Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Mēs, atklāto vēstuli parakstījušie Latvijas ārsti, vēlamies pievērst Saeimas deputātu un sabiedrības uzmanību faktam, ka par medicīniskiem jautājumiem pārlieku bieži tiek lemts politiski!

Slimības neizvēlas! Cilvēks ir bioloģiska būtne, kas savā dzīvē nereti saslimst. Reizēm slimības ir iedzimtas, kad konkrētais indivīds visu dzīvi pavada ar vienu vai otru diagnozi un tās sekām. Ir slimības, kuras padodas ārstēšanai vai vismaz negatīvo simptomu novēršanai, bet ir arī tādas, kuras nav ārstējamas. Kopīgais slimībām ir fakts, ka slimais indivīds netiek atstumts vai ienīsts, taču arī priecāties par konkrēto slimību vai censties līdzināties slimajam parasti nav pieņemts.

Aktuālā starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikatora 10.versijā (pieejams https://ssk10.spkc.gov.lv/ssk, turpmāk SSK-10) ir klasificētas lielākā daļa zināmo slimību, un katrai slimībai ir piešķirts savs kods. Tas ir vajadzīgs tādēļ, lai ārsti visā pasaulē spētu noteikt vienotas diagnozes, vienotas terapijas (ārstēšanas, profilakses). SSK-10 pašreiz ir slimību diagnožu noteikšanas standarts. Lai arī notiek darbs pie klasifikatora nākošās versijas, šobrīd ārstniecības nozarē tiesiski izmantojams ir tieši SSK-10.

Piemēram, ar kodu F64.0 ir klasificēta slimība “Transseksuālisms”, kas ir atšifrēts kā, citējam: “Vēlēšanās dzīvot un tikt pieņemtam sabiedrībā kā pretējā dzimuma pārstāvim. Tam parasti raksturīga diskomforta sajūta par savu dzimumu vai sava dzimuma anatomiju un vēlēšanās tikt operētam vai saņemt hormonālu ārstēšanu, lai varētu padarīt savu ķermeni, cik vien iespējams, līdzīgu vēlamajam dzimumam.”

Savukārt kodu grupā F65 ietilpst slimības ar raksturīgiem seksuālās uzvedības traucējumiem, piemēram, F65.2 ir klasificēta slimība “Ekshibicionisms”, kas atšifrēts kā, citējam: “Pārejoša vai pastāvīga tieksme rādīt savus dzimumorgānus svešiem cilvēkiem (parasti pretējam dzimumam) vai cilvēkiem sabiedriskās vietās bez aicinājuma vai tieksmes uz ciešāku kontaktu. Parasti, bet ne vienmēr, ir seksuāls uzbudinājums izrādīšanas laikā un rīcībai sekojoša masturbācija.”

Visbeidzot, kodu grupā F66 klasificētas slimības, kas attiecas uz “psihiskiem un uzvedības traucējumiem, kas saistīti ar seksuālo attīstību un orientāciju”. Pati par sevi seksuālā orientācija nav atzīstama par slimību, tomēr, vērtējot tās sabiedrības daļas, kura vēlas sevi identificēt kā “atšķirīgu”, pausto un atklāti demonstrēto, ir secināms, ka bieži vien runa nav tikai par seksuālo orientāciju. Vispārzināmās sabiedriskās kustības abreviatūrā ir arī burts “T”, kas ir tieša atsauce uz transseksuālismu/transvestismu (abi iekļauti SSK-10 kā slimības). Viss iepriekšminētais nozīmē, ka starp mums ir indivīdi, kuri ir slimi. Tā ir vienkārša fakta konstatācija - neatkarīgi no tā, vai indivīdam ir slimība ar kodu F65.9 vai kodu F63.1, abos gadījumos indivīdi ir slimi, jo tā ir noteikts Starptautiskajā Slimību Klasifikatorā.

Diemžēl dažādu iemeslu dēļ mūsu sabiedrībā zināmu laiku ir iestājies apjukums – proti, indivīdi, kuri ir slimi ar vienu (vairākām) konkrētām diagnozēm, vēlas, lai visi par konkrētām diagnozēm priecātos, turklāt institucionalizējot minētās diagnozes un ar tām saistīto uzvedību. Bez tam dažādu iemeslu dēļ ir noticis kas līdzīgs indoktrinācijai, proti, tiesu vara un pat likumdevēja vara cenšas vienu (dažas) slimības padarīt par normu, par faktisku etalonu demokrātijai!

Tas ir aplami - ikviena slimība ir novirze no normālā - tieši tādēļ pastāv ārstniecības nozare, terapija un profilaktiskie pasākumi (kā, piemēram, vakcīnas infekcijas slimību gadījumā vai specifiski medikamenti psihiatrijā, kas neļauj psihiskai saslimšanai progresēt).

Tādēļ par to, kā sadzīvot ar konkrētām diagnozēm un kāda ir ieteicamā terapija, ir jāspriež nozares profesionāļiem, nevis politiķiem. Bezkaislīgi, bez indoktrinācijas.

Piemēram, diagnoze F63.1 - “Piromānija” nozīmē, citējam: “Traucējumiem raksturīga atkārtota rīcība vai mēģinājumi bez redzama motīva pielaist uguni īpašumam vai citiem objektiem un pastāvīga nodarbošanās ar jautājumiem, kas saistīti ar uguni un dedzināšanu. Šī uzvedība bieži saistīta ar pieaugošu sasprindzinājuma sajūtu pirms darbības un intensīvu satraukumu tūlīt pēc notikušā.”

Tātad, var sacīt, ka konkrētais slimnieks piromānijas akta brīdī (pirms un pēc tā) izjūt zināmu baudu. Iespējams, ka pat minētā diagnoze ir saistīta ar uguni kā fetišu (diagnoze F65.0) Tas nozīmē, ka pēc analoģijas tiesu varai un likumdevēja varai būtu jāstrādā pie tā, lai ikvienam būtu iespēja veikt dedzināšanas aktus, tiktu rīkoti attiecīgi publiski pasākumi un būtībā varētu risināt jautājumu, ciktāl “tiesības dedzināt” prevalē pār “tiesībām uz īpašumu” u.tml. Tomēr, tā kā konkrētās diagnozes indoktrinācijas nav - nekas tāds nenotiek un visiem ir skaidrs, ka konkrētie indivīdi ir slimi un uzvedas nepareizi. Nē, neviens viņus par to neienīst. Nē, no viņiem nebaidās. Taču īsti līdzināties viņiem arī neviens nevēlas. Filmās un seriālos šādu uzvedību neapjūsmo, dedzināšanai veltīti publiski festivāli nenotiek. Lielākā sabiedrības daļa zin, ka tādi indivīdi ir. Jūt līdzi un cer, ka būs terapija, kas ļaus attiecīgajam indivīdam izārstēties.

Līdzīgi varētu būt ar diagnozi F98.1 “Neorganiska enkoprēze”, kas nozīmē, citējam: “Atkārtota patvaļīga vai nepatvaļīga defekācija (parasti ar normālu vai gandrīz normālu izkārnījumu kossistenci), vietās, kas pacienta sociokulturālā vidē tam nav piemērotas. Stāvoklis var būt kā normālas mazbērnu fēču nesaturēšanas patoloģisks turpinājums vai izkārnījumu saturēšanas iemaņu zudums pēc tam, kad jau radusies kontrole pār defekāciju. Tā var būt arī patvaļīga defekācija nepiemērotās vietās, par spīti normālai fizioloģiskai zarnu kontrolei. ”

Minētā slimība nevienu neapdraud, tomēr tā ir sociāli nepieņemama. Piemēram, darba vai sabiedriskās ēdināšanas vietā noteikti nebūtu pieņemami, ja pie blakus galdiņa sēdošais izkārnītos.

Par to turklāt nevienam nerodas šaubas, jo konkrētās diagnozes skartie indivīdi nav centušies indoktrinēt politiķus un sabiedrību (piemēram, nav tādu filmu vai seriālu, kuros pozitīvi attēlota izkārnīšanās publiskās vietās).

Līdz ar to rodas jautājums - kā vārdā var riskēt upurēt sabiedrības pastāvēšanu un sagraut vismaz gadsimtiem senās tradīcijas un paražas, kas mūsu sabiedrību ir padarījušas par tādu, kāda tā ir, vienkārši pieņemot, ka viena vai otra slimība ir ārstējama vai profilakse ir veicama politiski?

Minētais ir īpaši būtisks, domājot par bērnu psihisko veselību - ja viena slimība un tās izpausmes tiek hipertrofētas un padarītas par normu, tad kādēļ diskriminējam citu slimību izpausmes? Šķiet, katram pašam ir jāatbild uz jautājumu: “Vai esam gatavi riskēt ar bērnu psihisko veselību - faktiski ar nākotnes sabiedrības psihisko veselību?” Imants Ziedonis reiz ir rakstījis par rīcības modeli: “Lēksim bedrē, lēksim bedrē, redzēs, kas mūs ārā vilks!” Tomēr, domājot par sabiedrības ilgtermiņa pastāvēšanu, vai tas būtu pareizākais?

Ar šo mēs - ārsti - vēlamies paust, ka tas pašos pamatos ir medicīnas un nevis politikas jautājums! Indivīdi, kuri ir slimi ar slimību, kuru nav iespējams ārstēt, bet kura neapdraud apkārtējos, visādi citādi ir pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Sabiedrība ir no ļoti daudziem parametriem sastāvoša sistēma un ikviena parametra maiņa ir risks sistēmas stabilitātei. Tāpēc pieprasīt sev īpašu tiesisko ietvaru - specifiskas tiesības, kuras rada risku sabiedrības ilgtermiņa pastāvēšanai - faktiski nozīmē paust, ka indivīds, kam ir konkrētā diagnoze, ir kā īpaši pārāks par citiem. Tas nav pareizi!

Tādēļ publiski aicinām 13.Saeimas deputātus neatbalstīt priekšlikumus, kas paredz ģimenes institūta paplašināšanu.

Ja citādi nevar, ņemot vērā Satversmes tiesas 2020. gada 12.novembra spriedumu lietā Nr. 2019­33-01, ar kuru ģimenes jēdziens tika definēts patvaļīgi un neņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 110.panta būtību un jēgu - šis jautājums ir nododams lemšanai tautai! Ja tauta ir gatava riskēt ar sabiedrības sistēmisko ilgtermiņa stabilitāti un akceptē izmaiņas - tās ir tautas tiesības. Taču tādas tiesības nav un nevar būt dažiem no tautas vidus deleģētiem indivīdiem, kuri turklāt pirms ievēlēšanas ir zināmā mērā maldinājuši vēlētājus, sakot, ka aizstāv “konservatīvās” vai "tradicionālās” vērtības, jo jēdziens "tradicionālas vērtības" iet roku rokā ar ilgtermiņa paražām un tradīcijām konkrētajā sabiedrībā.

Līdz ar to lūdzam deputātus būt drosmīgiem un uzticēties tautai, kā arī pieņemt tautas izvēli. Ikviena margināla grupa vienmēr cenšas skaļi pārliecināt par savu viedokli, taču būt par tautas pārstāvi nozīmē arī atbildību par visas tautas pastāvēšanu ilgtermiņā, un tas nozīmē arī tiesības un pat pienākumu pateikt "nē" marginālu grupu lobijam un sapratni, ka tikai tautai ir tiesības lemt tamlīdzīgus jautājumus.

Mēs, ārsti, esam bezkaislīgi - mēs tikai informējam, ka runa ir par Starptautiskajā Slimību Klasifikatorā esošu dažādu slimību iespējamu “normalizāciju”, kas rada zināmu risku sabiedrības pastāvēšanai. Tieši tāpat kā ikviena nopietna infekcijas slimība, arī psihiska saslimšana nav vēlama sabiedrībai. Slimos indivīdus neviens neienīst un no tiem nebaidās. Vēl nesen cilvēkiem bija liegtas pamata tiesības, pamatojot to ar statistiski ne to bīstamāko infekcijas slimību, un lielā mērā tas bija attaisnojami. Tieši tāpat ir attaisnojami nenormalizēt citu slimību izpausmes un neriskēt ar sabiedrības pastāvēšanu. Vai vismaz ļaut sabiedrībai pašai šo risku uzņemties - pilnīgas demokrātijas apstākļos ļaujot izlemt, kurā virzienā sabiedrība vēlas doties!

*Paraksti iekļauti elektroniski parakstītajā datnē edoc.

Novērtē šo rakstu:

360
19

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Nedrīkst Ropažu pašvaldības finanšu problēmas risināt uz darbinieku rēķina

FotoJau kādu laiku cirkulē baumas, ka tiek organizēta Ropažu novada domes esošās varas nomaiņa. Šīs runas sākās ap to laiku, kad noslēpt Ropažu novada finanšu problēmas vairs nebija iespējams. Šobrīd, lai pašvaldība varētu savilkt galus kopā, tiek ļaunprātīgi iznīcinātas kapitālsabiedrības, nemaksājot par veiktajiem darbiem.
Lasīt visu...

21

Vai līdz rudenim gaidāms pamiers?

FotoDrīzumā varēs noskaidrot, cik lielā mērā ir patiesas sazvērestību teorijas attiecībā uz Zeļenska un Baidena nerakstītajām sadarbībām. Šo teoriju ticamība izgaismosies tad, ja tuvākajā laikā sāksies miera sarunas, - pirmās pazīmes steidzamu sarunu taustāmiem iemesliem ir pamanāmas.
Lasīt visu...

12

Kā saimnieks pavēlēs, tā runāsim! Galvenais - nedomāt!

FotoPortālā Pietiek.com kādu laiku atpakaļ atļāvos publicēt pārdomas par ASV, Izraēlu. Biju pārsteigts, cik daudzi cilvēki lasa šo portālu. Daži, sauksim tos par “īstiem patriotiem”, kas balso par Vienotību un patiesi tic, ka vara visu dara pareizi un cilvēku labā, sarunā teica - kāpēc ienīsti amerikāņus un ebrejus? Nē, man riebjas ASV un Izraēla, divas terorismu izplatošas organizācijas. Cilvēkus, kuri dzīvo teroristu pārvaldītajās teritorijās, es neienīstu, man viņu žēl. Stokholmas sindroms ir nopietna mentāla problēma.
Lasīt visu...

21

Šprotes nepieņems cūku labturības prasības

FotoJa kādam ir klusas aizdomas, ka mēs te sēdēsim un gaidīsim vēl vienu okupāciju – jums ir jālasa tālāk. Ja kāds domā, ka virsrakstā pieminētais dzīvnieks ir nacionālā naida kurināšana – lasiet, lasiet… Starp citu, likums par cūku labturības prasībām ik pa laikam tiek pilnveidots. Meklējiet rakstos. Kas attiecas uz šprotēm – tās ar cūkām kopā neiet ne pēc dzīvesveida, ne pēc garšas. Un jūs labi saprotat, ko šo rindu autors ar to ir domājis.
Lasīt visu...

6

Ja reiz prezidents dod „mājienu ar mietu”, tad mēs, protams, atvainosimies

FotoLsm.lv 24.februārī Ukrainas kara gadadienā savā komiksu sadaļā publicēja autores Gundegas Evelones "Cūku komiksu" ar nosaukumu "Ukrainai ir jāuzvar". Šie komiksi ir zīmējumi par aktuālo Latvijā un pasaulē. Komiksam ir sava "cūku" izcelsmes leģenda, kas atrodama pie katra jaunākā komiksa. Faktiski cūka komiksā var būt ikviens no mums. 
Lasīt visu...

21

Izglītības reforma kā valsts pārvaldes vājuma spoguļattēls

FotoProblēmas VAS “Pasažieru vilciens” darbībā un neauglīgās diskusijas par skolu reformu kārtējo reizi apliecina valsts izpildu varas ieslīgšanu pamatīgā attīstības krīzē, taču šis fakts netiek īsti pat atzīts. Līdz ar to iztrūkst kritiskas analīzes.
Lasīt visu...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

Patiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un...

Foto

Ak, eglīte...

Pēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās...

Foto

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

Katrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti...

Foto

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

Redzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši...

Foto

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

Bet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas,...

Foto

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

Politiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas...

Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu "sabiedrisko" mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...