pilnā apmērā

Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”

Ētikas padomes atzinums Nr. 6/2022

Rīga, 2022. gada 8. augustā

Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” (turpmāk - Biedrība) Ētikas padome šādā sastāvā: Ētikas padomes priekšsēdētaja Daiga Sproģe, Ētikas padomes priekšsēdētaja vietnieks Aivars Pastalnieks, Ētikas padomes locekļi: Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Gunta Līdaka, Janis Buholcs

konstatē:

Biedrības valde 2022. gada 11. maija saņēmusi Iļjas Kozina (turpmāk - Iesniedzējs) sūdzību par SIA "TVNET GRUPA" (turpmāk arī - TVNET) interneta vietnes “tvnet.lv” trīs publikācijām, turpmāk “Sūdzība”.

Iesniedzējs norada, ka publikāciju

"Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi”

“Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam”

virsraksti, dēvējot pieminekli Pārdaugavā par okupantu pieminekli, pārkāpj Biedrības ētikas kodeksa punktus 4.1. (Godpratības princips), 4.3. (Diskriminācijas un naida kurināšanas aizlieguma princips), 4.4. (Faktu un viedokļu nošķīruma princips).

[2.1.] Iesniedzējs argumentē:

“Padomju savienības veiktā Latvijas okupācija ir nenoliedzams, neapstrīdams vēstures fakts.

Nevar izslēgt, ka kaut kāda daļa cilvēku, kas bija devušies pie pieminekļa 9. un 10. maijā, noliedz Latvijas okupāciju.

Tāpat ir dokumentāli pierādījumi, ka vairāki, bet ne vairākums, ieradušos cilvēku 10. maija pie pieminekļa bija tur ar Krievijas iebrukumu Ukraina slavinošām zīmēm (Georga lentes, Z burti).

Vienlaikus bija daļa cilvēku, kas gāja pie pieminekļa, lai godinātu savu karā kritušo radinieku piemiņu un Krievijas sāktā kara Ukrainā upurus. Manuprāt, saucot pieminekli par "okupantu pieminekli", tiek pateikts, ka arī šie cilvēki, kas tur ir tikai radinieku piemiņas dēļ, ir okupanti. Taču tā nav taisnība. Šādu epitetu lietošana no medija puses ir bezatbildīga rīcība, jo tā ir atklāta naida kurināšana. Turklāt tā ir attieksmes paušana, lai gan kodekss nosaka, ka ziņas no viedokļiem ir jānodala. Kopuma šāda prakse nav godprātīga.”

Iesniedzējs norada, ka publikācija “Vācieties prom no Latvijas!” pārkāpj vārda brīvības robežas.

[3.1.] Iesniedzējs argumentē: “Katram var būt savs viedoklis. Katrs var brīvi paust savu viedokli. Arī plašsaziņas līdzeklis. Taču arī šai brīvībai ir robežas. Un šis raksts, konkrēti izteikums "Tāpēc teikšu īsi un vienkārši - ikvienam, kas šogad 9. maijā nolika ziedus “uzvaras” parka vai pie jebkuras citas padomju laiku slavinošas būves, ir laiks doties vienā virzienā ar krievu karakuģi. Čemodāns, stacija, Maskava - šiem cilvēkiem mūsu valstī nav vietas", manuprāt, šīs robežas pārkāpj. Kāpēc? Jo ne visi cilvēki, kas liek ziedus pie pieminekļa ir Putina vai Krievijas sāktā kara Ukrainā atbalstītāji.”

Biedrības valde 2022. gada 13. jūlijā Sūdzību nodevusi izskatīšanai Ētikas padomei atbilstoši Biedrības Statūtu 6.1.1. punktam.

Biedrības valde Sūdzību 13.06.2022. nosūtījusi SIA "TVNET GRUPA" skaidrojuma sniegšanai atbilstoši Biedrības Statūtu 6.2. punktam.

TVNET sniegtajā skaidrojumā norādīts, ka Sūdzībā par rakstiem "Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi” un “Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam” minēta viena argumentācija, tāpēc par abām publikācijām dota viena atbilde.

[6.1.] TVNET norāda, ka piekrīt iesniedzēja minētajam, ka ‘'Padomju savienības veiktā Latvijas okupācija ir nenoliedzams, neapstrīdams vēstures fakts''. Attiecīgi okupācijas laikā būvētais objekts uzskatāms par okupantu pieminekli. Tādējādi minētais būtu uzskatāms par faktu, nevis viedokli.

[6.2.] TVNET norāda, ka “rakstā ir pausta patiesa informācija un korekti atspoguļota informācija, kā arī nav saskatāmas naida runas pazīmes”. TVNET skaidrojumā minēts, ka “neviens monuments vai objekts publiskā vidē nav mēms vēstures liecinieks, tam vienmēr ir nozīme, jēga un mērķis. Šis objekts vienmēr ir bijis Latvijas okupācijas un Krievijas militārās agresijas pret kaimiņvalstīm simbols, kas ir pretrunā ar civilizētās pasaules un demokrātisko valstu pamatvērtībām un Latvijas vēsturisko atceri. Kopš Latvijas neatkarības izcīnīšanas 1990. gadā minētais monuments atguva savu patieso nozīmi Latvijas vēsturē - PSRS tiesiskās mantinieces Krievijas imperiālisma un noziegumiem pret cilvēci simbolisko nozīmi. Tādēļ minēto objektu nosaukt par okupantu pieminekli un/vai okupācijas simbolu nozīmē zināt Latvijas vēstures faktus, nevis paust “naida runu”, kādēļ okupācijas slavināšanai - nedz Latvijas, nedz Ukrainas, nedz citu valstu, nav vietas nedz publiskajā telpā, nedz simbolu formā Latvijas valsts teritorijā. Konkrētajā gadījumā (..) rakstā minēts fakts, bez tam saistībā ar Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu un kad tiesībsargājošās iestādes prognozēja iespējamās prokrieviskās provokācijas uzsāktā kara (rezultātā tās arī notika) atbalstam, medija pienākums ir tieši norādīt uz acīmredzamajiem faktiem, nevis akli pakļauties kādas sabiedrības daļas uzspiestajam uzskatam”.

Par rakstu “Vācieties prom no Latvijas!” TVNET skaidro, ka tas ir publicēts un vērtējams kā viedoklis, kas “atspoguļo autora subjektīvu vērtējumu, uzskatus un attieksmi par un ap notikumiem, kas bija raksta gatavošanas pamatā”, norādot, ka “publicistikai vai viedokļu žurnālistikai, kuru žurnālistikas teorijā un praksē definē kā žurnālistikas žanru, nav prasības būt objektīvam, jo tas ir subjektīvu uzskatu žanrs, kam ir noteikti sociāli vai politiski uzdevumi. (..) Viedokļu rakstu žanram ir raksturīga fokusēšanās uz kādu tēmu, atsevišķiem faktiem, to analīzi no personalizēta autora skatu punkta.”

TVNET argumentē, ka vārda brīvība ir attiecināma “ne tikai uz “informāciju” vai “idejām”, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai uzskatītas par neuzbrūkošām vai par neitrālām, bet arī uz tām, kas apvaino, šokē vai uztrauc”, un šīs tiesības ir atzītas Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Bedat v. Switzerland). Viens no izteiksmes žanriem, kas bauda lielu vārda brīvību ir satīra (ECT lietā “Grebneva and Alisimchik v. Russia”), kurai raksturīgās pazīmes ir pārspīlējums un realitātes sagrozīšana, kas vērsta uz provokāciju un satraukuma radīšanu, un nereti arī rupju vārdkopu lietojums. “Taču rupjas vārdkopas pašas par sevi nav izšķirošas, novērtējot uzbrūkošo izteikumu, jo tām var būt vienīgi satīrisks nolūks (ECT lietā “Grebneva and Alisimchik v. Russia”).”

TVNET norāda, ka “uzbrūkoša valoda var arī nonākt ārpus izteiksmes brīvības aizsardzības, ja tā ir nepamatota nomelnošana, piemēram, ja vienīgais uzbrūkošā apgalvojuma nolūks bijis aizvainot. (..) Katra iejaukšanās mākslinieka vai sociālā komentētāja tiesībās uz šādu izpausmi ir jāvērtē ar īpašu rūpību (ECT lietā „Instytut Ekonomichnykh Reform, Tov v. Ukraine”, LR Senāts lieta Nr. C30292615, SKC-68/2021), vadoties no izteikumu konteksta, sabiedrības interesem un mērķa, kādēļ izvēlēti konkrētie izteikumi (ECT lietā “Kulis and Rozycki v. Poland”).”

Izvērtējot raksta formu un saturu, TVNET argumentē, ka “rakstā arī norādīts uz vairākiem konkrētiem gadījumiem, kas ir tā tapšanas pamatā un kādā kontekstā tieši tiek norādīts uz to, ka ”[..] šiem cilvēkiem mūsu valstī nav vietas’’”. Tāpat TVNET argumentē, ka “raksta tapšanā izmantoti mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, hiperbolas, satīras izpausme u.c.).”

[8] TVNET nepiekrīt, ka ar publikācijām buūu pārkāpis Biedrības Ētikas kodeksā noteiktās normas.

Ievērojot konstatēto, Biedrības Ētikas padome

secina:

[9] Rakstu "Aizvākti pie okupantu pieminekļa pirmdien noliktie ziedi” un “Valsts policijas priekšnieks pieņem lēmumu slēgt pieeju okupantu piemineklim un tā laukumam” virsrakstos Ētikas padome nekonstatē Biedrības ētikas kodeksa punktu 4.1. (Godprātības princips), 4.3. (Diskriminācijas un naida kurināšanas aizlieguma princips), 4.4. (Faktu un viedokļu nošķīruma princips) pārkāpumus.

[9.1] Ētikas padomes skatījumā Iesniedzējs un TVNET atšķirīgi attiecina pieminekļa nosaukumu rakstā - TVNET to attiecina uz okupācijas varu un tās armijas slavinājumu, bet Iesniedzējs uzskata, ka tas tiek attiecināts uz cilvēkiem, kas iet pie pieminekļa.

[9.2.] Ētikas padome uzskata, ka Latvijas okupācija ir vēstures fakts, un TVNET skaidrojums par pieminekļa Pārdaugavā apzīmējuma izvēli ir pamatots. Tāpat Ētikas padome uzskata, ka medijam ir tiesības izmantot dažādus apzīmējumus, to skaitā publiskajā telpā izmantotus apzīmējumus.

Iepazīstoties ar rakstu saturu, Ētikas padome secina, ka virsrakstos lietotā frāze "okupantu piemineklis" ietver nozīmi, kas saistīta ar pagātni, tās notikumiem, vēsturi. Tā liecina, ka apzīmējums attiecināts uz notikumiem un personām, kas tieši saistītas ar Latvijas okupāciju, nevis ar cilvēkiem, kas apmeklē pieminekli.

Ētikas padome konstatē, ka notiekošais Krievijas karš pret Ukrainu ir saasinājis attieksmi pret Padomju savienības mantojumu un totalitārisma simboliem, un ir dabiski, ka tik sarežģītā un emocionāli smagā konfliktā mediji, vērtību vadīti, ieņem savu pozīciju - tā izpaužas arī tēmu un informācijas atlasē, rāmējumā, apzīmējumu izvēlē. Tomēr šādas izvēles ir medija redakcionālās politikas izpausmes, un tās ir jārespektē.

[10] Par rakstu "“Vācieties prom no Latvijas!” Ētikas padome atzīst, ka uz šo rakstu nav attiecināma ētikas kodeksa norma nodalīt faktus no viedokļiem, jo minētais ir viedokļa raksts.

Ievērojot secināto, Biedrības Ētikas padome nolemj:

Atzīt, ka nav konstatēti Sūdzībā norādītie Biedrības Ētikas kodeksa pārkāpumi*.

Lēmumu paziņot Sūdzības Iesniedzējam un TVNET.

Lēmumu publicēt Biedrības interneta vietnē un izplatīt informāciju par to atbilstoši Biedrības Statūtu 6.6. punkta noteikumiem.

* Ētikas padomes loceklis Jānis Buholcs nepievienojas lēmuma daļai par rakstu "Vācieties prom no Latvijas!" un uzskata, ka tajā notikusi nepamatota vispārināšana, kas ir vērsta uz emociju uzkurināšanu un sabiedrības polarizāciju. Sarežģītos un saspringtos apstākļos, kādi ir arī pašlaik, medijiem īpaši svarīgi ir uzturēt profesionālos standartus, kas ietver arī atbildīgumu. Tas, ka konkrētais materiāls ir viedokļa raksts, neatbrīvo no šī pienākuma.

Biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” Ētikas padomē darbojas Ētikas padomes priekšsēdētāja Daiga Sproģe, Ētikas padomes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Pastalnieks un Ētikas padomes locekļi: Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Baiba Liepiņa, Anda Rožukalne, Gunta Līdaka, Jānis Buholcs.

Novērtē šo rakstu:

85
22

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, vēlēšanās gan mēs zaudējām, toties divus gadus vēlāk uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...