Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

Tev ir gods šo lasīt

06.08.2020. 12:13

»

Pensionāre

Cik atceros, viss sākās ar Grūtupa interesēm neatdot valstij parādus par uz kredīta iegādātajiem dzīvojamo māju īpašumiem. Kuri bija ņemti pirmās brīvvalsts laikā. 4.maija republika viņam līdzīgajiem vienkārši uzdāvināja namīpašumus . Kaut gan LV Zemes bankā tie bija uzskaitīti. Tāpēc likvidēja arī ...


Viss sākās ar to, ka nacionalizēto zemju īpašniekiem pēc neatkarības atjaunošanas tika dotas 3 iespējas, kā denacionalizēt savu īpašumu, uz kura padomju gados tika sabūvētas daudzdzīvokļu mājas: 1) saņemt kompensāciju naudā (sertifikātos), 2) saņemt kompensāciju graudā (līdzvērtīgu zemi), 3) atgūt to pašu zemi īpašumā. Tieši trešā Augstākās padomes pieņemtajā likumā paredzētā iespēja arī aizsāka šo visu. No šodienas skatu punkta, šādu iespēju nedrīkstēja pieļaut. Bet tie bija citi laiki, īpašuma tiesībās bija pilnīgs bardaks.

Atbildēt

Pensionāre

03.08.2020. 19:21

Cik atceros, viss sākās ar Grūtupa interesēm neatdot valstij parādus par uz kredīta iegādātajiem dzīvojamo māju īpašumiem. Kuri bija ņemti pirmās brīvvalsts laikā. 4.maija republika viņam līdzīgajiem vienkārši uzdāvināja namīpašumus . Kaut gan LV Zemes bankā tie bija uzskaitīti. Tāpēc likvidēja arī šo banku.

Atbildēt

Boriss

03.08.2020. 19:00

»

Tev ir gods šo lasīt

Viss iz pavisam vienkārši. Daudzdzīvokļu māja uz citam īpašniekam piederošas zemes ir beidzot jānosaka par šī zemes gabala apgrūtinājumu, kā tas tā arī ir, piemērojot attiecīgu (piemēram, 90%) zemes kadastrālās vērtības samazinājuma koeficientu!!! Tas izbeigs plaukstošo piespiedu zemes nomas biznesu...


Ko es atradu pēc raksta izlasīšanas, ko nozīmē Tieslietu mnistrijas 4 % nomas noteikšanas likumprojektā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid 40474223 uz “LIKUMA PAMATA” – noslēgt zemes nomas līgumu, bet ko likumā Tieslietu ministrija raksta atkal? Pūš Slitkes stabulē vai šlitkes strādā Tieslietu ministrjā un taisa sev likumus, lai nevajadzētu slēgt zemes nomas līgumus, varētu slēp pirmpirkuma tesības un pat varbūt slēp nodokļu nomaksu? Lasi likumus:
Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
54.pants. Zemes gabala īpašnieka pienākumi un tiesības
(1) Zemes gabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā objekta īpašnieku. Zemes nomas līgumu slēdz par tā zemes gabala lietošanu, ko pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija, vai valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošā institūcija noteikusi kā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
(2) Zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties.
(3) Ja zemes gabala īpašnieks pārdod zemes gabalu, uz kura atrodas privatizācijas objekts, pirmpirkuma tiesības uz to ir privatizētā objekta īpašniekam (īpašniekiem).

Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās
17. pants. Zemes, ēku, būvju un augļu dārza (koku) pirmpirkuma tiesības
(1) Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem (ja viņi nav saņēmuši savas zemes vietā līdzvērtīgu zemes gabalu vai kompensāciju) ir pirmpirkuma tiesības iegūt savā īpašumā ēkas, būves un augļu dārzu (kokus), kuri atrodas uz šīs zemes. Tādas pašas pirmpirkuma tiesības ir ēku, būvju un augļu dārza (koku) īpašniekiem, ja pārdod zemes gabalu. Ja minētās personas nav varējušas izmantot pirmpirkuma tiesības pārdevēja vainas dēļ, tām ir izpirkuma tiesības.
(2) Ja ēku, būvju un augļu dārza (koku) īpašnieks šīs pirmpirkuma tiesības neizmanto, šādas tiesības ir pašvaldībai (izņemot šā likuma 84. pantu paredzētos gadījumus).
(08.05.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.06.1997.)
12. pants. Zemes pieprasījumu apmierināšana
2) ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes gabaliem (vai to daļām) Latvijas pilsoņi likumā noteiktajā kārtībā uzcēluši dzīvojamās ēkas vai arī būvē tās, vai arī likumā noteiktajā kārtībā dzīvojamās ēkas ieguvuši īpašumā līdz 1992.gada 20.jūnijam. Tad dzīvojamās ēkas īpašniekam — Latvijas pilsonim — ir tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu tādā platībā un robežās, kādās tas tika piešķirts apbūvei, (2) Ja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras atrodas šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktā minētie objekti, kā arī valstij vai pašvaldībām piederoši ūdensapgādes, siltumapgādes un energoapgādes objekti, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības.
(21) Ja uz šā panta otrajā daļā minētās zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties.
1484. Ja likums prasa rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu, tad darījums pirms attiecīga akta taisīšanas nav spēkā.
Tā bija mums Purvciemā, ka Šlitke un Co atsūtīja ultimātu mēneša laikā nomaksāt nomas maksu gandrīz par 10 gadiem, kaut līgumus nebija slēdzis un no mums slēpās, pie tam atsūtīja 100 spriedumu numurus, brīdinot, ka AT Senātā vinš vienmēr vinnējis, kur Senāts spriedumā noteicis maksāt nomas maksu “uz likuma pamata” (kāda)?), lasi: nospļauties Senātam, ka likums noteica slēgt līgumu un ja tāda nav, nekāda maksa nevar tikt ieturēta, pieprasīta. Tad jau AT Senāta spriedumu ir noziegums, nelikumīgi? Una kā vētē Tieslietu ministrijas jaunu nelikumību, kas jāraksta nevis “uz likuma pamata, bet -“ja ir noslēgts zemes nomas līgums”?

Atbildēt

Tev ir gods šo lasīt

03.08.2020. 15:50

Viss iz pavisam vienkārši. Daudzdzīvokļu māja uz citam īpašniekam piederošas zemes ir beidzot jānosaka par šī zemes gabala apgrūtinājumu, kā tas tā arī ir, piemērojot attiecīgu (piemēram, 90%) zemes kadastrālās vērtības samazinājuma koeficientu!!! Tas izbeigs plaukstošo piespiedu zemes nomas biznesu saknē, un zemes gabalu īpašnieki lūgsies, lai daudzīvokļu mājas šos īpašumus no viņiem atpērk. Tas arī parādīs šo apgrūtināto zemes gabalu patieso vērtību. Nekas cits šo piespiedu nomas farsu neizbeigs. Jābeidz taču sapņot, ka šīs zemes atpirks pašvaldība vai valsts, jo tādas naudas tām vienkārši nav un nebūs. Cits jautājums, ka pašvaldības negribēs zaudēt NĪN daļu, bet valsts PVN daļu no zemes piespiedu nomas mankī bznesa.

Atbildēt

S

03.08.2020. 13:57

»

Tieši tā!

Šāds risinājums ir krimināls


Kamēr svina implantus neliks, tikmēr nekas namainīsies. Joprojām būs dzīvas 120 gadīgas Izraēlas Soņas un visas teisas kopā ar Satversmes tiesu saredzēs tik Šoņveidīgo tiesības, bet daudzdzīvokļu mājās dzīvojošo iedzīvotāju tiesību pārkāpšana tiem nav tiesību pārkāpums.

Atbildēt

Juris P.

03.08.2020. 13:14

No «AISBERGA» arhīva...(2011.gads)
------------------------

Iespējams, ka mana saviļņojuma un līdz ar to – spilgtā sapņa iemesls bija Agita …(http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/393154-socialaja_dienesta_gimenei_iesaka_pakarties)
------------------------

Sapnī viss notika kā dzīvē – es skaidri redzu un saprotu, ka:

Jaunā ministru prezidenta tiešā vadībā darba grupa izstrādājusi, jaunā Saeima nakts sesijas laikā ārkārtējas steidzamības kārtībā pieņēmusi un padzītās Saeimas iecelt paspētais Prezidents parakstījis Likumu «Par Sociālā dienesta darba pilnveidošanu Latvijas republikā».

Tas ir uzskatāms piemērs tautas tiešai līdzdalībai valstiski svarīgu jautājumu risināšanā. Viss vienkāršais ir ģeniāls! Kā Ņutonam radās apgaismība, kad viņš dabūja ar ābolu pa galvu, tā Saeimai radās apskaidrība, iepazīstoties ar Agitas priekšlikumu.

Kāda ir šīs progresīvās idejas un pieņemtā “Likuma” būtība?

1. Katrā valsts Sociālā dienesta struktūrvienībā izveidot speciālu, ar vismodernāko iekārtu aprīkotu karātavu telpu attiecīga maksas pakalpojuma veikšanai.

2. Līdz gada beigām nodrošināt šādu telpu izveidošanu, nekavējoties piešķirot šim nolūkam vajadzīgos līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem rezervētās valsts budžeta daļas, attiecīgi samazinot ceļu remontam iedalītos līdzekļus.

3. Labklājības ministrijai jāizstrādā projekta pieteikums ES finansējuma saņemšanai šo telpu uzturēšanai un tālākai labiekārtošanai 2012. gadā, kvalificēta personāla apmācībai un viņu darba samaksai – 1,00 Ls par katru pakalpojuma vienību (pirms nodokļu nomaksas).

4. Sevišķu uzmanību jāpievērš “Likumā” noteiktajam telpas noformējumam – sienu gleznojumam (Saule noriet Dzintarjūrā) un dotajā brīdī valstī pie varas esošo partiju līderu portretiem pilnā augumā, blakus kuriem zeltītiem burtiem jābūt izvilkumiem no viņu partiju programmām un pirmsvēlēšanu solījumiem.

5.Pretendentiem uz šo pakalpojumu savlaicīgi jānoformē “Likumā” noteiktie dokumenti un izziņas, jānomaksā savas kredītsaistības, nodokļus un nodevas.

6. Pakalpojums tiek izpildīts svinīgā atmosfērā – kvalitatīvām stereosistēmām atskaņojot dziesmu:

„Latviets esmu, latviets būšu,
Latviets mūžam palikšu.
Un par savu tēvu zemi,
Savu galvu nolikšu!” — (šajā brīdī notiek process)

7. Lai ievērotu nepieciešamo toleranci, minoritāšu pārstāvjiem pakalpojuma saņemšanas laikā jānodrošina dziesmas vārdu tulkojumu, vārda „latviets” vietā minot klienta tautību.

8. Potenciālajam pakalpojuma saņēmējam, kura pasē ir zīmogs par piedalīšanos kārtējās Saeimas vēlēšanās, pakalpojuma apmaksai piešķir 10 % atlaidi. Iedzīvotājiem ar “trūcīgā iedzīvotāja” statusu – atlaide 20 %. Daudzbērnu ģimenēm – atlaide 10 % par katru bērnu.

9. Pirms Jaunā gada, Lieldienām un Jāņiem rīko krāšņus TV šovus, kuros galveno balvu - sertifikātu tūlītējai bezmaksas pakalpojuma saņemšanai visiem uzvarētāja ģimenes locekļiem, svinīgos apstākļos pasniedz valsts Prezidents. Grezni noformētā telpā, iepriekš noskatoties tautas dziesmu un deju ansambļu priekšnesumus, pakalpojumu sniedz pieticīgā mini-bikini tērpusies miss Latvija, nospiežot attiecīgo datorizētās karātavu sistēmas pogu.

10. Par ES fondu līdzekļiem tiek izveidoti „Tautas Kapi” kuros apglabā šos apzinīgākos mūsu tautas pārstāvjus. „Tautas Kapu” noformējums līdzīgs kā „Brāļu Kapiem” Rīgā, tikai Mātes Latvijas vietā uz grezna pjedestāla atrodas dolāra simbols $ .

11. Katru gadu 4. maijā, demokrātijas mācību stundu ietvaros, organizē visu pirmo un izlaiduma klašu skolēnu piemiņas gājienus uz „Tautas Kapiem” ar svinīgu ziedu nolikšanu, skanot valsts himnai „Dievs svētī Latviju”.
--------------------------

Iezvanas telefons, miegains paņemu klausuli un dzirdu: “Neguli, celies un steidzīgi nāc uz “Maximu” - šodien tualetes papīriem akcija!”

Savu sapni naktī no 2011. gada 23. uz 24. septembri pierakstīja
Juris P.

Atbildēt

VB

03.08.2020. 11:59

»

Kādreiz jau sen atpakaļ V.Krištopāns pateica nemirstīgu frāzi

Šī ir muļķu un stulbeņu zeme


Vai tom. nebuutu labaak, ja mees te visi runaatu tikai savaa v`ardaa?

Atbildēt

RD ir gan daļa

03.08.2020. 11:56

»

Drum

Vispār jau RD ar kadastrālajām vērtībām nekāda sakara nav un bijis. Tas ir TM un VZD lauciņš. RD tikai aprēķina NĪN un izstāda to visiem. Dalītais īpašums tādā vai savādākā veidā pastāv gandrīz visās EU valstīs. Pie mums vienkārši, kā vienmēr, viss ir caur pa#$^ sanācis. Raksts ir mēsls, bet problēma...


LASI RAKSTU, TAJĀ TEIKTS, KA RD nosaka zemes statusu, atsevišķu adresi šai zemei zem mājas, izstrādā zemes robežu plānu, nosaka zemes lielumu, iezīmē apgrūtinājumus un lūdz VZD šīs mājas zemei noteikt atsevišķu reģistru kadastrā, atsevišku kadastrālo vērtību utt. Man liekas, ka cits neviens nav tiesīgs to darīt. Nekas no tā nav sakārtots - pieblieza lielu zemi,it kā viss ir funkcionāli nepieciešams. Protam Ļenina Brīvības ielas daļa mājai arī nepieciešama, tad ideālo daļu var pieskaitīt kā piederīgu mājai? Tad jau visu Rīgas zemi vajag sadalīt uz visiem Rīgā deklarētajiem un lai maksā NĪN, jo tas pieder pie funkcijām - iet pa to, sēnes lasa, peld ezeros, braukā ar velosipēdiem un mašīnām ... Ir noteikti apbūves zemes normatīvi, kurai piesaista māju - tā ir funkcionāļi nepieciešamā zeme vai kā rakstā apzīmēts - funkcionāli nepieciešamais zemes gabals (FNZG).

Atbildēt

VB

03.08.2020. 11:55

»

apsveicami

Biedrībā Ausma vairs nepīpē, tagad šņauc


Parlieku gari, bet taisniigi - nav ko piebilst!

Atbildēt

Oho

03.08.2020. 11:42

»

apsveicami

Biedrībā Ausma vairs nepīpē, tagad šņauc


Nav argumentu, šmaucēji šlitkes tagad taisa "biznesu" ar jaunu likumu pasūtījumiem un jaunām shēmām ar NĪ "jauno" kadastrālo vērtēšanu?

Atbildēt

apsveicami

03.08.2020. 10:47

Biedrībā Ausma vairs nepīpē, tagad šņauc.

Atbildēt

paga paga

03.08.2020. 10:41

Ir skaidrs likuma definējums, kas ir apbūves zeme un kas ir zeme ar apgrūtinājumu. Zeme ar 30 un 40 gadiem vecām dzīvokļu mājām nekad nevar but apbūves zeme, jo to nav iespējams apbūvēt. Ārzemēs apbūves zeme ir plika zeme, uz kuras var būvēt. Ja Latvijas korumpētā valdība mēģinās tautai iesmērēt šādu "apbūves "zemes kadastrālo vērtību, tad gaidāmi pamatīgi tiesu darbi. Tagad sanāk, ka šis reformas izstrādātāji mēnesi pasludina par sauli, jo abi ir apaļi, abi atrodas debesīs un dzeltenā krāsā! Ne3ies cauri tas, maitas!

Atbildēt

Drum

03.08.2020. 09:48

»

anna

Tāds absurds kā dalītais ipašums (dzīvojamā māja un zemes gabals tika izveidots tā laika sevišķi gudro juristu izstrādātās likumdošanas rezultātā. RD tā laika amatpersonas radīja atsevišķu zemes gabalu īpašniekiem iegūt bezstrādes ienākumus, jo dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu īpašniekiem tika...


Vispār jau RD ar kadastrālajām vērtībām nekāda sakara nav un bijis. Tas ir TM un VZD lauciņš. RD tikai aprēķina NĪN un izstāda to visiem. Dalītais īpašums tādā vai savādākā veidā pastāv gandrīz visās EU valstīs. Pie mums vienkārši, kā vienmēr, viss ir caur pa#$^ sanācis. Raksts ir mēsls, bet problēma tiešām ir aktuāla. Kur var piekrist - jābūt speciālai metodikai šādi apbūvētas zemes vērtēšanai. Bet vēl labāk - valstij jāsaņemas, tā jāatsavina, kā tas vienreiz jau notika ar 1938.gada likumu "Likums par dalītu īpašuma tiesību atcelšanu"

Atbildēt

03.08.2020. 08:13

»

RP

Piekrītu


Žīdu cionisti- sātanisti, talmuda jūdaisti, ieviesuši pasaules ebreju impērijā, kurā ietilps ES un Latvija, trīs standartus ekonomikā, kuri tiek realizēti caur ES un Latvijas likumdošanu.

“Pirmajam standartam jāattiecas tieši uz savstarpējām attiecībām pašu sveštautiešu un svešticībnieku vidū.

Otrais standarts attiecas tikai uz ebreju attiecībām ar sveštautiešiem un svešticībniekiem.

Trešais standarts attiecas uz attiecībām tikai starp ebrejiem.

Pirmais standarts attiecas uz savstarpējām attiecībām ekonomikā sveštautiešu un svešticībnieku pašu vidū un tajā jāietilpst - nežēlīgai savstarpējai konkurencei, pilnīgai brīvībai tā saucamajās "ekonomikas attiecībās"; izslēgta valsts iejaukšanās tautsaimniecībā; orientācija uz peļņu kā galveno ekonomikas kritēriju; nepieciešama nežēlīga algota darbspēka ekspluatācija; finansu sistēmas attīstība, graujot reālās ekonomikas sistēmas attīstību; uzņēmumu akcionāru pārvaldes formu ieviešana u.c..


Otrs standarts, kurš ebreju impērijai stingri jārealizē pret valstīm - regulēt visos līmeņos valstu tautsaimniecību; izslēgt konkurenci starp atsevišķiem tautsaimniecības subjektiem; akcionāru kompāniju atbalstīšana; nepieļaut kompāniju vadībā cittautiešus citticībniekus; aizliegt ņemt kredītprocentus noteiktās darījumu operācijās; nepieļaujama situācija, kad ebrejs ekspluatē ebreju; jāorganizē sociāli fondi ebreju kopienu atbalstam; izslēgt maldību un krāpšanu ebreju savstarpējos darījumos; izmantot ebreju tiesu saimnieciskos strīdos; ebreju pārvaldes sistēmas - advokatūra, juridiskie pakalpojumi, mediji, kultūra, medicīna utt.Trešais ebreju impērijas standarts noteic attiecības starp ārējo pasauli un ebreju pasauli. Pret svešzemnieku un svešticībnieku īpašumiem jāattiecas kā pret ebreju īpašumiem, jāizmanto visas sviras šo īpašumu pārņemšanā; svešzemniekiem jāuzspiež alkas pēc naudas; pieļaujama maldināšana un krāpšana, lai nodrošinātu neebreju ekspluatāciju; jānodrošina attiecīgās darba līgumu formas; jānodrošina visaugstākie aizdevumu procenti svešzemniekiem un svešticībniekiem; jāuzspiež pasaulei nauda, ko izlaiž apgrozībā ebreji; jānodrošina pārnacionālo kompāniju kontrole pār citām neebreju kompānijām; jānodrošina visa veida maldu ziņas ekonomikā, pat atsaucoties uz "zinātniskiem pierādījumiem", "sabiedriskām aptaujām"; valstu ekonomiku destabilizācija; krīžu radīšana; priekšstata par "brīvu tirgu" izplatīšana; ekonomisko sankciju un karu realizācija.”

Atbildēt

Citāti no G. Valdmaņa grāmatas “Starp dzirnakmeņiem”

03.08.2020. 02:38

»

Saproti pareizi

...


Uzdodiet sev jautājumu, kāpēc neviens Latvijas medijs nerunā un pat nepiemin cionistu rokasgrāmatu Saeimai “Gudro stratēģija un taktika”? Atbilde vienkārša - cionisti jau kontrolē visus Latvijas medijus.

Atbildēt

Saproti pareizi

03.08.2020. 02:27

»

Es

Es nesaprotu KĀPĒC pie varas esošā noziedznieku kliķe grib aizdzīt visu tautu prom ubagot svešumā ? Kliķe visādi cenšas un gan palielina cenas zālēm, palielina kadastra vērtības lai tautai izspiestu visas asinis utt... bet latvieši ir dikti sīksti un neskatoties neuzko vēl turās pie šīs zemes.... kaut...Ebrejs ir nacionalitāte, žīdi ir ebreju nācijas “etniskie šovinisti”. Tiešā tulkojumā no ivrita uz krievu valodu “žīds” ir “huj sobačij”. Cionisms ir ebreju nācijas etnisko šovinistu - žīdu ideoloģija uzkundzēties citām nācijām un globāli arī valstīm. Tādēļ no ivrita tulkotie “ebreju impērijas trīs standarti” ir ebreju impērijas, jo žīdi izmanto ebreju tautu un tās stāvokli pasaulē - ar Ebreju Kongresu savu mērķu sasniegšanai globāli, ar “ebreju impērijas trīs standartiem”, kuri jāievēro visiem ebrejiem un kurus ievieš valstu likumdošanā. Tos ebrejus, kas pretojas vai nesadarbojas, žīdi var bez žēlastības iznīcināt. Visticamāk, žīdi izplatot draudus nošaut E. Levitu, gan ar valsts starpniecību viņu pastiprināti apsargā, gan kontrolē un vada.


No cionistu rokasgrāmatas 6. Saeimai, kuras Saeimas prezidija pr-ja bija I. Kreituse, politoloģijas “profesore”, kura apkalpo 4. maija komunistu, čekistu, cionistu valsts korporāciju, “Gudro stratēģija un taktika”.

“Tautai akli jāuzticas drukātam vārdam un ar viņu saistītām maldu mācībām. Gandrīz visa prese atrodas mūsu varā un tā nodrošinās enerģisku atbalstu. Tautai jātic, ka varturi valstij kaitē ar augstāku mērķi un nolūku, ka tie aizstāv strādnieku šķiru un pasaules saimnieciskos principus”.


“Ja Eiropas valstis sacelsies pret savu iznīcināšanu, tad “gudro” vārdā atbildēs amerikāņu, ķīniešu vai japāņu “lielgabali”. Briesmu gadījumā “gudrie” draudēs uzspridzināt veselas galvaspilsētas ar visām iestādēm.”


“Es zinu noslēpumu, kā caurmēra latvietim likt noticēt visam, ko es vēlos. Parādiet kaut ko televīzijā, un tas kļūst par realitāti. Ja pasaule ārpus televīzijas ir pretrunā ar TV tēliem, cilvēki sāk mēģināt šo pasauli pārveidot tā, lai tā tiem līdzinātos.”

Cik pareizs taču mūsu Veco Gudro izteiciens, ka liels mērķis tikai tad var tikt sasniegts, ja līdzekļu ziņā cilvēks nav izvēlīgs un neskaita upurus, kas jānes.

“Pretestībai neveiksies. Pirmkārt, no mums baidīsies. Otrkārt, mēs ar intrigām (ar tiesām, līgumiem, kredītu noteikumiem utt.) visu sajauksim. Treškārt, tautas radošie spēki nespēs apvienoties ar tautas aklajiem spēkiem, jo starp tiem būs uzcelts mūris savstarpēja terora formā.”

“Upurus no lētticīgo lopiskās sēklas mēs nekad neesam skaitījuši, bija mums jāupurē arī daudzi no savējiem, bet katrs upuris no mūsu puses ir tūkstoš lētticīgo vērts.” “


“Spēkam (augstiem amatiem) jāizkaro uzvara tiesiskos jautājumos, lai vestu uz liekulību (pie kukuļošanas, krāpšanas, nodevības). Tauta jāpieradina pie nelikumības.”


“ Mēs sev nodrošināsim milzīgas monopoltiesības kā varenu bagātības avotu, kā arī izdevīgus amatus, no kā (kā valsts maksas un banku kredīti) būs atkarīgas citas- pat lielas bagātības.”


“No sākuma atbildīgas vietas valstī uzticēsim tādām personām, kuru pagātne un raksturs par viņām galvo. Mūsu palīgspēkos ir žurnālisti, juristi, pārvaldes ierēdņi, valstsvīri un personas, kas mūsu speciālajās skolās būs baudījuši speciālu izglītību un kuriem tiks atklāti visi sabiedriskās dzīves noslēpumi”.


“Jāceļ rūgšanu, ķildas un ienaids tautā. Svarīgi ir tautu skaldīt ar kaislībām un svešām domām, un ar iznīcinošu kritiku atradināt no patstāvīgas domāšanas. Liksim izteikt prerunīgus uzskatus, kamēr no sarežģījumiem tauta neatrod vairs izeju. Tauta jāgrūž no vienas vilšanās otrā. Apdāvinātos radošos tautas garus ir jāvada uz tukšu runu cīņām (Saeimā), kur mēs rīkosim izrādes ar lielu daiļrunību, līdz ļaudis no skaistām runām būs noguruši.”


“Naudai ir spēks, kurš ir tikai “gudro” rīcībā. Mēs sev nodrošināsim milzīgas monopoltiesības kā varenu bagātības avotu, kā arī izdevīgus amatus, no kā (valsts maksas un kredīti) būs atkarīgas citas - pat lielas bagātības. Nekustamo īpašumu īpašnieki ir mums kaitīgi, viņiem nolaupīsim zemes īpašumus, paaugstinot nodokļus.”


“Viens apdāvināts radošs tautas gars gan spētu mums kaitēt vairāk nekā miljons ļaužu, kas ir savstarpēji sašķelti. Tādi tautas gara spēki ir jātraucē jau pašā sākumā. Viņu domas ir jānoved līdz galējībai, lai labāk varētu sēt nesaskaņas”.

Atbildēt

fakts

02.08.2020. 23:06

»

faktam

Neesat izglītots NĪ jomā un tiesībās - tādu triku jums neviens neatļautu realizēt


Kāpēc gan ne? Ja kaimiņš savu ēku ir uzbūvējis līdz zemesgabala robežām, tad arī pārējiem ir tādas pašas tiesības. Rīgas centrā taču starp mājām nav desmitiem metru atstarpes- mūris pie mūra.

Atbildēt

Es

02.08.2020. 22:44

Es nesaprotu KĀPĒC pie varas esošā noziedznieku kliķe grib aizdzīt visu tautu prom ubagot svešumā ? Kliķe visādi cenšas un gan palielina cenas zālēm, palielina kadastra vērtības lai tautai izspiestu visas asinis utt... bet latvieši ir dikti sīksti un neskatoties neuzko vēl turās pie šīs zemes.... kaut tomēr daudzi ir no bezcerības aizbraukuši

Atbildēt

Diez vai tā

02.08.2020. 22:40

»

justice

Šlitkes kungs jau sen ir pazīstams ar Bordāna kungu


Šlitke drīzāk "draudzējas" un pilnvērīgi sadarbojas, kopā ražo zemes likumu šedevrus savai kabatai vai kā saka - biznesam kopā ar Raivi Kronbergu, Tieslietu ministra Valsts sekretāru, kurš laikam šo amatu ieņem no NA ministra Dzintara Rasnača laikiem, kuri kopā gan jau gatavoja zemes izpirkuma likumu kā labi vien apkārst nabagus un papildināt savas kabatas ar daudziem desmitiem miljonu vai vair;akiem simtiem miljonu un te diez vai ar viņiem sadarbojas Jānis Bordāns, bet ko lai sazin, kas tajā dīķi perinās, visi advokāti. Tas vien - kādēļ Bordāns nemaina Valsts sekretāru no Rasnača laikiem?

Atbildēt

Kādreiz jau sen atpakaļ V.Krištopāns pateica nemirstīgu frāzi

02.08.2020. 22:40

»

Vilis

Tas ir absurds pēc būtības!" Vilis Krištopans par kadastrālo vērtību pieaugumu nu NĪN likmi


Šī ir muļķu un stulbeņu zeme

Atbildēt

aga

02.08.2020. 22:05

Nekādi racionāli argumenti mūsu politikāņiem nepalīdzēs. Mums pat premjers ir ar ASV pasi kabatā un neviens īsti nesaprot , cik tas ir legāli un uz kuru valsti viņš vispār strādā?
AR ZEMES NOMU - tāpat kā ar OIK, pārāk daudz iesaistīto ir pie varas un labi tas nevar beigties.
Drīzāk tam pievienosies vēl kāda aptīrīšanas afēra.

Atbildēt

justice

02.08.2020. 21:07

Šlitkes kungs jau sen ir pazīstams ar Bordāna kungu.

Atbildēt

anna

02.08.2020. 20:27

»

fakts

Kā man patīk pajoli, kas uzskata, ka mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir tikai būves apbūves laukums. Es labprāt tādu idiotu mājai tieši pa apbūves gabala robešu uzceltu savu daudzstāvu māju un tad redzētu kādā sajūsmā viņi būtu


Tāds absurds kā dalītais ipašums (dzīvojamā māja un zemes gabals tika izveidots tā laika sevišķi gudro juristu izstrādātās likumdošanas rezultātā. RD tā laika amatpersonas radīja atsevišķu zemes gabalu īpašniekiem iegūt bezstrādes ienākumus, jo dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu īpašniekiem tika noteikta kadastrālā vērtība pat neņemot vērā apgrūtinājumus uz tiem, pat esošos ceļ servitūtus, un zemes gabalu izmērus, kas tehniski nepieciešami mājas uzturēšanai un apsaimniekošanai. Pati privatizācijas sertifikātu ieviešana bija noziedzīga, kas pieļāva gandrīz bezmaksas valsts īpašumu, kapitāla (valsts banka) prihvatizāciju. Bet ar dzīvokļu privatizāciju valsts noņēma no sevis jebkuru atbildību par padomijas dzīvojamām mājām, uzliekot sabiedrības lielākajai trūcīgajai daļai par šo būvju tehnisko stāvokli. Bijušais deputāts Valdmanis apraksta sava gramatā kas unar kādu mērķi sie privatizācijas sertifikāti tika ieviesti. Šī visu nodokļu bezjēdzīg mainīsana iir jābeidz un beidzot jāievieš progresīvā nodokļu sistēma kada eksistē visā civilizēta Eiropa kopš 2.pas. kara un atzīta par taisnīgu un viegli kontrolējamu

Atbildēt

janis

02.08.2020. 20:07

»

tieši tā

+ 1000000


par 10000% piekritu prokuror makslinieka Evija freidendfelde Sedleniece tiesnesis Strazds un Montiks viktors 3b2nod krapnieks un korumpants ir Latvijas peleka massa.

Atbildēt

Meli

02.08.2020. 18:41

»

večai

Bordāna kriminālā grupējuma pilnīgā rīcībā ir TM, SM un IM un tas čekas projekts ir sasapņojies pārņemt visu valsti. Labi vismaz, ka tie lopi ar Universitāti apdirsās


Tā ir nomenklatūra, kas pārvalda valsti un ja vajag , sit zem sēdekļa savu ministru, sagatavo un virza caur ministriem savus mafiozus likumus, un nomenklatūra paliek stāvus bagāti. Ja vienreiz uzpirkti, viņi kalpos visu mūžu, jo tāpat kā dzērājiem, ja viņš tev kaut ko palīdzēja darbā, kaut ko izdarīja, uzskata, ka tu viņam esi parādā visu mūžu - nāk no jauna un prasa naudu. Jā, jā, sola kaut ko pastrādāt, tikai sola.

Tā kukuļdevēji, ja tu reiz esi ņēmis kukuli, jāņem vēl un vēl, tu būsi viņa vergs. Neklausīsi, tevi biedēs ar atriebību un nomenklatūra padodas. Ministri neko no likumiem nesaprot, dabīgi un tiek vazāti aiz deguna, viņiem iestāsta, cik pareizs likums un ministrs paraksta. Tā tauta tiek mīdīta spīdzināta, korumpanti netiek arestēti pat ar pus miljona kukuli.
Ministri ir nomenklatūras upuri, kut ko grib panākt, bet viņus ēd nost, apsmej, katru vārdu ķer un smērē pa sienu, ja pārprot teikto .

Atbildēt

Tieši tā!

02.08.2020. 18:37

Šāds risinājums ir krimināls!

Atbildēt

vietējais

02.08.2020. 16:57

Es sen jau vairs šai valstī nemeklēju ne godīgumu ne taisnību.Man nevajag ne šo zemi ne valsti, kura mani mēģina nomocīt ar nepanesamiem nodokļiem un tai pat laikā aicina būt patriotam, aizstāvēt valsti.Dzīvē lielākā mana muļķība bija piedalīties barikādēs aizstāvot Latviju. Tagad tā man nav vajadzīga, kara sākšanos es neizskatītu kā nelaimi, bet kā iespēju pārmaiņām.Vienkārši apnicis šis bardaks,alkatība,bezatbildība un attieksme pret cilvēku kura vērtība tiek vērtēta iegūtās naudas daudzumā.

Atbildēt

fakts

02.08.2020. 16:07

Kā man patīk pajoli, kas uzskata, ka mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir tikai būves apbūves laukums. Es labprāt tādu idiotu mājai tieši pa apbūves gabala robešu uzceltu savu daudzstāvu māju un tad redzētu kādā sajūsmā viņi būtu.

Atbildēt

Juris P.

02.08.2020. 15:37

«Genocīda metodes»

http://www.azillando.eu/2014/08/05/par-genocidu/

Atbildēt

Biedrība Rietumi

02.08.2020. 14:52

Biedrībai Ausma - izvēlieties citus ieročus, lai izdzīvotu. Likumiskie nestrādā. Ebreju impērijas trīs standarti nav atcelti.

Atbildēt

Genocīds

02.08.2020. 14:50

»

Juris P.

Vai pastāv vispārējs tautas iznīcināšanas plāns...


mīkstā veida genocīds.

Atbildēt

Eidzot sāciet noticēt, ka šī valsts jūs iznīcina!

02.08.2020. 14:47

»

Juris P.

Vai pastāv vispārējs tautas iznīcināšanas plāns...


Romas kluba plāns. Romas klubs ir FRS “smadzeņu centrs”

1. globāla deindustrializācija ar C19 kā papildlīdzekli graujot ekonomikas;

2. valstu suverenitātes samazinašana ar ārējo parādu FRS

3. iedzīvotāju skaita samazināšana, tostarp pārtikas produktiem - E vielām, mākslīgiem saldinātājiem, kas paaugstina insulīna līmeni, novedot pie 2 pakāpes diabēta, medikamentiem, kuri satur indes, māksligām krāsvielām.

Atbildēt

Juris P.

02.08.2020. 13:27

Vai pastāv vispārējs tautas iznīcināšanas plāns?

...Paskatoties uz notiekošo Latvijā no “putna lidojuma”, kļūst skaidri saprotams, ka pastāv kāds komplekss tautas un valsts iznīcināšanas plāns. Visas acīm redzamās nejēdzības tiek veiktas plānveidīgi. Vienīgi mēs, Latvijas iedzīvotāji, kaut kā izdzīvojam un izdzīvojam. Kas izstrādājis šo plānu? Kas tīko sagrābt Latvijas zemi? Kas gaida, ka mēs padosimies paši?

Neviens graujošais pasākums tā arī nav ne nosodīts, ne atklāts. Tāpat nav ne dzirdēts, nedz manīts kāds tautsaimniecības attīstības plāns nākotnei, tikai visa vēl esošā sagraušana un iznīcināšana. Tikai graušana un iznīcināšana...

...Visus šos gadus valsts un pavalstnieki ir grūsti no vienas bedres otrā! Katra nākošā ir dziļāka un smirdīgāka. Milzu enerģija tiek šķiesta trača celšanai, tukšu salmu kulšanai un teātrim, kur “aktieriem” tik norūpējušās sejas, ka taisni vai žēl paliek. Ir nu gan Latvija, viena bagāta valsts, kuru jau turpat 20 gadus nevar un nevar nogremdēt! Bet to jau mēs visi zinām! Ko tālāk?...

No: http://www.azillando.eu/2014/08/06/par-tautas-iznicinasanu/

Atbildēt

tante

02.08.2020. 13:04

»

zose

Es uzreiz padomāju, ka tie kadastra murgi ir Šlitkes pasūtījums. Un nekādi 100.000 neapliekamie iedzīvotājus te neglābs


Nav šaubu, šis TM 4 % "izgudrojums + jaunās kadastrālās vērtība 2,5 ir pēc šlitkes rokraksta veidots, uz ko norāda pat viena pazīme - "uz likuma pamata", kā minēts rakstā. Ir arī citas, vairākas šlitkes shēmu pazīmes šajā 4 % un jauno kadastrālo vērtību veidokjumos, lai ar viltu uzbāztu dzīvokļiem izppirkt šlitkes un Co zemes pēc viņa taisītā un NA ministra iesniegtā Saeimā zemes izpirkuma likumprojekta - izpirkt zemi par kadastrālo vērtību + 18 %, par vērtību uz izpirkšanas dienu.

Tātad Jānis Bordāns nav pārņemis varu Tislietu ministrijā, darbojas tas pat šlitkes "draugs" Raivis un CO ierēdņi, kuri diktē orgnizētās noziedzības shēmas?

Atbildēt

dzīvīpašnieks

02.08.2020. 12:55

kurš austrumu gudrais var pateikt, ar ko šodien nodarbojas RD dzīvokļu privtizācijas komisija, ar kuru piespiedu kartā ir noslēgti zemes nomas līgumi biezā slānī neatkarīgi, kas būtu zemes īpašnieks, jo bleķojam milzu summas katru gadu arī pašvaldībai kā zemes īpašniekam. Ja kāds no nākošajiem mēriem spētu šo midzeni izsvēpēt, mana balss būtu viņam

Atbildēt

zose

02.08.2020. 12:42

Es uzreiz padomāju, ka tie kadastra murgi ir Šlitkes pasūtījums. Un nekādi 100.000 neapliekamie iedzīvotājus te neglābs

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par ko balsot vēlēšanās?

FotoVatikāna II koncils par katoļu aktīvu līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē uzsver, ka "visiem pilsoņiem ir jāatceras savas tiesības un reizē pienākums piedalīties brīvās vēlēšanās, lai veicinātu kopējo labumu. Baznīca ciena un atzinīgi vērtē tos, kuri savus spēkus veltī kalpošanai cilvēkiem un valsts labā uzņemas šos smagos pienākumus" (Gaudium et spes, 75).
Lasīt visu...

21

Neizvērtēta un nepamatota kadastrālo vērtību aprēķināšanas reforma ir kaitniecība

FotoLatvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens sabiedrības loceklis – ikkatra mājsaimniecība, nekustamā īpašuma īpašnieki, pārvaldītāji, attīstītāji, īrnieki (kam saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis) saistībā ar plānotajām kadastrālo vērtību paaugstināšanas izmaiņām.
Lasīt visu...

21

Ceram, ka valdība un koalīcija pieņems pareizo lēmumu un atdos mums visu, ko pieprasām

FotoEsam gandarīti par to, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība joprojām pievērš uzmanību holokausta traģēdijas upuru piemiņas jautājumam un atmiņas par Otrā pasaules kara laikā notikušā genocīda pret ebrejiem saglabāšanai. Holokaustu pārdzīvojušie ir kļuvuši par lieciniekiem vieniem no vissmagākajiem un briesmīgākajiem no jebkad nodarītajiem noziegumiem pret cilvēci, tostarp slepkavībām, postam un īpašumu izlaupīšanai.
Lasīt visu...

21

Kadastrālās vērtības ir “jāiesaldē”

FotoLatvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA aicina “iesaldēt” šā brīža kadastrālās vērtības, lai novērstu negatīvās sekas, kas prognozēto kadastrālo vērtību pieņemšanas gadījumā radīsies gan mājsaimniecībām, gan tautsaimniecībai kopumā. Turklāt tās turpmāk jānosaka 85% apmērā no vidējā tirgus līmeņa, kā tas savulaik normatīvos bija paredzēts.
Lasīt visu...

12

Pa iznīcības ceļu…

FotoKāds gudrais reiz uzdevis jautājumu: „Viens mats — vai tas ir daudz, vai maz?” Un pēc tam pats atbildējis: „Ja uz galvas, tad maz, bet ja zupā – tad daudz!” Bet tagad, lūdzu, atbildiet uz manu jautājumu: „Divi simti cilvēku – vai tas ir daudz vai maz?” Varu arī atbildēt: „Maz, ja salīdzina ar diviem miljoniem valsts iedzīvotāju. Daudz, ja tie ir pie varas tikuši „demokrāti” – nedaudzos gados tiks iznīcināta gan valsts, gan tās (gļēvie) iedzīvotāji!” Neticat? Lūk, ieskats nesenā pagātnē…
Lasīt visu...

6

Dabas aizsardzības pārvaldes reforma: ieguvumus nesaskatām, zaudējumi acīmredzami

FotoVides konsultatīvā padome (VKP), kas apvieno divdesmit nozīmīgākās nevalstiskās vides organizācijas Latvijā, iebilst pret VARAM virzīto Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) reformu, kas paredz DAP pamatfunkcijas nodot Valsts vides dienestam, tādējādi būtībā likvidējot DAP kā vienotu valsts dabas aizsardzības kompetences centru.
Lasīt visu...

12

Striķim pietiek, ēšanai nepietiek: Latvijā diemžēl parasti praktizē lāpīšanu ar ielāpiem, kas mazāki par caurumu

FotoPārsvarā Latvijas sabiedrība ir vai tiek grūsta procentu gūstā. Ja ienākumi ir 3000 EUR bruto mēnesī, tad ar trīs mēnešu ienākumiem var samaksāt, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli un badā nemirt, bet, ja ienākumi ir 300 EUR bruto, tad pat viena mēneša ienākumu zaudējums var būt par iemeslu ģimenes dzīvošanai pusbadā, mājokļa zaudējumam un virknei citu nelaimju.
Lasīt visu...

12

Izstrādātie tiešmaksājumu nosacījumi vairāk līdzinās "naudas apgūšanai"

FotoPubliskajā telpā izskanējušie tiešmaksājumu aprēķini nav korekti, tiešmaksājumu sadaļā visvairāk cietīs mazie un vidējie lauksaimnieki, turklāt Zemkopības ministrijas (ZM) piedāvātie pasākumi jēgpilni nerisinās vides un klimata jautājumus.
Lasīt visu...

18

Ko lai dara, ja man gribas sev paturēt pusi no grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu pārdošanas cenas?

FotoJau labu laiku lauzu galvu par grāmatu vākos ielikto apķēzošo sacerējumu vietu grāmatu tirdzniecības vietu plauktos. Pēc nomelnojošām, izņirdzošām grāmatām ir patiešām liels pieprasījums, īpaši, ja tās ir izliktas kā acīs krītošs piedāvājums, ja tās piedāvā kā īstu mantu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pakļautās Latvijas priekšniekdiletanti infekciozos laikos

Pirms ir sākta ordeņu dalīšana "Par uzvaru pār Covid-19", ir vērts ar vēsu prātu novērtēt pakļautās Latvijas iestāžu un personāliju darbību...

Foto

Kā mēs tērēsim daudzās naudas

Vairāk nekā 10 miljardi eiro jeb gandrīz viens Latvijas gada budžets – tik daudz Eiropas naudas mums līdz 2027. gadam paredz...

Foto

Es apliecinu savu interesi iesaistīties dialogā ar likumdevēju Saeimas organizētā konferencē vai seminārā - tas mums noteikti dos daudz laba

Daru zināmu, ka 2020. gada 2....

Foto

Esam izlēmuši koncentrēties uz ražošanu Latvijā – un tam ir savi iemesli

Šobrīd ir pienācis laiks, kad AS „Agrolats Holding” grupa, kurā ietilpst arī tādi pazīstami...

Foto

Liel un jaun koncertzāl, pa kuras celšn jūs tur kašķe, taisn pirms gad tik atklāt uz Lielo laukum iekš Ventspil

Mēs, kas dzīvo iekš sav ķizgal...

Foto

Nav atbalstāms MK rīkojuma nosacījums par Pasaules tirdzniecības centra ēkas demontāžu

Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Padomes locekļi, apspriežot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 341 no 18.06.2020. par...

Foto

Eiropas Komisija vērtēs Latvijas ārkārtas stāvokļa atbilstību cilvēktiesībām

Šā gada pavasaris ar Covid 19 un no tā izrietošajām sekām izsita no līdzsvara daudzus. Tiek lauzti šķēpi,...

Foto

Vadzis

Kā saprast teicienu un pat apgalvojumu – «Kad vadzis ir pilns, tas lūzt»? Vai tā, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, ka/ja turpmāk neizdosies noturēt paklausībā, ka...

Foto

Tagad mums ir slikti ceļi, bet daudz ierēdņu, kuri balso par to, lai nekas nemainītos

Divas lietas. Arī it kā nesaistītas, bet par to pašu. Attīstības Par kabatas...

Foto

Meklējam viedu taktiku ēnu ekonomikas līmeņa mazināšanai

Pagājušais – 2019. gads iestādei bija nopietns pagrieziena punkts, kad tika izstrādāta jauna Valsts ieņēmumu dienesta (VID) attīstības stratēģija...

Foto

Sauksim visas lietas īstajos vārdos

Kas katram no jums ir tas mīļākais un dārgākais? Protams, vispirms tā ir paša personīgā āda. Pēc tam bērni, sieva, ģimene....

Foto

Kremļa vēstniecība nāk palīgā: noderīgie idioti cieš zaudējumus „Piebaltijas” infokara frontē

Latvija ir uzsākusi sparīgu cīņu pret  Kremļa izplatīto dezinformāciju. Par drošību un  veselīgu mediju vidi atbildīgās...

Foto

Kam ir izdevīga ārkārtas situācija, jeb kā tiek radītas dzīres mēra laikā?

Saeimas pēdējā ārkārtas sēdē 9. jūlijā, tika izskatīti pieprasījumi par konkrētiem faktiem saistībā ar...

Foto

Mēs dzīvojam melu sistēmā

Es Jums pastāstīšu, kā veido melu ziņas. Melu sistēmu. Tikai ar dažiem piemēriem. Kaut to ir daudz....

Foto

Pareizu ceļu ejam, biedri Svece

Atbalsta vēstule pasaules progresa vēsmu nesējiem, nenogurdināmiem cīnītājiem pret verdzības laiku mantojumu, rasismu un citiem -ismiem....

Foto

Par ko Covid piemaksas Ieslodzījuma vietu pārvaldē?

Izlasīju internetā: "Fiskālās disciplīnas padome: valsts atbalsts Covid-19 pēckrīzes pasākumiem lielākoties ticis valsts sektoram un uzņēmumiem.”...

Foto

Vai Ļeņina ielā 59 (blakus Stūra mājai) dzīvoja čekisti?

Es te veicu nelielu izpēti. Iepriekš publicēju aicinājumu atsaukties zinošus cilvēkus, kas varētu paskaidrot, vai Ļeņina ielā...

Foto

Pēdējais laiks mēģināt iegūt politisko kapitālu no prettiesiskā nekustamā īpašuma nodokļa tēmas

Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība ir jāreformē, un jāievieš neapliekamais minimums primārajam...

Foto

Dievapziņa - strīdēties vai mēģināt saprast?

Katram no mums ir sava patiesība jeb pasaules uzskats, ko esam izveidojuši no lasītā, redzētā, dzirdētā, skolā iemācītā un pašu...

Foto

Uz politiskā feļetona tiesībām: pašpasludinātā virsvadoņa dekrēti par Teikas apkaimi

Es, Viedais Manels, turot roku uz Latvju nerātnajām dainām, pasludinu sevi par Teikas virsvadoni un zvēru...

Foto

Tālmācību nepieņemamības pamatojums

Tālmācību (attālinātās “online” izglītības) nepieņemamības pamatojums jeb krievu neoliberālis prognozē klātienes izglītības elitarizāciju un apgalvo, ka līderiem nav jābūt pārāk daudz un tāpēc...

Foto

Nekustamā īpašuma astrālās vērtēšanas līkloči

Šobrīd Latvijā nekustamo īpašumu kadastrāli vērtē atsevišķi – ēkas/būves un zemi, kas ir pretrunā ar pasaulē pārsvarā pieņemto praksi un Latvijas...

Foto

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina Valsts prezidentu kļūt par pirmās latviski izdotās grāmatas piecsimtgades notikumu patronu

Valsts prezidents Egils Levits ar dzīvesbiedri Andru Leviti šodien apmeklēja Latvijas...

Foto

Ja ir TĀDS “tautu tēvs”, tad labāk tautai dzīvot kā bārenei

Pasaulē ir un ir bijuši vairāki “tautas tēvi”. Tiesa, šāda iezīme ir tikai totalitārajiem režīmiem....

Foto

Pārdomas pēc grāmatas "Viltvārdis" izlasīšanas

Vispār jau cilvēcīgi Levitu var saprast, nedaudz pat izjūtu līdzjūtību. Kādas dzimtas piedzīvotās epizodes, iespējams, gadu gaitā radu daudzreiz pārstāstītas un...

Foto

Ko gada laikā paveicis nācijas tēvs un visas tautas prezidents

Valsts prezidenta Egila Levita prezidentūras pirmā gada (2019. gada 8. jūlijs–2020. gada 6. jūlijs) kopsavilkums....

Foto

VID pieeja veicina to, ka uzņēmējs ir gatavs pat atsaukties noziedznieku aicinājumiem sadarboties

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir būtiska loma valsts budžeta ieņēmumu veidošanā. Tomēr visbūtiskākā...

Foto

Toreiz un tagad jeb Mīti un patiesība par dzīvi Latvijā padomju laikā

Vien reta tēma tiek apspriesta tik emocionāli, bet bieži vien – pat agresīvi, kā...

Foto

Totalitāro žurku cīņa par varu: kurš kuru iznerros

Pašsaprotams, ka sabiedrotos (draugus) aicina ciemos kā ikdienā, tā arī svētku dienās. Īpaši jau svētku dienās. Nav šaubu,...

Foto

Ja tas, ko raksta grāmatā „Viltvārdis”, ir taisnība, tad Nācijas tēvam ir jāatkāpjas

1. Ja viss tas, ko grāmatā Viltvārdis, raksta Lato Lapsa, ir taisnība, tad Nācijas...

Foto

Ko apliecina pieminekļa zīme

Mantojums ir visapkārt, tas, paaudžu paaudzēm uzkrāts, veido mūsu šodienu – kā fons un vērtību radītājs. Tas, ko redzam, paliek mūsos, tāpēc...

Foto

Tagad es piesaku valsts digitalizācijas reformu

Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojumus "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras...

Foto

Manas pārdomas par Latvijas himnu

Mūsu valsts himnā centrālais jēdziens ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, priekšstats par Latviju bija jauns. Latvija kā vienota zeme –...